Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tứ Hóa Phái: Phân tích trường hợp cung Mệnh có sao Hóa khoa


Người cung mệnh có Hóa Khoa [năm sinh] phần lớn đều thanh tú, văn nhã, lễ độ; bất kể có chân tài thực học hay không, hay chỉ là màu mè bề ngoài mà không có thực chất, thì bề ngoài của họ vẫn có phong thái rất trí thức. Người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh rất ưa sĩ diện, văn nhã nhưng cũng giỏi che đậy, cho nên hình tượng và phong độ đều rất tốt; có khuynh hướng học hành giỏi. Hóa Khoa còn có ý tượng: treo cao "miễn chiến bài", cho nên người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh khó đột nhiên bị tai ách làm tổn thương; còn nhờ tính hòa thuận, không cố chấp ý kiến của mình nên rất khó chuốc vạ vào thân. Nhờ tính cách này mà người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh phát huy được tinh thần "tự giúp mình rồi trời sẽ giúp", họ là quý nhân của chính mình. Dưới tác động của vinh dự và thanh danh, người có Hóa Khoa [năm sinh] thủ mệnh thường có bề ngoài của một "quý nhân".

Hóa Khoa [năm sinh] tọa cung mệnh có ý tượng: biểu hiện bề ngoài khiến người ta cảm được, thấy được, còn lộ ra một cách tự nhiên ở ngôn ngữ cơ thể.

(Trung Châu Tử Vi - Tứ Hóa Phái- Nguyễn Anh Vũ Dịch, tập 1)

Từ khóa: Giải tử vi  Xem mệnh  Tứ Hóa Phái  Trung Châu Tứ Hóa Phái  Trung Châu  Nguyễn Anh Vũ  Tứ Hóa Bắc Phái  Tứ Hóa  tuvi  tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top