Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tử vi tùy bút


一 失 足 成 千 古 恨

再 回 頭 是 百 年 基

Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu thị bách niên cơ

Một lá số tử vi tốt luôn hội đầy đủ 7 yếu tố tốt đẹp sau đây:

-Chính tinh đắc địa hội hợp mệnh.

-Bàng tinh đủ bộ, đắc cách phù trợ tốt chính tinh hội mệnh.

-Hợp năm sinh, mùa sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh.

-Chính tinh chiếu mệnh ở tứ chính tương sinh hành mệnh, hành cục số.

-Cung mệnh tọa cung miếu vượng.

-Đại vận tốt đẹp nối nhau liên tiếp.

-Thân chủ, Mệnh chủ tốt đẹp.

Chỉ cần được 1/7 yếu tố trên thì mệnh đã cơm no áo ấm, được 2/7 yếu tố trên thì mệnh đã vinh hiển, phú quý, nếu đạt càng nhiều yếu tố tốt trên thì mức độ phú quý, thành đạt càng tăng, tài năng càng kiệt xuất, sự nghiệp càng lẫy lừng.

Chính tinh, bàng tinh dù đắc địa cũng không tốt mãi mãi mà luôn biến động theo từng năm và từng đại hạn. Chính tinh, bàng tinh dù hãm địa cũng không xấu mãi, mà luôn biến động theo từng năm và từng đại hạn. Tử vi đa biến, không hề bất biến, cũng chính tinh đó, bàng tinh đó tại mệnh, hạn năm ngoái rất tốt nhưng hạn năm nay lại rất xấu. Mỗi năm chính tinh, bàng tinh sẽ đắc địa hoặc hãm địa tại những vị trí khác nhau; phù hợp hoặc kỵ với những bộ sao, cách cục khác nhau, không năm nào giống năm nào. Có năm chính tinh (Tử Vi) tọa cung này (Ngọ) là tốt, nhưng đến năm tiếp theo chính tinh (Tử Vi) cũng tọa cung này (Ngọ) lại xấu, là do Triệt vong lưu, hoặc do hoá Kị hội Diêu Đà, Âm Dương tối hãm, Kình Hình Kị, sát tinh, hung tinh. Có khi vận xấu đến 10 năm do Tuần vong lưu.

Trong tử vi có 14 chính tinh, chòm sao Tử Vi gồm 6 sao: Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh; chòm sao Thiên Phủ gồm 8 sao: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát và Phá Quân. Trong đó, chòm sao Tử Vi cả 6 chính tinh đều tham gia hoá khí, chòm sao Thiên Phủ chỉ có 5 chính tinh tham gia hóa khí vì Thiên Tướng, Thất Sát và Thiên Phủ không hóa khí.

Về bàng tinh hóa khí có 4 sao là Tả, Hữu, Xương, Khúc, khi mệnh hay cung vô chính diệu được ít nhất 1 trong 4 bàng tinh này tọa thủ thì coi như mệnh hay cung đó có chính tinh tọa thủ và luận theo bàng tinh này.

Về cung miếu vượng, cơ bản mỗi năm trên 12 cung sẽ xuất hiện các cung miếu vượng, mệnh hay hạn cần tọa thủ tại đó sẽ đắc lợi, cần nhất là mệnh, cường cung, đại hạn. Khi mệnh, hạn tọa vượng cung thì dù gặp năm có niên can bất lợi, cung gặp chính tinh hãm, đa hung sát tinh hội hợp cũng không đáng ngại, tiền hung hậu cát, đó là những cung vượng địa sau:

Năm Giáp: cung Dần Ngọ Tuất Sửu Mùi (5/12 cung).

Năm Ất: cung Hợi Mão Mùi Thân Tý Thìn (6/12 cung).

Năm Bính: cung Mão Tị Dậu Sửu (4/12 cung).

Năm Đinh: cung Mão Tị Dần Ngọ Tuất (5/12 cung).

Năm Mậu: cung Tị Dậu Sửu Mùi (4/12 cung).

Năm Kỷ: cung Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn.

Năm Canh: Thân Tý Thìn Sửu Mùi (5/12 cung).

Năm Tân: cung Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất (6/12 cung).

Năm Nhâm: cung Hợi Mão Mùi Dậu (4/12 cung).

Năm Quý: cung Thân Tý Thìn Dậu Hợi (5/12 cung).

Nếu lá số không đạt điều kiện tọa cung vượng địa thì cần đạt các yếu tố tốt đẹp còn lại (đã kể trên) thì số vẫn tốt đẹp, số mệnh vẫn được phú quý nhưng khó kiệt xuất, trừ những lá số phản vi kỳ cách (VD: tam hóa liên châu, tam kỳ gia hội, song lộc trùng điệp, giáp song lộc, Long Kị Hà cung Thìn tuổi Đinh…).

Chính tinh đắc hãm biến động theo từng năm minh họa như sau:

1.Tử Vi:

Năm Ất hoá Khoa. Năm Nhâm hoá Quyền.

Hợp Thổ mệnh, Kim mệnh.

Mệnh Thổ hợp sinh tháng 3,4,5,6,9,12 âm lịch (al).

Mệnh Kim hợp sinh tháng 3,6,7,8,9,12 al.

Hợp Thổ ngũ cục, Kim tứ cục.

Hợp Hỏa, Linh đồng cung.

Hợp Tả Hữu đồng cung, hội hợp, giáp cung.

Hợp Thái Tuế, Lộc Tồn, tam minh, lục cát tinh, kỵ Không Kiếp, Khốc Hư, Tang Khách.

Kỵ tọa không vong chi địa phá cách.

Đồng cung Tham Lang, Phá Quân phức tạp.

Hợp tọa từ cung Dần đến cung Mùi.

"Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị, Giáp Đinh Kỷ vị chí công khanh"

1.1.Năm Giáp:

Hợp thiên can. Tọa Dần, Ngọ, Tuất, Hợi, Sửu, Mùi đắc địa, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất. Kỵ tọa Thân, Dậu.

1.2.Năm Ất:

Hợp thiên can. Tọa Hợi, Mão, Tuất, Thân, Tý, Thìn đắc địa, hợp tuổi Hợi Mão Mùi. Kỵ tọa Ngọ, Mùi.

1.3.Năm Bính:

Hợp sinh tháng lẻ hội Văn Xương ở tứ chính.

Kỵ sinh tháng chẵn hội hợp Không Kiếp ở tứ chính.

Tọa Dậu, Mão, Sửu đắc địa, hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Kỵ tọa Thìn, Tị, Dần, Thân.

1.4.Năm Đinh:

Tọa Ngọ, Tuất, Tị đắc địa, hợp tuổi Tị, Dậu, Sửu, kỵ sinh tháng chẵn. Kỵ tọa Tọa Dần, Mão, Dậu.

1.5.Năm Mậu:

Tọa Mão Dậu hợp thiên can.

Tọa Tị, Dậu, Mùi đắc địa, hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Kỵ tọa Tý Sửu Dần Thân.

1.6.Năm Kỷ:

Hợp thiên can.

Tọa Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất đắc địa, hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Kỵ tọa Thân, Dậu.

1.7.Năm Canh:

Hợp thiên can. Tọa Sửu, Thân, Tý, Thìn, Dần đắc địa.

Tọa Sửu Thân Tý Thìn hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Tọa Dần hợp tuổi Dần Ngọ Tuất.

Kỵ tọa Ngọ, Mùi.

1.8.Năm Tân:

Hợp sinh tháng 9 al giờ Thân Tý Thìn.

Tọa Dần, Ngọ, Tuất, Dậu, Sửu đắc địa, hợp tuổi Tị, Dậu, Sửu. Kỵ tọa Thìn, Tị.

1.9.Năm Nhâm:

Hợp thiên can.

Tọa Hợi, Mùi, Dậu đắc địa. Kỵ tọa Dần, Mão, Thân.

1.10.Năm Quý:

Tọa Thìn, Tuất, Thân, Dậu, Hợi đắc địa.

Tọa Thìn, Thân hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Tọa Tuất hợp tuổi Tị Dậu Sửu. Kỵ tọa Tý Sửu.

2.Thiên Cơ:

Năm Ất hoá Lộc. Năm Bính hoá Quyền. Năm Đinh hoá Khoa.

Năm Mậu hoá Kị (cần hội hợp Thái Âm ở tứ chính để hoá giải).

Hợp Mộc, Hỏa mệnh.

Hợp Mộc tam cục, Hỏa lục cục.

Mệnh Mộc hợp sinh tháng 10,11,1,2 al.

Mệnh Hỏa hợp sinh tháng 1,2,4,5 al.

Hợp Thái Tuế, Lộc Tồn, tam minh, lục cát tinh, kỵ Không Kiếp, phức tạp khi gặp Hoả Linh.

Hợp tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

Đồng cung Cự Môn không hợp nữ.

"Cự Cơ Mão Dậu bất đáo nhân duyên"

2.1.Năm Giáp:

Tọa Ngọ Dậu Sửu Mùi đắc địa. Kị tọa Thân, Mão.

2.2.Năm Ất:

Hợp thiên can. Tọa Thân Thìn Hợi Mão Mùi đắc địa, hợp tuổi Hợi Mão Mùi. Kỵ tọa Dần, Tý.

2.3.Năm Bính:

Sinh tháng lẻ hội Văn Xương ở tứ chính hợp cách.

Hợp thiên can. Tọa Mão, Tị, Dậu, Sửu đắc địa. Kỵ tọa Dần, Tý.

2.4.Năm Đinh:

Hợp thiên can. Tọa Tị, Dần, Mão, Ngọ, Dậu đắc địa.

2.5.Năm Mậu:

Kỵ thiên can. Tọa Tị Dậu Mùi đắc địa. Kỵ tọa Hợi.

2.6.Năm Kỷ:

Toạ Dậu Thìn Ngọ đắc địa, hợp tuổi Tị Dậu Sửu. Kỵ tọa Hợi, Sửu.

2.7.Năm Canh:

Tọa Thìn Thân Tị đắc địa. Kỵ tọa Mão, Dậu.

2.8.Năm Tân:

Tọa Tị Sửu Mão Dậu Ngọ đắc địa. Hợp sinh tháng 9 giờ Thân Thìn. Kỵ tọa Dần Tuất.

2.9.Năm Nhâm:

Tọa Dần, Mão, Thân, Ngọ đắc địa. Tọa Tị, Ngọ, Hợi dễ hiếm muộn con cái. Kỵ tọa Tý.

2.10.Năm Quý:

Tọa Thìn, Thân, Ngọ, Mão, Dậu đắc địa. Kỵ tọa Dần, Tuất.

 3.Thái Dương:

Năm Canh hóa Lộc, năm Tân hóa Quyền, năm Giáp hóa Kị.

Hợp Hỏa mệnh, Thổ mệnh.

Hợp Hỏa lục cục, Thổ ngũ cục.

Mệnh Hỏa hợp sinh tháng 1,2,4,5 al.

Mệnh Thổ hợp sinh tháng 3,4,5,6,9,12 al.

Hợp nam hơn nữ, hợp sinh ban ngày, kỵ sinh ban đêm. Hợp Lộc tồn, tam minh, lục cát tinh. Hội Thái Tuế phức tạp dù được bộ tam thái nhưng tính cách dễ thái quá, nhất là thêm Hỏa Linh. Kỵ Kình Đà nhân ly tài tán.

Thái Dương sáng không ngại Không Kiếp, Thái Dương tối ngại gặp Không Kiếp. Thái Dương sáng đẹp không ngại Hóa Kỵ, Thái Dương tối hãm ngại gặp Hóa Kỵ.

Thái Dương sáng rất ngại đồng cung Tuần, Triệt; Thái Dương tối hãm rất cần đồng cung Tuần, Triệt.

Mệnh, hạn vô chính diệu cần Thái Dương sáng hội chiếu ở tứ chính, kỵ Thái Dương tối hãm hội chiếu ở tứ chính. Thái Dương sáng từ cung Dần đến cung Mùi, kỵ tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

“Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang tối hỉ ngoại triều Khôi Việt”

“Âm Dương lạc hãm tu cần Không diệu tối kị sát tinh.

Nhật Nguyệt tịnh minh tối kị tam Không tu cần Khoa Lộc”

3.1.Năm Giáp:

Tọa Dần, Ngọ, Sửu, Mùi đắc địa, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất.

Kỵ tọa Thân, Dậu.

3.2.Năm Ất:

Tọa Mão, Mùi, Thìn đắc địa, hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Kỵ tọa Ngọ.

3.3.Năm Bính:

Sinh tháng 9, giờ Mão, Thìn, Mùi hợp cách.

Tọa Sửu, Mão đắc địa, hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Kỵ tọa Tị, Thìn.

3.4.Năm Đinh:

Tọa Tị, Ngọ đắc địa, hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Kỵ tọa Dần Mão.

3.5.Năm Mậu:

Sinh tháng 7 giờ Thìn, sinh tháng 8 giờ Ngọ hợp cách.

Tọa Tý hợp cách. Tọa Tị, Sửu, Mùi đắc địa.

Tọa Tị, Sửu hợp tuổi Thân Tý Thìn. Tọa Mùi hợp tuổi Dần Ngọ Tuất.

3.6.Năm Kỷ:

Tọa Dậu hợp cách. Tọa Dần, Thìn, Ngọ, Thân đắc địa.

Tọa Dần, Ngọ hợp tuổi Tị Dậu Sửu. Tọa Thìn hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

3.7.Năm Canh:

Hợp thiên can. Tọa Dần, Thìn, Sửu, Mùi đắc địa.

Tọa Dần, Mùi hợp tuổi Dần Ngọ Tuất.

Tọa Thìn, Sửu hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Kỵ tọa Ngọ.

3.8.Năm Tân:

Hợp thiên can. Tọa Sửu, Dần, Ngọ đắc địa, hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Kỵ tọa Thìn, Tị.

3.9.Năm Nhâm:

Tọa Mùi đắc địa. Tọa Hợi hợp cách.

Kỵ tọa Dần, Mão.

3.10.Năm Quý:

Tọa Sửu hợp cách. Tọa Tý, Thìn đắc địa, hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

4.Vũ Khúc:

Năm Giáp hóa Khoa, năm Kỷ hóa Lộc, năm Canh hóa Quyền, năm Nhâm hóa Kỵ.

Hợp Kim mệnh, Thủy mệnh.

Hợp Kim tứ cục, Thủy nhị cục.

Kim mệnh hợp sinh tháng 3,6,7,8,9,12 al.

Thủy mệnh hợp sinh tháng 7,8,10,11 al.

Hợp Thái tuế, Lộc Tồn, tam minh, lục cát tinh.

Kỵ sát tinh, kỵ không vong chi địa. Đồng cung Sát Phá Tham phức tạp.

Hợp tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

“Nhị Khúc triều viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài”

4.1.Năm Giáp:

Hợp thiên can.

Tọa Dần, Ngọ, Tuất, Sửu, Mùi đắc địa, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất.

Tọa Sửu tuổi Dần dễ cô độc.

Kỵ tọa Thân, Dậu.

4.2.Năm Ất:

Tọa Thân, Tý, Thìn, Hợi, Mão đắc địa, hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Kỵ tọa Ngọ, Mùi.

4.3.Năm Bính:

Sinh tháng 9 hợp cách, các tháng 1,3,5 sinh giờ dương hợp cách.

Tọa Sửu, Dậu, Mão đắc địa.

Kỵ tọa Thìn, Tị.

4.4.Năm Đinh:

Tọa Ngọ, Tuất, Tị đắc địa.

Kỵ tọa Dần, Mão.

4.5.Năm Mậu:

Đắc Hữu Bật hội ở tứ chính hợp cách. Tọa Tị, Dậu, Mùi đắc địa.

Tọa Mùi tuổi Thân dễ cô độc.

Kỵ tọa Tý, Sửu.

4.6.Năm Kỷ:

Hợp thiên can. Tọa Dần, Ngọ, Tuất, Tý, Thìn đắc địa.

Tọa Dần Ngọ Tuất hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Tọa Tý Thìn hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Kỵ tọa Thân, Dậu.

4.7.Năm Canh:

Hợp thiên can. Tọa Thân Tý Thìn, Sửu đắc địa, hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Kỵ tọa Ngọ Mùi.

4.8.Năm Tân:

Sinh tháng lẻ hội Văn Khúc ở tứ chính hợp cách.

