Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó thuộc mệnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"?


Đời người có 3 nỗi bất hạnh lớn: Còn nhỏ mất mẹ hoặc mất cha, trung niên thì người phối ngẫu qua đời (chồng qua đời hoặc vợ qua đời), về già mất con.

Tử vi đẩu số có thể biết bạn thuộc mệnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không"? Đó chính là nói, con cái của bạn có phải là qua đời trước bạn?

Phàm trong mệnh bàn có tổ hợp các sao trong tình huống dưới đây đều thuộc mệnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh":

  1. Cung Tử nữ có sát tinh.
  2. Cung Tử nữ có Địa không, Địa kiếp.
  3. Cung Tử nữ có Thiên cơ tọa thủ tại chỗ hãm thêm sát tinh.
  4. Trong mệnh bàn con cái của bạn, cung Phụ mẫu có sao Cự môn.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Tử Vi  Xem Tử Vi  Phan Tử Ngư  Tử Vi Đẩu Số  Nhất diệp tri thu  đoán mệnh  Xem mệnh  Đầu bạc  Đầu xanh  tuvi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top