Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Sao Thiên cơ - Phan Tử Ngư


Thiên cơ thuộc âm mộc, sao thứ ba của nhóm Nam Đẩu, là sao ích thọ, chủ về anh em, hóa khí gọi là thiệnnên còn gọi là Thiện Tú(sao Thiện). Thiên cơ nhập miếu, vượng thì người đậm mập, gặp hãm địa thì người gầy ốm. Tính cách phần nhiều tính toán sáng suốt, siêng năng cẩn thận, nếu đồng cung với Thiên lương thủ Thân Mệnh thì phần nhiều là người nói hay, giỏi biện luận, đủ tố chất thành tài ở ngành nghề cần tới sự khéo léo đặc biệt, tâm địa thiện lương, có lòng tín ngưỡng đối với tôn giáo. Nếu thêm Khôi Việt Khúc Xương thì chủ về đa học đa năng, nếu có Kình dương xung phá hoặc hội thêm Không Kiếp thì rất cô độc, hoặc là mệnh sư tăng đạo sĩ.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Từ khóa: Tinh Quyết  Xem mệnh  Thiên Cơ  Phan Tử Ngư  Sao  Tinh đẩu  Tinh Diệu  Thuật thiên cơ  Tính chất Thiên cơ  Tính chất Tử 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top