Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Cây phân loại lá số

Cây phân cấp lá số theo các chủ đề để mọi người tiện nghiên cứu

Giờ sinh

 1. Sinh Giờ Tí
 2. Sinh Giờ Sửu
 3. Sinh Giờ Dần
 4. Sinh Giờ Mão
 5. Sinh Giờ Thìn
 6. Sinh Giờ Tỵ
 7. Sinh Giờ Ngọ
 8. Sinh Giờ Mùi
 9. Sinh Giờ Thân
 10. Sinh Giờ Dậu
 11. Sinh Giờ Tuất
 12. Sinh Giờ Hợi

Ngày sinh

 1. Sinh Ngày 1
 2. Sinh Ngày 2
 3. Sinh Ngày 3
 4. Sinh Ngày 4
 5. Sinh Ngày 5
 6. Sinh Ngày 6
 7. Sinh Ngày 7
 8. Sinh Ngày 8
 9. Sinh Ngày 9
 10. Sinh Ngày 10
 11. Sinh Ngày 11
 12. Sinh Ngày 12
 13. Sinh Ngày 13
 14. Sinh Ngày 14
 15. Sinh Ngày 15
 16. Sinh Ngày 16
 17. Sinh Ngày 17
 18. Sinh Ngày 18
 19. Sinh Ngày 19
 20. Sinh Ngày 20
 21. Sinh Ngày 21
 22. Sinh Ngày 22
 23. Sinh Ngày 23
 24. Sinh Ngày 24
 25. Sinh Ngày 25
 26. Sinh Ngày 26
 27. Sinh Ngày 27
 28. Sinh Ngày 28
 29. Sinh Ngày 29
 30. Sinh Ngày 30

Tháng sinh

 1. Sinh Tháng 1
 2. Sinh Tháng 2
 3. Sinh Tháng 3
 4. Sinh Tháng 4
 5. Sinh Tháng 5
 6. Sinh Tháng 6
 7. Sinh Tháng 7
 8. Sinh Tháng 8
 9. Sinh Tháng 9
 10. Sinh Tháng 10
 11. Sinh Tháng 11
 12. Sinh Tháng 12

Năm sinh

 1. Tuổi Ất Dậu
 2. Tuổi Ất Hợi
 3. Tuổi Ất Mão
 4. Tuổi Ất Mùi
 5. Tuổi Ất Sửu
 6. Tuổi Ất Tỵ
 7. Tuổi Bính Dần
 8. Tuổi Bính Ngọ
 9. Tuổi Bính Thân
 10. Tuổi Bính Thìn
 11. Tuổi Bính Tuất
 12. Tuổi Bính Tý
 13. Tuổi Canh Dần
 14. Tuổi Canh Ngọ
 15. Tuổi Canh Thân
 16. Tuổi Canh Thìn
 17. Tuổi Canh Tuất
 18. Tuổi Canh Tý
 19. Tuổi Đinh Dậu
 20. Tuổi Đinh Hợi
 21. Tuổi Đinh Mão
 22. Tuổi Đinh Mùi
 23. Tuổi Đinh Sửu
 24. Tuổi Đinh Tỵ
 25. Tuổi Giáp Dần
 26. Tuổi Giáp Ngọ
 27. Tuổi Giáp Thân
 28. Tuổi Giáp Thìn
 29. Tuổi Giáp Tuất
 30. Tuổi Giáp Tý
 31. Tuổi Kỷ Dậu
 32. Tuổi Kỷ Hợi
 33. Tuổi Kỷ Mão
 34. Tuổi Kỷ Mùi
 35. Tuổi Kỷ Sửu
 36. Tuổi Kỷ Tỵ
 37. Tuổi Mậu Dần
 38. Tuổi Mậu Ngọ
 39. Tuổi Mậu Thân
 40. Tuổi Mậu Thìn
 41. Tuổi Mậu Tuất
 42. Tuổi Mậu Tý
 43. Tuổi Nhâm Dần
 44. Tuổi Nhâm Ngọ
 45. Tuổi Nhâm Thân
 46. Tuổi Nhâm Thìn
 47. Tuổi Nhâm Tuất
 48. Tuổi Nhâm Tý
 49. Tuổi Quý Dậu
 50. Tuổi Quý Hợi
 51. Tuổi Quý Mão
 52. Tuổi Quý Mùi
 53. Tuổi Quý Sửu
 54. Tuổi Quý Tỵ
 55. Tuổi Tân Dậu
 56. Tuổi Tân Hợi
 57. Tuổi Tân Mão
 58. Tuổi Tân Mùi
 59. Tuổi Tân Sửu
 60. Tuổi Tân Tỵ

