Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Sao Thái Dương


Bản dịch:

Thái dương Tinh

Thái dương tinh ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên trời là nhật của tinh, hóa thành đắt, ở nam trúng mục tiêu, làm phụ Tinh cập tử Tinh. Ở nữ trúng mục tiêu làm phụ Tinh, phu Tinh cập tử Tinh. Nên nhật sinh ra, không thích hợp người sinh đêm. Là trong mệnh bàn sự nghiệp cung chủ tinh. Thái dương ở mười hai cung trung, các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như sau, dĩ cung học giả nghiên cứu của.

Thái dương triền tử cung, danh 'Thiên nên', chủ nhân giàu ... Tình cảm, chủ sinh quý tử.

Sửu cung danh 'Thiên u', nhật nguyệt đồng cung, chủ thái độ làm người tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.

Dần cung chức 'Thiên tang', là mặt trời mọc phù tang ý tứ, đây là mặt trời mới mọc chính nghĩ mọc lên ở phương đông thời gian chủ thái độ làm người phúc hậu danh hiển.

Mão cung chức 'Thiên ô', chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa tài đa nghệ, danh hiển giàu có.

Thìn cung chức 'Thiên thoải mái', mặt trời mọc long môn thời gian, chủ nhân niên thiếu hiển đạt, quyền danh truyền xa.

Tị cung chức 'U chinh', chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, bộc lộ tài năng, là lộc hậu quyền cao, công danh hiển đạt của sĩ.

Ngọ cung chức 'Nhật lệ trung thiên', chủ nhân phúc lộc dầy nặng, chí cao khí tráng.

Vị cung chức 'Thiên huy', nhật nguyệt quang huy, chủ quyền nặng hào sảng.

Thân cung chức 'Thiên ám', chủ thái độ làm người đa học ít thành, xử sự đa trắc trở.

Dậu cung chức 'Cửu khoảng không', chủ thái độ làm người làm việc hanh thông, nhưng có đầu không có đuôi, tối kỵ sát tinh, có hình tù tai ương.

Tuất cung chức 'Thiên xu', nhật giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu trái lại năng lực thành phú.

Hợi cung chức 'Ngọc tỷ', nhật nguyệt phản bối (chống lại), trái lại thành đại cục, niên thiếu lập công.

Thái dương tinh mừng nhất ba máy, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký đắt mà lại phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang vân vân huống. Ở ngọ cung mặc dù đắt, nhưng nhật quang thái liệt, cũng chủ có con mắt tật. Thái dương ở hợi, trái lại năng lực quá, nhưng phải gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương hợp cách. Nói chung thái dương tinh dĩ quý vi chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh dĩ phú là việc chính, mà đắt thứ hai.

Chú: Nhật sinh ra, dĩ thái dương là trung thiên Tinh chủ, cho nên đối người sinh đêm bất lợi. Bởi vì là Tinh chủ, sở dĩ cũng ưa 'Bách quan triều củng', không gia cô lập. Đến đây tính chất cùng tử vi.

Nhật sơ thăng vu dần, thủy chìm vu thân, sở dĩ ưa dần mão thìn tị ngọ vị lục cung, không thích thân dậu tuất hợi tí xấu lục cung, người sinh đêm càng sâu. Bất lợi phụ thân, nhi tử; nữ mệnh canh bất lợi cho trượng phu (trước khi cưới thì bạn trai bất lợi) .

Thái dương chủ đắt không chủ phú, kỳ giàu có hệ do đắt mà đến. Cho nên thì dễ biểu hiện là danh lớn hơn lợi.

Thái dương bản thân có chứa quang mang tản ra tính chất, sở dĩ không thích hợp canh kiến tản ra tinh diệu, mỗi ngày lương thì trái lại năng lực thu liễm kỳ quang mang, trở nên càng chìm tiềm.

Giáo trình trung sở liệt thái dương cư mười hai cung tên gọi cập biểu nghĩa, chỉ có thể tác tham khảo, không thích hợp câu nệ. Nhưng có một cơ bản tư tưởng cũng không phương chú ý: Tài tọa

Thái dương không thích quá phận tản ra nhiệt lực, bởi vậy cư tị ngọ nhị cung thì liền không chủ phú, trái lại tuất hợi lưỡng cung thái dương, gặp cát diệu sẽ thành phú cục, giá thì là bởi vì quang mang thu liễm quan hệ.

Loại này suy đoán, là căn cứ vào nho gia 'Trung dung 'Tư tưởng mà đến.

Nhất, mệnh cung

Thái dương ở cung mệnh, mặt chủ nhân sắc hồng nhuận, hồng hoàng hoặc đái màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân thể cao to. Mà tiêu sái. Lạc hãm thì trung thấp người hình.

Nam mệnh miếu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, tâm từ hảo thi, bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. . Nếu được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền hội chiếu, chủ cực phẩm của đắt, văn võ toàn bộ tài. Nhưng phải nhập miếu cập nhật sinh ra vô sát diệu phương hợp. Dần, mão nhị cung, xưng là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở thìn, tị nhị cung là nhập điện hoặc xưng nhật du long môn. Ở ngọ là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đại quý. Xấu, vị nhị cung, nhật nguyệt cùng minh, cố hữu hốt âm hốt dương danh xưng là. Thân cung là ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, tiên thì chuyên cần vu công tác, làm việc kỹ lưỡng, chung thì chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái. Ở dậu cung gọi là mặt trời lặn, đắt mà không hiển, phú mà không cửu; ngoại yêu cầu mỹ quan, nội thực trống rỗng. Tuất, hợi, tử, xấu tứ cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế. Đến đây đoạn và tiền mười hai cung thái dương tên gọi chú giải, có chút xuất nhập, đó là cổ nhân đối đẩu số tinh diệu mổ chú của bất đồng điểm, nay nhất tịnh nhớ của, dĩ cung học viên chờ tham khảo nghiên cứu của sử dụng.

Thái dương tinh ở mão cung, tái được hóa lộc là thượng cách. Ở hợi cung, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù năng lực phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương Hóa kị người, cũng không lợi phụ thân hoặc thương con mắt. Nếu và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ nhân hoành nổi giận phá, đắt bất năng cửu, phú bất năng trường. Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người đắt.

Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung mệnh, nhập miếu người, cập nhật sinh ra, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tử. Lộc, quyền, khoa tam hóa Tinh vây quanh chiếu cung mệnh, cũng chủ Phong phu nhân cách. Nữ mệnh mừng nhất phùng thái dương tinh, nhập miếu người đa thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, thì làm việc đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp. Và Hỏa Tinh đồng cung người, tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên. Thái dương Hóa kị, niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tử, phải hôn nhân muộn hoặc kế thất nhà kề. Nếu hội kình dương, đà la, linh Tinh, thiên hình, không kiếp người, chủ hình khắc, đa không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng; lạc hãm phản bối (chống lại), hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn.

Hơi

Đại hạn lưu niên, thái dương tinh triền độ, nhập miếu gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nếu lạc hãm phùng Tứ Sát, không kiếp, chủ làm việc trống rỗng, đa tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành tranh rủi ro, đầu cháng váng.

Chú: Và thái dương có quan hệ mật thiết tinh diệu, là mặt trăng, cự môn, thiên lương, hoặc cùng độ, hoặc tương đối, giai đủ để ảnh hưởng thái dương tính chất, sở dĩ ngoại trừ miếu vượng lợi hãm ở ngoài, nhưng cần phải nghiên cứu thái dương cân những ... này tinh diệu tổ hợp đặc tính.

