Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tháng Can Chi phối quẻ Dịch


NĂM GIÁP - ẤT – NHÂM - QUÝ

- Tháng Giêng: Địa Thiên Thái

- Tháng Hai: Lôi Thiên Đại tráng

- Tháng Ba: Trạch Thiên Quải

- Tháng Tư: Thuần Càn

- Tháng Năm: Thiên Phong Cấu

- Tháng Sáu: Thiên Sơn Độn

- Tháng Bẩy: Thiên Địa Bĩ

- Tháng Tám: Phong Địa Quan

- Tháng Chín: Sơn Địa Bác

- Tháng Mười: Thuần Khôn

- Tháng Một: Địa Lôi Phục

- Tháng Chạp: Địa Trạch Lâm

NĂM BÍNH - ĐINH

- Tháng Giêng: Trạch Sơn Hàm

- Tháng Hai: Thủy Sơn Kiển

- Tháng Ba: Địa Sơn Khiêm

- Tháng Tư: Thuần Cấn

- Tháng Năm: Sơn Hỏa Bí

- Tháng Sáu: Sơn Thiên Đại súc

- Tháng Bẩy: Sơn Trạch Tổn

- Tháng Tám: Hỏa Trạch Khuê

- Tháng Chín: Thiên Trạch Lý

- Tháng Mười: Thuần Đoài

- Tháng Một: Trạch Thủy Khốn

- Tháng Chạp: Trạch Địa Tụy

NĂM MẬU - KỶ

- Tháng Giêng: Hỏa Thủy Vị tế

- Tháng Hai: Sơn Thủy Mông

- Tháng Ba: Phong Thủy Hoán

- Tháng Tư: Thuần Khảm

- Tháng Năm: Thủy Trạch Tiết

- Tháng Sáu: Thủy Lôi Truân

- Tháng Bẩy: Thủy Hỏa Ký Tế

- Tháng Tám: Trạch Hỏa Cách

- Tháng Chín: Lôi Hỏa Phong

- Tháng Mười: Thuần Ly

- Tháng Một: Hỏa Sơn Lữ

- Tháng Chạp: Hỏa Phong Đỉnh

NĂM CANH – TÂN

- Tháng Giêng: Phong Lôi Ích

- Tháng Hai: Thiên Lôi Vô vọng

- Tháng Ba: Hỏa Lôi Phệ hạp

- Tháng Tư: Thuần Chấn

- Tháng Năm: Lôi Địa Dự

- Tháng Sáu: Lôi Thủy Giải

- Tháng Bảy: Lôi Phong Hằng

- Tháng Tám: Địa Phong Thăng

- Tháng Chín: Thủy Phong Tỉnh

- Tháng Mười: Thuần Tốn

- Tháng Một: Phong Thiên Tiểu súc

- Tháng Chạp: Phong Hỏa Gia nhân.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Từ khóa: Hà Uyên  Hà Ngọc  Tinh Quyết 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top