Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Luận tử vi đẩu số các cung vị


Bản dịch:

Luận tử vi đẩu số các cung vị

Mệnh bàn tống ra hậu, chúng ta sẽ thấy bàn trung tâm phương cách lý đều có tương ứng cung vị đại diện, đương nhiên mỗi người cung vị sắp hàng đô hội bất đồng, học tập tử vi đẩu số, lý giải bài bàn sau này, muốn xem kỳ nhân tính tình vận thế, đều tiên phải hiểu từng cung vị đại biểu ý tứ.

Cung mệnh: Đại diện tiên thiên vận thế, cả đời lịch trình, do tính cách đáo tài năng khả phủ phát huy cứ thế thành tựu, cũng sẽ ở cung mệnh trung tâm hiện ra.

Thân cung: Ẩn hàm ngày mốt vận thế, ngày mốt nỗ lực thường thường có thể bù đắp tiên thiên của bất túc.

Cung phụ mẫu: Cá nhân và phụ mẫu quan hệ giữa, thậm chí phụ mẫu trong lúc đó các loại trạng huống và cha mẹ phúc duyên độ dày.

Cung phúc đức: Cả đời phúc phận nhiều ít, vất vả cực nhọc hoặc an nhàn.

Cung điền trạch: Hoàn cảnh sinh hoạt mỹ ác, bất động sản tồn tại cùng với có hay không có di sản làm con nuôi.

Sự nghiệp cung: Thích hợp chức nghiệp chủng loại, và thủ trưởng quan hệ, thăng thiên thời cơ, gây dựng sự nghiệp khó dễ, thành công hay không.

Cung Nô bộc: Ám chỉ nhân tế quan hệ thật xấu, và đồng sự, bằng hữu giao tình sâu cạn.

Cung thiên di: Chủ yếu ám chỉ sống động lực mạnh yếu, hội phủ nhân chuyển nhà, chuyển nghề, lữ hành mà được lợi.

Bệnh ách cung: Thân thể khỏe mạnh trạng huống, tiên thiên thể chất mạnh yếu, cùng với hội phủ có ý định ngoại thụ thương.

Cung tài bạch: Chủ cả đời tài vận, kinh tế thật là tốt phôi, sự nghiệp kinh doanh thu lợi hơn ít.

Cung tử nữ: Chủ đời kế tiếp tử nữ tư chất, hiền hiếu cập tương lai phát triển.

Cung phu thê: Chủ hôn nhân sớm muộn, phối ngẫu cá tính cùng với cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hay không.

Huynh đệ cung: Chủ cá nhân và huynh đệ tỷ muội quan hệ, cập đối với mình là phủ có trợ lực, vẫn có hình khắc chờ

Thuộc đất, là trung thiên tôn sư Tinh, nam bắc đấu, hóa đế tọa, làm quan lộc chủ.

Tử vi nhập cung mệnh, mặt hình chữ nhật viên, tử sắc hoặc bạch thanh, yêu bối đa thịt, lớp giữa mập mạp. Bề ngoài trung hậu, ổn trọng lão thành, khiêm cung ngay thẳng, có tôn quý khí độ, năng lực lãnh đạo so sánh cường, nhân tế quan hệ rộng khắp, nhưng sau khi thành công đã có nhất định tính trơ. Tử vi nhập mệnh người giai so sánh bác học, ngôn từ đúng trọng tâm, lễ độ có tiết, làm cho một loại đáng giá cảm giác tin cậy. Có mãnh liệt lợi dụng, có điều yêu cầu vu nhân thì đại thể thái độ tích cực nhiệt tình, một ngày đạt được mục đích thì khí của không để ý. Cao ngạo tự đại, giả bộ, cùng lúc quyết giữ ý mình, về phương diện khác vừa dễ đã bị người khác ngôn từ sở động, đây cũng là tử vi Tinh sở có đặc thù.

Nữ mệnh tử vi, da trắng noản, lược béo, bề ngoài đoan trang, thoạt nhìn giống phu nhân.

1, tử vi Tinh có giải trừ ách chế hóa công năng, đi hạn năng lực tăng cát giảm hung, và hung tinh đồng cung hoặc gia hội thì cũng có thể yếu bớt hung ý.

2, tử vi Tinh là nhất đại cát Tinh, tượng trưng quân vương, hoàng đế. Quân vương liền cần văn thần võ tướng lai phụ tá. Cho nên tử vi cần phải cùng trời phủ, thiên tướng, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, văn khúc, văn xương, thiên khôi, thiên việt, tai thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo chờ Tinh đồng cung hoặc gia hội có phú quý đáng nói. Cho nên sách cổ vị: "Tử vi gặp Thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã, Tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý ". Tử vi vưu ưa hóa quyền, hội tả hữu hoặc xương khúc, phương chủ quyền quý, nếu không có chúng cát tương phụ, thì là "Cô quân", chỉ là giống nhau nhân viên công tác.

3, "Đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói", chủ nhân gian trá giả nhân giả nghĩa, suốt đời tất làm chuyện ác. Tức là thuyết tử vi và Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, thiên không chờ chư hung thần đồng cung hoặc gia hội, vô nói của quân ". Không được luận cao thấp giá cả thế nào, thái độ làm người bất nhân bất nghĩa, tâm thuật bất chính, đa dối trá, gian trá, ngạo mạn đồ, nhất là tử vi và dương đà hỏa linh đồng cung càng sâu, và kiếp không đồng cung hơi nhẹ.

4, "Tôn Tinh rơi tiện Vị, chủ nhân làm phiền", như tử vi Tinh rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, phụ mẫu tứ hãm cung, chủ người này lao lực, làm việc không làm nổi, mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc, đến đây cận chỉ giống nhau tình hình mà nói, cung mệnh tam phương tứ đang có cát không làm đến đây luận, nhưng nhưng chủ lao lực.

5, tử vi ở xấu vị cung, và phá quân Tinh đồng cung, ở thìn tuất cung, phá quân Tinh ở đối cung, vô ngôi sao may mắn đồng cung có thể chiếu, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu, tuy rằng vị tất mỗi người như vậy, nhưng nhân tình cảm cường liệt, tịnh có giữ tại phản kháng tâm lý, suốt đời cũng khiếm thuận lợi. Gia cát không làm đến đây luận.

6, tử vi và lộc tồn đồng cung, trời sinh tài vận tràn đầy, mà lại phú quý song toàn, người này có tốt quản lý kinh doanh năng lực, tạm biệt chư cát, tất đại phú đại quý, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, nếu không có quan to lộc hậu, cũng tất là đại phú ông. Thư vị: "Tử vi lộc tồn đồng cung, quý không thể nói ".

7, tử vi và Địa kiếp, thiên không đồng cung hoặc bị Địa kiếp, thiên không giáp chế, lại thấy tuần thiên không, chặn thiên không hoặc mui xe chư Tinh, tinh thần trống rỗng có lẽ nội tâm cô đơn, có nghiên cứu triết học, tôn giáo, thần bí học, bói toán học chờ khuynh hướng, một thân đa chú trọng ngoại tại hư danh. Tử vi và không vong đồng cung, đại thể lục thân duyên mỏng, hôn nhân không đẹp, con nối dõi vô kháo.

8, tử vi và văn khúc, văn xương Tinh đồng cung, chủ quý, xã hội thượng nổi danh thanh, một thân có văn nghệ tài năng, đa tài đa nghệ, phú quý có thể kỳ, danh khí cũng đại, nhược tạm biệt tả hữu, lộc tồn, hoặc cát hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), thì chủ đại phú đại quý.

9, tử vi và tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ nhân hành sự có kế hoạch, hùng hồn hảo nghĩa, có đứng đầu mọi người tài, dễ thành là công ty ông chủ, chủ quản, hoặc quan viên chánh phủ, xã hội danh lưu, hội ngôi sao may mắn càng nhiều, việt phú quý. Thư vị: "Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm ".

10, tử vi và tham lang Tinh ở mão dậu cung đồng cung, là "Đào hoa phạm chủ ". Biểu hiện một thân dễ cận tửu sắc, tính dục tràn đầy. Nhược sẽ cùng đào hoa Tinh (Hàm trì, thiên diêu, mộc dục, văn khúc, hóa khoa), nam là đồ háo sắc, nữ là dâm đãng của phụ. Và dương đà hỏa linh đồng cung hoặc gia hội, dù có phú quý, cũng là nam nữ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh diêm dúa lẳng lơ, rơi phong trần.

11, tử vi ưa hóa quyền hoặc hóa khoa, càng thêm quang huy, cực kỳ may mắn. Hóa quyền nhập mệnh, tất chưởng quyền to, nhập cung Quan lộc cũng thế; hóa khoa, tất có thanh danh, nhưng có lúc là hư danh tại ngoại, hoặc có có hoa không quả vị đạo. Hai người phùng của giai chủ phú quý. Hoặc tử vi hóa quyền hoặc tử vi hóa khoa ở tam phương triêu chiếu cung mệnh, cũng cực cát hiện ra, hội tả hữu xương khúc thần lộc tồn, chủ đại phú quý.

12, tử vi và dương đà đồng cung, khư khư cố chấp, tính cách ngoan cố, hảo mạo hiểm, suốt đời phần nhiều là phi khúc chiết.

13, tử vi không gặp cát khó có phú quý ngày, như thì vừa không gặp sát tinh, cận được hư danh mà thôi.

14, nữ mệnh tử vi nhập cung mệnh, hội ngôi sao may mắn, thanh tú, vượng phu ích tử, tác phu nhân. Nhược tam phương tứ chính cập cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức gia dương đà hỏa linh kiếp không hình diêu chư sát, trái lại chủ dâm tiện hình khắc, bề ngoài đoan chính cao quý, kỳ thực dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không đẹp, tái giá. Suốt đời đời sống tình cảm rất không thuận lợi, có chứa nhiều khốn .

Tử vi tại tí ngọ

Ngồi một mình. "Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ ". Ngọ cung bỉ tử cung cách điệu cao đa, nhân tử vi ở ngọ cung là nhập miếu, tại tí cung là bình cung, rảnh rang cung của cho nên. Bất luận tử ngọ, giai cho thấy có độc lập cá tính, tư tưởng nhạy bén siêu thoát, tài cán ưu tú. Ngồi một mình tử vi, do ưa tả hữu xương khúc khôi việt chư ngôi sao may mắn đồng cung có thể chiếu, tất là nổi danh nhân sĩ. Nếu không có ngôi sao may mắn phụ tá, thì là cô quân, có tốt đẹp vụ xa khuynh hướng, hoặc là nói chuyện người to lớn, hành động chú lùn, vô thực hành khả năng lực, thường tao ngăn trở đả kích, đối hiện thực bất mãn, có tài nhưng không gặp thời. Không được gia ngôi sao may mắn, vừa phùng không vong, phần nhiều là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Nữ mệnh gia sát cùng thủ, thống trị dục cường, nhưng nhân thất sát thủ cung phu thê, cho nên khắc phu tái giá.

1, tử vi ở ngọ, mạng người phùng nhiều chủ phú quý, xã hội danh vọng cao. Một thân lý tưởng rộng lớn, hảo ra lệnh. Giáp ất đinh kỷ nhâm năm sinh ra, Tam hợp cát chúng, Vị chí công khanh. Giáp năm sinh ra "Song lộc triêu viên", cung tài bạch vũ khúc hóa khoa, lộc tồn đồng cung, cung Quan lộc liêm trinh hóa lộc, đại cát, suốt đời tất phú quý song toàn, địa vị hiển hách. Kỷ năm sinh ra lộc tồn đáo cung mệnh, cung tài bạch vũ khúc hóa lộc cùng "Song lộc triêu viên", cũng phú quý nhân sĩ. Canh năm sinh ra lộc tồn thủ cung phúc đức, cung tài bạch vũ khúc hóa quyền, xuất thế vinh hoa. Năm đinh sinh ra tử vi và lộc tồn cùng tồn tại cung mệnh, phú quý cũng có. Ất năm sinh ra cung mệnh tử vi hóa khoa, danh khí đại, đà la ở cung tài bạch, nên kinh thương thành phú, nhưng đa tài vụ tranh cãi. Bính mậu năm sinh ra có kình dương ở cung mệnh, thành bại không đồng nhất, mà lại đái tật. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử tương đối, là cự phú.

