Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Phân tích cung Phu Thê


Trong hôn nhân, chúng ta thường gặp hiện tượng chồng lấn át vợ và ngược lại. Để có thể tránh được tình trạng đó, Phan Tủ Ngư có đưa ra phương pháp xem các đôi lứa có xung khắc nhau hay không?

Thứ nhất, xem cung Mệnh:

Thứ hai, xem cung Phu thê:

Thời điểm kết hôn

Thời điểm ly hôn

Trong xã hội ngày nay, hiện tượng ly hôn đã trở thành phổ biến. Vậy làm thế nào biết được điểu này xảy ra, từ đó có những phương pháp đế phồng hữu ích để bảo vệ tình yêu đôi lứa. Phan Tử Ngư xin đưa ra một vài cách luận đoán như sau:

Nhưng nếu trong bàn mệnh không gặp các hiện tượng trên mà vẫn dẫn tới ly hôn thì chúng ta phải giải thích như thế nào? Sau một thời gian nghiên cứu thêm các sách, các môn tứ trụ, Thất chính Tứ dư, tác giả đã phát hiện ra 2 điểm nữa:

- Cung Phu thê ở chỗ Tứ mã (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), cho dù có bất kỳ sao nào cùng có thể dẫn tới ly hôn.
- Tứ trụ gặp phải các tình huống như: 2 Giáp, 3 Canh, 3 Dần, 3 Quý, 1 Tân cũng có thể dẫn tối ly hôn.

Xin được đưa ra một ví dụ:

Cung Phu thê của một ngưòi ỏ Thân, có Vũ khúc, Thiên mã, Thiên tưởng tọa thù, nhìn qua bàn mệnh này thì không thể nói là có hiện tượng ly hôn được. Trên thực tế người này có 2 vợ 4 thiếp, sau khi ly hôn liền kết hôn ngay. Duy chỉ có thể căn cứ vào:

Tứ trụ của người đó: Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Thân, Canh Tý.

Vì vậy bạn đọc có thể tiếp nhận thêm 2 điều trên để áp dụng khi xem bàn mệnh về tình hình hôn nhân.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  Xem mệnh  Phân tích  Cung Phu  Cung Phu Thê  Phu Thê  Vợ chồng  tuvi  tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top