Thái dương và mặt trăng ở xấu vị nhị cung cùng độ, đây đó ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại cho nhau liên lụy, khiến cho thái dương tính phóng xạ và mặt trăng tính mệnh tính giai không thuần túy, sở dĩ có 'Hốt âm hốt dương 'Danh xưng là.

Ở thìn tuất nhị cung thái dương, tất và mặt trăng tương đối, do vì tương đối mà không phải đồng cung quan hệ, trái lại dễ điều hòa. Sở dĩ thìn cung xưng là 'Nhật du long môn', mà tuất cung 'Nhật nguyệt phản bối (chống lại)', gặp cát diệu trái lại thành đại cục.

Thái dương cự môn ở dần thân nhị cung cùng độ. Cự môn là ám diệu, tiêu hao ánh dương quang, sở dĩ dần cung so sánh thân cung là ưu. Giá tổ tinh hệ, chủ yếu tính chất là truyền bá, có lúc cũng có thể dùng để quan sát cân dị tộc quan hệ. Nếu cự môn Hóa kị, thì chủ thị phi khẩu thiệt, nhưng cũng bởi vậy chủ nhân thích hợp đảm nhiệm thị phi khẩu thiệt chức vụ, ví dụ như luật sư, phiên dịch chờ.

Thái dương ở tị hợi nhị cung và cự môn tương đối. Giống nhau dưới tình hình, tị cung trội hơn hợi cung, cổ nhân cho rằng tị cung thái dương, kiến nhiều cát sẽ thành đại quý, kiến nhiều hung cũng công khanh môn hạ sĩ; mà hợi cung thái dương lạc hãm, và cự môn tương đối, liền chủ cùng người khó hoà hợp chiêu phi. Đắp người trước khẩu thiệt tiện cấp, người sau ngôn từ thủ cữu. , giai và thái dương miếu hãm hữu quan.

Thái dương thiên lương ở mão dậu nhị cung cùng độ, mão cung xưng là 'Nhật chiếu lôi môn', nhật sinh ra chủ đắt hiển; thế nhưng dậu cung lạc hãm, cho nên cổ nhân liền cho rằng 'Đắt mà không hiển, tú mà không thực '.

Đương thái dương tọa tử ngọ nhị cung cùng trời lương tương đối là lúc, đều có chỗ thiếu hụt. Tử cung thái dương nhiệt lực không đủ để mổ thiên lương của cô, sở dĩ lục thân đa không hoàn mỹ, cũng chủ cùng người khó hoà hợp; mà ngọ cung ánh nắng mũi nhọn lộ, cũng dễ nhận người đố kỵ, hơn nữa nếu không kiến quyền, lộc nhiều cát, liền dễ trống rỗng không thật.

Thái dương không lắm kị nhiều hung thần diệu. Kiến sát vẹn vẹn  chủ vất vả cực nhọc.

Riên chỉ thái dương tối úy Hóa kị, không chỉ chủ lục thân có tổn hại, hơn nữa chủ nhân có mắt con mắt, trái tim bệnh. Rất nhiều tiên thiên tính bệnh tim người, tức thuộc về loại này.

Lạc hãm thái dương, kiến hình kị được thông qua, lại thấy âm sát, thiên hư, chủ nhân hèn mọn.

Nữ mệnh thái dương nhập miếu cát, lạc hãm hung.

Cổ nói: "Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối có tài có đức phu tín có thể bằng. "Tức chỉ nhập miếu thái dương mà nói, hơn nữa dĩ nhật sinh ra so sánh lợi.

Cổ nói: "Nữ mệnh thái dương hãm địa thất, lục thân hình khắc mà lại đái tật. "Tức chỉ lạc hãm thái dương mà nói, hơn nữa người sinh đêm kém hơn.

Hiện đại phụ nữ có nhiều sự nghiệp của mình, ở suy đoán thì, cũng - nên tường thị tinh hệ tính chất, làm ra chỉnh thể bình luận.

Về lưu niên đại hạn, có cổ nhân thuật thứ hai có thể tham khảo:

"Thái dương nhập hạn, miếu vượng, giúp đỡ cát diệu hội hợp, tất chợt của hưng. "

"Thái dương nhập hạn, lạc hãm, dương đà linh Tinh tụ tập đầy đủ, trước có hiện nay của ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu. "

Nhị, huynh đệ (tỷ muội) cung

Thái dương nhập miếu, lâm huynh đệ cung, ba người đã ngoài, có ngôi sao may mắn người chủ đắt. Và mặt trăng đồng cung, năm người đã ngoài. Cự môn cùng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập người sinh đêm, huynh đệ đa tranh bất hòa, ít dựa vào *. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, thụ ngoài ý muốn thương tổn.

Chú: Cổ nói: 'Thái dương vu huynh đệ cung, có ánh sáng huy người phú quý. Có hình sát mà hãm địa, huynh đệ nhiều cho nên.

Cái gọi là quang huy, dĩ hóa quyền, hóa lộc là tối, hóa khoa thứ hai. Nhất là ánh dương quang quá phận mãnh liệt cung độ, như tị cung, ngọ cung, hóa khoa vị tất tức cát.

Thái dương kiến lộc mã, cũng quang huy của chinh. Cũng ưa 'Bách quan triều củng ' cách cục.

Nếu thái dương Hóa kị, thì trưởng tử có thương tích. Mà lại họ Chủ Phụ thân và huynh đệ trong lúc đó bất hòa, hoặc phụ thân người đối diện đình vô ý thức trách nhiệm. Có cũng thụ huynh đệ liên lụy dấu hiệu.

Huynh đệ cung quang huy vừa phải, mà chính cung mệnh kiến tả phụ hữu bật người, như tương đương ngon kết cấu, chủ huynh đệ phú quý, hoặc cùng học, đồng liêu đắc ý, mà lại đối với mình có trợ lực.

Tam, cung phu thê

Thái dương tinh lâm cung phu thê, chủ thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí. Nhập miếu thông minh hiền lành, nhưng cần phải hôn nhân muộn, tảo hôn có hình khắc. Hội thái âm tinh, chủ có có tài có đức xinh đẹp thê tử, thái dương lạc hãm, Hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi (nữ mệnh thì hình khắc hoặc trượng phu có bệnh sử), phàm thái dương tinh lâm cung phu thê, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ hình khắc, sanh ly. Nếu phùng phá quân, phi lễ thành hôn. Nữ mệnh thái dương tinh triền phu cung, nhập miếu người chủ giá phú quý của tế. Lạc hãm Hóa kị người, khó cầu thoả mãn của đối tượng, hoặc chủ hình khắc. Có đà la, Hỏa Tinh, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; dĩ kế thất hôn nhân muộn hoặc không nghi thức kết hôn là nên. Phàm thái dương tinh lạc hãm Hóa kị hội sát tinh người, nguyên phối phu thê, bất năng vui vẻ đến bạc đầu. Gặp Tứ Sát phá quân người, phi lễ thành hôn.

Chú: Thái dương thủ cung phu thê, tình hình chung hạ nam mệnh thắng nữ mệnh. Nhật sinh ra lợi cho người sinh đêm.

Cổ nói: 'Thái dương thủ cung phu thê, nam phùng nhiều cát tụ, có thể nhân thê được đắt. Hãm địa gia sát thương thê bất lợi.

Vừa nói: 'Nữ mệnh phùng nhiều cát tụ, sớm phối có tài có đức phu. Hãm địa gia sát, khắc phu mà lại tự thân tai bệnh. 'Ngọ quan xấu

Ở thái dương nhiều tinh hệ trung, dĩ thái dương, cự môn tổ hợp hoặc đối cung, tối không thích hợp kiến sát kị hình diệu, thường là và phối ngẫu sinh ly tử biệt dấu hiệu. Vừa chủ thân gia bất hòa hoặc dị tộc thông hôn.

