Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.
Tử Vi Cổ Học nhận giải đoán lá số tử vi chuyên sâu (có tính phí), vui lòng xin liên hệ: Tuvancohoc@gmail.com hoặc Facebook

Sưu tập các bài viết của AlexPhong - Phần 2


ĐỨC PHẬT ĐI ĐÁI

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm trăm năm người anh hùng chỉ có nằm ăn viên sắt và uống nước rỉ đồng mà sống qua ngày. Rồi thiên hạ triệu triệu người triều bái, cúng hàng trăm vạn lượng hoàng kim để cầu khẩn Ngài. Ngài là thần trên muôn thần, đến Ngọc Hoàng thượng đế bá đạo anh hùng như vậy mà vẫn dưới quyền ngài bảo kê. Nói chung, tiếp cận ngài chỉ thấy dân gian mô tả quyền năng vô hạn lượng, và lòng từ bi cũng lượng vô hạn. Tôi không cách nào hỏi được thế thực sự ngài có đi đái hay không.

Rồi đến những ngày gần đây, khi bạn tôi, nhà khoa học Gấu Phệ cũng theo Phật, ngày ngày cúi lạy ngài, bề ngoài là xin giác ngộ nhưng tôi biết mong muốn thực sự của Gấu Phệ là giảm cân mà không phải ăn kiêng. Tôi lại càng muốn tiếp cận ngài để hỏi ngài có đi đái hay không.

Rồi kì duyên đến, đến kì lạ một cách khó tả, giúp tôi tìm được câu trả lời. Tất cả những gì nhân gian họ nói về Phật, kể cả những người tu hành, đa phần là sai lạc và ngụy tạo. Những gì Đức Phật để lại truyền dạy đã bị bóp méo, thậm chí bóp méo nhiều lần.

Thứ nhất, Phật không phải vị thần, cũng không phải thượng đế hay cũng chẳng phải giáo chủ gì hết. Phật là trạng thái tỉnh, còn chúng sinh hiện nay đang trong trạng thái mê. Phật là người đã giác ngộ. Giác là tỉnh, Ngộ là nhận ra. Còn chúng sinh là những người chưa tỉnh. Đức Phật là người tỉnh, truyền lại cách tỉnh lại cho nhân gian. Đơn giản vậy thôi. Tớ tỉnh rồi, tớ nhận ra và muốn giúp các bạn tỉnh. Không phải sáng lập phái, cũng không áp đặt. Loài người mới tiến bộ tới mức chấp nhận sự bình đẳng của mọi người từ màu da sắc tộc đến xuất thân. Phật thì bá đạo hơn, Phật coi vạn vật bình đẳng, từ cỏ cây hoa lá chim muông bình đẳng như con người hết. Không phân biệt, thậm chí không phân biệt ta và ngoài ta luôn. Đức Phật là người, cái ngài tìm thấy gọi là Đạo. Đạo vốn có hằng có và tự có như vậy. Ngài không sáng tạo ra, cũng chẳng chuyển rời, mà chỉ đơn giản là thấy. Cho nên không có chuyện Đức Phật di chuyển bốn biển hay hô mưa gọi gió. Ngài chả làm được cái gì, thậm chí còn không khỏe bằng tôi. Và Ngài cũng chẳng trừng phạt được ai, vì tội xếch mé hay nói xấu Ngài. Có tu sĩ Bà La Môn đến xúc xiểm, Ngài cũng chỉ dùng lời mà đáp, ông kia nghe thì nghe, không nghe thì không nghe. Ngài cũng chẳng có Như Lai Thần Chưởng đánh sấp mặt mấy thằng bật Ngài. Đơn giản, Ngài chỉ là người, và người này đặc biệt là đã tỉnh ngộ. Đạo đơn giản là các quy luật tự nhiên mà Ngài thấy. Nghĩa là gì, ra mưa Ngài vẫn ướt. Gai đâm, Ngài vẫn đau. Và tôi tìm được câu trả lời, đó là uống nhiều nước Ngài vẫn đi đái, mà có khi đái như sứa luôn.

Tất cả những gì quyền năng và sự khủng khiếp nhân gian nói về Đức Phật là họ gán như vậy. Và tôi cũng biết luôn rằng, Ngài chẳng cho ai được cái gì. Làm gì có mà cho. Một xu dính túi cũng không. Những gì cầu khẩn từ một vị thần ban phát là người đời tự tưởng vậy. Họ kính, họ cầu, và họ tự nghĩ vậy.

Đức Phật tuy không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do thằng nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được ngài nói hết kể hết, vì theo ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.

Đầu tiên, Ngài xác định đối tượng cần giải quyết. Đó là Khổ. Chiết nghĩa được từ này chắc cả vạn quyển không xong. Đơn giản, ta cứ gọi là Khổ đã. Tiếng Anh dịch là suffering (sự chịu đựng). Sau này, bạn sẽ hiểu Khổ không phải khổ đau ta hay dùng mà Khổ đơn giản là sự sai lệch giữa kì vọng và thực tế. Thực tế mưa, bạn muốn nắng, đó là khổ. Thực tế nóng, bạn muốn lạnh, đó là khổ. Khi nào, thực tế mưa bạn thấy vui, nắng cũng thấy vui, đi qua đống rác thấy thối, nhưng vẫn vui và chấp nhận rác thì phải thối, thì bạn là Phật.

Phật không dạy Cân Đẩu Vân, không dạy biến hình, không dạy thần thông. Ngồi thiền 49 ngày, rồi quyết định theo con đường Trung Đạo và soạn ra Tứ Diệu Đế cho đời. Xác định được Khổ, ngài viết là Khổ Đế. Tiếp theo, Ngài dạy nguyên nhân Khổ tức Tập Đế. Khi biết nguyên nhân Khổ, lại dạy diệt Khổ rồi thì sẽ như nào, tức là Diệt Đế. Diệt Đế nôm na là mục đích muốn tới, là mười quả bóng bowling đã thấy rõ. Cuối cùng, nắm rõ mục đích, Ngài mới dạy cách đi tới đích tức Đạo Đế, cách diệt Khổ. Và cách diệt Khổ có 8 cách tức Bát Chánh Đạo. Cực kì rõ ràng và khúc chiết. Không à uôm loằng ngoằng.

Đức Phật biết rất nhiều, nhưng không nói hết vì không liên quan. Phật chỉ truyền cho nhân gian bốn điều trên, tức Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu. Chúng sinh nắm được bốn điều kì diệu trên là đạt con đường tiệm tu đắc quả A La Hán. Tuy chậm nhưng chắc chắn.

Tức là trước khi ngộ, chẻ củi gánh nước. Sau khi ngộ, cũng chẻ củi gánh nước. Không có biến hình, không có bay lượn, không có siêu giàu. Tất cả vẫn y nguyên chỉ là trước đây Vô Minh tức ngu, giờ sáng, biết và hiểu quy luật nó thế. Trước khi ngộ, sờ tay bị điện giật. Sau khi ngộ, sờ tay điện vẫn giật, chỉ là biết rồi nên không sờ nữa. Vũ trụ đất trời vẫn vận hành như trước, chỉ là kẻ ngộ rồi không còn khổ vì thấy nó bình thường, quy luật nó phải thế. Không còn ái li biệt khổ, cái khổ vì xa cách người mình yêu. Không còn oán tăng hội khổ, cái khổ vì gặp kẻ mình ghét. Không còn cầu bất đắc khổ, cái khổ vì cầu không được ước không thấy.

Tức là nếu Đức Phật uống nhiều nước, Ngài vẫn đi đái, nhưng Ngài hiểu điều đó.

Tất cả những gì nhân gian huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt. Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp. Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết. Nhưng thế giới tự vẽ rắn thêm chân rết cười nắc nẻ, ra cả một mớ loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn. Cái chân lý thì không nắm, chỉ chạy theo thần thông với chả hư hoa. Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng. Đưa thuốc giải cho mấy thằng mê thì chúng nó cũng chỉ gây mê thêm những thằng khác mà thôi. Đức Phật nói rằng nếu yêu quý ngài, noi theo ngài thì cũng chỉ làm được người khôn, chứ không tự tu thì không thành được kẻ ngộ. Tất cả những hình tượng lập ra để thờ Phật là do đời sau yêu mến, suy tôn và tưởng nhớ nên lập ra, chứ Đức Phật không mong cái đó, cũng không tạo dựng cái đó. Tất cả đều bình đẳng, và phải tự ngộ, ta chỉ là người vẽ chút kinh nghiệm, các người thấy ta sai thì cứ bỏ mà tự tìm đúng, đừng lạy ta để xin ta.

Ngàn năm mặt trời vẫn thế là bản thể mặt trời. Nhưng nhận thức về mặt trời của con người luôn thay đổi, ngày càng sáng rõ hơn. Thay đổi mãi, đổi mãi để tiệm cận đến bản thể thực sự của mặt trời. Cho dù nhận ra rồi, thì mặt trời vẫn thế, chỉ là con người đó đỡ khổ vì ngu vì vọng tưởng mặt trời thôi. Chứ đừng mong dịch chuyển hay bắn rụng mặt trời.

Có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu không làm thì không bao giờ có. Không làm thì Việt Nam không thành siêu cường được đâu, ngồi đó mà lạy Phật. Chỉ là nếu làm, thì hãy làm theo quy luật vận hành tự nhiên thì sẽ thành công. Nhắm mắt làm bừa làm ẩu thì chỉ có xuống hố. Vì khi Đức Phật uống nhiều nước, Ngài cũng phải đi đái mà thôi.

Bài tiếp: Bản chất của BÁT CHÁNH ĐẠO, con đường diệt khổ

....

PHẬT MẶC KỆ

Chúng ta tiếp tục chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba. Và xin kính chào các học sinh lớp một của tôi. Chào mừng các bạn bước vào lớp hai. Hôm nay người tỉnh thức sẽ bàn với các người chưa tỉnh thức về Ngũ Uẩn.

Đầu tiên, Phật Pháp không hề nói về người, không động tí nào luôn. Phật Pháp nói về Khổ. Giống như phương pháp xác định cấu trúc phân tử sinh học không hề nhắc tới các phân tử hay nguyên tử gì gì, mà đi xác định các điện tử. Các điện tử không phải các phân tử cần tìm, nhưng luôn bao quanh các phân tử, và thông qua mạng lưới điện tử sẽ xác định được các cấu trúc phân tử. Giống như vậy, Khổ không phải người nhưng thông qua Khổ, xử lý được vấn đề Người.

Một trong các nỗi Khổ là Ngũ ấm (uẩn) xí thạnh Khổ, tức cái Khổ của Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là Sắc Thọ Tưởng Hành Thức. Con người chính là tập hợp của Ngũ Uẩn. Trong đó, Sắc là thể xác, Thọ là thụ cảm, Tưởng là trí tưởng tượng, Hành là tác ý và Thức là sự nhận ra.

Lấy ví dụ một người ngồi vẽ tranh. Thể xác người đó chính là Sắc. Sự nhìn vật thể bằng mắt chính là Thọ. Nhìn rồi thì tưởng tượng trong đầu đó là Tưởng. Tay vẽ là Hành. Và bức vẽ cuối cùng là Thức.

Con người bao gồm ngũ uẩn. Nói cách khác, nếu con người là một công ty thì công ty này có năm lao động. Mỗi lao động nhận một việc như trên. Đầy đủ cả năm mới tạo thành con người. Nếu chỉ có thể xác, thì cũng giống tảng đá vô tri. Phật pháp chia đối tượng con người làm năm phần để nghiên cứu cho tường tận.

Quay lại việc vẽ tranh. Từ một vật thể sau năm bước truyền tải đã thành một bức tranh. Và Phật Pháp chế giễu việc vẽ tranh này, vì sao, vì sai bét. Vật thể vẫn là vật thể, tranh là tranh. Mặt trời vẫn là mặt trời, nhưng nhận thức của con người là bức vẽ. Bức vẽ không truyền tải được toàn bộ mặt trời. Bức vẽ là những gì con người nhận thức về mặt trời. Phật pháp bảo là sai bét. Cái sai này chính là Khổ, và phải xử lý cái Khổ này cho triệt để.

Con người hít ngửi sờ soạng, tưởng tượng rồi tác ý rồi nhận thức gì gì đều là sai bét. Sai vì đó là chủ quan của con người, chứ không phải thực sự vật thể như vậy.

Những điều kinh điển viết là Thức. Cái tôi đang nói với bạn là Thức. Tri thức là Thức. Kiến thức là thức. Tất cả Thức này dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là tiệm cận với sự vật hiện tượng khách quan. Thức là bức vẽ. Vẽ đẹp vẽ giỏi, tự trừu tượng để vẽ thật đúng thật hay, cuối cùng vẫn không mô tả được chính xác hiện thực. Tóm lại là sai toét. Ấy vậy mà con người vẫn tự hào với kiến thức, với tri thức, với các thể loại thức. Phật sổ toẹt, phán câu xanh rờn: chúng bay sai hết.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là quá trình học của con người: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi phân tích, rồi tổng hợp, rồi đánh giá. Các bước tiếp cận được dạy ra rả trong giáo dục. Chân lý thì ở đâu cũng đúng. Phương Tây muốn phác họa lộ trình học tập cuối cùng cũng gặp Phương Đông ở triết lý Ngũ Uẩn.

Và những cái thấy, những cái cảm, những cái tưởng này đều làm khổ con người. Càng vận hành công ty Ngũ Uẩn này thì càng sản xuất ra các sản phẩm sai lệch. Không cần nói nhiều thêm, Phật bảo: chúng bay dừng hết cho tao. Đóng cửa nhà máy Ngũ Uẩn. Không vận hành theo quy trình này nữa.

Tất cả hôn hít sờ soạng, sướng à, đau à, lạc ư, hỉ á, hoan ạ. Dẹp hết. Vì mấy cái phương pháp đo lường trắc định đó của tụi bay sai hết. Càng miên man, càng chìm đắm theo những cái đó đời chúng bay càng khổ.

Cái Ngũ Uẩn là giả. Cái thân là giả. Thức ăn đi vào, bã thải đi ra, cơ thể không ngừng thay đổi, và chung quy là tập hợp vật chất của vũ trụ mà thôi. Cái tập hợp đó cũng không cố định mà thay đổi liên tục. Vậy cái gì là thân tôi mà nhận vơ Thân Thể tôi. Cái thấy của thân cũng giả luôn. Khi mắt thấy thì vật thể đã biến đổi. Mắt có nhìn là thấy quá khứ của vật thể đó. Ví dụ cực đoan, thì khi tay vẽ xuống con gà con, con gà đó trong thực tế đã thành gà già rồi. Rồi trong đầu là một tập hợp các định kiến các kinh nghiệm về gà. Mang định kiến với các con gà cũ áp lên con gà mới gặp, nên sai. Vì muốn lưu trữ hình ảnh con gà mà sai.

Trong hai câu thơ của Tô Đông Pha có Phật.

Nhạn đến hồ, hồ phản bóng. Nhạn bay qua, hồ không lưu bóng.

Gió thổi vào rừng trúc, trúc lao xao. Gió thổi qua rồi, trúc hết lao xao.

Mặt hồ chính là Phật. Rừng trúc chính là Phật. Vì mặt hồ không tích lũy ảnh chim nhạn. Vì rừng trúc không tích lũy gió.

Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Em chính là Phật luôn đó em. Vì em không tích lũy tình yêu.

Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy sống trọn từng khoảnh khắc trong giờ phút hiện tại. Hiện tại chính là Phật. Vì hiện tại không tích lũy quá khứ.

Cuộc đời tu đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền

Đối cảnh không sinh tâm, chính là Phật. Khỏi phải thiền nữa. Như mặt hồ phản chiếu bóng nhạn, bay qua thì có ảnh. Mà qua rồi không lưu ảnh. Đó chính là đối cảnh vô tâm. Ngũ Uẩn là thân và tâm. Vô tâm là không còn ngũ uẩn. Nhạn chưa bay tới, mặt hồ không mong đợi. Nhạn bay qua rồi, mặt hồ không lưu luyến, không thương nhớ. Không có ngũ uẩn, nên không có tưởng, không có cảm gì hết. Mà đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ vì đó là lẽ tự nhiên. Không dùng tâm gò ép, a phải ăn kiêng giảm cân phát, a phải cố thức chờ em yêu phát. Dẹp hết.

Vậy Phật là gì? Phật là không lưu trữ. Uẩn là lưu trữ, Uẩn là tích lũy. Tấm thân này lưu trữ trong cõi đời trăm năm kiếp người. Hình bóng em yêu phụ bạc lưu trữ trong tâm trí anh ba mươi năm. Nhật kí anh viết về em, bức họa anh vẽ em là anh muốn lưu trữ em ở mãi với anh với tâm với trí anh. Và thực ra là lưu em trong Ngũ Uẩn của anh. Đến khi anh giác ngộ, anh cho em bay luôn. Anh là Phật, anh không lưu trữ. Anh sống từng sát na, cái nào qua rồi thôi, cái nào chưa đến anh không cầu. Gương sáng bụi không mờ. Anh còn không có gương luôn em ơi.

Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh nhấn mạnh tính Không của Ngũ Uẩn. Bát Nhã Tâm Kinh muốn Chiếu kiến Ngũ Uẩn giai Không. Sắc cũng là không mà không cũng là sắc. Giai Không là vô ngã. Cái tôi tạo bởi ngũ uẩn là cái tôi giả lập bởi Tâm.

Vậy nhìn một cô gái xinh thì cô ta hiện hữu hay không hiện hữu. Có hiện hữu chứ. Nhưng vấn đề là anh không thấy em xinh, em hiểu không. Anh là Phật rồi. Anh không có năm túi Ngũ Uẩn nữa. Anh không cảm nhận em, anh không lưu trữ em, anh không đánh giá em. Tóm lại là anh kệ em. Phật là gì? Phật là mặc kệ. Mặc kệ cả ta luôn thì chính là vô ngã.

Thôi bây giờ biết rằng, hệ thống Ngũ Uẩn là sai lạc. Ngũ Uẩn là gì, là bản năng nhận biết của con người. Và cái bản năng đó là sai. Bản năng phân tích nhận biết đó dẫn tới khổ đau. Bản năng đó sinh Tâm và không thể mặc kệ được vạn vật. Bản năng đó phải được điều chỉnh bằng con đường Bát Chánh Đạo.

Cho nên thiền là sự có mặt ở thực tại. Cho nên sống không giận không hờn không oán trách, vì anh mặc kệ.

....

BÁT CHÁNH ĐẠO

Phật đã thành xin chào các vị Phật sắp thành. Hôm nay chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp ba sẽ bước vào lớp ba. Hiện nay, các bạn đã là Tỳ kheo, sau bài học này các bạn sẽ đắc quả A la hán.

Trước khi vào bài học chính là vài hàng Phi Lộ, giúp cho các vị Phật sắp thành rũ thoát cơn mê.

Phi lộ thứ nhất. Khi một ai đó thuyết giáo với bạn, như là tôi đang làm đây này, bạn phải hiểu đó là Thức của họ đang khai mở Thức cho bạn. Có hay đến đâu, nghe có hợp lý đến đâu thì cũng vẫn là Thức, tức là Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn thì phải sai, chưa thể đúng. Nhưng cái Thức hay là cái Thức dẫn bạn gần đến sự Đúng nó mới bỏ bạn đi. Các bạn sướng lắm nha, Đức Phật dẫn bạn đến gần mỏ vàng, bỏ bạn ở đó, bạn chỉ cần quờ tay là trúng vàng luôn à. Cho nên các Pháp đều là giả bạn nhé, nó chỉ là ngón tay chỉ bạn tới mặt trăng thôi, không phải mặt trăng. Kể cả Pháp của Phật cũng chỉ tiệm cận tới chân lý bạn nhé. Vì sao, có phải vì Phật giấu? Không phải, bởi vì chân Pháp là không lời. Lời vẫn thuộc Ngũ Uẩn. Thoát khỏi Ngũ Uẩn thì không thể nói hay viết hay kể được nữa. Chân Pháp là không lời.

Phi Lộ thứ hai. Khi một ai đó nói Tôi là Phật. Đó là câu nói sai. Vì đã có Tôi thì không có Phật. Đã là Phật thì không còn Tôi. Nói Tôi đã thành Phật thì đúng, vì sau khi thành Phật cái Tôi đó tan thành cát bụi rồi.

Phi Lộ thứ ba. Đã có Thân thì phải có Tâm. Có là có cả hai, không là không cả hai. Thân cộng gộp với Tâm thành Ngũ Uẩn, tùy theo cách phân chia Uẩn nào thuộc Thân và Uẩn nào thuộc Tâm. Cho nên Đức Phật khi chưa chết, ngài chỉ là Phật khi ngài ngồi thiền. Còn cứ xả thiền thì ngài là người. Người thì đi đái bình thường. Thiền là gì, thiền là tắt điện. Cơ thể như một căn phòng. Các suy nghĩ và hoạt động của thân tâm như TV smartphone như ánh đèn như điều hòa cho căn phòng. Khi tắt toàn bộ, và mở tất cả cửa ra thì gió mới lùa vào được, ánh trăng mới tới được đầu giường để thằng nằm trên giường ngẩng đầu nhìn trăng sáng và cúi đầu nhớ cố hương. Thiền là tắt điện cho tự nhiên ùa vào căn phòng.

