Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Sao thiên đồng


Bản dịch:

Thiên đồng Tinh

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh ở ngũ hành thuần dương thủy; ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu Tinh đàn hóa thành phúc tinh, là trong mệnh bàn cung phúc đức chủ tinh. Bản tính ôn hòa, bất úy kình dương Tinh dáng vẻ khí thế độc ác, không ưu Hóa kị Tinh quấy rối. Sở dĩ thiên đồng Tinh ở ngọ cung và kình dương Tinh cùng độ, xưng là [mã đầu đái tiễn cách], trái lại chủ vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to, là lập công chiến trường đại tướng. Ở tuất cung gọi là [phản bối (chống lại)]. Nếu là ở thìn cung nhìn thấy Hóa kị Tinh, mà đồng thời sẽ tới lộc tồn hoặc hóa lộc người, trái lại là thượng cách, năng lực phú năng lực đắt, đến đây phủ quyền thái lai của giống.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là phúc tinh, tuy nói là ở mười hai cung giai phúc, thực tế cũng như vậy. Kỳ phúc là thanh phúc, là vất vả cực nhọc qua đi thanh phúc, cố hữu thì chỉ là lúc tuổi già được thở dốc cơ hội phúc khí mà thôi. Bất quá, thiên đồng là [cung phúc đức chủ tinh], cho nên mừng nhất ở của cung phúc đức, vô luận như thế nào, đều chủ tinh thần tương đối cao chú trọng năng lực hưởng phúc.

(nhị) thiên đồng tính cách [ôn hòa], thế nhưng phủ úy kình dương, đã có nhất định điều kiện, không thể mỗi mỗi ngày cùng Tinh hội kình dương, tựu nói đúng không úy kình dương. Ví dụ như, thiên đồng hóa lộc, bất úy kình dương; thiên đồng mặt trăng cùng độ vu ngọ cung, bất úy kình dương. Nhưng nếu như là thiên đồng Hóa kị, thì úy kình dương. Đồng dạng, thiên đồng cũng không có thể nói là bất úy Hóa kị. Trên thực tế, thiên đồng Hóa kị chủ tình cảm thương tổn, đối với người sinh ảnh hưởng quá nhiều.

(tam) [mã đầu đái tiễn] cách, cũng gọi [Mã đầu đới kiếm] cách, tình huống cụ thể cùng sở hữu ba loại: Cung mệnh ở ngọ cung, vô chính diệu, chỉ có kình dương độc thủ, đối cung là trời đồng hóa lộc cập mặt trăng cùng độ, đây là mã đầu đái tiễn chính cách; cung mệnh ở ngọ cung, thiên đồng hóa lộc cập mặt trăng kình dương cùng độ, đây là thiên cách; cung mệnh ở ngọ, tham lang hóa lộc và kình dương cùng độ, giá cũng thiên cách.

Mã đầu đái tiễn cách, chủ [vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to], ở hiện đại, ngoại trừ thích hợp quan võ lĩnh đạo ngoại, cũng tài năng ở công nghiệp thực nghiệp trung xông ra cục diện, vất vả mà thành công.

(tứ) bân triệu công ở nguyên văn nhắc tới thiên đồng ở tuất cung [phản bối (chống lại)] cách, nhưng khá nói không tỉ mỉ, người viết có thể ở đây đa tác bổ sung. Tuất cung thiên đồng sẽ thành phản bối (chống lại), thìn cung thiên đồng như nhau sẽ thành phản bối (chống lại), hơn nữa phải là năm đinh sinh ra mới là. Năm đinh sinh ra, cung mệnh ở thìn, thiên đồng hóa quyền tọa thủ, kiến mặt trăng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị, chủ kinh lịch gian khổ gian nan khảo nghiệm mà có đại thành tựu, phủ quyền thái lai. Ở tuất cung, thì lộc tồn tại cung tài bạch hội nhập, canh lợi cho phát tài, thành tựu quá nhiều.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh lâm cung mệnh, chủ nhân béo phì, mặt mày thanh tú. Hình chữ nhật mặt, hơi hình tròn. Sắc mặt hoàng bạch. Thái độ làm người tính tình ôn lương, khiêm tốn mà không ngoại ngạo, nội tâm từ hậu, bản tính ngay thẳng, chí thú cao siêu, tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành. Cùng trời lương hội hợp mà có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn gửi thông điệp người, phúc hậu thọ trường. Gặp lộc bảo lưu hội, nhất thượng cách, tài phúc song mỹ. Tối ác triền hợi cung Hóa kị Tinh, chủ hình khắc cô đơn, vì hắn nhân tác trâu ngựa; hoặc mặt mày hốc hác bệnh tai. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người là là, bằng không chủ có hóa giải. Nữ mệnh thiên đồng Tinh, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Vào triều có ngôi sao may mắn hội chiếu, cập lộc tồn, hóa lộc vây quanh chiếu người, giúp chồng dạy con, phúc lộc song toàn. Và mặt trăng hội hợp, ưa tân trang làm đẹp, tài lộc mặc dù đủ, nhưng phúc lớn toàn bộ. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, thì phúc đủ, nhưng dĩ hôn nhân muộn là nên. Hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc hoặc ly dị, dĩ kế thất, nhà kề là nên. Đại hạn lưu niên thiên đồng Tinh triền độ vào triều, có ngôi sao may mắn người, thiêm tài tăng phúc, sự nghiệp phát triển có tân cơ hội; trì cư tân phòng hoặc xuất ngoại du lịch. Tăng nhân khẩu, vui sướng. Như thiên đồng Tinh lạc hãm có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình, đại hao người, chủ làm việc hay thay đổi, có khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh vân vân. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, tiên hung hậu cát hoặc tiên rủi ro người hiểu biết ít tài.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng ở cung mệnh, chủ [béo phì], vô luận nam nữ, hình thể đều tương đối đầy ắp, thế nhưng, nếu như và mặt trăng cùng độ hoặc đối vây quanh, thì mặt trăng triêu hãm, sẽ ảnh hưởng thiên đồng tính chất. Mặt trăng vào triều, chủ béo phì, nếu mặt trăng lạc hãm, lại được cương tương phản, chủ thon gầy không dài thịt. Có đúng hay không mi thanh mục tú, muốn xem hội cát hội sát mà định.

(nhị) thiên đồng tính cách ôn lương, có không ít ưu điểm, nguyên văn đã đưa ra không ít, nhưng lại không phải là không có khuyết điểm, từ một cái góc độ khác khán, loại này mệnh tạo tương đối nhu nhược sợ phiền phức, so sánh nan gánh chịu tinh thần áp lực. Cung mệnh thiên đồng, được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành, nhưng là lại dễ lưu vu cảm tính, ưa thi từ ca phú, trái lại có điểm không phải cụ thể.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương vây quanh chiếu, thụ thiên lương ảnh hưởng, cho nên chủ nhàn nhã đi chơi thanh phúc, nhưng giá yếu như nguyên văn nói, kiến giúp đỡ khôi việt xương khúc mới là, chủ [phúc hậu thọ trường], thiên thọ cùng độ nhất là như thế. Nhưng nếu như kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la chờ, thì trái lại thành không làm việc đàng hoàng, lang thang nhân sinh. Nhưng nếu như hội lộc tồn, thì bởi vì [tài phúc song mỹ], tung nhàn nhã đi chơi cũng sinh hoạt giàu có, giá nhất có phúc.

(tứ) thiên đồng ở hợi cung ngồi một mình, thiên lương vây quanh chiếu, nếu như thiên đồng Hóa kị, mỗi chủ cô đơn, sự nghiệp ký không làm nổi, lục thân duyên vừa bất túc, nữ mệnh cũng dễ lưu lạc phong trần, nhưng yếu canh kiến hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa mới là. Kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa không, Địa kiếp, thì [vì hắn nhân tác trâu ngựa], sự nghiệp khó có tiến triển, nên được nhất nghệ tinh.

(ngũ) nữ mệnh thiên đồng, mặc dù chủ [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], nhưng loại này nữ mệnh ở cổ đại đánh giá cũng không cao, bởi vì nữ mệnh thiên đồng dễ cảm thấy tinh thần trống rỗng, tình cảm của nội tâm cũng rất phong phú, bởi vậy, mỗi khi đối với hiện thực bất mãn, nhất là đối với tình cảm đa sinh huyễn tưởng, cũng bởi vậy dễ không hề thỏa đáng cử động, không qua nổi mê hoặc. Hội văn xương văn khúc, mặc dù tăng thông Minh Hòa ưu nhã, lại càng thêm cảm tính, thay đổi không qua nổi mê hoặc. Bất quá, nếu nữ mệnh thiên đồng hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì có thể giúp phu dạy con, không nhất định phải kiến lộc tồn, hóa lộc, nhưng được song lộc, thì có thể giá được có tài có đức phu, hoặc năng lực kinh tế độc lập.

(lục) thiên đồng tại tí cung ngọ cung và mặt trăng cùng độ, ở mão cung dậu cung được mặt trăng vây quanh chiếu. Thụ mặt trăng ảnh hưởng, cho nên [ưa tân trang làm đẹp], hơn nữa, nếu mặt trăng tại triều vượng cung viên, cai nữ mệnh càng dung nhan quá mức mỹ, thân thể mê người, sảo kiến một viên sát diệu, càng tuyệt sắc đẹp. Bất quá, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, mỹ nữ trái lại đa phúc mỏng, hôn nhân tịnh không ổn định, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tài lộc đủ].

(thất) nữ mệnh thiên đồng cát hóa, nguyên văn dĩ [phúc trung] khái quát, giá ngại vô cùng giản lược, cụ thể mà nói, thiên đồng hóa lộc chủ cảm tính ôn nhu, tài lộc năng lực cung sinh hoạt cần, nhưng phi quá. Thiên đồng hóa quyền thì lợi cho sự nghiệp, tính cách cũng so sánh kiên cương. Có chút đẩu số truyền thừa, có thiên đồng hóa khoa hạng nhất, riên chỉ người viết sở thừa truyền, cũng không thiên đồng hóa khoa nhất diệu, bân triệu công giáo trình cũng không. Thiên đồng thượng khả dĩ hội cái khác cát hóa, như cự môn hóa lộc hóa quyền, mặt trăng hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên lương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên cơ hóa lộc hóa quyền hóa khoa chờ, các không có cùng ý nghĩa, không thể đơn thuần dĩ [phúc đủ] luận của. Có đúng hay không nên hôn nhân muộn, không thể quơ đũa cả nắm.

(bát) nữ mệnh thiên đồng hội nhiều sát không kiếp hình, nhân thiên đồng chịu không nổi sát diệu, cố nhân sinh đa đau khổ, đối với nữ mệnh, đa số hôn nhân thượng bất hạnh, cho nên chủ [hình khắc hoặc ly dị], ở xã hội hiện đại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, chủ sự nghiệp túng quẫn không đông đảo, nhấp nhô đảo. Kiến đào hoa liền dễ lưu lạc phong trần.

(cửu) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng tọa thủ, kiến cát thì cát, có lộc tồn, hóa lộc người, có bình ổn tài ổn, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ tăng phúc, sinh hoạt trôi chảy. Nhưng không chủ chuyển nhà tân phòng, mỗi ngày mã thì có ngoại du hưởng thụ của vận. Kiến hồng loan, thiên hỉ, văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, chủ thiêm nhân khẩu hoặc kết hôn. Bất quá, đây chỉ là đại thể mà nói, cụ thể khắc ứng với, muốn xem nguyên cục cung mệnh và đại hạn lưu niên cung mệnh phối hợp mà nói.