Thái dương, mặt trăng tổ hợp, kiến lộc quyền khoa hội nhiều cát, thì phu thê đều có thể hỗ mượn lực phát triển. Sát kị hình diệu, cũng không chủ hình khắc, cận vi trước khi cưới luyến ái đã từng có quá ngăn trở dấu hiệu. Nhưng sau khi cưới thì là nhà mới bất hòa, phối ngẫu ích kỷ biểu hiện.

Thái dương, thiên lương tổ hợp, kiến cát vẹn vẹn  chủ phu thê tuổi tác chênh lệch đại, hoặc chủ thê năm trái lại lớn hơn phu năm, mà lại vu trước khi cưới có khúc chiết. Kiến nếu nhiều hung, thì phu thê đang lúc cho nhau nghi kị.

Vô luận nam nữ, kiến thái dương thủ cung phu thê khiếm cát, giai dĩ hôn nhân muộn là nên. Nếu lạc hãm Hóa kị lại thấy hình sát, thông cần phải trải qua luyến ái nhiều lần ngăn trở, mà lại vô chính thức hôn lễ hôn nhân thủy có thể giai lão.

Tứ, cung tử nữ

Thái dương tinh nhập miếu lâm cung tử nữ, chủ tử nữ mái tóc, có quý tử, chủ con trai thứ ba nhị nữ. Và thái âm tinh ở vị cung cùng độ, chủ tử nữ đông đảo, vô sát tinh, bát thai đã ngoài. Cự môn hội chiếu, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có tài hùng biện. Lạc hãm có hình khắc, bất lợi trưởng tử. Hóa kị Tinh đa bệnh đa tai. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Chú: Cổ nói: "Thái dương thủ cung tử nữ, có ánh sáng huy người xương, có hình sát, mặc dù ở tổn bại. "

Sở dĩ thái dương thủ cung tử nữ, nhập miếu người nhật sinh ra canh cát; lạc hãm hung, người sinh đêm vưu hung. Nếu thái dương Hóa kị, chủ đầu thai có tổn hại, mà lại họ Chủ Phụ tử có nghiêm trọng sự khác nhau.

Thái dương chủ động, sở dĩ giống nhau dưới tình hình, vừa vi phụ tử chia lìa dấu hiệu, mặc dù hội nhiều cát, nhưng khó sửa đổi thay đổi loại này tính chất. Cung tử nữ lại có thể dùng để suy đoán chính cân vãn bối như môn sinh đệ tử hoặc trực tiếp quan hệ thuộc hạ nhân tế quan hệ. Sở dĩ trở lên tính chất cũng khả đồng phán đoán.

Thái dương, thiên lương tinh diệu tổ hợp tại tử nữ cung nhất may mắn, trở thành dương lương xương lộc cách cục, tử nữ cập vãn ấu tất mái tóc. Cho dù không phải, cũng chủ thẩm tiềm, vô thái dương, cự môn của phù hoa, sở dĩ dễ đối tự thân trợ lực.

Thái dương mặt trăng tổ hợp, có lúc vẹn vẹn  chủ tử nữ cập vãn ấu bối đông đảo.

Tứ Sát tịnh chiếu, không gặp Hóa kị thượng vô phương, bất quá là trên tình cảm không hiểu nhau, nếu kiến Hóa kị, thì phương trưởng tử; hoặc chủ dẫn người hiểu biết ít trái lại chiêu oán báo.

Ngũ, cung tài bạch

Thái dương tinh nhập miếu, lâm cung tài bạch, nhật sinh ra, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở nhân chủ thích làm vui người khác, suốt đời bóc lột rất nặng, lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, cập đại phú cách. Hãm cung thì tài lai tài khứ, hao tâm tổn trí. Cự môn hội hợp, tài gây dựng sự nghiệp trung lai, hoặc do cạnh tranh phí công trung lai.

Chú: Cổ nói: "Thái dương thủ tài bạch vu vượng địa, hội nhiều cát tương trợ, không vì cự môn triền, kỳ phú quý miên xa. "Bởi vậy có thể thấy được, ở cung tài bạch thái dương, không thích cự môn cùng độ hoặc đối chiếu, chủ khó có được tài cũng có tranh cãi, mà lại dễ trở thành một thì của cải đắt.

Ở hiện đại, nếu thái dương cự môn hóa thành quyền lộc, thì chủ thụ dị tộc thưởng thức mà đã thành phú. Đại hạn lưu niên nhìn thấy tình hình như thế cũng có đồng dạng tính chất.

Thái dương và mặt trăng tổ hợp, bởi lưỡng khỏa tinh diệu tính chất nhất chủ tản, nhất chủ tụ, cho nên khi hội kiến ngôi sao may mắn là lúc, chủ tiên tản hậu tụ, hoặc một thân năng lực tản tài cũng năng lực tụ tài.

Thái dương cùng trời lương tổ hợp, chủ tranh đoạt. Nhưng nếu năng lực bằng kiến thức chuyên nghiệp hoặc nhãn hiệu tên cửa hiệu đi cầu tài tương đối cái khác thái dương hệ Tinh là tốt, sở dĩ mừng nhất khoa Tinh cùng triền.

Phàm thái dương ở cung tài bạch, vô luận miếu hãm, có cát vô cát, đều không đổi tụ tài. Nếu kiến hình sát nhiều diệu, thì chủ suốt đời làm mướn không công.

Sở dĩ thái dương thủ cung tài bạch thì, ứng với kiểm tra cung phu thê cập cung điền trạch có hay không thủ tài năng lực, nếu như có, thì tài ứng với giao phối ngẫu; hoặc chú ý đưa nghiệp cơ hội, để cầu chuyến tị.

Nếu xương khúc và thái dương hội hợp, hóa thành sao Hóa kỵ, canh chủ suốt đời là người khác liên luỵ rủi ro, vưu ứng với tránh cho thay nhân người bảo đảm.

Lục, tật bệnh cung

Thái dương lâm tật bệnh cung, chủ nhân huyết áp cao huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có giá cả sau tết, can dương giơ lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, Hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ được phong chứng.

Chú: Thái dương cơ bản tính chất là tản ra, vu ngũ hành thì thuộc hỏa, sở dĩ đa mắc Trung y cái gọi là dương minh bệnh. Ví dụ như bản thân có bệnh tức dễ đau đầu, cháng váng đầu.

Thái dương vừa chủ mắt, ở ngọ cung, tuất cung, đều vì thị lực bất lương dấu hiệu. Nếu Hóa kị kiến sát trọng trọng người, cần phải phòng mù hoặc mắt bộ giải phẫu.

Thái dương vừa chủ phong tật, còn đây là bởi nó có thường không động đậy cư mà lại phóng ra ánh dương quang nguyên nhân. Bởi vậy trừ phụ nhân đầu phong ở ngoài, có khi lại là trúng gió dấu hiệu. Dĩ thái dương thiên lương tổ hợp, dễ nhất phát sinh loại này khuynh hướng.

Thái dương, mặt trăng tổ hợp, vô luận đồng cung hoặc tương đối, đều dễ mắc thủy viêm không điệu, âm dương bất hòa, tâm thận không giao tật bệnh, kỳ biểu hiện là mất ngủ, tim đập mạnh và loạn nhịp, có thể phát triển làm tâm bẩn, não bộ bệnh.

Thái dương, mặt trăng cùng độ, kiến sát, lại thấy hình thương không kiếp, chủ mắc uốn ván.