Tọa Dậu, Sửu, Dần, Ngọ, Tuất đắc địa.

Kỵ tọa Thìn, Tị.

4.9.Năm Nhâm:

Không hợp thiên can. Đắc Tả Phụ hội ở tứ chính hợp cách.

Tọa Hợi, Mùi, Dậu đắc địa.

Kỵ tọa Dần, Mão.

4.10.Năm Quý:

Tọa Thìn, Thân, Hợi, Dậu đắc địa.

Tọa Thìn, Thân, Hợi hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Tọa Dậu hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Kỵ tọa Tý, Sửu.

 5.Thiên Đồng:

Năm Bính hóa Lộc, năm Đinh hóa Quyền, năm Canh hóa Kỵ.

Hợp mệnh Thủy, mệnh Mộc. Hợp Thủy cục, Mộc cục.

Mệnh Thủy hợp sinh tháng 7,8,10,11 al.

Mệnh Mộc hợp sinh tháng 1,2,4,5 al.

Là chính tinh hợp được nhiều nhóm sao, như hợp Lộc tồn, lục cát tinh, tam minh, tứ hung, Âm Lương, Tham Lang tuổi Mậu Kỷ.

Hội Cự Môn, Hỏa Linh phức tạp.

Kỵ gặp Không Kiếp. Hợp sinh tháng lẻ, phức tạp khi sinh tháng chẵn.

Hợp tọa từng cung Dần đến Mùi.

“Đồng Lương tối hỷ Dần Thân hội”

“Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát, Cự Môn phùng Đà Kỵ tối hung”

“Phúc diệu phùng Việt diệu ư Tí cung, định thị hải hà dục tú”

5.1.Năm Giáp:

Mệnh tọa Tị Dậu Sửu tình duyên lận đận, sinh tháng 4,8,12 al dễ 2 đời chồng/vợ. Tuổi Dần mệnh tọa Sửu dễ 2,3 độ buồn thương mà vẫn cô độc.

Tọa Dần, Ngọ, Sửu, Mùi đắc địa.

Tọa Tý Ngọ: tọa Tý sinh tháng 2,6,10 al; tọa Ngọ sinh tháng 4,8,12 al con cái thành đạt, được nhờ con.

Tọa Sửu Mùi sinh tháng 1,7 al con cái vinh hiển, được nhờ con.

Tọa Dần Thân: tọa Dần sinh tháng 4,8,12 al; tọa Thân sinh tháng 2,6,10 con cái quý hiển, được nhờ con.

Tọa Mão Dậu: tọa Mão sinh tháng 3,5 al; tọa Dậu sinh tháng 9,11 al con cái thành đạt, được nhờ con.

Tọa Thìn Tuất: tọa Thìn sinh tháng 2,6,10 al; tọa Tuất sinh tháng 4,8,12 al dễ sinh con quý tử, được nhờ con cái.

Toạ Tị Hợi: tọa Tị sinh tháng 3,5; tọa Hợi sinh tháng 9,11 con cái giàu có, thành đạt, được nhờ con.

5.2.Năm Ất:

Hợp thiên can. Cung Quan hoá Lộc.

Tọa cung dương đắc Lộc Quyền Kị.

Tọa Hợi Mão Mùi Thân Tý Thìn đắc địa.

Tọa Hợi Mão Mùi thân phận dễ kề cận quý nhân, tọa Mão sinh tháng 3,5 al; tọa Hợi sinh tháng 9,10 al; tọa Mùi sinh tháng 1,7 al dễ sinh con cái quý tử, tài năng, thành đạt, được nhờ con cái.

Tọa Tuất không hợp nữ, ám lệ trường lưu.

5.3.Năm Bính:

Hợp thiên can.

Cung Mệnh đắc bộ Lộc Quyền.

Sinh tháng 9 hợp cách, sinh tháng lẻ còn lại vào giờ dương hợp cách.

Tọa Mão Tị Dậu Sửu đắc địa.

Toạ Tị Dậu Sửu duyên với cha mẹ, con cái không tốt, nữ mệnh sinh nở khó khăn. Nếu sinh giờ Thân Tý Thìn thì tiền hung hậu kiết, trước không hợp sau thì lại hợp, trước bế tắc sau hanh thông.

5.4.Năm Đinh:

Hợp thiên can.

Tọa cung dương tốt hơn cung âm, trừ cung Mão Tị.

Cung Mệnh đắc bộ Quyền Khoa cung dương, đắc bộ Quyền Khoa Kị cung âm.

Tọa Mão Tị Dần Ngọ Tuất đắc địa.

Tọa Tị vợ chồng khó hợp, kỵ sinh tháng 4,8,12 al dễ 2 lần đò, bất lợi nữ hơn nam.

5.5.Năm Mậu:

Tọa cung âm có bộ Lộc Kị hội hợp, tọa cung dương đắc bộ Quyền Lộc Kị hoá cát, cần thêm lục cát tinh và Lộc tồn hội hợp.

Sinh tháng 9 được Hữu Bật đồng cung đắc địa, sinh các tháng lẻ còn lại hội Hữu Bật ở tứ chính hợp cách hoá cát.

Tọa Tị Dậu Sửu Mùi đắc địa.

Tọa Tị Dậu Sửu sinh giờ Thân Tý Thìn dễ sinh được con cái tài giỏi, được nhờ con.

Tọa Thân Tý Thìn tình duyên lận đận, sinh tháng 1,5,9 dễ 2 lần đò, bất lợi cho nữ hơn nam.

5.6.Năm Kỷ:

Tọa Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn đắc địa.

Tọa Dần Ngọ Tuất tuổi Tý dễ cô độc.

Mệnh tọa Dần Ngọ Tuất nếu sinh vào giờ Hợi Mão Mùi khắc song thân, tử tức, hạn đến cung Phụ Tử Nô dễ gặp tai ương.

Mệnh tại Tị Dậu Sửu sinh vào giờ Hợi Mão Mùi tình duyên lận đận, bất lợi nữ hơn nam, về sau mới vẹn toàn.

5.7.Năm Canh:

Không hợp thiên can.

Tọa cung dương tốt hơn cung âm.

Toạ Thân Tý Thìn đắc địa, hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Tọa Dần Ngọ Tuất dễ gặp nhân duyên tốt, hoặc nhờ dòng họ bên chồng/vợ mà tạo nên sự nghiệp.

Tọa Hợi Mão Mùi kỵ sinh tháng 1,5,7,9 tình duyên lận đận, ám lệ trường lưu. Tuy không được may mắn trong tình duyên nhưng có một số trường hợp bù lại được phúc con cái. Nếu tọa Hợi sinh tháng 9,11 al; tọa Mão sinh tháng 3,5 al; tọa Mùi sinh tháng 1,7 al dễ sinh con quý tử, thành đạt, được nhờ con.

5.8.Năm Tân:

Sinh tháng lẻ hội Văn Khúc ở tứ chính hợp cách.

Tọa Tị Dậu Sửu, Dần Ngọ Tuất đắc địa.

Mệnh tọa Tị Dậu Sửu nếu sinh giờ Thân Tý Thìn, tình cảm với cha mẹ, con cái không tốt, khó được nhờ con, cần hội Khoa tinh hoá giải.

Mệnh sinh tháng 3,7,11 giờ Thân Tý Thìn tình duyên trắc trở, hôn nhân khó bền vững.

5.9.Năm Nhâm:

Tọa cung dương tốt hơn cung âm.

Mệnh hội Tả Phụ ở tứ chính hợp cách.

Tọa Hợi Mão Mùi Dậu đắc địa.

Tọa Hợi Mão Mùi cũng dễ khắc người thân, sớm xa cha mẹ, nếu sinh tháng 3,7,11 al tiền hung hậu kiết, trước khắc sau hoà hợp, con cái lúc nhỏ bướng bỉnh nhưng lớn lên thay đổi, biết làm ăn, thành đạt, được nhờ con cái.

5.10.Năm Quý:

Tọa cung dương hợp cách.

Tọa Thân Tý Thìn Dậu Hợi đắc địa.

Tọa Hợi hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Tọa Dậu hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Tọa Tý Ngọ duyên với người thân kém tốt, phụ nữ sinh nở khó khăn. Nhưng nếu sinh tháng 2,6,10 tiền hung hậu kiết, trước hư sau nên, con cái lúc nhỏ khó nuôi, bướng bỉnh, nhưng càng lớn càng khỏe mạnh, tài giỏi, tạo được sự nghiệp, được nhờ con cái.

Tọa Dần Thân sinh tháng 4,10 al được bạn bè giúp đỡ làm nên cơ nghiệp.

Tọa Tị Hợi sinh tháng 1,7 al nhờ anh em giúp đỡ mà làm nên cơ nghiệp.

6.Liêm Trinh:

Năm Giáp hóa Lộc, năm Bính hóa Kỵ.

Hợp mệnh Hỏa, mệnh Thổ.

Hợp Hỏa cục, Thổ cục.

Mệnh Hỏa hợp sinh tháng 1,2,4,5 al.

Mệnh Thổ hợp sinh tháng 3,4,5,6,9,12 al.

Hợp Lộc Tồn, lục cát tinh, tam minh.

Kỵ Không Kiếp, Khốc Hư, Tang Điếu, hung sát tinh.

Đồng cung Sát Phá Tham phức tạp, cần hội Tuần Triệt ở tam phương để tâm tính hiền hoà, lá số ổn định.

Nữ mệnh kỵ mệnh Liêm Trinh đồng cung Sát Phá Tham hội Đào Hồng, Không Kiếp, trừ trường hợp có Tuần Triệt án ngữ.

Lá số có cách Đào Hồng Sát Phá Liêm Tham Không Kiếp giao hội mà thiếu Tuần Triệt không hợp nữ, tình duyên lận đận.

Hợp tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

Vị trí Vũ Khúc và Tử Vi khi tọa dương cung kỵ không vong chi địa.

“Liêm Trinh sát bất gia thanh danh viễn bá”

“Liêm tọa Thân cung phùng Phụ Bật canh kiêm hóa cát phúc quang vinh”

“Liêm Trinh Tứ Sát tao hình lục”

“Tử Vi nam Hợi, nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quý đồng”

6.1.Năm Giáp:

Hợp thiên can.

Mệnh được bộ Lộc Khoa ở dương cung, được bộ Khoa Quyền Lộc ở âm cung.

Tọa Dần Ngọ Tuất Sửu Mùi đắc địa.

Tọa Dần Ngọ Tuất không hợp song thân, sớm xa cha mẹ.

Tọa Dần Ngọ Tuất sinh giờ Thân Tý Thìn nữ mệnh sinh nở khó khăn, con cái khó nuôi, bướng bỉnh.

Tọa Dần Ngọ Tuất sinh tháng 4,8,12 al có thể được nhờ con.

Tọa Sửu tuổi Dần dễ cô độc.

Tọa Thân Tý Thìn sinh tháng 1,5,9 al duyên với con cái mỏng, rất đáng lo ngại về đường con cái.

6.2.Năm Ất:

Hợp thiên can, cung Tài hoá Khoa.

Tọa Hợi Mão Mùi Thân Tý Thìn đắc địa.

Tọa Hợi Mão Mùi hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Tọa Thân Tý Thìn hợp sinh tháng lẻ.

Tọa Tị Dậu Sửu duyên với người thân không tốt, cha mẹ, con cái sức khỏe kém, sinh tháng 4,8,12 al rất khắc con cái.

6.3.Năm Bính:

Không hợp thiên can trừ sinh tháng 1,5,9 al hợp cách Khoa Kị.

Tọa Tị Dậu Sửu Mão đắc địa, có thể chế ngự đào hoa tính của Đào Hồng, riêng tuổi Thìn dễ cô độc, tọa Dậu kém tốt hơn.

Tọa Sửu tuổi Dần dễ cô độc.

Kỵ tọa Dần Ngọ Tuất, nhất là tuổi Thân Tý Thìn, riêng tuổi Tý dễ cô độc, trừ sinh tháng 1,5,9 al có thể tiền hung hậu kiết.

Tọa Thân Tý Thìn kỵ tuổi Dần Ngọ Tuất.

6.4.Năm Đinh:

Hợp tọa cung dương hơn cung âm.

Tọa Dần Ngọ Tuất Tị Mão đắc địa.

Tọa Dần Ngọ Tuất càng tốt khi hội đủ bộ Tả Hữu.

Tọa Tị hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Tọa Mão hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Kỵ tọa Hợi Mùi đối với tuổi Tị Dậu Sửu.

6.5.Năm Mậu:

Tọa Tị Dậu Sửu Mùi đắc địa.

Tọa Tị Dậu Sửu hợp tuổi Thân Tý Thìn, riêng tuổi Thìn dễ cô độc.

Tọa Tị Dậu Sửu không hợp song thân, sớm xa cha mẹ, con cái sức khỏe kém, khó nuôi, bướng bỉnh, nhưng sinh vào tháng 1,5,9 al tiền hung hậu kiết, trước hư sau nên, sau thành lớn lên thành đạt, được nhờ con cái.

Tọa Sửu tuổi Dần dễ cô độc.

Tọa Mùi tuổi Thân dễ cô độc.

Kỵ tọa Dần Ngọ Tuất đối với tuổi Thân Tý Thìn vất vả, thiếu trước hụt sau, trừ khi sinh tháng 1,5,9 al.

6.6.Năm Kỷ:

Hợp thiên can. Mệnh được bộ Khoa Lộc.

Trục Quan Phối được bộ Lộc Quyền.

Tọa Dần Ngọ Tuất đắc địa, hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Tọa Dần Ngọ Tuất sinh giờ Tị Dậu Sửu, khó hoà hợp cha mẹ, con cái, khó nuôi dạy con cái.

Tọa Thân sinh tháng 3,7,11 al đắc địa.

Tọa Thìn lợi danh hơn lộc.

Tọa Thân Tý Thìn nhờ dòng họ chồng/vợ, nhờ người khác phái giúp đỡ mà phát triển sự nghiệp.

6.7.Năm Canh:

Hợp thiên can.

Cung Quan được bộ Quyền Khoa.

Tọa Tị Dậu Sửu tình thân kém tốt, khó hợp con cái, nữ mệnh sinh nở khó khăn, tuổi Thìn dễ cô độc, sinh tháng 1,5,9 al dễ có việc đụng tới dao kéo.

Tọa Thân Tý Thìn Sửu Mùi đắc địa.

Tọa Thân Tý Thìn hợp tuổi Thân Tý Thìn.

Tọa Mùi tuổi Thân dễ cô độc.

Tọa Sửu tuổi Dần dễ cô độc.

Tọa Dần Ngọ Tuất dễ gặp chuyện kiện tụng về nhà đất, bất lợi về nhà đất, dễ mắc bệnh đụng tới dao kéo, nhất là sinh vào tháng 1,5,9 al.

6.8.Năm Tân:

Sinh tháng lẻ hội Văn Khúc ở tứ chính hợp thiên can.

Tọa Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất đắc địa.

Tọa Tị Dậu Sửu hợp người tuổi Tị Dậu Sửu.

Mệnh tọa Tị Dậu Sửu dễ sinh quý tử, thân phận dễ gần kẻ quyền quý. Mệnh tọa Tị sinh tháng 3,5 al; tọa Dậu sinh tháng 9,11 al; tọa Sửu sinh tháng 1,7 al thêm phúc được nhờ con cái.

Kỵ tọa Hợi Mão Mùi đối với tuổi Tị Dậu Sửu.

6.9.Năm Nhâm:

Hợp thiên can.

Mệnh có bộ Lộc Quyền Kỵ giao hội.

Tài Quan cung có bộ Quyền Kỵ.

Mệnh tọa Dần Ngọ Tuất không hợp tuổi Thân Tý Thìn, sự nghiệp thuận lợi nhưng tình duyên lận đận, kỵ nữ hơn nam, sinh tháng 3,7,11 al dễ hai lần đò.

Tọa Hợi Mão Mùi Tị đắc địa.

Tọa Hợi Mão Mùi tuy đắc địa nhưng khắc cha mẹ, khắc con cái, khó nuôi con, sinh tháng 4,8,12 al rất hình khắc cha mẹ, con cái, bất lợi nữ hơn nam.

6.10.Năm Quý:

Tọa cung âm được bộ hóa Lộc Kỵ, cần hội hợp thêm cát tinh.

Tọa cung Sửu được song lộc hội Mệnh hoá cát.

Tọa Thân Tý Thìn Dậu Hợi đắc địa.