(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng hội nhiều sát hình, chủ các trường hợp kém vận, như [khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh chờ], giá yếu kiêm thị còn lại mười một cung, tài năng định cụ thể tính chất.

(mười một) thiên đồng cung hạn được tam cát hóa, làm đầu hung hậu cát của giống, nhưng nếu như nguyên cục cung mệnh không cát, thì có lúc cũng không chủ cát.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh lâm huynh đệ cung vào triều người, huynh đệ bốn người đã ngoài. Lạc hãm, hai người. Và thái âm tinh đồng cung, năm người. Cùng trời lương đồng cung, ba người, nhưng có ám tranh. Và cự môn đồng cung người, ba người, có khẩu thiệt tranh, phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, có hình khắc bất hòa, ly cư là nên.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng ở lục thân cung viên là cát diệu, ở huynh đệ cung, chủ huynh đệ tỷ muội con số rất nhiều, vào triều nhất là như thế, có lúc có thể đạt hơn hơn mười nhân, cho nên nguyên văn theo như lời [bốn người đã ngoài], vẹn vẹn  tác tham khảo mà thôi, dị cánh đẩu số phi tiên thuật, không có khả năng bả sở hữu con số đều chuẩn xác nói ra mà không có lầm soa. Thiên đồng ở sửu cung, ngọ cung, vị cung tam cung lạc hãm, tại đây ta cung độ thủ huynh đệ cung, phải kể con mắt rất ít, nguyên văn đưa cho con số là [hai người], nhưng thực tế cũng khả năng đa một vị, hoặc ít một vị, sát diệu Hóa kị trọng trọng thì chủ cô độc.

(nhị) nguyên văn nói [và mặt trăng ở chung], chỉ là chỉ tại tí cung mà nói. Tại tí cung, mặt trăng vào triều, tối chủ con số đông đảo, có thể hiểu năm người đã ngoài, kỳ thực mỗi khi có thể đa tới bát, chín người. Ở ngọ cung, thiên đồng mặc dù và mặt trăng cùng độ, nhưng mặt trăng cũng lạc hãm, cho nên chủ con số rất thưa thớt.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ con số ba người, bởi thiên lương chủ cô, chủ hình khắc, chủ nhân duyên không tốt, cho nên ở huynh đệ cung, mỗi chủ đây đó chỉ là mặt ngoài hòa hảo, lại [có ám tranh], mặt và tâm bất hòa, canh kiến kình dương và thiên hình, thậm chí đây đó hưng tụng.

(tứ) thiên đồng và cự môn cùng độ, và thiên đồng thiên lương cùng độ như nhau, cũng chủ huynh đệ tỷ muội ba người, tuy rằng thiên đồng là cát diệu, nhưng cự môn ở huynh đệ cung lại phi cát diệu, chủ bất hòa, cố hữu [khẩu thiệt tranh] trưng nghiệm, như rất có kình dương thiên hình, nhất là cự môn Hóa kị, cũng dễ và huynh đệ tỷ muội khởi tranh tụng.

(ngũ) thiên đồng úy sát diệu, và lục sát thiên hình gặp gỡ, tối nhỏ nhẹ tình huống, cũng chủ bất hòa, sát nặng thì có hình khắc, huynh đệ tỷ muội tai bệnh hoặc chết non, hoặc còn nhỏ đã chia lìa, riên chỉ chia lìa trái lại ít phân tranh.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh ở thê cung triền độ, phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão. Hoặc ở năm mới đã đính hôn thủ tục, hậu đã giải trừ hôn ước người là nên, bằng không nhiều biến động; tam thê mệnh, thê tử phải tiểu phối có thể miễn. Nếu thiên đồng Tinh lâm hãm cung, tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng. Cùng trời lương Tinh cùng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ của nữ. Thiên đồng Tinh thê cung, dĩ ở chung không cử hành kết hôn lễ thức người có thể miễn ly dị. Nữ mệnh thiên đồng Tinh lâm phu cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ người, có thể miễn ly hôn. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Hóa kị Tinh, nên kế thất nhà kề, hoặc hôn nhân muộn, bằng không rời xa; hoặc đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực, không có hư danh; hoặc ly hôn tái giá. Có thiên hình Tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi. Hội chiếu cự môn Tinh, canh chủ khẩu thiệt liên tục, tinh thần không thoải mái.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tuy là phúc tinh, nhưng ở cung phu thê cũng không có thể đoán tác may mắn, bởi vì thiên đồng phúc, là tiên đau khổ hậu ngọt phúc, tình cảm tiên bị khổ, mỗi khi lưu hữu dấu vết, hoặc có thất yêu đau, hoặc là hữu tình người không thể thành thân thuộc, sinh ly tử biệt, nếu như trước khi cưới không trải qua những ... này, sau khi cưới là hơn biến hóa khúc chiết, tình cảm không mục, bằng mặt không bằng lòng chờ. Bởi vậy, nguyên văn đưa ra [phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão] nói đến, là bởi vì hôn nhân muộn người, thì trước khi cưới đa ngăn trở cơ hội, làm việc tốt thường gian nan, trái lại sau khi cưới an bình. Mặt khác, hôn nhân muộn người cũng so sánh dễ được trì tựu phối ngẫu.

(nhị) thiên đồng chỉ cần sảo kiến sát diệu không kiếp Hóa kị chờ, đều chủ hôn nhân có khuyết điểm, tức [tam thê mệnh], đối với nữ mệnh, thì là [tam phu mệnh], nhưng không nhất định tất là tam thê tam phu, [tam] chỉ là số ảo, chỉ nhiều một lần, nhưng nếu như nam mệnh tiểu phối, nữ mệnh trường phối, liền có thể tác xu tị, tức nam mệnh tuyển trạch so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, nữ nhân tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân vi phu.

(tam) thiên đồng úy sát, cho nên và sát diệu gặp gỡ, liền có bất lợi khắc ứng với. Và Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, dễ ở riêng lưỡng địa; Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương gặp gỡ, dễ ly dị; hội Địa không, Địa kiếp, chủ khó có được đối tượng kết hôn; lục sát tịnh kiến, chủ hình khắc tai bệnh; hội đà la, chủ hôn hậu bất hòa.

(tứ) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm Tinh, có lớn tuổi chính là ý tứ hàm xúc, vì vậy, thích hợp tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi chính là phối ngẫu, nữ mệnh nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu, nam mệnh cũng nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi tam mấy năm nữ sĩ làm vợ. Có đến đây tuổi tác phối hợp, nhân hôn nhân tương đối hài hòa an bình, năng lực cho nhau nhân nhượng, tình cảm hài lòng. Thiên đồng thiên lương hội nhiều sát Hóa kị, thì chủ có ít nhất lưỡng độ hôn nhân, mà mỗi một độ hôn nhân đoạt được thê tử, tất so sánh với một lần đẹp hơn lệ.

(ngũ) thiên đồng ở cung phu thê bất lợi tính chất, bân triệu công cho rằng có thể đi qua [ở chung không cử hành hôn lễ thức], làm xu tị, nhưng đây chỉ là chém ngón chân tị sao biển, nhân hôn nhân liên quan đến tài phú, tử nữ, quan hệ thông gia chờ vấn đề, cũng không đơn thuần là trên giường tạo ái đơn giản như vậy. Ở chung thủy chung và kết hôn có trọng đại khác biệt. Chung thân ở chung là không thể nào, khiếm khuyết ước thúc, tối hậu nhưng hội ly dị, chỉ là ở thuật số thượng không nhìn thấy tác ly dị mà thôi.

(lục) nữ mệnh phu cung thiên đồng, mừng đến cát diệu, kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ phu có trách nhiệm cảm, kiến văn xương, văn khúc, chủ trượng phu cẩn thận tỉ mỉ đa tình, kiến lộc tồn, hóa lộc, chủ phu tài năng ở phương diện kinh tế, chiếu cố mệnh tạo. Được cát diệu mà không kiến sát, hôn nhân năng lực ổn định, người già giai lão.

(thất) nữ mệnh phu cung thiên đồng, hội hỏa linh dương đà Hóa kị chờ, đối hôn nhân bất lợi, khó có thể đầu bạc, ly ly hợp hợp, trước khi cưới bị nhục chiết, sau khi cưới trái lại yên ổn. Hôn nhân muộn cũng có thể giảm thiểu hôn nhân ly dị cơ hội. Đương kế thất hoặc nhà kề cũng có thể, nhưng hiện đại nữ tính, hoặc không ngại tác kế thất, trừ phi trượng phu quyền phú, bằng không đa không muốn tác nhà kề.

(bát) thiên đồng Hóa kị, hoặc và mặt trăng Hóa kị cùng độ, rất có Địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần khoảng không, tiệt không, thiên hư, thiên nguyệt, âm sát chờ, chủ trượng phu nhân bệnh mà không người tài ba nói, đến nỗi [đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực]. Canh mỗi khi bởi vậy ly hôn.

(cửu) nguyên văn thuyết: [thiên hình Tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi.] chúng ta nhu đối với lần này nói còn nghi vấn, bởi vì thiên đồng thiên hình của tổ hợp, kỳ thực tịnh không có gì cùng lắm thì, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thiên hình là ất cấp Tinh, chỉ thị đến đây nhị diệu, cũng không chủ [hình khắc bất hòa].

(thập) thiên đồng cự môn cùng độ, hoặc cự môn vây quanh chiếu, nhân cự môn cùng điều không phải thiện Tinh, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không gặp sát diệu hung tinh, cũng không lợi hôn nhân tình cảm, [tinh thần không thoải mái], kiến giải đất trống cướp, tình cảm canh đạm, bằng mặt không bằng lòng, nhiều sát tịnh kiến thì ly dị. Thiên đồng cự môn, xấu nhất kết cấu là thiên đồng Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh vào triều, lâm cung tử nữ, chủ có tử nữ năm người đã ngoài. Dĩ đệ nhất thai kiến nữ là tốt. Thái âm tinh cùng độ, nữ đa tử ít là đắt. Cùng trời lương cùng độ, cũng dĩ tiên nữ hậu tử là thuận, chủ có con trai thứ hai. Thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được. Có sát tinh lạc hãm người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ở ngọ cung có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự hoặc rời xa năng lực miễn hình phạt khắc. Có sát tinh, dĩ tự người khác tử là nên.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tại tử nữ cung là ngôi sao may mắn, tính chất tường hòa, cơ bản tính chất là hai đời trong lúc đó có tình cảm, ít sự khác nhau, có thể cùng hài hòa ở chung. Tại tử nữ con số phương diện, chủ đa sinh đa nuôi, nguyên văn chỉ thiên cùng chủ [tử nữ năm người đã ngoài], thực tế có lúc có thể đạt hơn hơn mười người. Bất quá, thiên đồng tại tử nữ cung, cũng chủ tử nữ tính cách nhu nhược, bất năng đảm đương đại sự, thậm chí bất năng độc lập sinh hoạt.

(nhị) thiên đồng tại tử nữ cung, sát ít không chủ hình khắc, nếu như sát diệu thấy nhiều, thì dĩ [đệ nhất thai kiến nữ là tốt], chính như nguyên văn theo như lời, [thái âm tinh cùng độ, nữ đa tử ít là đắt], tức nữ nhi bỉ nhi tử càng thêm hiếu thuận, hơn nữa sự nghiệp thành công, nhưng muốn gặp cát diệu kiêm mặt trăng vào triều mới là. Thiên đồng mặt trăng cùng độ, canh kiến hồng loan, thiên hỉ, chủ nữ nhi đa, nhi tử ít.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương có cô khắc tính chất, cho nên ở trọng nam khinh nữ truyền thống hạ, cho rằng trước phải nữ nhi so sánh tốt, như vậy, hình khắc của ứng với ở trưởng nữ, nhi tử liền có thể miễn bị thương tổn, ở hiện đại, loại thái độ này, đương nhiên không hề hợp thời nên. Thiên đồng thiên lương, chủ được con trai thứ hai, nữ nhi cũng đều biết nhân. Thiên đồng thiên lương, nếu như là thiên đồng Hóa kị, rất có Địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, tuần khoảng không, tiệt không, thiên nguyệt, thiên hư, âm sát, thiên hình chờ. Mỗi chủ sinh nhược trí tử nữ.