Thái dương cự môn tổ hợp, đồng cung hoặc đối vây quanh, phòng khẩu thiệt sang đau nhức (điều không phải kem chà răng) . Kiến đà la cập hình, thì là bán thân bất toại biểu trưng. Tự tọa tuất

Thái dương thiên lương vừa có thể là nội tiết mất cân đối biểu trưng. Sát kị hình diệu trọng trọng, lại có lưu sát xung hợp, mà lại mỗi ngày hư, âm sát, chủ mắc nhũ sang, ung thư vú. Nam tử thì là ung thư bao tử.

Thất, cung thiên di

Thái dương tinh chủ động, thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ, xuất môn cận đắt năng lực phát. Duy lạc hãm người, xuất môn đa bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp người, xuất môn nhiều thị phi, bất an ninh có phá hao tổn.

Chú: Cổ nhân cho rằng thái dương thủ cung thiên di, chủ bất lợi tổ nghiệp, cần phải dời cây thay đổi lá dĩ thành gia. Nữ mệnh nhất là cho rằng không thích hợp, bởi vì cổ đại nữ tử vô sự nghiệp rời nhà thiên di cũng có thể là sửa từ biệt họ, tái giá nhị phu.

Ở các loại thái dương tổ hợp tinh hệ trung, dĩ thái dương cự môn tổ hợp tốt nhất nên xuất môn kinh thương. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa, đều là dễ được người bên ngoài dẫn. Kiến Hóa kị chủ tốn nước miếng.

Thái dương thiên lương tổ hợp, sắc nhất xuất môn học ở trường, yêu cầu danh. Sở dĩ mừng nhất kiến văn xương, văn khúc.

Ở hiện đại, lại đi vãng là đại lý ngoại quốc thương phẩm biểu trưng.

Thái dương, mặt trăng tổ hợp, bởi di động không có rễ quá mức, sở dĩ đồ kiến cát cũng chủ bôn ba. Nếu kiến sát kị, xuất môn thường thường phí công.

Phàm thái dương cư thiên di, lợi cho phát đắt phát danh, không lắm lợi cho cầu tài, đây là thái dương cơ bản tính chất. Cho dù kiến lộc, cũng không tất có thể tụ tài.

Bát, nô bộc cung

Thái dương tinh gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người thì không được, là một thi nghĩ báo oán tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện làm cho môn ấm áp, thế nhưng thì không thể hướng bọn họ thu hồi chia ra nhất ly đền đáp. Đồng thời, ở rất nhiều dưới tình hình, mọi người trái lại chửi bới thái dương phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên tục mùa mưa trung, mọi người lại đang quái thái dương thâu trốn ở nói lý giấu diếm. Sở dĩ ở thái dương tinh lâm mệnh bàn cung Nô bộc thì, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có nhập trụ hoặc và mặt trăng cùng độ người, thì có nhiều bằng hữu. Nếu như lạc hãm, cập hội chiếu Tứ Sát không kiếp người, đó là thi của dĩ nghĩ báo của dĩ oán. Ở thủ hạ chính là viên chức, càng nhiều trái lại thượng câu oán hận. Hội cự môn Tinh, thì đa vô vị khẩu thiệt thị phi.

Chú: Thái dương không thích hợp cư cung Nô bộc, cho dù không gặp sát kị, cũng chủ thi ân vô công; nếu kiến sát kị, canh chủ dạ trái lại thành thù.

Thái dương, mặt trăng tinh diệu tổ hợp, giống nhau vẹn vẹn  chủ bằng hữu thuộc hạ đông đảo. Cần phải kiến cát hội tụ, sau đó thủy chủ đắc lực.

Thái dương, cự môn tinh diệu tổ hợp, nhiều thị phi, nhưng hóa thành quyền lộc thì nên kết giao dị tộc.

Thái dương, thiên lương tinh diệu tổ hợp, tương đối cô lập, kiến nhiều cát thì nhưng chủ có tránh tránh của giao hữu hoặc chính trực dám nói thuộc hạ.

Giống nhau dưới tình hình, đương thái dương thủ cung Nô bộc là lúc, dĩ tự thân không theo sự hoạt động chính trị là nên. Bởi vì chính trị vòng xoáy hung hiểm nhất, dạ trái lại thành thù bất lương hậu quả cũng lớn nhất.

Cửu, cung Quan lộc

Thái dương nhập miếu ở sự nghiệp cung, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc được văn xương, văn khúc, mà không phùng Tứ Sát không kiếp người, chủ đắt đáo nhất phẩm hoặc môn đồ đông đảo. Ở dần cung và cự môn cùng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, càng quốc gia lương đống. Thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh chủ đại phú. Có văn xương cùng độ, nhập hội chùa tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn người, là nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành chính người. Và cự môn hội tham chánh của nhà ngoại giao. Nếu thái dương lạc hãm phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại. Gặp không kiếp, nên từ tài nghệ thượng thành danh, hoặc do trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, đa lập nghiệp vu không trung lâu các trong ảo tưởng.

Chú: Thái dương thủ sự nghiệp cung, cát thì sự nghiệp quảng đại, thanh danh hiển hách; hung thì sự nghiệp trống rỗng, phù khoa không thật. Đây là một cái cơ bản tính chất cát hung hai mặt.

Sở dĩ thái dương ở ngọ cung, là hiển hách hay là là phù khoa, dễ dàng nhất rõ ràng biểu hiện ra ngoài.

Nói như vậy, và mặt trăng cùng độ hoặc vây quanh chiếu là lúc, tương đối kiên định, sẽ thành là nội vụ nhân tài; và cự môn cùng độ hoặc vây quanh chiếu là lúc, thì nên khuynh hướng ngoại vụ, hơn nữa dễ lưu là phù khoa; cùng trời lương cùng độ hoặc vây quanh chiếu thái dương, dĩ làm chuyên nghiệp là nên, vưu lợi cho chữa bệnh nghiệp, nếu tham chánh từ thương, đều nên yêu quý danh dự, tối không thích hợp tịch danh dự lai phù khoa thủ tài.

Thái dương cự môn, thái dương thiên lương kiến sát diệu cùng độ hoặc gặp gỡ, vừa có chứa "Thiên tài " tính chất. Chỉ cần không gặp thiên hình, không thay đổi kị, thì nhưng bất trí chiêu quan phi khẩu thiệt.

Thái dương cự môn vừa chủ được dị tộc của tài. Ở xã hội hiện đại tốt nhất nên kinh thương, lấy xuất nhập cảng nghiệp là nên.

Thái dương thiên lương vì danh tiếng của tài, sở dĩ kinh thương người cần phải chú ý nhãn hiệu cập thương tiếng thành lập.

Nếu hóa thành kị, thì không luận cái gì thái dương tinh hệ tổ hợp, đều chủ trên sự nghiệp áp lực, chỉ có làm dĩ khẩu thiệt cạnh tranh làm căn bản tính chất hành nghiệp, sau đó thủy có thể hóa giải. Những ... này hành nghiệp, như pháp luật, đẩy mạnh tiêu thụ, giáo dục, truyền bá chờ. Tuyệt đối không thích hợp tham chánh, bằng không khẩu thiệt thị phi, đến nỗi kiện tụng cưu tranh khó tránh khỏi.

Thập, cung điền trạch

Thái dương tinh là một phù động tinh diệu, sở dĩ ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế. Nhập miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, nhưng không khỏi có di động biến đổi sự thực. Duy và thái âm tinh hoặc và cự môn Tinh cùng độ, ở dần cung hoặc thân cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát không kiếp tinh diệu, thì sản nghiệp tăng nhanh, nhưng nhưng nhân sản nghiệp mà sinh tranh đấu gay gắt đích tình hình. Thái dương, thiên lương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ có tài sản chung đấu tranh.