Nay vào bài chính. Hôm nay nói về Bát Chánh Đạo, tám con đường diệt Khổ. Mục đích của Phật đề ra cho toàn bộ tập đoàn Phật Tử là diệt khổ. Xác định được Khổ, là diệt Khổ. Nếu các bạn hỏi Phật: Phật ơi, làm thế nào để cô người yêu của con xinh lên? Ngài sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ta có dạy ngươi cách làm Thân xinh lên không? Ta chỉ dạy ngươi cách Diệt Khổ cơ mà. Bạn lại hỏi: nhưng sự xấu của cô ta làm con Khổ. Con xin hỏi Ngài, giữa một em xinh và xấu tính còn một em xấu mà tốt tính thì nên chọn em nào. Phật sẽ trả lời: Này Tỳ Kheo, ngươi nên chọn em xinh mà xấu tính. Người hỏi sẽ ngạc nhiên: hả vì sao?

Đương nhiên, chọn em xinh mà xấu tính rồi. Vì sao? Vì Phật Pháp sẽ sửa tâm tính cô ta thành tốt, bạn sẽ có một sản phẩm tốt cả gỗ lẫn nước sơn. Còn cô xấu người kia, Phật có sửa được đâu. Mà Phật không cần xinh, chúng ta cần xinh cơ mà. Vậy hãy áp dụng Phật Pháp một cách hợp lý.

Quay lại, Bát Chánh Đạo, con đường diệt khổ. Tám con đường này là một. Thông được một thì thông cả tám, mà tắc một là tắc hết. Tám con đường này chính là tám hướng, mà mệnh lý phương đông gọi là Bát Quái. Trung tâm của Bát Quái chính là Khổ. Bát Đạo quây tròn Khổ vào giữa và … diệt, không cho Khổ thoát khỏi đường nào. Trung tâm của Bát Quái là Khổ tức có Ngũ Uẩn trong đó, có cái Ta trong đó. Mục đích của Bát Chánh Đạo vây quanh là gì? Là muốn chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không. Tám con đường này có khi Khổ có. Tám con đường này mất khi Khổ mất. Cũng như bạn nói tám hướng là tám hướng xung quanh trung tâm nào. Không có trung tâm thì lấy đâu ra tám hướng nữa.

1. Cái Chánh (Đúng) không cố định.

Ban đầu, tôi tự hỏi tại sao một người thông minh tuyệt đỉnh như tôi đọc và nghe Bát Chánh Đạo lại thấy rườm rà rắc rối. Tôi đọc cả đoạn văn bàn về Chánh Mệnh mà không rút ra được điều gì, không hiểu họ đang viết cái gì luôn. Họ giảng lan man mãi lan man mãi mà không nói được Chánh Mệnh là gì. Chánh là Đúng, còn Mệnh là gì? Tiếng Anh dịch mệnh là livelihood tức cách sinh nhai. Có đúng không? Còn Chánh Niệm là gì? Niệm hay gặp trong từ Niệm Phật. Vậy Niệm khác gì Tụng, khác gì Ngữ? Ngữ khác gì Ngôn? Để nói với các Tỳ Kheo rằng, Pháp càng bàn càng loạn Pháp, càng xa rời gốc. Nếu chúng ta cứ đi theo họ, đọc bài của họ, nghe họ nói và tin họ, chẳng bao giờ ta tìm được Chân Pháp. Vì rất đơn giản, họ đang giảng cái ngọn. Họ bảo phải nhìn đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng. Ai chẳng biết vậy, nhưng thế nào là Đúng. Phật Pháp hiện nay và ngàn xưa bế tắc ở chỗ này. Đúng là cái đúng chung chung, mỗi người hiểu một kiểu. Tôi bảo màu xanh đúng, họ bảo màu đỏ đúng, người khác lại bảo màu vàng đúng. Sau này, tôi mới hiểu cái Chánh này cái Đúng này không cố định. Mà cái Đúng này chính là tâm của Bát Quái, cái Chánh này hướng đúng vào tâm của bát quái tức hướng và Khổ của mỗi chúng ta. Chánh của bạn khác Chánh của tôi. Khổ của bạn khác Khổ của tôi. Tôi tìm và diệt Khổ của tôi, bạn tìm và diệt Khổ của bạn. Chánh là gì? là đúng với mục tiêu.

2. Số tám là đầy đủ.

Một ngưỡng mộ nữa dành cho Phật pháp. Là khi thiên hạ nhăm nhăm xin tiền Phật rồi lạy rồi niệm, tôi lại chỉ băn khoăn sao lại là tám mà không phải bảy hay chín, sao lại là năm mà không phải bốn hay sáu. Vậy tám đã đủ chưa, có thừa hay thiếu không? Nếu bạn hiểu thuật số nhị phân áp lên ba chiều không gian để sinh ra Bát Quái, bạn hiểu và bạn tự tin rằng Tám là đủ vì 2 mũ 3 bằng 8. Nói Bát Quái là bạn hiểu 7 quái sẽ thiếu và 9 quái thì thừa. Vòng bát quái bạn vẽ ra thấy tám quái rời rạc và giữa tám quái có các khe hở. Để tôi nói cho bạn một bí mật kinh hoàng của vũ trụ: giữa tám quái không có khe hở đâu, nó kín mít và ôm trọn vũ trụ này đó, không rơi vào quái này thì rơi vào quái kia. Và Bát Chánh Đạo là đầy đủ, tám con đường là đầy đủ, này các Tỳ Kheo hãy cứ yên tâm đi trên tám con đường diệt khổ này nha, ta không giấu các người đường nào đâu. Và này các Tỳ Kheo, sau này không ai có thể đả phá được Đạo của ta đâu, vì Chân Đạo này tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ vẹn toàn. Chính vì đầy đủ nên có hệ thống, chính vì có hệ thống nên người học vững tâm vì cái gì cũng sẽ được giải quyết. Chính vì đầy đủ nhưng đơn giản nhất, nên không bị loạn pháp vô thiên, mất thời gian lan man vô bổ. Đó là vì sao tôi ngưỡng mộ Phật pháp. Chính vì đầy đủ, nên sau này bạn thấy tất cả các pháp khác cũng đều từ đây mà ra. Bạn học một pháp mà thông vạn pháp.

3. Thứ tự trong Bát Chánh Đạo là uyển chuyển.

Bát Chánh Đạo đời thường hóa giáo lý bằng cách gán cho các Đạo tám cái tên. Gán tên cho đời dễ hiểu. Nhưng chính vì gán tên mà đời chấp mê thành ra bất ngộ. Bạn hãy hiểu rộng ra là tám Đạo hay tám Hướng này cùng có và cùng mất, cùng sinh và cùng diệt. Bát Quái bạn và tôi vừa bàn đó là nói đến không gian, chưa nói đến thời gian.Lộ trình từ Chánh Kiến đến Chánh Định là lộ trình thời gian. Sau Định lại đến Kiến cứ thế mãi không ngừng. Đó là thứ tự chung nhất và hay gặp, còn thực sự bạn có thể bắt đầu từ bất cứ đường nào. Có thể đi ngược đi xuôi. Và khi thông một đường là thông cả tám, còn tắc một đường là tắc cả tám. Hãy hiểu thứ tự của bát chánh đạo một cách uyển chuyển nhé.

4. Bát Chánh Đạo là Bát Quái.

Chánh Kiến là Ly: Ly tượng trưng cho con mắt, cho cái nhìn. Nhưng khác với Khán là cái nhìn của mắt, tiếng Hoa hay nói: nỉ khán tức là bạn nhìn nè, hãy nhìn bằng mắt nè. Nhưng kiến là cái nhìn của toàn thân và tâm. Sau này từ chính kiến được dùng như là có quan điểm rõ ràng về một vấn đề nào đó. Bát Chánh Đạo bắt đầu giảng từ Chánh Kiến, hàm ý con người đầu tiên phải có cái nhìn đúng về vấn đề mình cần giải quyết. Tóm lại là xác định mục tiêu đã. Như Đức Phật nêu ra, mục tiêu đó là diệt Khổ. Đứa bé mở mắt.

Chánh tư duy (right intention) là Khảm: Khảm thủy chủ trí, sau khi nhìn thì phải suy nghĩ. Chánh Kiến rồi, phải Chánh tư duy, suy nghĩ cho đúng. Về Bát Quái thì hai đạo khởi đầu đang vẽ cho bạn một trục nam bắc. Quái Ly chủ phương nam và quái khảm chủ phương bắc. Cũng kì diệu là đạo Phật thờ ngọn lửa, sinh ở Ấn Độ nhưng nở hoa ở Trung Quốc. Ngược với đạo Thiên Chúa thờ nước. Lửa thì bốc lên cao còn nước thì dịu mát xuống thấp. Sẽ có bài sau này nói rõ hơn về Đạo Phật tương quan với Đạo Thiên Chúa như thế nào. Đứa bé biết nghĩ.

Xong trục Ly Khảm là trục nam bắc giờ đến trục Tây Đông. Tây Đông nhé, vì Đoài chính Tây được kể trước.

Chính Ngữ là Đoài. Ngữ khác với Ngôn. Anh ngữ, Việt ngữ Pháp ngữ là ngữ. Hàm ngôn hiển ngôn ngụ ngôn là ngôn. Ngôn là lời, nhỏ hơn và bị bao trùm bởi ngữ. Ngữ là cả một hệ tiếng. Chính ngữ áp dụng lên cho người tu hành là nói cả một hệ tiếng đúng. Đúng với gì, đúng với mục tiêu diệt Khổ. Như tôi đang nói với các bạn đây là Chính Ngữ. Như người tu họ niệm Phật là Chính Ngữ. Chính Ngữ nhé, khi mọi lời mọi tiếng đều hướng về đúng mục đích đề ra: diệt Khổ. Chính Ngữ ứng với quái Đoài nằm ở phương Tây. Đứa bé biết nói.

Chính Nghiệp là Chấn. Đoài Chấn vẽ xong trục Tây Đông nhé. Bắt đầu ở phía Tây vẽ về Đông. Tây Du Kí làm bạn hiểu Tây. Tây Thiên, Tây Tạng đều là Tây so với Trung là Trung Hoa. Phật pháp truyền từ Tây thiên về Đông thổ Đại Đường. Bát Chánh Đạo ngày nay ta đọc mang đậm sắc màu Hán ngữ, đã được Hán hóa rất nhiều, đương nhiên giá trị trường tồn không thay đổi. Quái Chấn chủ về hành động và biên ra là Nghiệp tức Action. Tất cả hành động hướng về mục đích diệt Khổ là Chánh Nghiệp. Sau này bạn sẽ hiểu trong xã hội, Chánh Nghiệp đơn giản là người có nghề nghiệp. Đứa bé biết làm.

Chánh Mệnh là Càn. Từ mệnh là một từ khó hiểu, tiếng Anh dịch là kiếm kế sinh nhai, rồi họ giảng là không kiếm ăn bằng cách làm điều ác. Theo tôi, đó là cách giảng xa rời nguyên nghĩa của Phật Pháp. Đó là cách giảng vuốt đuôi theo cái họ cho là thế. Chánh Mệnh tôi dịch là Sứ Mệnh Đúng. Trong Bát Chánh Đạo thì bốn đạo đầu thiên về thực, và bốn đạo sau thiên về trừu tượng. Bốn đạo đầu thiên về nhìn rồi tư duy rồi nói rồi làm, đều là các hành động thực. Sau bốn hành động thực là đến giá trị vô hình. Chánh Mệnh là khởi đầu cho giá trị vô hình. Người đi Diệt Khổ xác lập được sứ mệnh của mình là Diệt Khổ. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Mệnh là người có chức quyền. Họ có sứ mệnh của vị trí đó. Vua là Chánh Mệnh đó bạn. Càn là vua. Càn là nguyên tố tinh khiết. Càn là sự khởi đầu mới mẻ. Chánh Mệnh là sự khởi đầu của giai đoạn thuận thiên. Con người khi đó sống thuận theo luật tự nhiên. Con người khi đó đã thoát khỏi cơm áo gạo tiền để vươn lên vì những điều cao đẹp, sự sự phồn vinh và tiến bộ của nhân loại. Đứa bé có sứ mệnh.

Chánh Tinh Tấn là Tốn. Càn ở tây bắc, đầu kia của trục đương nhiên là đông nam tức Tốn. Tốn là sự thuận lợi, tốn là gió, là sự tiến bộ. Sau khi tìm hiểu nghĩ suy nói và làm thì tôi xác định được sứ mệnh của mình và đi theo. Chánh Tinh Tấn là thuận theo sứ mệnh mình chọn mà theo, cứ thế tiến lên hướng về mục đích Diệt Khổ. Mình đã lập mệnh thì ngọn gió bay khắp muôn phương. Cứ có chỗ trống là bay vào. Bay vào rồi lại bay ra, nhịp nhàng nhịp nhàng. Trong xã hội, bạn sẽ hiểu Chánh Tinh Tấn là người có chức quyền và thi hành được ý chí chủ nghĩa của họ giúp nhân loại tiến bộ. Họ hơn người Chánh Mệnh ở chỗ là thi hành được cái sứ mệnh của họ, thi hành một cách thuận theo tự nhiên. Người Chánh Mệnh đôi khi chỉ ngồi đó cho có. Thần Nông dạy dân trồng ngũ cốc là Thần Nông đang Chánh Tinh Tấn đó bạn. Đứa bé tung hoành.

Và trục cuối cùng là trục đông bắc tây nam.

Chánh Niệm là Cấn đông bắc. Niệm tiếng anh dịch là concentration tức sự tập trung. Tôi biên Niệm là ngừng lại. Sau khi lập sứ mệnh, thuận theo sứ mệnh. Mình bắt đầu tập hợp lại. Nếu Tinh Tấn là tỏa ra là lan rộng thì Niệm là lúc đang thu vào đang gọn lại. Niệm như mùa thu trong bốn mùa. Niệm là lúc đang sàng lọc để thu lấy tinh hoa. Nếu Tinh Tấn là đi gom cát của bốn biển, thì Niệm là lúc đãi cát tìm vàng. Nói đến Niệm là bạn hiểu đã gần sự Ngộ lắm rồi. Người thường có ăn học có suy nghĩ có trải nghiệm đều đạt tới mức Chánh Nghiệp. Nhưng để tới mức Chánh Niệm là các Tỳ Kheo, các vị sư đang tu tập hiện nay họ đang ở mức Chánh Niệm. Họ đang đãi cát tìm vàng, là loại bỏ tạp niệm. Quái Cấn là núi. An tĩnh và vững vàng như núi, đó là niệm. Các vị sư ngồi thiền như quả núi đang ngồi. Đó là niệm. Tụ lại như núi, để rồi sắp vụn ra làm muôn mảnh. Đứa bé đứng lại.

Cuối cùng là Chánh Định, quái Khôn phương tây nam.

Sau khi đãi cát thì tìm thấy vàng. Đó là Định. Quái Khôn là đại địa. Quái khôn là đất bằng rộng lớn. Nếu càn ít vạch nhất thì khôn lắm vạch nhất. Nếu càn là đơn nguyên thì khôn là đại chúng. Khôn là thiên hạ đại đồng. Khôn là cát bụi vô thường. Sau khi lọc sỏi đá, thì còn tất cả là bụi. Sỏi đá là chấp trước. Cát bụi là thoải mái. Sỏi đá ở một nơi, cát bụi bay khắp chốn. Đến Khôn là cái ngã đã hòa vào vạn vật. Ta là vạn vật mà vạn vật là ta. Núi có thể đổ nhưng mặt đất thì không bao giờ đổ. Quan thì nhất thời còn nhân dân là muôn đời. Chính vì khu trú ở vạn vật nên Định. Chỗ nào cũng có mặt, không còn chấp vào nơi nào. Về mặt xã hội, đến đây, con người đạt được chữ Khiêm. Sống hài hòa với vạn vật. Không thò lên cái gì, cho nên cũng không bị sụp đổ cái gì. Đứa bé an nghỉ.

Cho nên, trong hình tượng xã hội, người ở mức Kiến chính là trẻ em. Các bé đang ở trực quan sinh động. Cái Kiến của đứa trẻ với cái Kiến của người tu cầu giải thoát khác nhau ở chữ Chánh. Cái nhìn của người tu phải ban sơ và trong trẻo như trẻ em, nhưng có hướng tới mục tiêu cụ thể, mục tiêu diệt Khổ. Trong khi cái nhìn của trẻ em là vô hướng vô định.

Bát Chánh Đạo là chân lý, cho nên nó ẩn hiện trong mọi sự mọi lí lẽ của vũ trụ cũng như đời sống. Đi đâu cũng thấy màu sắc của Bát Chánh Đạo. Nó là tám bước phát triển của con người, nó là tám bước phát triển của xã hội. Nó là tám bước giải quyết một vấn đề, không cứ chỉ là vấn đề Diệt Khổ. Nó là tám bước học hỏi chân lý. Cũng như bát quái bao trùm vũ trụ. Đã là chân lý phải động tới Bát Chánh Đạo, vì sao bạn biết không? Vì chân lý là đơn giản. Nếu cứ nương theo Bát Chánh Đạo mà tô vẽ thêm có cả ngày không hết chuyện. Mục đích chính của tôi là truyền tải cách nhìn vững chắc đơn giản mà hệ thống về Bát Chánh Đạo, xóa tan mọi tô vẽ huyền hoặc về chân lý diệt Khổ của Đức Phật. Nhưng cũng chỉ là Thức, bạn đừng tin vào Thức để rồi không Tỉnh. Bạn nương theo Thức mà tìm Tỉnh của chính mình.

Chỉ còn một điều lưu ý. Đó là khi Tà Kiến khởi thì kết cục sẽ là Tà Định nhé. Và Phật Pháp dạy điều này trong Duyên Khởi, hay còn gọi là thập nhị Nhân Duyên.

Kết lộ, Bát Chánh Đạo là con đường của sự diệt khổ. Sau khi múa xong tám chưởng thì ép vụn khổ đau thành muôn mảnh. Và đến đây chúc mừng các Tỳ Kheo đã đạt quả A La Hán. Và chúc mừng các học sinh lớp hai đã học xong lớp ba. Bây giờ thì còn ai có thể thông minh hơn học sinh lớp ba?

....

PHẬN NGƯỜI

Nhân vụ Nguyễn Hải Dương bàn về số phận. Câu hỏi nhiều người trong đó không có tôi băn khoăn là liệu số Dương có ấn định ngày hôm qua Dương thụ án tử hình không? Đây là câu hỏi mà tất cả những người tìm hiểu mệnh lý đều hỏi nhất là những người hoài nghi mệnh lý, tôi gọi là bọn “giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm”.

Họa của đời người chỉ có hai loại: họa do Trời và họa do Người. Chết vì thiên tai lũ lụt sóng thần chết vì tai nạn giao thông là họa do Trời, chết vì thụ án chết vì báo thù là họa do Người. Ở chỗ thông suốt, ta sẽ hiểu Trời và Người là một. Thiên nhân hợp nhất. Nhưng ở đây, phân tách để luận bàn. Vì họa của Dương là điển hình của họa do Người.

Câu trả lời của tôi ngắn gọn như sau: vừa có vừa không. Số Dương không ấn định việc anh ta bị tử hình, nhưng Phận Dương thì có. Vì Số là số trời, Phận là phận người. Số là trời cho, hàng tiên thiên. Phận là do Dương tự gieo tự gặt, hàng hậu thiên.

1. VỐN CÓ VÀ SẼ CÓ

Quay lại một câu nói dân gian mà nhiều người đọc bài này không hiểu, đó là câu Tu tâm Dưỡng tính. Nghĩa là Sửa tâm và Nuôi tính. Tính ở đây người xưa nói tắt nhưng ta hiểu là Thiện tính. Nhân chi sơ, tính bản thiện: người mới sinh, tính vốn lành.

Rồi “giang sơn dị cải, thiên tính nan di”. Nghĩa là giang sơn dễ đổi, thiên tính khó dời.

Rồi “thông minh vốn sẵn tính trời” của cụ Nguyễn Du, tính trời chính là thiên tính.

Rồi “Thiên Cơ thuộc mộc mình dài, Tâm từ Tính cấp đa tài đa mưu”.

Nói tóm lại tính không cần đổi, đã tính là thiện, dù có tính nóng hay tính nguội. Thiện tính là thứ cần nuôi dưỡng cho nó lớn dần lên, lớn dần lên hùng mạnh và hãnh tiến. Không sửa cũng không diệt.