Tọa cung Dậu kỵ sinh tháng 3,7,11 al tình duyên lận đận, bất lợi nữ hơn nam.

Tọa Dậu hợp tuổi Tị Dậu Sửu.

Tọa Hợi hợp tuổi Hợi Mão Mùi.

Tọa Hợi sinh tháng 9,11 al; tọa Mão sinh tháng 3,5 al; tọa Mùi sinh tháng 1,7 có phúc con cái, dễ sinh được con tài giỏi, được nhờ con cái.

7.Thiên Phủ:

Thiên Phủ là một trong những chính tinh không tham gia hóa khí.

Hợp người tuổi âm, mệnh Thổ, Kim, hợp Thổ cục, Kim cục.

Mệnh Thổ hợp sinh tháng 3,4,5,6,9,12 al.

Mệnh Kim hợp sinh tháng 3,6,7,8,9,12 al.

Kỵ sinh tháng 10 al.

Vị trí Thiên Tướng đồng cung Tuần, Triệt làm lá số giảm tốt.

Mệnh Thiên Phủ, cung Phụ Mẫu luôn là Thái Âm, cung Điền luôn là Cự Môn, cung Di luôn là Thất Sát, cung Phối luôn là Phá Quân .

Mệnh Thiên Phủ đồng cung Lộc Tồn, tuổi Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ duyên với cha mẹ, tử tức kém tốt, dễ cô độc.

Hợp Tử Vi, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Tuế, Lộc Tồn, Thanh Long, Tả Phụ, tam minh, lục cát tinh.

Tuần, Triệt lưu đồng cung Phủ Tướng thường gây những chuyện bất lợi.

Kỵ sát tinh, kỵ không vong, Hình tinh, hợp tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

“Phùng Phủ khán Tướng”, mệnh hạn Phủ Tướng cần tránh Tuần Triệt mới toàn mỹ, nếu phạm Tuần Triệt phú quý nan toàn.

“Thiên Phủ tối kỵ Không vong, nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường”

7.1.Năm Giáp:

Tọa Dần Ngọ Tuất Sửu Mùi đắc địa, trong đó Dần Ngọ Mùi kém tốt hơn, kỵ Tuần vong đồng cung Phủ Tướng lá số kém tốt.

Tọa Dần Ngọ Tuất hợp tuổi Dần Ngọ Tuất, hợp sinh tháng 3,5,7,11 al công danh sớm thành.

Tọa Dần Ngọ Tuất không hợp song thân, tử tức.

Tọa cung Dần kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách.

Tọa cung Sửu sinh tháng 4,6 al tiền hung hậu kiết, sinh giờ Mão Dậu học một biết mười.

Tọa cung Mùi sinh tháng 4,8,12 al trước bại sau thành.

Kỵ tọa Thân Dậu.

Tọa cung Tuất kỵ sinh tháng 2 al; tọa cung Hợi kỵ sinh tháng 2,3, chạp, giêng; tọa Tý kỵ sinh tháng 1,2, chạp; tọa Sửu kỵ sinh tháng giêng,2,11,, chạp; tọa Dần kỵ sinh tháng chạp họa vô đơn chí.

7.2.Năm Ất:

Tọa Hợi Mão, Thân Tý Thìn đắc địa, trong đó Mão, Thìn kém tốt hơn.

Tọa Hợi Mão Mùi kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa Hợi Mão Mùi hợp tuổi Hợi Mão Mùi sớm toại chí, sinh tháng 4,8,chạp tiền hung hậu kiết.

Tọa Mão, Thìn hình khắc song thân, tử tức.

Tọa cung Mão kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách.

Tọa Hợi kỵ sinh tháng giêng, tọa Tý kỵ sinh tháng 3, chạp; tọa Sửu kỵ sinh tháng giêng,2,3; tọa Dần kỵ sinh tháng giêng,2,3,4 al, tọa Mão kỵ sinh tháng 3 al họa vô đơn chí.

Kỵ tọa Ngọ Mùi.

7.3.Năm Bính:

Hợp tọa cung Mão Dậu Sửu đắc địa, trong đó Mão kém tốt hơn.

Tọa Tị Dậu Sửu kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa Dậu Sửu sinh 2,6 al tiền hung hậu kiết, tọa Sửu sinh giờ Mão Dậu học một biết mười.

Tọa Mão sinh tháng 8, chạp trước hư sau nên, kỵ sinh tháng 3,6 al.

Kỵ tọa cung Tị Thìn.

Tọa cung Ngọ kỵ sinh tháng 3 al; tọa cung Tị kỵ sinh tháng 2,3,4,5 al; cung Thìn kỵ sinh tháng 3,4,5 al; cung Mão kỵ sinh tháng 3,4,5 al; tọa Dần kỵ sinh tháng 6 al họa vô đơn chí.

7.4.Năm Đinh:

Hợp tọa Ngọ Tuất Tị đắc địa, trong đó Tị, Ngọ kém tốt hơn.

Nam mệnh hợp tọa Thìn hội hóa Kỵ.

Tọa Dần Ngọ Tuất kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Ngọ kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách, hợp sinh tháng 3,7,9,11 al.

Tọa cung Tuất hợp sinh tháng 1,3,7,11 al.

Tọa cung Tị sinh tháng 2,6 al trước hư sau nên.

Kỵ tọa Dần Mão.

Tọa cung Tý kỵ sinh tháng 4 al; tọa cung Sửu kỵ sinh tháng 3,4,5,6 al; tọa Dần kỵ sinh tháng 4,5,6 al; tọa cung Mão kỵ sinh tháng 4,5,6,7 al, tọa cung Thìn kỵ sinh tháng 6 al họa vô đơn chí.

7.5.Năm Mậu:

Hợp tọa Tị Dậu Mùi đắc địa, trong đó tọa Tị, Mùi kém tốt hơn.

Tọa Tị Dậu Sửu kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Tị kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách, sinh tháng 2,6 al tiền hung hậu kiết.

Kỵ tọa Tý Sửu.

Tọa cung Tý kỵ sinh tháng 2,3,4,5 al, tọa cung Sửu kỵ sinh tháng 3 al, tọa cung Dậu kỵ sinh tháng 5 al; tọa cung Tuất kỵ sinh tháng 3,4,5,6 al; tọa cung Hợi kỵ sinh tháng 3,4,5,6 al họa vô đơn chí.

7.6.Năm Kỷ:

Hợp tọa Dần Ngọ Tuất Tý Thìn đắc địa, trong đó tọa Dần, Ngọ kém tốt hơn.

Nam mệnh hợp tọa Thìn hội hợp hóa Kỵ.

Tọa Dần Ngọ Tuất Tý Thìn kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa Dần Ngọ Tuất hợp sinh tháng 3,7,11 al công danh hiển đạt.

Tọa cung Ngọ kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách.

Kỵ tọa cung Thân Dậu.

Sinh tháng 3 al kỵ sinh giờ Tý, sinh tháng 4 al kỵ sinh giờ Tý, Sửu, Dần, Hợi; sinh tháng 5 al kỵ sinh giờ Tý, Sửu, Dần; sinh tháng 6 al kỵ sinh giờ Tý, Sửu, Dần, Mão; sinh tháng 7 al kỵ sinh giờ Dần họa vô đơn chí.

7.7.Năm Canh:

Hợp tọa Thân Tý Thìn Sửu đắc địa, trong đó tọa Thìn kém tốt hơn.

Tọa Thân Tý Thìn Sửu kỵ Tuần vong đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Thân hợp sinh tháng 1,5,9 al công danh nhẹ bước, kỵ Hỏa Linh Không Kiếp đồng cung thành hung cách.

Tọa cung Thìn sinh tháng 8 al công danh lận đận.

Tọa cung Sửu hợp sinh giờ Mão Dậu học một biết mười.

Kỵ tọa Ngọ Mùi.

Tọa cung Ngọ hợp nữ mệnh, kỵ sinh tháng 6 al; tọa cung Tị kỵ sinh tháng 5,6,7,8 al; tọa cung Thìn kỵ sinh tháng 6,7,8 al; tọa cung Mão kỵ sinh tháng 6,7,8,9 al họa vô đơn chí.

Tọa cung Dần sinh tháng 8 al không hợp đi xa dựng nghiệp.

7.8.Năm Tân:

Hợp tọa Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất đắc địa, trong đó tọa Dần, Ngọ kém tốt hơn.

Tọa Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Dậu đồng cung Hỏa Linh Không Kiếp thành hung cách.

Tọa Dậu Sửu sinh tháng 2,6 al trước bại sau thành.

Tọa Dần Ngọ Tuất hợp sinh tháng 3,7,11 al kề cận quý nhân.

Kỵ tọa Thìn Tị.

Sinh tháng 7 al kỵ giờ Sửu, Dần, Mão, Thìn; sinh tháng 8 al, kỵ giờ Sửu, Dần, Mão; sinh tháng 9 al kỵ giờ Tý, Sửu, Dần, Mão; sinh tháng 10 al kỵ giờ Sửu,

7.9.Năm Nhâm:

Hợp tọa Hợi Dậu Mùi đắc địa, trong đó tọa Mùi kém tốt hơn.

Tọa Hợi Mão Mùi kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Hợi sự nghiệp khó ổn định, đồng cung Hỏa Linh Không Kiếp thành hung cách, sinh tháng 4,8, chạp trước vất vả sau hanh thông.

Tọa Dậu hợp nam mệnh, sinh tháng 2,6 al tiền hung hậu kiết.

Tọa Mùi sinh tháng 4,8, chạp hậu vận hanh thông.

Kỵ tọa Dần Mão.

Tọa Mão sinh tháng 8,9,10 al không hợp đi xa dựng nghiệp, sinh tháng 11 al sức khỏe kém.

Tọa Dần sinh tháng 9,10,11 al dễ vì tiền mà mang họa.

Tọa Sửu tình duyên lận đận, càng bất lợi khi sinh tháng 9,10,11, chạp.

Tọa Tý sinh tháng 11 al họa vô đơn chí.

Tọa Tuất kỵ tuổi Thân Tý Thìn sự nghiệp bất ổn.

7.10.Năm Quý:

Hợp tọa Thân Thìn Hợi Dậu, trong đó tọa cung Thìn kém tốt hơn.

Tọa Thân Tý Thìn Hợi Dậu kỵ Tuần Triệt đồng cung Phủ Tướng lá số giảm tốt.

Tọa cung Tý đồng cung Hỏa Linh Không Kiếp thành hung cách.

Tọa Thân, Thìn sinh tháng 1,5,9 al công danh sớm đạt, riêng tọa Thân sinh tháng 9 al phức tạp.

Kỵ tọa Tý Sửu.

Tọa Hợi kỵ sinh tháng chạp; tọa Tuất kỵ sinh tháng giêng, 10,11, chạp; tọa Dậu kỵ sinh tháng 10,11, chạp; tọa Thân kỵ sinh tháng 9,10,11, chạp họa vô đơn chí.

 8.Thái Âm:

Năm Ất hóa Kị, Năm Đinh hóa Lộc, năm Mậu hóa Quyền, năm Canh hóa Khoa, năm Quý hóa Khoa.

Thái Âm chủ tài phú, điền trạch, là chính tinh có rất nhiều nghĩa.

Mệnh hạn Thái Âm được nhiều hóa khí tốt, cuộc đời dễ thành đạt, nhưng chữ “hạnh phúc” thì vắng bóng khi lục thân bất toàn, hôn nhân với cung Phối hội Cự Môn khó hạnh phúc.

Mệnh hạn Thái Âm tốt (tuổi Ất, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Nhâm, Quý) là tiếng nói có trọng lượng được nhiều người nghe theo, xấu là nói chẳng ai nghe theo, tốt là có mưu sự tất thành, đời là những đêm vui với những cuộc ăn đêm, chơi đêm, được hưởng phúc tổ tiên, phái nữ thường đem lại may mắn, được nhờ mẹ, dòng họ bên mẹ, được nhờ vợ, dòng họ bên vợ, được nhờ con gái; cuộc sống êm đềm may mắn. Tọa Mệnh lục thân bất hợp, ở nam tượng trưng cho mẹ, vợ, con gái và giống cái; ở nữ tượng trưng cho hoocmon nữ, mẹ, bản thân, con gái và giống cái.

Nữ Thái Âm tối hãm ngộ Kình, Hình sức khỏe không tốt, kinh nguyệt không đều.

Về cơ thể là con mắt bên phải, cái tai để nghe, là cơ quan thính giác, Âm Kình Kiếp (Phượng) lãng tai, điếc, ù tai; bộ Âm Dương là bộ tai mắt, nghe nhìn, bộ Âm Dương bị phá cách là khả năng nghe nhìn có vấn đề dù Mệnh tốt; bộ Âm Lương tốt là có khả năng thẩm âm, được nghe những điều tốt đẹp, ngồi mát ăn bát vàng.

Về nhà cửa chủ nền nhà, nội thất, sân trong nhà, chùa, nhà thờ,… Thái Âm Tuần, Triệt, Địa Không tốt là nhà có sân trong, có giếng trời, hoặc căn hộ chung cư, xấu là vô gia cư.

Thái Âm chủ sự việc có liên quan đến phái nữ, sự việc xảy ra vào ban đêm, Thái Âm Địa Không khó ngủ, hay thức khuya.

Thái Âm cung Quan công việc thường liên quan âm thanh (Thái Âm Thanh Long), âm nhạc, ban đêm, công việc cần sự phối hợp với đồng nghiệp (Đồng Âm), công việc cần sự dịu dàng, dịu mát, nhẫn nại, bình tĩnh, âm thầm, lặng lẽ.

Thái Âm cung Tài thường kiếm tiền về đêm (ca sĩ, diễn viên…), nhờ phái nữ mà phát tài.

Về bộ đếm thời gian Thái Âm là tháng, tuần trăng.

Về đại vận Thái Âm chủ sự việc xảy ra trong 5 năm đầu của đại vận, nếu Thái Âm Tuần/Triệt thì xảy ra trong 5 năm cuối của đại vận.

Về tiểu vận chủ xảy ra trong nữa năm đầu, nếu Thái Âm Tuần, Triệt thì xảy ra trong nữa năm cuối tiểu vận.

Về nguyệt vận chủ xảy ra trong 15 ngày đầu tháng, nếu Thái Âm Tuần, Triệt thì xảy ra trong 15 ngày cuối tháng.

Mệnh Thái Âm ở tứ sinh tính cách không thích bị gò bó, thích tự do, dễ phiêu bạt. Mệnh Thái Âm ở tứ mộ biết cương nhu đúng lúc. Mệnh Thái Âm ở tứ chính hoạt bát, đa tình.

Mệnh Thái Âm thích làm từ thiện, thích giúp đỡ người mà không cần báo đáp. Hạn ngộ Thái Âm thường liên quan âm phần, âm hồn, mồ mả.

Mệnh Thái Âm cung Điền Ách Huynh luôn là bộ Phủ Tướng mệnh thường được che chở khi gặp hoạn nạn; Phụ Tử Nô luôn là Sát Phá Tham mệnh luôn chịu áp lực từ cha mẹ, nếu Tử Tức cung có sát tinh thì có lần hư thai, sảy thai, cung Tử Tức Phá Quân người tuổi dương mệnh kỵ tọa cung dương, người tuổi âm mệnh kỵ tọa cung âm, sinh tháng lẻ, hạn đến cung Phụ Tử Nô rất đáng lo ngại về tình duyên, hôn nhân vì xuất hiện bộ Đào Hồng Sát Phá Liêm Tham, nếu Phụ Mẫu cung có sát tinh thì cha mẹ dễ chia ly hoặc mình phải sống xa cha mẹ; Phối cung luôn hội hợp Cự Môn nên mệnh và người phối ngẫu luôn có khoảng cách, nếu Phối cung có sát tinh thì dễ chia ly; khi Mệnh không bị phá cách thường xuất thân chốn quyền quý, nữ mệnh tọa cung dương chồng thường công tác xa nhà, bản thân cũng dễ đi xa, được hậu duệ vinh hiển; nhà đất cao đẹp, càng tốt khi sinh vào ban đêm, vào khoảng thượng huyền, càng già càng sung túc.

Khi Mệnh Thái Âm bị phá cách cần Vũ Khúc tốt để cứu giải, nếu Vũ Khúc cũng xấu hãm thì thật nan giải. Hoặc khi Mệnh Vũ Khúc xấu cần Thái Âm tốt đẹp để cứu giải, nếu Thái Âm cũng xấu hãm thì thật nan giải.

