Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Tại sao biết người đó có anh chị cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ?


Phàm trong mệnh bàn có những tổ hợp sao liệt kê dưới đây đều là người có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha:

  1. Tử vi, Phá quân tại cung Huynh đệ.
  2. Cự môn tọa cung Huynh đệ tại hãm địa.
  3. Cung Phụ mẫu có sao Phá quân tọa thủ.
  4. Sao Thiên lương tọa cung Huynh đệ.

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Nhất diệp tri thu  cùng cha khác mẹ  đương số  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top