Tâm mới là thứ của nợ phải sửa. Tâm thuộc hậu thiên là của con người, do con người. Tâm có sai, nên có sửa. Tâm có lành có dữ nên mới tu tâm hướng thiện, tức sửa tâm theo chiều hướng thiện.

Tính riêng của mỗi người là cá tính. Cá tính không hề xấu. Cá tính được ủng hộ nuôi dưỡng cho phát triển.

Tài là có thể làm được việc không, Đức là có làm hay không làm. Tài là năng lực, Đức là sự lựa chọn. Tài năng gần với Tính. Đức gần với Tâm. Cùng là tài bắn súng, nhưng bắn ai là lựa chọn. Cùng là đao pháp nhưng cứu người hay hại người là lựa chọn.

2. CÁI VỐN CÓ GÂY ẢNH HƯỞNG CÁI SẼ CÓ

Con người được cha mẹ sinh ra, có thuyết nói vũ trụ sinh ra chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Phẫu thuật thẩm mỹ rồi các kiểu nhân tạo sửa hình, ta hiểu là có thay đổi được chút ít nhưng không thể cải hoán hoàn toàn. Cao mét rưỡi sửa thành mét tám hơi khó. Nhưng việc sử dụng tấm thân đó như thế nào, hoàn toàn do con người đó. Nếu tập luyện sẽ có body thể thao, nếu buông trôi thì sẽ có bụng bia mặt xệ. Hoàn toàn do lựa chọn của con người. Kết quả của sự lựa chọn mang đến do quy luật tự nhiên. Mặc dù sự lựa chọn đó chịu ảnh hưởng sâu sắc của thiên tính. Có người ưa thích vận động, có người lại ưa nhàn thích nằm, nhưng con người có quyền lựa chọn.

Chính vì có lựa chọn nên mới có tu hành. Tu hành là thi hành sửa chữa. Đối tượng sửa chữa là Tâm. Nếu vạn sự là ấn định thì không có chuyện tu sửa, cứ buông trôi theo dòng là đâu vào đó. Tu gì sửa gì lại tùy vào có gì. Mỗi con người một sứ mệnh khác nhau tùy thuộc vào chính bản thân và hoàn cảnh họ. Tính nóng chẳng sao nhưng tính nóng gây họa thì nên sửa. Có người vấn đề của họ lại không phải nóng tính mà là nhút nhát, nhút nhát gây họa là phải sửa. Mỗi người tùy theo cái vốn có mà tạo ra cái sẽ có.

3. SỐ LÀ TRỜI CHO, PHẬN DO NGƯỜI NHẬN

Trong Số của Nguyễn Hải Dương chắc chắn ẩn tàng mầm họa, nhưng không nhất định anh ta chịu họa. Giết người là lựa chọn của Dương, và hậu quả là tử hình, là phận tử tù. Số phận bao gồm hai phần Số và Phận. Số là số trời, phận là phận người. Mưa gió phủ lên tất cả các xe trên đường, có người tài xế tạ ơn vì mưa mát, có người chửi vì mưa gây khó nhìn. Người thấy mưa mát hạnh phúc, người khó nhìn không hạnh phúc. Nếu Dương có bị ngược đãi và coi thường. Hàng tỷ người trên trái đất này bị như vậy, nhưng phản ứng lại như thế nào là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi tin là thiện căn trong mỗi tử tù còn đó, và sự gây án của họ là nhất thời, chứ không có ai lăm lăm con dao 365 ngày một năm, không có ai gồng cứng hằn học 365 ngày một năm. Có điều cái nhất thời đó gây hậu quả không thể sửa chữa. Và xã hội coi đó là nguồn nguy hiểm cao độ nên phải loại trừ. Không phải để cứu người chết sống lại, mà để ngăn nguồn nguy hiểm tương lai, và có tính răn đe giáo dục toàn xã hội.

4. CHÍCH KIM THẤY MÁU

Quay lại chuyện xem tử vi. Hãy tưởng tượng, một thầy tử vi xem lá số cho Dương lúc mới sinh. Thầy giỏi sẽ đoán năm 2017 anh ta có họa sát thân, cách xem của thầy lạnh lùng chính xác, giang hồ hay gọi là Chích kim thấy máu. Thầy xuất chúng sẽ đoán năm 2017 anh ta có thể có họa sát thân. Dân gian sẽ khinh loại thầy xuất chúng này vì thầy nói “có thể” chứ không dám quyết. Thực ra, thầy chỉ biết là “có thể”, còn thầy hiểu chắc chắn hay không do lựa chọn của Dương. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, loại thầy đầu tiên là Khổng tiên sinh ở chùa Từ Vân, am hiểu mệnh lý xem đâu trúng đó. Loại thầy thứ hai chính là Vân Cốc thiền sư, đọc ra số mệnh và khuyên cải tạo số mệnh. Ông có tin số không Vân Cốc thiền sư, quá tin luôn. Nhưng không bó tay chịu trói, mà nương theo mảnh đất gieo trồng loại hạt phù hợp. Nương theo thiên địa mà gieo nhân. Gieo nhân rồi gặt quả.

Số là do Trời, Phận là do Người. Trời và Người giao hội trên mảnh đất gọi là Địa. Sách gọi tam tài, Thiên Địa Nhân. Mệnh là con dao, Thân là dùng dao. Có nhiều thanh bảo kiếm nằm trong vỏ, nhưng cũng có những con dao cùn tranh bá đồ vương.

....

HÃY BÌNH TĨNH, CHÚNG TA CÓ RẤT ÍT LỰA CHỌN

Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp.

Trước đây, khi được xem siêu phẩm Avatar, tôi có ấn tượng rất mạnh. Avatar là một bộ phim nói về thế giới thực tế ảo khi mà con người sử dụng cỗ máy để xuất hồn và nhập hồn vào một bản thể mới. Công nghệ này vô tình biến thể xác thành một cái avatar. Nhân vật nam chính là một chàng trai ngồi xe lăn, anh có một trái tim dũng cảm nhưng ở đời thường thì anh chỉ là một người khuyết tật. Loài người muốn đưa anh vào thế giới tí hon để khống chế và phá thế giới tí hon. Nhưng sau khi xâm nhập vào thế giới tí hon, thì anh ta cảm mến và muốn giúp đỡ thế giới này. Các tay quyền lực trong giới loài người hứa là giúp chữa trị cho anh đôi chân, nhưng không, anh từ chối và từ chối luôn thể xác con người. Vì đơn giản, thể xác chỉ là một cái avatar.

Trước đây, khi biết rằng tổng số lá số chỉ khoảng 500000 lá số tử vi và 1000000 lá số tử bình, tử vi tinh xảo gấp đôi tử bình nên số trường hợp chỉ bằng một nửa, tôi khá thất vọng vì cho rằng quá ít lá số để mô tả đời người. Tôi mong ước có 10 tỷ lá số để 7 tỷ người mỗi người một lá số, không ai trùng ai. Nhưng bây giờ, tôi thấy như vậy là quá nhiều. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất ít lựa chọn.

Nói ít lựa chọn bởi vì con người bị gói gọn trong vòng thiên địa. Có nghĩa là ở hoàn cảnh đó, đa số ai cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ở thời đại đó, đa số ai cũng như vậy. Tính cá nhân của chúng ta khá mờ nhạt trong thời cuộc và hoàn cảnh. Khổng Tử nói: không ở vị trí đó thì không mưu cầu việc đó. Nói cách khác ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Tào Tháo nói rằng: cách nghĩ của anh hùng giống nhau. Anh hùng đơn giản là học sinh giỏi toán. Trước bài toán khó của thời cuộc, các học sinh giỏi đều cho ra cùng đáp số. Có thể cách giải khác nhau. Tào Thào có cách bá đạo. Tôn Quyền có cách ỷ sông phòng thủ. Lưu Bị có cách tiến thoái hợp lý. Nhưng ba người bọn họ nếu rơi vào cảnh của người kia, thì sẽ làm giống như người kia. Hay như thành ngữ “đi vào vết xe đổ” có nghĩa là gì, có nghĩa là lại bước vào con đường cũ đã từng xảy ra. Bất kể anh là ai, bất kể anh là bản thể nào, thì kết cục cũng sẽ như vậy.

Chính vì có quy luật hữu hạn, cho nên mới có thể dự đoán. Chính vì có cái chung nên mới có thể dự đoán. Chỉ có lịch sử là chân lý, còn tương lai là chưa xác định. Nhưng ta thấy lịch sử có lặp lại. Lịch sử lặp lại vì số quy luật có hạn. Nhà hàng vũ trụ chỉ đưa ra bằng đó món ăn, bạn ăn gì chúng tôi phục vụ. Nhưng lựa chọn của bạn cũng chỉ trong số đó. Bạn đòi món khác, chúng tôi không có. Vũ trụ soạn ra tám món ăn là bát quái, bạn đòi món thứ chín, xin thưa, không có. Vũ trụ soạn ra năm loại vị là ngũ hành, bạn đòi vị thứ sáu, xin mời bạn tự trộn từ năm vị đã cho. Trịnh gia nói rằng: trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, và đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

Cho nên, thiện ác của con người phần nào không do họ quyết định. Vào hoàn cảnh đó, họ phải làm vậy. Mọi người đến vì phù hợp và đi cũng vì phù hợp. Khi hai người đu dây leo lên tường thành, dây sắp đứt và người trên sẵn sàng cắt dây cho người dưới rơi. Chấp nhận rơi một để còn một, còn hơn là rơi cả hai. Và người ở dưới cũng vui vẻ vì cho rằng vào hoàn cảnh đó ai cũng nên làm vậy. Tình huống này chửi vào mặt các dân tộc tự cho là văn minh nhưng lúng túng trong lễ giáo giả tạo.

Số lựa chọn là hữu hạn, lịch sử lặp lại, nên có các bài học đúc kết. Thành ngữ “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” tức là người quân tử quý trọng thân thể hơn, còn bọn tiểu nhân chỉ lo mất đồ. Đến một lúc lựa chọn, người quân tử chọn người, bọn tiểu nhân chọn tài sản. Người quân tử nhìn người, tiểu nhân nhìn quần áo. Người xưa chỉ phân thành hai loại người như vậy.

Câu thành ngữ “bần cùng sinh đạo tặc” ẩn ý rằng: hãy hết sức thông cảm với nhau, và hãy đề phòng cho tình huống xấu xảy ra. Vì đôi khi, đôi khi họ là người tốt nhưng vào cảnh khó phải làm vậy. Đôi khi hãy làm nạn nhân một cách văn minh, và thông cảm cho người kia. Vì khi con người không có lựa chọn, việc họ làm đều là việc đúng. Nói vậy là cho người đói sắp chết phải ăn cắp ổ bánh mỳ, chứ không phải cổ vũ cả thiên hạ ăn cắp nhé.

Nói thể để bạn thông cảm khi tôi phóng xe qua vũng nước bắn lên người bạn. Tôi phanh gấp hay chuyển làn đều dễ gây tai nạn. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái container siêu trường siêu trọng tôi phải bật pha xa để quan sát trên đường tối, bạn có khó chịu thì táp vào lề dừng lại chờ tôi đi qua. Nói thế để bạn thông cảm khi tôi lái xe tải chở đất lao lên cướp đường, vì nếu tôi phanh, phải ì ạch mất một lúc lâu tôi mới gia tốc lên được, các bạn nhường tôi tí. Xe bé nhường xe to, xe chậm nhường xe nhanh, người khoan nhường người vội. Vì tôi cũng như bạn, cũng từng bị nước bắn lên người, cũng từng táp vào lề cho xe đối diện qua, cũng từng nhường xe tải đang vượt ngược chiều. Người ta chỉ tranh cãi đúng sai khi có tai nạn giao thông, nào là đo đường, nào là tôi đi đúng làn, nào là cái x gì phía tôi đèn xanh. Chứ nếu không có va chạm, cho dù hai xe đều đi sai luật cũng không ai bảo gì. Ta hiểu là khi hai thằng cãi nhau trên đường, đó là hai thằng sai, đang cãi xem thằng nào sai ít hơn.

Tất cả mang đến một lời khuyên. Là hãy đi theo quy luật tự nhiên (Thiên, chân lý), hãy hiểu hoàn cảnh của mình (Địa, know your environment), rồi mới tính đến lựa chọn của mình (Nhân, love yourself). Cá nhân thì rất nhiều, nhưng số hoàn cảnh cũng chỉ có vài, đến số quy luật tự nhiên thậm chí chân lý thì rất ít. Việc ít được lựa chọn của chúng ta hóa ra lại là may mắn. Đừng vì một đứa con gái hay một thằng con trai đá bạn mà vung dao rồi hạ độc. Đừng vì phá sản thi trượt mà tự sát.

Chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta hiểu quy luật. Đức Phật chết nhưng chết vui, vì Ngài hiểu quy luật. Grandhi áo vải bình tĩnh vì Grandhi hiểu quy luật.

Hãy bình tĩnh, chúng ta có rất ít lựa chọn, nhưng mỗi lựa chọn đủ cho cả thế giới. Còn rất nhiều người tốt ở phía trước, và còn rất nhiều điều tốt ở phía trước.

Chú thích hình ảnh: quả táo tượng trưng cho tình yêu, từ trái táo Adam ăn cho đến trái táo mụ phù thủy đưa cho Bạch Tuyết. Adam thì mắc nghẹn, còn Bạch Tuyết thì trúng độc. BẠN tự hiểu nhé.

....

NÚI LÀ NÚI, SÔNG LÀ SÔNG

Nhớ ngày xưa khi tôi bắt đầu lọ mọ học tử vi. Tôi đến nhà một bác sĩ giảng viên trường đại học Y Hà Nội, thấy rất nhiều sách tử vi tiếng Việt, bác này làm Đông Y nên tất nhiên biết chút lý số. Nhìn thấy một lá số cung quan gặp Triệt, tôi a lên thánh phán: số này công danh lên voi xuống chó. Bác này nhìn tôi kiểu rất phủ định: lá số Mao Trạch Đông đấy. Tôi nâng lá số lên nhìn lại, tự trách mình là thằng ngu, vì đây là lá số Mao Trạch Đông cơ mà.

Rồi thời gian trôi, khi tôi đã trở thành thần trên muôn thần của mệnh lý. Thằng con tôi học lớp ba thấy tôi đang xem lá số Mao Trạch Đông liền ngó vào hóng hớt: ui, Triệt là gì hả bố. Tôi gật gù nhớ lại ngày xưa và phán với tâm thế của một vị thần trên muôn thần: lên voi xuống chó. Rất phách lối, nhưng dõng dạc và rõ ràng. Và tung một cái nhìn minh triết sâu xa lên tên lớp ba kia, ý là chưa hiểu được đâu.

Người ta nói là khi mới học, núi là núi, sông là sông. Học thêm tí nữa, núi ôm sông, sông cuộn núi, không hiểu đâu là núi đâu là sông. Học đến khi thông tỏ, thì núi lại là núi, sông lại là sông. Đi hơn bốn vạn km vòng trái đất, bạn lại về chỗ cũ nhưng với tâm thế khác kẻ đứng tại chỗ.

Kẻ đứng tại chỗ như tôi ngày xưa, như con tôi bây giờ, có cái nhìn rất trong trẻo ban sơ về tử vi. Họ thấy sao nói vậy. Họ đúng nhưng chưa dám tin là họ đúng, đi một vòng trái đất về chỉ để thêm một niềm tin là mình đúng.

Khi mới học tử vi, nhìn thấy Tuần với Triệt là tôi rất e ngại. E ngại vì hàng vạn câu hỏi nẩy trong đầu. Các sao còn xung chiếu không, rồi đáo kim cung hành hỏa địa có phát không. Có đúng là sau ba mươi tuổi thì Triệt mở không. Rồi biểu diễn Tuần Triệt trên viền cung là đúng hay trong lòng cung là đúng. Trên viền cung thì hàm ý Tuần Triệt như cái khóa, khóa toàn cung lại. Trong lòng cung thì hàm ý coi Tuần Triệt như một sao bình thường.

Và một thời gian dài, tôi cũng bị mắc cạn với định kiến rằng nên tránh né được sát tinh và Không Vong là tốt nhất, cho đến khi tôi gặp được những lá số thuần cát ở cường cung, thì tôi hiểu rằng, cần có một chút sát tinh và một chút Không Vong cho một cuộc đời thượng cách. Có, nhưng một chút thôi, đừng nhiều quá. Con người cần có chút gian khổ, có chút đấu tranh, có chút mơ ước thì mới thành nghiệp lớn. Một lá số thuần cát là một lá số an nhàn, nhưng sự nghiệp bình thường.

Quay lại cái nhìn cung quan gặp Triệt của Mao. Thì đúng là đường công danh của Mao lên voi xuống chó thật chứ không đùa, kỷ luật đảng về quê, rồi bại trận gọi mĩ miều là vạn lý trường chinh, không hề sai. Triệt là đứt gãy là cản trở, không hề sai. Nhưng vấn đề mà mấy thầy tử vi A Mơ không nhìn ra, là sau tất cả đứt gãy cản trở đó là gì, là thành hay bại. Cùng là trắc trở, nhưng có người thành có người bại. Người bại, đơn giản là người bỏ cuộc. Mao không bỏ cuộc. Mao tin tưởng và đâm thẳng xuyên thủng như con Boing 747 xuyên đám mây giông tới vùng sáng mặt trời. Cùng là Triệt, nhưng cách cục dưới Triệt là gì, mạnh hay yếu. Mạnh thì vượt mọi khó khăn, yếu thì cam tâm thất bại sau già kể chuyện rất hay. Úi giời, tao nói tụi bay nghe chứ hồi đó tao không đánh nhầm dấu trừ thành dấu cộng thì tao đỗ Trạng Nguyên ha.

Một người bất kể là ai, sau một năm thì phải đi xuyên bốn mùa. Có người sinh vào mùa xuân xanh lá đâm chồi, cuối đời họ mới gặp mùa đông. Nhưng cũng có những người sinh vào mùa đông, thì kệ thôi, hãy cứ bước tới xuyên mùa đông và mùa xuân ngay phía sau. Trong một không thời gian hẹp thì có cát hung, sướng khổ. Còn trong một không thời gian rộng và siêu rộng, chúng ta bình đẳng như nhau thôi, có gì mà chảnh chọe. Cho nên, một chút sát tinh, một chút không vong sẽ làm bạn mạnh hơn rất nhiều. Vì đơn giản, kẻ kinh qua vạn lý trường chinh sẽ trưởng thành hơn kẻ ru rú nằm trong Tử Cấm Thành, và các anh ấy phải thành công. Thuở khó khăn, má hơi hóp tí, nhưng về Trung Nguyên các anh ấy lại đẹp zai, lại là rồng là hổ, viết học thuyết ngút trời.

Cho nên đừng coi thường Triệt, nhưng cũng đừng sợ Triệt. Triệt sẽ mài sáng ngọc trong đá, vấn đề là ngọc trong đá phải chịu khó tí dù khó chịu. Và cái nhìn ban sơ của người mới học, tưởng là sai mà hóa đúng nhất. Vì họ đã biết xem đâu mà xem sai.

....

KHÔNG XEM LÁ SỐ DỊCH VỤ

Xin thông cáo với các bạn, mình là nhà nghiên cứu tử vi để hệ thống hoá môn tử vi và qua đó gián tiếp giúp mọi người tự xem được vận mệnh cho bản thân. Chứ mình không phải thầy tử vi xem dịch vụ, cũng không tổ chức lớp dạy offline. Một giờ mình chỉ xem được cho một bạn, nhưng một giờ viết sách thì mình giúp được cho hàng nghìn người khai mở nhận thức về mệnh lý. Về phần xem lá số, bạn nên tìm đến các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp. Còn muốn học, và muốn luận thuyết thì các bạn tìm đến mình.

Xưa nay mình rất coi trọng các thầy xem dịch vụ chuyên nghiệp vì chính họ mới là người va chạm thực tế và có kinh nghiệm phong phú. Chính họ làm môn tử vi sống trong dân gian và phát triển đến ngày nay. Mình có quan hệ bằng hữu với các thầy chuyên nghiệp giang hồ mệnh lý và các anh em đó cung cấp các ví dụ thực tế cho mình để hệ thống hoá môn tử vi. Luận giải thực tế và hệ thống hàn lâm như hai chân của môn tử vi. Thiếu một thì như kiểu nhảy lò cò. Tuy nhiên một người khó có thể kham cả hai việc, dù là người xuất chúng. Cho nên các thầy mệnh lý dù hàn lâm hay xem dịch vụ hãy đoàn kết lại và hỗ trợ lẫn nhau.

Sau này có thể mình mở lớp offline hay có thể nhận xem dịch vụ nhưng hiện nay thì chưa, các môn mệnh lý còn quá nhiều chỗ phải hệ thống lại. Và các thầy dịch vụ vẫn đang chờ các bạn ở khắp mọi nơi. Thời gian sẽ thanh lọc và giữ lại những gì tinh hoa nhất.