(tứ) thiên đồng không chủ tử nữ trì được, nhưng nguyên văn thuyết: [thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được.] trên thực tế, trừ phi là tá Tinh an cung, phủ thì không thể nào có thể không gặp thiên cơ, vì vậy, cá nhân cho rằng, giá nhất trưng nghiệm tịnh không đáng tin.

(ngũ) thiên đồng lạc hãm hội sát diệu, cũng không nhất định là [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], thị ư sinh dục nhiều ít mà tử nữ mà định, nhưng hình khắc còn lại là khẳng định, riên chỉ không ảnh hưởng tình cảm.

(lục) ở ngọ cung thiên đồng, và lạc hãm mặt trăng cùng độ, cho nên bất lợi tử nữ vận, canh kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương,, đà la chờ, chủ hình khắc, mặt mày hốc hác chờ, không gặp thì không phải vậy.

(thất) thiên đồng kiến sát diệu, có hay không [dĩ tự người khác tử là nên], thì người người tìm cách bất đồng, mà tự tử phong tục, hiện đại cũng không tái thông hành liễu.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh ở cung tài bạch, chủ tay không thành gia hoặc dĩ mỏng tư lập nghiệp. Cùng trời lương cùng độ, tài lộc tươi tốt. Và thái âm tinh cùng độ, có thu hoạch ngoài ý muốn, và cự môn cùng độ, có tiến có thối, tài nan tích trữ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội chiếu người, chủ có nhiều. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, phượng các, long trì người, do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, nổi danh sĩ tiêu sái phong độ.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tính chất mặc dù ôn nhu, nhưng ở cung tài bạch sở chủ kinh lịch, cũng không ôn nhu, trái lại chủ gian khổ, tiên đau khổ hậu điềm, sự nghiệp tài phú do linh bắt đầu, [tay không thành gia], [mỏng tư lập nghiệp], kiến lộc tồn, hóa lộc, chủ năng tay không thành gia thành tiểu Phú, canh mỗi ngày mã, lợi cho kinh thương, riên chỉ thiên đồng ở cung tài bạch, cung mệnh mỗi là trời cơ, cho nên vưu lợi cho kinh doanh bán lẻ sinh ý.

(nhị) thiên đồng có tam hóa, hóa lộc hóa quyền và Hóa kị. Thiên đồng hóa lộc, cận vi giàu có, cũng không chủ đại phú, bởi vậy, cùng với thiên đồng hóa lộc, không bằng mặt trăng hóa lộc hoặc cự môn hóa lộc cùng độ, tài vận vượng hơn. Thiên đồng hóa quyền, tài vận tương đối ổn định, nhưng dĩ canh kiến vào triều mặt trăng hoặc kiến lộc tồn là tốt. Thiên đồng Hóa kị, bất lợi tài vận, kỳ tổn thất mỗi và tình cảm hữu quan.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, giáo trình cho rằng là [tài lộc tươi tốt], nhưng trên thực tế, thiên đồng phi tài diệu, thiên lương cũng phi tài diệu, mà thiên lương canh mỗi nhân được lộc làm tài khởi phân tranh, điển tích tế cũng không chủ phú, được lộc tồn hóa lộc, cũng chỉ là giàu có mà thôi, nhất là thiên lương hóa lộc, được tài mỗi tổn hại cập nhân duyên.

(tứ) thiên đồng mặt trăng cùng độ, đây là thiên đồng ở cung tài bạch điều kiện tốt nhất kết cấu, bởi vì mặt trăng là tài diệu, nếu như mặt trăng vào triều thì cao hơn, chủ tài nguyên dày, canh được hóa lộc và lộc tồn thiên mã, có thể thành đại phú. Nguyên văn nói [thu hoạch ngoài ý muốn], chỉ có thể tác tham khảo.

(ngũ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn tính chất bất lương, cho nên chủ [có tiến có thối, tài nan tích trữ], nhưng nếu như từ sự chuyên nghiệp phát tài, hoặc là khẩu thiệt cầu tài, như nhân viên mậu dịch, giáo sư, truyền bá chờ, thì có thể phối hợp tinh hệ tính chất mà được lợi. Canh kiến lộc tồn, hóa lộc, nhất là cự môn hóa lộc, cao hơn.

(lục) nguyên văn đưa ra [lộc tồn, hóa lộc, thiên mã] giá một sao hệ, trên thực tế, vô luận là cái gì chính diệu, ở cung tài bạch, đều ưa gặp gỡ giá một sao hệ, ký chủ tích tài, vừa chủ phát tài, rất là may mắn, cũng không độc giới hạn trong thiên đồng Tinh.

(thất) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa không, Địa kiếp chờ, bất lợi tài vận, dễ có sống ý đóng cửa, khuyết vân vân huống, cho nên nên có nhất nghệ tinh mưu sinh, thì sống sống tương đối an ổn, canh được long trì, phượng các, liền chính mình tài nghệ ưu điểm, cho nên chủ [do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp], có thể làm và nghệ thuật có liên quan công nghệ, như hội họa, gốm sứ, chụp ảnh chờ. Về phần có đúng hay không [nổi danh sĩ tiêu sái phong độ], còn phải xem cung mệnh và cung phúc đức tinh hệ mà định.

Nguyên văn: Thiên đồng vào triều tai ít. Tật bệnh chủ âm hư bất túc, mông bẩn, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập lâm bệnh, trĩ sang chờ chứng. Cùng trời lương Tinh cùng độ, chủ có can dạ dày khí đau nhức. Thái âm tinh cùng độ, chủ lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, bệnh thấp, liệt chứng.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng thủ vu tật bệnh cung, vô luận là điều không phải vào triều, chỉ cần không gặp sát diệu không kiếp Hóa kị xung, liền chủ tai ít, chỉ có cấu thành đặc biệt bệnh Tinh tổ hợp, thủy chủ tật bệnh.

(nhị) thiên đồng thuộc về dương thủy, chủ bàng quang, riên chỉ thận và bàng quang tâm bệnh, có lúc bất khả nghiêm ngặt phân chia, cho nên cũng chủ một bộ phận thận công năng tâm bệnh, giá bao gồm bài nước tiểu hệ thống, sinh sản hệ thống và tính cơ năng. Ngoài ra, cũng bao gồm trĩ mắc, hoặc nhân trĩ mắc khiến cho xuất huyết bệnh trạng. Cũng có một chút thiên đồng Tinh kết cấu, chủ đại tiện tiêu chảy các loại. Nguyên văn thậm chí nhắc tới phù chân, bệnh thấp (tức phong thấp), liệt, lòng buồn bực, can dạ dày khí đau nhức chờ, đều phải ở nhất tinh hệ dưới sự phối hợp, mới có khắc ứng với, bất năng chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên đồng Tinh.

(tam) thiên đồng Tinh ngồi một mình, kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, chủ sinh sản cơ năng và tính cơ năng tâm bệnh, nam tử thường thấy nhất chính là tuyến tiền liệt viêm, ruột non khí (bệnh sa nang) chờ, nữ tử thì chủ tử cung tâm bệnh. Thiên đồng ngồi một mình kiến Tứ Sát, rất có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu, đại hao, tắm rửa chờ, chủ bệnh lây qua đường sinh dục, thường thấy nhất lâm bệnh, nhưng cũng chủ cái khác bệnh lây qua đường sinh dục như bệnh giang mai, Việt cây hoa hồng các loại, hiện thời mọi người đàm AIDS biến sắc, đời này kỷ bệnh nan y, mỗi do tính tiếp xúc truyền bá, cho nên thiên đồng có thể cũng bao quát giá nhất trọng bệnh, người viết không có quan sát qua AIDS người Tinh bàn, độc giả nếu như có duyên, có thể nếm thử tác đến đây công tác thống kê.

(tứ) thiên đồng cùng sở hữu tam loại tổ hợp, tức: Thiên đồng cự môn cùng độ hoặc cự môn vây quanh chiếu; thiên đồng mặt trăng cùng độ hoặc mặt trăng vây quanh chiếu; thiên đồng thiên lương cùng độ hoặc thiên lương vây quanh chiếu. Thiên đồng cự môn, rất có hỏa linh dương đà Tứ Sát, chủ tứ chi bị thương tàn phế, như cốt bệnh, trúng gió liệt chờ; thiên đồng mặt trăng, chủ lòng buồn bực hung đau nhức, can đau dạ dày đau nhức. Dĩ kiến Tứ Sát là xác thực; thiên đồng thiên lương, chủ can dạ dày khí đau nhức, hoặc là tính cơ năng, sinh sản hệ thống tâm bệnh.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh ở cung thiên di, chủ xuất môn được phúc. Cùng trời lương Tinh cùng độ, xuất môn chủ được quý nhân đến đỡ, và cự môn cùng độ, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng đa phiền não khẩu thiệt. Và mặt trăng cùng độ, xuất môn năng lực phát, nhưng bôn tẩu bận rộn, hội chiếu kình dương, đà la, xuất ngoại nhiều thị phi tai hoạ. Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, tại ngoại có đấu tranh bất an. Phùng không kiếp, đại hao, lữ đồ mất tiền hoặc tại ngoại phá hao tổn, ngưng lại tha hương. Vào triều người có thể miễn, nhưng chung bất an.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng Tinh là thiện Tinh, chủ hòa hài hòa an bình không hối hả, ở cung thiên di đang có giá nhất tính chất, chủ xuất môn an bình, một thị phi phân tranh phiền não, nguyên văn nói [xuất môn được phúc], đoạt được hay phân thanh nhàn của phúc, giống nhau cũng không chủ phát đạt thành danh. Nhưng thấy nhiều cát lâu thì ngoại trừ.

(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm Tinh, chủ quý nhân, cho nên trừ được thanh phúc ngoại, cũng có thể gặp phải trắc trở và cần bang trợ thì, xong [quý nhân đến đỡ], cho nên ưa canh mỗi ngày khôi, thiên việt, sâu quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu như kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa không, Địa kiếp nhiều sát, thì chủ cô độc.

(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, vô luận kiến ngôi sao may mắn cát diệu hoặc kiến hung tinh Hóa kị, giai chủ tại ngoại [đa phiền não khẩu thiệt], riên chỉ kiến cát thì đang phiền não khẩu thiệt trung phát tích phát tài, chỉ thấy hung tinh Hóa kị thì phiền não khẩu thiệt rất nặng, thậm chí trêu chọc quan phi kiện tụng, vưu úy cự môn Hóa kị. Thiên đồng cự môn, nếu như thiên đồng hóa lộc hóa quyền, hoặc cự môn hóa lộc hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, chủ [tại ngoại gây dựng sự nghiệp], như mệnh cung tinh tượng không tốt, nên phó viễn phương mưu sinh.

(tứ) thiên đồng mặt trăng cùng độ, nhất định phải mặt trăng vào triều, thủy chủ [xuất môn năng lực phát], riên chỉ thành mã đầu đái tiễn cách thì ngoại lệ. Nhưng cái khó miễn vất vả cực nhọc, [bôn tẩu bận rộn], canh kiến sát diệu Hóa kị vưu xác thực. Thiên đồng mặt trăng, nếu như mặt trăng Hóa kị, thì tung vào triều cũng không chủ phát, trái lại dễ rủi ro, đầu tư lỗ vốn.

