Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

CHÍNH TINH

Các bài viết hay về chủ đề "Chính tinh" trên hệ thống cổ học. Mời các bạn cùng nghiên cứu, tìm hiểu.

Ý tượng của Thập bát Phi Tinh

Bài viết Ý tượng của Thập bát Phi Tinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Ngũ hành và tính miếu hãm lợi vượng của các sao

Bài viết về ngũ hành và tính miếu hãm lợi vượng của các sao. Mời các bạn đọc tham khảo.

Mười bốn chính tinh đâu là ngọc châu quý giá

Bài viết về Mười bốn chính tinh đâu là ngọc châu quý giá trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tình trạng các chính tinh

Bài viết về Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tình trạng các chính tinh trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Hướng dẫn giải đoán lá số tử vi bằng sao chính tinh thủ mệnh

Bài viết hướng dẫn giải đoán lá số tử vi bằng sao chính tinh thủ mệnh và dùng Điểm Huyền Khí để cân ưu nhược điểm. Đây là bài viết rất quan trọng.

Các sao miếu hãm và hỉ kỵ

Một bài viết rất quan trọng nói về hỉ kị tinh đẩu trong tử vi. Đây là bài viết rất quan trọng, cần lưu ý.

Về vấn đề hai sao đồng cung

Một bài viết nghiên cứu rất hay về hai chính tinh đồng cung. Mời mọi người cùng đọc tham khảo.

Chân khẩu quyết của Hi Di

Một bài dịch về khẩu quyết của Hi Di khán mệnh từ cuốn Tử Vi Đẩu Số Tiệp Lãm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Vì sao lại có Đắc Hãm và Đắc hãm của Thế chính tinh

Bài viết về Vì sao lại có Đắc Hãm và Đắc hãm của Thế chính tinh dẫn từ trang kimca.net. Mời bạn đọc tham khảo.

Chính tinh phú giải

Bài viết về Chính tinh phú giải trích từ cuốn Tử vi của tác giả Trừ Mê Tín. Mời các bạn đọc tham khảo.

"Văn Quế Văn Hoa cách" chủ yếu xem ở Chính tinh

Bài viết về "Văn Quế Văn Hoa cách" chủ yếu xem ở Chính tinh. Mời bạn đọc tham khảo.

Quan điểm và thái độ của 14 chính tinh trong chuyện tình cảm

Luận cung Phu Thê bằng các Chính Tinh và Phụ Tinh cố định

Bài sưu tầm: Luận cung Phu Thê bằng các Chính Tinh và Phụ Tinh cố định

18 phương pháp đoán mệnh của Phan Tử Ngư

Bài sưu tầm: 18 phương pháp đoán mệnh của Phan Tử Ngư

14 chính tinh

Bài viết 14 chính tinh chép từ facebook soncd.wordpress.com. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số luận cung Tài bạch

Bản dịch Tử vi đẩu số luận cung Tài bạch. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Chủ tinh hóa lộc chỉ ra điềm báo

Bản dịch Chủ tinh hóa lộc chỉ ra điềm báo. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

14 chính tinh tổ hợp nhập mệnh bình phán

Bản dịch 14 chính tinh tổ hợp nhập mệnh bình phán. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Ý nghĩa của 14 chính tinh nhập 12 cung

Bản dịch Ý nghĩa của 14 chính tinh nhập 12 cung. Mời các bạn cùng đọc, lưu ý bản dịch tự động tối nghĩa cần kiên nhẫn.

Thái độ 14 chính tinh trong chuyện tình cảm

Bài viết về Thái độ 14 chính tinh trong chuyện tình cảm. Mời bạn đọc tham khảo.

Có thể bạn quan tâm
Dưới đây là các tính năng của Hệ Thống Tử Vi Cổ Học:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top