2, tử vi tại tí, xa thua ở ngọ, giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra có nhiều, tài quan cách.

Tử vi ở xấu vị, phá quân cùng

Cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao đồng cung, đa số sắc dục hạng người.

"Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam, "Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức ". Vị bỉ xấu cát, nhược tả hữu, xương khúc đồng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, nhiều công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên kỹ thuật năng lực mà dương danh hậu thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều.

Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la đồng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương.

Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: "Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ ". Không ít cảnh sát là loại kết cấu này.

Tử vi ở dần thân, Thiên phủ cùng

"Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu", sẽ phải cát phương tác đến đây luận. "Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật của, dần thân tử vi nếu có tả phụ hoặc hữu bật cùng thủ hoặc gia hội, phương dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng phụ bật, chính mình bãi đất Vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại, rất nhiều của tư. Phụ bật xương khúc đồng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn đồng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân phú quý, phùng tả hữu xương khúc, quý đến cực điểm phẩm.

Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Tử vi ở mão dậu, tham lang cùng

Thái độ làm người so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc.

Tham lang là đại đào hoa Tinh, và tử vi đồng cung vu mão dậu, là "Đào hoa phạm chủ " cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, mộc dục, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao chờ Tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh Tinh ở giữa một sao đồng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô phụ bật xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không đứng đắn người gặp gỡ. Xương khúc đồng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung, là quý cách, và hỏa linh gia hội cũng quý cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, quý không kiên nhẫn cửu. Hội kiếp không Tứ Sát, có tôn giáo ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Kiếp không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh đồng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành thiên không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ Tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Cung mệnh ở mão dậu vô chính diệu, đối cung là tử vi tham lang

Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Thiên phủ, thiên tướng cùng đi hội cung mệnh, vô Tứ Sát kiếp không, món chính đủ y phong, nhân sinh vui sướng. Một thân có tôn giáo ngưỡng hoặc yêu thích thần bí văn hóa, tư tưởng có chút đơn thuần, ôn hòa hướng nội, giỏi đoán ý người, ưa tịnh mà không ưa động, ổn trọng kiên định, làm việc hiệu suất không đủ nhanh.

Đây là "Phủ tướng triêu viên cách", suốt đời sự nghiệp tương đối ổn định, đa ở nhà nước cơ nhận chức, không thích hợp mình làm ông chủ. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc khôi việt, cũng chủ phú quý, có quyền thế. Đối cung tử vi tham lang, có hỏa linh đồng cung chủ may mắn.

Tử vi ở thìn tuất, thiên tướng cùng

Thìn là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao đồng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không quý, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn Tinh của cho nên. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh tại tí gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thìn, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thìn, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn Tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang Tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Tử vi ở tị hợi, thất sát cùng

Một Tinh kiên cường, cố chấp, có ưu tú kinh doanh, tài quản lý, nhẫn nại tính hảo, sự nghiệp tâm tràn đầy, nhất tâm muốn đi thượng ba. Có nhiều quý nhân tương trợ, bình bộ lên nói.

Tử vi thất sát được lộc tồn đồng cung thì hóa quyền, trái lại tác trinh tường, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, tác cự phú đại quý luận của. Cung tài bạch vũ khúc tham lang được nhật nguyệt hai sao giáp, nên tố ông chủ, Hỏa Tinh hoặc linh Tinh ở cung tài bạch, hoành phát của cải.

Gia không vong, hư danh thụ ấm, sau khi có thù quang vinh. Hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương. Hỏa linh ở cung mệnh, gian trá, tung phú quý cũng là lợi thế tiểu nhân, đa dồn chúng bạn xa lánh. Đà la ở cung mệnh, lao ngục không khỏi.

Bính mậu nhâm năm sinh ra, tử vi thất sát hóa thành quyền, phúc hậu, năng lực tay không hưng gia, kinh thương quá, phú quý. Xương khúc hội hợp, quý hiển. Năm hơn người sống, phú quý giai tiểu.

Nữ mệnh, có việc nghiệp tâm, tịnh hội gả cho kẻ có tiền.

Hai sao giai thuộc đất, nam bắc đấu, thiện Tinh.

Đến đây hai sao vô mạnh yếu miếu hãm của phân, vô luận ở vào ở đâu cung giai có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ Vưu Giai. Tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật cùng tồn tại vị cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại xấu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thìn tuất cung xung chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu nhị cung gia hội; bát cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão nhị cung gia hội.

Nhập mệnh diện mục thanh tú đoan chính, sắc mặt hoàng bạch, viên trường hình kiểm, vóc người lớp giữa hoặc lược cao, béo gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà chuyên gia, lòng mang khoan thứ, có dung nhân của lượng. Làm việc rất có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính cường. Tính hảo trợ giúp nhân, thích làm vui người khác, nghĩa lớn lao, suốt đời cũng đắt quá nhân đến đỡ, tịnh được khác giới trợ giúp lực vưu đa.

Nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử.

( 1) tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, lộc, quyền Tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, Thái âm, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, rất có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan thì phú quý không lâu sau.

3, tả phụ và liêm trinh Thiên phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư vạn ngồi, tất là cực phẩm của quý.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư bát tọa, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

6, tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự, thất sát, thiên cơ thì là hạ cục.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

( 2) hữu bật

1, hữu bật thủ mệnh, hội tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc hậu.

2, hữu bật, tử vi, Thiên phủ đồng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, hữu bật, liêm trinh, kình dương đồng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

4, hữu bật và chư ác Tinh đồng cung, dương đà hỏa kị xung hợp, phúc mỏng.

5, nữ mệnh được hữu bật cùng trời gần nhau mệnh, suốt đời có phúc.

6, hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, hữu bật Tinh có chứa đào hoa khí tức, mà tả phụ thì không.

(tả phụ hữu bật hợp luận)

1, tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

2, tả phụ hữu bật cùng tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, hoặc tả hữu đối chiếu, chủ nhân chung thân phúc hậu, ở tam phương gia hội thứ hai, đều dĩ cát luận.

3, "Tả hữu đồng cung, nhóm la y tử ". Chỉ thìn tuất cung an mệnh, chính, bảy tháng người sống; xấu cung an mệnh, tháng mười người sống; vị cung an mệnh, tháng tư người sống; hợi, mão cung an mệnh, bát, mười hai tháng người sống; tị, dậu cung an mệnh, nhị, tháng sáu người sống. Tam phương vật luận.

4, thìn tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, phùng tả hữu đồng cung hoặc đối chiếu, tôn cư bát tọa của quý.

5, tả hữu giáp mệnh là quý cách. Đến đây chỉ an mệnh vị cung, ba tháng hoặc tháng năm người sống, tả hữu ở ngọ thân nhị cung giáp mệnh, an mệnh xấu cung, nguyệt hoặc tháng mười một người sống, tả hữu tại tí dần nhị cung giáp mệnh, nhược cung mệnh chính Tinh miếu vượng, được cát hóa, suốt đời đa gặp quý nhân dẫn, không mắc thì đương đại phú. Nhược mệnh vô chính diệu, hoặc chủ tinh hãm yếu, Tam hợp phương cập đối cung sai ai ra trình diện hung tinh, thì không được dĩ phú quý luận của, cận biết dùng người duyên mà thôi.

6, "Phụ bật giáp đế là thượng phẩm", nói tử vi thủ mệnh, được hai sao lai giáp, là thượng cách.

7, tả hữu văn xương, Vị tới thai phụ, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

8, nữ mệnh, tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc đã tới, vượng phu ích tử.

9, cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài bạch, quan lộc nhị cung có tả hữu lai triêu, chủ nhân y phi trứ tử, phú quý.

10, tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch hoặc giáp cung tài bạch, chủ nhân y lộc phong phú, cung Quan lộc cũng cùng.

11, mệnh vô tử vi Thiên phủ mười bốn chính diệu, được tả phụ và hữu bật một trong chỉ thủ cung mệnh, chủ nhân ly tông cho làm con thừa tự, hoặc hệ nhà kề sở sanh, hoặc ở rể thê gia, nhược Tam hợp phương cát đa vô sát, cũng phú quý của mệnh.

12, tả hữu liêm trinh kình dương, tao đạo hình.

13, tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

14, tả phụ hữu bật ở xấu vị ở chung cung phu thê, hoặc cư thìn tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

Thuộc kim, bắc đẩu thứ sáu Tinh, hóa tài, là tài bạch chủ.

Vũ khúc thủ mệnh, đại thể kiên cường quả đoán, tâm thẳng không độc, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại, yêu thích phong trào thể dục thể thao. Nặng nghĩa khí, có kiên cường tinh thần, giảng tín dụng, nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ ngay thẳng, mặt hình phương viên.

Nữ mệnh vũ khúc nhập cung mệnh, suốt đời làm phiền, đoạt phu quyền, thích tại gia chỉ thủ hoa, giống nhau không đem lão công ở trong mắt. Hôn hậu khó có thể ngây ngô ở trong nhà, đa yếu ra ngoài công tác. Vũ khúc nhập miếu thì quyền quý, là phu nhân, gia cát quả đoán cương nghị, dễ trở thành nữ cường nhân. Hãm địa giá trị sát cô đơn, hình phu khắc tử, thậm chí trở thành quả phụ. Vừa gia xương khúc thiên diêu Hàm trì hoặc liêm trinh thủ thân, không chỉ hình khắc, hơn nữa dâm loạn.

1, vũ khúc và chư hung tụ mà thành họa, chư cát tập dĩ thành tường. Đây là kiên cường ngôi sao, chủ cô khắc, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh. Nữ mệnh có là quả tú Tinh, gặp dương đà hỏa linh, bất lợi hôn nhân, hình khắc cực quá mức.

2, vũ khúc hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, phát tài viễn phương.

3, vũ khúc và tham lang đồng cung, niên thiếu bất lợi, vừa là bủn xỉn người, gia sát kị, kỹ thuật nghề nghiệp.

4, vũ khúc và phá quân đồng cung, nan hiển quý, không được tụ tài, gia hung thần, tiền tài tới tay thành thiên không.

5, vũ khúc và thất sát, Hỏa Tinh đồng vị, nhân tài bị cướp.

6, vũ khúc ưa tây, phương bắc sinh ra, là phúc, đông, phía nam sinh ra bình thường, giảm phúc.

7, vũ khúc bị dương đà hỏa linh Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên.

8, vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng hành, thông minh xảo nghệ, văn tài hảo, thái độ làm người đa học đa năng lực, kinh thương từ công giai cát.

9, vũ khúc và tả phụ hữu bật đồng cung, lĩnh đạo lực cường, thiên phú rất nặng, dễ lấy được người khác của tín nhiệm.

10, vũ khúc cùng trời phủ đồng cung hoặc gia hội tịnh gặp lộc tồn, suốt đời tài vận hanh thông.

11, vũ khúc đối Tứ Hóa thập phần mẫn cảm, cát hung của ám chỉ lực nhân. Vũ khúc hóa lộc, tất phú, kinh thương phát đạt, tài vận quá, nữ mệnh là phú .

12, vũ khúc hóa quyền, tính cách độc đoán, cố chấp. Tất chưởng quyền to, quan võ quý hiển, từ thương tài vận hanh thông.

