Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Các công cụ và tài liệu học học tử vi

Tổng hợp các công cụ, tiện ích cho việc học tập và nghiên cứu tử vi được dễ dàng hơn

Công cụ và tài liệu học

 1. Lấy lá số tử vi và gợi ý giải đoán
 2. Lấy lá số bát tự hà lạc và gợi ý giải đoán
 3. Tài liệu tử vi cao cấp nguồn tiếng trung
 4. Lịch Âm Dương
 5. Cây phân loại lá số
 6. Tập lá số nghiệm lý
 7. Từ điển tử vi
 8. Tử vi hàm số
 9. Tự học tử vi nâng cao
 10. Tử vi đẩu số toàn thư
 11. Hợp tịnh thập bát phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập
 12. Tử vi đẩu số mệnh vận phân tích
 13. Thái vi phú
 14. Tăng bổ thái vi phú
 15. Đẩu số cốt tủy phú
 16. Mệnh nữ cốt tủy phú
 17. Hình tính phú
 18. Đẩu số chuẩn thằng
 19. Tử vi đẩu số phát vi luận
 20. Trọng bổ đẩu số cấu suất
 21. Phú tử vi đẩu số tổng quyết
 22. Phân tích các sao trong lá số tử vi
 23. Phi tinh mạn đàm
 24. Các môn phái tử vi
 25. Bài sưu tầm các môn phái vử vi
 26. Sơ lược về lịch sử tử vi trung hoa
 27. Đạo đức và tu dưỡng của người đoán mệnh
 28. Tiên thiên túc mệnh luận
 29. Link tải sách học tử vi
 30. Fanpage học thuật

Tài liệu tham khảo tiếng việt

 1. Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang
 2. Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD
 3. Nhiếp Sinh - Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD
 4. Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương
 5. Tử vi nghiệm lý toàn thư - Cụ Thiên lương
 6. Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên
 7. Câu truyện tử vi - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc
 8. Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc
 9. Tử vi thực hành - Dịch lý huyền cơ
 10. Tử vi đẩu số toàn tập - Quách Ngọc Bội dịch
 11. Tử vi đẩu số toàn thư - La Hồng Tiên do Quách Ngọc Bội dịch
 12. Tử vi đẩu số - Ca phú tập thành - Quách Ngọc Bội tổng hợp
 13. Tử vi trừ mê tín - tác giả Trừ Mê Tín
 14. Tử vi khảo luận - Hoàng Thường, Hàm Chương
 15. Tử vi chân thuyên - Kiều Nguyên Tùng
 16. Tự điển tử vi - Đắc Lộc
 17. Tử vi đẩu số toàn thư - Vũ Tài Lục
 18. Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục
 19. Tử vi ảo bí - Việt Viêm Tử
 20. Tử vi đẩu số và thần số học - Lê Quang Tiềm
 21. Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu
 22. Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo
 23. Tử vi hoàn toàn khoa học - Đằng Sơn
 24. Tử vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc
 25. Tử vi tổng hợp - Nguyễn Phát Lộc
 26. Tử vi lập thành phú đoán - Nguyễn Phúc Ấm
 27. Tử vi đẩu số phú giải - Thái Vân Trình
 28. Sổ tử vi kinh nghiệm - Cụ Quản Văn Thịnh
 29. Chìa khóa tử vi - Cụ Quản Văn Thịnh
 30. Muốn luận đoán đúng lá số tử vi - Hà Vi
 31. Số tử vi dưới con mắt khoa học - Hà Thúc Đồng
 32. Tử vi vựng tập bình chú - Đông Y Sĩ Bùi Quang Nhuận
 33. Hi Di khảo luận - Dương Thành
 34. Hi Di Trần Đoàn với nền văn hóa trung hoa đời tống - Dương Thành
 35. Tạo lập vũ trụ và sanh hóa muôn loài vạn vật - Tử vi và Y lý đông phương - Nguyễn Văn Lượng
