Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Các công cụ và tài liệu học học tử vi

Tổng hợp các công cụ, tiện ích cho việc học tập và nghiên cứu tử vi được dễ dàng hơn

Công cụ và tài liệu học

 1. Lấy lá số tử vi và gợi ý giải đoán
 2. Lấy lá số Bát Tự Hà Lạc và gợi ý giải đoán
 3. Tài liệu tử vi cao cấp nguồn tiếng trung
 4. Cây phân loại lá số
 5. Tập lá số nghiệm lý
 6. Từ điển tử vi
 7. Tử vi hàm số
 8. Tự học tử vi nâng cao
 9. Tử vi đẩu số toàn thư
 10. Hợp tịnh Thập Bát Phi Tinh sách thiên Tử Vi Đẩu Số toàn tập
 11. Thái vi phú
 12. Tăng bổ thái vi phú
 13. Đẩu số cốt tủy phú
 14. Mệnh nữ cốt tủy phú
 15. Hình tính phú
 16. Đẩu số chuẩn thằng
 17. Tử vi đẩu số phát vi luận
 18. Trọng bổ đẩu số cấu suất
 19. Phú tử vi đẩu số tổng quyết
 20. Phân tích các sao trong lá số tử vi
 21. Phi tinh mạn đàm
 22. Các môn phái tử vi
 23. Bài sưu tầm các môn phái vử vi
 24. Sơ lược về lịch sử Tử Vi Trung Hoa
 25. Đạo đức và tu dưỡng của người đoán mệnh
 26. Tiên thiên túc mệnh luận
 27. Link tải sách học tử vi
 28. Thư viện sách Cổ Học (cho mượn sách hoàn toàn miễn phí)
 29. Fanpage học thuật

Tài liệu tham khảo

 1. Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang
 2. Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD
 3. Nhiếp Sinh - Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD
 4. Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương
 5. Tử vi nghiệm lý toàn thư - Cụ Thiên lương
 6. Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên
 7. Câu truyện tử vi - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc
 8. Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc
 9. Tử vi thực hành - Dịch lý huyền cơ
 10. Tử vi đẩu số toàn tập - Quách Ngọc Bội dịch
 11. Tử vi đẩu số toàn thư - La Hồng Tiên do Quách Ngọc Bội dịch
 12. Tử vi đẩu số - Ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội tổng hợp
 13. Tử vi trừ mê tín - tác giả Trừ Mê Tín
 14. Tử vi khảo luận - Hoàng Thường, Hàm Chương
 15. Tử vi chân thuyên - Kiều Nguyên Tùng
 16. Tự điển tử vi - Đắc Lộc
 17. Tử vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục
 18. Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục
 19. Tử vi ảo bí - Việt Viêm Tử
 20. Tử vi đẩu số và thần số học - Lê Quang Tiềm
 21. Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu
 22. Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo
 23. Tử vi hoàn toàn khoa học - Đằng Sơn
 24. Tử vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc
 25. Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc
 26. Tử vi lập thành phú đoán - Nguyễn Phúc Ấm
 27. Tử vi đẩu số phú giải - Thái Vân Trình
 28. Sổ tử vi kinh nghiệm - Cụ Quản Văn Thịnh
 29. Chìa khóa tử vi - Cụ Quản Văn Thịnh
 30. Muốn luận đoán đúng lá số tử vi - Hà Vi
 31. Số tử vi dưới con mắt khoa học - Hà Thúc Đồng
 32. Tử vi vựng tập bình chú - Đông Y Sĩ Bùi Quang Nhuận
 33. Hi Di khảo luận - Dương Thành
 34. Hi Di Trần Đoàn với nền văn hóa Trung Hoa đời Tống - Dương Thành
 35. Tạo Lập Vũ Trụ và Sanh Hóa Muôn Loài Vạn Vật - Tử vi và Y lý đông phương - Nguyễn Văn Lượng
 36. Tử vi đẩu số thực hành - Túy Lang Nguyễn Văn Toàn
 37. Tử vi đẩu số dẫn giải - Nhân Quang Nguyễn Thế Tạo
 38. Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư
 39. Tử vi đẩu số toàn thư tập 2 - Lâm Canh Phàm
 40. Tử vi đẩu số nhất bản thông - Lâm Canh Phàm - Hà Lập Vũ
 41. Tử vi đẩu số nhập môn - Lâm Canh Phàm
 42. Tử vi đẩu số phi tinh - Trần Đoàn do Chu Tước Nhi dịch
 43. Tử vi đẩu số Trung Châu vận đoán - Vương Đình Chi
 44. Tử vi đẩu số lưu niên hung tai toàn tập - Vương Đình Chi
 45. Tử vi đẩu số Nam Bắc Phái đoán mệnh - Chu Vân Sơn do Chu Tước Nhi dịch
 46. Phân tích bản mệnh Bát Hỷ Lầu sao bản cổ quyết và cách cục đẩu số - Vương Đình Chi
 47. Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch
 48. Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa phái - Nguyễn Anh Vũ dịch
 49. Nghiên Cứu Tinh Mệnh Học - Nguyễn Anh Vũ dịch
 50. Tử vi đẩu số tinh thành - Đại Đức Sơn Nhân
 51. Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư
 52. Tử vi đẩu số bổ mệnh thư - Phan Tử Ngư
 53. Tử vi đẩu số đăng hạ thuật - Phan Tử Ngư
 54. Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư
 55. Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư
 56. Tử vi đẩu số phân tích và ứng nghiệm vận số - Phan Tử Ngư
 57. Lập và giải tử vi đẩu số phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư
 58. Tử vi đẩu số tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư
 59. Thiên tinh đẩu số điển phạm - Vũ Đức Huỳnh
 60. Tử vi đẩu số thực dụng tinh hoa - Trần Đăng Ninh
 61. Tử vi đẩu số nhận biết diện tướng và vận hạn - Vũ Mê Linh
 62. Tập hợp các bài viết của Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí trước năm 1975

Trang Web bổ ích

 1. Tử vi tinh quyết
 2. Dịch học khảo - Tác giả Hà Ngọc
 3. Công cụ Tử Vi Bắc Phái
 4. Thầy Hoàng Quý Sơn
 5. Bác SimonPham

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top