Hợp nữ hơn nam, hợp người tuổi âm, hợp tọa từ cung Thân đến cung Sửu.

Hợp mệnh Thủy, mệnh Mộc.

Hợp Thủy cục, Mộc cục.

Mệnh Thủy hợp sinh tháng 7,8,10,11 al.

Mệnh Mộc hợp sinh tháng 10,11,1,2 al.

Thái Âm sáng kỵ Tuần Triệt, Thái Âm tối cần Tuần Triệt

Thái Âm sáng không kỵ sát tinh, Thái Âm tối kỵ sát tinh.

Thái Âm hợp Lộc tồn, Thanh Long, lục cát tinh, tam minh, kỵ Kình Đà, Kỵ Hình tinh, tam ám.

Thái Âm sáng đẹp hợp Thái tuế, Thái Âm tối hãm hội Thái tuế phức tạp do tính thái quá.

Tọa Tị Dậu Sửu kỵ tuổi Hợi Mão Mùi, tọa Hợi Mão Mùi kỵ tuổi Tị Dậu Sửu “túng du vô yếm”.

Tọa cung Sửu sinh tháng 3,8 al; tọa cung Mão sinh tháng giêng, 6 al; tọa cung Tị sinh tháng 5,10 al; tọa cung Mùi sinh tháng 4,9 al; tọa cung Hợi sinh tháng 2,7 al có “bàn tay phục dược”.

Tọa Thân Tý Thìn sinh giờ Dần Ngọ Tuất cha mẹ, con cái khó vẹn toàn, sinh giờ Tị Dậu Sửu hôn nhân không hạnh phúc.

Tọa Tị Dậu Sửu sinh giờ Mão Dậu cha mẹ, anh em khó vẹn toàn, sinh giờ Tị Dậu Sửu con cái khó vẹn toàn, sinh giờ Thân Tý Thìn hôn nhân không lâu bền.

Tọa Dần Ngọ Tuất sinh giờ Thân Tý Thìn cha mẹ, con cái khó vẹn toàn, sinh giờ Dần Ngọ Tuất anh chị em khó vẹn toàn, sinh giờ Tị Dậu Sửu hôn nhân buồn nhiều hơn vui.

Tọa Hợi Mão Mùi sinh giờ Tị Dậu Sửu cha mẹ, anh em, con cái khó vẹn toàn, sinh giờ Thân Tý Thìn hôn nhân bất hòa.

8.1.Năm Giáp:

Thái Dương hóa Kỵ rất ngại giáp sát tinh.

Tọa tứ sinh Dần Thân Tị Hợi thường xuất thân trong gia đình quyền quý, dễ sinh quý tử, con cái tài năng, hiển đạt, sinh tháng chẵn được nhờ con.

Tọa tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi anh em thường quý hiển, tọa Thìn Tuất sinh tháng 2,6,10 al được nhờ anh em; tọa Sửu Mùi sinh tháng lẻ được nhờ anh em.

Tọa tứ chính Tý Ngọ Mão Dậu nhiều nhà đất, giàu nhờ nhà đất.

Hợp tọa Dần Ngọ Tuất Sửu Mùi đắc địa, phú quý, trong đó cung Dần, Ngọ kém tốt hơn.

Tọa Dần Ngọ Tuất hợp sinh giờ dương, hợp Hỏa lục cục.

Tọa Sửu Mùi hợp sinh giờ âm, tọa Mùi hợp Mộc tam cục, tọa Sửu hợp Kim tứ cục.

Tọa Hợi Mão Mùi hợp Mộc tam cục, kỵ sinh tháng 3,7,11 al bất cát, sức khỏe kém, nhân ly tài tán.

Tọa Tý kỵ sinh tháng giêng,2,3 al, tọa Sửu kỵ sinh tháng giêng, 2 al, chạp; tọa Dần kỵ sinh tháng 11, chạp, giêng, 2 al họa vô đơn chí.

Tọa Tý kỵ con nhà Giáp Dần, khó hợp cha mẹ, vận phát tài khi đến cung Tị Dậu Sửu, vận lận đận khi đến cung Dần vì cách Kình Đà hiệp Kỵ.

Tọa Sửu hợp con nhà Giáp Dần, kỵ tuổi Dần cô độc, sức khỏe tốt, tính tình khó gần, vận phát tài khi đến cung Thân Tý Thìn, vận bế tắc khi đến cung Sửu.

Tọa Dần, Mão hợp con nhà Giáp Thìn.

Tọa Dần ít tai họa, cha mẹ khá giả, con cái hiển đạt, được bạn bè giúp đỡ; vận hanh thông khi đến cung là Hợi Mão Mùi Dần; nam mệnh vận vất vả khi đến cung Tý Thân, nữ mệnh hạn vất vả khi đến cung Thìn Thân.

Tọa Mão kỵ tuổi Thân cô độc, sức khỏe kém, khó phú quý, anh em khá giả, con cái hiển đạt, hợp kinh doanh bất động sản, vận hanh thông khi đến cung dương, vận xấu khi đến cung âm.

Tọa Thìn vất vả, cha mẹ khá giả, không hợp anh em, sinh con quý tử, hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tý, hợp nam vì đắc Thanh Long Hóa Kị, hợp sinh giờ dương, trước bại sau thành, sinh tháng lẻ được hiền thê đắc lực; vận may mắn khi đến cung Dần Tị Dậu Sửu Thân Hợi, vận lận đận khi đến cung dương (trừ cung Dần Thân).

Tọa Tị hợp con nhà Giáp Ngọ, hợp sinh giờ âm, khó gần anh em, kỵ tuổi Dần cô độc, hôn nhân khó hòa hợp, sau hôn nhân dễ phát tài vì cung Phối giáp song lộc; vận phát tài khi đến cung Thân Tý Thìn Dần, vận lận đận khi đến cung âm.

Tọa Ngọ hợp con nhà Giáp Thân, cha mẹ phú quý, con cái trước hư sau nên, thành đạt, kỵ sinh tháng chẵn, vận tốt khi đến cung Hợi Mão Mùi, nam mệnh vận xấu khi đến cung Thân Tý, nữ mệnh vận xấu khi đến cung Thìn Thân.

Tọa Mùi kỵ sinh tháng 3,7,11 al; hợp con nhà Giáp Thân, kỵ tuổi Thân cô độc, anh em khá giả, hợp kinh doanh bất động sản, hôn nhân khó lâu bền, nam mệnh con cái quý hiển, kỵ ngộ Hỏa Linh Không Kiếp; vận phát tài khi đến cung Ngọ Dần Ngọ Tuất Thân Thìn, vận kém khi đến cung Mão.

Tọa Thân bất cát, sinh tháng 2,6,10 al hôn nhân khó bền, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân, hợp sinh giờ dương, hợp Thủy nhị cục, Thổ ngũ cục đắc cách Lộc Mã Tràng sinh phát tài viễn quận, hợp lập nghiệp phương xa, phú quý nan toàn; vận tốt khi đến cung Tị Dậu Sửu Hợi, vận xấu khi đến cung Mão Thìn đối với nữ mệnh, Mão Tý đối với nam mệnh.

Tọa Dậu bất cát, cung Quan giáp song lộc, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ, kỵ tuổi Dần, anh em trước lận đận sau thành đạt, con cái quý hiển, hợp sinh giờ âm, hợp Kim tứ cục, sinh tháng 4,8,10 al con cái hiển đạt, được nhờ con, vận hanh thông khi đến cung Tý Thìn Hợi Dần, vận bế tắc khi đến cung Thân, Dậu.

Tọa Tuất kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ, hôn nhân khó bền, không hợp anh em, sinh tháng lẻ xuất thân quyền quý, công danh sớm toại chí, sinh con quý tử, vận phát tài khi đến cung Hợi Mão Mùi, vận phát tài khi đến cung Hợi Liêm Tham, vận kém khi đến cung Dậu.

Tọa Hợi kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Dần, sinh tháng lẻ xuất thân quyền quý, dễ gần quý nhân, hợp kinh doanh bất động sản, anh em thành đạt, công danh lận đận, vận phát tài khi đến cung Dần Ngọ Tuất, vận lận đận khi đến cung Mão.

8.2.Năm Ất:

Thái Âm hóa Kỵ rất ngại giáp sát tinh.

Mệnh Thái Âm luôn có bộ Quyền Kị nên được nhiều vị trí tốt, dễ bị mục tật, kỵ ngộ thêm sát tinh, kỵ tối hãm, cần Thiên Lương không bị phá cách để hóa cát, vị trí Thiên Lương kỵ ngộ Địa Không, Thiên Mã, Hỏa Linh; vị trí Thái Âm kỵ tọa từ cung Dần đến cung Tị, hợp tọa từ cung Ngọ đến cung Sửu.

Tọa Hợi Mão Mùi Thân Tý Thìn đắc địa, trong đó vị trí Mão, Thìn kém hơn. Tọa Hợi Mão Mùi gặp Thủy nhị cục, Mộc tam cục càng vượng.

Tọa tứ sinh vị trí Thân Hợi sớm thành danh hơn vị trí Dần, Tị.

Tọa tứ mộ hợp vị, sớm thành đạt.

Tọa tứ chính hợp vị, phú quý.

Tọa Tý kỵ sinh tháng giêng; tọa Sửu kị sinh tháng giêng, 2,3, chạp; tọa Dần kỵ sinh tháng giêng, 2,3 al; tọa Mão kỵ sinh tháng giêng,2,3,4 al họa vô đơn chí.

Tọa Tý phú quý, tài năng, sớm có sự nghiệp, nhiều điền sản, kỵ con nhà Giáp Dần; vận phát tài khi đến cung Mão Thân Tý Thìn Tị; tuổi Hợi Mão Mùi vận kém khi đến cung Dậu Phá Phi Tang.

Tọa Sửu hợp con nhà Giáp Dần, nam dễ nổi danh, lợi nam hơn nữ, dòng họ hiển vinh, trạch vận tốt, hợp con nhà Giáp Dần, kỵ Thiên Mã, vận tốt khi đến cung âm.

Tọa Dần tiền vận vất vả, hậu vận phú quý, kỵ tuổi Sửu cô độc, cha mẹ phú quý, hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Dần, tuổi khác hôn nhân kém tốt, vận hanh thông khi đến cung Mão Dần Ngọ Tuất Hợi Mão Mùi.

Tọa Mão phức tạp vì cách Kình Đà hiệp Kỵ, thiếu niên bất toại chí, anh chị em khá giả vì cung Bào giáp song lộc, không hợp cha mẹ, sinh con quý tử, sinh tháng 3,5,9 al được nhờ con, người hôn phối phú quý, nhà cửa thường xuyên phải thay đổi vật dung trong nhà cũng như nơi ăn chốn ở, hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý, kỵ Thiên Mã, vận đắc lộc khi đến cung Hợi Mão Mùi Dần Tị Dậu Sửu.

Tọa Thìn tài năng, tiền vận lận đận, hậu vận hanh thông, ly hương lập nghiệp, con cái tài năng, anh em khá giả nhưng khó nhờ cậy, hợp con nhà Giáp Ngọ, kỵ sinh tháng 2,4,8, chạp không tốt cho mệnh ở tiền vận nhưng về già được nhờ con cái, vận phát tài khi đến cung Tý Sửu Ngọ Thân Thìn, tuổi Tị Dậu Sửu vận tán tài khi đến cung Dậu Tị.

Tọa Tị ly hương lập nghiệp đắc lợi, được hôn phối phú quý, nữ sinh giờ Tị Dậu Sửu dễ có bệnh kín, hợp nữ hơn nam vì cách Long Kỵ, khi gặp nạn luôn có người giúp đỡ mà thoát hiểm, hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tuất, kỵ sinh tháng chẵn, kỵ ngộ Hỏa Linh bất cát, vận tốt khi đến cung Hợi Mão Mùi, tuổi Dậu vận té ngã khi đến cung Hợi Cơ Tang.

Tọa Ngọ hợp con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất, kỵ sinh tháng chẵn, hôn nhân khó bền, không hợp cha mẹ, số phú quý, công việc luôn sinh tài lộc, sinh tháng giêng, 7 nhiều tôi tớ, vận phát tài khi đến cung Dần Ngọ Tuất Hợi Mão.

Tọa Mùi hợp con nhà Giáp Ngọ, công danh sớm đạt, nhà đất rộng lớn, sinh con quý tử, con khó dạy, khó gần anh em, sinh tháng giêng, tháng 7 nhiều điền sản, vận thành tựu khi đến cung âm, vận kém khi đến cung Ngọ.

Tọa Thân kỵ tuổi Mùi cô độc, số phú quý, hôn nhân khó hòa hợp, sinh tháng lẻ vợ chồng đều quý hiển, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân, bố mẹ có khoa bảng, nhờ được anh em, sinh tháng 2,6,10 al được nhờ con cái, vận thành công khi đến cung Mão Dậu Thân Tý Thìn.

Tọa Dậu sớm phú quý, hôn phối phú quý, hôn nhân khó hòa hợp, nhà đất đẹp, khó sinh con, anh em có khoa bảng, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ, vận phát lộc khi đến cung âm.

Tọa Tuất sớm phú quý, sinh tháng lẻ xuất thân danh giá, nữ mệnh đường con cái chậm muộn, sinh tháng 4,8,10, chạp con cái tài giỏi, được nhờ con, không hợp con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ, vận phát may khi đến cung Dần Ngọ Tuất Hợi Mão Mùi, nam mệnh đại vận phát tài khi đến cung Mùi Tử Phá.

Tọa Hợi sức khỏe tốt, sớm phú quý, sau hôn nhân dễ phát phú, sinh tháng 3,7,11 al khi gặp nạn luôn có ngưới giúp đỡ, sinh con quý tử, thân phận thường lui tới chốn thượng lưu do cung Nô giáp song lộc, vận phát tài khi đến cung âm.

8.3.Năm Bính:

Liêm Trinh hóa Kỵ rất ngại giáp sát tinh.

Vị trí Liêm Trinh hóa Kị không hợp thiên can, thiên về bất lợi, cần Khoa, Quyền, Thanh Long, Lưu Hà (kỵ

hội Cự Môn phức tạp vì cách Cự Kị Hà) hóa giải.

Hợp thiên can khi tọa cung dương hội Đồng Cơ hóa cát, sinh tháng lẻ hợp cách, trong đó tọa cung Dần,

Thìn, Ngọ kém tốt hơn.

Tọa Tị Dậu Sửu Mão đắc địa, trong đó vị trí Mão kém tốt hơn, cần tuổi thuộc con nhà Giáp Thìn. Tọa Tị Dậu Sửu gặp Kim tứ cục, Thủy nhị cục càng vượng.

Thái Âm tọa Mùi sinh tháng 3 al; tọa Ngọ sinh tháng 2,3,4,5 al; tọa Tị sinh tháng 3,4,5 al; tọa Thìn sinh

tháng 3,4,5,6 al, tọa Mão sinh tháng 5 al họa vô đơn chí.

Tọa tứ sinh có vị trí Dần kém nhất, các vị trí còn lại đều tốt đẹp.

Tọa tứ mộ đều tốt đẹp.

Tọa tứ chính đều tốt đẹp, vị trí Mão Ngọ tiên trở hậu thành.

Tọa Tý đường con cái không tốt, nữ mệnh sinh tháng 1,5,9 al sức khỏe con cái rất kém; hạn phát tài là

cung Thân Tý Thìn, tuổi Thân Tý Thìn hạn lận đận khi đến cung Dần Cự Nhật.

Tọa Sửu cung Quan đắc cách song lộc, khổ vì tính đào hoa, phát tài sau hôn nhân, tuổi Dần cô độc; nữ mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất hạn lận đận khi đến cung Tý, hạn phát tài khi đến cung Hợi Thiên Đồng, nam mệnh hạn phát tài khi đến cung Mão Cự Cơ, tuổi Dần Ngọ Tuất hạn lận đận khi đến cung Thìn Tử Tướng.

Tọa Dần quan hệ nhân tế kém tốt, tuổi Thân Tý Thìn dễ nổi danh với cách Đồng Âm Kình Phượng; nữ

mệnh hạn phát tài khi đến cung Tuất Thiên Đồng, tuổi Dần Ngọ Tuất hạn lận đận khi đến cung Tý; nam

mệnh hạn phát tài khi đến cung Ngọ, tuổi Dần Ngọ Tuất hạn lận đận khi đến cung Thìn Cự Đà.