 36. Tử vi đẩu số thực hành - Túy Lang Nguyễn Văn Toàn
 37. Tử vi đẩu số dẫn giải - Nhân Quang Nguyễn Thế Tạo
 38. Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư
 39. Tử vi đẩu số toàn thư tập 2 - Lâm Canh Phàm
 40. Tử vi đẩu số nhất bản thông - Lâm Canh Phàm - Hà Lập Vũ
 41. Tử vi đẩu số nhập môn - Lâm Canh Phàm
 42. Tử vi đẩu số phi tinh - Trần Đoàn do Chu Tước Nhi dịch
 43. Tử vi đẩu số Trung Châu vận đoán - Vương Đình Chi
 44. Tử vi đẩu số lưu niên hung tai toàn tập - Vương Đình Chi
 45. Tử vi đẩu số Nam Bắc Phái đoán mệnh - Chu Vân Sơn do Chu Tước Nhi dịch
 46. Phân tích bản mệnh Bát Hỷ Lầu sao bản cổ quyết và cách cục đẩu số - Vương Đình Chi
 47. Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch
 48. Trung Châu Tử Vi Đẩu Số - Tứ Hóa phái - Nguyễn Anh Vũ dịch
 49. Nghiên Cứu Tinh Mệnh Học - Nguyễn Anh Vũ dịch
 50. Tử vi đẩu số tinh thành - Đại Đức Sơn Nhân
 51. Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư
 52. Tử vi đẩu số bổ mệnh thư - Phan Tử Ngư
 53. Tử vi đẩu số đăng hạ thuật - Phan Tử Ngư
 54. Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư
 55. Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư
 56. Tử vi đẩu số phân tích và ứng nghiệm vận số - Phan Tử Ngư
 57. Lập và giải tử vi đẩu số phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư
 58. Tử vi đẩu số tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư
 59. Thiên tinh đẩu số điển phạm - Vũ Đức Huỳnh
 60. Tử vi đẩu số thực dụng tinh hoa - Trần Đăng Ninh
 61. Tử vi đẩu số nhận biết diện tướng và vận hạn - Vũ Mê Linh
 62. Tập hợp các bài viết của Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí trước năm 1975

Tài liệu tham khảo tiếng trung

 1. Cửu thiên phi tinh (九千飞星) - Cửu Thiên (九千)
 2. Tử vi tiến giai (紫微进阶) - Khuyến Học Trai Chủ (劝学斋主)
 3. Tử vi cao giai chi nhất: tinh diệu thiết quan đao (紫微高阶之一:星曜铁关刀) - Khuyến Học Trai Chủ (劝学斋主)
 4. Tử vi cao giai của nhị: tứ hóa tích thiên tủy (紫微高阶之二:四化滴天髓) - Khuyến Học Trai Chủ (劝学斋主)
 5. Tử vi cao giai của tam: hóa tiết thiên cơ (紫微高阶之三:化泄天机) - Khuyến Học Trai Chủ (劝学斋主)
 6. Đẩu số sơ cấp (斗数初阶) - Khuyến Học Trai Chủ (劝学斋主)
 7. Khai quán tử vi đẩu số (开馆人紫微斗数) - Phương Ngoại Nhân (方外人)
 8. Hà lạc tử vi đẩu số (河洛紫微斗数) - Phương Ngoại Nhân (方外人)
 9. Tử vi đấu sổ tinh đoạn tốc thành (紫微斗数精断速成) - Ngô Tình (吴情)
 10. Tử vi đẩu số phương pháp xem hạn tử (紫微斗数断命法) - Ngô Tình (吴情)
 11. Dựa đoán hạn tử (简易紫微斗数技巧篇) - Phan Học Sơn(潘学山)
 12. Đẩu số thực chiến (斗数实战) - Sở Hoàng (楚皇)
 13. Tử vi đấu sổ cao cấp lý luận đại toàn (紫微斗数高级理论大全) - Sở Hoàng (楚皇)
 14. Tử vi đấu sổ hỉ kỵ thần (紫微斗数喜忌神) - Sở Hoàng (楚皇)
 15. Tử vi đẩu số khai vận toàn tập (紫微斗数开运全集) - Tuệ Canh (慧耕)
 16. Tử vi thiên cơ (紫微天机) - Hoàng Xuân Lâm (黄春霖)
 17. Tử vi đẩu số vận mệnh phân tích (紫微斗数命运分析) - Từ Tăng Sinh (徐曾生)
 18. Đấu sổ chấp pháp (斗数执法) - Ông Phúc Dụ (翁福裕)
 19. Đấu sổ chính nhãn (斗数正眼) - Ông Phúc Dụ (翁福裕)
 20. Đẩu số hộ pháp (斗数护法) - Ông Phúc Dụ (翁福裕)
 21. Đẩu số phi tinh giải mã (斗数飞星解码) - Ông Phúc Dụ (翁福裕)
