Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

PHI TINH MẠN ĐÀM

Các bài viết hay về chủ đề "Phi tinh mạn đàm" trên hệ thống cổ học. Mời các bạn cùng nghiên cứu, tìm hiểu.

Phi tinh mạn đàm 26: Lưu niên vận tình duyên

Bài dịch Phi tinh mạn đàm hai mươi sáu: Lưu niên vận tình duyên để các bạn tham khảo. Đây là bài rất hay.

Phi tinh mạn đàm 24: Luận tai nạn xe cộ

Bài dịch Phi tinh mạn đàm 24: Luận tai nạn xe cộ để các bạn tham khảo. Đây là bài rất hay.

Cung phi hóa tạp đàm

Bài dịch thiên Cung phi hóa tạp đàm của cuốn Cửu Thiên Phi tinh rất hay. Đây là bản dịch tự động nên tối nghĩa, cần kiên nhẫn đọc.

Cửu Thiên Phi Tinh

Bản dịch tự động cuốn sách kinh điển Cửu Thiên Phi Tinh, cuốn sách chuyển về Tứ Hóa Phi Tinh rất hay. Bản dịch tự động tuy khó đọc nhưng các bạn nên cố gắng.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top