Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Xem hao phá tiền của?


Lấy cung Tài Bạch là chính, xem kèm các cung Mệnh, Điền Trạch, Phúc Đức:

Cung Mệnh có chính tính lạc hãm, hoặc không có chính tinh, hai cung Tài Bạch và Điền Trạch không tốt, cũng dễ hao tổn tiền bạc. (Muốn biết thời gian xảy ra chuyện hao phá, phải xem tình của sao và tứ hóa của đại vận, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời).

Cung Tài Bạch không tốt, là điềm báo sẽ hao tổn tiền. Bạc. Lúc này cũng nên xem toàn bộ mệnh bàn, nếu cung Tật Ách hung, sẽ vì mắc bệnh mà hao tổn tiền bạc; cung Tử Nữ hung, sẽ vì con cái hay chuyện đào hoa mà hao tổn tiền bạc; cung Nô Bộc hung, là bị lừa, bị trộm, hoặc vì bạn bè, hợp tác mà hao tổn tiền bạc.

Muốn biết tình trạng đầu tư rồi giao cho người khác kinh doanh, thì lấy cung Phúc Đức là chính để xem.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân)

Từ khóa: Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành  Đại Đức Sơn Nhân  Phái Thiên Thọ  Tài bạch  Đoán số  Xem mệnh  Xem Tiền Tài  Hao Phá  Tiền của  tuvi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top