Chúc các bạn vui vẻ !

....

THE SYMBOL

Trong tử vi, chúng ta hay nói đến tượng. Tượng là cụ thể hoá, hiện thực hoá điều ta muốn nói. Nếu cứ nói trừu tượng chung chung thì ít người hiểu, nhiều người không hiểu vì họ phải thấy đã mới hiểu. Câu cửa miệng của họ là seeing is believing: thấy rồi mới tin được. Tất nhiên, chúng ta hiểu họ cũng bị lừa thôi. Tin vào mắt thà không tin còn hơn. Einstein nói rằng khi cần diễn đạt, tôi mới chuyển tư duy thành lời. Nghĩa là bình thường ông tư duy không bằng lời.

Cho nên Tượng rất cần thiết trong đời sống, kể cả thượng đế vô hình cũng có tượng để dễ thờ cúng, kể cả đó là bức tường trống.

Đám cưới Hoàng Gia Anh là biểu tượng. Biểu tượng muốn đưa lên là tình yêu, là chúng tôi tôn vinh sự cao quý, chúng tôi tôn vinh cái đẹp. Hoàng tử Harry và công nương chỉ là diễn viên biểu diễn biểu tượng đó. Biểu tượng là quan trọng, để muôn người noi theo. Và biểu tượng loài người luôn hướng tới là CHÂN THIỆN MỸ. Những biểu tượng không bao giờ chết, thậm chí hơi ló ra cũng sẽ bị lôi về đưa lên thờ. Thờ vì hay quá, vì đẹp quá, thờ cho đời hiểu thế nào là hay là đẹp.

Rồi về sau, bọn trẻ con lại nghe kể chuyện rằng có hoàng tử và công chúa, họ yêu nhau chung thuỷ đến khi vào chung kết.

Hoàng tử đó, công chúa đó có rất nhiều cái tên, một trong số đó là cái tên Harry và Meghan. Hoàng tử và công chúa muôn đời vẫn đẹp và cao sang như vậy. Vì đó là biểu tượng loài người nâng lên và tôn thờ. Chỉ là ai thủ vai diễn. Harry không chỉ lấy vợ cho mình, Harry cưới vợ cho Hoàng Gia, cưới vợ cho nước Anh, cưới cho cả thế giới này xem và hiểu Hoàng Gia Anh tôn vinh biểu tượng gì.

Và trong lớp vỏ biểu tượng, thì Harry và Meghan vẫn có những cái riêng, những chút nhỏ nhoi thực sự là của riêng Harry và Meghan.

Và đó cũng là lý do của các giải thưởng. Hàm ý của giải thưởng là gì? Là chúng tôi tôn vinh những điều như thế này, những người như thế này. Đây là điều chúng tôi cổ suý và tìm kiếm.

....

BẮT ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG

Chung quy thì luật pháp dùng để tái lập cân bằng, để tạo tâm lý an tâm cho xã hội vận hành. Nói dân dã là đền bù. Nhưng giới mệnh lý chúng ta biết rằng tuy có nhân quả nhưng dòng thời gian không bao giờ trở lại. Cho nên không bao giờ tái lập được không gian y như trước đó. Không bao giờ.

Nói đền bù thì có lúc rất thoả đáng, nhưng nếu cái mất không thể đền thì bù sao được. Cái mất về của, nhẹ. Đền được. Nhưng cái mất về người, nặng. Cái mất về thời gian, quá nặng.

Các cụ dặn là: bắt được vạ thì má đã sưng. Nhất là thế giới chúng ta vận hành theo nguyên lý trung tâm. Bạn nghĩ sao khi trung tâm hệ mặt trời phát nổ? Bất cứ trung tâm nào bị phá huỷ thì hệ thống đó cũng sụp đổ. Giả sử trung tâm của bạn bị phá huỷ, đền cho bạn cái gì để thoả đáng?

Trung tâm đó có thể là sức khoẻ. Gây tai nạn vẹo cột sống, đền cột sống nhựa à? Đây cũng là tâm lý của tội phạm, tâm lý tiên hạ thủ vi cường, tâm lý chờ được vạ thì má đã sưng, tâm lý mất cùng mất, và Trạng chết Chúa cũng băng hà. Tâm lý của Chí Phèo ba vạ. Như sát thủ hàng loạt Gacy đền bao nhiêu mạng cho đủ số mạng anh ta đã lấy, khi anh ta cũng chỉ có một mạng?

Trung tâm đó có thể là người, hay là bất cứ thứ gì có giá trị cốt lõi. Đây cũng là nguyên lý cơ bản trong tấn công. Tấn công vào giá trị trung tâm, đánh đổi quân chủ lực của địch bằng quân rẻ mạt của mình.

Nên chắc chắn bảo vệ thì tốt hơn là chờ bồi thường rồi, vì bắt được vạ thì má đã sưng. Hoặc có những thứ không ai thèm lấy mà không giữ cũng mất, như văn hoá quốc gia dân tộc. Vì có cái gì tái lập được không thời gian? Chẳng có gì.

....

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC TỬ VI DỄ DÙNG

Cấp độ all

Số bài học 33

Thời lượng videos 4h47p

Mô tả khoá học

Tổng quát

Tôn chỉ của khóa học này là: Đơn giản và Hữu dụng với tinh thần: Chân lý là thực tế. Khóa học này nhấn mạnh việc thực hành giải số. Khóa học cung cấp cho học viên các cách cục căn bản nhất cũng như cách phân biệt cát hung của vận trình. Khóa học cung cấp những kiến thức dưới dạng công thức hóa, giúp người học có những trụ cột nương theo trong quá trình xem lá số thực tế. Sau khóa học, người học có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số. Điều quan trọng hơn là khóa học gợi mở cho người học những hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản. Khóa học có giới thiệu về cách xem vận của Tử vi Đông A, và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp nhằm khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn.

Khóa học sử dụng hơn 40 lá số danh nhân thế giới làm ví dụ thép đã được định giờ địa phương cẩn thận để minh chứng sự chính xác của tử vi và để nghiệm lý cách cục. Những lá số này được lựa chọn một cách hệ thống và có những cách cục đặc sắc. Thông qua những lá số thực tế này, học viên sẽ thấy những nhận định đúng và sai của tử vi kinh điển và góc nhìn đời thực khác biệt thế nào từ thế giới tử vi.

Cách xem các cung Phúc Nô và Tật được nhấn mạnh và hướng dẫn cụ thể trong khóa học, giúp học viên nắm được bản chất của vận hạn chính là Nhân Quả cho chính mình tạo ra được khởi và diệt bởi Duyên.

Yêu cầu của khóa học

Đây là khóa học ứng dụng cho người muốn thực hành xem lá số tử vi, cho nên yêu cầu người học biết cơ bản về tử vi. Người học có thể tham khảo kiến thức tử vi cơ bản từ khóa học Tử Vi dễ hiểu.

Đây là môn học lý thuyết nên không có yêu cầu đặc biệt về công cụ. Chỉ khuyến cáo người học có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, để tránh ảnh hưởng tới việc học tập ở trường phổ thông và để tránh ảnh hưởng tới phát triển tâm lý thành niên.

Đối tượng mục tiêu

Người yêu thích tử vi.

Người muốn sử dụng tử vi để dự đoán.

Người muốn viết phần mềm về tử vi.

Người muốn có vốn liếng về cách cục tử vi.

Người muốn chứng kiến sự ứng nghiệm của tử vi trong đời thực.

Giáo trình

Giới thiệu khóa học

05:53

Phép hội sao

08:09

Duyên khởi duyên diệt

05:33

Trong ngoài chính phụ, trước sau, sớm muộn

08:11

Cách xem vận của tử vi Đông A

07:17

Tam hội ngũ hành đại vận

03:51

Phản cách

02:43

Vòng thái tuế cho biết tư tưởng, thái độ

06:05

Bốn loại không kiếp

02:57

Vòng bác sĩ cho biết quan điểm

04:21

Vai trò cung thân trong xem vận

04:06

Phúc, Tật và Nô

07:51

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 1)

05:55

Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 2)

03:10

Sát tinh hao bại kỵ hình

03:20

Ý nghĩa của mệnh cục tương quan

04:38

Cách định giờ sinh

06:06

Các nghề nghiệp tiêu biểu

13:58

Chướng duyên, ngoại tình

24:47

Cách cục tù tội

06:58

Cách cục tu hành

12:46

Cách cục yểu thọ

16:08

Thủ lĩnh cách mạng

33:39

Binh nghiệp võ tướng

22:39

Chính khách thất bại

11:31

Tỷ phú

06:18

Nhà khoa học

12:16

Vua cờ

09:00

Giết người hàng loạt

10:13

Cách dùng Thái Tuế nhập quái để xem có duyên hay vô duyên

04:36

Xác định người bạn đời tương hợp

04:10

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

03:26

Lối sống Tri Mệnh

04:40

....

CẢM GIÁC

Nhiều bạn hỏi về xem tử vi, thế nào thì biết mình xem được. Người quan họ xin trả lời các bạn là: bạn xem theo kiểu gì cũng được, cách gì cũng ok hết. Miễn là bạn có một CẢM GIÁC về lá số. Cảm giác của bạn có thể chuẩn hay chưa chuẩn thì bạn cũng có thể chỉnh dần. Nhưng khi bạn chưa có cảm giác này, thì hãy thẳng thắn thừa nhận là bạn chưa xem được số đâu. Cho dù có hùng biện thiên kinh vạn quyển cũng đến vậy thôi.

Đó cũng là cái hay khi bạn gần gũi các cao thủ. Họ, sẽ chỉ cho bạn những sự thật trần trụi nhất của thực tế mà không sách nào viết cả.

Võ học thượng thừa luôn được đúc kết từ trăm ngàn trận đánh. Và chân lý luôn đơn giản tới mức không ngờ.

Cảm giác này có ở mọi ngành nghề. Khi chưa có cảm giác này thì bạn còn phải học nhiều luyện nhiều. Khi có rồi, nó sẽ tiến hoá từng ngày. Và rồi khi nó tích tụ đủ, nó là Xá Lợi của chính bạn. Một viên ngọc do chính bạn đúc kết thành, không giống ai.

Bất kể bạn đi con đường nào để xem số. Hãy tìm một CẢM GIÁC số. Nó ở trong chính bạn.

Tôi có thể rất giỏi, học thuyết của tôi có thể rất đúng, nhưng cảm giác đó là của bạn, phải là bạn nhận ra. Đó là thứ không ai giúp bạn được.

Tôi cảm thấy cung thân này móp móp Alex ơi, tôi cảm thấy góc này không tầm thường, tôi cảm thấy ngũ hành có vai trò gì đó ở đây...

Đó là những điều tôi muốn bạn có được. Rồi bạn sẽ thành một cao thủ thượng thừa thôi, ngay khi bạn có cảm giác thì con đường của một cao thủ đã bắt đầu.

....

THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Có đúng không là câu hỏi đầu tiên sau khi tôi đọc một thuyết. Không nói xa xôi, nói ngay trong mệnh lý. Trong phong thuỷ cung Càn là Tây Bắc chủ người cha. Đất khuyết tây bắc thì hại cho người cha. Có đúng hay không? Tứ hoá phi tinh bay vèo vèo. Tác giả viết sách biện rất hay, logic và hợp lý. Tôi cũng chỉ băn khoăn thế trong thực tế có đúng hay không? Học thuyết ngũ hành sinh khắc ảo diệu. Tôi cũng chỉ hỏi thế có đúng hay không. Bởi vì lập thuyết cũng như bày trận, bày cờ thế, do người lập họ bày ra, rồi họ diễn. Từ khi họ lập đến khi họ diễn chẳng có gì sai về logic nhưng trong thực tế có thế đó không, có trận ấy như bày ra không là chuyện khác.

Trong thi cử, về con số thì số 5 hay số 8 hay số 10 là những con số bình đẳng. Nhưng trong thực tế nếu người chấm chứ không phải máy chấm thì họ hiểu điểm 5 là trung bình, điểm 8 là giỏi, điểm 10 là tuyệt đối. Người thầy có thể rất thoải mái ở khu vực điểm 6 điểm 7, nhưng khu vực điểm 8 lại khác, vì điểm 8 quyết định học lực giỏi. Cho nên từ 6 lên 7 dễ hơn từ 7 lên 8. Tính hiệu dụng của mức điểm ảnh hưởng phán quyết của người thầy. Khu vực điểm 5 và điểm 10 cũng vậy.

Hay như thân nhiệt con người là 37 độ C đã quyết định khoảng nhiệt độ của điều hoà nhiệt độ, quyết định khoảng đo của nhiệt kế. Kích thước con người quyết định kích thước ghế ngồi và trục bánh xe, quyết định kích thước ngôi nhà, kích thước máy bay, kích thước trục bánh xe lại quyết định kích thước con đường. Cho dù các con số đều bình đẳng nhưng có con số xuất hiện nhiều hơn, như con số 37 độ C, đơn giản vì nó hiệu dụng, nó thuộc vùng quan tâm ưu tiên. Các con số khác không thể so bì với nó. Dàn trải hết không để làm gì cả.

Cho nên kinh nghiệm nhiều khi đánh bại kiến thức hoa mỹ. Chúng tôi không hiểu nhưng chúng tôi biết là vậy. Các ông học rất nhiều, nhưng thực tế chỉ diễn ra loanh quanh khu vực này mà thôi. Các ông nói rất hay rất logic, nhưng mấy cái đó nghìn năm may thì xảy ra một lần. Có những cái các ông biện rất hay, nhưng thực tế không xảy ra.

Các ông bảo kim mộc thuỷ hoả thổ, vậy thổ đó có thực sự liên quan bất động sản hay không?

Các ông phi hoá vèo vèo, vậy phi hoá đó có đúng trong thực tế hay không?

Các ông bảo cát tinh sát tinh. Vậy có phải sát tinh lúc nào cũng xấu hay không? Hay các ông chỉ diễn những gì các ông tưởng là thế, cho là thế, muốn là thế, nhưng không xảy ra trong đời thực.

Vậy công sức diễn biện như thế có đáng không? Hay chỉ để loè người dối mình?

Như trong tướng pháp nói cung điền trạch nằm dưới lông mày và trên mí mắt trên. Hẹp thì không có đất đai. Nhưng người phương Tây rậm râu sâu mắt, đa phần lông mày sát mắt kể cả trùm bất động sản. Nói đâu xa, như thuyết trên thì cung điền trạch của ông Phạm Nhật Vượng gần như không có. Cho nên thuyết đó là SAI. Vậy thôi.

Một thuyết dù hay, phải qua đãi lọc thực tế mới có thể nghiệm là đúng. Đúng rồi mới tỉa gọn thành tối giản gọi là CHÂN. Lý khi đó mới là Chân Lý.

....

QUẦN CHUN

Chiếc quần chun quê tôi được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tính chất duy nhất của nó là rộng rãi thoải mái. Giống như những gì tôi nói với bạn trong tử vi dễ dùng. Sự vật được đánh giá bởi tính năng. Thế nhưng cái gì ở trong đó mới quyết định sự sử dụng của chiếc quần chun này. Quần chun thì có loại có túi, có loại không. Nhưng nếu có túi cũng chỉ là có cho có thôi, gần như không dùng. Bình thường trong hoạt động xã hội chúng ta cần mang theo nhiều thứ như điện thoại, ví thẻ, tăm xỉa răng, dây buộc tóc. Nói chung là chúng ta khó có thể mặc quần chun ra đường hoạt động xã hội. Trừ khi bạn có người khác đi theo cầm đồ phục vụ cho bạn. Cho nên mặc quần chun ra ngoài đường có thấp thoáng ẩn tàng một đẳng cấp. Ngày xưa, cả triều đình mặc quần chun bàn đại sự. Đai của các quan được treo vào áo. Cho nên đai còn là biểu tượng của danh chức. Ngày nay, thì họp quốc hội các nghị viên mặc quần tây. Nhưng cũng có người mặc quần chun họp quốc hội, đó là các hoà thượng, những người được xã hội tôn trọng vì họ đại diện cho giới tâm linh. Nhưng tất nhiên, hệ quả là cần đeo tay nải để đựng đồ cá nhân.

Nói thế để bạn đừng nhầm quần chun chỉ dùng để đi ngủ. Và cũng đừng nhầm quần chun với sự yếu đuối. Rộng rãi thoải mái không có nghĩa là yếu đuối. Trong võ thuật, nhất là thi đấu và tập luyện, cả thế giới này dùng quần chun. Bộ võ phục chuẩn, có giá bằng cả bộ vest, và vải của nó bền đến mức lấy dao cắt còn khó. Khi này, quần chun lại thể hiện sức mạnh và sự hoạt động tích cực.

Quần chun cũng dùng cho bệnh nhân, để tiện cho khám chữa, tiện cho điều dưỡng chăm sóc. Quần chun chỉ giống như chính tinh, phụ tinh đi kèm mới quyết định tính chất của nó. Cũng vậy, chiếc quần bên trong mới quyết định tính chất của chiếc quần chun. Nếu nó là bỉm, thì đó là bệnh nhân, hoặc em bé. Nếu nó là trunk hay boxer, thì hãy cẩn thận, đó có thể là một vận động viên thể thao nhanh như sóc. Còn nếu nó là một chiếc kuki hộ thân thì bạn đang gặp một cao thủ võ thuật, một chiến thần bước lên sàn đấu đó. Đạt Ma sư tổ cũng mặc quần chun đó thôi. Đừng đùa với sự xuất hiện của chiếc quần chun, khi chưa biết bên trong nó là gì. Và đừng vội phán xét chính tinh, khi chưa nhìn phụ tinh đi kèm.

....

THÊM MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN

Dòng chữ của chúng ta đi thẳng, nên mới gọi là dòng, văn chương dù sao cũng là không gian một chiều. Hình vẽ trên trang giấy là thông tin được mã hoá hai chiều. Phim là thông tin được mã hoá ba chiều. Đời thực là không gian ba chiều. Ta thấy là càng ít chiều thì càng tiện và gọn cho quản lý lưu trữ và truyền tải thông tin. Thậm chí chúng ta đưa về mã nhị nguyên đã thẳng còn ngắn để tiện truyền tin. Càng nhiều chiều thì thông tin mới càng dễ hiểu. Cho nên lời văn được diễn hoạ ra hình vẽ hay dựng thành phim dễ hiểu hơn rất nhiều.

Và tầm nhìn một chiều của kiến không bao giờ thắng được thạch sùng. Tầm nhìn hai chiều của thạch sùng không bao giờ thắng được chim ruồi. Tầm nhìn ba chiều của chim ruồi không bao giờ thắng được con người.

Trong quan hệ xã hội thì cha mẹ là một chiều không gian, vợ chồng một chiều không gian, con cái một chiều không gian. Ba trục x y z quy chiếu không gian ba chiều và xác định một điểm cần ba toạ độ. Thì lá số tử vi cũng vậy, 12 chiều không gian quy chiếu và xác định chúng ta. Cho nên có bạn single mom vất vả quá chửi ầm lên vì lo cho con xuôi ngược vất vả quá, dù bạn rất nhiều tiền. Đơn giản vì bạn thiếu một chiều không gian. Bạn để ý xem nước đổ vào thùng tức không gian ba chiều có vẻ ít, nhưng vỡ thùng nước tràn ra đầy sàn thì rất nhiều, nhiều vì chỉ có hai chiều không gian. Tiền trong phong thuỷ chính là nước đó bạn, rất nhiều nhưng thiếu một chiều không gian thì vẫn là thiếu, mà thêm một chiều không gian thì chỗ nước đó có đủ không? Thêm đủ 12 chiều không gian thì lượng nước có còn nhiều không? Không.

Kiến cặm cụi trung thực thật thà, nhưng thạch sùng quản lý kiến. Cách nghĩ của thạch sùng khác kiến. Đạo đức toàn vẹn của kiến đối với cái nhìn của thạch sùng mà nói, là hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí đó là công cụ để thạch sùng quản lý kiến. Nhưng lật lại vấn đề, một bầy kiến không có trật tự liệu có tồn tại. Và nếu một con kiến có tầm nhìn của thạch sùng, phỏng có ích gì? khi nó vẫn là kiến !! Thậm chí nó còn bị bầy kì thị và xua đuổi. Cho nên có những con kiến bảo rằng sau khi ngộ, tức là hiểu về không gian hai chiều, thì vẫn chẻ củi gánh nước. Con người chúng ta hiện nay nhìn không gian ba chiều bằng con mắt hai chiều, cho nên họ không biết phía sau bức tường là cái gì, cho nên cần góc nhìn các hướng để đánh giá đúng sự vật, thậm chí cần thêm chiều thời gian để đánh giá đúng hiện tượng, đó chính là TRẢI NGHIỆM. Và chúng ta luôn có khả năng tăng thêm một chiều không gian để tự do hơn và hạnh phúc hơn, đó là chiều TƯ DUY. Khi đó bạn có đủ năm chiều không gian của người bình thường. Nếu bạn có thêm một chiều không gian nữa, vượt không gian vật chất, vượt thời gian, vượt cả tư duy, thì bạn là đấng giác ngộ.