 22. Đẩu sổ khán nhân tế quan hệ (斗数看人际关系) - Tử Vân (紫云)
 23. Đẩu số luận cầu tài (斗数论求财) - Tử Vân (紫云)
 24. Đẩu số luận điền trạch (斗数论田宅) - Tử Vân (紫云)
 25. Đẩu số luận sự nghiệp (斗数论事业) - Tử Vân (紫云)
 26. Đẩu số luận tử nữ (斗数论子女) - Tử Vân (紫云)
 27. Đẩu số đàm phụ mẫu tình (从斗数谈父母情) - Tử Vân (紫云)
 28. Đẩu số luận nhân duyên (斗数论姻缘) - Tử Vân (紫云)
 29. Tử Vân phái cơ sở giáo trình (紫云派基础讲义) - Tử Vân(紫云)
 30. Đẩu số luận danh nhân (斗数论名人) - Tử Vân(紫云)
 31. Đẩu số luận nhân duyên (斗数论姻缘) - Tử Vân(紫云)
 32. Đấu sổ luận tật bệnh (斗数论疾病) - Tử Vân(紫云)
 33. Đẩu số vụ án đặc biệt nghiên cứu - vì sao không cưới (斗数个案研究-为何不婚篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 34. Đẩu số phú văn tinh tích (斗数赋文精析) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 35. Ngoại tình thiên (婚外情篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 36. Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc - nhập môn thiên (紫微斗数导读-入门篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 37. Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc - tinh diệu giải thích thiên (紫微斗数导读-星曜解说篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 38. Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc - độc thân thiên (紫微斗数导读 独身篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 39. Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc - giải trừ bàn thiên (紫微斗数导读 解盘篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 40. Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc - mệnh bàn giải thích thiên (紫微斗数导读命盘解说篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 41. Tử vi đẩu số tiến giai thiên (紫微斗数进阶篇) - Trần Thế Hưng (陈世兴)
 42. Tử vi đẩu số tuyệt học (紫微斗数绝学) - Chính Huyền Sơn Nhân (正玄山人)
 43. Thiên địa nhân tử vi đẩu số huyền không tứ hóa hôn nhân luyến ái luận bàn (天地人紫微斗数玄空四化婚姻恋爱专论) - (Chính Huyền Sơn Nhân) (正玄山人)
 44. Tử vi đẩu số huyền không tứ hóa sự nghiệp tài quan luận bàn (紫微斗数玄空四化事业财官专论) - (Chính Huyền Sơn Nhân) (正玄山人)
 45. Tử vi huyền không tứ hóa thiên địa nhân bàn chính xác cơ (紫微斗数玄空四化疾难死亡阐微) - (Chính Huyền Sơn Nhân) (正玄山人)
 46. Tử vi linh điện sinh hóa tam giới nhân quả huyền uẩn (紫微灵电生化三界因果玄蕴) - (Chính Huyền Sơn Nhân) (正玄山人)
 47. Đẩu sổ nghi nan 100 vấn đáp hiện đại (斗数疑难100问答现代) - Liễu vô cư sĩ (了无居士)
 48. Hiện đại hóa tử vi (现代紫微) - Liễu Vô Cư Sĩ (了无居士)
 49. Đẩu sổ tuyên vi hiện đại bình chú (斗数宣微现代评注下册) - Liễu Vô Cư Sĩ (了无居士)
 50. Tử vi đẩu số giáo trình (紫微斗数讲义) - Lục Bân Triệu (陆斌兆)
 51. Mệnh lệ tinh tuyển tập (老師命例精選集) - Lương Nhược Du (梁若瑜)
 52. Tử vi đẩu số ngộ ta mười tám năm (紫微斗数悟我十八年) - Thái Minh Hồng (蔡明宏)
 53. Tử vi đẩu số giảng bài giáo trình (紫微斗数授课讲义) - Thái Minh Hồng (蔡明宏)
 54. Hoa Sơn khâm thiên tứ hóa tử vi đẩu số phi tinh (華山欽天四化紫微斗數飛星) - Thái Minh Hồng (蔡明宏)
 55. Khâm thiên tứ hóa tử vi đẩu số bí nghi nhập thất đệ tử toạ đàm (钦天四化紫微斗数秘仪入室弟子讲座) - Thái Minh Hồng (蔡明宏)
 56. Đẩu sổ bí nghi hạ trù phòng (斗數秘儀下廚房)- Thái Minh Hồng (蔡明宏)
 57. Đẩu số mệnh lý tân biên (斗数命理新编) - Trương Khai Quyền (张开卷)
