Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Thiên Hình, Hóa Kỵ


Ngoài bộ Lục Sát - Tinh và Lưu Hà, Kiếp Sát, hung tinh đáng kể là Thiên Hình (Kim) và Hóa Kỵ (Thủy):

Người tuổi Giáp Ất hay mạng Mộc khi gặp Thiên Hình phải coi chừng né tránh, ngay cả Thiên Tướng cũng bị Thiên Hình khuất phục.

Người Tuổi Bính Đinh hay mạng Hỏa gặp Hóa Kỵ cũng vậy.

Sức đàn áp của hai sao này đốt với 2 hạng người kể trên bị khắc chế quá mạnh như mèo gặp chuột, dầu có no mồi cũng dỡn vài quyền cước chơi. Trường hợp giảm khinh là số đến vận tốt và Hình đắc địa (Dần Mão Dậu Tuất),  Hóa Kỵ (Thìn Tuất Sửu Mùi) như có ý rộng lượng với kẻ dưới tay.

Người Hình Riêu Không Kiếp (hãm) là hạng người dễ bị lây vạ, là oan nghiệp níu kéo, trong những vụ tai nạn chung, những người này phải là tiên phong chịu trận. Còn Liêm Tham Tỵ Hợi gặp Hóa Kỵ được giảm sự lo ngại những tai nạn xảy đến là cái thế thăng bằng chỉ có 2 tuổi Kim và Hỏa mới được giảm khinh ở đây không phải cho hết các tuổi đủ mọi hành .

(Tử vi nghiệm lý - tác giả Thiên Lương)

Từ khóa: Tử vi nghiệm lý  Tử vi nghiệm lý toàn thư  Thiên Lương  Cụ Thiên Lương  Phái Thiên Lương  Thiên hình  Hóa Kỵ  Hình Riêu  cách hóa giải sao thiên hình  đà la thiên hình 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top