Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Phân loại ngũ thuật


SƠN: TU LUYỆN TINH THẦN

Sơn chính là chỉ các thuật tu đạo, tu luyện, dưỡng sinh, khí công. Trong thuật tập luyện thân tâm và tu dưỡng trong núi, thông qua việc thực nhĩ, trúc cơ, huyền điển, quyền pháp và phù chú để tu luyện thể xác và tinh thần, nhằm đạt đến sự hiểu biết toàn diện về thân tâm.

Tóm lại, "sơn" chính là thuật lợi dụng các phương pháp thiền, tĩnh tọa, võ thuật, trị liệu để bồi dưỡng cơ thể và tâm hồn.

NGUỒN GỐC CỦA Y THUẬT TRUNG HOA

Y chính là phương pháp sử dụng các phương thuật, phương tế, châm cứu, linh trị để giữ gìn sức khỏe và chữa trị bệnh tật.
Phương tế (thuốc): Là phương pháp sử dụng thuốc được tán thành viên để chữa trị bệnh tật và tụ luyện.


Tóm lại, "y" chính là một loại phương pháp lợi dụng các phương thức như phương tế, châm cứu, linh trị để phòng và chữa bệnh cho con người.

MỆNH: PHÉP TẮC CỦA TỰ NHIÊN ĐỂ HIỂU VỀ NHÂN SINH

Mệnh là phương thức thông qua lý giải vận mệnh để hiểu về nhân sinh, lấy việc đạt đến phép tắc tự nhiên để cải thiện vận mệnh của con người. Những tác phẩm phổ biến dùng để đoán mệnh gồm có Tử vi đẩu số, Tử Bình thôi mệnh, Tinh bình hội hải. Phương thức đoán mệnh là lấy thời gian con người sinh ra và Âm dương Ngũ hành làm cơ sở lý luận. Tóm lại, "mệnh" là suy đoán về vận mệnh của con người, là học thuật đạt đến việc tránh hung tìm cát, từ đó cải thiện nhu cầu phát triển của nhân loại. Loại hình chủ yếu có các loại như Tứ trụ, Bát tự, Tử vi đẩu số và Thiết bản thần số.

TƯỚNG: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI

Tướng là phương thuật dựa trên phương pháp quan sát hình tưởng, công việc, địa hình sinh sống để nghiên cứu về vận mệnh của con người. Nói chung nó bao gồm cả 5 loại là: Ấn tướng (xem con dấu), danh tướng (xem tên họ), nhân tướng (xem tướng người), gia tướng (xem tướng nhà) và mộ tưởng (phong thủy), lấy việc quan sát sự tồn tại của các hình tướng để dự đoán vân mệnh con người,

Tóm lại, "tướng" là một loại phương pháp quan sát các sự vật, hiện tượng để đạt được mục đích tránh hung tìm cát.

BỐC: TÌM KIẾM QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT

Bốc là chỉ bốc quẻ hoặc là chiêm bốc, bắt nguồn từ Bát quái (tám quẻ) trong Kinh dich, bao gồm 3 loại là chiêm bốc, trạch cát và trắc cục. Mục đích của nó là dự đoán và xử lý sự việc. Chiêm bốc bao gồm: Lục hào, Lục nhâm, Mai hoa dịch số, Kỳ môn độn giáp và Thái ất thần số.

(Thiên tinh đẩu số điển phạm - Vũ Đức Huỳnh)

Từ khóa: Xem mệnh  Xem vận mệnh  Huyền Học  Ngũ Thuật  tuvi  tu vi  xem tu vi  Phân loại 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top