 58. Tử vi đẩu số tinh thành (紫微斗数精成)- Đại Đức Sơn Nhân (大德山人)
 59. Tử vi đẩu số cổ phiếu chiến lược (紫微斗数股票战略) - Lục Tại Điền (陆在田)
 60. Chính thống cao cấp tử vi đấu sổ (正统高级紫微斗数) - Trần Nhạc Kỳ (陈岳琦)
 61. Tử vi đẩu số xu cát tị hung pháp (紫微斗数趋吉避凶法) - Tuệ Tâm Trai Chủ (慧心斋主)
 62. Tử vi đẩu số khai phá tiềm năng (紫微斗数开发潜能) - Tuệ Tâm Trai Chủ (慧心斋主)
 63. Đẩu số tuyên vi (斗数宣微) - Vương Tài San (王栽珊)
 64. Bạch y tú sĩ, đấu sổ đặc lệ mệnh phổ - 白衣秀士, 斗数特例命谱
 65. Thái minh hồng, hoa sơn khâm thiên tứ hóa tử vi đấu sổ phi tinh bí nghi - 蔡明宏, 华山钦天四化紫微斗数飞星秘仪
 66. Thái thượng cơ, tử vi đấu sổ luận mệnh tinh liên, hương cảng thái thượng cơ, tử vi - 蔡上机, 紫微斗数论命精莲, 香港 Thái thượng cơ, tử vi - 蔡上机, 紫微
 67. Đấu sổ mệnh vận cao cấp bảo điển, hương cảng tào minh, tử vi - 斗数命运高级宝典, 香港 曹明, 紫微
 68. Hàm thụ nội bộ giáo tài (cộng 4 bản) - 函授內部教材(共4本)
 69. Trần khải thuyên, tử vi đấu sổ luận mệnh tường phê - 陈启诠, 紫微斗数论命详批
 70. Trần khải thuyên, tử vi huyền cơ - 陈启诠, 紫微玄机
 71. Trần khải thuyên, tử vi chân ngôn đạo - 陈启诠, 紫微真言导
 72. Trần thế hưng, đấu sổ cái án nghiên cứu - hôn ngoại tình thiên, đài loan - 陈世兴, 斗数个案研究-婚外情篇, 台湾
 73. Trần thế hưng, đấu sổ cái án nghiên cứu - i hà bất hôn thiên, đài loan - 陈世兴, 斗数个案研究-为何不婚篇, 台湾
 74. Trần thế hưng, tử vi đấu sổ đạo độc - mệnh bàn giải thuyết thiên, đài loan - 陈世兴, 紫薇斗数导读-命盘解说篇, 台湾
 75. Trần trì nguyên trứ, phi tinh tử vi đấu sổ - 陈持原著, 飞星紫微斗数
 76. Trần trì nguyên trứ, thập bát phi tinh sách thiên tử vi đấu sổ - 陈持原著, 十八飞星策天紫微斗数
 77. Trần trì nguyên trứ, vân cư sơn chỉnh lý, tử vi đấu sổ - 陈持原著, 云居山整理, 紫微斗数
 78. Trần trì nguyên trứ, tử vi đấu sổ toàn thư - 陈持原著, 紫微斗数全书
 79. Trần tuyết đào, khóa đường giảng ký, hương cảng - 陈雪涛、课堂讲记、香港
 80. Trần tuyết đào, tử vi vi lục - an tinh độc dữ tinh tình bí pháp, hương cảng - 陈雪涛, 紫微微录-安星读与星情秘法, 香港
 81. Trần tuyết đào, tử vi xiển vi lục - an tinh quyết dữ tinh tình bí pháp, hương cảng - 陈雪涛, 紫微阐微录-安星诀与星情秘法, 香港
 82. Trần tuyết đào, tử vi vi lục - phu thê cung bí truyền chân quyết, hương cảng - 陈雪涛, 紫微微录-夫妻宫秘传真诀, 香港
 83. Trần tuyết đào, tử vi minh kính nội thiên (thượng, hạ) - 陈雪涛, 紫微明镜内篇(上, 下)
 84. Trần hi di nguyên trứ, nam bắc sơn nhân biên chú, tử vi đấu sổ đại toàn, vụ điển xuất bản xã (? ) - 陳希夷原著, 南北山人編註, 紫微斗数大全, 雾典出版社(?)
 85. Sở hoàng, bất truyền chi bí - tử vi chưởng trung bài bàn pháp, đài loan - 楚皇, 不传之秘-紫微掌中排盘法, 台湾
 86. Sở hoàng, đấu sổ thực chiến - tuyệt bản thư tịch, đài loan - 楚皇, 斗数实战《绝版书籍, 台湾
 87. Sở hoàng, đấu sổ hỉ kị thần đại đột phá, đài loan - 楚皇, 斗数喜忌神大突破, 台湾
 88. Sở hoàng, tử vi đấu sổ cao cấp lý luận đại toàn, đài loan - 楚皇, 紫微斗数高级理论大全, 台湾
 89. Đặng tuy học, đấu sổ nghi nan tập bị, hương cảng - 邓绥学, 斗数疑难集备, 香港
 90. Đặng giá học, tử kính đại hạn, hương cảng - 邓嫁学, 紫镜大限, 香港
 91. Đặng giá học, tử vi đích thần bí lĩnh vực, hương cảng - 邓嫁学、紫微的神秘领域, 香港
 92. Phạm vĩ văn phùng tuấn, điếu vân sách ẩn (bán sổ. Bát tự. Tương học tam hợp nhất), hương cảng - 范炜文冯俊, 钓云索隐(半数。八字。相学三合一), 香港
 93. Phương ngoại nhân, đấu sổ tứ hóa đoạn quyết thủ sao bí bản, đài loan - 方外人, 斗数四化断诀手抄秘本, 台湾
