Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

CÂU PHÚ

Các bài viết hay về chủ đề "Câu phú" trên hệ thống cổ học. Mời các bạn cùng nghiên cứu, tìm hiểu.

49 chưa qua, 53 đã tới, trai đứng chữ Quý thì tài, gái đứng chữ Quý thì 2 lần đò

Một bài viết giải thích các câu phú kinh điển trong dân gian. Rất đáng cho bạn đọc tham khảo, nghiên cứu.

Những câu phú nên thận trọng áp dụng

Bài viết về những câu phú nên thận trọng áp dụng trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top