(ngũ) thiên đồng hội kình dương, chủ thị phi khẩu thiệt phân tranh, hội đà la, thì đa phiền não, hoặc thụ tiểu nhân ngầm chiếm bóc lột, rất có Hóa kị, âm sát, thiên hư chờ, nhất là như vậy, kiến mặt trăng Hóa kị, văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, vưu xác thực. Thiên đồng và kình dương hoặc đà la cùng độ, tam phương tứ chính rất có nhiều sát, thì chủ tai hoạ, có thể là thông nhau ngoài ý muốn chờ phi bởi vì tai ách.

(lục) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên hình, chủ tại ngoại có người sự đấu tranh, cho nên là [đấu tranh không yên] của trưng triệu, canh kiến kình dương, Hóa kị chờ, phòng bị người mưu hại, nên dĩ hòa vi quý.

(thất) Địa không, Địa kiếp và đại hao, là rủi ro tổn thất tinh hệ, chính diệu là trời cùng cũng không năng lực may mắn tránh khỏi, nguyên cục kiến của, không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, cung mệnh may mắn người, dĩ ở nguyên cư địa mưu sinh là nên. Lưu niên lưu nguyệt lưu ngày một rõ của, chủ [lữ đồ mất tiền], bất lợi xuất môn.

(bát) thiên đồng vào triều hội nhiều sát không kiếp, có thể giảm kỳ hung, dĩ sợ bóng sợ gió là việc chính, nhưng nếu như khí thế hung ác nặng, nhưng không thích hợp xuất môn.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh lâm cung Nô bộc, chủ giao nhiều phương diện bằng hữu. Vào triều có hiệp trợ. Cùng trời lương hoặc mặt trăng cùng độ hội chiếu người, chủ được người bạn tốt. Và cự môn cùng độ, dễ bị hiểu lầm hoặc không lượng giải. Và kình dương, đà la cùng độ hội chiếu mà rơi hãm người, chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy, hoặc gặp người thủ hạ của bất nghĩa hãm hại. Gặp Hỏa Tinh, linh Tinh, nhân bằng hữu thụ hờn dỗi. Phùng đại hao, không kiếp người, nhân giao hữu rủi ro.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng Tinh là thiện diệu, vu nhân tế quan hệ chủ có lợi, bởi vậy, ở cung Nô bộc cơ bản tính chất, là giao du rộng, bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải, bất đồng xã hội giai tầng, cố nhân sinh tất không cô độc, nhưng người đơn độc mỗi ngày cùng, cũng không chủ bằng hữu thuộc hạ có trợ lực, khả năng toàn bộ đều là sơ giao, ăn uống chuyện phiếm chi giao mà thôi.

(nhị) thiên đồng ở cung Nô bộc, vào triều chủ có trợ lực, nhưng nếu như kiến sát diệu, thì nhưng không chủ trợ lực. Lý tưởng nhất, là được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tất chủ trợ lực, giảm thiểu vất vả cực nhọc. Thiên đồng kiến giúp đỡ, bằng hữu càng nhiều, kiến khôi việt thì chủ quý nhân dành cho kỳ ngộ, thay phân ưu giải khốn, kiến xương khúc thì tình cảm hòa hợp. Nhưng nếu như thiên đồng chỉ thấy xương khúc, không gặp khôi việt giúp đỡ, hoặc rất có hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ phong nguyệt chi giao, ăn uống bàn suông, có tình cảm mà bất lực lực.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên đồng mặt trăng cùng độ, giai [chủ được người bạn tốt], nhưng khi trung hơi có phân biệt. Thiên đồng thiên lương chủ được thẳng gián của giao hữu, hoặc là lớn tuổi mà cụ nhân sinh kinh nghiệm của giao hữu, hoặc thẳng gián trung ngôn thuộc hạ. Thiên đồng mặt trăng thì có tình cảm riêng tư, nếu như mặt trăng vào triều, canh ở phát tài phương diện giúp đỡ nhiều lực, hội hồng loan thiên hỉ, chủ khác giới bạn bè hơn trợ lực, hoặc thụ khác giới thuộc hạ chi trì.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng thường có khiếm tri kỹ cảm giác, náo nhiệt ồn ào náo động, nhưng nhưng trong lòng cô độc. Bởi cự môn điều không phải thiện diệu, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không canh kiến sát diệu Hóa kị, cũng chủ [dễ bị hiểu lầm hoặc không lượng giải]. Cự môn Hóa kị, khắc khẩu nhất là nghiêm trọng, thiên đồng Hóa kị, thì tình cảm thụ trọng đại bị thương. Quản lý thuộc hạ phương diện, giá tinh hệ chủ dĩ quyền mưu trị thế, bất năng lấy đức thu phục người.

(ngũ) thiên đồng và kình dương hoặc và đà la cùng độ, bất lợi bằng hữu thuộc hạ quan hệ, trong đó theo thứ tự là: Thiên đồng kình dương cùng độ, [chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy], hoặc và bằng hữu cãi nhau. Thiên đồng đà la cùng độ, chủ [gặp người thủ hạ (hoặc bằng hữu) của bất nghĩa hãm hại], như xa lánh, ngầm chiếm lợi ích chờ.

(lục) thiên đồng Hỏa Tinh cùng độ, hoặc linh Tinh cùng độ, chủ [thụ hờn dỗi], quan hệ bất lương, khóe miệng phân tranh, trái lại không bằng một người một chỗ tới an bình.

(thất) thiên đồng hội không kiếp đại hao, chủ [nhân giao hữu rủi ro], kỳ rủi ro cũng đa và tình cảm hữu quan.

Nguyên văn: Nên tay không gây dựng sự nghiệp hoặc do tiểu phát đại. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, sự nghiệp đang thịnh. Và cự môn cùng độ, do gian nan phấn đấu trung thành công. Và mặt trăng cùng độ, nên ở đã thành dưới cục diện mưu phát triển. Và văn xương, văn khúc hội chiếu, chủ ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ, nếu ở hãm cung, dĩ công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên. Cùng trời mã, đà la hội chiếu, nghiệp vụ nhiều biến động, đa tranh cãi. Hội kình dương, thiên hình, trên sự nghiệp đa tụng sự tranh cãi. Hội chiếu Hỏa Tinh, linh Tinh người, xử sự đa nghịch cảnh. Và không kiếp hội chiếu, sự nghiệp do trong ảo tưởng biến động, hoặc do nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, ở cung mệnh, cung tài bạch, cung thiên di là như vậy, ở sự nghiệp cung cũng như vậy. Hội ngôi sao may mắn cát hóa lộc diệu thì thành công, hội hỏa linh dương đà không kiếp hình hao tổn thì thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện lạ nghiệp đều từ linh bắt đầu, dần dần tiến triển.

(nhị) nguyên văn vị thiên đồng kiến [hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa], chủ [sự nghiệp đang thịnh]. Kỳ thực chỉ kiến tam cát hóa, bất năng khinh suất địa xử là sự nghiệp đang thịnh, giá yếu thị ngôi sao gì diệu cát hóa mà định. Ví dụ như, kiến văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, vẹn vẹn  lợi cho văn giáo hoặc văn hóa sự nghiệp, không làm đang thịnh luận, mà thiên đồng hóa lộc hội cung tài bạch thiên cơ hóa quyền, thì có thể kinh doanh bán lẻ mà tài nguyên yên ổn. Nếu vì thiên đồng hóa quyền, hội thiên cơ hóa khoa, mặt trăng hóa lộc, nhất là mặt trăng vào triều vượng cung độ, thì sự nghiệp thuận cảnh, nổi danh có lợi, canh kiến giúp đỡ khôi việt nhiều cát, phương chủ [sự nghiệp đang thịnh].

(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn chủ gian khổ, cố sự nghiệp tất không thuận cảnh, hội có rất nhiều cản trở, nếu như canh hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa không, Địa kiếp, đại hao chờ, thì không pháp _____ tay không gây dựng sự nghiệp, trái lại bả tiểu tư bản khuyết rơi. Chỉ có kiến cát hóa và cát diệu, thủy chủ [gian nan phấn đấu trung thành công]. Thiên đồng và cự môn Hóa kị cùng độ, trừ phi dĩ khẩu thiệt cầu tài, bằng không tất nhiều thị phi phân tranh, có khiếm nhân duyên.

(tứ) thiên đồng mặt trăng cùng độ, đang không có cát diệu soi sáng dưới tình huống, hoặc rất có sát tinh, cũng không chủ [đã thành dưới cục diện mưu phát triển], tuy rằng mặt trăng là tài Tinh, nhưng nhưng nhu gian khổ nỗ lực mới có chút thành tích. Có thể được giúp đỡ khôi việt, thủy chủ làm con nuôi sự nghiệp, ví dụ như, thu được gia tộc buôn bán làm con nuôi quyền các loại, cũng thích hợp mua sẵn sự nghiệp kinh doanh, ví dụ như, thức ăn chay quán đại trù dục tự lập môn hộ, không cần mình mở giả sử tiệm mới cửa hàng, có thể mua đang ở khuyết thức ăn chay quán, cải tạo vừa lộn, khởi tử hồi sinh. Thiên đồng mặt trăng, dĩ được mặt trăng hóa lộc điều kiện tốt nhất, nhất là vào triều mặt trăng, dễ dàng hơn phát tài thu lợi, tái kiến lộc tồn, thiên mã, nhất là may mắn, có thể làm giàu. Thiên đồng hóa lộc thì tài vận so sánh bình thường, nhưng nhưng chủ thành công.

(ngũ) thiên đồng tính chất nhu hòa, có văn nghệ khí chất, ở sự nghiệp cung thường phần kết nghệ cập văn hóa sự nghiệp, như xuất bản, sáng tác, nghệ thuật chờ, canh kiến văn xương văn khúc, liền chủ [ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ], nhưng nếu như sự nghiệp cung cập cung tài bạch không được lộc, thì phát triển thường thường, vẹn vẹn  đủ sống tạm. Thiên đồng được văn xương văn khúc, rất có long trì phượng các, chủ hòa nghệ thuật có liên quan công nghệ. Thiên đồng văn xương văn khúc, canh gặp hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ thích hợp dĩ khác giới là phục vụ đối tượng. Thiên đồng ở sửu cung, ngọ cung và vị cung lạc hãm, giá tam cung xương khúc, không phần kết nghệ tu dưỡng và tiềm năng, vẹn vẹn  phần kết thư, nên [công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên], đến đây tức đương nhân viên văn phòng, bất quá ở ngọ cung, nếu như thiên đồng hóa lộc, rất có kình dương cùng độ, thì văn xương văn khúc chủ mưu hơi, có quan võ lĩnh đạo tài năng, có thể ở kỷ luật trong bộ đội đương quân sư nhân vật.

(lục) thiên đồng đà la thiên mã cùng độ, chủ [nghiệp vụ nhiều biến động], nhưng là vãng bất lợi phương hướng biến hóa, hơn nữa [đa tranh cãi], canh kiến giải khoảng không, Địa kiếp, đại hao chờ, nhân sự nghiệp biến động mà rủi ro. Canh kiến Hỏa Tinh, linh Tinh, thì sự nghiệp áp lực quá nhiều.

