Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó gặp trộm cướp?


Trên thực tế có nhiều người từng trải qua việc không vui, bị trộm ghé thăm, hoặc bị giật mất đồ, bị bọn lừa bịp ngang nhiên lừa mất tiền, hoặc bị bọn xấu cướp mất của cải.

Phàm trong mệnh bàn có các sao liệt kê dưới đây đều khó tránh gặp trộm cắp hoặc bị kẻ gian lừa gạt cướp của:

  1. Đại hao tọa thủ cung Điền trạch, trong nhà sẽ bị mất trộm.
  2. Hữu bật gặp sát tinh.
  3. Tiểu hạn có Thiên sứ gặp sát tinh.
  4. Đại, tiểu hạn gặp sát tinh.
  5. Vũ khúc gặp sát tinh.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  Gặp họa  Trộm cướp  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top