....

LẠC LỐI TRÊN ĐƯỜNG BAY

Thường thì khi bạn học xem tử vi, bạn lấy lá số danh nhân làm ví dụ cứng để học hỏi cách cục. Và bạn thấy sao tử vi dễ thế. Dễ vì cách cục của danh nhân thuần nhất. Thuần nhất nên khi xem thấy gọn mắt, thấy bố trí lá số đâu ra đó. Cũng vì thuần nhất mà năng lượng của họ tập trung. Năng lượng tập trung nên họ thành công và là danh nhân. Người thường chúng ta thường bị phân tán năng lượng vào nhiều điều vô bổ. Phân tán nên khó thành công. Cách cục cũng khuyết hãm hoặc phá hãm. Cho nên khi xem lá số thường nhân, ngay cả nghề nghiệp cũng chưa chắc họ ứng với lá số. Sát Phá Tham theo binh nghiệp là kinh điển, và thuần cách mới như vậy. Chứ người thường họ mang tính cách vậy, nhưng có thể nay theo nghề này mai nghề khác. Nếu bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề của họ. Thì họ sinh ra là để làm nghề đó. Nói dễ hiểu, họ là chân mệnh đi làm nghề đó. Bạn nhìn mệnh tài quan ra cách cục tu hành thì đó là người tu hành bền vững. Bạn nhìn mệnh tài quan ra nghề giáo, thì đó là nhà giáo bền vững. Và thường thì người nào làm đúng nghề của mệnh tài quan, người đó thành công không lớn thì nhỏ. Bởi vì, lá số đó đủ để thành cách. Cái nghề cái việc họ làm đủ để định nghĩa họ là ai. Nó khá chuyên nhất và biểu hiện rõ ràng. Ví dụ nói đến Bill Gates là tỷ phú huyền thoại thì tài lộc chắc chắn phải biểu hiện. Nói đến Tử Vân là huyền thoại tử vi thì chắc chắn cách cục phải có. Sách hay gọi là cách cục tiên thiên. Cho nên trong Tử Vi Dễ Hiểu tôi nói phú quý phải có cách cục, không có thì dù có phú quý cũng chỉ là tạm bợ nhất thời.

Cho nên khi bạn nghe các cao thủ phán là: em theo nghề này sớm muộn rồi cũng bỏ, thì chẳng có gì cao siêu Triệt với Kỵ gì đâu. Đơn giản vì lá số bạn không có cách cục kinh điển của nghề đó. Theo vì nọ vì kia, sớm muộn cũng nghỉ.

Ngược lại, nếu bạn nghe thấy cao thủ đó bảo: số em loanh quanh làm gì thì làm rồi lại đi kinh doanh thôi, vì đơn giản cách cục kinh doanh hiện rõ trên lá số bạn.

Hoặc thầy bảo số em đi nghề này thì thành công này. Thì bạn đi nghề khác vô tư, nhưng sở trường và tính cách bạn không hợp bằng nghề trên lá số hiện rõ.

Nói đơn giản đi trộn vữa xếp gạch. Ai có chân tay đều làm được thôi. Nhưng có người hợp người không. Có người còn làm nghề khác tốt hơn thì họ chuyển.

Mà trong thực tế bạn thấy nhiều người có thiện tâm tín ngưỡng do một chút Hồng Không một chút Riêu Kỵ một chút Cô Quả, nhưng chung quy chưa hội đủ Duyên nên họ chỉ tín tâm chứ chưa thực sự dấn thân tu hành. Thì đó là chuyện bình thường.

Cho nên học tử vi trong sách vi kinh điển cũng như học ngoại ngữ ở trường. Trong sách toàn câu đúng ngữ pháp và ở thể lịch sự. Ngoài đời thì không hoàn hảo như trong sách, ngữ pháp có khi cũng toé loe, miễn là trao đổi thông tin hiểu ý nhau là được. Cái thứ Tiếng Anh bạn học trong giáo trình là Tiếng Anh nói chuyện với Nữ Hoàng. Cách cục bạn học trong sách tử vi là cách cục đặc biệt nhất cái vũ trụ này, không thể gặp đại chúng đâu.

Cho nên cần có trí tuệ khi vận dụng kiến thức. Cần tỉnh táo hiểu giới hạn của phương pháp và mức độ ứng nghiệm thì đỡ hoang mang.

Và đừng bao giờ bắn tứ hoá khi Thuỳ tượng còn chưa vững. Nó giống như ra đòn khi không có điểm tựa, đơn giản chỉ là cú đấm với. Và bạn sẽ lạc lối trên đường bay.

....

TUỲ DUYÊN

Theo Lý mà nói thì tôi có 10 đồng, đương nhiên tôi mua được chai Coke 9 đồng. Dễ hiểu thế thôi. Và dễ hiểu tiếp đi. Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ thấy rằng có 10 đồng chưa chắc mua được chai Coke 9 đồng, có 10 tỷ chưa chắc mua được nhà 9 tỷ. Đang định mua thì mất tiền, đi mua thì đường khó, tới nơi thì cửa hàng đóng, mua được thì nắp chai hở nước đã hỏng, chờ nhập hàng mới thì phải có thời gian. Có cả vạn lý do để không mua được. Theo Lý mà nói thì tôi có thể làm được nên tôi sẽ làm được. Nhưng mà thực tế có tài, chưa chắc đã thành công. Bởi vì mới có tài nhân thôi, thiếu tài thiên tài địa mà đã lầm tưởng.

Theo Lý mà nói, biết được huyệt đẹp có thể đặt mộ tổ vào, nhưng hãy đặt được đi đã mới biết có duyên hay không. Các thầy phong thuỷ khi xưa hay nói ngắn gọn với gia chủ: phúc khí chưa đủ, để bớt phải giải thích loằng ngoằng. Chiếc côn nhị khúc có hai thanh gỗ và một sợ dây. Bạn hiểu rất rõ về hai thanh gỗ và sợi dây. Làm bằng gì, ok. Hình khối thế nào, ok. Kích thước ra sao, ok. Nhưng từ những cái hiểu đó, bạn không bao giờ hiểu khi nối chúng lại thì chúng hoạt động ra sao. Để nói lên cái nhìn của sự phân tích tỉ mỉ nhưng phiến diện về đời thực.

Cũng theo Lý mà nói thì nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng nó lại không xảy ra. Nhiều thứ không thể xảy ra nhưng nó vẫn đang xảy ra. Bởi vì đơn giản thôi, cái Lý đó chưa đủ. Còn nhiều cái Lý khác mà mắt thường không nhìn thấy. Mà không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Trong đêm đen, vạn hữu vẫn là vạn hữu.

No automatic alt text available.

....

THẬP ỨNG

Nay cao hứng kể chuyện xem quẻ Mai Hoa. Thường thì tôi hay dụng tượng nên luận Mai Hoa nhiều hơn lục hào. Bạn nào dụng tượng thì biết Tam Yếu và Thập Ứng. Bạn nào chưa biết một tí gì về Mai Hoa thì nghe tôi kể sau đây.

Gieo quẻ đơn giản là bạn mã hoá sự kiện bạn muốn biết thành quẻ, rồi lại giải mã quẻ đó ra. Quẻ là công cụ bạn đoán việc. Nhờ quẻ mà bạn đoán được việc. Quẻ có thể là ba đồng xu hay là bất cứ thứ gì mang thông tin cho bạn. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn một phép xem không cần gieo quẻ và phép này tuyệt đối chính xác vì quẻ này tự hiện trong tự nhiên, đất trời gieo cho bạn, tuyệt đối đứng ngoài chủ quan của bạn.

Quẻ thứ nhất: Quẻ địa danh.

Tôi dẫn người bà con đi hỏi vợ, người này tuổi Tý, địa danh đi qua để đến chỗ nhà vợ tương lai là Ngọ Khổng. Tý Ngọ tương xung, tôi ngán ngẩm lắc đầu. Đi vẫn đi nhưng trong lòng đã có ý thức chờ nghiệm. Hôm đầu đến nhà gái đường từ đê xuống đổ đất sét đang làm dở, rất lầy lội. Khi về tôi nói: sự việc của anh rất khó thành. Đến nay thì cô kia vừa lấy chồng, tất nhiên không phải lấy người bà con tôi.

Quẻ thứ hai: Quẻ hoa quả.

Tôi có người bạn, trước khi xin việc ở chỗ nào thường mua hoa quả đến ra mắt. Quả ngon hay dở, được mọi người khen hay chê sau này đều ứng với tình hình công việc ở đó của chị. Khi nghe chị kể chuyện, tôi bảo: chị không cần học Dịch nữa, chị đã là một cao thủ dịch lý rồi.

Quẻ thứ ba: Quẻ hổ bông.

Vợ chồng bạn tôi chụp ảnh có ba người, hai vợ chồng và cháu đầu. Hôm tôi đến chơi, hai người hỏi tôi đoán bao giờ họ có con tiếp. Tôi bảo năm Canh Dần sẽ sinh thêm một đứa. Đến khi ứng nghiệm hỏi tại sao thì tôi trỏ vào ảnh. Trong ảnh thì bé đầu tay ôm một con hổ bông, mà năm sắp tới có năm Canh Dần là gần nhất nên tôi tiện mồm đoán vậy.

Quẻ thứ tư: Quẻ chùa một cột.

Đến nhà bạn chơi, tôi nhìn qua căn nhà hỏi: bố anh là con trai duy nhất à? Anh ta nói đúng vậy, sao biết hay vậy. Mấy thầy phong thuỷ đi cùng không giải thích kiểu gì ra. Tôi chỉ vào các bức hình trên tường. Không hiểu vì cớ gì, trong nhà treo đến gần mười ảnh chùa một cột. Có thể do tâm cảm ứng của ông cụ mà ông cụ mang về treo lên, thấy tượng giống đời mình vậy ta.

Trên đây là những chuyện xảy ra trong thực tế, độc đáo và linh hoạt. Kể vậy chỉ nói lên điều tôi muốn nói với các bạn bói Dịch là: cần hết sức linh hoạt đón nhận Thập Ứng từ xung quanh chứ đừng chúi mũi vào trang sách. Chân lý nằm chềnh ềnh ở những sự rất thường. Và cuối cùng, để ứng quẻ như thần bạn cần thêm một thứ nữa. Đó là May Mắn.

....

TRỤ CỘT

Đời người có mười hai nhân duyên. Lá số có mười hai cung. Mỗi người có một trọng điểm khác nhau. Có người lấy tài nghệ làm trụ cột nâng cả cuộc đời. Có người lại lấy cha mẹ làm điểm tựa. Có người lại nhờ chồng làm trục xoay vần con tạo. Có người lại nhờ tiền nhờ con. Thì cảnh mỗi người không giống nhau. Tục ngữ bảo là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ai dùng trụ cột gì thì người ta bồi đắp trụ cột đó. Vào mệnh tài quan thì mình chủ động kiến tạo tung hoành. Không thì phải gián tiếp. So chi tiết một cung thì bạn này tài năng hơn bạn kia, bạn này xinh đẹp hơn bạn kia, nhưng so tổng thể thì đời chưa biết ai hơn ai. Có cô thời đi học, kết quả đủ gọi là phổ thông đại chúng vui vẻ, nhưng trời sinh khả năng chăm sóc và lòng nhân hậu, lấy chồng và chồng làm trụ cột. Tài của cô không thể hiện thời đi học vì mệnh tài quan yếu. Tài của cô là tài làm vợ. Nhưng cũng có cô giỏi giang tháo vát, hai vai gánh cả giang sơn, ông chồng bộ đội về hưu hậu thủ. Thầy bói bảo tuy ông này không làm ra tiền nhưng bỏ ông ta khỏi làm ăn vì ông ta nhị hợp Hoá Lộc về thê. Về tâm linh thì tôi không biết đúng vậy không. Nhưng về chuyện đời thì đơn giản là khi cô này xông pha thì có ông chồng hậu thủ ở nhà lo nhà chăm con, thế là ổn chứ gì đâu.

Cũng có người sinh ra làm Thái Tử, trụ cột của họ không phải khả năng chuyên môn hay là gì mà chỉ đơn giản là sống khoẻ. May mắn thì do trời rồi khỏi lo. Họ đi đánh bạc cắm cả máy bay rồi có người chuộc về. Bạn không so được với họ nếu bạn không phải Thái Tử. Mà mỗi người chức năng nhiệm vụ khác nhau bạn so làm gì. Tay chân mình dài ngắn có giống họ đâu. Cho nên Phật nói tuỳ duyên hoá độ.

Tử Bình thì chọn dụng thần. Nghĩa là sao? Thập thần là mười lĩnh vực. Là chọn lĩnh vực mà dùng. Thập thần có năng lượng khác nhau. Lĩnh vực nào quan trọng, con người có xu hướng lựa chọn cho cuộc nhân sinh được cân đối. Lá số tử vi có mười hai cung. Người ta chọn cung họ thấy lý tưởng mà theo, gọi là cung trọng điểm. Ví dụ người tu như Giáo Hoàng John Paul II ông chọn cung Tật để dụng. Trong 12000 người cùng lá số, sự lựa chọn của mỗi người không giống nhau. Lý tưởng của mỗi người có khác nhau. Trung bình 1000 người chọn một ô. Bạn cần định cung trọng điểm khi xem số cho người ta. Thọ yểu vẫn theo mệnh, nhưng trọng điểm đời người đôi khi lại không ở mệnh thân. Thường thì theo vài mô hình đời người. Như người tu đa số chân tu họ tu Tật.

Mỗi người mỗi khác nhau. Vì khác, nên chúng ta so bì làm gì. Cùng lắm đối chiếu để học cái hay tránh cái dở của người ta thôi.

Và khi trụ cột gãy đổ. Thì cả bầu trời phải sập.

Vậy trụ cột của bạn là gì?

....

NGÔI SAO CHỦ MỆNH

Xem vận chết nằm trong Tử Vi Hắc Cách, cơ bản bị chôn vùi, chỉ còn vài điểm sáng nhỏ như dưới đây. Chúng ta qua vận chết học được nhiều bài học, chứ tính được thì cũng chẳng vui gì đâu bạn, tin tôi đi.

Có nhiều cách xem vận tháng và vận ngày khác nhau. Nhưng bạn hãy chú ý điều này: cơ bản thì ứng kỳ vận chết phổ biến sẽ như sau: vận tháng sẽ rơi vào cung mệnh, vận ngày sẽ rơi vào ngôi sao chủ mệnh. Mệnh đế vương ông trùm thường chết vào ngày Tử Vi Thiên Phủ. Tháng qua đời có thể rơi vào nhiều cung khác nhau. Nhưng thường rơi vào cung mệnh và tật, rơi vào cung mệnh hàm ý người đó mất là đúng mệnh. Ai chết vào tháng nhập mệnh thì đừng băn khoăn, sự ra đi đó là số phận vẫy gọi. Tháng mất rơi vào cung tật hàm ý người đó mất vì trả nghiệp. Tiểu vận năm qua đời cho biết nguyên nhân cái chết, thường thì cũng rơi vào mệnh. Như tiểu vận qua đời của công nương Diana rơi vào cung phu, cũng là điều kì bí củng cố cho lập luận chồng cũ của bà liên quan tới cái chết của bà.

Phía trên là những mô tả thường gặp. Nếu bạn nghe thấy lạ, thì bạn chưa biết xem tử vi. Qua đó ta thấy cái oái oăm của tử vi là chúng ta biết chắc chắn ngôi sao chủ mệnh của chúng ta khi chúng ta nằm xuống. Và khi đó, biết để làm gì ngoài nghiệm lý cho đời sau?

Sau khi bạn biết ngôi sao chủ mệnh, bạn quay lại các vận quét vào ngôi sao chủ mệnh. Bạn sẽ thấy kinh hoàng, và bạn sẽ hiểu tử vi hơn.

Còn bằng cách nào đó (đa phần là nghiệm lý), bạn biết được ngôi sao chủ mệnh của mình rồi, thì chúc mừng bạn. Và nếu đó không phải là Tử Vi Thiên Phủ thì xác suất làm vua của bạn rất thấp. Nếu là Nhật Nguyệt thì số làm thầy làm chủ của bạn rất cao. Ngôi sao này mỗi phái một tên gọi khác nhau, nhưng tính chất của nó có thể mô tả cô đọng đời bạn.

Vì sao lại như vậy? Vì theo truyền thuyết khi người ta mất, mười hai cửa họ sẽ đi qua một cửa để rời mặt đất về bầu trời. Trong nhiều vì sao, họ sẽ trở về với một vì sao. Đó là ngôi sao chủ mệnh.

....

LẦM SÂU THÌ NGỘ SÂU

Lầm sâu thì ngộ sâu

Cực ác gần cực thiện

Tiểu nhân thì hiểu đời

Người trời thì hiểu đạo

Hạnh phúc vì qua nạn tai

Thấy đúng vì đã bỏ sai

Ái tình sinh khổ hận

Thích khen thì sợ tiếng tai

Có Đạo thì cũng có Đời

Đời không muốn thấy Đạo truyền ở đâu

Công việc có chương trình

Mà chuyện tình theo giao ước

Đến rồi ngỡ chưa đi

Thu rồi lại phải chi

Chuyện đời vay trả trả vay

Vay xong lại trả trả xong hết đời

Thấy ngọt vì từng biết cay

Mà chấp nhận cay vì từng hưởng ngọt

Thời thịnh dễ tạo sai lầm

Và thời thăng trầm thì lại hay giác ngộ

Giàu sang hay vô độ

Túng thiếu dễ làm liều

Ngu dốt hay kiêu

Biết điều lại là trí tuệ

Đại trí trông như ngu

Ngồi tù thì lại rảnh

Khi xưa còn khoẻ thì nghèo

Mà bây giờ rủng rỉnh lại teo mất rồi

Khi xưa còn khoẻ thì ngồi

Bây giờ run rẩy lại muốn trèo đồi vượt sông

Ai cũng từng là thằng

Bây giờ mới trở thành ông

Ai bây giờ là ông

Có thời cũng từng là thằng

Khi xưa ông cũng là thằng

Vài phen biết đổi nhập nhằng lên ông

Bây giờ ông đã là ông

Rồi vài phen biến đổi thì ông lại trông như thằng

Tuổi đi gái gú được thì ngồi nhậu nhẹt

Đến tuổi ngồi nhậu nhẹt thì lại đi gái gú

Tâm bão thì cực tĩnh

Dưới biển là dung nham

Chơi mãi sẽ phải làm

Mà làm nhiều rồi phải nghỉ

Khi mê tiền chỉ là tiền

Đến khi tỉnh ngộ trong tiền có tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm

Đến khi tỉnh ngộ trong dâm có tình

Đông qua thì xuân tới

Khổ tận sẽ cam lai

Bĩ cực rồi sẽ Thái

Cực ái cũng cực sân

Nói Nhân sinh ra Quả

Nhưng Quả cũng là Nhân

Âm và Dương xoay vần

Chân ở ngay trong Giả

....

ALAN TURING-THIÊN TÀI MỆNH YỂU

Alan Turing, nhà khoa học máy tính, nhà toán học thiên tài người Anh, 16 tuổi đã thấu hiểu các ý tưởng của Einstein, đồng sáng lập IBM, người tạo ra một loạt các công trình về toán học máy tính được dùng hiện nay. Tổ hợp bát tự của ông có nét giống ông Ngô Bảo Châu của Việt Nam với tổ hợp NHÂM BÍNH CANH. Năm tháng thì hai người giống nhau, Alan sinh trước 60 năm. Ngô Bảo Châu sinh ngày Canh Dần, còn Alan sinh ngày Canh Ngọ, nên đời Ngô Bảo Châu không thê thảm bằng nhưng cũng kém ngầu hơn so với Alan, Alan một tý xung hai ngọ. Ngoài ra tổ hợp bát tự của Ngô Bảo Châu có nhiều nét giống vua Bảo Đại. Thế đứng chính tinh của lá số Ngô Bảo Châu trùng với thế đứng chính tinh vua Bảo Đại. Ngô Bảo Châu NHÂM BÍNH CANH QUÝ. Bảo Đại QUÝ NHÂM BÍNH CANH.

Thế mới thấy, sự tình thế gian không phải không có trùng hợp kì bí. Và phải chăng tài năng toán học được mã hóa trong lá số? Đây là câu hỏi cho người ngoại đạo thôi, với giới mệnh lý thì đó là đương nhiên.

Quay trở lại lá số Alan Turing.