 94. Phương ngoại nhân phương thuật dị văn - tử vi bá đài, đài loan - 方外人方术异闻-紫薇播台, 台湾
 95. Phương ngoại nhân hà lạc phái tử vi đấu sổ - tục tập, đài loan - 方外人河洛派紫微斗数-续集, 台湾
 96. Phương ngoại nhân, khai quán nhân tử vi đấu sổ (nhị), đài loan - 方外人, 开馆人紫微斗数(二), 台湾
 97. Phương ngoại nhân, khai quán nhân tử vi đấu sổ (nhất), đài loan - 方外人, 开馆人紫微斗数(一), 台湾
 98. Phương vô kị, tử vi đấu sổ giáo thất - sơ cấp khái luận, đài loan - 方无忌, 紫微斗数教室-初级概论, 台湾
 99. Phương vô kị, tử vi đấu sổ giáo thất - sổ chỉ mê, đài loan - 方无忌, 紫微斗数教室-数指迷, 台湾
 100. Phương vô kị, trà vi đấu sổ giáo thất - trung cấp giáo trình, đài loan - 方无忌, 茶微斗数教室-中级教程, 台湾
 101. Phương huyền, hạt tử vương bí quyết - đấu sổ kim khẩu quyết, hương cảng - 方玄, 瞎子王秘诀-斗数金口诀, 香港
 102. Phúc canh, tử vong niên hạn dự tri học - 福耕, 死亡年限预知学
 103. Quan vân chủ nhân, đấu sổ phú vi, tập văn thư cục, 1984 - 观云主人, 斗数富微, 集文書局, 1984
 104. Hàn học cư sĩ, cao đoạn tử vi đấu sổ - 翰学居士, 高段紫微斗数
 105. Hà sử tài, tử vi đấu sổ toàn thư giảng nghĩa, đài loan - 何使財, 紫微斗数全书讲义, 台湾
 106. Hạ bách xuyên, đấu sổ tâm yếu, hương cảng - 贺柏川, 斗数心要, 香港
 107. Hạ bách xuyên, đấu sổ tâm yếu chi cung viên hỗ thiệp, hương cảng - 贺柏川, 斗数心要之宫垣互涉, 香港
 108. Hồng lăng, đấu sổ bí nghi kim luận - 洪陵, 斗数秘仪今论
 109. Hồng bồi phong, tử vi đấu sổ dữ cổ thị tài vận - 洪培峰, 紫微斗数与股市财运
 110. Hoa sơn cư sĩ, tử vi đấu sổ tân giải, tụ hiền quán văn hóa xuất bản hữu hạn công tư, 1999 - 華山居士, 紫微斗数新解, 聚賢館文化出版有限公司, 1999
 111. Hoa sơn cư sĩ, tử vi chư tinh cư mệnh cung các thích, tụ hiền quán văn hóa xuất bản hữu hạn công tư, 1996 - 華山居士, 紫微諸星居命宮閣释, 聚賢館文化出版有限公司, 1996
 112. Hoàng xuân lâm, tử vi thiên cơ - 黃春霖, 紫微天机
 113. Tuệ canh, tử vi đấu sổ khai vận toàn tập, đài loan - 慧耕, 紫微斗数开运全集, 台湾
 114. Tuệ tâm trai chủ, tử vi đấu sổ xu cát tị hung pháp - 慧心斋主, 紫微斗数趋吉避凶法
 115. Tuệ tâm trai chủ, tử vi đấu sổ dữ tứ hóa tinh - 慧心斋主, 紫微斗数与四化星
 116. Tuệ tâm trai chủ, như hà thôi toán mệnh vận - tử vi đấu sổ dữ tứ hóa tinh - 慧心齋主, 如何推算命运-紫微斗数与四化星
 117. Kim lương niên chủ biên, trung quốc thần bí văn hóa thượng hải văn hóa xuất bản xã, 1994 - 金良年主編, 中國神秘文化上海文化出版社, 1994
 118. Lam thần, lam thần đấu sổ tâm ngữ, hương cảng lam thiên thần, ATP tử vi đấu sổ - 蓝神, 蓝神斗数心语, 香港 蓝天辰, ATP紫微斗数
 119. Lý bằng, mông đấu tâm kinh lý mộ, tử vi khoái tốc thôi đoạn pháp - 李鹏, 蒙斗心经 李慕, 紫微快速推断法
 120. Lý bằng, tử vi mệnh lý tốc đoạn tinh tủy, phúc kiến - 李鹏, 紫微命理速断精髓, 福建
 121. Lý tử dương, lạc dương dịch nguyên nhuyễn thiên tứ hóa tử vi đấu sổ bí nghi hà lạc tiên cơ nhất bách vấn - 李子阳, 洛阳易源软天四化紫微斗数秘仪河洛仙机一百问
 122. Lương tương nhuận, thuật thiên cơ thái ất kim tỉnh tử vi đấu sổ liễu vô cư sĩ, mệnh lý dữ nhân sinh - 梁湘润, 术天机太乙金井紫微斗数 了无居士, 命理与人生
 123. Liễu vô cư sĩ, hiện đại tử vi (1, 2) - 了无居士, 现代紫薇 (1, 2)
 124. Liễu vô cư sĩ, tinh không xán lạn - tử vi kỹ thuật phân tích thiên - 了无居士, 星空灿烂-紫微技术分析篇
 125. Liễu vô cư sĩ, tầm trảo tài thần, liễu vô cư sĩ, tử vi luận mệnh bất cầu nhân - 了无居士, 寻找财神, 了无居士, 紫微论命不求人
 126. Liễu vô cư sĩ, tử vi chi lộ - yên hoa truyền kỳ - 了无居士, 紫微之路-烟花传奇