Âm Dương và Giới Tính

 1. Dương Nam
 2. Âm Nữ
 3. Âm Nam
 4. Dương Nữ

Cục lá số

 1. THỦY NHỊ CỤC
 2. MỘC TAM CỤC
 3. KIM TỨ CỤC
 4. THỔ NGŨ CỤC
 5. HỎA LỤC CỤC

Thân cư cung

 1. THÂN CƯ MỆNH
 2. THÂN CƯ PHU THÊ
 3. THÂN CƯ PHÚC ĐỨC
 4. THÂN CƯ QUAN LỘC
 5. THÂN CƯ TÀI BẠCH
 6. THÂN CƯ THIÊN DI

Nạp âm lá số

 1. BẠCH LẠP KIM
 2. BÍCH THƯỢNG THỔ
 3. BÌNH ÐỊA MỘC
 4. ĐẠI HẢI THỦY
 5. ĐẠI KHÊ THỦY
 6. ĐẠI LÂM MỘC
 7. ĐẠI TRẠCH THỔ
 8. DƯƠNG LIỄU MỘC
 9. GIÁNG HẠ THỦY
 10. HẢI TRUNG KIM
 11. KIẾM PHONG KIM
 12. KIM BẠCH KIM
 13. PHÚ ĐĂNG HỎA
 14. SA TRUNG KIM
 15. SA TRUNG THỔ
 16. SƠN ĐẦU HỎA
 17. SƠN HẠ HỎA
 18. TANG ĐỐ MỘC
 19. THẠCH LỰU MỘC
 20. THIÊN HÀ THỦY
 21. THIÊN THƯỢNG HỎA
 22. TÍCH LỊCH HỎA
 23. TÒNG BÁ MỘC
 24. TRƯỜNG LƯU THỦY
 25. TRUYỀN TRUNG THỦY
 26. LỘ BÀN THỔ
 27. LƯ TRUNG HỎA
 28. XOA XUYẾN KIM
 29. ỐC THƯỢNG THỔ
 30. THÀNH ÐẦU THỔ