(thất) thiên đồng kình dương thiên hình, bởi vì thiên đồng là hình Tinh, sở dĩ giống nhau cũng không chủ thích hợp hình pháp sự nghiệp, mà là chủ [trên sự nghiệp đa tụng sự tranh cãi], nhất định phải dĩ hòa vi quý, tránh cho quá nhiều người của sự xung đột. Bất quá, nếu vì mã đầu đái tiễn cách, thì thích hợp làm quan võ, dĩ sát khí phục người.

(bát) thiên đồng úy và Hỏa Tinh linh Tinh cùng độ gặp gỡ, tất mang đến trên sự nghiệp nhấp nhô cản trở, [xử sự đa nghịch cảnh], sự nghiệp phát triển cục diện cũng tiểu, tốt nhất nên có nhất kỹ bàng thân, hoặc là ở đại cơ cấu nội sống yên phận, nhất là thiên cơ thủ cung tài bạch người, nếu không có nhất kỹ bàng thân hoặc đại cơ nhận chức, nhất định tài nguyên bất ổn, sinh hoạt thất cảm giác an toàn.

(cửu) thiên đồng Địa không Địa kiếp gặp gỡ, nhân không kiếp bất lợi tài vận, canh kiến đại hao vưu quá mức, cho nên không thích hợp vậy hoạt động thương nghiệp, làm đái tính nghệ thuật chất công nghệ hành nghiệp so sánh tốt, hoặc [sự nghiệp do trong ảo tưởng phát động], tức kinh doanh có sáng ý sinh ý, ví dụ như, thiết kế, in ấn tịnh bán sỉ đặc biệt cái tạp các loại.

Nguyên văn: Và mặt trăng cùng độ, nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả, chủ đại phú. Cùng trời lương cùng độ, sản nghiệp có thoái thoái. Và cự môn đồng cung, không thích hợp đưa sinh. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, đại hao người, vô sản nghiệp.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là tay không hưng nhà tinh diệu, ở cung điền trạch, cơ bản tính chất là không có tổ nghiệp làm con nuôi, nhưng lại có thể tự đưa vật nghiệp, nhưng nhất định phải được cát diệu cát hóa phối hợp mới là.

(nhị) thiên đồng ưa và mặt trăng cùng độ, đặc biệt vào triều thái âm tinh, nhân mặt trăng là tài diệu, vu cung điền trạch chủ năng tự đưa, [nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả], đây là xã hội cũ trưng nghiệm, là được dĩ mua cá đường, vườn trái cây, trúc vườn, vườn hoa chờ nông nghiệp địa mà phát đạt, [chủ đại phú], ở xã hội hiện đại, nông nghiệp suy vi, vẹn vẹn  chủ nhà cư hoàn cảnh vùng sự yên lặng, có hoa mộc của thắng, rất có cát diệu cát hóa, là cao thượng khu dân cư.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [sản nghiệp có thoái thoái], bởi vì nhị diệu cùng độ tính chất bay bổng bất định, cho nên bất lợi tổ nghiệp, tự đưa cũng thường thường biến hóa, kiến sát diệu không kiếp đại hao chờ, chủ điền trạch nghiệp quyền nhật suy. Thế nhưng, nếu như canh kiến lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, thì có thể làm vật nghiệp buôn bán phát tích, kỳ sản nghiệp bay bổng không chừng tính chất, chuyển hóa thành buôn bán dũng dược, lợi nhuận dày. Thiên đồng thiên lương, như được thiên khôi, thiên việt, hoa cớ sao, thiên vu, lộc tồn chờ, chủ làm con nuôi tổ nghiệp, thiên lương hóa thành âm Tinh.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, cự môn ở cung điền trạch cũng không phải thiện diệu, cơ bản nhất tính chất là bởi vì vật nghiệp khởi thị phi tranh cãi, nhiều phiền phức đa, canh kiến sát diệu Hóa kị không kiếp, [không thích hợp đưa sinh], bằng không chiêu tổn hại, nhưng có thể và những người khác cộng đồng chính mình vật nghiệp, như phối ngẫu chờ, dĩ giảm thiểu phiêu lưu.

(ngũ) thiên đồng hội dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn, ký không có tổ nghiệp làm con nuôi, hoặc làm con nuôi sau đó phá đãng, cũng chủ bất năng tự đưa, cố nhân sinh phần lớn năm tháng, đều [vô sản nghiệp], nên chú ý những phương diện khác đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi, ví dụ như, đầu tư chứng khoán, quỹ chờ.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh là cung phúc đức chủ tinh, chủ hưởng phúc, năng lực vui sướng. Cùng trời lương cùng độ, tự nhiên yên vui. Và mặt trăng cùng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc. Và cự môn, đà la cùng độ, tự tìm phiền não.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là tinh thần tính tinh diệu, chủ thấy đủ vui sướng, cho nên mừng nhất nhập cung phúc đức, giống nhau đều chủ ở trong sinh hoạt hàng ngày, tầm được lạc thú, năng lực [hưởng phúc], giá phúc là thanh phúc, là sinh hoạt thú vị, không chủ phát đạt vật chất hạnh phúc, tịnh ở sinh hoạt tiểu tiết trung, thu được [vui sướng]. Canh kiến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ vật chất cũng sinh hoạt cũng sung túc, không lo sinh kế. Kiến văn xương, văn khúc, thì chủ khẩu vị cao thượng, có nghệ thuật ham, tính cách thanh tao lịch sự. Nếu có long trì, phượng các, vưu chủ tinh vu một ít nghệ thuật thủ công, hoặc là diễn tấu nhạc khí.

(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [tự nhiên yên vui], nhưng thực tế tình huống, mỗi khi mệnh tạo tính cách lười biếng, cụ mãnh liệt ỷ lại tâm lý, vạn sự có người đại lao, không cần chính quan tâm, bởi vậy [tự nhiên yên vui], canh mỗi ngày khôi thiên việt, loại này tính chất nhất là căng thẳng. Mà tái kiến tả phụ, hữu bật, ỷ lại tính chất quá nặng. Loại này mệnh tạo, có thể là thuộc về nhị thế tổ, hoặc nhân các loại vấn đề, bất năng tự lập. Thiên đồng thiên lương, nếu hội Địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần khoảng không, tiệt không chờ, vưu chủ tâm chí khó với thích ứng thế sự, cho nên phải ỷ lại người khác. Ngoại trừ kiến khoảng không Tinh, như rất có thiên khôi, thiên việt, Hóa kị, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, khả năng này là nhược trí nhân sĩ mệnh tạo. Nhược trí khó với độc lập, riên chỉ lòng của bọn họ cảnh, giống nhau đều bỉ người bình thường khoái trá, bởi vậy có chứa thiên đồng thiên lương vui sướng tính chất.

(tam) thiên đồng mặt trăng cùng độ, cũng chủ vui sướng, nhưng đây là [an nhàn hưởng lạc], tức nhàn nhã đi chơi của nhạc, điều không phải xã giao hối hả của nhạc, cũng không ỷ lại vật chất giàu có lai gắn bó kỳ vui sướng, bất quá, bởi mặt trăng là tài Tinh, nếu vì vào triều, giống nhau cũng không lo cơm áo, mặt trăng hóa lộc vưu xác thực. Nói chung, thiên đồng mặt trăng, chủ có nhàn nhã đi chơi của nhạc, canh kiến văn xương văn khúc, thì tính chất càng thêm thanh tao lịch sự, có thân sĩ phong độ thục nữ.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn điều không phải thiện diệu, nhập cung phúc đức chủ phiền não, mà thiên đồng là tinh thần ngôi sao, chủ tình cảm, cho nên mỗi chủ tình cảm và tư tưởng phương diện, đa không thể cho ai biết việc, chính có đau khổ tự mình biết. Giá nhân cự môn là ám diệu, che đậy thiên đồng đích tình tự. Thiên đồng cự môn, tối úy đà la cùng độ, như giáo trình nói, chủ [tự tìm phiền não], thiên hạ bản vô sự, chỉ là lo sợ không đâu của, nhưng đối với đương sự mà nói, kỳ phiền não rồi lại là như vậy thực sự, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, tình huống nhất là nghiêm trọng.

Nguyên văn: Thiên đồng Tinh vào triều, lâm tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Duy và cự môn đồng cung, thì phụ tử đang lúc có thành kiến. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh người, còn nhỏ cần phải cho làm con thừa tự hoặc tự ra, bằng không hình khắc. Hội không kiếp, thiên hình, cũng chủ khắc.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng Tinh lợi cho lục thân quan hệ, tính chất ôn hòa, ở cung phụ mẫu, kỳ cơ bản tính chất là [phụ mẫu song toàn, vô hình khắc], có thể ở song thân tí âm hạ lớn. Cùng văn xương, văn khúc gặp gỡ, chủ hai đời đang lúc có tình cảm, ít sự khác nhau; tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt gặp gỡ, chủ được tốt đẹp chính là dẫn chiếu cố, cung thư dạy học.

(nhị) thiên đồng cự môn cùng độ, thụ cự môn ảnh hưởng, cho nên chủ khẩu thiệt phân tranh, cung phụ mẫu thấy vậy tinh tượng, chủ hai đời đang lúc [có thành kiến], đây đó có sự khác nhau, khó với câu thông, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, đều có tổn hại tình cảm, cùng ở nhất phòng mà khiếm tình cảm. Thiên đồng thiên lương cùng độ, cũng có cùng loại thiên đồng cự môn tính chất, nhưng nếu được thiên khôi thiên việt, nhưng chủ có tí âm lực. Dưới so sánh, thiên đồng mặt trăng tính chất so sánh tốt, nhưng mặt trăng ở cung phụ mẫu, bất lợi nữ thân, tức bất lợi mẫu, nên chú ý và mẫu thân quan hệ.

(tam) thiên đồng hội Tứ Sát, chủ hình khắc, ở cổ đại dĩ [cho làm con thừa tự hoặc tự ra] là xu tị, ở hiện đại thì không có giá nhất tập tục. Hội Địa không Địa kiếp thiên hình, cũng có đồng dạng tính chất.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

天同星

原文: 天同星在五行属阳水;在天属南斗星群化作福星, 是命盘中福德宫的主星. 禀性温和, 不畏擎羊星的凶焰, 不忧化忌星的捣乱. 所以天同星在午宫与擎羊星同度, 称为[马头带箭格], 反主为国效劳, 掌握兵符大权, 是立功战场的大将. 在戌宫称做[反背]. 若是在辰宫见到化忌星, 而同时会到禄存或化禄者, 反为上格, 能富能贵, 此否权泰来之象.

评注:

(一) 天同为福星, 虽说是在十二宫皆福, 实际却不是如此. 其福为清福, 为辛劳过后的清福, 故有时仅是晚年得喘息机会的福气而已. 不过, 天同是[福德宫的主星], 故最喜居于之福德宫, 无论如何, 都主精神比较高尚能享福.

(二) 天同的性格[温和], 但是否畏擎羊, 却有一定的条件, 不可以每见天同星会擎羊, 就说是不畏擎羊. 例如, 天同化禄, 不畏擎羊;天同太阴同度于午宫, 不畏擎羊. 但如果是天同化忌, 则畏擎羊. 同样, 天同亦不可说是不畏化忌. 事实上, 天同化忌主感情的伤害, 对人生影响甚大.

(三) [马头带箭]格, 也称作[马头带剑]格, 具体的情况共有三种: 命宫在午宫, 无正曜, 只有擎羊独守, 对宫为天同化禄及太阴同度, 这是马头带箭的正格;命宫在午宫, 天同化禄及太阴擎羊同度, 这是偏格;命宫在午, 贪狼化禄和擎羊同度, 这亦是偏格.

马头带箭格, 主[为国效劳, 掌握兵符大权], 在现代, 除了适合武职的领导外, 亦能在工业实业中闯出局面, 劳而有成.