13, vũ khúc hóa khoa, dễ thành danh, lợi cho văn chức, tài vận không sai.

14, vũ khúc Hóa kị, hung, khi còn bé nan nuôi hoặc đa bệnh. Người này có chút tố chất thần kinh, suốt đời phần nhiều là phi, nhân tài khởi tranh cãi, sự nghiệp, tiền tài phương diện tất có đại rách nát, gặp lại hung thần, có đoản mệnh hiện ra.

15, vũ khúc cùng trời khôi, thiên việt đồng cung hoặc gia hội, là tài phú của quan, đa ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

16, vũ khúc và kình dương, đà la đồng cung, chủ cô khắc, nam nữ giai cùng.

17, vũ khúc nhập miếu, có uy danh, sai ai ra trình diện quyền, lộc, tả hữu, xương khúc ngôi sao may mắn, thì dựa vào đến đây phán đoán. Thìn tuất xấu vị năm sinh ra, an mệnh ở thìn tuất cư vị cung, gia cát chủ phú quý, như không ở thìn tuất xấu vị năm người sống thứ hai.

18, vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tức vũ khúc ở tị hợi cung, dần thân, mão dậu cung thủ mệnh, gia sát người, đa tay nghề an thân.

19, vũ khúc gia cát ngồi trên cung thiên di, là cự thương cao giả (cát nhiều mặt luận).

20, vũ khúc thủ mệnh, đa chính giới, công thương giới, tài chính và kinh tế giới, tài chính giới, nghề bảo hiểm, quân đội, bót cảnh sát, thể dục bộ môn công tác.

Vũ khúc tại tí ngọ, Thiên phủ cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài Tinh, hai sao đồng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát đồng cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ đồng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, quý hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh tại tí, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh tại tí khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Vũ khúc ở xấu vị, tham lang cùng

Là "Tham vũ đồng hành cách", vũ khúc là tài Tinh, thái dương ở dần thân, Thái âm tại tí xấu lai giáp, vừa là "Nhật nguyệt giáp tài cách ". Trải qua nói: "Vũ tham không được phát người thiếu niên", "Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi dĩ mập ra", "Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú", "Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung ".

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, ba mươi tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở Tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh Tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung là quý cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa quý hướng quý, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa quý hướng quý, cát cách.

Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là vũ khúc tham lang

Mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, chủ nhân thực lộc sung túc. Cung mệnh ở vị, giáp mậu năm sinh ra phú quý, cung mệnh ở xấu, bính mậu canh năm sinh ra phú quý. Vũ khúc tham lang có hỏa linh đồng cung, chủ quan võ, hội cát Chủ nắm binh.

Xương khúc đồng cung hội hợp, chủ nhân tài nghệ dương danh, tả hữu đồng cung hội hợp, chủ nhân sự nghiệp an ổn, bổng lương dày.

Đà la hỏa linh đáo cung mệnh, không làm việc đàng hoàng, chủ nhân hung ngoan, hình thương, quyết phối thiên lý.

Vũ khúc ở dần thân, thiên tướng cùng

Thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa tài nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, quý đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tướng dần thân, nhược hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc Hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát đồng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Vũ khúc ở mão dậu, thất sát cùng

Niên thiếu bất lợi, nên tác kinh thương. Thái độ làm người dã tâm bừng bừng, dục vọng vô chỉ cảnh. Làm việc thẳng thắn, có mưu lược, hiệu suất cao, chỉ là chuyên quyền độc đoán, là cầu tài mà dũng cảm tiến tới, tử chiến đấu tới cùng. Tính hảo phẫn tranh, may mắn tâm rất mạnh, đại đô mưu cầu danh lợi mạo hiểm ăn ý. Suốt đời chung quy phập phồng không yên, tịnh đa hình thương, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng tất lịch thụ gian khổ.

Ất tân năm sinh ra lộc tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, phúc hậu, tài quan song mỹ. Tả hữu xương khúc củng chiếu, phú quý. Giáp năm sinh ra ngang dọc phát một thời, cũng là vinh hoa không lâu sau. Nhân cung tài bạch có liêm trinh, suốt đời cũng có rách nát.

Tứ Sát đồng cung, tính bạo, ắt gặp huyết quang tai ương, tàn tật có thương tích, hoặc có họa sát thân, khả năng yểu thọ.

Kình dương đồng cung, nhân tài cầm đao. Hỏa Tinh đồng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ sát mão dậu nên làm quân cảnh, phòng địa sản, ăn ý sinh ý, chứng khoán sao mại, kỹ thuật công tác, kiến trúc nghiệp, hoặc cái khác cụ tính nguy hiểm hành trình nghiệp.

Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, trong nhà hội ức hiếp trượng phu, hôn nhân có nhiều khúc chiết.

Vũ khúc ở thìn tuất

Nhập miếu ngồi một mình, đối cung tham lang, gia cát có uy danh. Niên thiếu bất lợi, ba mươi tuổi hậu vận khí tốt. Thìn tuất xấu vị năm sinh ra, tây, bắc tịch người, tả hữu khôi việt hội chiếu, phú quý. Xương khúc đồng cung, văn võ toàn tài, danh dự lan truyền. Gia hội khôi việt, tài phú của quan, ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tuất dần cung có lộc tồn, đại phú quý. Lập mệnh ở thìn, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, thân cung có lộc tồn, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, đại phú.

Đà la đồng cung, tàn tật, tái kiến hung tinh gia hội, chắc chắn lao ngục tai ương, gặp lại xương khúc linh Tinh, ắt gặp thuỷ ách hoặc cái khác ngoài ý muốn mà chết.

Nữ mệnh, có hình khắc, thất sát ngồi một mình cung phu thê, phu phụ không được hài hòa, thường một mình trông phòng, hoặc phu thê sinh ly tử biệt, sát tinh xung chiếu, nhấp nhô đa, dễ rơi xuống phong trần.

Vũ khúc ở tị hợi, phá quân cùng

Nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, thờ phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người đó sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá đồng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi vu lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn quý, nhiên đại đô kết cục bất lương.

Nhân phá quân không thích xương khúc của cho nên, sai ai ra trình diện xương khúc đồng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có quý cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nhược thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành thiên không.

Đà la đồng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương.

Hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng.

Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ quý người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già.

Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ Tinh, chủ khoa bảng Tinh. Hai sao vu tị dậu xấu nhập miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho nhã, nổi danh sĩ phong độ, bác văn quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, khẩu thiệt năng lực biện, tịnh dễ nhất cử thành danh, thân quang vinh quý hiển, suốt đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đối văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca vũ, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật chờ tài hoa, biểu đạt năng lực cường, mà sao Văn Khúc có chứa đào hoa khí tức, văn xương Tinh thì không.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống đa, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm tư phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt. Nhập miếu bình thường, gia cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, Hóa kị chờ Tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

( 1) văn xương

1, văn xương chủ nhân thanh tú đoan trang, kiến thức rộng rãi, ý nghĩ trái lại tựu mẫn tiệp, Phúc Thọ tịnh trăn. Nhập miếu vượng của cung, thân có ám chí, đại thể là nốt ruồi son, nốt ruồi đen cũng không kị, vu ngọ tuất cung hãm địa, thân có vệt, thể gầy.

2, văn xương thủ mệnh, miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu ưa và văn khúc đồng cung.

3, văn xương ưa kim tứ cục sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung tâm lúc tuổi già có tiếng danh.

4, văn xương thủ mệnh, hãm sai ai ra trình diện chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

5, văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, có thể phát huy văn hóa, học thuật, nghệ thuật, quản lý phương diện tài hoa, chủ phú quý.

6, văn xương vũ khúc thủ thân cung mệnh, văn võ kiêm toàn, có trác việt can, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật.

7, văn xương và kình dương cùng thủ, lại có liêm trinh, thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

8, văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn xương tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh, gia sát Hóa kị, chủ phấn xương bể nát nứt ra thi, yểu vong.

10, văn xương cự môn đồng cung, tang chí, gặp ngăn trở hạn chán chường, hoặc có lúc giỏi về thấy gió khiến cho đà.

11, văn xương phá quân đồng cung, chủ có thủy tai, như bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu, sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

12, văn xương, tả phụ hội ngôi sao may mắn, có thể làm quan lớn.

13, văn xương hóa khoa ở mệnh, chủ nhân học tập ưu tú, có tài hoa cập học thức, cuộc thi năng lực tên đề bảng vàng.

14, văn xương có thể cùng hóa khoa củng chiếu, lợi cho thi học, năng lực tên đề bảng vàng. Hoặc văn xương ở cung Quan lộc hóa khoa cũng.

15, văn xương rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có kiếp không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

16, văn xương Hóa kị ở mệnh, cũng chủ một thân hiếu học, nhưng bài vở và bài tập chỉ có trở ngại, miếu vượng Hóa kị tai tiểu, hãm ở Hóa kị tai nặng.

( 2) văn khúc

1, văn khúc thủ mệnh, và văn xương đồng cung, gia ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

2, văn khúc chủ nhân có lưỡi biện tài, bác học đa năng lực, hãm địa hảo khoe khoang tài học, nhưng có hoa không quả. Văn khúc chỉ thủ mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện hạng người.

3, văn khúc vũ khúc nhập miếu, chủ nhân có trác việt tài cán, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật. Phùng tả hữu, uy danh hách dịch, là tướng của tài, tất là bộ trưởng cấp quan viên.

4, văn khúc vũ tham vu xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

5, văn khúc liêm trinh đồng cung, tất tác công lại.

6, văn khúc dương, đà đồng cung, lại có liêm trinh hoặc thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

7, văn khúc nhập mệnh, đối y bốc số tử vi, tôn giáo, huyền học, tâm lý học chờ có thiên phú, nhược và Thái âm, tham lang, thiên đồng đồng cung, thì càng rõ ràng hơn. Cho nên trải qua nói: "Văn khúc Thái âm đồng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ ".

8, văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

9, văn khúc cự môn đồng cung, tang chí.

10, văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai, chỉ bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

11, văn khúc thiên lương đồng cung, Vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

12, từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng tốt.

13, văn khúc cư ngọ tuất hãm địa, làm việc điên đảo.

14, văn khúc hóa khoa ở mệnh, chủ nhân sáng tác năng lực ưu tú, sáng suốt hơn người, tịnh có văn nghệ phương diện tài hoa. Văn khúc hóa khoa cư mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc giai chủ năng tên đề bảng vàng, tịnh có xã hội danh dự.

15, văn khúc Hóa kị, cũng chủ hiếu học, nhưng bài vở và bài tập không được thuận, tại ngoại danh tiếng không tốt, đa bị người phỉ báng, văn khúc hãm địa Hóa kị càng không được cát.

(văn xương văn khúc hợp luận)

1, văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Nếu là một trong hai vu hãm địa chỉ thủ thân mệnh, vừa phùng dương đà hỏa linh kiếp không chờ hung tinh đồng cung hoặc phá tan, thì giỏi về quỷ biện, thường cùng người khởi khẩu thiệt tranh, có tử không tiếp thu sai tật, hoặc tự cho là thanh cao, hận đời, đa số có tài nhưng không gặp thời chính là nhân vật, có hoa không quả, danh lợi giai hư. Cho nên trải qua nói: "Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long ".

2, xương khúc giáp mệnh nhất kỳ, tất là quý cách. Giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc tại tí là tới giáp, không mắc tức phú, cũng muốn chết cung tam phương cát nhiều mặt luận. Hoặc cung mệnh ở vị, xương khúc ở ngọ thân nhị cung lai giáp cũng. Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc hoặc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

3, xương khúc ở tị hợi thủ mệnh, và miếu vượng của tử vi thất sát, Thiên phủ, thiên đồng, thái dương, Thái âm cùng, không mắc tức đương đại phú,

4, xương khúc ở xấu vị cung tọa mệnh hoặc, hoặc cùng tồn tại cung thiên di, tất là giờ mẹo hoặc giờ Dậu sinh ra, Tam hợp ngôi sao may mắn, là quý mệnh, thường thị quân vương của trắc.

