Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

CUNG TRỌNG ĐIỂM

Các bài viết hay về chủ đề "Cung Trọng Điểm" trên hệ thống cổ học. Mời các bạn cùng nghiên cứu, tìm hiểu.

Cung điền yếu nhược (thí dụ luận cung trọng điểm)

Một bài dịch rất hay của tác giả VDTT. Tác giải dịch lại một thí dụ luận giải của ông Tử Vân.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top