Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

Vì sao sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm vận mệnh mỗi người lại khác nhau?


Rất nhiều độc giả thắc mắc, những người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm vận mệnh của họ có giống nhau không?

Vì sao có người làm Tổng tư lệnh, có người lại làm sỹ quan trưởng?

Người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vận mệnh đúng là có điểm giống nhau. Hiện tại cũng có phát hiện, phàm người sinh cùng một chòm sao vận mệnh cá tính của họ có chỗ giống nhau, nhưng vì sao có ngưòì làm tổng thống, có người làm thường dân?

Trong đó có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng:

  1. Tổ mộ, tổ đức, tổ âm (tức những điều liên quan đến phong thủy mộ phần tổ tiên).
  2. Không gian và thời gian cha mẹ giao hợp.
  3. Thai giáo (dạy từ lúc trong thai, ảnh hưởng trong thời kỳ thai nhi).
  4. Ngày, tháng mang thai nhiều hay ít (có người 300 ngày, có người 290 ngày).
  5. Địa điểm, hoàn cảnh ra đời, có người sinh trên thuyền, có người sinh trên xe.
  6. Mang thai ở phía Nam mà đến phía Bắc sinh, hoặc mang thai ở phía Bắc mà đến phía Nam sinh nở.
  7. Sinh đôi, người sinh ra trước thì mệnh tốt hơn.
  8. Tên họ và sinh tiêu không phù hợp.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Mệnh bàn  Sao  cùng ngày sinh  Vận Mệnh  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top