Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Nguyên lý Mệnh Thân - phần 3


Mệnh và Thân luôn đối xứng với nhau qua Trục tháng sinh, mệnh đi nghịch nên quyết định là Âm, Thân đi thuận nên quyết định là Dương. Từ đó dựa trên tính lý Âm Dương sẽ có kết quả trong việc giải đoán như :

+ mệnh chủ giàu nghèo, Thân chủ quý tiện

+mệnh chủ thọ yểu, Thân chủ vinh nhục

+mệnh chủ tư tưởng, Thân chủ hành động

+mệnh chủ tuổi trẻ, Thân chủ lúc già

+mệnh nhược Thân cường tài nguyên khó tụ

+mệnh cường Thân nhược thì giàu có cũng chỉ là trọc phú

....................................... còn rất nhiều thứ nữa

+Các sao Âm đóng mệnh là đúng vị trí các sao Dương đóng Thân là đúng vị trí

+các sao giàu có đóng mệnh là hợp vị trí, các sao chủ Quyền quý đóng Thân là hợp vị trí

+các sao chủ tư duy đóng mệnh là hợp vị trí, các sao chủ về hành đông đóng Thân là hợp vị trí

Ví dụ mệnh Thái Âm mà Thân thái Dương thì vừa giàu vừa quý hiển, ngược lại mệnh Thái Dương Thân thái âm có thể nghèo mà còn không có danh vị !

Trích bài giảng Tử vi về Mệnh Thân – Kim Ca

(Dẫn theo trang kimca.net)

Từ khóa: Nguyên lý  Mệnh  Thân 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top