Chú: Y theo Trung Châu phái cách, cung điền trạch có thể dùng lai suy đoán chính sở phục vụ cơ cấu, cùng với trực thuộc cơ quan chủ quản. Có lúc thậm chí dùng để quan sát phụ thân cập thủ trưởng cát hung.

Có hạng nhất chinh nghiệm là: Lưu niên cung điền trạch kiến thái dương, hình kị sát cùng xuất hiện, lại thấy lưu sát, thái tuế, bạch hổ, thì họ Chủ Phụ tử, hoặc trạch trung trực hệ tôn tân qua đời.

Dĩ điền trạch vận mà nói, thái dương nhập miếu, chủ có tổ trạch, nhưng cái khó thủ. Cho dù tụ tập nhiều cát, có thể tự đưa, nhưng nhưng lúc nào cũng biến hóa. Sở dĩ có lúc có thể lợi dụng điểm ấy tính chất lai kinh doanh điền sản. Riên chỉ thái dương thiên lương đồng cung hoặc đối vây quanh, kiến kình dương, thiên hình, không kiếp, đại hao cùng hội, thì nguyên nhân chính tài sản chung mà hưng đại tụng, dĩ không dính thủ là nên.

Chỉ có ở thái dương mặt trăng ở vị cung thủ cung điền trạch, mà lại kiến cát diệu đích tình dưới tình hình, tài chủ sản nghiệp tương đối ổn định; nếu thái dương, cự môn tổ hợp, kiến cát, nên ở ngoại quốc đưa nghiệp (cũng nên phục vụ vu dị tộc bởi vì đầu não cơ cấu) .

Mười một, cung phúc đức

Thái dương, mặt trăng đồng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng. Cùng trời lương Tinh cùng độ, nổi danh sĩ thức lại thú. Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn, cự môn hội chiếu, quan tâm hao tâm tốn sức. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng. Nếu phùng Tứ Sát không kiếp, thì bôn tẩu bận rộn không yên.

Chú: Thái dương là di động không yên mà lại tản ra quang nhiệt tinh diệu, sở dĩ ở cung phúc đức thì, chủ nhân ưa động mà không ưa tịnh. Kiến kình dương, Hỏa Tinh, vưu chủ vô sự hối hả, hoặc là bằng hữu việc mà bận rộn. Phải kiến tả phụ hữu bật, ba máy, bát tọa cùng hội, sau đó mới có tương đối an tĩnh khuynh hướng.

Thái dương thái âm tinh hệ, kiến cát, thì hối hả mà vẫn có thể có tinh thần hưởng thụ.

Thái dương thiên lương tinh hệ, kiến cát, vẹn vẹn  nên thái độ làm người phía sau màn bày ra, bất khả phía dưới xuất đầu; nhất là ở cát hung cùng xuất hiện dưới tình hình, xuất đầu thì dễ chiêu oán thành thù; kiến khoa văn nhiều diệu, thì là học thuật nghĩ thi đậu bận rộn, tính chất tương đối ưu nhã. Nhưng nếu kiến đà la, linh Tinh, thiên hư chờ diệu, vừa chủ một thân thông thái rởm, chủ kiến rất mạnh.

Thái dương cự môn tinh hệ, nhất lao lực quan tâm. Kiến sát kị, thì nhân hiểu lầm mà sinh thị phi, hoặc thụ áp lực.

Nữ mệnh cung phúc đức kiến thái dương, hội nhiều cát, mà đào hoa nhiều diệu không nhiều lắm, thì chủ khuê phòng trong Đắc Lắc thú. Kiến đào hoa nặng, cổ nhân cho rằng nữ mệnh dâm lạm.

Mười hai, tướng mạo (phụ mẫu) cung

Thái dương nhập miếu lâm cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội ngôi sao may mắn, thì còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết. Phụ ở trên sự nghiệp ác quyền lực, đắt hơn nữa phú. Thái dương tinh lạc hãm người, khắc phụ. Như phùng Hóa kị Tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, không kiếp, thiên hình người, cần phải chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, thì chủ khắc mẫu. Nhân phụ ở mẫu sau khi, là được cô độc tịch mịch người. Nếu thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải thần, thiên phúc chờ Tinh đến đỡ người, chủ tiên khắc phụ.

(chú) thái dương nhập miếu và lạc hãm, không chỉ ở cung phụ mẫu thủy là suy đoán có hay không hình khắc khắc ứng với, ở cung mệnh hoặc cung điền trạch cũng thế. Cho nên đối với [ giáo trình ] thuật, không cần tẫn câu nệ vu cung phụ mẫu.

Lưu niên đại hạn của phụ mẫu cung, thông thường dùng để suy đoán chính đuổi kịp tư quan hệ. Nếu thái dương tọa thủ, kiến lộc mã, chủ thượng tư điều động thay đổi; nếu thái dương Hóa kị, thì và thủ trưởng phát sinh ý kiến; nếu kiến sát diệu, thì chủ thụ thủ trưởng áp lực.

Thái dương thiên lương ở cung phụ mẫu, thủ trưởng thành kiến sâu đậm, dễ sinh không hiểu nhau.

Thái dương cự môn ở cung phụ mẫu, hóa cát, dĩ phục vụ dị tộc là nên, có thể thụ đặc thù đề bạt. Hóa kị, tự thân nên làm nghề tự do.

Thái dương mặt trăng ở cung phụ mẫu, kiến cát thì quan hệ hài lòng, kiến sát diệu thì hài lòng quan hệ thủ trưởng dễ dàng chuyển hoán; kiến kị, phương lúc đầu quan hệ hài lòng, lại nhân hiểu lầm chuyển thành ác liệt.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数——太阳 星曜飞躔十二宫吉凶

太 阳 星

太阳星在五行属阳火, 在天为日之精, 化为贵, 在男命中, 作为父星及子星. 在女命中作为父星, 夫星及子星. 宜日生人, 不宜夜生人. 为命盘中事业宫的主星. 太阳在十二宫中, 各有其名称, 今分别解说如下, 以供学者研究之.

太阳躔子宫, 名'天宜', 主人富于情感, 主生贵子.

丑宫名'天幽', 日月同宫, 主为人性情忽阴忽阳, 不易捉摸.

寅宫名'天桑', 是日出扶桑的意思, 这是旭日正拟东升的时候主为人福厚名显.

卯宫名'天乌', 主为人英明俊伟, 有大丈夫气概, 多才多艺, 名显富裕.

辰宫名'天爽', 日出龙门的时候, 主人少年显达, 权名远扬.

巳宫名'幽征', 主为人志高气傲, 锋芒毕露, 为禄厚权高, 功名显达之士.

午宫名'日丽中天', 主人福厚禄重, 志高气壮.

未宫名'天辉', 日月光辉, 主权重豪爽.

申宫名'天暗', 主为人多学少成, 处事多周折.

酉宫名'九空', 主为人作事亨通, 但有始无终, 最忌煞星, 有刑囚之灾.

戌宫名'天枢', 日藏光辉, 名虽不扬, 遇吉曜反能成富.

亥宫名'玉玺', 日月反背, 反成大局, 少年立功.

太阳星最喜三台, 八座, 文昌, 文曲, 天魁, 天钺, 左辅, 右弼等吉星会照, 主事业伟大, 既贵且富. 太阳在戌宫, 主有眼病, 近视, 散光等情况. 在午宫虽贵, 但日光太烈, 亦主有目疾. 太阳在亥, 反能大发, 但必须遇禄存, 化禄, 天马方合格. 总之太阳星以贵为主, 而富次之;太阴星以富为主, 而贵次之.