5, xương khúc ở thìn tuất cung tòng mệnh, kỷ năm sinh ra văn khúc Hóa kị, tân năm sinh ra văn xương Hóa kị, nhâm năm sinh ra sai ai ra trình diện dương đà, đi thêm thìn tuất hạn, có thủy tai hoặc bị chết đuối. Cho nên trải qua nói: "Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông ".

6, an mệnh dần thân, bản mệnh của nô bộc cung ở xấu vị, văn xương văn khúc đồng cung tọa thủ, thì mệnh thân tất gặp tai kiếp thiên không xung chiếu, có nữa dương đà, nhược đi hạn tới thất sát hoặc dương đà điệt tịnh, hẳn phải chết. Cho nên trải qua nói: "Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan quay về chết non ".

7, văn xương văn khúc, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện của, mặc dù thông minh tài hoa, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, nhưng dễ dàng thay đổi, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, tịnh đa dâm dục, cho nên trải qua nói: "Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm", "Dương phi háo sắc, Tam hợp văn khúc văn xương;.

8, nữ mệnh cung mệnh, thân cung, phúc đức, cung phu thê sai ai ra trình diện xương khúc Tứ Sát kiêm Hóa kị, nếu không là xướng chung chết non.

9, xương khúc ở chung vu cung phúc đức, là "Ngọc tay áo thiêm hương", sẽ làm quyền to của chức, dĩ cung mệnh miếu vượng hội cát phương luận, mà lại suốt đời cũng đa diễm phúc.

10, văn xương văn khúc hội liêm trinh tham lang vu tị hợi cung tọa mệnh, thái độ làm người tâm thuật bất chính, hảo khoe khoang khoác lác, ngôn ngữ đa hư ít thực, cũng vì chết chết non cách cục, nhược cung mệnh có Hóa kị Tinh, có thể dương đà, kiên quyết thọ yểu.

11, xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục, là bần sĩ, cần phải không thấm nước ách. Xương khúc và liêm trinh phá quân ở mão đồng cung, hoặc và phá cung ở dần cung tọa mệnh, vị của "Chúng thủy nhắm hướng đông", phùng ác sát phá tan, đã định trước một đời bôn ba, tịnh thường phùng kinh hãi việc.

12, xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

13, xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ, là may mắn mệnh thức, suốt đời danh lợi song thu vào.

14, lộc tồn thủ mệnh, Tam hợp được xương khúc củng chiếu, đều bị phú quý.

15, thiên cơ Thái âm ở dần thân tọa mệnh, và xương khúc đồng cung hoặc gia hội, bất luận nam nữ, đều có tình dục phiền não.

16, xương khúc hóa khoa, đều chủ may mắn, miếu vượng cát lực nhân, hãm yếu thứ hai. Nhập cung Quan lộc hóa khoa, năng lực thi lên đại học.

17, xương khúc Hóa kị, nhập cung mệnh, hoặc ở cung thiên di, một thân tại ngoại tất có ác danh, danh dự không tốt. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, một thân tất có lao ngục tai ương. Hai sao nhập miếu Hóa kị, kỳ hung yếu kém, nhưng chủ thông minh. Hãm yếu Hóa kị quá mức hung, còn có công văn thượng phiền phức, lắm lời lưỡi thị phi, thái độ làm người đâu có, cướp triếp tổn hại nhân, ích kỷ.

18, văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh, bất luận miếu hãm, đều chủ nhân trí nhớ cường, thậm chí đã gặp qua là không quên được.

19, văn xương văn khúc ở tị dậu xấu nhập miếu, an cung mệnh hơn thế, chủ thông minh phú quý.

20, văn xương hoặc văn khúc và tham lang cùng thủ cung mệnh, chủ nhân phong lưu hơn nữa dối trá, người làm quan cũng chủ chánh sự điên đảo.

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp Tinh. Hai sao là quý nhân Tinh, thiên khôi là ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất ngôi sao may mắn, vô luận ở vào ở đâu cung giai có cát tác dụng.

Nhược nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ thanh bạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan trang, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. Khôi việt một trong chỉ thủ cung mệnh, vóc người lược gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được chư cát đồng cung, Tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư. Đại để đến đây Tinh, nhược thân mệnh phùng của, mặc dù không giàu quý, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thìn, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày quý; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi việt lâm vu cái khác các cung, cũng mỹ luận.

1, giáp canh năm sinh ra, an mệnh ở xấu hoặc vị cung, khôi việt cũng ở xấu vị, là "Tọa quý hướng quý", suốt đời tất đắt quá nhân trợ lực, canh được tả phụ hữu bật gặp nhau, phùng của đều bị phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

3, "Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương", như mạng cung có thiên khôi, thân cung có thiên việt, chủ nhân văn chương cái thế, tên đề bảng vàng, là "Thiên ất củng mệnh "Cách, Tam hợp khôi việt thứ hai.

4, "Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ", như khôi việt thủ thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý, tam phương thứ hai. "Quý nhân quý hương, phùng của phú quý", thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng.

5, khôi việt giáp mệnh là kỳ cách, đại cát, tất mệnh chính Tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Giả như nhâm quý năm sinh ra, an mệnh ở thìn cung, thiên khôi ở mão, thiên việt ở tị cung lai giáp mệnh; bính năm đinh sinh ra, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu lai giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát ít, cũng không phú quý, suốt đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, "Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô xung thai phụ quý", chư Tinh ở cung mệnh thân cung là tốt, tam phương thứ hai, sai ai ra trình diện hình sát xung hội người bình thường.

7, khôi việt phụ bật là Phúc Thọ, chư Tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, khôi việt gặp lại kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp, cố tật vưu đa, dễ mắc đa loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh khôi việt thủ mệnh, đa thụ quý nhân trợ giúp, nhất là khác giới trợ giúp.

10, thiên việt có chứa đào hoa khí tức, mà thiên khôi thì không.

11, năm mươi tuổi hậu, hạn năm phùng khôi việt, không được ứng với coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân.

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ ngũ Tinh, hóa ấn, làm quan lộc chủ.

Thiên tướng Tinh nhập mệnh, chủ nhân tướng mạo đôn hậu, cẩn thận, sắc mặt thanh bạch hoặc đạm hoàng, phương viên kiểm hình, vóc người trung đẳng, nhập miếu đầy ắp mập mạp, hảo tửu thực, y lộc sung túc. Ngôn ngữ thành thực, sự không uổng ngụy, gặp người nan, có lòng trắc ẩn, gặp người ác, tổn thương bởi bất công khí. Lời nói và việc làm cẩn thận, tự hỏi chu đáo, có tinh thần trọng nghĩa. Nhân tế quan hệ hài lòng, người ngoài chân thành, khiêm tốn lễ độ, bang trợ người khác phần nhiều là phát ra từ nội tâm mà không tính toán thù lao. Tâm địa thiện lương, hiền hoà, khoan dung, làm việc kỹ lưỡng, có hơi tốt năng lực quản lý và xử lý sự vụ năng lực, tịnh có thể làm được hi sinh tự lợi ích của ta mà phục tòng đại cục. An phận thủ kỷ, suốt đời luôn luôn nhâm lao Nhâm Oán, trung thành và tận tâm, thích hợp làm phụ tá người khác công tác. Thiên tướng Tinh cụ bị những ... này tú đặc tính, bởi vậy thập phần thảo nhân thích.

Thiên tướng nhập mệnh người khuyết điểm là mọi việc vô cùng cẩn thận, lo lắng quá mức, tương đối khuyết thiếu thực hành lực cập khai thác lực, tri túc thường nhạc, cho nên dĩ làm phía sau màn công tác hoặc bí thư công tác là nên.

Không quá am hiểu kinh thương là thiên tướng Tinh lại một đặc tính, nhược từ thương cũng tất là lương thương. Thiên tướng người thành thật bản phận, không quen đầu cơ trục lợi, có lúc quá phận tướng người khác, cơ hội tới vừa không dễ dàng tốt lắm khứ nắm chặt, thường thường chắp tay nhường cho người.

Thiên tướng Tinh nữ mệnh, ôn hòa hướng nội, có nội tại mỹ, dung mạo đoan chính ổn trọng, da nhẵn nhụi, nhã nhặn thủ lễ, không cùng nhân tính toán, được nhiễu nhân chỗ mà lại nhiễu nhân, sự nghiệp tâm không mạnh, không thích làm náo động chõ mõm vào, ái ngây ngô ở trong nhà. Thích hợp giúp chồng dạy con, tố hiền thê lương mẫu, y lộc như ý.

1, thiên tướng là tư tước của ở lại, chủ phúc thiện, hóa khí viết ấn, mười hai cung trung tâm đều vì phúc tường, không theo ác mà thay đổi chí, không được nhân sát mà thay đổi.

2, thiên tướng thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng nơi, mặc dù không được phùng tử vi, nhược được tả phụ hữu bật, thì phụ trách quyền uy, hoặc cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác may mắn, chủ nhân áo cơm sung túc.

3, thiên tướng được xương khúc tả hữu gặp gỡ, Vị chí công khanh.

4, thiên tướng hãm địa, tham, liêm, vũ, phá, dương, đà sát thấu, chủ nhân xảo nghệ an thân.

5, thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật, tứ chi thụ thương. Ở dần thân tị hợi có đà la cùng thủ, không được tàn tật tức chủ lao ngục.

6, thiên tướng so sánh bảo thủ, giống nhau sẽ không cường làm náo động, hay trộm đạo, cũng là tòng phạm.

7, thiên tướng và liêm trinh kình dương đồng cung vu tử ngọ, là "Hình tù giáp ấn", chủ nhân hình trượng khó thoát, có lao ngục tai ương, chung thân không đẹp, chiêu tai họa bất ngờ. Hoặc thiên tướng ở mão dậu, kình dương đồng cung, đối cung có liêm trinh, cũng đến đây cách.

8, thiên tướng hội Thiên phủ vu thân mệnh, chủ một đời người du hưởng phúc, tịnh có thọ.

9, "Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền ". Nữ mệnh thiên tướng, giáp năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung, kỷ năm sinh ra mệnh tọa tử cung, canh năm sinh ra mệnh tọa thân cung hợp cách, tất tác phu nhân, suốt đời vinh hoa.

10, nữ mệnh, "Hữu bật thiên tướng phúc tướng lâm", định chủ Phúc Thọ quang vinh xương.

11, nữ mệnh thiên tướng tọa mệnh, có bang phu vận, tam phương cát củng có thể giá phú quý của phu. .

12, nữ mệnh thiên tướng, kị văn xương văn khúc phá tan, tất là đãi thiếp, như phục vụ tiểu thư, nhân viên mậu dịch các loại, đồng thời nếu không có nhà kề, tất có đào hoa, tính nhu cầu cuộc sống đa. Thiên tướng và xương khúc đồng cung nữ mệnh, tuy rằng thông minh, nhưng dễ dàng nhất hồng hạnh ra tường, hoặc cùng người bỏ trốn, có lẽ làm tình dục phục vụ.

Thiên tướng tại tí ngọ, liêm trinh cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao đồng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung tâm làm cho một loại lại cảm.

Phùng gặp phụ bật xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương đồng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh Hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, tại tí cung Hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù.

Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn Tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự Hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là "Hình kị giáp ấn "Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc. Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là "Tài ấm giáp ấn "Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương đồng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh Hóa kị viết tù, là vì "Hình tù giáp ấn", thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu.

Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu. Nhược làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập.

Thiên tướng ở xấu vị

Thụ đối cung tử vi phá quân ảnh hưởng, ở xấu không miếu thiên tướng Tinh rất có xung kích lực, năng lực nỗ lực tiến tới, chịu khổ nhọc, ất mậu tân quý năm sinh ra, mong muốn phú quý. Ngôi sao may mắn thủ chiếu, tài quan song mỹ. Hội phụ bật xương khúc, Vị chí công khanh. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Dương đà đồng cung, tai ách không khỏi.

Thiên tướng ở dần thân, vũ khúc cùng

Thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, quý đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tướng dần thân, nhược hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc Hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát đồng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Thiên tướng ở mão dậu

Thiên tướng Tinh là lạc hãm, đối cung là liêm trinh phá quân, không làm trung hậu luận của. Thái độ làm người cẩn thận mà am hiểu xử lý tiền tài, nên kinh thương. Ất tân năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, chủ khốn. Gặp phụ bật xương khúc, dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân, gặp kình dương, hình trượng không khỏi. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Nữ mệnh, phùng xương khúc phá tan, tất là dâm dục người, tố người khác tình phụ, tình cảm thượng hội xằng bậy.

Thiên tướng ở thìn tuất, tử vi cùng

Thìn là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao đồng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không quý, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn Tinh của cho nên. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh tại tí gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thìn, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thìn, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn Tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang Tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Thiên tướng ở tị hợi

Thiên tướng được địa, đối cung là vũ khúc phá quân. Thái độ làm người rất là trung hậu ngay thẳng, tính cách đơn thuần, dễ khinh người khác mà lên đương bị lừa. Bính mậu nhâm năm sinh ra là phúc, gặp phụ bật xương khúc, phụ trách quyền uy.

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ tứ Tinh, hóa phúc, là phúc đức chủ. Thiên đồng là nhất phúc tinh, mười hai cung trung tâm giai tác phúc luận, có giải trừ ách chế hóa công.

Thiên đồng tọa mệnh, mặt hình phương viên, lưỡng gò má đầy ắp, bản tính ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, nhân từ ngay thẳng, viết văn tinh thông, có kỳ chí, vô hung kích. Nhập miếu thân thể mập mạp, lạc hãm vóc người lớp giữa hoặc ngắn ải.

Thiên đồng của phúc, biểu hiện ở thái độ làm người có chút lười nhác, đặc biệt trung tâm ở trong sinh hoạt hàng ngày hội chỗ và hiển hiện ra, mọi việc đều lười động, năng lực tha tựu tha, cái này gọi là người lười có lại phúc, có ngồi mát ăn bát vàng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Lý tưởng rất cao, bả thời gian tới cấu rất muốn hảo, nhưng mà phó chư thực hiện hành động lại ít, thậm chí hội trở thành một nói suông người đó. Cho nên thiên đồng ưa sát tinh xung kích, trái lại kích phát thiên đồng Tinh lực lượng làm được có kiến thụ.

Thiên đồng Tinh điểm là sống tính lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh. Hứng thú rộng khắp, tri túc thường nhạc, ít phát giận, không được ghi hận, không được gây thù hằn, thái độ làm người hài hước, mình cảm giác khoái trá. Khuyết điểm ngay cả có ta ham ăn biếng làm, hành sự lo lắng nhiều lắm, nhượng cơ hội không công địa từ bên người trốn. Nam mệnh thiên đồng chỉ thủ cung mệnh, có mềm yếu có thể lấn của ngại.

Thiên đồng bất luận ở ở đâu cung thủ mệnh, kỳ tính tình đều có ngây thơ một mặt, có lúc tiểu hài tử tính tình mười phần.

Thiên đồng nhập mệnh, bất luận nam nữ, đại thể lớn lên mập mạp, mình ước thúc lực độ chênh lệch, dễ thụ ngoại giới mê hoặc. Nữ mệnh thiên đồng Tinh nhập cung mệnh, khuôn mặt giảo hảo, lược béo, da bạch, đối đãi người thân thiết, trung niên hậu mập mạp.

1, thiên đồng thủ mệnh gia cát, thọ nguyên trường, vô cát mà hội sát đa, thọ không dài.

2, nữ mệnh thiên đồng, bề ngoài lạc quan, nội tâm đa sầu đa cảm, ý chí không được kiên, dễ thụ dụ dỗ. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; thiên lương, Thái âm phá tan, nên tác nhà kề.

3, nữ mệnh thiên đồng nhập mệnh hội ngôi sao may mắn, tất là hiền phụ. Dần cung tọa mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách (lộc tồn tại dần và hợi cung của liêm trinh hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau), tử năm sinh ra hiền lương; mão cung tọa mệnh, ất năm sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra hợp cách; hợi cung tọa mệnh, bính tân hậu sinh nhân hợp cách. Duy tị hợi cung thiên đồng, nhân và lạc hãm thiên lương số tử vi đối, tuy đẹp tất dâm, nên chú ý kỳ khuyết điểm.

4, thiên đồng là phúc tinh, ưa sát tinh kích phát kỳ lực lượng, dĩ cải biến thiên đồng Tinh lười biếng tính tình, nhưng mà sát tinh quá nhiều thì vừa không thích hợp.

5, thiên đồng và kình dương đồng cung, có huyết quang tai ương, tứ chi tao thương.

6, thiên đồng và đà la đồng cung, thân thể mập mãn, vóc người sai xưng, thị lực có tổn thương, mắt ngày thường tiểu mà dài nhỏ, khả năng cận thị, mắt lé, có lẽ mù.

7, thiên đồng và xương khúc đồng cung hoặc gia hội, văn học nghệ thuật của tu dưỡng cực cao, đều xem trọng thị cái khác tinh thần phương diện hưởng thụ, đa kháo thành tài danh.

8, thiên đồng cùng trời lương đồng cung hoặc gia hội gặp lại Địa kiếp thiên không, đối với xã hội bất mãn, trốn tránh hiện thực, chỉ chuyển nhập tôn giáo, thần học, bói toán chờ lĩnh vực nghiên cứu, gia chặn thiên không cập Tứ Sát, có xuất gia là tăng là nói mới có thể.

9, thiên đồng và tả hữu xương khúc thiên lương gia hội, quý hiển.

10, thiên đồng Tinh không thích hợp lục canh năm sinh ra, cư dậu cung thì chung thân rách nát, có yểu vong của ngu.

Thiên đồng tại tí ngọ, Thái âm cùng

1, cùng âm tại tí, là "Thủy trừng quế ngạc " cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã, là thư sinh hình mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình.

Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa quý. Tả hữu xương khúc gia hội, quý hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thìn cung thiên cơ hóa quyền, không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thìn cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, Thái âm hóa khoa, phụ bật tương phùng, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một ... hai ... Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá đã ly dị lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề.

Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là "Đầu ngựa đái tiến "Của quý cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Cung mệnh tại tí ngọ, vô chính diệu, đối cung là trời cùng Thái âm

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận.

Cung mệnh ở ngọ đối cung thiên đồng Thái âm miếu vượng, là "Nhật nguyệt tịnh minh "Của cách, giáp đinh kỷ canh quý tân năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc, phú quý.

Cung mệnh tại tí đối cung thiên đồng Thái âm lạc hãm, đinh kỷ canh quý năm sinh ra may mắn. Nữ mệnh, nên tác nhà kề.

Thiên đồng ở xấu vị, cự môn cùng

Nhân dĩ cùng cự xấu vị là hạ cách, khá thích hợp nghiên cứu học vấn hoặc cảo công việc nghiên cứu. Duyên hai sao chẳng hề được địa, thiên đồng vừa một là phi ngôi sao, hai sao ở chung nhất cung tổ hợp không tốt của cho nên. Cự môn Tinh khuyết điểm dễ dàng nhất biểu hiện ra ngoài. Thái độ làm người lắm mồm, suốt đời thường chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, bản thân tao thương, mắt cận thị. Hỏa linh đồng cung, tất sinh dị chí. Nhược phùng ác sát đa, chết vào ngoại đạo.

Giáp canh năm sinh ra tọa quý hướng quý, ất năm sinh ra cung Quan lộc thiên cơ hóa lộc, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, gia cát tài quan song mỹ, thế nhưng phi không khỏi. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, cung Quan lộc thiên cơ hóa quyền, có thể có phú quý. Năm đinh sinh ra thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị, tung phát tài cũng tất không lâu sau xa, thường cùng người khởi xung đột.

Thái độ làm người tâm tư nhẵn nhụi, nhìn rõ mọi việc, ánh mắt độc đáo, nhưng phẩm tính ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi. Gia ác sát, ngôn ngữ êm tai, nội nghi ngờ gian trá. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, ái bãi mặt, lòng dạ hẹp hòi, lời nói suông đa, lão công biết sợ người.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị ở mệnh, bất luận nam nữ, suốt đời vất vả cực nhọc, niên thiếu bất lợi, đa cùng người bất hòa, nhân tế quan hệ bất năng viên mãn. Có quyền lộc ở cung mệnh có thể yếu bớt loại này bất túc.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là trời cùng cự môn

Mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Thư vị: "Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh ".

Cung mệnh ở vị, đối cung thiên đồng cự môn, tân nhâm năm sinh ra thượng cách, ất năm sinh ra thứ hai, Tam hợp nhật nguyệt miếu địa, là "Minh châu rời bến cách, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc hội hợp hoặc giáp mệnh, chủ đại phú đại quý.

Cung mệnh ở xấu, đối cung thiên đồng cự môn, xương khúc ở cung mệnh, chủ nhân xuất thế vinh hoa, bính mậu tân năm sinh ra thượng cách.

Thiên đồng ở dần thân, thiên lương cùng

Cung tài bạch, cung Quan lộc hội Thái âm, thiên cơ, là "Cơ nguyệt đồng lương "Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

"Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy", hai sao đồng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp phụ bật văn xương, chủ quý hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ vu tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la đồng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cùng thiên lương

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, đối cung có thiên đồng thiên lương, suốt đời không hãi sợ hung nguy, tịnh chủ có thọ. Có ngôi sao may mắn tọa thủ cung thiên di, có thể là cự thương cao giả. Dương đà hỏa linh hội hợp, bình thường của cách.

Thiên đồng ở mão dậu

Ngồi một mình, đối cung là thái âm tinh.

Ất bính đinh tân năm sinh ra, tài quan song mỹ, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, người này định vật phi phàm, không mắc tức đương đại phú, hoặc phú quý cùng có đủ cả.

Mão dậu thiên đồng thái độ làm người phổ biến trọng tình cảm, thái độ ôn hòa, làm cho một loại an phận thủ kỷ cảm giác, đáng tin cậy.

Thụ đối cung thái âm tinh có ảnh hưởng, thích văn học nghệ thuật, nặng tinh thần phương diện hưởng thụ, suốt đời nỗ lực trình độ thiếu, gặp ngăn trở dễ nản lòng thất vọng, có lẽ làm sự nghiệp tác dụng chậm bất túc.

Gia sát, suốt đời bất năng tự chủ, do đó bị người ra roi.

Nữ mệnh sự nghiệp tâm không mạnh, khát vọng yên ổn phong phú sinh hoạt cực kỳ nó tinh thần phương diện đông tây, cung mệnh hoặc cung phúc đức gia sát cập đào hoa Tinh, dễ cùng người tư thông hoặc làm tình dục hành nghiệp, bính năm đinh sinh ra trái lại đa dâm dục.

Thiên đồng ở thìn tuất

Thiên đồng là bình cung, đối cung là cự môn Tinh.

Tính tình dịu ngoan, và ai cũng và được lai, ham tự do, hiếu học nghệ mà đa học ít thành. Gặp tả hữu xương khúc có thể quý hiển. Thích hợp công chức, có thể là giáo sư, học giả, ngoại vụ, hoặc là giống nhau nhân viên công tác.