Tọa Mão sinh tháng 2,6,10 al thường bị tranh chấp về nhà đất, tuổi Thân Tý Thìn sức khỏe kém; nữ mệnh tuổi Thân Tý Thìn hạn lận đận là cung Dần Tử Phủ, hạn phát tài là cung Sửu Thiên Cơ; nam mệnh hạn phát tài là cung Tị Cự Môn, tuổi Thân Tý Thìn hạn lận đận là cung Ngọ Liêm Tướng Kình Kỵ.

Tọa Thìn đời lắm oan khiên, quan hệ với phụ mẫu kém tốt, hạn đến cung Tị lận đận vì cách Kình Đà hiệp Kỵ, hạn phát tài khi đến cung Thân Tý.

Tọa Tị mệnh phú quý, khó hợp cha mẹ, cha mẹ khá giả do cung Phụ Mẫu giáp song lộc, khó gần anh chị em, hạn đến cung Thìn lận đận, hạn hanh thông khi đến cung Hợi Mão Mùi.

Tọa Ngọ tuổi Thân Tý Thìn hợp binh nghiệp, cách nổi danh, hôn nhân khó hòa hợp, không gần anh em, sinh tháng 1,3,7,11 al nữ mệnh sinh nở khó khăn, nam mệnh đường con cái không tốt, hạn phát đạt khi đến cung Dần Ngọ Tuất; tuổi Dần Ngọ Tuất hạn thiếu hụt, bế tắc khi đến cung Thìn, Thân.

Tọa Mùi người hôn phối khá giả, hôn nhân khó hòa hợp, khó gần anh chị em, trong nhà thiếu hòa khí, tuổi Thân dễ cô độc, sinh tháng 2,6,10 al điền sản thường xảy ra tranh chấp, sinh giờ Tị Dậu Sửu đáng ngại sức khỏe, tai nạn, hạn phát tài lộc khi đến cung Tị Dậu Sửu, hạn lận đận khi đến cung Dần Ngọ Tuất, nhất là tuổi Thân Tý Thìn dễ khánh kiệt.

Tọa Thân mệnh hội song lộc phú quý, công danh sớm toại chí, cha mẹ khá giả, hôn nhân khó bền, con cái bất hợp, sinh được quý tử, khó thuê mướn người làm lâu dài, vận may mắn khi đến cung Thân, Tý, Thìn; vận khó khăn, bệnh tật kéo dài khi đến cung Dậu, Sửu.

Tọa Dậu mệnh phú quý, ít tai họa bệnh tật, dù mệnh Không Kiếp thì cũng sau mỗi lần gặp tai họa thì lại phát tài, người hôn phối giỏi làm ra tiền, vợ chồng quyền lực ngang nhau, trong nhà thiếu hòa khí, không hợp con cái, phụ nữ sinh nở khó khăn, hiếm con; vận hanh thông khi đến cung âm, vận khó khăn khi đến cung dương.

Tọa Tuất phú quý, tuổi Thân Tý Thìn hợp binh nghiệp, ít tai họa bệnh tật, không hợp cha mẹ, sinh tháng 4, 8, chạp được nhờ con, vận may mắn khi đến cung Dần Ngọ Tuất Mão, vận bất lợi khi đến cung Hợi.

Tọa Hợi phú quý, ly hương lập nghiệp đắc lộc, không hợp anh em, vận hanh thông khi đến cung âm, vận bế tắc khi đến cung Dần Ngọ Tuất, tuổi Thân Tý Thìn khánh tận.

8.4.Năm Đinh:

Cự Môn hóa Kỵ rất ngại giáp sát tinh.

Hợp thiên can, tọa dương cung đắc cách “tam kỳ gia hội”, dễ giàu có, thường lập nghiệp xa quê hương; tọa âm cung đắc lộc, người hôn phối nắm quyền; tọa dương cung bản thân nắm quyền. Vị trí Cự Môn tọa cung âm tốt hơn cung dương, Phúc cung Cự Kỵ khó hợp dòng họ, ít khi hài lòng bản thân, nam mệnh Cự Môn tọa Thìn đắc Long Kị Hà phản vi kỳ cách.

Tọa Dần Ngọ Tuất Mão Tị đắc địa, tọa Thìn phản vi kỳ cách (lá số Tưởng Giới Thạch).

“Thanh Long Thìn Thổ Đinh Kỷ âm nam gia hội Kỵ tinh công danh toại mãn”

Tọa Dần Ngọ Tuất gặp Hỏa lục cục, Thủy nhị cục càng vượng.

Tọa Sửu sinh tháng 4 al; tọa Dần sinh tháng 3,4,5,6 al; tọa Mão sinh tháng 4,5,6 al; tọa Thìn sinh tháng 4,5,6,7 al họa vô đơn chí.

Tọa tứ sinh vị trí cung Tị hợp con nhà Giáp Ngọ, tiên trở hậu thành, các vị trí còn lại đều cát tường.

Tọa tứ mộ đều đắc lợi.

Tọa tứ chính đều đắc lợi.

Tọa Tý đại phú, vận phát đạt khi đến cung Thìn, Tuất, Tý, Ngọ, vận lận đận khi đến cung Dần.

Tọa Sửu tính tình khác thường, thêm sát tinh sáng nắng chiều mưa, khó gần cha mẹ, người hôn phối tính khí cương cường, anh chị em khá giả, vận phát tài lộc khi đến cung Sửu Ngọ Hợi Mão Mùi.

Tọa Dần khó gần song thân, thành công sớm, kỵ tuổi Sửu cô độc, vận phát đạt khi đến cung dương.

Tọa Mão phú quý, khó gần anh chị em, thành công sớm, công việc đắc lộc, hôn nhân kém tốt, phát tài khi vận đến cung âm.

Tọa Thìn thành công muộn, hợp nam mệnh phú quý, nổi danh, cha mẹ phú quý do cung Phụ Mẫu giáp song lộc, hôn nhân không bền, vận phát đạt khi đến cung dương, hạn phức tạp khi đến cung Ngọ vì cách Kình Đà hiệp Kỵ cần vị trí Thiên Cơ tốt đẹp để hóa giải.

Tọa Tị nếu mệnh không phải Thái Âm thì hợp Thái Âm cư Thìn mệnh giáp song lộc. Mệnh Thái Âm cư Tị thành công muộn, có nhiều cách nghĩ khác người, cha mẹ khá giả, khó hợp anh em và hôn phối, Phúc cung tốt đẹp cuộc đời nhiều may mắn, dựng được sự nghiệp nơi xa quê hương, hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tuất, vận tốt khi đến cung âm.

Tọa Ngọ mệnh đắc song lộc phú quý nhưng thành công muộn, con cái chậm muộn, nữ được cung Phúc tốt hóa nguy thành an, nam được cung Thê tốt, được nhờ vợ, hợp con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất; hạn cát tường khi đến cung Dần Ngọ Tuất.

Tọa Mùi mệnh không phải Thái Âm thì hợp Thái Âm cư Thân mệnh giáp song lộc. Mệnh Thái Âm tọa Mùi phú quý, ít tai họa, bản tính ương gàn, hôn nhân hạnh phúc khó dài lâu, sức khỏe kém, khó gần anh em, hợp con nhà Giáp Thân, hạn kiết tường khi đến cung âm và Dần Ngọ Tuất.

Tọa Thân hợp nữ hơn nam, sớm thành đạt, ít tai họa, anh chị em khá giả do cung Bào giáp song lộc, hôn phối giàu có, hôn nhân bất hòa, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân, kỵ tuổi Mùi cô độc, hạn thành công khi đến cung Thân Tý Thìn Dần Ngọ Tuất.

Tọa Dậu được hôn phối phú quý nhưng khó lâu bền, có nhiều ý tưởng khác người, hạn đến cung Tử nhiều rối ren, nữ mệnh có anh em sớm nổi danh, hạn phát tài khi đến cung âm.

Tọa Tuất thành công sớm, trung vận có đổi nghề, thêm nghề, vợ chồng xứng đôi, được anh em tương trợ; thường bị cha mẹ, con cái tạo áp lực, tranh chấp; nam mệnh cung Phối VCD Cự Phục Kỵ khó bền, nữ Cự Long Kỵ hóa giải có thể lâu dài, kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ, hạn cát tường khi đến cung Dần Ngọ Tuất, hạn phức tạp, thị phi khi đến cung Thân Tý.

Tọa Hợi nguyệt lãng thiên môn, tính tình thích phô trương, công danh lận đận, trung vận có đổi nghề, thêm nghề, Phối cung VCD Thái Dương tối xung khá xấu, kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Thìn, hạn phát tài lộc khi đến cung Dần Ngọ Tuất, Hợi Mùi, hạn lận đận khi đến cung Mão.

8.5.Năm Mậu:

Tham Lang hóa Lộc, Thái Âm hóa Quyền, Hữu Bật hóa Khoa, Thiên Cơ hóa Kị. Thiên Cơ hóa Kỵ rất ngại giáp sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp, rất ngại tọa cung Tị đồng cung Lộc Tồn, cần hội cát tinh để hóa giải.

Do Thái Âm và Tham Lang đóng liền kề nhau, cả hai cùng hóa khí Quyền Lộc, người tuổi Mậu ưu thế có hơn 2 đại vận tốt đẹp liên tiếp khi hội hợp Thái Âm, Tham Lang. Nếu tháng sinh hợp cách được Hữu Bật liền kề Thái Âm hoặc Tham Lang, lá số sẽ đắc cách tam hóa liên châu Khoa Quyền Lộc, mệnh hạn đến đây đắc địa, về vận hạn có thể dược 3 đại vận tốt đẹp liên tiếp.

Sinh tháng lẻ giờ Thân Tý Thìn, sinh tháng chẵn giờ Dần Ngọ Tuất rất tốt vì Mệnh Tài Quan đắc Hữu Bật Hóa Khoa, thêm Tham Lang hoặc Thái Âm tọa mệnh thật là tài quan song mỹ. Dù lá số có bị phá cách đến đâu thì cũng có ngày vinh quy bái tổ, áo gấm về làng.

Vì Hữu Bật (một trong lục cát tinh) hóa Khoa nên lục cát tinh được thêm sức mạnh ảnh hưởng trong năm Mậu, bao gồm các vị trí đắc tứ cát tinh hội hợp:

(1) Năm Mậu quý tinh Khôi Việt tọa cung Sửu Mùi, nên Mệnh đắc Khôi Việt phải tọa Sửu hoặc Mùi, Mệnh tọa Sửu đắc vòng Lộc Tồn, sinh giờ Tị Dậu Sửu tốt vì đắc tứ cát tinh Khôi Việt Xương Khúc văn chương quán thế. Mệnh tọa cung âm muốn đắc Tả Hữu thì phải sinh tháng âm: tháng 2,6,10 al tốt vì đắc tứ cát Khôi Việt Tả Hữu không ngại Không Kiếp; hoặc sinh tháng 9,11 al tốt vì mệnh giáp Tả Hữu, xứng danh tài năng xuất chúng.

(2) Năm Mậu quý tinh Khôi Việt tọa Sửu Mùi, nên Mệnh đắc Khôi Việt phải tọa Sửu hoặc Mùi, Mệnh tọa Mùi nam Thanh Long nữ Phục Binh, sinh giờ Hợi Mão Mùi tốt vì đắc tứ cát Khôi Việt Xương Khúc văn chương quán thế. Mệnh tọa cung âm muốn đắc Tả Hữu thì phải sinh tháng âm: tháng 4,8,chạp tốt vì đắc tứ cát tinh Khôi Việt Tả Hữu không ngại Không Kiếp; hoặc sinh tháng 3,5 al mệnh giáp Tả Hữu xứng danh tài năng xuất chúng.

(3) Mệnh tọa cung Thìn Tuất sinh tháng giêng, tháng 7 giờ Tý Ngọ tốt vì đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc.

(4) Mệnh tọa cung Ngọ, Thân sinh tháng 9,11 al giờ Thân Tuất tốt vì đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc.

(5) Mệnh tọa cung Tý, Dần sinh tháng 3,5 al giờ Dần, Thìn tốt vì đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc.

Mệnh Thái Âm thường sinh ra trong gia đình có cha mẹ khá giả, bản thân dễ thừa kế sản nghiệp, con cái dễ thành đạt, nếu hợp tháng sinh thì tiền vận được cha mẹ, bậc trưởng bối nâng đỡ dựng nghiệp, hậu vận được nhờ con cái.

Thái Âm tọa cung dương vị trí Thiên Cơ ít bất lợi. Thái Âm tọa Mão Dậu Sửu Mùi cung Phối hội Hóa Kỵ kém tốt thêm Phi Liêm lưu nhiều thị phi.

Sinh tháng 2,6,10 al khá bất lợi với lục thân.

Tọa Tị Dậu Sửu Mùi đắc địa, trong đó vị trí cung Tị kém hơn.

Tọa Dần Ngọ Tuất tuổi Thân Tý Thìn đắc cách Đồng Âm Kình Phượng nhất thế uy danh.

Cung Thìn lưỡng La nhiều oan khốc, trì trệ, cần Sát Phá Tham đắc dụng phá thế bế tắc nên Thái Âm tọa Hợi Mão Mùi đắc dụng.

Tuổi Thân Tý Thìn đến hạn cung Dần Ngọ Tuất không có Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật hội hợp khánh kiệt.

Tuổi Dần Ngọ Tuất đến hạn cung Thân Tý Thìn không có Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật hội hợp khánh kiệt.

Tọa cung Hợi sinh tháng 3,4,5,6 al; tọa cung Tý sinh tháng 3,4,5 al; tọa cung Sửu sinh tháng 2,3,4,5 al; tọa cung Dần sinh tháng 3 al họa vô đơn chí.

Tọa cung Tý bị Triệt phá cách, có tài mà không gặp thời, kỵ con nhà Giáp Dần, Giáp Thìn; sinh tháng 9,10,11, chạp đắc tam hóa liên châu; vị trí Tử Sát rất kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp phá cách, tránh giao lưu với giới du thủ du thực để xu cát tị hung, hạn đến cung Nô thường chiêu tai họa, thị phi; cung Quan Kỵ Đà công danh lận đận, cha mẹ là quý nhân, không hợp cha mẹ; sinh tháng 2,6,10 al rất khắc phu thê, sinh giờ Hợi Sửu hôn nhân chấp nối, sinh giờ Dần Tuất cha mẹ, con cái khó vẹn toàn, sinh giờ Tý không nhờ được anh em, hạn đến cung Thìn lắm oan khiên, hạn tốt khi đến cung Tị Dậu Sửu.

Tọa cung Sửu số quý nhân, hợp thời, phú quý, nhiều chuyện tưởng hung cuối cùng lại hóa cát, nhiều chuyện tưởng bại thì cuối cùng lại thành, hợp tuổi Thân Tý Thìn, đắc Triệt, tuổi Dần thường cô độc, con nhà Giáp Dần anh em vất vả; sinh tháng 2,6,10 al hình khắc phụ mẫu, con cái; sinh tháng 8,9,10,11 al đắc tam hóa liên châu; vị trí Thiên Lương kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp bị phá cách thành hung, thường dân dễ gặp tai nạn lao động, quan chức vì sự nghiệp mà chiêu thị phi, tai họa, trong trường hợp này khi hạn đến cung Quan nhiều bất hạnh; hôn nhân nhiều thị phi, sinh giờ Tý hôn nhân gãy đổ, sinh giờ Sửu Hợi anh em, con cái bất hòa, sinh giờ Mão Dậu cha mẹ khó vẹn toàn, hạn đắc thời khi đến cung Tị Dậu Sửu Dần Hợi; hạn lận đận khi đến cung Mão.

Tọa cung Dần hợp cách, vị trí Thiên Tướng kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp hung cách, người trong nhà nhiều bệnh tật, nhà có chổ không hợp phong thủy, hạn đến cung Điền nhiều tai họa, sự nghiệp sụp đổ; hợp con nhà Giáp Thìn, anh em là quý nhân, không hợp anh em, hôn nhân bất hòa, thiếu thời lận đận, hậu vận sung túc, con cái rất khá giả vì Tử Tức cung đắc song lộc tam hóa, sinh giờ Sửu Hợi hôn nhân phức tạp, sinh giờ Thân Tý Thìn cha mẹ, con cái bất toàn, sinh giờ Dần Tuất anh em sinh ly tử biệt; sinh tháng 7,8,9,10 al đắc tam hóa liên châu; sinh tháng 2,6,10 al tính cách rất ương gàn, hạn đắc lộc khi đến cung Tị Dậu Hợi Mão Mùi, hạn bất lợi khi đến các cung Thân Thìn.