注: 日生人, 以太阳为中天星主, 故对夜生人不利. 因为是星主, 所以亦喜'百官朝拱', 不家孤立. 此性质同紫微.

日初升于寅, 始沉于申, 所以喜寅卯辰巳午未六宫, 不喜申酉戌亥子丑六宫, 夜生人更甚. 不利父亲, 儿子;女命更不利于丈夫 (婚前则男友不利) .

太阳主贵不主富, 其富裕系由贵而来. 故时易表现为名大于利.

太阳本身带有光芒散射的性质, 所以不宜更见散射的星曜, 见天梁则反能收敛其光芒, 变得更为沉潜.

讲义中所列太阳居十二宫的名称及表义, 仅可作参考, 不宜拘泥. 但有一个基本思想却不妨注意: 财座

太阳不喜过分散射热力, 因此居巳午二宫时便不主富, 反而戌亥两宫的太阳, 遇吉曜可成富局, 这则是由于光芒收敛的关系.

这种推断, 是基于儒家的'中庸'思想而来.

一, 命 宫

太阳在命宫, 主人面色红润, 红黄或带紫红色. 面型饱满或长圆. 在午宫身躯高大. 而潇洒. 落陷则中矮身型.

男命庙旺, 主人性情豪放, 心慈好施, 禀性聪明, 志高气傲. . 若得左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 文昌, 文曲, 禄存, 天马, 化禄, 化科, 化权会照, 主极品之贵, 文武全材. 但必须入庙及日生人无煞曜方合. 寅, 卯二宫, 称为旭日东升. 在辰, 巳二宫为入殿或称日游龙门. 在午为日丽中天, 主大富大贵. 丑, 未二宫, 日月同明, 故有忽阴忽阳之称. 申宫为偏西, 作事有头无尾, 先则勤于工作, 做事认真, 终则疏懒随便, 求学不求甚解. 在酉宫称做落日, 贵而不显, 富而不久;外求美观, 内实空虚. 戌, 亥, 子, 丑四宫称失辉, 主人作事劳碌, 虚浮而不实际. 此段与前十二宫太阳名称注解, 小有出入, 亦即古人对斗数星曜解注之不同点, 今一并记之, 以供学员等参考研究之用.

太阳星在卯宫, 再得化禄为上格. 在亥宫, 遇禄存, 化禄, 天马, 虽能富, 但幼年不利父亲. 太阳化忌者, 亦不利父亲或伤目. 若与擎羊, 陀罗, 火星, 铃星相会, 主人横发横破, 贵不能久, 富不能长. 文昌, 文曲, 天魁, 天钺, 左辅, 右弼夹命者贵.

女命太阳星临命宫, 入庙者, 及日生人, 性格贞烈豪爽, 有丈夫气. 有左辅, 右弼, 文昌, 文曲, 天魁, 天钺, 禄存, 化禄, 天马, 三台, 八座等吉星会照, 一品夫人, 旺夫益子. 禄, 权, 科三化星拱照命宫, 亦主封夫人之格. 女命最喜逢太阳星, 入庙者多聪明慈祥, 福大量宽. 但落陷者, 则作事多进多退, 性情躁急. 与火星同宫者, 性情天真, 情感用事, 辛劳少人缘. 太阳化忌, 少年克夫, 老年克子, 必须迟婚或则继室偏房. 若会擎羊, 陀罗, 铃星, 天刑, 空劫者, 主刑克, 多空门师太或独身服务社会者. 因太阳逢煞星, 性情必刚贞, 故主人端庄凝重;落陷反背, 双目近视散光, 或一大一小. 遇破军者, 主非礼成婚.

微微

大限流年, 太阳星躔度, 入庙遇吉星, 必然平步青云, 添财进福, 结婚得子, 富贵声扬;若落陷逢四煞, 空劫, 主作事空虚, 多争少成, 小人侵害, 横争破财, 头昏.

注: 与太阳有密切关系的星曜, 为太阴, 巨门, 天梁, 或同度, 或相对, 皆足以影响太阳的性质, 所以除了庙旺利陷之外, 仍须研究太阳跟这些星曜的组合特性.

太阳与太阴在丑未二宫同度, 彼此互相影响, 反而互相拖累, 使太阳的放射性与太阴的性命性皆不纯粹, 所以有'忽阴忽阳'之称.

在辰戌二宫的太阳, 必与太阴相对, 由于是相对而不是同宫的关系, 反而容易调和. 所以辰宫称为'日游龙门', 而戌宫的'日月反背', 遇吉曜反成大局.

太阳巨门在寅申二宫同度. 巨门为暗曜, 消耗阳光, 所以寅宫较申宫为优. 这组星系, 主要性质为传播, 有时亦可用来观察跟异族的关系. 若巨门化忌, 则主是非口舌, 但亦因此主人适宜担任是非口舌的职务, 例如律师, 翻译等.

太阳在巳亥二宫与巨门相对. 一般情形下, 巳宫优于亥宫, 古人认为巳宫的太阳, 见诸吉可成大贵, 见诸凶亦为公卿门下士;而亥宫的太阳落陷, 与巨门相对, 便主与人寡合招非. 盖前者口舌便给, 后者言词取咎., 皆与太阳的庙陷有关.

太阳天梁在卯酉二宫同度, 卯宫称为'日照雷门', 日生人主贵显;可是酉宫落陷, 因而古人便认为'贵而不显, 秀而不实'.

当太阳坐子午二宫与天梁相对之时, 皆有缺陷. 子宫的太阳热力不足以解天梁之孤, 所以六亲多不完美, 亦主与人寡合;而午宫的太阳光芒毕露, 亦易招人妒忌, 而且若不见权, 禄诸吉, 便容易空虚不实.

太阳不甚忌诸凶煞曜. 见煞仅主辛劳.

唯太阳最畏化忌, 不但主六亲有损, 而且主人有眼目, 心脏的疾患. 许多先天性心脏病者, 即属于此类.

落陷的太阳, 见刑忌凑合, 又见阴煞, 天虚, 主人猥琐.

女命太阳入庙吉, 落陷凶.

古云: "女命端正太阳星, 早配贤夫信可凭. "即指入庙的太阳而言, 而且以日生人较利.

古云: "女命太阳陷地失, 六亲刑克且带疾. "即指落陷的太阳而言, 而且夜生人更差.

现代妇女多有自己的事业, 在推断时, 亦应详视星系的性质, 作出整体的评断.

关于流年大限, 有古人的述二则可以参考:

"太阳入限, 庙旺, 辅弼吉曜会合, 必骤然之兴. "

"太阳入限, 落陷, 羊陀铃星齐集, 先有目下之忧, 或生克父母. "

二, 兄弟 (姐妹) 宫

太阳入庙, 临兄弟宫, 三人以上, 有吉星者主贵. 与太阴同宫, 五人以上. 巨门同度或会照, 有吉星, 弟兄都是创立事业者. 落陷及夜生人, 弟兄多争不和, 少依*. 有擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 主弟兄有刑克, 或因弟兄事, 受意外伤害.

注: 古云: '太阳于兄弟宫, 有光辉者富贵. 有刑煞而陷地, 兄弟多故.

所谓光辉, 以化权, 化禄为最, 化科次之. 尤其是阳光过分强烈的宫度, 如巳宫, 午宫, 化科未必即吉.

太阳见禄马, 亦为光辉之征. 亦喜'百官朝拱'的格局.

若太阳化忌, 则长子有伤. 且主父亲与兄弟之间不和, 或父亲对家庭无责任感. 有亦为受兄弟拖累的征兆.

