Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tứ Trụ Donald Trump


Bính Tuất - Giáp Ngọ - Kỷ Mùi - Kỷ Tỵ

sinh ngày Kỷ, nhưng Giáp Kỷ hợp hóa Thổ thành công, Tỵ Ngọ Mùi tam hội hỏa, sinh tháng Ngọ, Bính Tuất Hỏa dẫn xuất, là cách viêm thượng, dụng thần Hỏa Thổ, theo con đường Bất Động sản là rất hợp lý. đây là điển hình của tứ trụ không có Tài tinh mà lại quý quý vô cùng, Nhật chủ hợp hóa thành công mà lại luận theo thế vượng của hành hợp hóa thì phú quý rất cao. Tứ trụ hợp lý lại làm đúng nghề Thổ.

cho nên luận Tứ trụ thật không thể cứ mang Tài tinh ra đong đếm được, nhiều tứ trụ chẳng có tài tinh mà lại rất giàu, đó là những Cách Cục đặc biệt, hoặc Tài tinh chỉ ở dạng "huyền cơ ám ly tồn" nhưng phú quý rất cao. nếu không có Tài tinh thì lấy Thực Thương làm Tài, Thực thương chủ về kinh thương, sản xuất, xí nghiệp...cũng vẫn phát như thường. Nếu không có Thực Thương thì lấy Quan làm tài, công việc sinh ra tiền bạc, tiền bạc do hoạt động nghề nghiệp mà có. 

Sai lầm cố hữu của nhiều người mới học Tứ trụ là cứ nhìn Tài tinh để luận giàu nghèo, điều này rất không chính xác.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Từ khóa: Tứ Trụ  Donal Trump 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top