Mệnh Thái Âm hãm ở tị, thuộc cách cục Nhật Nguyệt song Lộc Xương Khúc Khôi Việt nên thông minh tuyệt đỉnh, phạm Hỏa Linh Hình Riêu nên ông là người có nét quái dị, nhưng Hỏa Linh hợp Nhật Nguyệt nên đốt cho Nhật Nguyệt phát huy rực rỡ. Bạn thấy tất cả các thiên tài máy tính đều có Hỏa Linh, Bill Gates thân có Linh Tinh, mệnh Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt là bộ não còn Hỏa Linh chính là công nghệ điện lửa máy tính. Là người đàn ông, tức phần cứng của Alan là nam, nhưng mệnh Thái Âm Riêu, Đào Hồng Riêu Hỏa nên ông là người đồng tính tức lỗi phần mềm. Tuy nhiên, không gì cản nổi thiên tài sáng tạo của Alan từ thuở nhỏ cho đến lớn. Không chịu học đều các môn mà chỉ học toán và khoa học nên không được nhận học bổng vào trường lớn. Alan học trường làng và vẫn ngầu như thường. Nói chung tôi nghĩ đối với thiên tài thì trường lớp chỉ là chỗ đến cho vui thôi, và bằng cấp là giấy dán tường, nội lực thực sự nằm ở bên trong, nhất là những môn nặng về logic.

Tam hợp mệnh tài quan của Alan nằm trong thế Thiên Không. Đặc trưng của những người thuộc tam hợp Thiên Không là bùng phát ngắn ngủi. Tưởng Giới Thạch cũng Thiên Không nhưng không cư mệnh mà cư tài, bùng phát và suy tàn rồi vẫn giữ được mạng sống. Trong bài hát Bến Thượng Hải có câu “oanh liệt đó suy tàn ngay đó” là nói Thiên Không. Napoleon Bonaparte thì Thiên Không đóng tại mệnh, mà mệnh thân đồng cung nên sức ảnh hưởng của Thiên Không dữ dội, bùng phát và lụi tàn.

Sau khi những thiên tài qua đời, người ta cũng chỉ nhớ tới tư tưởng và công trình họ để lại, chứ không ai để ý Alan từng quất bao nhiêu giai hay bao nhiêu gái. Từ Hy Thái Hậu xoạc bao nhiêu giai một đêm. Vì chẳng để làm gì. Nhưng với đương đại lúc đó, thì ngay cả bà Nữ hoàng cũng nhúng tay can thiệp chuyện đũng quần của một thiên tài toán học. Nói chung, không chỉ Hoàng gia Anh mà Hoàng gia nào cũng bảo vệ đạo đức bằng những cách phản đạo đức nhất. Vì đó là Hoàng gia, một biểu tượng không có mặt trái. Theo lý âm dương thì có phải sẽ có trái. Không có mặt trái nghĩa là cái trái nó đã bị giấu đi.

Thuở đó, thì đối với Hoàng gia Anh việc quan hệ đồng tính là một việc vi phạm đạo đức nghiêm trọng và buộc phải loại trừ. Cho nên Alan bị xét xử và bị thiến bằng hoocmon. Nhưng bản thân Alan cho rằng đó là việc bình thường, và xã hội nên chấp nhận điều đó. Đó chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Thiên tài họ thuần tự nhiên, còn người đời thì đầy ràng buộc lề lối luân thường. Tất nhiên, phải có cương thường thì mới duy trì được xã hội, cho nên cho dù Nữ hoàng Anh có cách nghĩ tiến bộ như Alan chẳng hạn, thì bà vẫn phải xử Alan để răn đe và làm xoa dịu xã hội. Ngày nay, chúng ta nhìn lại thì thấy việc kỳ thị người đồng tính là nhảm nhí, vớ vẩn. Chính những người kì thị mới là bọn bệnh hoạn và kém văn minh. Nhưng cũng buồn cho một thiên tài như Alan, khi mà bị giáo lý cùng đạo đức xã hội bó chặt hai chân, ra đi quá sớm ở tuổi 43.

....

THIÊN PHÁP VÀ NHÂN PHÁP

Những gì thuộc về trời đều đi thuận. Vòng Thái Tuế luôn đi thuận. Vòng trường sinh nạp âm mệnh đi thuận. Luật trời vận hành bất chấp ý thích và ý ghét của con người. Người tốt hay người xấu rơi từ độ cao nghìn mét xuống đều chết. Người tốt hay người xấu đều sinh lão bệnh tử. Người tốt hay người xấu đều có tam độc ngũ uẩn. Người tốt hay người xấu đều chịu chung quy luật về thời gian, cho dù đó là Đức Phật uống nhiều nước. Cho nên Đạo đức kinh có câu thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó rơm. Hàm ý là luật trời vận hành bất kể cảm xúc và mong muốn của con người. Lắm lúc ngẩng mặt lên trời có người than: sao ông bất nhân quá, hay là ông không có mắt à. Không cần mắt. Hệ thống vũ trụ tự vận hành theo quy luật bất biến. Lấy lửa dí vào người thì ai cũng nóng. Thế thịnh suy bĩ thái vào đó ai cũng như ai.

Nói rông dài vậy để nói rằng tử vi cơ bản có hai pháp môn. Pháp môn hàng thiên và pháp môn hàng nhân. Pháp môn hàng thiên để xem thượng hạ cách, độ số của lá số, thăng trầm của thời vận. Pháp môn hàng nhân để xem chuyện con người, cưới hỏi sinh nở ốm đau, những chuyện lặt vặt.

Bên tử bình, Vương Khánh cho rằng có ba pháp môn: thiên địa nhân. Thiên pháp dùng âm dương phân định thượng hạ cách, sang hèn. Địa pháp định cục xem được tài năng tuyệt kỹ đời người. Nhân pháp dùng xem chuyện hoạt động thường ngày của đời người. Bạn đọc thêm các bài viết của Vương Khánh. Ý cũng là có những cách xem định đại cuộc thì rất đúng nhưng không xem được chuyện vặt vãnh. Có cách xem ứng chuyện vặt như thần nhưng hỏi độ số sang hèn trong xã hội thì lại mù tịt. Những thầy giang hồ cần nhân pháp để tư vấn cụ thể chi tiết cho thân chủ. Giới thái bốc thì họ lại không hứng thú với chuyện lặt vặt, coi chuyện cao thấp thăng trầm mới là thú vị. Ví dụ xem số vĩ nhân chỉ cần biết vận nào phát vận nào bại. Không cần biết cưới xin hay cha mẹ mất năm nào. Nhưng người thường thì chuyện sinh hoạt xã hội quan trọng hơn. Họ có điều hành tổ chức hay tập đoàn đâu mà ngại thăng trầm bĩ thái, hàng ngày có cơm ăn áo mặc là đủ vui, chuyện cứu thế hay giải thoát là chuyện quá xa vời. Thậm chí với họ, lo chuyện vĩ mô là dở hơi. Thiên pháp xem vận phải nói là lạnh lùng như luật trời. Trời thả loài người vào một khu vườn, có quậy gì ở đó thì quậy, đến lúc lại bắt đi. Khu vườn đó là khu vườn Tư Tưởng.

Và không có bất cứ một sao lẻ nào có khả năng xem độ số cao thấp. Độ số cao thấp do quy luật khép kín một vòng quy định. Đời người lên xuống chỉ một nhịp. Một dải vận lên xuống chỉ một nhịp hình sin là hết đời. Trong sóng lên có thể có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng nhưng đại cuộc vẫn là lên. Trong sóng xuống có sóng nhỏ lên xuống nhì nhằng mới là xuống. Xem lá số những người có sự kiện lên xuống như ông Đinh La Thăng, điều hứng thú duy nhất với tôi đó là chiêm nghiệm nhịp đời lên xuống, chứ còn ứng kỳ lặt vặt rồi thiện ác đúng sai tôi không quan tâm. Khi thịnh có thể làm mọi chuyện, khi suy chỉ làm được một chuyện. Chìm đắm vào những vận lặt vặt sẽ đánh mất cái nhìn đại cục.

Tử vi ngày nay tôi cho rằng đã đi vào chi tiết mà đánh mất nguyên thần của nó, do nhu cầu thị trường. Những gì đơn giản nhất như vòng Trường Sinh mệnh bị lãng quên. Trong khi Bill Gates và Lý Tiểu Long mệnh kim đơn giản phát trong vận kim, Tưởng mệnh thổ phát trong vận thổ, Kennedy bại khi thổ tuyệt, John Lennon tử khi liệt hoả đốt kim, vậy thôi. Và vòng trường sinh nạp âm mệnh thì luôn đi thuận, vì đó là hàng thiên. Sang đến trường sinh cục đó là hàng nhân rồi nên có thuận nghịch. Nhiều người không hiểu chỗ này cứ kêu oai oái sao trường sinh cục lại có thuận nghịch. Những cơ bản đó không hiểu thì cao siêu ở đâu.

Tứ hoá Tử Vân không dùng tiểu vận chỉ dùng thái tuế là có ý nhắm tới thiên pháp. Vận tháng vận ngày cũng cứ lạnh lùng đi thuận, đó là nhắm tới thiên pháp. Hay có phái an Hoả Linh cứ theo chiều thuận, bất kể nam nữ, cũng là hướng tới thiên pháp. Họ không sai đâu, khi bạn hiểu thiên pháp nhân pháp khác nhau.

....

PHƯƠNG PHÁP

Qua phương pháp xếp rubik lạm bàn phương pháp học tử vi. Khối rubik 3x3x3 có sáu mặt, tại thời điểm khởi đầu và kết thúc là trật tự, bất kể sắp xếp nào còn lại cũng là hỗn độn. Mục đích của trò chơi là sắp xếp lại trật tự từ hỗn độn. Theo lý thuyết thì n đường xoay gây hỗn độn thì n đường xoay ngược lại sẽ tái lập trật tự. Nhưng đây chỉ là lý thuyết chứ không khả thi. Vì với người chơi cần có trật tự lộ trình nhất định để tìm tới điểm đến. Từ nhu cầu đó, xuất hiện phương pháp xoay dành cho mọi người. Phương pháp này tái lập từng tầng từng tầng. Từ tầng một tầng hai đến tầng ba, và thường đặt mặt trắng lên trên cùng.

Cái hay của tư duy phương tây là công thức hoá mọi bước. Và muốn công thức hoá thì đầu tiên phải xác định và cố định vấn đề. Xác định được mục tiêu nhưng không cố định được thì giống như bắn con chim đang bay, lúc trúng lúc trượt. Mình có thể bắn trúng nhưng không chỉ được cho người khác bắn trúng. Mọi trường hợp của rubik được xác định, các trường hợp khác được quy về trường hợp đã ấn định một cách nhẹ nhàng. Sau khi xác định được những vấn đề mẫu ví dụ A B C D. Thì đây là một tập hợp toàn vẹn. Tức là kiểu gì cũng chỉ nằm trong những trường hợp này. Tiếp theo là các công thức để giải quyết từng trường hợp. Các công thức lại được xây dựng trên những nền tảng dễ nhớ nhất, là quy tắc bàn tay trái và quy tắc bàn tay phải. Hai quy tắc này là công cụ giải quyết mọi vấn đề. Nếu làm một lần chưa được thì làm nhiều lần sẽ giải quyết được vấn đề.

Có nhiều cách giải ngắn hơn nhưng đa tạp. Vì sao họ lại chọn cách giải đường dài hơn. Đơn giản vì nó có quy luật nên ổn định và dễ lần theo.

Ví dụ một người đi 100km với những điểm trung gian xác định. Có thể là mấy chục điểm. Cũng sẽ nhanh hơn Người đi 50km mà vừa đi vừa dò hỏi, thậm chí đi xong không nhớ được lộ trình mình đi. Đi chỉ cần đến đích thì bất kể lộ trình. Như quân sự chỉ cần thắng đã còn lại tính sau. Kể cả là ăn may. Nhưng điều đó vô nghĩa hoàn toàn trong giáo dục. Giáo dục là dạy được mọi người làm điều mình làm được. Và phương pháp có thể được tái lập bởi bất cứ ai. Phương pháp là đơn giản và dễ hiểu nhất.

Cho nên các phương pháp tử vi cần đạt hai yêu cầu:

1. Tạo được mô hình đầy đủ các vấn đề. Có thể là 12, có thể là 36, có thể là 60, hoặc 72. Nhưng phải kín. Kín như ngũ hành. Kín như bát quái.

2. Giải quyết được từng vấn đề trong mô hình

Đây là vấn đề của người lập thuyết. Ứng dụng là việc của người dùng. Cho dù mô hình chỉ đơn giản là 5 yếu tố, nhưng hoàn thiện. Còn hơn có hàng trăm yếu tố mà chưa hoàn thiện. Giống như kỳ công tạo ra khẩu súng bắn trúng con ruồi xa hàng trăm km. Trong khi mấy con ở gần lại bắn trượt. Mà chỉ quạt một vỉ lại trúng chục con ở gần. Hoàn toàn phí công và vô nghĩa. Dù mô hình 5 yếu tố đơn sơ phải chấp nhận sai số nhất định, còn hơn các siêu mô hình với hiệu dụng không hơn lại còn lủng củng.

Và khi bạn xác định được các yếu tố đúng, dù nó chưa đủ. Như thuyết Thái Tuế, nó đúng đã. Hành mộc vượng phương đông là chắc chắn nó đúng đã. Nắm chắc cái đúng và xử lý các yếu tố còn lại sẽ tạo ra sự tinh tấn. Những cái đúng không thể bị nghi ngờ khi sai. Sai vì cần ít nhất ba yếu tố để xác định một vấn đề. Một đúng là chưa đủ. Còn hơn trong tay bạn không có một công cụ đúng nào để sử dụng.

Không nên cầu kỳ tỉ mỉ quá mức cho cái gì. Theo nguyên tắc dạo cạo Occam, khi tăng thêm nhiều công cụ nhưng cái đúng thêm không đáng kể thì không đáng. Thà chấp nhận sai số để được gọn nhẹ phương pháp còn hơn. Đó là lí do vì sao chỉ dùng bốn trụ năm tháng ngày giờ chứ không dùng thêm phút giây.

Và khi yên tâm về pháp rồi thì nhởn nha đoán xong bỏ đó đi chơi thôi. Không nên quá tham lam. Rồi bạn sẽ thắng sau cùng với luật trung bình. Trong khi bạn luôn nhẹ đầu hơn vì sự gọn nhẹ của phương pháp.

....

THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT-SỰ TẦM THƯỜNG VĨ ĐẠI

Phương pháp xếp Rubik có nhiều, nhưng tổng quát thì có hai loại thôi. Đó là phương pháp nhiều bước thì từng bước đó đơn giản, còn phương pháp ít bước thì từng bước đó phức tạp hơn. Nhìn tổng thể thì bạn thấy không khác gì, nhưng nhiều người họ thích phương pháp ít bước, để mỗi bước đó họ phải ôm cả một rổ thao tác và phải nhớ nhiều trường hợp hơn. Giữa hai phương pháp 5 bước và 7 bước, tôi chọn phương pháp 7 bước với các nội hàm đơn giản dễ nắm bắt. Và nếu đi truyền thụ, tôi cũng sẽ truyền thụ phương pháp 7 bước. Giống như khi thầy giáo viết đề toán lên bảng, một sinh viên lên bảng cầm phấn và đứng thộn ra một lúc rồi viết kết quả cuối cùng. Cả lớp cho rằng sinh viên đó giỏi. Tôi cũng đồng ý là khả năng tính nhẩm và trừu tượng của bạn đó tốt, nhưng tôi cho rằng kiểu làm đó là vô nghĩa trong phát triển cộng đồng. Tất nhiên, mục đích của anh sinh viên chỉ là đáp án thì ok. Còn với đại chúng, nên viết tuần tự từng bước rõ ràng, để các bạn giỏi như kém có thể bám theo, hiểu được và kiểm tra được, đó mới là giáo dục cộng đồng. Ngay cả người giỏi trong lúc đầu óc không minh mẫn cũng có thể kiểm tra từng bước xem mình sai ở đâu.

Ngày nay, cả thế giới hướng tới sự siêu phàm kể cả mấy người học tử vi, cũng hướng tới những kiếm chiêu siêu phàm, để xem được vài lá số thượng cách mà bó tay với các lá số đại chúng. Lá số thượng cách có tam hoa tụ đỉnh, dễ xem. Lá số thường nhân tam hoa phân tán, tản mác, khó xem. Phân tán thì họ mới là thường nhân. Nên tôi rất thích những người xem số sai 100%, vì cách xem của họ rất nhất quán, chỉ thay đổi cách nhìn là 100% sai thành 100% đúng. Lầm sâu thì ngộ sâu. Với những người xem lúc trúng lúc trượt mới là khó sửa cho họ. Vì phương pháp của họ vá víu nhập nhằng.

Quay lại câu “đại phú do thiên, tiểu phú do cần” của các cụ nhà ta hay nói. Nghĩa là giàu lớn thì do trời, còn giàu nhỏ do cần cù. Như Bill Gates là tỷ phú hàng Thiên vì ông ta nắm được thiên thời, hay Trương Gia Bình sáng lập FPT là nắm thiên thời của Việt Nam. Jack Ma là người nắm thiên thời của Trung Quốc, sáng lập ra thứ xã hội đều cần nhưng chưa có nên chắc chắn thành công. Bây giờ có cho làm lại thì nghìn ông Bill Gates hay nghìn ông Trương Gia Bình cũng không làm được. Cùng lắm ngồi viết thuyết hay rao giảng.

Bát chánh đạo của đức Phật cũng là con đường bách phát bách trúng, nghĩa là cứ làm đúng vậy là thành Phật, áp dụng cho mọi thường nhân. Tiểu phú do cần hàm ý cứ chịu khó làm việc sẽ đạt được thành công nhỏ. Thành công nhỏ là chắc chắn không đói. Còn kính thưa các bố các mẹ làm ít, chơi nhiều rằng cứ vậy thì không sớm thì muộn cũng bại, mà không bại tiền thì cũng bại sức. Nhà giàu phú gia địch quốc cũng vô nghĩa với cộng đồng, cái giỏi nhất là tiêu tiền, không lẽ đi hướng dẫn cộng đồng cách tiêu tiền, cộng đồng làm gì giàu như nhà bạn để tiêu tiền giống bạn. Cho nên Bát Chánh Đạo là phương pháp thấp nhất, đủ thấp nhất để mọi chúng sinh có thể bước lên. Và đặc cấp cao thủ, tôi nghĩ không phải là người đạp cành lau vượt sông. Mà là người vẽ đường cho bất cứ ai cũng có thể vượt sông được. Và người vẽ ra quy luật cho cả vũ trụ này đương nhiên là người hiểu rõ quy luật của vũ trụ này. Đó thực sự là siêu việt.

Quay lại tử vi cho bạn xem sự tầm thường được rèn luyện theo phương pháp đúng sẽ thành vĩ đại ở sao Khôi Việt. Thường thì xem số, nếu mệnh thân có Xương Khúc, ngoài trường hợp đặc biệt bị phá cách thì đa phần đó là người có tài học, là người học giỏi. Nhưng khi bạn xem số, có người không có Xương Khúc mà văn bằng cũng cao, bạn soát thật kỹ thì thấy Khôi Việt Quang Quý. Nếu bạn luận Khôi Việt là bằng sắc, đó là cách luận của phàm phu tục tử. Cao thủ họ sẽ hiểu rằng Khôi Việt là chính khí, Quang Quý là sự sáng suốt. Người có Khôi Việt Quang Quý thì bản thân người đó họ chăm chỉ thực hành đúng những gì thầy cô dạy, những gì trưởng bối dạy. Những người đó thành công của họ do thực hành và đi theo cái đúng, chứ về tài hoa tự thân thì không bao giờ bằng người Xương Khúc. Cái này là tinh hoa tử vi, bạn cần nắm rõ. Chứ đừng thấy ai có bằng sắc là nghĩ họ tài hoa. Nhiều người tài hoa không có bằng sắc cao, và cũng không thành công. Cho nên bạn sẽ gặp những mẫu người được nuôi dạy tốt, có trưởng bối giỏi, họ đơn giản là lặp lại những gì người thành công đã làm nên họ thành công. Đó chính là tính quý nhân đi kèm của Khôi Việt. Thông thường, mẫu Khôi Việt họ sẽ đi theo một đại ca lớn, đi vào một tập đoàn lớn, họ thích những gì hoành tráng và chính quy. Nhưng về sáng tạo, bạn đừng kì vọng những người này, họ rất cứng nhắc và máy móc. Họ hay, họ nhanh vì họ được học cái đúng từ đầu. Chứ nói sáng tạo với họ thì bằng không. Nhược điểm của họ là cứ đi mãi một con đường, rất bảo thủ cứng đầu. Cho nên Khôi Việt ứng với lãnh đạo đứng đầu. Lãnh đạo là phải bảo thủ kiên định, hơi tí dao động không thể làm đầu lĩnh. Cho nên Khôi Việt hóa giải Hóa Kỵ. Khôi Việt hóa giải sự thị phi của Hóa Kỵ bằng chính khí. Khôi Việt hóa giải sự mê mờ của Hóa Kỵ bằng kiên định. Hóa Kỵ sai thì Khôi Việt đúng. Khôi Việt cần đi với Quang Quý thì sẽ được sự sáng suốt của Quang Quý dẫn đường làm giảm bớt sự cố chấp cứng đầu của Khôi Việt.