兄弟宫光辉适中,而自己命宫见左辅右弼者, 如相当佳美的结构, 主兄弟富贵, 或同学, 同僚得意, 且对自己有助力.

三, 夫妻宫

太阳星临夫妻宫, 主妻子性情爽直, 有正义感, 性急有丈夫志. 入庙聪明慈祥, 但须迟婚, 早婚有刑克. 会太阴星, 主有贤美的妻子, 太阳落陷, 化忌者, 妻子性急多疑 (女命则刑克或丈夫有病史), 凡太阳星临夫妻宫, 会照擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 主刑克, 生离. 若逢破军, 非礼成婚. 女命太阳星躔夫宫, 入庙者主嫁富贵之婿. 落陷化忌者, 难求满意之对象, 或主刑克. 有陀罗, 火星, 初时热恋, 终成冰炭;以继室迟婚或非正式结婚为宜. 凡太阳星落陷化忌会煞星者, 元配夫妻, 不能白头谐老. 遇四煞破军者, 非礼成婚.

注: 太阳守夫妻宫, 一般情况下男命胜于女命. 日生人利于夜生人.

古云: '太阳守夫妻宫, 男逢诸吉聚, 可因妻得贵. 陷地加煞伤妻不利.

又云: '女命逢诸吉聚, 早配贤夫. 陷地加煞, 克夫且自身灾病. '午官丑

在太阳诸星系中, 以太阳, 巨门的组合或对宫, 最不宜见煞忌刑曜, 常为与配偶生离死别的征兆. 又主亲家不和或异族通婚.

太阳, 太阴的组合, 见禄权科会诸吉, 则夫妻皆可互借助力发展. 煞忌刑曜, 亦不主刑克, 仅为婚前恋爱曾经有过挫折的征兆. 但婚后则为新家不和, 配偶自私的表现.

太阳, 天梁的组合, 见吉仅主夫妻年龄差距大, 或主妻年反大于夫年, 且于婚前有波折. 见若诸凶, 则夫妻间互相疑忌.

无论男女, 见太阳守夫妻宫欠吉, 皆以迟婚为宜. 若落陷化忌又见刑煞, 通须经恋爱多次挫折, 且无正式婚礼的婚姻始可偕老.

四, 子女宫

太阳星入庙临子女宫, 主子女秀发, 有贵子, 主三子二女. 与太阴星在未宫同度, 主子女众多, 无煞星, 八胎以上. 巨门会照, 主聪明, 有创业精神, 有辩才. 落陷有刑克, 不利长子. 化忌星多病多灾. 会擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫者, 一子送终.

注: 古云: "太阳守子女宫, 有光辉者昌, 有刑煞, 虽在败损. "

所以太阳守子女宫, 入庙者日生人更吉;落陷凶, 夜生人尤凶. 若太阳化忌, 主头胎有损, 且主父子有严重代沟.

太阳主动, 所以一般情形下, 又为父子分离的征兆, 虽会诸吉, 仍难改变这种性质. 子女宫又可以用来推断自己跟晚辈如门生弟子或直接关系的下属的人际关系. 所以以上的性质亦可同断.

太阳, 天梁的星曜组合在子女宫最为吉利, 成为阳梁昌禄的格局, 子女及晚幼必秀发. 即或不然, 亦主沈潜, 无太阳, 巨门之浮华, 所以易对自身助力.

太阳太阴的组合, 有时仅主子女及晚幼辈众多.

四煞并照, 不见化忌尚无妨, 不过是感情上的隔膜, 若见化忌, 则妨长子;或主提携后进反招怨报.

五, 财帛宫

太阳星入庙, 临财帛宫, 日生人, 财源丰足;但天上太阳是普照四方, 故在人主乐善好施, 一生剥削极重, 禄存, 天马照会, 及大富之格. 陷宫则财来财去, 费心劳力. 巨门会合, 财创业中来, 或由竞争劳神中来.

注: 古云: "太阳守财帛于旺地, 会诸吉相助, 不为巨门躔, 其富贵绵远. "由此可见, 在财帛宫的太阳, 不喜巨门同度或对照, 主难得财亦有纠纷, 且易成为一时之富贵.

在现代, 若太阳巨门化为权禄, 则主受异族赏识而得成富. 大限流年见到这种情形亦有同样的性质.

太阳与太阴的组合, 由于两颗星曜的性质一主散, 一主聚, 所以当会见吉星之时, 主先散后聚, 或其人能散财亦能聚财.

太阳与天梁的组合, 主争夺. 但若能凭专业知识或商标字号来求财比较其它太阳系星为佳, 所以最喜科星同躔.

凡太阳在财帛宫, 无论庙陷, 有吉无吉, 均不易聚财. 若见刑煞诸曜, 则主一生为人作嫁.

所以太阳守财帛宫时, 应检视夫妻宫及田宅宫有无守财的能力, 如有, 则财应交配偶;或注意置业的机会, 以求趟避.

若昌曲与太阳会合, 化为忌星, 更主一生为别人牵累破财, 尤应避免替人作保.

六, 疾病宫

太阳临疾病宫, 主人血压高眩, 双目昏花或目中有红盘, 肝阳上扬, 头痛, 大肠干燥, 痔疮便血, 心火极重. 逢擎羊, 陀罗, 化忌, 眼目有损伤, 或近视, 散光及眼白不清, 易得风症.

注: 太阳的基本性质为散射, 于五行则属火, 所以多患中医的所谓阳明症候. 例如身体有病即易头痛, 头晕.

太阳又主眼目, 在午宫, 戌宫, 皆为视力不良的征兆. 若化忌见煞重重者, 须防失明或眼部手术.

太阳又主风疾, 此乃由于它具有常动不居且发射阳光之故. 因此除妇人头风之外, 有时又为中风的征兆. 以太阳天梁的组合, 最易发生这种倾向.

太阳, 太阴的组合, 无论同宫或相对, 都易患水炎不调, 阴阳不和, 心肾不交的疾病, 其表现为失眠, 怔忡, 可以发展为心脏, 脑部疾患.

太阳, 太阴同度, 见煞, 又见刑伤空劫, 主患破伤风.

太阳巨门的组合, 同宫或对拱, 防口舌疮痛 (不是牙痛) . 见陀罗及刑, 则为半身不遂的表征. 字座戌

太阳天梁又可为内分泌失调的表征. 煞忌刑曜重重, 又有流煞冲合, 且见天虚, 阴煞, 主患乳疮, 乳癌. 男子则为胃癌.

七, 迁移宫

太阳星主动, 属外向, 不宜静守, 出门近贵能发. 惟落陷者, 出门多忙碌. 化忌者, 出门不利, 有病灾或碌碌奔忙. 有擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫者, 出门多是非, 不安宁有破耗.

注: 古人认为太阳守迁移宫, 主不利祖业, 须移根换叶以成家. 女命尤其认为不宜, 因为古代女子无事业离家迁移亦可能是改从别姓,再嫁二夫.

在各种太阳组合的星系中, 以太阳巨门的组合最宜出门经商. 化禄化权化科, 都是易得外地人提携. 见化忌主费唇舌.

太阳天梁的组合, 最利出门求学, 求名. 所以最喜见文昌, 文曲.

在现代, 又往往是代理外国商品的表征.

太阳, 太阴的组合, 由于浮动无根太甚, 所以徒见吉亦主奔波. 若见煞忌, 出门往往徒劳.

凡太阳居迁移, 利于发贵发名, 不甚利于求财, 这是太阳的基本性质. 即使见禄, 亦未必可以聚财.

