Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó không phải chính nhân quân tử?


Sự khác biệt giữa cái gọi là quân tử và phi quân tử chính là không giữ chữ tín, nói năng không đo đếm, lừa người... đều thuộc hạng phi quân tử, còn gọi là tiểu nhân, sách xưa gọi là gian trá, hậu quả của kẻ gian trá, sách xưa cũng nói rất rõ ràng, là "cơ hàn". Ý nghĩa của "cơ hàn" chính là không có bạn bè thân thích lại bần cùng. Ngày nay con người trong xã hội cần dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, nếu như một người chỉ biết lừa người, thủ đoạn, cuối cùng đến một ngày bị người khác phát hiện, nhìn thấu, đến lúc đố cắt đứt thân tình, kết quả là "cơ hàn" cả đời, cho nên làm người nên có trước có sau, đối đãi với người thành thực, lấy lòng so lòng. Con người ở đời không nên quá đề cao cái tôi cá nhân mà khinh thường người khác, nếu không khó tránh kết cục đáng tiếc.

Phàm trong mệnh bàn có các tổ hợp sao dưới đây đều là phi quân tử.

1.    Từ vi gặp một trong Tứ sát.
2.    Thiên phủ gặp Tứ sát.
3.    Thiên phủ, Liêm trinh gặp Tứ sát.
4.    Thiên cơ tại Tỵ, Hợi chỗ hãm địa lại thêm sát tinh.
5.    Từ vi, Thiên phủ gặp một trong Tứ sát.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  Quân tử  Chính nhân quân tử  tiểu nhân  tuvi  tu vi  xem tu vi  12 địa hộ trong tử vi  5 thượng cách của tử vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top