 127. Liễu vô cư sĩ, cấm vi chi lộ - uyên ương truyền kỳ - 了无居士, 禁微之路鸳鸯传奇
 128. Liễu vô cư sĩ bình chú, thanh triều mộc khắc trần hi di tử vi đấu sổ toàn tập hiện đại bình chú - 了无居士评注, 清朝木刻陈希夷紫微斗数全集现代评注
 129. Liễu vô cư sĩ bình chú, nguyên bản đấu sổ tuyên kỷ hiện đại bình chú (thượng, hạ) - 了无居士评注, 原版斗数宣幾现代评注(上, 下)
 130. Lưu vĩ võ, đấu sổ càn khôn - 刘纬武, 斗数乾坤
 131. Điếm tại điền, lục bân triệu tử vi đấu sổ giảng nghĩa chú - 店在田, 陆斌兆紫微斗数讲义注
 132. Văn hóa đường xuất bản hữu hạn công tư, 1998 - 文化堂出版有限公司, 1998
 133. Lục tại điền, tử vi đấu sổ khán đầu tư sách lược, văn hóa đường xuất bản hữu hạn công tư, 1998 - 陆在田, 紫微斗数看投资策略, 文化堂出版有限公司, 1998
 134. Lục tại điền, tử vi đấu sổ thập nhật thông, văn hóa đường xuất bản hữu hạn công tư, 1998 - 陆在田, 紫微斗数十日通, 文化堂出版有限公司, 1998
 135. Lục tại điền, tử vi đấu sổ cổ phiếu chiến lược, văn hóa đường xuất bản hữu hạn công tư, 1998 - 陆在田, 紫微斗数股票战略, 文化堂出版有限公司, 1998
 136. Mạnh phồn mậu, tử vi đấu sổ thực dụng giáo trình (thượng trung) - 孟繁茂, 紫微斗数实用教程(上中)
 137. Mạnh phồn mậu, tử vi tốc đoạn thiên kim quyết - 孟繁茂, 紫微速断千金诀
 138. Phan tử ngư, tử vi đấu sổ mệnh thư (1 - 6 quyển), đài loan - 潘子逸, 紫微斗数命书(1-6卷), 台湾
 139. Phan tử ngư, tử vi đấu sổ tinh áo, đài loan - 潘子渔, 紫微斗数精奥, 台湾
 140. Phan tử ngư, tử vi đấu sổ khán nhân sinh, đài loan - 潘子渔, 紫微斗数看人生, 台湾
 141. Cầm đường cư sĩ, đấu sổ nhàn đàm - trung quốc tinh tọa - 琴堂居士, 斗数闲谈-中国星座
 142. Cầm đường cư sĩ, hiện đại tử vi đấu sổ cao phát tân luận - 琴堂居士, 现代紫微斗数高發新论
 143. Thẩm bình sơn, tử vi chiêm bệnh đoạn quyết thực lệ - 沈平山, 紫微占病断决实例
 144. Thủ sao bí bản, đạo tàng tử vi đấu sổ - 手抄秘本, 道藏紫薇斗数
 145. Tống lang biên, tử vi đấu sổ tử nữ cung hung cát bí đoạn - 宋郎编, 紫薇斗数子女宫凶吉秘断
 146. Tô lê minh, phi tinh tử vi đấu sổ khai bí, võ lăng xuất bản hữu hạn công tư, đài loan 2006 - 蘇黎明, 飛星紫微斗数開祕, 武陵出版有限公司, 台湾 2006
 147. Thiên thượng nhân, tử vi thiên cơ, đài loan thiên dực, song sổ vương sĩ văn, tử vi bát tự phê mệnh thực lệ - 天上人, 紫微天机, 台湾 天翼, 双数 王士文, 紫微八字批命实例。
 148. Vương sĩ văn, tử vi đấu sổ lưu niên độc đoạn pháp - 王士文, 紫微斗数流年读断法
 149. Vương đình chi an tinh pháp dữ thôi đoạn thực lệ, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 王亭之安星法与推断实例, 博益出版集團有限公司, 1995
 150. Đình chi bát hỉ lâu sao bản cổ quyết dữ đấu sổ cách cục, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 亭之八喜楼钞本古诀与斗数格局, 博益出版集團有限公司, 1995
 151. Vương đình chi đấu sổ linh đàm, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 王亭之斗数零谈, 博益出版集团有限公司, 1995
 152. Vương đình chi, đấu sổ tung đàm, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 王亭之, 斗数纵谈, 博益出版集團有限公司, 1995
 153. Vương đình chi, phương hành kỷ dị, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之方行紀異, 博益出版集團有限公司, 1995
 154. Vương đình chi, cốt tủy phú dữ nữ mệnh cốt tủy phú, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 骨髓赋与女命骨髓賦, 博益出版集團有限公司, 1995
 155. Vương đình chi, lục bân triệu tử vi đấu sổ giảng, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 陆斌兆紫微斗数讲, 博益出版集團有限公司, 1995