Tọa cung Mão hợp tuổi Dần Ngọ Tuất, hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý, sinh tháng 2,6,10 al rất hình khắc huynh đệ, sinh tháng 6,7,8,9 al đắc tam hóa liên châu; vị trí Cự Môn rất kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp hung cách, trong dòng họ phái nam thường chết non, đa tai đa họa, trong trường hợp này hạn đến cung Phúc thường chiêu tai họa, thị phi, sự nghiệp đông thành tây bại; hợp nữ mệnh vì đắc Thanh Long nhưng hôn nhân bất hòa, tiền vận vất vả hậu vận hanh thông, khó sinh nở, con thành đạt, dễ kết hôn với quý nhân, sinh giờ Dần Tuất hôn nhân dễ gãy đổ, sinh giờ Tị Mùi cha mẹ dễ chia ly, sinh giờ Sửu Hợi con cái bất toàn. Hạn đắc thời khi đến cung Thân Tý Thìn Dậu Tuất, hạn vất vả khi đến cung Sửu Dần Ngọ đối với tuổi Thân Tý Thìn.

Tọa cung Thìn Cự Môn phú quý giáp song lộc, mệnh Thái Âm hợp tuổi Dần Ngọ Tuất, sinh tháng 5,6,7,8 al đắc tam hóa liên châu, sức khỏe kém, tiền vận lận đận hậu vận hanh thông, hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tý; kỵ cung Phụ Mẫu đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp thành phá cách dù Tham Lang hợp Hỏa Linh nhưng cũng lắm phức tạp, cha mẹ dù phú quý nhưng thường gặp tai họa, bệnh tật, trong trường hợp này khi hạn đến cung Phụ Mẫu tuy phát phú nhưng thường chiêu tai họa, thị phi. Cha mẹ phú gia, sinh con quý tử, sinh tháng 2,6,10 al rất hình khắc phu thê nhưng lại được nhờ cha mẹ, con cái; sinh giờ Mão Dậu hôn nhân khó tìm được tiếng nói chung, sinh giờ Dần Tuất con cái bất toàn, sinh giờ Tị Sửu cha mẹ bất toàn, sinh giờ Thân Thìn không được anh em tương trợ; hạn tốt đẹp khi đến cung Thân Thìn, Tị Dậu Sửu; tuổi Thân Tý Thìn hạn khánh kiệt khi đến cung Dần Ngọ.

Tọa cung Tị phú quý, kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp thành phá cách, đời dù phú quý nhưng lắm vất vả, thăng trầm, lắm tai ương, thị phi từ trên trời rơi xuống, bị tiểu nhân ám hại thường xuyên; hợp tuổi Thân Tý Thìn, hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tuất, sinh tháng 4,5,6,7 al đắc tam hóa liên châu; đời ít tai họa, không hợp cha mẹ, con cái, khó dạy con; sinh tháng 2,6,10 al hình khắc cha mẹ, con cái rất nặng, có thể sinh ly tử biệt, sinh giờ Mão Dậu có hư thai, mất con, sinh giờ Tị Mùi đời lắm gian nan, cha mẹ, anh em bất toàn; sinh giờ Thìn Thân hôn nhân lận đận; hạn gặp thời khi đến cung Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất; tuổi Dần Ngọ Tuất hạn lận đận khi đến cung Thân Thìn.

Tọa cung Ngọ số phú quý vì mệnh giáp song lộc, tính gàn dở, cương cường, sức khỏe kém, ít tai nạn, thành công muộn, hợp tuổi Thân Tý Thìn, hợp con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất; vị trí Thiên Phủ kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp làm cung Huynh Đệ thành hung cách, có anh chị em chết non, khi lớn lên cuộc đời cũng lắm bệnh tật, tai nạn, vất vả, trong trường hợp này hạn đến cung Tị thường lắm tai ương, thị phi, vất vả; sinh tháng 3,4,5,6 al đắc tam hóa liên châu; đời ít tai họa, cha mẹ là quý nhân, anh em khá giả, được nhờ anh em, người hôn phối tính tình lập dị; sinh giờ Tị Mùi hôn nhân nhiều bất mãn, sinh ly tử biệt, sinh giờ Thìn Thân có mất con, sớm xa cha mẹ, sinh giờ Ngọ khó nhờ cậy anh em. Vận hanh thông khi đến cung Dần Ngọ Tuất Tị Sửu Mùi Hợi, vận kém tốt khi đến cung Thân Thìn nhất là tuổi Dần Ngọ Tuất.

Tọa cung Mùi, tính phục thiện, mệnh quý nhân, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất, tuổi Thân thường cô độc, sinh tháng 2,3,4,5 al đắc tam hóa liên châu. Vị trí Thiên Đồng kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp thành hung cách, người hôn phối lắm bệnh tật, tai ương, vất vả, trong trường hợp này hạn đến đây lắm chuyện phiền lòng, tiền tài bất tụ, tai họa thị phi đến bất ngờ, sự nghiệp đông thành tây bại. Người hôn phối thường khá giả, nhỏ tuổi hơn, trẻ lâu, tình cảm bằng mặt không bằng lòng, hợp nam mệnh vì đắc Thanh Long hóa cát, cha mẹ phú gia, khó nhờ anh em, anh em vất vả; sinh giờ Tị Mùi rất hiếm muộn anh em, con cái; sinh giờ Mão Dậu cha mẹ bất toàn; sinh giờ Tý Ngọ vợ chồng sinh ly tử biệt. Hạn đắc lợi khi đến cung Tị Sửu Mùi Thân Tý Thìn, hạn bất lợi khi đến cung Dậu Ngọ Tuất đối với tuổi Thân Tý Thìn.

Tọa cung Thân phú quý, sinh tháng lẻ vợ chồng xứng đôi, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất, sinh tháng giêng,2,3,4 al đắc tam hóa liên châu; kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân. Vị trí Vũ Phá rất kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp thành hung cách, rất lo ngại về sự hiếm muộn, con cái lắm bệnh tật, tai ương, sau này lớn lên sự nghiệp đông thành tây bại, trong trường hợp này hạn đến cung Tử Tức lắm mất mát, tài lộc tụ tán thất thường, lắm bệnh tật, tai họa, thị phi. Cha mẹ cự phú, anh em là quý nhân, người hôn phối tính cách cương mãnh, con cái thành đạt. Sinh tháng 2,6,10 al hôn nhân bất hạnh; sinh giờ Tị Mùi hôn nhân khó bền, sinh giờ Dần Ngọ Tuất cha mẹ, con cái bất toàn, sinh giờ Thìn Thân khó nhờ anh em. Hạn phát tài khi đến cung Tị Dậu Sửu Thân Tý Thìn Ngọ.

Tọa cung Dậu hợp cách phú quý, hợp nữ hơn nam, vị trí Thái Dương kỵ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp, tiền vào tay trái thì ra tay phải, đồng tiền luôn đi liền với tai họa, vì tiền mà mang họa, bị phái nam làm hại, trong trường hợp này hạn đến cung Tài lắm tai họa, bệnh tật, thị phi. Hợp tuổi Thân Tý Thìn, sinh tháng chạp, 1,2,3 al đắc tam hóa liên châu; dễ kết hôn với quý nhân, anh em vất vả, con cái khó dạy, cha mẹ tính cách cứng rắn, sinh tháng 2,6,10 al rất hình khắc nặng cha mẹ, con cái, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ; sinh giờ Sửu Hợi cha mẹ không vẹn toàn, sinh giờ Thìn Thân vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, sinh giờ Tị Mùi con cái không vẹn toàn, sinh giờ Mão Dậu không được anh em giúp đỡ. Hạn phát tài khi đến cung Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất Thìn; tuổi Dần Ngọ Tuất hạn tán tài khi đến cung Thân Tý.

Tọa cung Tuất kỵ vị trí cung Tật Ách đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp rất đáng lo ngại về ác bệnh, tai ách, họa vì tình, tiền kiếm ra chỉ để chữa bệnh, trong trường hợp này hạn đến cung Ách thường gặp các tai họa nêu trên. Hợp tuổi Thân Tý Thìn, kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ, sinh tháng 2,6,10 al tính cách rất quyết đoán, sức khỏe kém, có bệnh lâu khỏi; cha mẹ, anh em cự phú, sinh con quý tử, chậm kết hôn, tính tính người hôn phối khá kỳ dị; sinh giờ Mão Dậu hôm nhân có bất trắc, sinh giờ Sửu Hợi tính cách khó dung hòa với người xung quanh, sinh giờ Tý không thể sống gần cha mẹ, sinh giờ Dần Tuất không được nhờ anh em, sinh giờ Thìn Thân con cái không vẹn toàn; sinh tháng 11, chạp, giêng, 2 al đắc tam hóa liên châu; giữ được của vì cung Tài hóa Kị phản vi giai luận. Hạn hanh thông khi đến cung Hợi Tị Dậu Dần Ngọ Tuất.

Tọa cung Hợi nguyệt lãng thiên môn hợp cách phú quý, dòng họ nhiều nhân tài xuất hiện, sức khỏe tốt, tính cách phục thiện. Kỵ cung Di Thiên Cơ đồng cung sát tinh Hỏa Linh Không Kiếp, thường bị tiểu nhân ám hại, dễ bị tai nạn giao thông (Cơ Âm Kỵ Hỏa/Kiếp), tiền tài bất tụ, sự nghiệp đông thành tây bại, trong trường hợp này hạn đến cung Di rất xấu. Tuổi Thân Tý Thìn anh chị em có duyên với binh nghiệp, vất vả, sớm xa cha mẹ, hôn nhân có bất mãn, sinh tháng 2,6,10 al hình khắc nặng anh em, cuộc đời hay được lộc bất ngờ, hợp tuổi Dần Ngọ Tuất; sinh tháng 10,11, chạp, giêng đắc tam hóa liên châu; sinh giờ Sửu Hợi cha mẹ, anh em bất toàn, sinh giờ Dần Tuất hôn nhân khó lâu dài, sinh giờ Mão Dậu con cái bất toàn; hạn phát tài khi đến cung Thân, Tý, Thìn, Dậu, Sửu, hạn tán tài, lận đận khi đến cung Tị vì cách Kình Đà hiệp Kỵ.

8.6.Năm Kỷ:

Vũ Khúc hóa Lộc, Tham Lang hóa Quyền, Thiên Lương hóa Khoa, Văn Khúc hóa Kỵ.

Thái Âm luôn đắc nhị hóa Khoa Lộc vì Thiên Lương hóa Khoa tam hợp và Vũ Khúc hóa Lộc nhị hợp.

Hợp nam mệnh tọa cung Thìn cần Hóa Kỵ hội hợp dễ nổi danh.

“Thanh Long Thìn Thổ, Đinh Kỷ âm nam, gia hợp Kỵ tinh công danh toại mãn”

Tọa Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn đắc địa, trong đó vị trí cung ban ngày Dần, Thìn, Ngọ Thái Âm kém tốt hơn nên thiếu thời vất vả hơn; vị trí cung ban đêm Thân bị Triệt làm Thái Âm tối hãm nên thiếu thời vất vả, cha mẹ sinh ly tử biệt.

Thái Âm tọa Tý Ngọ đắc tam minh song lộc đại phú.

Thái Âm tọa Sửu Mùi đắc nhị hóa, tọa Mùi đắc song lộc đại phú.

Thái Âm tọa Dần Thân đều tối, tiền vận vất vả, tọa Dần đắc song lộc hậu vận đại phú, tọa Thân đắc Khôi Việt nhân tài sớm gặp thời.

Thái Âm tọa Mão Dậu, tọa Mão tiền vận lận đận, cung Quan có cách Khoa minh Lộc ám hậu vận hanh thông, tọa Dậu âm dương sáng sớm thành danh.

Thái Âm tọa Thìn Tuất, cung Quan đắc bộ Khoa Quyền, tọa Tuất đắc bộ song lộc đại phú, tọa Thìn đắc Khôi Việt nhân tài sớm gặp thời.

Thái Âm Tị Hợi vị trí Vũ Tướng cung Dần đắc song lộc, hạn đến đây toại chí.

Năm Kỷ Triệt tọa Thân Dậu, Thái Âm tọa Thân Dậu tiền vận bất cát, hậu vận hanh thông, hạn đến cung Thân Dậu nhiều gian nan, trắc trở.

Sinh giờ Dần vị trí cung Ngọ phức tạp vì cách Kình Đà hiệp Kỵ, hạn đến đây tán tài.

Sinh giờ Tý tháng 3,4,5,6 al; sinh giờ Sửu tháng 4,5,6 al; sinh giờ Dần tháng 4,5,6,7 al; sinh giờ Mão tháng 6 al họa vô đơn chí.

Năm Kỷ Văn Khúc hóa Kỵ, vì Văn Khúc thuộc bộ lục cát tinh nên trong năm Kỷ sự tác động của lục cát tinh được thêm sức mạnh, tùy theo tháng sinh mà năm Kỷ có các vị trí đắc tứ cát, lục cát tinh khác nhau, mệnh hạn đến đây đại cát tường. Sinh tháng lẻ Mệnh Tài Quan Phúc Di Phối được Xương Khúc hội hợp, sinh tháng chẵn Điền Ách Huynh Phụ Tử Nô được Xương Khúc hội hợp, tùy theo tháng sinh mà lợi thế tứ cát tinh Xương Khúc Tả Hữu sẽ hội tam hợp cung nào.

Sinh tháng giêng giờ Dần mệnh tọa cung Tý đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt.

Sinh tháng giêng giờ Ngọ mệnh tọa cung Thân, khi đó cung Tài tại Thìn đắc lục cát tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, cung Phúc tại Tuất đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng giêng giờ Tuất mệnh tọa cung Thìn đắc tứ cát tinh Tả Hữu Khôi Việt.

Sinh tháng 2 al giờ Tị Dậu Sửu mệnh tọa Dần Ngọ Tuất, cung Điền Ách Huynh tọa Tị Dậu Sửu đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 3 al giờ Thân Tý Thìn mệnh tọa cung Thân Tý Thìn đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt.

Sinh tháng 4 al giờ Hợi Mão Mùi mệnh tọa cung Dần Ngọ Tuất, cung Phụ Tử Nô tọa Hợi Mão Mùi đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 5 al sinh giờ Dần mệnh tọa cung Thìn, cung Phối tại Dần đắc tứ cát tinh Xương Khúc tả Hữu, cung Tài tại Tý đắc lục cát tinh Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt.

Sinh tháng 5 al sinh giờ Ngọ mệnh tọa cung Tý đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 5 al sinh giờ Tuất mệnh tọa cung Thân đắc tứ cát tinh Khôi Việt Xương Khúc.

Sinh tháng 6 al sinh giờ Tị Dậu Sửu mệnh tọa Dần Ngọ Tuất, cung Điền Ách Huynh tọa Tị Dậu Sửu đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 7 al giờ giờ Tý mệnh tọa cung Thân, cung Tài tại Thìn đắc lục cát tinh, cung Phúc tại Tuất đắc tứ cát inh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 7 al giờ Thìn mệnh tọa Thìn đắc tứ cát tinh Tả Hữu Khôi Việt.

Sinh tháng 7 al giờ Tuất mệnh tọa cung Tuất, cung Phối tại Thân đắc tứ cát tinh Khôi Việt Xương Khúc.

Sinh tháng 8 al giờ Hợi Mão Mùi mệnh tọa Dần Ngọ Tuất, cung Phụ Tử Nô tọa Hợi Mão Mùi đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 9 al giờ Dần mệnh tọa cung Thân đắc tứ cát tinh Tả Hữu Khôi Việt.

Sinh tháng 9 al giờ Ngọ mệnh tọa cung Thìn đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt.

Sinh tháng 9 al giờ Tuất mệnh tọa cung Tý, cung Tài tại Thân đắc lục cát Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt, cung Di tại Ngọ đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 10 al giờ Tị Dậu Sửu mệnh tọa Dần Ngọ Tuất, cung Điền Ách Huynh tọa Tị Dậu Sửu đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng 11 al giờ Tý mệnh tọa cung Tý, cung Tài tại Thân đắc tứ cát tinh Khôi Việt Tả Hữu, cung Quan tại Thìn đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt.