(四) 斌兆公在原文提到天同在戌宫的[反背]之格, 但稍为语焉不详, 笔者可在此多作补充. 戌宫天同可成反背, 辰宫天同一样可成反背, 而且必须是丁年生人才是. 丁年生人, 命宫在辰, 天同化权坐守, 见太阴化禄, 天机化科, 巨门化忌, 主经历困苦艰难考验而有大成就, 否权泰来. 在戌宫, 则禄存在财帛宫会入, 更利于生财, 成就甚大.

原文: 天同星临命宫, 主人肥满, 眉目清秀. 长方面, 略带圆形. 面色黄白. 为人性情温良, 谦逊而不外傲, 心田慈厚, 禀性耿直, 志趣高超, 思想聪敏, 能学能成. 与天梁会合而有左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲等吉星照会者, 福厚寿长. 遇禄存照会, 最为上格, 财福双美. 最恶躔亥宫化忌星, 主刑克孤单, 为他人作牛马;或破相病灾. 但以会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者为是, 否则主有化解. 女命天同星, 主人聪明机巧. 入朝有吉星会照, 及禄存, 化禄拱照者, 帮夫教子, 福禄双全. 与太阴会合, 喜修饰美容, 财禄虽足, 但福大全. 有化禄, 化权, 化科者, 则福足, 但以迟婚为宜. 陷宫逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 主刑克或离异, 以继室, 偏房为宜. 大限流年天同星躔度入朝, 有吉星者, 添财增福, 事业发展有新机会;迟居新屋或出外游历. 增添人口, 喜气洋洋. 如天同星落陷或会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑, 大耗者, 主作事多变, 有倾家, 官非, 破产, 虚惊, 刑克, 疾病等情. 有化禄, 化权, 化科会照者, 先凶后吉或先破财后进财.

评注:

(一) 天同居于命宫, 主[肥满], 无论男女, 体型都比较丰满, 但是, 如果和太阴同度或对拱, 则太阴的朝陷, 会影响天同的性质. 太阴入朝, 主肥满, 若太阴落陷, 则刚刚相反, 主瘦削不长肉. 是不是眉清目秀, 要看会吉会煞而定.

(二) 天同性格温良, 有不少优点, 原文已经提出不少, 但却不是没有缺点, 从另一个角度看, 这类命造比较柔弱怕事, 较难承担精神压力. 命宫天同, 得文昌, 文曲, 化科, 主思想聪敏, 能学能成, 但是却容易流于感性, 喜诗词歌赋, 反有点不务实.

(三) 天同天梁同度, 或天梁拱照, 受天梁影响, 故主悠闲清福, 但这要如原文所言, 见辅弼魁钺昌曲才是, 主[福厚寿长], 天寿同度尤其如是. 但如果见火星, 铃星, 擎羊, 陀罗等, 则反成不务正业, 浪荡人生. 但如果会禄存, 则因为[财福双美], 纵悠闲亦生活富足, 这最是有福.

(四) 天同在亥宫独坐, 天梁拱照, 如果天同化忌, 每主孤单, 事业既无成, 六亲缘又不足, 女命亦容易沦落风尘, 但要更见红鸾, 天喜, 咸池, 大耗, 天姚, 沐浴等桃花才是. 见火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫, 则[为他人作牛马], 事业难有进展, 宜得一技之长.

(五) 女命天同, 虽主[聪明机巧], 但这类女命在古代的评价并不高, 因为女命天同容易感到精神空虚, 内心的感情却很丰富, 因此, 每每对于现实不满, 尤其对于感情多生幻想, 也因此易有不恰当的举动, 经不起诱惑. 会文昌文曲, 虽增加聪明和优雅, 却更加感性, 更易经不起诱惑. 不过, 若女命天同会左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 则可以帮夫教子, 不一定要见禄存, 化禄, 但得双禄, 则可以嫁得贤夫, 或能经济独立.

(六) 天同在子宫午宫和太阴同度, 在卯宫酉宫得太阴拱照. 受太阴的影响, 故[喜修饰美容], 而且, 若太阴在朝旺宫垣, 该女命更是容颜甚美, 体态迷人, 稍见一颗煞曜, 更是绝色佳丽. 不过, 自古红颜多薄命, 美女反多福薄, 婚姻并不稳定, 但见禄存, 化禄, 则可[财禄足].

(七) 女命天同吉化, 原文以[福中]概括, 这嫌过于简略, 具体而言, 天同化禄主感性温柔, 财禄能供生活所需, 但非大发. 天同化权则利于事业, 性格也较坚刚. 有些斗数传承, 有天同化科一项, 唯笔者所承传, 并无天同化科一曜, 斌兆公讲义亦无. 天同尚可以会其他吉化, 如巨门化禄化权, 太阴化禄化权化科, 天梁化禄化权化科, 天机化禄化权化科等, 各有不同的意义, 不可以单纯以[福足]论之. 是不是宜迟婚, 不可以一概而论.

(八) 女命天同会诸煞空劫刑, 因天同受不了煞曜, 故人生多苦, 对于女命, 多为婚姻上的不幸, 故主[刑克或离异], 在现代社会, 亦可以和男命同论, 主事业拮据不济, 坎坷倒. 见桃花便容易沦落风尘.

(九) 大限流年命宫天同坐守, 见吉则吉, 有禄存, 化禄者, 可得平稳的财稳, 得左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 主增福, 生活顺遂. 但不主迁居新屋, 见天马则有外游享受之运. 见红鸾, 天喜, 文昌化科, 文曲化科, 主添人口或结婚. 不过, 这只是大致而言, 具体的克应, 要看原局命宫和大限流年命宫的配合而论.

(十) 大限流年命宫天同会诸煞刑, 主各种情况的劣运, 如[倾家, 官非, 破产, 虚惊, 刑克, 疾病等], 这要兼视其余十一宫, 才能定具体性质.

(十一) 天同宫限得三吉化, 为先凶后吉之象, 但如果原局命宫不吉, 则有时并不主吉.

原文: 天同星临兄弟宫入朝者, 弟兄四人以上. 落陷, 二人. 与太阴星同宫, 五人. 与天梁同宫, 三人, 但有暗争. 与巨门同宫者, 三人, 有口舌之争, 逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 有刑克不和, 离居为宜.

评注:

(一) 天同在六亲宫垣为吉曜, 在兄弟宫, 主兄弟姊妹数目甚多, 入朝尤其如是, 有时可多达十数人, 故原文所说[四人以上], 仅作参考而已, 异竟斗数非仙术, 不可能把所有数目都准确道出而无误差. 天同在丑宫, 午宫, 未宫三宫落陷, 在这些宫度守兄弟宫, 则数目甚少, 原文所给的数目是[二人], 但实际亦可能多一位, 或少一位, 煞曜化忌重重则主孤独.

(二) 原文所说的[与太阴同居], 仅是指在子宫而言. 在子宫, 太阴入朝, 最主数目众多, 可以达五人以上, 其实每每可多至八, 九人. 在午宫, 天同虽和太阴同度, 但太阴却是落陷, 故主数目稀少.

(三) 天同天梁同度, 主数目三人, 由于天梁主孤, 主刑克, 主人缘不佳, 故在兄弟宫, 每主彼此仅是表面和好, 却[有暗争], 面和心不和, 更见擎羊和天刑, 甚至彼此兴讼.

(四) 天同和巨门同度, 和天同天梁同度一样, 也主兄弟姊妹三人, 虽然天同为吉曜, 但巨门在兄弟宫却非吉曜, 主不和, 故有[口舌之争]的徵验, 如更有擎羊天刑, 尤其是巨门化忌, 亦容易和兄弟姊妹起争讼.

(五) 天同畏煞曜, 和六煞天刑相会, 最轻微的情况, 也主不和, 煞重则有刑克, 兄弟姊妹灾病或夭折, 或幼年已分离, 唯分离反少纷争.

原文: 天同星在妻宫躔度, 必须迟婚, 方能偕老. 或在早年已经订婚手续, 后已解除婚约者为宜, 否则多变动;三妻之命, 妻子必须小配可免. 若天同星临陷宫, 再会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 主分居两地, 或离婚, 或刑克病重. 与天梁星同度, 离婚后再娶相貌美丽之女. 天同星妻宫, 以同居不举行结婚礼式者可免离异. 女命天同星临夫宫, 有吉星扶持者, 可免离婚. 逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 化忌星, 宜继室偏房, 或迟婚, 否则远离;或徒有夫妻之名, 而无夫妻之实, 空有虚名;或则离婚再嫁. 有天刑星在夫宫而落陷者, 都刑克不利. 会照巨门星, 更主口舌连连, 精神不痛快.

评注:

(一) 天同虽为福星, 但在夫妻宫却不可算作吉利, 因为天同的福, 是先苦后甜的福, 感情先受苦, 每每留有烙印, 或有失恋之痛, 或是有情人不能成眷属, 生离死别, 如果婚前不经历这些, 婚后就多变化波折, 感情不睦, 貌合神离等. 因此, 原文提出[必须迟婚, 方能偕老]之说, 是因为迟婚者, 则婚前多挫折的机会, 好事多磨, 反而婚后安宁. 另外, 迟婚者亦较容易得迟就配偶.

(二) 天同只要稍见煞曜空劫化忌等, 都主婚姻有缺憾, 即[三妻之命], 对于女命, 则为[三夫之命], 但不一定必是三妻三夫, [三]仅是虚数, 指多于一次, 但如果男命小配, 女命长配, 便可以作趋避, 即男命选择比自己年轻十年八载的女人为妻, 女人选择比自己年长十年八载的男人为夫.

(三) 天同畏煞, 故和煞曜相会, 便有不利的克应. 和火星, 铃星相会, 容易分居两地;火星, 铃星, 擎羊相会, 容易离异;会地空, 地劫, 主难得结婚对象;六煞并见, 主刑克灾病;会陀罗, 主婚后不和.

(四) 天同天梁同度, 因天梁为阴星, 有年长的意味, 故此, 适宜选择比自己年长的配偶, 女命宜选择比自己年长十年八载的男士为夫, 男命亦宜选择比自己年长三数年的女士为妻. 有此年龄的配合, 因婚姻比较和谐安宁, 能互相迁就, 感情良好. 天同天梁会诸煞化忌, 则主有最少两度婚姻, 而每一度婚姻所得的妻子, 必比上一度更美丽.

(五) 天同在夫妻宫的不利性质, 斌兆公以为可以经由[同居不举行婚礼式], 作为趋避, 但这只是斩脚趾避沙虫, 因婚姻涉及财富, 子女, 姻亲等问题, 并不单纯是上床造爱那样简单. 同居始终和结婚有重大差别. 终身同居是不可能的, 欠缺约束, 最后仍会离异, 只是在术数上不视作离异而已.

(六) 女命夫宫天同, 喜得吉曜, 见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 主夫有责任感, 见文昌, 文曲, 主丈夫细心多情, 见禄存, 化禄, 主夫能在经济方面, 照顾命造. 得吉曜而不见煞, 婚姻能稳定, 白首偕老.

(七) 女命夫宫天同, 会火铃羊陀化忌等, 对婚姻不利, 难以白头, 离离合合, 婚前受挫折, 婚后反而安定. 迟婚也可减少婚姻离异的机会. 当继室或偏房亦可, 但现代女性, 或不介意作继室, 除非丈夫权富, 否则多不愿作偏房.

(八) 天同化忌, 或和太阴化忌同度, 更有地空, 地劫, 天空, 旬空, 截空, 天虚, 天月, 阴煞等, 主丈夫因病而不能人道, 以致[徒有夫妻之名, 而无夫妻之实]. 更每每因此离婚.