 156. Vương đình chi, lục triệu bân tử vi đấu sổ giảng nghĩa (tam sách hợp cấu). Bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 陆兆斌紫微斗数讲义(三册合购)。 博益出版集團有限公司, 1995
 157. Vương đình chi, thái vi phú dữ hình tính phú, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 太微赋与形性賦, 博益出版集團有限公司, 1995
 158. Vương đình chi, vương đình chi đàm đấu sổ, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 王亭之谈斗数, 博益出版集團有限公司, 1995
 159. Vương đình chi, vương đình chi đàm tinh, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 王亭之, 王亭之谈星, 博益出版集團有限公司, 1995
 160. Chi, trung châu phái tử vi đấu sổ sơ cấp giảng nghĩa, bác ích xuất bản tập đoàn hữu hạn công tư, 1995 - 之, 中洲派紫微斗数初级讲义, 博益出版集團有限公司, 1995
 161. Vương đình chi, trung châu phái tử vi đấu sổ thâm tạo giảng nghĩa (thượng trung hạ), bác ích xuất bản tập đồ hữu hạn công tư, 1995 - 王亭之, 中洲派紫微斗数深造讲义(上中下), 博益出版集图有限公司, 1995
 162. Vương duy cương, tử vi đấu sổ thực dụng giảng nghĩa - kỳ môn phái cấm đấu tạ phong đạt, đấu sổ đặc quyết, đài loan - 王维岗, 紫微斗数实用讲义-奇门派禁斗 谢丰达, 斗数特诀, 台湾
 163. Tạ thiên toàn, tử vi đấu sổ xí nghiệp quyết sách, hương cảng tạ thiên luận, tử vi đấu sổ khán đổ vận, hương cảng - 谢天全, 紫微斗数企业决策, 香港 谢天论, 紫微斗数看赌运, 香港
 164. Hứa tiến hưng, giai linh tử vi đấu sổ thực luận, đài loan - 许进兴, 皆灵紫微斗数实论, 台湾
 165. Thiên nhan dã nông, tử vi đấu sổ đồng hạn luận trương phượng quốc, tử vi đấu sổ tứ hóa tinh tường giải - 迁颜野农、紫微斗数童限论 张凤国, 紫微斗數四化星详解
 166. Trương thanh uyên. Trần huệ minh hợp trứ, thần diệu huyền vi chỉnh vi đấu sổ - 张清渊。陈惠明合著, 神妙玄微整薇斗数
 167. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ 144 sinh mệnh đồ giải thích - 张天良, 紫微斗数144生命图解释
 168. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ lưu niên phân giải - 张天良, 紫微斗數流年分解
 169. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ tứ hóa tinh tường giải - 张天良, 紫微斗數四化星详解
 170. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ chiêm đoạn bí quyết - 张天良, 紫微斗数占断秘诀
 171. Thiên nhan dã nông, tử vi đấu sổ đồng hạn luận - 迁颜野农、紫微斗数童限论
 172. Trương phượng quốc, tử vi đấu sổ tứ hóa tinh tường giải - 张凤国, 紫微斗數四化星详解
 173. Trương thanh uyên. Trần huệ minh hợp trứ, thần diệu huyền vi chỉnh vi đấu sổ - 张清渊。陈惠明合著, 神妙玄微整薇斗数
 174. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ 144 sinh mệnh đồ giải thích - 张天良, 紫微斗数144生命图解释
 175. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ lưu niên phân giải - 张天良, 紫微斗數流年分解
 176. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ tứ hóa tinh tường giải - 张天良, 紫微斗數四化星详解
 177. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ chiêm đoạn bí quyết - 张天良, 紫微斗数占断秘诀
 178. Trương thiên lương, tử vi đấu sổ hài tinh tế đàm - 张天良, 紫微斗数谐星细谈
 179. Trương văn chính, tử vi mật mã thần toán - 张文政, 紫微密码神算
 180. Trương văn công, tử vi trực đảng luận mệnh tâm pháp - 张文攻, 紫微直党论命心法
 181. Trương diệu văn, tử vi đấu trí phong thủy học - 张耀文, 紫微斗致风水学
 182. Triệu kính hiền duy tâm thuyết tử vi, võ lăng xuất bản hữu hạn công tư, đài loan 2006 - 趙敬賢唯心說紫微, 武陵出版有限公司, 台湾2006