Trong phép hóa giải Không Kiếp bằng Khôi Việt Quang Quý, tôi đã từng nói rồi, bây giờ nhắc lại. Khôi Việt là chính khí, là khôi giáp của quân chính quy, Quang Quý là thông minh là sự sáng suốt. Đi với những sao này, Không Kiếp từ nên côn đồ tán loạn thành một anh hùng truyền thuyết. Tôn Trung Sơn là một ví dụ về Không Kiếp gặp Khôi Việt Quang Quý.

Thái Tuế chưa tuổi gì để so bảo thủ với Khôi Việt. Thái Tuế bảo thủ về quan điểm, nhưng Khôi Việt bảo thủ về cả con đường. Thái Tuế mới là cái mồm, thì Khôi Việt là cả cái đầu.

Nếu tóm tắt về Khôi Việt, tôi dùng một chữ Chính. Tóm tắt về Thái Tuế, tôi dùng một chữ Trung.

Nếu có dịp tôi sẽ nói về chủ nghĩa thần tượng mù quáng của sao Cự Môn.

....

CUỘC TÌNH THIÊN KHÔNG CỦA NGÂN HỒNG CÔ NƯƠNG

Ngày xưa, có hai sĩ tử, một là Lưu Dung 35 tuổi con nhà đại quan, hai là Lý Kính 27 tuổi con nhà thôn dã. Hai người tài cao muốn lập công danh, nên đến kinh đô ứng thí. Tài mến tài nên gặp nhau kết nghĩa anh em. Hai ông nhà quê lên kinh đô thi, chưa biết luật chơi chốn phồn hoa, lại nghĩ mình tài cao vào thi ngon đây. Ai dè gặp một phen diệu thủ không không (bàn tay kỳ diệu), các quan bán đề thi ra ngoài. Hai anh em trượt chỏng vó.

Tại hoàn cảnh này, hai người bắt đầu thể hiện tính cách của mình. Lý Kính thì bi quan than vãn, nhưng Lưu Dung thì không, anh quật khởi và đầu trò rủ thằng em đi kiện. Mà kiện được thì phải mai phục úp được ông vua rồi làm loạn cả lên. Càn Long biết chuyện, sai thanh tra sự việc và trảm các quan lộ đề. Hồi xưa, bộ luật rất đơn sơ, nên khung hình phạt cũng ít mức. Lộ đề là trảm. Cả nhà lưu đày hoặc làm nô lệ, miễn bàn.

Sau đó, Càn Long cho thi lại. Và các thí sinh mua đề đã làm một phen kinh hoàng triều cương với những bài văn thơ vịt bầu của mình. Đương nhiên, thi cử nghiêm ngặt thì người tài vươn lên và Lưu Dung giữ vị trí quán quân.

Tình tiết Càn Long thua cờ nhường vợ, và sau đó lại để tay thắng cờ mình lên làm Trạng Nguyên thể hiện tính cách anh hùng mã thượng của tay chủ tướng, đồng thời thể hiện sự anh minh chí công vô tư của một vị vua, có thể nói đây là thời Tử Vi cư ngọ. Vương pháp là trụ cột nâng kèo giữ mái vương triều. Trụ cột gãy là cả vương triều sụp đổ. Trung tâm vận hành vương pháp là hoàng đế, cho nên gọi là quân chủ. Vì thế thời phong kiến cần hoàng đế anh minh, và Càn Long thể hiện đặc sắc vai trò minh quân như vậy. Bạn cũng biết là Bao Thanh Thiên Bao Chửng, tay cầm thượng phương bảo kiếm, tay đập bàn, miệng hét, tung hoành xử án, trảm đầu quý tộc rụng như sung là bởi vì sau lưng có Tống Nhân Tông ủng hộ. Chứ Tống Nhân Tông không chống lưng thì 9 vạn Bao Thanh Thiên cũng nghỉ khỏe, cái thân chưa chắc lo xong chứ đừng nói đánh án. Nói chung, không ai muốn trảm người cả, kể cả Tống Nhân Tông hay Bao Chửng. Nhưng không giữ chính pháp nghiêm minh thì thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thì còn nhiều người chết hơn. Đánh chửi nhau suốt ngày, khỏi làm ăn sản xuất. Đó là lý do tại sao phải giữ chính pháp.

Lưu Dung và Lý Kính là hai mẫu hình mệnh lý. Cuộc đời Lưu Dung lý trí, cương nghị thẳng băng. Ông ta xử thế cũng rất chính quy gãy gọn không lằng nhằng. Lấy vợ cũng một ván cờ là định cuộc. Gặp khó khăn thì vươn lên không buông bỏ. Ông ta là biểu tượng của chí dương chí cương.

Còn Lý Kính thì thiên về cảm xúc, khi ngồi ôn thi thì nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc vang động không gian nhưng Lưu Dung nghe thấy mà không động tâm còn Lý Kính nghe thấy và động tâm, cho dù Lưu Dung xử lý thì cách xử lý cũng chắc chắn khác cách xử lý của Lý Kính. Lý Kính nghe thấy và động tâm nên anh đi tìm hiểu người con gái đó là ai và bắt đầu hành trình định mệnh của mình.

Cô gái đó là Ngân Hồng, bố cô để lộ đề thi và bị Càn Long trảm. Gia đình trên dưới tan nát kẻ bị giết người bị lưu đày, cô cũng đang sắp bị tuyển vào hoàng cung làm phi tần, nên cô buồn cô khóc. Và người gây ra sự việc một cách hữu cơ chính là hai anh em Lưu Dung và Lý Kính. Nói cách khác kỳ duyên đưa đẩy, chính Lý Kính là người đẩy cô vào tình cảnh này. Tất nhiên, bố cô sai thì bố cô phải chịu. Nhưng người hóa duyên là anh em Lý Kính. Thế mới là duyên. Và nếu cô ta cứ yên phận vào cung thì mọi chuyện đã khác. Vì mối tình với Lý Kính mà giả bệnh để bị loại ra ngoài. Cách giả bệnh do Lưu Dung xui Lý Kính làm. Nên sự việc sai hướng càng thêm sai.

Không có tiền, Lý Kính đi cắm giày lấy tiền trang trải vụ này. Cầm đồ 4 lạng bạc và giữ giấy cầm đồ trong người. Chính vì mảnh giấy cầm đồ mà anh mất cả công danh. Vì sau vụ bê bối, Càn Long nghiêm lệnh cấm mang giấy có chữ vào trường thi. Lính canh soát trong người Lý Kính thấy giấy có chữ thì đuổi ra. Có thanh minh đó là giấy cầm đồ cũng vô vị, vì lính canh có thể họ mù chữ, hoặc họ thà đuổi nhầm còn hơn sau này bị trảm.

Hỏng thi, Lý Kính bán mình làm sư lấy tiền vì thời đó các chùa bỏ tiền để chiêu người làm hòa thượng. Bản thân Lý Kính là người rất am hiểu kinh sách Phật giáo, nên lúc ứng tuyển các sư rất ưng. Kỳ thực đây cũng là ẩn duyên của anh ta, chờ ngày phát lộ. Lý Kính lấy tiền chuộc Ngân Hồng cô nương về và gửi nhờ ở nhà Lưu Dung. Còn Lý Kính lên chùa tu. Thì ban đầu hai người vẫn gặp nhau lén lút. Nhưng rồi đến một ngày, Lý Kính ngộ đạo thật và chấm dứt mối duyên này. Lưu Dung xin Càn Long cho Lý Kính hoàn tục nhưng Lý Kính từ chối. Anh ta nói với Ngân Hồng cô nương rằng: Lý Kính đã không còn mà chỉ còn Đạo Ký này thôi. Ngân Hồng cô nương khóc hu hu nhưng đành.

Nhìn lại cả chặng đường thì hai anh em kết nghĩa đều thành công tuy con đường khác nhau. Lưu Dung làm đại quan, tức người làm việc dương. Lý Kính thì đắc đạo, là người làm việc âm. Cả hai đều là anh hùng cái thế. Con đường của Lý Kính lòng vòng hơn, và ngang trái tình đời hơn vì anh ta vô duyên với việc đời, đậm duyên với đạo. Chuyện Ngân Hồng cô nương chỉ là con thuyền đưa anh tới bến bờ giác ngộ. Bản thân anh là người am hiểu kinh sách đã là duyên. Sau đó cùng với Lưu Dung kiện trường thi làm bố Ngân Hồng bị trảm, đó cũng là duyên. Ngân Hồng ở trọ ngay gần khu trọ của anh ta, đó cũng là duyên. Vì muốn có tiền chuộc cô ta nên anh mới bán thân làm sư. Mà con người đầy đạo duyên như Lý Kính vào chùa tu thì khác gì rồng về biển lớn. Có sư phụ, có môi trường, có kinh sách, lại ở trung tâm hội tụ năng lượng tâm linh thì Lý Kính đắc đạo là chuyện đương nhiên. Tốc độ ngộ đạo của anh nhanh tới mức, Ngân Hồng cô nương chưa hết trẻ mà anh đã ngộ đạo. Ngân Hồng cô nương chỉ là một miếng rubik trung gian để đưa toàn bộ khối rubik Lý Kính về đúng chỗ. Đó là Thiên Không, rất thật mà cuối cùng lại là giả.

Tình lúc có, là chân tình. Ngộ lúc ngộ là chân ngộ. Chân tình nên chân mê, chân mê rồi chân ngộ.

....

NƯỚC MỸ ĐANG NGỒI THIỀN

Thế thiên hạ hợp lâu thì tan, tan lâu thì hợp. Thể chế rồi học thuyết rồi con đường có nhiều ồn ào nhưng chung quy chỉ có hai kiểu. Về thời cũng chỉ có hai thời. Dù mang màu sắc nào thì bản chất muôn năm vẫn không thay đổi. Hai nhịp thay nhau như hơi thở vào ra. Vung vãi quá thì đến lúc phải thu vén lại, mà siết chặt quá thì đến lúc phải nới lỏng ra. Siết chặt ngăn nắp hay trật tự để tập trung sức mạnh, chấn hưng nội khí. Thả lỏng tràn lan để mở rộng phát triển. Sau thời này lại đến thời kia cứ thế xoay vần. Hiện nay nước Mỹ đang đến giai đoạn phải co lại để chấn hưng nội khí sau thời gian dài phân tán sức mạnh và mối quan tâm đi khắp nơi. Chính sách tiết kiệm được thi hành đối với tài chính. An ninh được siết chặt với con người, kể cả trong nước cũng như dân nhập cư. Sức mạnh của cảnh sát thanh tra được nâng cao. Rút khỏi cuộc chơi của nhiều câu lạc bộ kinh tế hay môi trường hay quân sự toàn cầu. Sau thời gian dài thở ra thì bây giờ hít vào. Sau thời gian dài thả lỏng và cởi mở để phát triển kinh tế thì loạn xạ nảy sinh, tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật xuất hiện, thì phải rút dây siết chặt. Sau thời thả lỏng, kinh tế phát triển, giàu có rủng rỉnh dẫn đến tham nhũng và phè phỡn là đương nhiên. Tham nhũng làm suy yếu sức mạnh tổ chức thì đương nhiên phải chấn hưng. Phè phỡn làm xộc xệch bộ dạng thì phải xốc lại. Sau thời kỳ để cỏ mọc tràn lan thì đến thời cắt tỉa.

Thế cuộc trong lịch sử cũng vậy. Bá vương chỉ có hai việc là lãnh đạo nội và ngoại. Chiến lược chỉ có hai sách: đó là công hay thủ. Yếu thì phải thủ để giữ, mạnh rồi lại vươn ra ngoài gây ảnh hưởng. Vươn mãi chiếm được rồi lại phải dừng để củng cố chấn hưng. Thời hậu chiến, kinh tế Trung Quốc suy kiệt. Đặng phải đưa ra hai mươi tư chữ để vạch sách lược cho Trung Quốc thời im lìm tích khí: lặng lẽ quan sát, bình tĩnh ứng phó, giữ vững trận địa, giấu mình chờ thời, giỏi về phòng thủ, quyết không đi đầu. Sau đó sang Mỹ cười nói, phát triển kinh tế, duyên dáng như chú gấu Panda dễ thương để có thời gian ăn lá trúc.

Chấn hưng củng cố là thời kỳ tứ mộ trên địa bàn. Sau thời tứ chính cực thịnh thì phải đến tứ mộ ngưng đọng. Sau thời tứ mộ ngưng đọng tập trung sức mạnh sẽ là thời tứ mã tung hoành. Sau thời Trump thu vén, nước Mỹ củng cố lại nội lực sẽ là thời Mỹ đi gây ảnh hưởng mở rộng tới các nước khác, rồi sau đó lại co lại lấy đà, rồi lại vươn ra, rồi lại co lại. Cho nên mọi sự chỉ trích việc tập trung hay phân tán đều là mù quáng. Tuỳ đất tuỳ thời mà cần tập trung hay phân tán. Không ai co mãi hay duỗi mãi được, đều phải co duỗi nhịp nhàng. Như Nhật Bản và Đức sau thời kỳ tứ mộ tập trung hun đúc, sức mạnh lên tới đỉnh điểm và đương nhiên nhu cầu tất yếu là bung sức mạnh đó ra ngoài. Bung mãi như con ếch muốn to bằng bò thì đuối sức và nổ tung. Xì hơi xẹp lép rồi thì lại nở nụ cười hiền hoà phát triển kinh tế. Giàu rồi lại lăm le vũ trang, tụ khí sinh cường. Cực thịnh lại bung ra rồi lại xẹp.

Chuyện chỉ có thế, có gì đâu ghi hàng ngàn trang sử. Bạn đang ở thời nào? Tứ mộ lặng lẽ hay tứ mã tung hoành hay tứ chính cực thịnh? Bạn thích tự do như tứ mã, chính trị như tứ chính hay tâm linh như tứ mộ?

....

NGÔI TỬ VI-CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC

1. Khát vọng làm chủ.

Đặc điểm cốt lõi của Tử Vi là tính làm chủ. Tử Vi khao khát làm chủ. Tử Vi giỏi làm chủ. Tử Vi tốt nhất làm chủ. Thế giới rộng lớn này có nhiều Tử Vi và có nhiều mức độ làm chủ khác nhau. Không phải ai cũng là người sáng lập, có thể họ thừa kế, có thể họ làm chủ bộ phận, có thể họ là đội trưởng của năm người thôi, nhưng tính Chủ của ngôi sao Tử Vi rất rõ. Và những người Tử Vi nên làm chủ từ đầu, chứ nếu Tử Vi đi làm thuê rồi thăng tiến lên làm chủ thì Tử Vi sẽ bị đè bẹp trên con đường đó bởi những người làm thuê chuyên nghiệp.

2. Điềm tĩnh mọi hoàn cảnh.

Điềm tĩnh chính là làm chủ bản thân. Người tử vi có ý thức rèn luyện và làm chủ bản thân họ từ rất sớm. Đây cũng là lý do vì sao tử vi hành thổ. Phương Tây gọi thổ là tinh tuý thứ năm, đứng giữa và vận hành bốn nguyên tố còn lại. Nếu không thể làm chủ bản thân, chắc chắn không thể làm chủ ngoại cảnh. Và điềm tĩnh đơn giản là không chạy theo những tác động bên ngoài. Tử Vi điềm tĩnh trước mọi tác động nên sự bát nháo của Không Kiếp làm Tử Vi phá cách.

3. Bí mật tuyệt đối.

Nếu bạn hay xem phim hay đọc sử về hoàng cung thì bạn hiểu cấm cung sâu như biển. Hoàng cung là nơi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Và chủ nhân của hoàng cung chắc chắn không thể là người lúc nào cũng toe toe cái mồm. Cho nên sự bí mật của Tử Vi là tuyệt đối. Có thể nói Tử Vi định nghĩa thế nào là bí mật. Tử Vi chỉ hút thông tin của người khác chứ không chịu chia sẻ thông tin của mình. Tử Vi ít khi nói ra ý kiến trước giây phút cuối cùng. Và Tử Vi không bao giờ nói ra toàn bộ thông tin. Tử Vi nói với mỗi bộ tướng của mình một phần thông tin. Bạn nhìn Gia Cát Lượng điều quân là biết. Ông ta cho mỗi tướng nắm một lệnh bài để thừa lệnh. Tướng nào biết việc tướng đó và đến cuối cùng mới hiểu toàn trận đánh. Đó là nguyên tắc điều hành trung tâm của quân sự. Ngôi Hoá Kỵ chủ đêm đen huyền bí, chưa biết chứ không phải biết rồi mà cố tình giấu như Tử Vi. Cho nên tính chất của Hoá Kỵ khác với Tử Vi. Khi chính tinh là động từ thì Tử Vi là giữ bí mật.

4. Nhìn xa trông rộng.

Tử Vi có tầm nhìn xa và sâu. Tầm nhìn của Tử Vi do vị trí trung tâm của nó mà có. Tầm nhìn của Tử Vi chỉ giới hạn ở vùng nó làm trung tâm. Nói cách khác tử vi như một tổng đài, thu và phát tín hiệu. Bạn thấy Tử Vi nhìn xa trông rộng là ở lĩnh vực của anh ta mà thôi. Chứ tử vi không sở trường ở sự phiêu lưu và phóng kiến ra vô tận. Tầm nhìn của Tử Vi dựa trên sự tính toán cụ thể trong hiện tại và những quy luật bất biến. Tử Vi co về làm chủ ở khu vực nó muốn, mà muốn làm chủ trong giới hạn nào thì phải có tầm nhìn trong giới hạn đó. Nếu không có tầm nhìn, sẽ không có sự chủ động.

5. Khác biệt và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tử Vi là một trung tâm của những gì xung quanh nó. Tử vi như số nguyên tố, khác biệt và không chịu phân chia. Những người khác biệt có cái hay là họ chấp nhận sự khác biệt của người khác. Đơn giản vì họ hiểu sự khác biệt. Họ khác biệt vì họ có chủ kiến. Họ làm đầu lĩnh vì họ có sự chủ động. Họ tự tin vì họ nắm được đầu mối. Họ tôn trọng sự khác biệt của người khác nhưng không chịu đi theo người khác. Họ có thể có ông chủ, nhưng ông chủ đó phải chấp nhận sự độc lập của họ. Như nước Mỹ chấp nhận sự riêng biệt của các tiểu bang. Giám đốc phải tôn trọng ý kiến và quyền tự quyết của trưởng các bộ phận. Tử Vi không làm những việc mà người khác cũng có thể làm được. Nếu họ không làm tốt hơn, họ sẽ đi đến chỗ khác. Nếu họ làm, phải là khác biệt. Nếu việc giống nhau, thì họ phải làm tốt hơn họ mới làm, vì tốt hơn chính là sự khác biệt.

6. Tỉ mỉ chi tiết nên hợp với Lộc Tồn.

Tử vi không rõ tính tỉ mỉ chi tiết lắm. Chỉ là cụ thể và thực dụng. Không có Lộc Tồn thì Tử Vi thiếu một cái gì đó đường nét, thiếu cái gì đó rõ ràng. Đi với Lộc Tồn, Tử Vi như rồng gặp biển. Khi đó Tử Vi vô cùng chi tiết tỉ mỉ đến tận đơn vị cuối cùng. Người Tử Vi Lộc Tồn bất kể làm việc lớn nhỏ đều cụ thể rành mạch. Cảm tưởng cái gì họ trình bày đều rất hiện thực. Họ mô tả bầu trời sao, thì người nghe cảm giác có thể sờ được có thể nắm được các ngôi sao trong bàn tay mình. Người Tử Vi Lộc Tồn họ giao việc cho cấp dưới theo từng mục như checklist. Họ rất rõ ràng về thế nào là đạt thế nào là không đạt. Việc nào là phải làm, việc nào không cần làm.

7. Tính thực dụng cao.

Tử Vi rất thực dụng, cho nên mới ưa thích Lộc Tồn. Tử Vi thích khẳng định và quả quyết dựa trên các tính toán lợi ích có thực. Tử Vi là nhà quản trị tài năng. Nếu Nhật Nguyệt là vị vua đầy mơ ước và hoài bão tầm thế kỷ, thì Tử Vi là vị vua của hiện tại và của hành động. Cái gì cần làm trước, cái gì mơ hồ xét sau. Tử Vi đơn giản là làm việc. Nên lãnh đạo Tử Vi rất ưa bọn Thất Sát xông xáo tuyến đầu. Nếu Tử Vi làm tính thì đó là phép tính của kế toán, là phép đếm đơn giản của số nguyên chứ không có thập phân thực ảo gì phức tạp. Những con số xu hướng hay huyền ảo tương lai, đối với Tử Vi mà nói đều là nhảm nhí, trừ phi khi Tử Vi bị biến chất bởi Tham Lang.

