Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Thiên Phủ trên địa bàn 12 cung


Thiên Phủ Sửu Mùi, cùng Thiên Tướng Tỵ Hợi. khi Thiên Phủ ở Sửu thì thiên Tướng ở Tỵ, Tỵ lại nơi Tuyệt khí của Dương Thuỷ, cho nên Thiên Tướng đến cung Tỵ vốn là Tuyệt địa nên Thiên Tướng hãm địa ở Tỵ. Thiên Phủ ở Sửu là đất Thổ nên được trợ giúp, chỉ vì Thiên Tướng hãm địa ở Tỵ nên Thiên Phủ ở thế bình hoà. khi Thiên Phủ ở Mùi thì Thiên Tướng ở Hợi, Hợi là đất Lâm Quan của Dương Thuỷ, nên Thiên Tướng đắc địa, Thiên Phủ đến Mùi là đất Thổ trợ lực nên Thiên Phủ đắc địa theo Thiên Tướng. như vậy điểm khác biệt của Thiên Phủ ở đây do Thiên Tướng đắc hay hãm.

(phần Thiên Phủ ở Dần Thân Thìn Tuất Tý Ngọ xin xem phần sao Tử vi)

Thiên Phủ cư Tỵ Hợi, ở Tỵ Hợi Thiên Phủ độc toạ đối cung cùng Tử Sát, theo lý "phùng Phủ khán Tướng" mà nói, Thiên Tướng ở , ở Mão thì khí Thuỷ tử, bị hút cạn, ở Dậu là đất bại địa của Dương Thuỷ, bởi Kim quá vượng làm Thuỷ đục ngàu, cho nên Thiên Tướng hãm địa ở Mão Dậu. theo đó Thiên Phủ cư Sửu Mùi chẳng được tốt đẹp lắm do Thiên Tướng cư Mão Dậu vậy. Tử Phủ vốn là một cặp Âm Dương, gặp nhau ở Thìn Tuất thì cũng là Nhất Âm Nhật Dương tương hợp, cho nên Thiên Phủ Tỵ hợi cùng Tử vi được đắc địa nhưng khí thế không được mạnh lắm do Thiên Tướng.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Từ khóa: Thiên Phủ  12 cung  ĐỊA BÀN  cung phu vũ khúc thiên phủ hóa lộc  cung phúc đức có thiên phủ  cung tài bạch có thiên phủ  cung tài có thiên phủ  hạn thiên phủ  mệnh thiên phủ  mệnh thiên phủ tại hợi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top