Dương đà đồng cung, bản thân tao thương, thị lực có tổn hại. Gặp hỏa linh tất sinh dị chí. Bính năm đinh sinh ra lợi đạt, canh quý năm sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu.

Thiên đồng ở tuất, là trái lại bối, năm đinh sinh ra dần cung Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, thìn cung có cự môn Hóa kị lai xung, trái lại là đại quý của cách, nữ mệnh là hiền phụ.

Thiên đồng ở tị hợi

Nhập miếu ngồi một mình.

Biểu hiện nhân tế quan hệ rộng khắp, hảo hưởng lạc, tính cách ôn hòa, làm việc kéo dài, sinh hoạt có chút lười nhác. Gia cát sự nghiệp chắc chắn thành. Thiên mã ở mệnh hoặc thiên di, suốt đời bôn ba.

Thụ đối cung lạc hãm thiên lương Tinh ảnh hưởng, Tứ Sát đồng cung hoặc gia hội, có huyết quang tai thương, tàn tật cô khắc, mà lại chủ vất vả cực nhọc hối hả.

Đà la đồng cung, thị lực có cản trở. Gặp hỏa linh đương sinh dị chí. Thiên đồng tị hợi, gặp tả hữu xương khúc, quý hiển. Ở tị, bính mậu năm sinh ra tài quan song mỹ; ở hợi, bính mậu nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ.

Nữ mệnh, hiền hoà thảo nhân thích, vừa trải qua chịu không nổi mê hoặc, cho nên đánh giá không cao, tuy đẹp mà dâm, tình cảm có khúc chiết, gia sát cùng người tư thông không thể nghi ngờ, tịnh đa số chức nghiệp phụ nữ.

Thuộc đất, sao Nam Đẩu đệ nhị Tinh, hóa ấm, chủ thọ tinh.

Thiên lương Tinh tọa cung mệnh, chủ nhân bề ngoài ổn trọng ôn khiêm, lão luyện thành thục, hiền lành, hình chữ nhật mặt hình, xương gò má cao, lưng hơi còng, lược béo. Thanh tú, thông minh ngay thẳng, thái độ làm người chính trực vô tư. Hảo bão lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, giúp người làm niềm vui, có phù yếu tế bần hiệp sĩ tính cách. Quang minh lỗi lạc, lâm sự quả quyết, xử lý sự vụ hội đứng ở công chính lập trường, không được cực đoan bẻ cong, vững vàng mà có trưởng giả phong độ, đa được người tôn kính, ưa làm náo động, suốt đời thường thái độ làm người giải quyết tranh chấp, nhưng cũng mỗi tao ngộ giải, thi ân trái lại oán. Thiên lương Tinh nhập mệnh người dụng tâm nhân nghĩa hiền lành, đối y dược có nghiên cứu và hứng thú, nhất là và trung y thuốc Đông y, tôn giáo sổ thuật trời sinh hữu duyên. Kỳ tính thanh cao, đạm bạc tiền tài, đối tiền tài thượng được mất không quá khứ tính toán. Có tài cán, can đảm đại, chỉ là lòng háo thắng cường, có quyền lực dục cập đứng đầu dục, mang nhiều ba phần ngạo khí, nhất phó cao cao tại thượng, ỷ lão mại lão tính tình. Tư tưởng chính thống, kiên trì nguyên tắc, không chịu đơn giản thừa nhận mình khuyết điểm.

Nữ mệnh thiên lương, dung mạo đoan chính, mắt trường mũi đĩnh, ôn hòa ngay thẳng, nhân tình vị nồng hậu, nhu trung tâm đái cương, lòng nhiệt tình, thích bang trợ người khác. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đa tài nghệ, phú quý song toàn. Hội xương khúc, có văn nghệ tài hoa. Hội tả hữu, chính trực dày rộng, giúp người làm niềm vui, giúp chồng dạy con. Hội dương đà hỏa linh, cô khắc, chiêu phi, không được khiết.

1, thiên lương là ấm Tinh, hảo bang trợ, ấm hộ người khác là kỳ đặc điểm. Có giải trừ ách chế hóa công, nguyên nhân chính là như vậy, một thân sinh cũng mỗi đa nguy nan, mới có thể thể hiện thiên lương giải trừ ách chế hóa thành dụng. Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ, là cực cát ngôi sao.

2, thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

3, thiên lương gia cát tọa thiên di, là cự thương cao giả.

4, thiên lương miếu vượng, thiên cơ đồng cung, bác học, quan tâm chính trị, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, hảo huyễn diệu tài hoa.

5, thiên lương cùng trời cùng tụ vu thân cung mệnh, không sợ hung nguy.

6, thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng.

7, lương cùng cơ nguyệt dần thân Vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh (hung đa bất luận).

8, thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn hội hợp, lư truyện đệ nhất danh.

9, lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

10, thiên lương văn xương cư miếu vượng, Vị tới thai cương, tất là cao cấp quan trên, hoặc đang giáo dục giới dương danh, đồng thời hành văn tài tú, đối cổ điển đông tây cảm thấy hứng thú.

11, thiên lương thiên đồng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.

12, thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã đồng cung là cũng).

13, thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

14, thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn cô hàn chết non.

15, nữ mệnh thiên lương hãm địa, dâm hơn nữa bần.

16, thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ phú, kỳ phú phần nhiều là do quý mà đến, có lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung, mặc dù năng lực lấy được lời nhiều, trái lại đa khốn đốn, có có hoa không quả một mặt. Cho nên trải qua nói: "Lộc gặp lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân", đa yếu dĩ tiền vật trợ giúp nhân, khá thích hợp cảo từ thiện sự nghiệp.

17, thiên lương hóa quyền, có quyền chuôi lo liệu, Chủ nắm hình pháp của nhâm, thao nhân đại quyền sanh sát.

18, thiên lương hóa khoa, cực cát, học tập ưu tú, cuộc thi đại lợi, nổi danh, có vận làm quan.

19, thiên lương nhập mệnh, đa từ công chức, là nhân viên công vụ, quan viên chánh phủ, bác sĩ, thuốc tế sư, giáo sư, xử lý công việc, cố vấn, tư pháp quan, người làm công tác văn hoá, người viết báo, nhà từ thiện, cảnh sát các loại.

Thiên lương tại tí ngọ

Thiên lương nhập miếu, đối cung là thái dương tinh. Vóc dáng không cao, lược béo. Mạng người được đến đây, năng lực lấy được thọ, nhược cùng trời cùng cộng thủ thân mệnh, chung thân không hãi sợ hung nguy.

Thiên lương hơn thế, kinh thương không quá có lợi, thích hợp tham chánh, can công chức rất có phát triển, nhưng đa nói thẳng không cố kỵ, bị người ngộ giải, hoặc thụ tiểu nhân hãm hại.

Văn xương hoặc văn khúc đồng cung, có vận làm quan, địa vị không thấp. Và văn xương, lộc tồn hội hợp, thông minh hơn người, bác văn cường nhớ, học tập ưu dị, cuộc thi đệ nhất danh, tịnh năng lực nhất cử thành danh.

Đinh kỷ quý sinh ra hợp cục, chúng cát củng gửi thông điệp hợp, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung tài bạch Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, sự nghiệp cung thiên đồng hóa quyền, là "Song lộc triêu viên", "Khoa quyền lộc tam kỳ "Của hãn hữu quý cách, chủ đại phú đại quý, danh chấn thế giới. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung mệnh thiên lương hóa khoa, thanh danh truyền xa, làm quan thanh chánh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử cung, cung tài bạch Thái âm hóa khoa, phú quý bất phàm. Đã ngoài ba người nhược được phụ bật xương khúc gia hội, ra tương nhập tướng, chúa tể một phương, chính thanh lớn lao.

Ất năm sinh ra, thiên lương hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, khôi việt gia hội, hội tả hữu xương khúc, cũng đại quý của mệnh.

Thiên lương ở ngọ hội cát, là "Thọ tinh nhập miếu "Cách, quan tư thanh hiển.

Thiên lương ở xấu vị

Thiên lương vượng, đối cung là trời cơ. Thân cung mệnh hơn thế, năng lực lấy được thọ. Thái độ làm người từ ái rộng lượng, ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, nhưng dĩ tham chánh, can công chức là tốt, không thích hợp kinh thương tố ông chủ.

Phụ bật xương khúc hội, ra tương nhập tướng. Xương khúc đồng cung, xuất thế vinh hoa, Vị tới thai cương. Được phụ bật xương khúc ở lân cung lai giáp, cũng quý mệnh. Văn xương, lộc tồn hội hợp, bài vở và bài tập thật tốt, cuộc thi đệ nhất danh.

Mậu năm sinh ra, tọa quý hướng quý, Thái âm hóa quyền, là đại quý của mệnh. Ất năm sinh ra, cung mệnh thiên lương hóa quyền, đối cung thiên cơ hóa lộc, nhâm năm sinh ra, thiên lương hóa lộc, hội hợi, mão cung của lộc tồn, chủ nhân phú quý song toàn, ngôi sao may mắn tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

Hỏa linh dương đà đồng cung, gian trá, ngoại quân tử mà nội tiểu nhân, có bẫy phiến hành vi, tiểu thì phiến tài phiến vật, lớn thì đánh cắp chính phủ quyền lực.

Thiên lương ở xấu, nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, không được gia sát, ất bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn.

Thiên lương ở dần thân, thiên đồng cùng

Cung tài bạch, cung Quan lộc hội Thái âm, thiên cơ, là "Cơ nguyệt đồng lương "Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

"Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy", hai sao đồng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp phụ bật văn xương, chủ quý hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ vu tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la đồng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương ở mão dậu, thái dương cùng

Là "Ánh sáng mặt trời lôi ", "Mặt trời mọc phù tang "Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương Tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài.

Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nhược hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thiên lương ở thìn tuất, thiên cơ cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân "Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân ". Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh.

Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, khéo miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nhược hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương đồng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ Hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực.

Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Thiên lương ở tị hợi

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cùng. Nhân đánh giá không cao, không gặp ngôi sao may mắn hội hợp, làm không lớn, đa số nghèo hèn của mệnh. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra, cát chúng hội hợp cũng có phú quý, chuyện lạ nghiệp tất ở gian nan gian khổ trung tâm phấn đấu, mới có giác đại phát triển, suốt đời luôn luôn vất vả cực nhọc dị thường.

Thái độ làm người nhiệt tình quá phận, mọi việc ngắn lự, kỳ tính thanh cao, chính thắt lưng vô bán văn, đã có thì thị tiền tài như cặn bã khí khái. Hùng hồn, khiếm khuyết tiền tài quan niệm, bất thiện quản lý tài sản. Tính tình cổ quái, hiếu thắng, ái làm náo động. Tự mình đa tình, làm mướn không công, vừa lúc nào cũng cố sức không được cám ơn, suốt đời thường bị người ngộ giải.

"Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ", nam mệnh phùng của, nhược sẽ có ngôi sao may mắn, chủ rời xa cố thổ thu được phát triển, không gặp ngôi sao may mắn thì có lang thang của ngại, có không làm việc đàng hoàng của khuynh hướng, bình thường chuyển chức, thậm chí lưu lạc tha hương. Gia đào hoa Tinh thì phụ lộng phong tao, háo sắc đa dâm.

Nữ mệnh phùng của thì đa dâm, ái tình không được chuyên, cùng người tư tình năng lực miễn, không gặp ngôi sao may mắn lai hội, tất là bần cùng của mệnh. Nữ mệnh nên tác nhà kề, làm vợ kế, và có chồng người luyến ái, có lẽ giá đã ly dị lão công.