8. Hình tướng và tính cách:

Hình tướng và tính cách của tử vi là đặc trưng của ngũ hành thổ. Tức là vuông vắn dày dặn, đầy đặn, không sắc nhọn, không nhão, không dẹt, không gân guốc. Bạn cứ tưởng tượng Tử Vi là hình vuông căng đầy, không sắc cạnh. Vuông mà lại sắc cạnh thì là kim bạn nhé. Tử Vi toát lên vẻ cẩn trọng trầm ổn và nhân hậu. Về màu sắc thì Tử Vi chủ màu vàng màu đỏ tía màu cam, những màu thiên về trung tính. Người Tử Vi chơi được với mọi loại người, và dung hoà được mọi loại tính cách. Đó cũng là đặc tính của thổ, tinh tuý thứ năm đứng giữa vận hành các nguyên tố còn lại. Cho nên nếu bạn gặp một Tử Vi gày gò, teo tóp, tính cách thì nẩy tanh tách, vội vàng hoặc lờ đờ ủ dột, thì Tử Vi đó đã bị phá cách. Có nhiều người trông thì có vẻ trầm ổn, nhưng đứng ngồi nhấp nhổm không yên, đều là phá cách. Người Tử Vi hợp mệnh thổ, hình thổ vuông vắn dày chắc, tính thổ điềm tĩnh ổn trọng, giọng thổ sâu trầm ấm vang. Ngoài những nét trên đều là phá cách. Nhưng chúng ta đều là người thường, phá cách là chuyện bình thường. Nếu đắc toàn bộ thì chúng ta đã là một chân mệnh thiên tử. Mỗi người chúng ta một sứ mệnh khác nhau, có người thích làm chủ có người lại thích đi cùng nhóm. Làm thành viên của thuyền lớn có cái hay mà làm chủ một chiếc ghe cũng có cái hay, tuỳ theo sự tương thích mà chúng ta chọn chứ không nhất nhất phải là thế này thế kia. Nhưng chắc chắn một Tử Vi nguyên thể phải là như vậy. Bạn nắm vững được nguyên thể còn lại gia giảm sẽ không bị lạc lối hỗn loạn. Nếu dùng một chữ nói về sao Tử Vi, tôi dùng chữ CHỦ. Chủ động, chủ kiến, chủ quyền, tự chủ, chủ yếu, trật tự. Phá cách của tử vi là gì, là không còn CHỦ. Vô chủ, bị động, không có chủ kiến, phụ thuộc, phân tán, hỗn loạn.

Nếu bạn không có Tử Vi thủ mệnh thân, bạn bảo tôi muốn làm chủ. Ok, bạn có thể học tính chất của sao Tử Vi bên trên. Đó có thể nói là đạo lý làm đế vương. Nếu làm được, bạn sẽ thành công. Khi đó là bạn đang đóng vai Tử Vi. Nhưng đến một ngày bạn phải thốt lên rằng bạn không hề hợp với cách nghĩ cách làm và vai trò của Tử Vi, thì đó là điều tôi muốn nói với bạn. Ở vị trí đó thì phải làm việc đó. Không muốn làm việc đó thì đừng ở vị trí đó. Trời đất này vận hành vạn vật bằng quy luật, bất kể ai vào đó cũng phải diễn đúng quy luật đó, nếu không bạn sẽ bị đào thải vì không phù hợp. Bạn có thế nào thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Diễn viên của màn kịch đời. Bạn được chọn vai nhưng trời đất là đạo diễn.

....

BÓNG TỐI CỦA CUỘC SỐNG-TỒN TẠI MÀ HƯ ẢO

Thế giới có sáng tối, nửa này sáng thì nửa kia phải tối. Tối hết thì cũng không sống được, mà sáng hết thì sống được cũng chỉ một lúc. Vì âm dương là quy luật cốt lõi, như trục xoay của toàn bộ vũ trụ này. Trái đất còn sáng tối, thì xã hội cũng có mặt sáng mặt tối. Có những nghề nghiệp trong xã hội vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ cùng với bóng tối. Bạn đừng vội vàng quy kết đó là do trình độ phát triển. Ở những nước văn minh nhất địa cầu thì vẫn luôn tồn tại mặt trái của xã hội thôi, vì đó là quy luật bất biến. Nghề thì luôn tồn tại bởi nhu cầu xã hội, khi mà nhu cầu xã hội không còn thì nghề đó biết mất. Khi đó có muốn nghề đó được tưởng nhớ thì phải viết vài hàng vào lịch sử hoặc dựng tượng cho vào bảo tàng, chứ không ai cần thì nó không thể tồn tại nữa. Nghề nằm trong bóng tối, vì sao, vì con người cần nó trong bóng tối.

Ví dụ như bệnh tật, tài chính. Có nhiều bệnh, nhiều khoản vay chẳng có gì sai hay xấu, chỉ đơn giản là chủ nhân của nó không muốn cho ai biết, nên giấu đi vậy thôi. Và khi họ muốn giấu đi, thì đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối sẽ bay tới và phủ trùm lên, và đương nhiên bóng tối đòi hỏi chi phí điều kiện. Bóng tối không bao giờ chủ động, bóng tối luôn nhường ánh sáng. Ánh sáng tới thì bóng tối lui. Bóng tối như nước, cứ chỗ nào thấp thì nhẹ nhàng chảy xuống, không bao giờ tranh cao điểm. Bóng tối tồn tại vì ánh sáng không quản được hết không gian. Ở đâu có vật thể, ở đó có bóng tối. Bóng tối như dây leo, ánh sáng như cây tùng cây bách. Không có cây cao, dây leo nằm dưới đất chịu muông thú giày xéo. Nhưng một khi có cây cao thì dây leo cũng leo lên cao. Đã có hình là phải có bóng. Ánh sáng như bê tông, bóng tối như bụi. Bê tông có che kín đến mấy vẫn có khe hở để bụi bay vào. Đã luôn là như vậy, đang luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy.

Triết lý của kẻ lừa đảo nổi tiếng thế giới là khi con người tham lam, đó là cơ hội của chúng ta. Họ dạy đệ tử rằng chỉ có thể lừa người khác khi người đó tham lam. Cho nên luôn luôn nhử trước lừa sau. Mô hình tháp Ponzi là một trong những ví dụ. Những người giàu có hàng vài trăm tỷ vẫn bị lừa, vì siêu lợi nhuận. Kiếm tiền tầm đó chẳng có ai ngu, những vẫn bị lừa bình thường vì đó là quy luật đúng. Đúng, nên hoàn toàn có thể xảy ra. Lo sợ bản chất cũng là tham. Sợ mất vì tham được. Sợ sai vì tham đúng. Sợ chê vì tham khen. Khi con người lo sợ, đó là cơ hội của bóng tối. Bóng tối xã hội tồn tại vì có bóng tối lòng người. Lòng người không có bóng tối tham sân si thì xã hội không có bóng tối. Cái ác không của riêng ai, cái ác ở trong mỗi chúng ta. Cô giáo mầm non hơn 20 tuổi đã ác như con thú, ác không cần đào tạo, ác tự nhiên, ác tinh khôi. Đừng nói em trải qua chiến tranh khốc liệt nên em ác nhé. Bố mẹ em chưa đủ tuổi tham chiến chứ đừng nói tuổi em. Em ác là do em tự ác thôi, lý giải làm gì lòng vòng.

Trải qua nhiều năm, con người cũng tìm được cách xử lý bóng tối. Bóng tối suy cho cùng là sản phẩm phụ của sản phẩm chính là ánh sáng. Cho nên các tôn giáo lớn không chạy theo để xua đuổi bóng tối, mà đơn giản là thắp sáng. Ánh sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Xua đuổi bóng tối chẳng khác vác gậy đập vào bóng tối. Vác gậy đập vào ngọn đèn thì đèn tắt chứ vác gậy đập vào bóng tối thì bóng tối mãi mãi tồn tại. Các giáo chủ cũng nhanh chóng nhận ra sự hư ảo của bóng tối. Họ vỗ về đệ tử là đừng sợ, vì nỗi sợ chỉ là hư ảo mà thôi. Họ không cắt cỏ trên cánh đồng nữa mà gieo ngô trồng lúa. Trên cánh đồng mưa lên nắng xuống, ngô không gieo cỏ dại sẽ mọc đầy. Trong các phát ngôn vĩ đại, các vĩ nhân ủng hộ hòa bình chứ không chống chiến tranh. Họ lờ đi cuộc chiến, họ chỉ nhắc tới hòa bình. Và mặc dù biết mười mươi lòng người có cái ác đó, nhưng họ lờ đi, họ khuyến thiện chứ không nhăm nhăm đi diệt ác. Diệt ác là một việc tốt, nhưng họ hiểu khuyến thiện là tốt hơn.

Đừng cố xua đuổi bóng tối, mà hãy thắp một ngọn đèn lên. Đừng dìm người khác xuống, mà hãy tự mình tung cánh bay lên.

....

THÁI TUẾ VÀ LỘC TỒN-CHÍNH DANH VÀ CÔNG BẰNG

Chính là đúng, danh là tên. Chính danh là đúng tên. Chính danh là nói đúng cái mình làm, làm đúng cái mình nói.

Người mà lời nói và hành động đi đôi là người quân tử, là bậc thánh nhân, thường là các vị lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Và tôi đặt cược với bạn rằng nếu bạn nói và làm đi đôi thì bạn sẽ là Thánh nhân. Chỉ cần lời nói và việc làm đồng bộ 80% thì bạn đã tuyệt vời lắm rồi.

Dở hơi là gì? Dở hơi là chỉ trích việc mình đang làm hoặc làm việc mình đang chỉ trích. Ví dụ kẻ từng đái bậy lại rất thích chỉ trích người đái bậy. Kẻ tham tiền lại rất hay chỉ trích và "khinh" kẻ có tiền. Kẻ tà dâm lại rất thích chỉ trích người khác dâm tà. Ngoài miệng chê bai bói toán mê tín, nhưng đi lễ thì thánh thiện hơn con chiên. Đều là bọn dở hơi. Thà cứ chỉ trích công khai tâm linh tôn giáo và cả đời không thắp một nén hương thì giới mệnh lý chúng tôi rất tôn trọng. Người nào lại chứng minh được tâm linh thần thánh là nhảm nhí chứ không có thật thì chúng tôi tôn phục và xin quỳ dưới chân người đó. Không chỉ chúng tôi đâu. Cả thế giới sẽ tôn phục người hợp nhất được biện chứng duy tâm và duy vật.

Rỗi hơi là gì? Rỗi hơi là bàn chuyện mình không làm. Như người không ăn chay bàn chuyện ăn chay. Người không ngồi thiền bàn chuyện ngồi thiền. Biết gì đâu mà bàn. Khác gì chim bàn chuyện cá. Khoa học bày đặt nói chuyện tâm linh mù quáng. Tâm linh lại vỗ vai khuyên nhủ khoa học thiển cận. Làm sao em biết bia đá không đau? Em đâu phải bia đá.

Công bằng là quyền lợi và nghĩa vụ tương đương. Cho và nhận tương đương. Làm và hưởng tương đương. Tương đương thôi chứ không cần quá chi li. Ví dụ một người xây tháp, và một người đứng không mà chê. Người chê là kẻ đố kỵ. Thế nhưng người chê cũng xây toà tháp và từng xây mấy toà, thì có thể đây là sự cạnh tranh. Đây có thể là câu chuyện thú vị.

Chính danh là Thái Tuế. Công bằng là Lộc Tồn. Thái Tuế Hoá Kỵ, chính danh phê phán. Rất lẫm liệt, không hề nặc danh. Công kích một tác phẩm bằng một tác phẩm tốt hơn. Công kích một công trình bằng một công trình đúng hơn. Rất chính đại quang minh. Có Kỵ nhưng là chính Kỵ chứ không phải đố kỵ.

Nhưng Lộc Tồn Hoá Kỵ lại thành xấu, vì khi này là sự ăn miếng trả miếng. Lời qua thì tiếng lại, đao qua thì búa lại. Ông ăn chả, bà ăn nem. Ông chơi gái thì bà đánh bạc. Sự công bằng của Lộc Tồn thành cảnh ăn miếng trả miếng.

Lộc Tồn Hoá Lộc là trao nhau yêu thương. Ông có chân giò thì bà thò chai rượu. Anh trao kỷ niệm còn em đợi chờ. Nên song Lộc tốt cho mọi cách cục. Sát Phá Tham song Lộc lá số Mao. Cơ Đồng Cự song Lộc lá số Tôn. Nhật Nguyệt song Lộc lá số Bill Gates.

Chính danh mới là điều kiện cần của cái tốt, vẫn có thể là nguỵ danh nhưng nặc danh thì chắc chắn không tốt đẹp gì. Không có bóng ma nào làm điều tốt, chỉ có điều tốt bị bóng ma mang đi. Và Lộc Tồn Hoá Kỵ là điều tốt bị bóng ma mang đi như vậy.

....

BÍ QUYẾT CẢI MỆNH

Lá số của chúng ta có 12 cung, đại diện cho 12 lĩnh vực đời sống. Trong đó chia thành hai nhóm: cường cung và bàng cung. Cường cung là sáu cung: mệnh tài quan, phúc di phối. Bàng cung là sáu cung: điền tật bào, phụ tử nô. Cả lá số 12 cung bao hàm 120 năm, 120 là con số Thái Huyền, là con số bao trùm mệnh lý. Cho nên mỗi cung quản 10 năm.

Mệnh tài quan là ba cung duy nhất của bạn, ít chịu ảnh hưởng bởi các cung khác nhất. Nói cách khác bạn là ai, thì bạn là mệnh tài quan. Mệnh tài quan định nghĩa nhân vật Bạn. Bạn tưởng tượng có người giới thiệu bạn cho công việc, hay đi mai mối, họ có thể nói nhiều thứ về bạn nhưng nếu không nói về mệnh tài quan của bạn thì lời giới thiệu là vô nghĩa. Con ông này bà kia không để làm gì, khi không biết sức khỏe, công việc và quan điểm sống như nào.

Bạn lại tưởng tượng tiếp, khi bạn trốn chạy khắp thế giới, thứ bạn mang theo chính là mệnh tài quan của mình. Không thể mang theo cha mẹ vợ con anh em tiền bạc địa vị mà chỉ mang theo mệnh tài quan. Cho nên nhiều người cứ bảo họ đóng góp cho tổ chức, nhưng khi họ rời tổ chức thì không đọng lại cái gì cả, nghĩa là họ chẳng đóng góp gì cho tổ chức, họ đơn giản là vỗ cho béo cái mệnh tài quan của họ.

Mệnh là cơ thể, là chỗ để khoác trường bào và đội vương miện, khi bị bôi bác là giá áo túi cơm, cái giá để mắc áo và cái túi để đựng cơm, ý chửi là người chỉ biết ăn mặc chứ không làm được gì khác. Mệnh gần với TINH. Tài là tài năng, nguồn của tiền bạc. Tài gần với KHÍ. Quan là quan điểm, nguồn của con đường. Quan gần với THẦN. Cùng tài năng đó, nhưng sử dụng thế nào là do quan điểm. Phò ác hay phò thiện là do quan điểm tư tưởng.

Hạ lưu kiếm sống bằng chính cơ thể mình. Trung lưu kiếm sống bằng tài nghệ. Thượng lưu kiếm sống bằng tổ chức tài nghệ của người khác.

Nếu phân theo cơ thể, thì hạ lưu kiếm sống bằng phần thấp nhất của cơ thể nên gọi là hạ. Chân tay không kể nhé, vì chân tay là trung gian cho mọi việc đều cần chân tay. Cao lên chút là nghề dùng lời như luật sư, giáo sư, nhà tư vấn. Cao nữa là mắt, những người có tầm nhìn. Cao nhất là đầu óc là tầm có tư duy, những vĩ nhân kiệt xuất và bậc đắc đạo siêu thoát. Nhưng về thực ảo thì phần hạ là phần thực nhất, lên đến lời là đã có sự ảo trong đó rồi, lên đến tầm nhìn rồi tuệ giác, mức độ ảo càng tăng, tuệ giác là siêu ảo nên đa số người thường khó đạt được.

Trong mười hai cung, thứ bạn nắm chắc trong tay nhất là mệnh tài quan, còn lại đều không phải của bạn. Mọi vọng tưởng đó là của bạn đều mang đến khổ đau. Có thể nói, công thức trị bách bệnh trong mệnh lý là bồi bổ và chấn hưng mệnh tài quan. Tức cơ thể bạn cần ăn ngủ điều độ, tập luyện cân bằng động tĩnh. Tài năng hay nghề của bạn cần vững, và cần hiểu uy lực cũng như giới hạn nghề của mình. Và quan tức tầm nhìn, cho dù bạn giỏi nghề nhưng tầm nhìn bị hạn chế thì cũng giống như kiếm sĩ mù. Còn nếu có tầm nhìn mà không biết đấu kiếm thì cũng chẳng làm gì được. Có tầm nhìn để nhìn ra nhu cầu xã hội, củng cố điều chỉnh quan điểm cá nhân cho phù hợp với xã hội với thời đại, và với môi trường xung quanh, để phát huy năng lực bản thân đóng góp lợi ích cộng đồng như người văn minh là rất quan trọng.

Khi mệnh tài quan của bạn đã vững thì bạn có thể chèo lái con thuyền số mệnh của mình. Còn cứ thủng chỗ nào, nước sẽ tràn vào thuyền chỗ đó. Cho nên nếu có bạn trẻ nào hỏi về cách cải mệnh. Tôi nhắm mắt nói cũng trúng là nên bồi đắp mệnh tài quan. Em cần giữ gìn sức khỏe, vững tay nghề, và có một quan điểm sống văn minh. Đời em sẽ bay cao.

Hạ cách là gì là hỏng cả mệnh tài quan. Thượng cách là làm chủ được cả mệnh tài quan. Trung cách là ở giữa, có khiếm khuyết và đang trên quá trình bồi đắp tu dưỡng.

Sau này đại họa lâm đầu, bạn sẽ hiểu lời tôi ngày hôm nay. Nếu bạn thất bại về gia đình, mà vẫn khỏe và giỏi nghề, có nghĩa là quan điểm sống của bạn có vấn đề. Nếu bạn thất bại về công việc, mà bạn khỏe và giỏi chuyên môn, có nghĩa là tầm nhìn của bạn có vấn đề. Nếu bạn giàu và có tầm nhìn, nhưng sức khỏe kém, sự rèn luyện cơ thể của bạn có vấn đề. Nếu bạn khỏe và có tầm nhìn, có hiểu biết, nhưng chưa thành công, vì đơn giản là bạn không có nghề.

Sau khi hun đúc và xây dựng vững chắc ba trụ cột cuộc đời. Mọi thứ đến và đi nằm ngoài tầm tay bạn, có gào lên thì vẫn mất và có đẩy ra thì vẫn được. Thanh niên thời đại mới nên tự thân dựng nghiệp, nhưng không cứ trực tiếp tay bạn phải làm ra. Nếu một trong các trụ cột đó được người khác xây cho, và được người khác bồi đắp cho thì bạn vẫn nhận chứ sao, tốt quá. Người đó có thể là cha mẹ hay vợ chồng hay thậm chí là con cái. Bạn không phải là tiền đạo ghi bàn nhưng bạn hậu vệ tốt, quá tuyệt vời. Bạn không trực tiếp làm ra tiền, nhưng bạn là người mẹ người vợ làm ra cả gia đình yên ấm, bạn tuyệt vời, tài của bạn là làm mẹ, quan của bạn là bồi dưỡng. Trong cả thế chiến Hai, những chiếc máy bay đưa đàn ông và thanh niên Nhật Bản dội bom khắp Châu Á dội kín Cảng Trân Châu cất cánh từ đâu? Cất cánh từ lưng những người mẹ người chị người vợ của họ đang cắm mặt ngoài ruộng để đảm bảo chi phí duy trì chiến tranh chứ từ đâu.

Bất cứ thế nào, nắm vững mệnh tài quan, bạn sẽ hạnh phúc. Cho nên muốn thế hệ sau hạnh phúc, hãy giúp thế hệ sau xây dựng mệnh tài quan của chúng. Chúng sẽ tự hạnh phúc ngay cả khi bạn vắng mặt.

Đó chính là bí quyết cải mệnh. Hãy nhìn vào mệnh tài quan của mình.

Kính chúc tất cả các bạn đều hạnh phúc.

(Sưu tầm)

Từ khóa: Tử Vi  AlexPhong  Kình Dương  Đà La  Hóa Kỵ  Cách Cục  Nhạy cảm  Kinh nghiệm  Mai Hoa  Mai Hoa Dịch Số 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top