(九) 原文说: [天刑星在夫宫而落陷者, 都刑克不利.]我们需对此话存疑, 因为天同天刑之组合, 其实并没有什么大不了, 在张开卷先生的星曜分类中, 天刑是乙级星, 单视此二曜, 并不主[刑克不和].

(十) 天同巨门同度, 或巨门拱照, 因巨门同不是善星, 主口舌纷争, 故就是不见煞曜凶星, 也不利婚姻感情, [精神不痛快], 见地空地劫, 感情更淡, 貌合神离, 诸煞并见则离异. 天同巨门, 最坏的结构是天同化忌, 或巨门化忌.

原文: 天同星入朝, 临子女宫, 主有子女五人以上. 以第一胎见女为佳. 太阴星同度, 女多子少为贵. 与天梁同度, 亦以先女后子为顺, 主有二子. 与天机会, 二子或迟得. 有煞星落陷者, 一子送终. 在午宫有刑克或破相, 过继或远离能免刑克. 有煞星, 以祀他人子为宜.

评注:

(一) 天同在子女宫为吉星, 性质祥和, 基本性质是两代之间有感情, 少代沟, 能和谐相处. 在子女数目方面, 主多生多养, 原文指天同主[子女五人以上], 实际有时可多达十多人. 不过, 天同在子女宫, 亦主子女性格柔弱, 不能担当大事, 甚至不能独立生活.

(二) 天同在子女宫, 煞少不主刑克, 如果煞曜多见, 则以[第一胎见女为佳], 正如原文所说, [太阴星同度, 女多子少为贵], 即女儿比儿子更加孝顺, 而且事业有成, 但要见吉曜兼太阴入朝才是. 天同太阴同度, 更见红鸾, 天喜, 主女儿多, 儿子少.

(三) 天同天梁同度, 因天梁有孤克性质, 故在重男轻女的传统下, 认为先得女儿较佳, 这样, 刑克之应在长女, 儿子就可免受伤害, 在现代, 这种态度, 当然不再合时宜. 天同天梁, 主得二子, 女儿亦有数人. 天同天梁, 如果是天同化忌, 更有地空, 地劫, 火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 旬空, 截空, 天月, 天虚, 阴煞, 天刑等. 每主生弱智的子女.

(四) 天同不主子女迟得, 但原文说: [与天机会, 二子或迟得.]事实上, 除非是借星安宫, 否则不可能不遇天机, 故此, 个人以为, 这一徵验并不可靠.

(五)天同落陷会煞曜, 并不一定是[一子送终], 视乎生育多少而子女而定, 但刑克则是肯定的, 唯不影响感情.

(六) 在午宫的天同, 和落陷的太阴同度, 故不利子女运, 更见火星, 铃星, 擎羊,, 陀罗等, 主刑克, 破相等, 不见则不是.

(七) 天同见煞曜, 是否[以祀他人子为宜], 则人人想法不同, 而祀子风俗, 现代也不再通行了.

原文: 天同星在财帛宫, 主白手成家或以薄资起家. 与天梁同度, 财禄茂盛. 与太阴星同度, 有意外收获, 与巨门同度, 有进有退, 财难积储. 与禄存, 化禄, 天马会照者, 主富有. 逢擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 凤阁, 龙池者, 由艺术技巧起家, 有名士潇洒风度.

评注:

(一) 天同性质虽温柔, 但在财帛宫所主的经历, 却绝不温柔, 反而主艰苦, 先苦后甜, 事业财富由零开始, [白手成家], [薄资起家], 见禄存, 化禄, 主能白手成家成小富, 更见天马, 利于经商, 唯天同在财帛宫, 命宫每为天机, 故尤利于经营零售生意.

(二) 天同有三化, 化禄化权和化忌. 天同化禄, 仅为富足, 并不主大富, 因此, 与其天同化禄, 不如太阴化禄或巨门化禄同度, 财气更旺. 天同化权, 财运比较稳定, 但以更见入朝太阴或见禄存为佳. 天同化忌, 不利财运, 其损失每和感情有关.

(三) 天同天梁同度, 讲义认为是[财禄茂盛], 但实际上, 天同非财曜, 天梁也非财曜, 而天梁更每因得禄而为财起纷争, 故实际并不主富, 得禄存化禄, 也仅是富足而已, 尤其是天梁化禄, 得财每损及人缘.

(四) 天同太阴同度, 这是天同在财帛宫最佳的结构, 因为太阴是财曜, 如果太阴入朝则更佳, 主财源丰厚, 更得化禄和禄存天马, 可以成大富. 原文所说的[意外收获], 仅可作参考.

(五) 天同巨门同度, 因巨门性质不良, 故主[有进有退, 财难积储], 但如果从事专业生财, 或是口舌求财, 如营业员, 教师, 传播等, 则能配合星系性质而得利. 更见禄存, 化禄, 尤其是巨门化禄, 更佳.

(六) 原文提出[禄存, 化禄, 天马]这一星系, 事实上, 无论是什么正曜, 居于财帛宫, 都喜遇上这一星系, 既主积财, 又主生财, 甚为吉利, 并不独限于天同星.

(七) 天同会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫等, 不利财运, 易有生意倒闭, 亏蚀等情况, 故宜有一技之长谋生, 则生活比较安稳, 更得龙池, 凤阁, 便拥有技艺的优点, 故主[由艺术技巧起家], 可从事和艺术有关的工艺, 如绘画, 陶瓷, 摄影等. 至于是不是[有名士潇洒风度], 还要看命宫和福德宫的星系而定.

原文: 天同入朝灾少. 疾病主阴虚不足, 臀脏, 膀胱, 尿道, 疝气, 子宫及淋病, 痔疮等症. 与天梁星同度, 主有肝胃气痛. 太阴星同度, 主胸闷, 水胀, 脚肿, 湿气, 瘫痪症.

评注:

(一) 天同守于疾病宫, 无论是不是入朝, 只要不见煞曜空劫化忌冲, 便主灾少, 唯有构成特别的病星组合, 始主疾病.

(二) 天同属于阳水, 主膀胱, 唯肾和膀胱的毛病, 有时不可严格区分, 故亦主一部份的肾功能毛病, 这包括了排尿系统, 生殖系统和性机能. 此外, 亦包括了痔患, 或因痔患引起出血症状. 亦有一些天同星的结构, 主大便水泻之类. 原文甚至提到脚肿, 湿气 (即风湿), 瘫痪, 胸闷, 肝胃气痛等, 都要在一的星系配合下, 才有克应, 不能单看天同星.

(三) 天同星独坐, 见火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 主生殖机能和性机能的毛病, 男子最常见的是前列腺炎, 小肠气 (疝气) 等, 女子则主子宫毛病. 天同独坐见四煞, 更有红鸾, 天喜, 咸池, 天姚, 大耗, 沐浴等, 主性病, 最常见的淋病, 但亦主其他性病如梅毒, 越南玫瑰之类, 现时人们谈爱滋病色变, 这一世纪绝症, 每由性接触传播, 故天同或许亦包括这一重病, 笔者没有观察过爱滋病人的星盘, 读者如有缘, 可尝试作此统计.

(四) 天同共有三类组合, 即: 天同巨门同度或巨门拱照;天同太阴同度或太阴拱照;天同天梁同度或天梁拱照. 天同巨门, 更有火铃羊陀四煞, 主肢体伤残, 如骨病, 中风瘫痪等;天同太阴, 主胸闷胸痛, 肝胃疼痛. 以见四煞为确;天同天梁, 主肝胃气痛, 或是性机能, 生殖系统毛病.

原文: 天同星在迁移宫, 主出门得福. 与天梁星同度, 出门主得贵人扶持, 与巨门同度, 虽能在外创业, 但多烦恼口舌. 与太阴同度, 出门能发, 但奔走忙碌, 会照擎羊, 陀罗, 出外多是非灾祸. 火星, 铃星, 天刑, 在外有斗争不安. 逢空劫, 大耗, 旅途失财或在外破耗, 滞留他乡. 入朝者可免, 但终不安.

评注:

(一) 天同星是善星, 主和谐安宁不奔忙, 在迁移宫正有这一性质, 主出门安宁, 没是非纷争的烦恼, 原文所言的[出门得福], 所得的就是份清闲之福, 一般并不主发达成名. 但见诸吉多则除外.

(二) 天同天梁同度, 因天梁是阴星, 主贵人, 故除得清福外, 亦可遇到困难和需要帮助时, 得到[贵人扶持], 故喜更见天魁, 天钺, 深得贵人扶助. 但如果见火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫诸煞, 则主孤独.

(三) 天同巨门同度, 无论见吉星吉曜或见凶星化忌, 皆主在外[多烦恼口舌], 唯见吉则在烦恼口舌中发迹生财, 只见凶星化忌则烦恼口舌甚重, 甚至招惹官非词讼, 尤畏巨门化忌. 天同巨门, 如果天同化禄化权, 或巨门化禄化权, 更有左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 禄存, 天马, 主[在外创业], 如命宫星象不佳, 宜赴远方谋生.

(四) 天同太阴同度, 必须要太阴入朝, 始主[出门能发], 唯成马头带箭格则例外. 但难免辛劳, [奔走忙碌], 更见煞曜化忌尤确. 天同太阴, 如果太阴化忌, 则纵入朝亦不主发, 反而容易破财, 投资亏本.

(五) 天同会擎羊, 主是非口舌纷争, 会陀罗, 则多烦恼, 或受小人侵吞剥削, 更有化忌, 阴煞, 天虚等, 尤其如此, 见太阴化忌, 文昌化忌或文曲化忌, 尤确. 天同和擎羊或陀罗同度, 三方四正更有诸煞, 则主灾祸, 可以是交通意外等非人为的灾厄.

(六) 天同会火星, 铃星, 天刑, 主在外有人事斗争, 故为[斗争不宁]之徵兆, 更见擎羊, 化忌等, 防遭人谋害, 宜以和为贵.

(七) 地空, 地劫和大耗, 是破财损失的星系, 正曜为天同亦不能幸免, 原局见之, 不宜在海外谋生, 命宫吉利者, 以在原居地谋生为宜. 流年流月流日见之, 主[旅途失财], 不利出门.

(八) 天同入朝会诸煞空劫, 可减其凶, 以虚惊为主, 但如果凶气重, 仍不宜出门.

原文: 天同星临交友宫, 主交多方面朋友. 入朝有协助. 与天梁或太阴同度会照者, 主得益友. 与巨门同度, 易遭误会或不谅解. 与擎羊, 陀罗同度会照而落陷者, 主受朋友之累或牵连, 或遭手下人之不义陷害. 遇火星, 铃星, 因朋友受闷气. 逢大耗, 空劫者, 因友破财.

评注:

(一) 天同星是善曜, 于人际关系主有利, 因此, 在交友宫的基本性质, 为交游广阔, 朋友来自五湖四海, 不同社会阶层, 故人生必不孤独, 但单丁见天同, 却不主朋友下属有助力, 可能全部都是点头之交, 吃喝闲谈之交而已.

(二) 天同在交友宫, 入朝主有助力, 但如果见煞曜, 则仍不主助力. 最理想的, 是得左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 必主助力, 减少辛劳. 天同见辅弼, 朋友更多, 见魁钺则主贵人提供机遇, 代为分忧解困, 见昌曲则感情和洽. 但如果天同只见昌曲, 不见魁钺辅弼, 或更有红鸾, 天喜, 咸池, 大耗, 天姚, 沐浴等桃花, 则主风月之交, 吃喝清谈, 有感情而无助力.

