Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó thuộc mệnh "1 thẻ hương mà cắm 2 lò"?


Cái gọi là "1 thẻ hương mà cắm 2 lò", có khả năng là vì:

  1. Cha lấy 2 vợ, như mẹ qua đời trước, cha tái giá
  2. Cha mất trước, mẹ tái giá
  3. Làm con nuôi
  4. Làm lẽ
  5. Nhận cha nuôi, mẹ nuôi.

Cái gọi là "1 thẻ hương mà cắm 2 lò", có khả năng là vì:

Phàm trong mệnh bàn có các sao dưới đây thì đều được xem là mệnh "1 thẻ hương mà cắm 2 lò":

  1. Cung Thân có Thái âm.
  2. Cung Phụ mẫu có Thiên cơ tọa thủ tại hãm địa lại thêm sát tinh.
  3. Cung Phụ mẫu có Thiên phủ tọa thủ, Thiên sát, Thái dương, Thái âm phản bối.
  4. Cung Phụ mẫu có Thái âm tọa thủ tại hãm địa lại thêm sát.
  5. Hỏa tinh tọa ở cung Mệnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top