 183. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ đại lưu niên pháp quyết yếu, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗數大流年法诀要, 台湾
 184. Huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ linh điện sinh hóa tam giới nhân quả huyền uẩn, đài loan - 玄山人, 天地人紫微斗数靈電生化三界因果玄蕴, 台湾
 185. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa hôn nhân, luyến ái chuyên luận, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗數玄空四化婚姻, 戀愛專論, 台湾
 186. Chính huyền sơn nhân thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa tật nan tử vong xiển vi, đài loan - 正玄山人天地人紫微斗数玄空四化疾难死亡阐微, 台湾
 187. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa bí giải, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗数玄空四化秘解, 台湾
 188. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa sự nghiệp tài quan chuyên luận, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗数玄空四化事業財官專論, 台湾
 189. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa thiên địa nhân nan chân cơ, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗数玄空四化天地人難真機, 台湾
 190. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa tiên thiên mệnh cách cục vi, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗数玄空四化先天命格局微, 台湾
 191. Chính huyền sơn nhân, thiên địa nhân tử vi đấu sổ huyền không tứ hóa tâm linh học áo bí cương vi, đài loan - 正玄山人, 天地人紫微斗数玄空四化心靈學奧秘剛微, 台湾
 192. Chính huyền sơn nhân, tử vi đấu sổ tuyệt học (14), đài loan - 正玄山人, 紫微斗数绝学 (14), 台湾
 193. Chung long trách, tử vi đấu sổ mệnh bàn tân luận (1, 2), đài loan - 钟隆责, 紫薇斗数命盘新论(1, 2), 台湾
 194. Chung nghĩa minh, tử vi tùy bút (nguyên hanh, lợi, trinh) cộng 4 bản, đài loan - 钟义明, 紫微隋笔(元亨, 利, 贞)共4本, 台湾
 195. Chung nghĩa minh trứ, tử vi nhất đắc, đài loan chu nhất, tử vi dự trắc học - 钟义明著, 紫微一得, 台湾 朱一, 紫微预测学-
 196. An dương chu dịch học viện giáo tài - 安阳周易学院教材
 197. Chu vân sơn, đấu sổ bí nghi tứ hóa phi phục đoạn quyết: Tử vi dương, tử vi nhàn thoại - 朱云山, 斗数秘仪四化飞伏断诀: 紫微杨, 紫微闲话
 198. Tử vi, tử vi tân ngữ - 紫微、紫微新语
 199. Tử vân, tòng đấu sổ đàm phụ mẫu tình, đài loan - 紫云, 从斗数谈父母情, 台湾
 200. Tử vân, đấu sổ khán nhân tế quan hệ, đài loan - 紫云, 斗数看人际关系, 台湾
 201. Tử vân, đấu sổ luận tật bệnh, đài loan - 紫云, 斗数论疾病, 台湾
 202. Tử vân, đấu sổ luận danh nhân trứ, đài loan - 紫云, 斗数论名人著, 台湾
 203. Tử vân, đấu sổ luận mệnh, đài loan tử vân, đấu sổ luận cầu tài trứ, đài loan - 紫云, 斗数论命, 台湾 紫云, 斗数论求财著, 台湾
 204. Tử vân, đấu sổ luận sự nghiệp, đài loan - 紫云, 斗数论事业, 台湾
 205. Tử vân, đấu sổ luận cầu tài trứ, đài loan - 紫云, 斗数论求财著, 台湾
 206. Tử vân, đấu sổ luận sự nghiệp, đài loan - 紫云, 斗数论事业, 台湾
 207. Tử vân, đấu sổ luận điền trạch, đài loan - 紫云斗数论田宅, 台湾
 208. Tử vân, đấu sổ luận nhân duyên, đài loan - 紫云, 斗数论姻缘, 台湾
 209. Tử vân, đấu sổ luận tử nữ, đài loan - 紫云, 斗数论子女、台湾
 210. Tử vân, đấu sổ dữ nhân sinh, đài loan - 紫云, 斗数与人生, 台湾

Trang Web bổ ích

 1. Tử vi tinh quyết
 2. Dịch học khảo - Tác giả Hà Ngọc
 3. Công cụ Tử Vi Bắc Phái
 4. Thầy Hoàng Quý Sơn
 5. Bác SimonPham
 6. Tài liệu cổ học

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top