Cung mệnh và chính tinh thủ mệnh

 1. CỰ MÔN CƯ HỢI
 2. CỰ MÔN CƯ NGỌ
 3. CỰ MÔN CƯ THÌN
 4. CỰ MÔN CƯ TÍ
 5. CỰ MÔN CƯ TỊ
 6. CỰ MÔN CƯ TUẤT
 7. LIÊM TRINH - PHÁ QUÂN CƯ DẬU
 8. LIÊM TRINH - PHÁ QUÂN CƯ MÃO
 9. LIÊM TRINH - THAM LANG CƯ HỢI
 10. LIÊM TRINH - THAM LANG CƯ TỊ
 11. LIÊM TRINH - THẤT SÁT CƯ MÙI
 12. LIÊM TRINH - THẤT SÁT CƯ SỬU
 13. LIÊM TRINH - THIÊN PHỦ CƯ THÌN
 14. LIÊM TRINH - THIÊN PHỦ CƯ TUẤT
 15. LIÊM TRINH - THIÊN TƯỚNG CƯ NGỌ
 16. LIÊM TRINH - THIÊN TƯỚNG CƯ TÍ
 17. LIÊM TRINH CƯ DẦN
 18. LIÊM TRINH CƯ THÂN
 19. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI DẦN
 20. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI DẬU
 21. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI HỢI
 22. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI MÃO
 23. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI MÙI
 24. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI NGỌ
 25. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI SỬU
 26. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI THÂN
 27. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI THÌN
 28. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI TÍ
 29. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI TỊ
 30. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI TUẤT
 31. PHÁ QUÂN CƯ DẦN
 32. PHÁ QUÂN CƯ NGỌ
 33. PHÁ QUÂN CƯ THÂN
 34. PHÁ QUÂN CƯ THÌN
 35. PHÁ QUÂN CƯ TÍ
 36. PHÁ QUÂN CƯ TUẤT
 37. THÁI ÂM CƯ DẬU
 38. THÁI ÂM CƯ HỢI
 39. THÁI ÂM CƯ MÃO
 40. THÁI ÂM CƯ THÌN
 41. THÁI ÂM CƯ TỊ
 42. THÁI ÂM CƯ TUẤT
 43. THÁI DƯƠNG - CỰ MÔN CƯ DẦN
 44. THÁI DƯƠNG - CỰ MÔN CƯ THÂN
 45. THÁI DƯƠNG - THÁI ÂM CƯ MÙI
 46. THÁI DƯƠNG - THÁI ÂM CƯ SỬU
 47. THÁI DƯƠNG - THIÊN LƯƠNG CƯ DẬU
 48. THÁI DƯƠNG - THIÊN LƯƠNG CƯ MÃO
 49. THÁI DƯƠNG CƯ HỢI
 50. THÁI DƯƠNG CƯ NGỌ
 51. THÁI DƯƠNG CƯ THÌN
 52. THÁI DƯƠNG CƯ TÍ
 53. THÁI DƯƠNG CƯ TỊ
 54. THÁI DƯƠNG CƯ TUẤT
 55. THAM LANG CƯ DẦN
 56. THAM LANG CƯ NGỌ
 57. THAM LANG CƯ THÂN
 58. THAM LANG CƯ THÌN
 59. THAM LANG CƯ TÍ
 60. THAM LANG CƯ TUẤT
 61. THẤT SÁT CƯ DẦN
 62. THẤT SÁT CƯ NGỌ
 63. THẤT SÁT CƯ THÂN
 64. THẤT SÁT CƯ THÌN
 65. THẤT SÁT CƯ TÍ
 66. THẤT SÁT CƯ TUẤT
 67. THIÊN CƠ - CỰ MÔN CƯ DẬU
 68. THIÊN CƠ - CỰ MÔN CƯ MÃO
 69. THIÊN CƠ - THÁI ÂM CƯ DẦN
 70. THIÊN CƠ - THÁI ÂM CƯ THÂN
 71. THIÊN CƠ - THIÊN LƯƠNG CƯ THÌN
 72. THIÊN CƠ - THIÊN LƯƠNG CƯ TUẤT
 73. THIÊN CƠ CƯ HỢI
 74. THIÊN CƠ CƯ MÙI
 75. THIÊN CƠ CƯ NGỌ
 76. THIÊN CƠ CƯ SỬU
 77. THIÊN CƠ CƯ TÍ
 78. THIÊN CƠ CƯ TỊ
 79. THIÊN ĐỒNG - CỰ MÔN CƯ MÙI
 80. THIÊN ĐỒNG - CỰ MÔN CƯ SỬU
 81. THIÊN ĐỒNG - THÁI ÂM CƯ NGỌ
 82. THIÊN ĐỒNG - THÁI ÂM CƯ TÍ
 83. THIÊN ĐỒNG - THIÊN LƯƠNG CƯ DẦN
 84. THIÊN ĐỒNG - THIÊN LƯƠNG CƯ THÂN
 85. THIÊN ĐỒNG CƯ DẬU
 86. THIÊN ĐỒNG CƯ HỢI
 87. THIÊN ĐỒNG CƯ MÃO
 88. THIÊN ĐỒNG CƯ THÌN
 89. THIÊN ĐỒNG CƯ TỊ
 90. THIÊN ĐỒNG CƯ TUẤT
 91. THIÊN LƯƠNG CƯ HỢI
 92. THIÊN LƯƠNG CƯ MÙI
 93. THIÊN LƯƠNG CƯ NGỌ
 94. THIÊN LƯƠNG CƯ SỬU
 95. THIÊN LƯƠNG CƯ TÍ
 96. THIÊN LƯƠNG CƯ TỊ
 97. THIÊN PHỦ CƯ DẬU
 98. THIÊN PHỦ CƯ HỢI
 99. THIÊN PHỦ CƯ MÃO
 100. THIÊN PHỦ CƯ MÙI
 101. THIÊN PHỦ CƯ SỬU
 102. THIÊN PHỦ CƯ TỊ
 103. THIÊN TƯỚNG CƯ DẬU
 104. THIÊN TƯỚNG CƯ HỢI
 105. THIÊN TƯỚNG CƯ MÃO
 106. THIÊN TƯỚNG CƯ MÙI
 107. THIÊN TƯỚNG CƯ SỬU
 108. THIÊN TƯỚNG CƯ TỊ
 109. TỬ VI - PHÁ QUÂN CƯ MÙI
 110. TỬ VI - PHÁ QUÂN CƯ SỬU
 111. TỬ VI - THAM LANG CƯ DẬU
 112. TỬ VI - THAM LANG CƯ MÃO
 113. TỬ VI - THẤT SÁT CƯ HỢI
 114. TỬ VI - THẤT SÁT CƯ TỊ
 115. TỬ VI - THIÊN PHỦ CƯ DẦN
 116. TỬ VI - THIÊN PHỦ CƯ THÂN
 117. TỬ VI - THIÊN TƯỚNG CƯ THÌN
 118. TỬ VI - THIÊN TƯỚNG CƯ TUẤT
 119. TỬ VI CƯ NGỌ
 120. TỬ VI CƯ TÍ
 121. VŨ KHÚC - PHÁ QUÂN CƯ HỢI
 122. VŨ KHÚC - PHÁ QUÂN CƯ TỊ
 123. VŨ KHÚC - THAM LANG CƯ MÙI
 124. VŨ KHÚC - THAM LANG CƯ SỬU
 125. VŨ KHÚC - THẤT SÁT CƯ DẬU
 126. VŨ KHÚC - THẤT SÁT CƯ MÃO
 127. VŨ KHÚC - THIÊN PHỦ CƯ NGỌ
 128. VŨ KHÚC - THIÊN PHỦ CƯ TÍ
 129. VŨ KHÚC - THIÊN TƯỚNG CƯ DẦN
 130. VŨ KHÚC - THIÊN TƯỚNG CƯ THÂN
 131. VŨ KHÚC CƯ THÌN
 132. VŨ KHÚC CƯ TUẤT

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top