Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó có họa tàn tật?


Cổ nhân gọi tàn tật nghĩa là trên thân thể thiếu một bộ phận nào đó, như thịt, xương, cho đến thời đại ngày nay mà nói phàm mổ ruột thừa, chân tay bị gãy chịu tổn thương, hoặc trải qua phẫu thuật đều coi là tàn tật.

Phàm trong mệnh bàn có to hợp các sao dưới đây đều khó tránh họa tàn tật:

 1. Thất sát và Dương nhẫn hoặc Đà la đồng cung.
 2. Liêm trinh, Thất sát tọa cung Mệnh hoặc cung Thân.
 3. Thất sát tọa chỗ hãm địa (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).
 4. Cự môn thêm sát tinh.
 5. Thiên tướng và Hỏa tinh hoặc Linh tinh đồng cung.
 6. Tham lang và Văn xương hoặc Văn khúc đồng cung.
 7. Dương nhẫn hoặc Đà la tại Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Dần, Tỵ, Thân, Hợi.
 8. Vũ khúc, Thiên tướng và Hỏa tinh, Linh tinh đồng cung.
 9. Thái âm tại chỗ hãm địa thêm sát tinh.
 10. Phá quân và Dương nhẫn hoặc Đà la đồng cung.
 11. Liêm trinh, Tham lang đồng cung thêm sao Đà la.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  Xem mệnh  họa tàn tật  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top