Sinh tháng 11 al giờ Thìn mệnh tọa Thân đắc tứ cát tinh Tả Hữu Khôi Việt, cung Quan tại Tý đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt.

Sinh tháng 11 al giờ Thân mệnh tọa cung Thìn, cung Quan tại Thân đắc lục cát tinh, cung Phúc tại Ngọ đắc tứ cát tinh Tả Hữu Xương Khúc.

Sinh tháng chạp giờ Hợi Mão Mùi mệnh tọa Dần Ngọ Tuất, cung Phụ Tử Nô tọa Hợi Mão Mùi đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc.

Thái Âm tọa cung Tý, kỵ con nhà Giáp Dần, Giáp Thìn, sinh giờ Dần cung Di bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Di thành hung cách, lập nghiệp nơi xa khó thành, hạn đến cung Ngọ rất xấu, đường con cái chậm muộn, tuổi Mùi dễ cô độc, sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc huynh đệ, sức khỏe kém, sinh giờ Thìn Thân nhiều tai họa không ngờ, sinh giờ Dần Tuất phụ mẫu, con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Sửu, ít gặp tai họa, ít bệnh tật, sinh giờ Dần cung Nô bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Ngọ làm cung Di biến thành hung cách, tính cách người hôn phối rất cứng rắn, sinh tháng 3,7,11 al vợ chồng hình khắc lẫn nhau, tuổi Tị Dậu Sửu hạn đến Cự Cơ cung Mão rất lận đận, sinh giờ Mão Dậu cha mẹ khó vẹn toàn, sinh giờ Sửu Hợi con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Dần hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Dần, ít gặp tai họa, ít bệnh tật, tuổi Sửu dễ cô độc, sinh giờ Dần cung Quan bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, công danh lận đận, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc Hỏa Linh tọa cung Quan biến cung Quan thành hung cách, hạn đến đây rất xấu, tính cách người hôn phối rất cứng rắn; sinh tháng 3,7,11 al phụ tử hình khắc lẫn nhau, sinh giờ Mão Dậu cha mẹ khó vẹn toàn, sinh giờ Sửu Hợi con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Mão hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý, sinh giờ Dần cung Điền bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Điền biến thành hung cách, khổ sở vì nhà đất và bệnh tật; sinh tháng 3,7,11 al tính cách ương gàn, rất khó hòa hợp với người khác, sinh giờ Tị Mùi cha mẹ khó toàn, sinh giờ Sửu Hợi con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Thìn hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý, trung vận dễ thay đổi nghề, thêm nghề, tuổi Mùi dễ cô độc, sinh giờ Dần cung Phúc bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Phúc thành hung cách hôn nhân không bền, hạn đến cung Phúc rất xấu, sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc huynh đệ, sức khỏe kém, sinh giờ Thìn Thân nhiều tai họa không ngờ, sinh giờ Dần Tuất phụ mẫu, con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Tị hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tuất, khó thừa kế điền sản, sinh giờ Dần cung Phụ Mẫu bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Điền biến thành hung cách cha mẹ khó vẹn toàn, hạn đến đây rất xấu, tính cách người hôn phối rất cứng rắn, sinh tháng 3,7,11 al vợ chồng hình khắc lẫn nhau, sinh giờ Mão Dậu con cái khó toàn.

Thái Âm tọa cung Ngọ hợp con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất, sớm xa quê hương, tuổi Sửu dễ cô độc, sinh giờ Dần cung Mệnh bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Mệnh biến thành hung cách, đời lắm tai ương, sinh tháng 3,7,11 al phụ tử hình khắc lẫn nhau, sinh giờ Thìn Thân cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Mùi, khó hợp cha mẹ, sinh giờ Dần cung Huynh Đệ bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Huynh Đệ biến thành hung cách anh em không vẹn toàn, hạn đến đây rất xấu, tuổi Hợi Mão Mùi hạn đến Cự Cơ cung Dậu rất lận đận, sinh tháng 3,7,11 al tính cách ương gàn, rất khó hòa hợp với người khác, sinh giờ Mão Dậu cha mẹ khó vẹn toàn, sinh giờ Tị Mùi con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Thân bị Triệt phá cách, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân, tiền vận lận đận, tuổi Mùi dễ cô độc, sinh giờ Dần cung Phối bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Phối biến thành hung cách tình duyên hôn nhân sinh ly tử biệt, hạn đến đây rất xấu, sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc huynh đệ, sức khỏe kém, sinh giờ Thìn Thân nhiều tai họa không ngờ, sinh giờ Dần Tuất phụ mẫu, con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Dậu bị Triệt phá cách, kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ, anh em khó hòa hợp, tiền vận lận đận, sinh giờ Dần cung Tử Tức bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Tử Tức biến thành hung cách dễ mất con, hư thai, hạn đến đây rất xấu, tính cách người hôn phối rất cứng rắn, sinh tháng 3,7,11 al vợ chồng hình khắc lẫn nhau, sinh giờ Sửu Mùi cha mẹ khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Tuất kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Thân, tuổi Sửu dễ cô độc, vợ chồng khó hòa hợp, sinh giờ Dần cung Tài bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Tài biến thành hung cách vì tiền mà mang họa, hạn đến đây rất xấu, sinh tháng 3,7,11 al phụ tử hình khắc lẫn nhau, sinh giờ Thân Tý Thìn cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Thái Âm tọa cung Hợi kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Thìn, vợ chồng khó hòa hợp, sinh giờ Dần cung Tật Ách bị cách Kình Đà hiệp Kỵ, kỵ sinh giờ Tị Mùi hoặc kỵ Hỏa Linh tọa cung Ách biến thành hung cách, hạn đến đây rất xấu, sinh tháng 3,7,11 al tính cách ương gàn, rất khó hòa hợp với người khác, sinh giờ Sửu Hợi cha mẹ khó vẹn toàn, sinh giờ Mão Dậu con cái khó vẹn toàn.

8.7.Năm Canh:

Thái Dương hóa Lộc, Vũ Khúc hóa Quyền, Thái Âm hóa Khoa, Thiên Đồng hóa Kỵ.

Sinh giờ Mão Dậu trục Sửu Mùi đắc tứ cát tinh Xương Khúc Khôi Việt, mệnh hạn đến đây công danh sớm hanh thông.

Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Thân thành Kình Đà giáp sát, kỵ mệnh hạn đến đây bất cát.

Sinh tháng 4,10 al trục Sửu Mùi đắc tứ cát tinh Tả Hữu Khôi Việt, mệnh hạn đến đây kề cận quý nhân.

Tọa Thân Tý Sửu Mùi đắc địa.

Tọa cung Mão sinh tháng 8 al, tọa cung Thìn sinh tháng 6,7,8,9 al; tọa cung Tị sinh tháng 6,7,8 al; tọa cung Ngọ sinh tháng 5,6,7,8 al họa vô đơn chí.

Tọa cung âm bộ Âm Dương Lương đắc bộ nhị minh, nhị hóa Lộc Khoa phú quý.

Tọa Tý trục Phúc Tài đắc cách song lộc, mệnh được tam hóa liên châu. Tuổi Dần Ngọ Tuất Thủy nhị cục, Thổ ngũ cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Sinh giờ Mão Dậu cung Thân Kình Đà giáp sát phá cách. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Tuất; sinh tháng 2,6,10 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al hình khắc phụ mẫu, tử tức ngỗ nghịch. Hạn phát tài lộc khi đến cung Dần Thân Tý. Sinh giờ Thìn Thân thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Dần Tuất cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Sửu đắc tam hóa liên châu, sinh tháng 4,10 al đắc tứ cát tinh; sinh giờ Tị Dậu Sửu đắc tứ cát Xương Khúc Khôi Việt, tuổi Thân Tý Thìn đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Hợi; sinh tháng 3,7,11 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thân Tý Thìn Sửu. Sinh giờ Mão Dậu thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Mão Dậu cha mẹ khó vẹn toàn. Sinh giờ Sửu Hợi con cái khó vẹn toàn.

Tọa Dần đắc bộ Khoa Quyền Lộc, nam được bộ Đồng Long Kỵ tại Tuất hóa cát, con nhà Giáp Thìn, Giáp Dần sớm thành danh. Tuổi Thân Tý Thìn Hỏa lục cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Tý; sinh tháng 4,8, chạp hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al dễ gặp tai ách hình thương. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thân Tý Thìn Dần Hợi. Sinh giờ Dần Tuất thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Thân Tý Thìn cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Mão âm dương hãm, nhờ Khoa Lộc hóa cát thành tựu lúc xế chiều, con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý sớm đắc ý, tuổi Dần Ngọ Tuất đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Sửu; sinh tháng 1,5,9 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Hợi Mão Mùi. Sinh giờ Sửu Hợi thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Tị Mùi, Sửu Hợi cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Thìn cung Quan phạm Kình Đà hiệp Kỵ, hạn đến đây bất cát, con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tý sớm có công danh. Tuổi Dần Ngọ Tuất Thủy nhị cục, Thổ ngũ cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Sinh giờ Mão Dậu cung Thân Kình Đà giáp sát phá cách. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Dần; sinh tháng 2,6,10 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al hình khắc phụ mẫu, tử tức ngỗ nghịch. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thìn Tuất Dần. Cung Nô nhị hợp Mệnh, giáp song lộc, thân phận thường cận kề người phú quý. Sinh giờ Tý thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Dần Tuất con cái khó vẹn toàn. Sinh giờ Ngọ cha mẹ khó vẹn toàn.

Tọa Tị âm dương hãm, cách Khoa minh Lộc ám, nhờ Khoa Lộc hóa cát thành tựu lúc vãn niên, con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất sớm có công danh, tuổi Thân Tý Thìn đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Mão; sinh tháng 3,7,11 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Tị, Thân Tý Thìn. Sinh giờ Sửu Hợi thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Tị Mùi Mão Dậu cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Ngọ sáng nhờ Triệt, mệnh được tam hóa liên châu. Tuổi Thân Tý Thìn Hỏa lục cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Thìn; sinh tháng 4,8, chạp hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al dễ gặp tai ách hình thương. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thân Tý Thìn. Sinh giờ Dần Tuất thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Dần Tuất cha mẹ, con cái khó vẹn toàn. Sinh giờ Thìn Thân, cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Mùi âm dương đắc Triệt tam hóa liên châu, sinh tháng 4,10 al đắc tứ cát tinh, sinh giờ Hợi Mão Mùi đắc tứ cát Xương Khúc Khôi Việt, tuổi Dần Ngọ Tuất đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Tỵ; sinh tháng 1,5,9 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Ngọ Mùi Thân. Sinh giờ Dần Tuất thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Mão Dậu, Tị Mùi cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Thân rất tốt, nhờ đắc bộ Khoa Quyền Lộc, con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân bất cát. Tuổi Dần Ngọ Tuất Thủy nhị cục, Thổ ngũ cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Sinh giờ Mão Dậu cung Thân Kình Đà giáp sát phá cách. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Ngọ; sinh tháng 2,6,10 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al hình khắc phụ mẫu, tử tức ngỗ nghịch. Hạn phát tài lộc khi đến cung Tị Ngọ Mùi Thân. Anh em khá giả nhờ cung Bào Khôi Việt giáp song lộc. Sinh giờ Thìn, Thân thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Dần Tuất cha mẹ khó vẹn toàn. Sinh giờ Ngọ con cái khó vẹn toàn.

Tọa Dậu âm dương sáng đắc Khoa Lộc sớm phú quý, con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ lận đận, tuổi Thân Tý Thìn đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Mùi; sinh tháng 3,7,11 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thìn, Tị, Thân, Dậu. Sinh giờ Tị Mùi thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Sửu Hợi, Tị Mùi cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Tuất âm dương sáng đắc Khoa Lộc Kỵ sớm phú quý, con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ chậm công danh. Tuổi Thân Tý Thìn Hỏa lục cục đắc Lộc Mã Trường sinh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Thân; sinh tháng 4,8, chạp hôn nhân bất cát. Sinh tháng 1,5,9 al dễ gặp tai ách hình thương. Hạn phát tài lộc khi đến cung Thìn Tuất Thân Tý. Sinh giờ Ngọ thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Thân Tý Thìn cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

Tọa Hợi âm dương sáng đắc Khoa Lộc sớm phú quý, con nhà Giáp Tý, Giáp Thìn lận đận, tuổi Dần Ngọ Tuất đắc tam minh. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Dậu; sinh tháng 1,5,9 al hôn nhân bất cát. Sinh tháng 3,7,11 al rất hình khắc lục thân. Hạn phát tài lộc khi đến cung Hợi Mão Mùi Dần Thân. Sinh giờ Tị Mùi thường mắc bệnh lạ, tai họa không ngờ. Sinh giờ Sửu Hợi, Mão Dậu cha mẹ, con cái khó vẹn toàn.

8.8.Năm Tân:

Cự Môn hóa Lộc, Thái Dương hóa Quyền, Văn Khúc hóa Khoa, Văn Xương hóa Kỵ.

Mệnh, hạn ngộ Cự Môn, Thái Dương, Văn Khúc hội hợp nhiều cát lợi.

Về tháng sinh, hợp sinh tháng lẻ hơn tháng chẵn, vì sinh tháng lẻ cung Mệnh và các cường cung được hội hợp Xương Khúc đắc bộ Khoa Kỵ đắc lợi.

Về giờ sinh, sinh giờ Tị Dậu Sửu, 3 cung Tị Dậu Sửu có bộ Khoa Kỵ, nếu sinh vào tháng 2,6,10 al thì 3 cung Tị Dậu Sửu đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc. Sinh giờ Hợi Mão Mùi, 3 cung Hợi Mão Mùi có bộ Khoa Kỵ, nếu sinh vào tháng 4,8, chạp thì 3 cung Hợi Mão Mùi đắc tứ cát Tả Hữu Xương Khúc. Hợp sinh giờ âm, Phúc cung dễ đắc nhị hóa Lộc Quyền, tam hóa hậu vận phú quý.

Về tam ám các cung bị tam tám liên kế gồm các cung sau đây: sinh tháng 6 al sinh tháng giờ Mão, cung Ngọ Mùi Thân; sinh tháng 7 al giờ Sửu, Dần, Mão, Thìn, cung Ngọ Mùi Thân Dậu; sinh tháng 8 al giờ Sửu Dần Mão, cung Mùi Thân Dậu; sinh tháng 9 al giờ Tý, Sửu, Dần, Mão, cung Mùi Thân Dậu Tuất.

Về sát tinh kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa cung Dậu thành hung cách Kình Đà giáp sát, mệnh hạn đến đây bất cát. Kỵ Hỏa Linh Không Kiếp tọa Phụ Tử Nô rất hình khắc phụ mẫu, tử tôn, xấu hơn là cả đời cô độc.

Về tứ cát tinh, Khôi Việt tọa Dần Ngọ, Thái Âm nếu bị phá cách, khi tọa Dần Ngọ Tuất cuộc đời cũng tiên trở hậu thành. Sinh giờ Dần Thìn, cung Dần đắc tứ cát; sinh giờ Tý Ngọ, cung Tuất đắc tứ cát; sinh giờ Thân Tuất, cung Ngọ đắc tứ cát Xương Khúc Khôi Việt. Sinh tháng 3,5 al cung Dần đắc tứ cát; sinh tháng 9,11 al cung Ngọ đắc tứ cát; sinh tháng giêng, 7 al cung Tuất đắc tứ cát Tả Hữu Khôi Việt.

Về lục cát tinh, sinh tháng 3,5 al vào giờ Dần Thìn cung Dần đắc lục cát tinh; sinh tháng giêng, 7 al vào giờ Tý Ngọ cung Tuất đắc lục cát tinh; sinh tháng 9,11 al vào giờ Thân Tuất cung Ngọ đắc lục cát tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, cung Mệnh hạn đắc lục cát tinh nhưng nếu gặp chính tinh xấu hãm thì dù có tài cũng khó có đất dụng võ, phải vượt qua nhiều gian nan, tiên trở hậu thành, khi chính tinh đắc địa sẽ sớm gặp thời thế giúp đỡ mà có công danh, dựng được nghiệp lớn.