(三) 天同天梁同度, 或天同太阴同度, 皆[主得益友], 但当中稍有分别. 天同天梁主得直谏之友, 或是年长而具人生经验之友, 或直谏忠言的下属. 天同太阴则有私人感情, 如果太阴入朝, 更在生财方面多助力, 会红鸾天喜, 主异性友人的多助力, 或受异性下属支持.

(四) 天同巨门同度, 朋友虽多, 但却常有欠知已的感觉, 热闹喧哗, 但却心中孤独. 由于巨门不是善曜, 主口舌纷争, 故就是不更见煞曜化忌, 也主[易遭误会或不谅解]. 巨门化忌, 争吵尤其严重, 天同化忌, 则感情受重大创伤. 管理下属方面, 这星系主以权术治世, 不能以德服人.

(五) 天同和擎羊或和陀罗同度, 不利朋友下属关系, 其中的分别是: 天同擎羊同度, [主受朋友之累或牵连], 或和朋友吵架. 天同陀罗同度, 主[遭手下人(或朋友)之不义陷害], 如排挤, 侵吞利益等.

(六) 天同火星同度, 或铃星同度, 主[受闷气], 关系不良, 口角纷争, 反不如一个人独处来得安宁.

(七) 天同会空劫大耗, 主[因友破财], 其破财亦多和感情有关.

原文: 宜白手创业或由小发大. 与化禄, 化权, 化科会照, 事业鼎盛. 与巨门同度, 由艰难奋斗中成功. 与太阴同度, 宜在已成局面下谋发展. 与文昌, 文曲会照, 主在文化艺术中求进取, 若在陷宫, 以公众机构中任职员或在机关部门中任科员. 与天马, 陀罗会照, 业务多变动, 多纠纷. 会擎羊, 天刑, 事业上多讼事纠纷. 会照火星, 铃星者, 处事多逆境. 与空劫会照, 事业由幻想中变动, 或由艺术技能起家.

评注:

(一)天同有白手兴家的性质, 在命宫, 财帛宫, 迁移宫是如此, 在事业宫亦是如此. 会吉星吉化禄曜则成功, 会火铃羊陀空劫刑耗则失败. 但无论如何, 其事业都从零开始, 渐渐进展.

(二)原文谓天同见[化禄, 化权, 化科], 主[事业鼎盛]. 其实单见三吉化, 不能轻率地判为事业鼎盛, 这要视什么星曜吉化而定. 例如, 见文昌化科或文曲化科, 仅利于文教或文化事业, 不作鼎盛论, 而天同化禄会财帛宫天机化权, 则可经营小生意而财源安定. 若为天同化权, 会天机化科, 太阴化禄, 尤其是太阴入朝旺宫度, 则事业顺境, 有名有利, 更见辅弼魁钺诸吉, 方主[事业鼎盛].

(三)天同巨门同度, 因巨门主艰苦, 故事业必不顺境, 会有很多阻滞, 如果更会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫, 大耗等, 则无法_____白手创业, 反而把小资本亏蚀掉. 唯有见吉化和吉曜, 始主[艰难奋斗中成功]. 天同和巨门化忌同度, 除非以口舌求财, 否则必多是非纷争, 有欠人缘.

(四)天同太阴同度, 在没有吉曜照耀的情况下, 或更有煞星, 并不主[已成局面下谋发展], 虽然太阴为财星, 但仍需艰苦努力始有点成绩. 能得辅弼魁钺, 始主承继事业, 例如, 获得家族生意的承继权之类, 也适合购买现成事业经营, 例如, 素食馆的大厨欲自立门户, 不必自己开设新店铺, 可以购买正在亏蚀的素食馆, 改造一翻, 起死回生. 天同太阴, 以得太阴化禄最佳, 尤其是入朝太阴, 更容易生财获利, 再见禄存, 天马, 尤其吉利, 可以致富. 天同化禄则财运较平庸, 但仍主有成.

(五)天同性质柔和, 具有文艺气质, 在事业宫常主文艺及文化事业, 如出版, 写作, 艺术等, 更见文昌文曲, 便主[在文化艺术中求进取], 但如果事业宫及财帛宫不得禄, 则发展平平, 仅足糊口. 天同得文昌文曲, 更有龙池凤阁, 主和艺术有关的工艺. 天同文昌文曲, 更遇红鸾, 天喜, 咸池, 大耗, 天姚, 沐浴等, 主适合以异性为服务对象. 天同在丑宫, 午宫和未宫落陷, 这三宫昌曲, 不主文艺修养和潜能, 仅主文书, 宜[公众机构中任职员或在机关部门中任科员], 此即当文职人员, 不过在午宫, 如果天同化禄, 更有擎羊同度, 则文昌文曲主谋略, 有武职的领导才能, 可在纪律部队中当军师人物.

(六)天同陀罗天马同度, 主[业务多变动], 但却是往不利的方向变化, 而且[多纠纷], 更见地空, 地劫, 大耗等, 因事业变动而破财. 更见火星, 铃星, 则事业的压力甚大.

(七)天同擎羊天刑, 因为天同为刑星, 所以一般并不主适合刑法事业, 而是主[事业上多讼事纠纷], 必须要以和为贵, 避免过多的人事冲突. 不过, 若为马头带箭格, 则适合从事武职, 以煞气服人.

(八)天同畏与火星铃星同度相会, 必带来事业上坎坷阻滞, [处事多逆境], 事业发展局面亦小, 最宜有一技傍身, 或是在大机构内安身立命, 尤其是天机守财帛宫者, 若非一技傍身或大机构任职, 必定财源不稳, 生活失安全感.

(九)天同地空地劫相会, 因空劫不利财运, 更见大耗尤甚, 故不适合一般的商业活动, 从事带艺术性质的工艺行业较佳, 或[事业由幻想中发动], 即经营具有创意的生意, 例如, 设计, 印刷并批发特别的架卡之类.

原文: 与太阴同度, 宜养鱼或种植树木花果, 主大富. 与天梁同度, 产业有进退. 与巨门同宫, 不宜置产. 会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 大耗者, 无产业.

评注:

(一)天同是白手兴家的星曜, 在田宅宫, 基本性质是没有祖业承继, 但却可以自置物业, 但必须要得吉曜吉化配合才是.

(二)天同喜和太阴同度, 特别是入朝的太阴星, 因太阴为财曜, 于田宅宫主能自置, [宜养鱼或种植树木花果], 这是旧社会的徵验, 即可以购买鱼塘, 果园, 竹园, 花圃等农业地而发达, [主大富], 在现代社会, 农业衰微, 仅主家居环境一带宁静, 有花木之胜, 更有吉曜吉化, 为高尚住宅区.

(三)天同天梁同度, 主[产业有进退], 因为二曜同度的性质浮荡不定, 故不利祖业, 自置亦常常变化, 见煞曜空劫大耗等, 主田宅的业权日衰. 但是, 如果更见禄存, 化禄, 天马, 天魁, 天钺, 则可以从事物业买卖发迹, 其产业浮荡不定的性质, 转化为买卖踊跃, 利润丰厚. 天同天梁, 如得天魁, 天钺, 华盍, 天巫, 禄存等, 主承继祖业, 天梁化为阴星.

(四)天同巨门同度, 巨门在田宅宫并不是善曜, 最基本的性质是因物业起是非纠纷, 麻烦多多, 更见煞曜化忌空劫, [不宜置产], 否则招损, 但可以和其他人共同拥有物业, 如配偶等, 以减少风险.

(五)天同会羊陀火铃空劫耗, 既没有祖业承继, 或承继然后破荡, 也主不能自置, 故人生大部份岁月, 均[无产业], 宜注意其他方面的投资保值, 例如, 投资证券, 基金等.

原文: 天同星是福德宫主星, 主享福, 能快乐. 与天梁同度, 自然安乐. 与太阴同度, 亦主安逸享乐. 与巨门, 陀罗同度, 自寻烦恼.

评注:

(一)天同是精神性的星曜, 主知足快乐, 故最喜入福德宫, 一般均主在日常生活中, 寻得乐趣, 能[享福], 这福是清福, 是生活的趣味, 不主发达的物质幸福, 并在生活小节中, 获得[快乐]. 更见左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 主物质亦生活亦丰足, 不愁生计. 见文昌, 文曲, 则主口味高尚, 有艺术爱好, 性格闲雅. 若有龙池, 凤阁, 尤主精于一些艺术手工, 或是演奏乐器.

(二)天同天梁同度, 主[自然安乐], 但实际的情况, 每每命造性格懒惰, 具强烈的依赖心理, 万事有人代劳, 不必自己操心, 因此[自然安乐], 更见天魁天钺, 这类性质尤其吃紧. 而再见左辅, 右弼, 依赖性质更重. 这类命造, 可能是属于二世祖, 或因种种问题, 不能自立. 天同天梁, 若会地空, 地劫, 天空, 旬空, 截空等, 尤主心志难于适应世事, 故不得不依赖别人. 除了见空星, 如更有天魁, 天钺, 化忌, 阴煞, 天虚, 天月等, 这可能是弱智人士的命造. 弱智难于独立, 唯他们的心境, 一般都比正常人愉快, 因此带有天同天梁的快乐性质.

(三)天同太阴同度, 亦主快乐, 但这是[安逸享乐], 即悠闲之乐, 不是社交奔忙之乐, 也不依赖物质富裕来维系其快乐, 不过, 由于太阴是财星, 若为入朝, 一般都不愁衣食, 太阴化禄尤确. 一般而言, 天同太阴, 主有悠闲之乐, 更见文昌文曲, 则性质更加闲雅, 有绅士淑女的风度.

(四)天同巨门同度, 因巨门不是善曜, 入福德宫主烦恼, 而天同是精神之星, 主感情, 故每主感情和思想方面, 多不可告人之事, 自己有苦自己知. 这因巨门为暗曜, 遮蔽了天同的情绪. 天同巨门, 最畏陀罗同度, 如讲义所言, 主[自寻烦恼], 天下本无事, 只是庸人自扰之, 但对于当事人而言, 其烦恼却又是如此实在, 巨门化忌或天同化忌, 情况尤其严重.

原文: 天同星入朝, 临相貌宫, 主父母双全, 无刑克. 惟与巨门同宫, 则父子间有意见. 遇擎羊, 陀罗, 火星, 铃星者, 幼年须过继或祀出, 否则刑克. 会空劫, 天刑, 亦主克.

评注:

(一)天同星利于六亲关系, 性质温和, 在父母宫, 其基本性质是[父母双全, 无刑克], 可以在双亲的庇阴下成长. 和文昌, 文曲相会, 主两代间有感情, 少代沟;左辅, 右弼, 天魁, 天钺相会, 主得良好的提携照顾, 供书教学.

(二)天同巨门同度, 受巨门的影响, 故主口舌纷争, 父母宫见此星象, 主两代间[有意见], 彼此有代沟, 难于沟通, 巨门化忌或天同化忌, 皆有损感情, 同住一屋而欠感情. 天同天梁同度, 也有类似天同巨门的性质, 但若得天魁天钺, 仍主有庇阴之力. 相比之下, 天同太阴性质较佳, 但太阴在父母宫, 不利女亲, 即不利母, 宜注意和母亲的关系.

(三)天同会四煞, 主刑克, 在古代以[过继或祀出]为趋避, 在现代则没有这一习俗. 会地空地劫天刑, 也有同样性质.

Từ khóa: 12 cung  Cung Vị  Cung Chức  sao thiên đồng  Thiên Đồng  chủ mệnh văn khúc chủ thân thiên đồng  chủ thân thiên đồng  cung điền trạch có sao thiên đồng  cung điền trạch có thiên đồng  cung phụ mẫu có sao thiên đồng 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top