Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Vòng trường sinh


Lộc Tồn được an định theo thiên can, Thái Tuế theo địa chi. Tràng - Sinh được sắp xếp theo cục của tuổi ở vị trí an Mệnh, tức là lấy Thiên can của tuổi biến định từ Dần đến vị trí địa chi của cung an Mệnh mà quyết định, có ý nghĩa người đó hình thành do cha (thiên can) mẹ (địa chi) phối hợp ở miếng đất mệnh cư ngụ để bắt đầu diễn biến cuộc đời tức là theo nạp âm (can chi phối hợp) của vị trí và nạp âm của tuổi số mà kết đoán luận sánh.

Ở đây vòng Tràng Sinh ta thấy là cái hình bóng tóm tắt của vòng Thái Tuế và Lộc Tồn hợp nhất, chứng tỏ thánh nhân sáng lập ra tử vi đã phân tách từng phần

(Can và Chi) kỹ càng, lại tóm hợp (nạp âm) cặn kẽ cuộc đời cá nhân sống ở kiếp người cố tránh sơ sót, dầu rằng Tử Vi chỉ đem lại kết quả tương đối (tổng kết lá số là 518 400 cái).

Vòng Tràng Sinh bắt đầu từ:                   

Tràng Sinh    : Khôn lớn

Mộc Dục      : Dậy thì

Quan Đới     : Sự nghiệp

Lâm Quan    : Hãnh diện

Đế Vượng   : Oanh liệt

Suy             : Biếng nhược

Bệnh           : Tàn tạ

Tử               : Mãn kiếp

Mộ               : Chôn vùi

Tuyệt            : Đứt đoạn

Thai              : Tái sanh

Dưỡng          : Bồi đắp

Nhìn vào hệ thống từ Tràng Sinh đến Dưỡng thấy có một chuỗi thời gian nối tiếp nhau có lớp lang diễn biến nên tôi có ý kiến không dùng đến tam hợp để luận xét, chỉ dùng hành của Mệnh sinh khắc với hành của cung hòa hợp với sao của vòng sao này đóng ngay tại đó để biết thân thế người đó sống ở đất ấy tình cảnh ra sao (không gian) biến dịch theo thời gian qua các cung khác cũng vậy. Nhưng cái quan trọng tóm tắt nhiều ý nghĩa vẫn là sao (sao vòng Tràng Sinh) ở Mệnh là căn bản. Như trên tôi đã trình bày vòng Tràng Sinh là hình bóng hợp nhất của hai thế Thái Tuế và Lộc Tồn.

Lộc Tồn là hạnh phúc của cá nhân do thiên can là cha sinh tạo truyền.

Thái Tuế là bẩm sinh hình hài tư cách do địa chi là mẹ dưỡng nuôi bồi đắp dạy dỗ mất nhiều thời gian từ khi thai nghén đến lúc ra đời nên cái quan hệ của Thái Tuế ở vị trí đóng Mệnh như đã trình bày ở mục Thái Tuế là rất quan hệ mật thiết của đương số.

Vòng Tràng Sinh là một các vòng kín nối liền bắt đầu từ Tràng Sinh đến Tuyệt tưởng là hết rồi. Cái tài tình của Thai Dưỡng là lại đứng liền ngay bắc qua nối tiếp với Tràng Sinh để tiếp tục thế đi luân chuyển bất tận, tỏ rõ luân hồi tiền kiếp của một nhân sinh, phải chi bắt đầu từ Thai Dưỡng rồi tuần tự đến Tuyệt thì có lẽ người đời chết là hết.

Với vòng Tràng Sinh thiết tưởng rồi sau này người ta có thể khám phá ra tiền kiếp và hậu lai bằng luật thừa trừ Luân hồi quả báo như hiện nay ở Hoa Kỳ đã thực nghiệm thấy. Bằng chứng có một hồ sơ khổng lồ còn lưu trữ tại thư việc Virginia Beach, tiểu bang Florida làm tài liệu soi kiếp. 

(Tử vi nghiệm lý - tác giả Thiên Lương)

Từ khóa: Tử vi nghiệm lý  Tử vi nghiệm lý toàn thư  Thiên Lương  Cụ Thiên Lương  Phái Thiên Lương  Vòng trường sinh  Trường Sinh  12 Trường sinh  cách khởi vòng trường sinh  cách tính vòng trường sinh 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top