Về 3 vòng Lộc Tồn, Thái Tuế, Trường sinh để được hưởng thì phải là 3 tuổi Tân Tị, Dậu, Sửu khi cung mệnh đắc Kim tứ cục.

Về cung Mệnh, về cơ bản tọa Tị Dậu Sửu Dần Ngọ Tuất đắc địa, đắc thời vận.

Về tam hóa liên châu (THLC) chỉ khi mệnh tọa Tý Ngọ, Sửu Mùi, Tị Hợi trong các trường hợp sau đây: khi mệnh Thái Âm tọa cung Tý, sinh giờ Dậu cung Phụ Phúc đắc THLC, sinh giờ Tuất cung Phúc đắc THLC, sinh giờ Hợi cung Phúc, Điền đắc THLC; khi mệnh tọa Sửu sinh giờ Tuất cung Mệnh Phụ Phúc đắc THLC; khi mệnh tọa Tị sinh giờ Thìn cung Điền đắc THLC; khi mệnh tọa Ngọ sinh giờ Mão cung Phụ Phúc đắc THLC, sinh giờ Thìn cung Phúc đắc THLC, sinh giờ Tị cung Phúc, Điền đắc THLC; khi mệnh tọa Mùi sinh giờ Thìn cung Mệnh Phụ Phúc đắc THLC; khi mệnh tọa cung Hợi sinh giờ Tuất cung Điền đắc THLC.

Về tam minh, khi mệnh Thái Âm tọa cung dương sẽ đắc tam minh, vị trí Dần Ngọ Tuất lợi thế hơn khi đắc Khôi Việt thành cách Khôi Việt tam minh đại cát. Nếu ngộ tam minh thì không nên sinh vào tháng chẵn, khi đó Không Kiếp biến tam minh thành Đào Kiếp, Hồng Kiếp tình đời đôi lúc rửa mặt bằng nước mắt.

Mệnh tọa cung Tý: ít họa nạn, tuổi Hợi Mão Mùi đào hoa, thích thay đổi. Phối cung Kình bất cát, kỵ sinh tháng 2,6,10 al, kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tuất phối ngẫu sinh ly tử biệt. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Sửu hình khắc phụ mẫu. Sinh giờ Sửu hậu vận phú quý, thân phận quý nhân. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Dậu hình khắc tử tức. Kỵ sinh giờ Ngọ, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tị không hợp tác được với ai lâu dài, chỉ hợp tự kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Dần Ngọ Tuất. Kỵ con nhà Giáp Dần, Giáp Thìn.

Mệnh tọa cung Sửu: tính cách ổn trọng, nhưng tuổi Hợi Mão Mùi thì tính cách lại phiêu lãng, nếu Kim tứ cục thì phát tài viễn quận, mệnh đồng cung Thái Dương đắc thời vận, phú quý. Tử tức cung Kình bất cát, kỵ sing tháng 2,6,10 al, kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tuất hình khắc tử tôn, sinh ly tử biệt. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa thủ cung Dần hình khắc phụ mẫu. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Ngọ, dù hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Tị Dậu Sửu.

Mệnh tọa cung Dần: tài năng, tính khí cương liệt, tuổi Tị Dậu Sửu đào hoa, trung vận thay đổi lớn, xem thường công danh, xem nhẹ quan hệ nhân tế. Sinh giờ Mão Dậu sức khỏe kém, sinh tháng 2,6,10 al tính cách ương gàn. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mão hình khắc song thân. Kỵ sinh giờ Tý, kỵ Hỏa Linh tọa cung Hợi khắc tử khắc tôn. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mùi, dù hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Thân Tý Thìn. Hợp con nhà Giáp Dần, Giáp Thìn.

Mệnh tọa cung Mão: tuổi Tị Dậu Sửu tính cách phiêu lãng, phục thiện, tâm tính linh hoạt, biết cải tà quy chánh, xem nhẹ thừa hưởng tổ nghiệp, xem thường công danh, sự nghiệp tụ tán thất thường. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thìn khắc phụ khắc mẫu. Kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tý hình tử khắc tôn. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thân, dù hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Tị Dậu Hợi Mão. Hợp con nhà Giáp Thìn, Giáp Tý.

Mệnh tọa cung Thìn: ly hương lập nghiệp, xem nhẹ thừa hưởng tổ nghiệp, sức khỏe kém, tính cách thích thay đổi, tuổi Hợi Mão Mùi đào hoa, sinh giờ Mão Dậu, Sửu Mùi tiên trở hậu thành, hậu vận phú quý. Kỵ sinh giờ Ngọ, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tị hình khắc phụ mẫu. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Sửu hình khắc tử tôn. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Dậu, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Dần Ngọ Tuất. Hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tý.

Mệnh tọa cung Tị: ly hương lập nghiệp, tính cách ổn trọng, nhưng tuổi Hợi Mão Mùi thì tính cách lại phiêu lãng, nếu Kim tứ cục thì phát tài viễn quận, hậu vận phú quý. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Ngọ bất hòa phụ mẫu. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa cung Dần tử tôn sinh ly tử biệt. Kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tuất dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Tị Dậu Sửu. Hợp con nhà Giáp Ngọ, Giáp Tuất.

Mệnh tọa cung Ngọ: tuổi Tị Dậu Sửu đào hoa, thích hay đổi, tài năng, sinh tháng 2,6,10 al tính tình cô khắc, đời thành bại thất thường. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mùi hình khắc song thân. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mão hình khắc tử tôn. Kỵ sinh giờ Tý, kỵ Hỏa Linh tọa cung Hợi, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Thân Tý Thìn. Hợp con nhà Giáp Thân, Giáp Tuất.

Mệnh tọa cung Mùi: tuổi Tị Dậu Sửu tính cách phiêu lãng, biết phục thiện, tâm cơ linh hoạt, biết bỏ tối theo sáng. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thân không hợp cha mẹ. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thìn đường con cái không tốt. Kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tý, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Hợi Mão Mùi Dậu.

Mệnh tọa cung Thân: sớm có công danh, tính cách thâm trầm, xem nhẹ hôn nhân, tuổi Hợi Mão Mùi đào hoa, trung vận thay đổi lớn. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Dậu hình khắc song thân. Kỵ sinh giờ Ngọ, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tị tử tôn bất cát. Kỵ sinh giờ Dần Tuất, kỵ Hỏa Linh tọa cung Sửu, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Dần Ngọ Tuất. Kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Thân.

Mệnh tọa cung Dậu: sớm có công danh, nam nhân xem nhẹ thê tử, trọn đời phú quý, tính cách ổn trọng, tuổi Hợi Mão Mùi tính cách phiêu lãng, nếu Kim tứ cục thì phát tài viễn quận. Kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tuất song thân bất toàn. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Ngọ tử tôn bất toàn. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa cung Dần, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Tị Dậu Sửu. Kỵ con nhà Giáp Tuất, Giáp Ngọ.

Mệnh tọa cung Tuất: tài năng, thích cải cách, tuổi Tị Dậu Sửu đào hoa, sớm thành danh, xem thường tiền bạc, sinh tháng 2,6,10 al tính tình cô khắc. Kỵ sinh giờ Tý, kỵ Hỏa Linh tọa cung Hợi bất hợp cha mẹ. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mùi bất hợp con cái. Kỵ sinh giờ Thìn Thân, kỵ Hỏa Linh tọa cung Mão, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát quan lộc khi đến cung Thân Tý Thìn. Kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Mệnh tọa cung Hợi: ít họa nạn, tuổi Tị Dậu Sửu tính cách phiêu lãng, biết phục thiện, xem thường tài lộc, ứng xử linh hoạt, biết xu cát tị hung. Kỵ sinh giờ Sửu Hợi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Tý hình khắc phụ mẫu. Kỵ sinh giờ Mão Dậu, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thân hình khắc tử tôn. Kỵ sinh giờ Tị Mùi, kỵ Hỏa Linh tọa cung Thìn, dù có hợp tác với ai cũng không lâu dài, nên tự mình kinh doanh. Hạn phát tài khi đến cung Dậu Mão Sửu. Kỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Thìn.

 Ý nghĩa của lá số tử vi

Cuộc đời giống như một ván cờ, mỗi người có một vị trí, có một lối đi riêng. Lá số tử vi là bản mật mã của cuộc đời, mỗi lá số giống như một bàn cờ hàm chứa nhiều ý nghĩa:

1.Tiến hóa: vạn vật sinh diệt theo luật tiến hóa, đó là các sao vòng Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan (tức là Lộc thần, là lớn lên, làm ra tiền của), rồi Suy, Bệnh, Tử Mộ, Tuyệt (tức là ốm đau, già, chết, tan biến). Sinh Vượng Mộ nhắc ta khi phú quý phải nhớ lúc hàn vi. Mộc Suy Tuyệt nhắc ta ăn xổi ở thì, lợi bất cập hại. Đới Bệnh Thai nhắc ta bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, trèo cao té đau. Quan Tử Dưỡng nhắc ta có khởi đầu sẽ có kết thúc, giấy rách phải giữ lấy lề.

2.Cung cầu: là các sao nhóm quý nhân Khôi Việt, có cung tức có cầu, cuộc đời mình khiếm khuyết mặt nào thì mặt đó đối với mình là của quý, người giúp đỡ mình là quý nhân.

3.Tác động hỗ tương: các cung theo phương vị nhìn nhau thì có hình, xung, phá, hợp, hại. Đứng ở Tý thì xung với Ngọ, nhưng Tý lại hợp với Sửu nên Sửu hại Ngọ. Sửu xung với Mùi, Mùi lại nhị hợp với Ngọ nên Ngọ hại Sửu. Tý xung Ngọ thì phải phá Mùi, vì Mùi nó là đồng minh của Ngọ, là bạn của kẻ thù của mình. Cứ chiếu theo bộ vị tọa thủ mà hiểu việc đời. Ngang với nhau thì tìm cách liên kết gọi là hợp lực, như Mão hợp Tuất, Thìn hợp Dậu. Chéo cẳng nhìn xéo nhau thì xung đột nhau Dần, Thân, đứng đối mặt nhau thì tìm cách phá nhau, đồng thời phải hạ bệ các liên minh của chúng, tức Dần phá Tỵ, Hợi phá Thân...

4.Tương sinh tương khắc: theo ngũ hành thì Kim khắc Mộc, theo thời tiết mà luận thì Kim tù về mùa Hạ, khỏe về mùa Thu, ứng dụng về mùa Đông và khó chịu với mùa Xuân vì thuộc Mộc. Lá số đắc Xương Khúc tứ mộ thì mệnh Kim (Thủy) hay cục Kim (Thủy) mới được hưởng lộc, văn tài. Lá số đắc Tham Hỏa Linh thì mệnh Hỏa (Thổ) hay cục Hỏa (Thổ) mới được hưởng lộc bạo phát. Lá số Tả Hữu tứ mộ thì mệnh Kim (Thủy) hay cục Kim (Thủy) mới được hưởng lộc, nhiều sự nâng đỡ. Lá số đắc Khôi Việt thì mệnh Hỏa (Thổ) hay cục Hỏa (Thổ) mới được hưởng lộc, đắc quý nhân.

5.Tam hợp cục tác động cung an Mệnh theo sinh, vượng, bại, tuyệt địa: tuổi Tị Dậu Sửu sinh tại Tị vượng tại Dậu bại tại Ngọ tuyệt tại Dần; tuổi Hợi Mão Mùi sinh tại Hợi vượng tại Mão bại tại Tý tuyệt tại Thân; tuổi Dần Ngọ Tuất sinh tại Dần vượng tại Ngọ bại tại Mão tuyệt tại Hợi; tuổi Thân Tý Thìn sinh tại Thân vượng tại Tý bại tại Dậu tuyệt tại Tị.

6.Thăng hoa, phản tỉnh, cùng tắc biến: như Địa Không, Địa Kiếp là hai sao khốc hại, nhưng đến chỗ tuyệt địa của nó là tắt hết lửa tác họa, trở thành phản tỉnh, thăng hoa, trở nên tốt đặc biệt, vì lẽ tuyệt xứ phùng sinh nên cổ nhân đã viết: “Không Kiếp Tị Hợi lưỡng nghi, Hình Diêu Mão Dậu tối cát”. Sát tinh, hung tinh một khi đồng cung Tuần Triệt được chế ngự trở nên đắc dụng.

7.Biến tướng, biến nghĩa, phản khách vi chủ:

Về sao đơn, Hồng Loan là cỗ kiệu, là xe. Đào Hoa là các loài hoa, nhưng về già gặp chúng nó hóa ra thành đòn đám ma và nhà tang, hoa tang. Bạch Hổ là sao Kim khi nhập Thân, Dậu (Kim cung) là thể vượng, khi nhập Dần Mão (Mộc cung) là sơn lâm, rừng núi, là có đất dụng võ. Nhập từ cung Thân đến cung Sửu là ban đêm đi kiếm ăn được, là hay. Nhưng nhập cung Ngọ là ban ngày, bị thiêu đốt là bất lực. Hổ mà gặp Hóa Kỵ ở vượng cung là hét ra lửa, ở cung hãm là không hét nổi. Hổ ở cung Tuất là con chó, ngộ Riêu Y là chó dại; Hổ gặp Thai là đàn bà gặp nguy lúc có thai, mãn nguyệt, xấu nữa là tuyệt tự... đại khái như thế, mỗi sao là một ký hiệu, một tổng hợp nhiều ý nghĩa, để biểu hiện một sự vật, một bộ phận trên cơ thể con người, tùy sự vật, cung vị mà biến hóa thành những hình ảnh, những nội dung tốt xấu.

Về sao đôi, Thiên Mã ngộ Đà La là ngựa vướng dây, tức là phải vấp ngã. Đào Hồng ngộ Thái Dương tại Mão là mùa xuân, Đào Hồng hướng dương trai sớm phong lưu, gái sớm nhân duyên. Vũ Tham Thìn Tuất ít đào hoa hơn Tử Tham Mão Dậu, Vũ Tham Sửu Mùi ít phóng khoáng hơn Liêm Tham Tị Hợi. Tham tốt đẹp ngộ Kình Đà thành xấu, Phá tốt đẹp ngộ Hỏa Linh thành xấu, Sát tốt đẹp ngộ Không Kiếp thành xấu, cần gia hội tinh đẩu hóa giải…

8.May mắn không tự sinh ra, tài lộc không tự sinh ra, đến mau sẽ ra đi mau, không có gì là vĩnh cửu, chỉ có tài lộc do bàn tay ta làm ra là lâu bền.

9.Suy nghĩ và hành động của con người đôi khi khó đồng nhất. Mệnh và Thân đôi khi khó đồng cung. Mệnh (Thân) Tuế Hổ Phù thiên về chính trực, bảo thủ, Mệnh (Thân) Dương Tử Phúc luôn đi trước thiên hạ, Mệnh (Thân) Âm Long Trực luôn đi sau thiên hạ, Mệnh (Thân) Tuế Tang Điếu khó hài lòng với những gì đang có. Mệnh (Thân) nhập cung Thân Tý Thìn sẽ gặp thời mà có đất dụng võ, Mệnh (Thân) nhập cung Dần Ngọ Tuất dù đắc thời cũng bị người khác kiềm chế, Mệnh (Thân) nhập cung Tị Dậu Sửu sẽ gặp thời mà dựng được sự nghiệp, thiên về cương chế nhu, Mệnh (Thân) Hợi Mão Mùi muốn thành công phải biết lấy nhu chế cương.

Vũ trụ mênh mông ví như vạn thế cờ, mỗi số phận như một thế cờ đặc thù, mỗi sự, mỗi người, mỗi vật, mỗi chốn, mỗi cung, mỗi đại vận, mỗi tiểu vận đều như từng con cờ có vị trí, có năng lực, có hoàn cảnh, có quy luật hoạt động... Một khi biết được từng con cờ thuộc loại binh chủng nào, đang đứng ở chỗ nào trên phương vị của bàn cờ, từ tọa độ của chúng sẽ tìm ra được quy luật sinh diệt của một kiếp nhân sinh./.

(Chép lại từ Fanpage Nhất Hạnh Tử Vi Sài Gòn)

Từ khóa: Tử Vi  Tùy bút  Nhất Hạnh  Tử Vi Sài Gòn  12 địa hộ trong tử vi  5 thượng cách của tử vi  alex alpha tử vi  an vòng sao tử vi  Áp dụng lý thuyết sao treo và ứng dụng cho tử vi nam phái  Áp dụng thực tiễn tử bình sơ cấp 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top