八, 奴仆宫

太阳星之本质虽然是豪爽好施, 但施与人则可, 有求于人则不得, 是一个施思报怨的星曜. 因为在天空的太阳, 是四方普照, 是无条件的给人们温暖, 可是就不能向他们收回一分一厘的酬报. 同时, 在很多的情形下, 人们反咒骂太阳晒照的热度太热了;在连连的雨季中, 人们又在怪太阳偷躲在云里不露. 所以在太阳星临命盘的交友宫时, 也有同样的意义, 只有入宙或与太阴同度者, 则多得朋友. 如其落陷, 及会照四煞空劫者, 便是施之以思报之以怨. 在手下的职员, 更多反上怨言. 会巨门星, 则多无谓的口舌是非了.

注: 太阳不宜居交友宫, 即使不见煞忌, 亦主施恩无功;若见煞忌, 更主恩反成仇.

太阳, 太阴的星曜组合, 一般仅主朋友下属众多. 须见吉会聚, 然后始主得力.

太阳, 巨门的星曜组合, 多是非, 但化为权禄则宜结交异族.

太阳, 天梁的星曜组合, 比较孤立, 见诸吉则仍主可得诤诤之友或正直敢言的下属.

一般情形下, 当太阳守交友宫之时, 以自身不从事政治活动为宜. 因为政治漩涡最为凶险, 恩反成仇的不良后果亦最大.

九, 官禄宫

太阳入庙在事业宫, 会照左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 或得文昌, 文曲, 而不逢四煞空劫者, 主贵到一品或门徒众多. 在寅宫与巨门同度, 无煞星, 主大富大贵. 与化禄, 化权, 化科会照, 更是国家栋梁. 太阳在午宫, 乃日丽中天, 主能掌握大权, 并主大富. 有文昌同度, 入庙会左辅, 右弼, 天魁, 天钺, 三台, 八座等吉星者, 乃人民领袖或政府中行政者. 与巨门会从政之外交家.若太阳落陷逢擎羊, 陀罗, 则劳碌奔走, 多成多败. 遇空劫, 宜从技艺上成名, 或由幻想中创立事业, 多起家于空中楼阁的幻想中.

注: 太阳守事业宫, 吉则事业广大, 声名显赫;凶则事业空虚, 浮夸不实. 这是一个基本性质的吉凶两面.

所以太阳在午宫, 是显赫抑或是浮夸, 最容易明显表现出来.

一般来说, 与太阴同度或拱照之时, 比较踏实, 可成为内务人材;与巨门同度或拱照之时, 则宜倾向外务, 而且易流为浮夸;与天梁同度或拱照的太阳, 以从事专业为宜, 尤利于医疗业, 若从政从商, 均宜爱惜名誉, 最不宜籍名誉来浮夸取财.

太阳巨门, 太阳天梁见煞曜同度或相会, 又带有"偏财"的性质. 只要不见天刑, 不化忌, 则仍不致招官非口舌.

太阳巨门又主得异族之财. 在现代社会最宜经商, 以进出口业为宜.

太阳天梁为名誉之财, 所以经商者须注意商标及商誉的建立.

若化为忌, 则无论什么太阳星系组合, 都主事业上压力, 只有从事以口舌竞争为基本性质的行业, 然后始可化解. 这些行业, 如法律, 推销, 教育, 传播等. 绝对不宜从政, 否则口舌是非, 以致词讼纠争难免.

十, 田宅宫

太阳星是一个浮动的星曜, 所以在田宅宫也有浮动的意义, 祖传的产业便有退去的趋势. 入庙有吉星扶持, 仍不免有浮动变换的事实. 惟与太阴星或与巨门星同度, 在寅宫或申宫, 有吉星扶持, 不遇四煞空劫星曜, 则产业增多, 但仍因产业而生明争暗斗的情形. 太阳, 天梁同度, 在卯, 酉宫, 主有公产斗争.

注: 依照中州派的法则, 田宅宫可以用来推断自己所服务的机构, 以及直辖主管机关. 有时甚至用来观察父亲及上司的吉凶.

有一项征验是: 流年田宅宫见太阳, 刑忌煞交集, 又见流煞, 太岁, 白虎, 则主父死, 或宅中直系尊新逝世.

以田宅运而言, 太阳入庙, 主有祖泽, 但难守. 即使会集诸吉, 可以自置, 但仍时时变换. 所以有时可利用这点性质来经营地产. 唯太阳天梁同宫或对拱, 见擎羊, 天刑, 空劫, 大耗同会, 则主因公产而兴大讼, 以不沾手为宜.

只有在太阳太阴在未宫守田宅宫, 且见吉曜的情情形下, 才主产业较为稳定;若太阳, 巨门的组合, 见吉, 宜在外国置业 (亦宜服务于异族人为主脑的机构) .

十一, 福德宫

太阳, 太阴同宫, 则阴阳调和, 能享受快乐. 与天梁星同度, 有名士式的懒趣. 太阳落陷, 自寻忙碌, 巨门会照, 操心费神. 女命太阳星临福德宫, 主得热情的夫婿而能享受快乐. 若逢四煞空劫, 则奔走忙碌不宁.

注: 太阳为浮动不宁且散射光热的星曜, 所以在福德宫时, 主人喜动而不喜静. 见擎羊, 火星, 尤主无事奔忙, 或为朋友之事而忙碌. 必须见左辅右弼, 三台, 八座同会, 然后才有较为安静的倾向.

太阳太阴星系, 见吉, 则奔忙而仍能有精神享受.

太阳天梁的星系, 见吉, 仅宜为人幕后策划, 不可下面出头;尤其是在吉凶交集的情形下, 出头则易招怨成仇;见科文诸曜, 则为学术思考上的忙碌, 性质比较优雅. 但若见陀罗, 铃星, 天虚等曜, 又主其人食古不化, 主见极强.

太阳巨门的星系, 最为劳碌操心. 见煞忌, 则因误会而生是非, 或受压力.

女命福德宫见太阳, 会诸吉, 而桃花诸曜不多, 则主闺房之中多乐趣. 见桃花重, 古人认为女命淫滥.

十二, 相貌 (父母) 宫

太阳入庙临父母宫, 主父母无刑克. 会吉星, 则幼年受父母笃爱. 父在事业上握权力, 贵而且富. 太阳星落陷者, 克父. 如逢化忌星, 擎羊, 陀罗, 火星, 铃星, 空劫, 天刑者, 须注意太阴星是否有煞星同躔, 则主克母. 因父在母死后, 便成孤独寂寞之人. 若太阴星有吉星及天梁, 天寿, 解神, 天福等星扶持者, 主先克父.

(注) 太阳入庙与落陷, 不特在父母宫始为推断有无刑克的克应, 在命宫或田宅宫亦然. 所以对于 [讲义] 所述, 不必尽拘泥于父母宫.

流年大限的父母宫, 通常用来推断自己跟上司的关系. 若太阳坐守, 见禄马, 主上司调动更换;若太阳化忌, 则与上司发生意见;若见煞曜, 则主受上司压力.

太阳天梁在父母宫, 上司的成见极深, 易生隔膜.

太阳巨门在父母宫, 化吉, 以服务异族为宜, 可受特殊提拔. 化忌, 自身宜从事自由职业.

太阳太阴在父母宫, 见吉则关系良好, 见煞曜则良好关系的上司易于转换;见忌, 妨初时关系良好, 却因误会转为恶劣.

Từ khóa: 12 cung  Cung Vị  Cung Chức  Sao Thái dương  Thái Dương  Nhật  Tinh đẩu  Sao  coi mệnh thái dương  cung huynh đệ có sao thái dương 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top