Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Thuyết miếu vượng lợi hãm


(Cận cung tham khảo)

Tinh diệu ngũ hành ở cung vị địa chi ngũ hành sinh ra tình trạng tinh diệu miếu vượng lợi hãm. Đây là nói về tam hợp phái luận mệnh. Phi tinh thì không cần như vậy.

Bởi vì sẵn trên mệnh bàn tinh diệu rải rác phân bố trạng huống. Tinh diệu dẫn lực lượng tuyệt đối tinh vi và cân bằng.

Mà đã là cân bằng thì tại sao cần đắc địa hay không đắc địa để nói? Cộng thêm tứ hóa thuyết thì đã biểu thị tương lai hằng tinh, hành tinh lúc có góc độ bất cân bằng sao?

Khi lấy tứ hóa luận mệnh thì nên bỏ thuyết lợi hãm vì rắc rối.

Thậm chí thỉnh thoảng thấy mệnh bàn thôi diễn tứ trụ trường sinh, mộc dục, lâm quan, đế vượng, … lại thêm cả tướng pháp. Vừa là giống heo lại giống chó. Nhân gia Vương Vĩnh Khánh tựu thị thượng tương nhi đắc đại phú (ý nói tử vi đã có hệ thống riêng không cần mượn những môn khác bổ khuyết cho rắc rối).

(Phi tinh phái - Lương Nhược Du)

Từ khóa: thầy tử vi  Miếu  Vượng  Hãm  Miếu Vượng  Hãm địa  miếu địa  Tử vi giỏi  Chu Thanh Hà  Lương Nhược Du 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top