Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Phi tinh mạn đàm 26: Lưu niên vận tình duyên


Hai mươi sáu (lưu niên, Đại hạn cung Tật ách, cung Phu thê của Lộc Kỵ) khán vận tình duyên.

Khán vận Lưu niên tình duyên thật nhiều thì đều chỉ biết khán ngôi sao Đào hoa 矅, thế nhưng sao Đào hoa cũng có khả năng chỉ là lợi vận nhân duyên. Phi tinh cùng có một vài cách nhìn.

Lưu niên cung Tật ách phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập cung Đại hạn Phu thê thì một năm kia tất có một mối tình cảm lưu luyến.

Trái lại, Lưu niên cung Phu thê phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập cung Đại hạn Tật ách thì chủ năm này tất có đào hoa, hơn nữa có khả năng kết hôn.

(Phỏng dịch: Phù Cừ Cổ Học)

Từ khóa: Xem hạn  Xem mệnh  Phi tinh mạn đàm  Cửu Thiên Phi Tinh  Phi Tinh  Tứ Hóa  Phi Hóa  Tình duyên  Lưu niên  Vận tình duyên 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top