Nhược sai ai ra trình diện dương đà gia hội hoặc đồng cung, đồi phong bại tục chi lưu, hoặc có tà tích. Gia dương đà cập chư sát diệu được thông qua, đa thấp hèn, làm địa vị không cao công tác. Gặp dương đà hỏa linh đồng cung gia hội, thấp hèn, mẹ goá con côi, chết non, suốt đời nhiều tai nạn, thậm chí vi pháp loạn kỷ, bạo bệnh mà chết. Đà la đồng cung, tất có lao ngục tai ương. Thiên mã đồng cung, phiêu đãng không thể nghi ngờ, chung thân bôn tẩu, sai ai ra trình diện sát, chết vào hắn phương. Kiếp không đồng cung, có thể chiếu, hoặc giáp mệnh, bần vô tích súc, suốt đời xui, đưa tới cửa kỳ ngộ đô hội bỏ qua.

Thuộc mộc, sao Nam Đẩu đệ tam Tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ.

Thiên cơ Tinh nhập mệnh, vóc người vừa phải, nhập miếu mập mạp, lạc hãm thì so sánh gầy, đa số dưới tình huống là trung đẳng mập mạp thân thể. Ngôi sao may mắn hội hợp, tâm địa thiện lương, hiếu nghĩa lục thân, ngoại tại hình tượng đoan chính ổn trọng, làm việc có cách. Thiên cơ tính cách so sánh cấp, có linh cơ ứng biến của chí, ý nghĩ phản ứng mẫn tiệp, nói tốc độ nhanh, suốt đời phí sức. Tò mò cường, đa học đa năng lực, nhưng nhưng dĩ dốc lòng nhất nghệ là tốt. Đối triết học, tôn giáo, thần bí sự vật tương đối có hứng thú và ham. Thiên cơ ở mệnh, chỉ cần không cùng hung tinh đồng cung gia hội, thì trọng tình cảm, lấy giúp người làm niềm vui, thích dĩ lý phục nhân, dụng tâm cũng thẳng thắn thẳng thắn.

Thiên cơ tọa mệnh người tương đối am hiểu vu can thiệp, bày ra, phân tích, túc trí đa mưu, hành sự rất có trật tự, có thiết kế sang tân năng lực. Thiên cơ là nhất động Tinh, thường đứng núi này trông núi nọ, nhất sơn mong rằng nhất núi cao, cố hữu không thiết thực khuynh hướng. Gia ác Tinh đánh bạc tốt.

Thiên cơ nhập mệnh nữ tính, tính cương, cầm giữ gia chính. Tâm địa thiện lương, cần lao hiếu thuận, cơ trí khéo léo, suy nghĩ đa, người ngoài nhiệt tình chuyên gia, ngôi sao may mắn củng chiếu, vượng phu ích tử, có quyền lộc thì là phu nhân.

1, thiên cơ cùng trời lương đồng cung, hoặc thiên cơ ở cung mệnh, thiên lương trong người cung, người này tất có cao nghệ tùy thân.

2, thiên cơ cùng trời lương, tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc giao nhau, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, lại thêm hội thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Vị quyền cao cao, hội lộc mã, tài nguyên tươi tốt.

3, thiên cơ nhược cư hãm địa, dương đà hỏa linh phá tan, thì là hạ cục, dù có tài quan hiển quý, cũng không cửu viễn. Nên làm một chút bán lẻ, nhưng hội liên tiếp đổi nghề, không được lại chính là xảo nghệ hạng người, bằng kỹ thuật sống qua.

4, thiên cơ và dương đà hỏa linh đồng cung, dễ phùng huyết quang tai ương, suốt đời thường gặp sợ bóng sợ gió, xử sự xung động, tịnh dễ mù quáng làm ra quyết định, bình thường thoạt nhìn mang mang lục lục. Thiên cơ ở hãm yếu của cung và dương đà hỏa linh đồng cung, suốt đời phần nhiều là phi, ăn trộm cẩu thâu hạng người, cụ phạm tội ý thức, tịnh có lao ngục tai ương. Nếu là thiên cơ ở tị hợi cung và đà la Tinh đồng cung, tuyệt đối sẽ ngồi tù.

5, thiên cơ và kiếp không đồng cung, suốt đời đa tao ngăn trở thất bại, do đó đối với xã hội thất vọng, sản sinh trốn tránh thực tế khuynh hướng, tư tưởng siêu thoát, chuyển hướng triết học, tôn giáo, huyền học nghiên cứu.

6, thiên cơ và xương khúc đồng cung, chăm chỉ hiếu học, thiên phú cao, màu sắc đẹp đẽ hảo, thông minh hơn người, trí nhớ cường, giàu ... Nghiên cứu tinh thần, dễ ở tài nghệ, học thuật phương diện thành danh.

7, thiên cơ hóa lộc, cụ thông minh tài trí, xã giao quảng, nhân tế quan hệ tốt, suốt đời tài vận hảo, biến động đa.

8, thiên cơ hóa quyền, thái độ làm người cố chấp, tính tình cổ quái, năng lực lo liệu quyền bính, tịnh phú trí mưu kỳ kế, suốt đời cũng có nhiều thiên động việc.

9, thiên cơ hóa khoa, thái độ làm người thanh bạch, thông minh cơ trí, nơi có tiếng danh.

10, thiên cơ Hóa kị, không thích hợp kinh thương, chích nên nghiên cứu học vấn, cảo phát minh sáng tạo. Tính cách đa hành động theo cảm tình, suốt đời không được thuận, ngăn trở đa, mọi việc dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, đa không tưởng, bi quan, tuyệt vọng, đối tôn giáo, triết học, thầy tướng số chờ có hứng thú. Và hung tinh đồng cung gia hội thì chết sớm, thậm chí có phạm tội bị bắn chết hoặc tự sát khả năng.

11, thiên cơ, thiên lương, kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô, nữ mệnh, nên tác nhà kề hoặc kết hôn muộn.

Thiên cơ tại tí ngọ

Nhập miếu ngồi một mình.

Thái độ làm người phúc hậu, có lúc cũng có chút tự phụ, do đó khiến cho người khác không hài lòng.

Đại thể thân thể mập mãn, tịnh có chuyên môn kỹ thuật tài năng, dễ làm kỹ thuật công tác, sẽ ở công chúng cơ nhận chức, là bác sĩ, kỹ sư, công trình sư, luật sư, xí hoa nhân viên, sáng tác người thiết kế, biên tập chờ.

Ất bính đinh kỷ canh nhâm quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền; năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung Quan lộc Thái âm hóa lộc, cung tài bạch ở đồng hóa quyền, cung mệnh thiên cơ hóa khoa, tạm biệt tả hữu xương khúc, đứng đầu của cách, là bộ trưởng cấp trở lên quan viên; kỷ năm sinh ra ngọ cung có lộc tồn, cung tài bạch thiên lương hóa khoa, thiên khôi đồng cung hoặc đối chiếu; canh năm sinh ra thiên đồng hóa khoa, lộc tồn tại thân, lập mệnh tại tí may mắn; nhâm năm sinh ra thiên lương hóa lộc, nhưng hội kình dương, phúc không được đầy đủ mỹ; quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, Thái âm hóa khoa, cung thiên di cự môn hóa quyền, phú quý.

Nữ mệnh, công việc quản gia có câu, hội cát, Phúc Thọ song toàn. Duy thiên cơ tại tí, bất lợi hôn nhân.

Thiên cơ ở xấu vị

Lạc hãm ngồi một mình.

Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương hoặc xảo nghệ mưu sinh, gia ác sát đa, ăn trộm cẩu thâu hạng người.

Thiện lương trung hậu hướng nội, trọng tình cảm, minh để ý, không thương cùng người tính toán, đại thể làm không lớn, địa vị không cao.

Bính đinh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm sinh ra lộc tồn tại tị, cung tài bạch thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, lập mệnh ở xấu, là khoa lộc tuần phùng, vừa là lộc hợp cách, mong muốn phú quý, nữ mệnh bất lợi tình cảm; năm đinh sinh ra cung tài bạch thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa; nhâm năm sinh ra đối cung thiên lương hóa lộc, lộc tồn tại hợi, nhược lập mệnh ở vị cát, hội phụ bật xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương; ất năm sinh ra, lộc hợp may mắn.

Thiên cơ ở dần thân, Thái âm cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình ôn nhu, thoái thoái bất quyết.

Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, thiên động xuất ngoại.

Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, là "Cơ nguyệt đồng lương "Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành quý cách.

Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc đồng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ Thái âm ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc, gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cơ Thái âm

Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Cự môn thái dương củng chiếu, cũng kỳ cách, cung mệnh ở dần bỉ ở thân cát.

Thái độ làm người hào sảng rộng lượng, nhiệt tình, hướng ngoại, ngôn ngữ phong phú hay nói, hung vô lòng dạ, thích vô giúp vui, giao du rộng, suốt đời thường nhận người ngộ giải.

Xương khúc ở cung mệnh, giàu ... Văn nghệ tế bào, cũng tài học hơn người, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực. Đà la hỏa linh ở cung mệnh, chủ tàn tật ly hương, suốt đời hình khắc lao ngục. Thiên không Địa kiếp ở cung mệnh và thiên di, chủ nhân đối với mình không hề ước thúc lực, hư danh hư lợi, hội thiên mã chủ phiêu bạt.

Cung mệnh ở dần, thái dương cư ngọ thủ cung Quan lộc, giáp đinh kỷ tân năm sinh ra, hội ngôi sao may mắn chủ có đại phú quý.

Cung mệnh ở thân, thái dương cự đều là hãm địa, chủ nhân chung thân vất vả cực nhọc, canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ ở mão dậu

Vóc người trung đẳng, không mập. Tư tưởng nhạy cảm, khéo phân tích, khẩu tài lưu loát, tài hoa đặc dị.

Nam nữ đều không tổ nghiệp có thể hưởng, thối tổ tự hưng, tay không thành gia. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, hảo lộng thị phi, Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Nữ mệnh cự môn thiên cơ đồng cung, thì là phá đãng cách cục, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn, Tứ Sát xung hợp, dâm tiện hình khắc, sai ai ra trình diện xương khúc, dễ dàng thay đổi, hôn nhân đại thể không đẹp.

"Cự cơ đồng cung, công khanh vị", dĩ thiên cơ cự môn ở mão cung phương hợp đến đây cách, cũng yếu ất tân bính năm sinh ra gia cát tài đoán, ất tân năm sinh ra nhất thượng cách. Ất năm sinh ra lộc tồn tại mão, thiên cơ hóa lộc; tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, cự môn hóa lộc; bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, khôi việt hội hợp, đã ngoài ba người tịnh hội tả hữu xương khúc, tất là trong triều hiển hoạn, có cực phẩm của quý.

Dậu cung bỉ mão cung soa, nhân "Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh", tung hội cát phú quý cũng hữu hạn, ất tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh mậu năm sinh ra, thành bại thoái thoái, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Phụ bật xương khúc hóa cát được thông qua, ất bính đinh tân năm sinh ra cũng chủ tài lộc sung túc, gia Tứ Sát, không đẹp.

Cung mệnh ở mão dậu, vô chính diệu, đối cung là cự môn thiên cơ

Cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận, cát thì giảm phân nửa, hung thì gia hung. Gặp Tứ Sát củng chiếu, suốt đời tao hung. Thiên cơ cự môn ở đối cung, có sát tinh, chủ nhân gian trá hung ác, giàu ... Âm mưu.

Ất bính đinh mậu tân nhâm năm sinh ra, hội ngộ ngôi sao may mắn, cũng chủ phú quý.

Thiên cơ ở thìn tuất, thiên lương cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân "Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân ". Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh.

Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, khéo miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nhược hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương đồng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ Hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực.

Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Cung mệnh ở thìn tuất, vô chính diệu, đối cung là trời cơ thiên lương

Cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Đối cung thiên lương gia ngôi sao may mắn, có thể là cự thương cao giả, tịnh chủ có thọ. Ngôi sao may mắn ít có thể vi nhân sư biểu, đang giáo dục bộ môn công tác, hoặc làm công tác và khẩu tài hữu quan.

Nam trúng mục tiêu chờ vóc dáng hoặc thiên ải, lưng hơi còng, nữ mệnh khá phú khí chất, có cổ điển mỹ. Chủ nhân có cao nghệ tùy thân, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, suốt đời thường gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Một thân hảo tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm, phú miệng, tối năng lực quỷ biện. Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá, đa thành đa bại, suốt đời hảo đi gian lộng xảo, tịnh chủ có lao ngục tai ương. Sai ai ra trình diện dương đà, niên thiếu hình khắc, lão lai cô độc, và lục thân không được mục. Bất luận phú quý nghèo hèn, đa thuộc ly hôn của mệnh.

Đại thể thông minh cơ trí, thủ đoạn hơn người, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng là danh lớn hơn lợi. Đối tôn giáo, bói toán, thần bí văn hóa có hứng thú, hội ngộ Tứ Sát, chủ là thầy bà, hiệp nhất kỹ mà đi thiên nhai.

Có văn xương, văn khúc đồng cung có thể hợp, là "Đào hoa cổn lãng cách", nam nữ phùng của, giai chủ dâm loạn.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc tịnh cát hóa, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Cung mệnh ở tuất, dần cung thái dương cự nhập miếu vượng, giáp bính đinh kỷ canh năm sinh ra, phú quý.

Cung mệnh ở thìn, thân cung thái dương hạ xuống thiên viên, canh quý năm sinh ra hội ngôi sao may mắn, cũng chủ may mắn, nên học vấn hoặc kinh thương.

Thiên cơ ở tị hợi

Ngồi một mình, tị bỉ hợi tốt, nhân đối cung Thái âm nhập miếu của cho nên.

Sức tưởng tượng phong phú, chỉ số thông minh cao, đặc biệt thông minh, có kinh thương kiếm tiền thiên phú. Không gặp cát mà sai ai ra trình diện sát, công vu tâm kế, thái độ làm người giảo hoạt, rất biết coi bói kế, hảo uống rượu, năm mới rời nhà, suốt đời bôn ba.

Bính mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, nhưng phúc không kiên nhẫn cửu. Tả hữu xương khúc khôi việt được thông qua, ất bính năm đinh sinh ra, cũng chủ phú quý.

Đà la Hỏa Tinh đồng cung, hình ngục. Gia dương hỏa kị, hạ cục bần cùng, chích nên tố bán lẻ hoặc hành nghề xảo nghệ mưu sinh, chung thân bất năng phát đạt.

Thuộc đất, sao Nam Đẩu chư Tinh đứng đầu, hóa lệnh Tinh, là tài bạch, điền trạch chủ.

Thiên phủ nhập cung mệnh người, tướng mạo thanh kỳ, vóc người trung đẳng, kiểm trình viên hình, thân thể đầy ắp mập mạp. Tính cách ôn hòa rất nặng đoan, tinh thần sung mãn, không câu nệ tiểu tiết, cụ có tình vị và đồng tình tâm, đa bằng hữu tri kỷ, năng lực phu hy vọng của con người, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ. Thiên phủ Tinh có an vu hiện trạng lòng của thái, khiếm khuyết khai sáng lực và chạy nước rút lực, phấn đấu đến rồi tầng thứ nhất định tựu lại vu đột phá. Kỳ có quyền lực dục vọng, yêu quý tiền tài, thích dự trữ, hội lục ngôi sao may mắn, trung hậu thiện lương trọng tình cảm, mà khi tài chính và kinh tế đại nhâm hoặc làm quản lý phương diện công tác.

Nữ mệnh Thiên phủ, có phu nhân người khí chất, bản thân lược béo, trung niên hậu đại thể hội mập mạp. Ôn nhu có đồng tình tâm, thái độ làm người ổn trọng, không được xử trí theo cảm tính, hành sự có lý trí, giỏi về xử lý nhân tế quan hệ.

1, Thiên phủ gặp lộc tồn, vũ khúc, có rất nhiều của phú.

2, Thiên phủ và dương đà hỏa linh hội hợp, gian trá dối trá, quỷ kế đa đoan, thiện thi âm mưu quyền mưu.

3, Thiên phủ không thích Tứ Sát phá tan, thì không quan quý, nhưng cũng chủ tài điền giàu có.

4, Thiên phủ là tài khố, thất bại vong (Địa kiếp, thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không), thì là "Thiên không kho", chủ nhân cô lập.

5, Thiên phủ ưa tử vi, thiên tướng, văn khúc, văn xương, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, thiên khôi, thiên việt, quyền, lộc hội hợp, có thể được đại phú đại quý.

6, Thiên phủ nhập mệnh, có lĩnh đạo tài năng, nhưng thái độ làm người cẩn thận một chút, có chút khiếm khuyết khai sáng lực.

7, Thiên phủ mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, phùng của không có không giàu.

8, Thiên phủ cùng trời diêu đồng cung, lại thấy sát, vì quyền thuật âm mưu của sĩ.

9, Thiên phủ lâm tuất có Tinh phù, giáp kỷ năm sinh ra thắt lưng kim vừa mà lại phú.

10, Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Thiên phủ tại tí ngọ, vũ khúc cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài Tinh, hai sao đồng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát đồng cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ đồng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, quý hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh tại tí, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh tại tí khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Thiên phủ ở xấu vị

Thiên phủ là tài bạch, điền trạch chủ, ở xấu vị cung được Thái âm, thái dương hai sao lai giáp, là "Nhật nguyệt giáp tài "Của cách, gia ngôi sao may mắn, không được quyền thì phú. Tả phụ hữu bật đồng cung, tôn cư vạn ngồi. Xương khúc giáp mệnh có thể gặp phụ bật, cao thứ dạ quang vinh.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ gian trá; thất bại vong, chủ cô lập. Đối cung liêm trinh thất sát có kình dương hoặc đà la cùng thủ, chắc chắn lao ngục tai ương, quyết phối thiên lý.

Thiên phủ ở xấu, bính mậu tân năm sinh ra, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, hoặc được tả hữu xương khúc giáp mệnh, tài quan song mỹ, tung không được quyền quý, cũng có phú xa của phân.

Thiên phủ ở dần thân, tử vi cùng

"Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu", sẽ phải cát phương tác đến đây luận. "Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công", dần thân tử vi nếu có tả phụ hoặc hữu bật cùng thủ hoặc gia hội, phương dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng phụ bật, chính mình bãi đất Vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại, rất nhiều của tư. Phụ bật xương khúc đồng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn đồng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân phú quý, phùng tả hữu xương khúc, quý đến cực điểm phẩm.

Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Thiên phủ ở mão dậu

Đối cung là vũ khúc thất sát, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Gặp lộc tồn xương khúc, tất có rất nhiều của tư.

Giáp canh năm sinh ra không mắc, tiên đại hậu tiểu, có đầu không có đuôi. Hội Tứ Sát, gian tà, thất bại vong, cô lập. Cung thiên di có sát diệu Hóa kị, tao tai nạn xe cộ hình thương.

Thiên phủ ở mão, ất bính tân nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ, kỷ năm sinh ra, chủ quý.

Thiên phủ ở dậu, ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ.

Thiên phủ ở thìn tuất, liêm trinh cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sống ở phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách, năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại.

Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự phú. Tả phụ đồng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương đồng cung, hảo lễ nhạc, tính tình hảo, ngôn ngữ êm tai.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương đồng cung, thị phi nhật có. Đà la đồng cung, mủ máu không khỏi. Hỏa Tinh đồng ý với hãm thiên không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát.

Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có.

Đối cung thất sát, có thể hiển vu quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết vào chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Thiên phủ ở tị hợi

Đối cung là tử vi thất sát, là có quyền thế nhất tổ hợp. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra may mắn, tài quan song mỹ, xương khúc đồng cung, chủ đại phú quý. Được ngôi sao may mắn hội tụ, suốt đời tổng gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, phú quý, thọ thi.

Gặp Tứ Sát, gian trá, thất bại vong, cô lập.

Tham lang thuộc thủy mộc, bắc đẩu đệ nhất Tinh, hóa đào hoa sát, chủ họa phúc.

Nhập miếu thì chủ nhân trường tủng mập mạp, mi cốt khá cao, lạc hãm thấp bé, thanh cao lượng đại.

Phàm tham lang nhập cung mệnh người, phi thường tâm tình hóa, tính cách đều tương đối phức tạp, không an định, hiếu động, giỏi về giao tế xã giao, suốt đời đô hội quảng kết giao bằng hữu, thiên tính lạc quan, vật chất dục vọng đều rất mạnh liệt, thích ăn hát hưởng lạc, rượu thuốc lá phiêu đổ không gì làm không được. Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, tâm tình phập phồng biến hóa đại, có lúc ái đùa giỡn tiểu thông minh, thi nhân dĩ ơn huệ nhỏ. Khẩu tài lưu loát, nói ngoa, thích khoe khoang, cao đàm khoát luận, có phù hoa mà không thiết thực khuynh hướng. Tồn tại rất mạnh may mắn tâm lý, tính thích ăn ý, hảo mạo hiểm, mong muốn một khi xuất hiện kỳ tích mà hoành phát, làm việc tính nhẫn nại thiếu. Đối tiền tài tương đối chuyên gia, lãng phí tiền tài, suốt đời tài vật cũng đa hư hao tổn. Phương diện sanh hoạt thích đối yêu cầu kích thích, chuyện gì đều phải đồ một mới mẻ, khoái ý, không kiên nhẫn bình thường, không được an vu hiện trạng, tổng mong muốn đang làm sự trên có đột phá, vì vậy không hề năng lực làm đến nơi đến chốn tâm bệnh tồn tại.

Tham lang thủ tốt số thần tiên thuật, ưa phật đạo khí công thần bí văn hóa nghiên cứu và tham thảo.

Tính cách so sánh cấp, tâm đa tính toán, không kiên nhẫn tịnh, tác tạo thành chuyết, đánh bạc tốt bác hoa tửu, háo sắc. Tham lang nhập mệnh người, bất luận nam nữ, trừ cực cá biệt ngoại lệ, tuyệt đại bộ phân mọi người có đào hoa hoặc gặp ở ngoài.

Nữ mệnh, gợi cảm, trưởng thành sớm, thân thể đầy ắp có sức dụ dỗ, tính dục cường, chí cao tính cương, xã giao quảng.

1, thất sát, tham lang, phá quân tam tinh ở trên mệnh bàn vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực. Tham lang hội cát (phụ bật, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ) thì là quân chính yếu nhân, thương giới đứng đầu, phú quý dương danh, gia ác sát hảo tửu sắc, đánh bạc tốt, tung ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm.

2, tham lang là đại đào hoa Tinh, chạy không khỏi tình dục mê hoặc, gia hội kình dương đà la, tốt sắc, nam mệnh suốt đời đào hoa đa, tịnh có phiêu kỹ mới tốt; nữ mệnh thì dâm đãng, nết tốt là mở ra, mệnh thân nhị cung có sát, chỉ là đồ đĩ. Trải qua nói: "Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm ". Tham lang ở mệnh, thất sát thủ thân, hội sát diệu, chủ nhân thâu hoa dâm bôn, nam có kẻ trộm thân thể, nữ có thâu hương thái độ. Tham lang ở mệnh, phá quân thủ thân, hội sát diệu cập thiên mã, nam mệnh tính thích du đãng, cuồng say hào đổ, là sắc như mạng; nữ mệnh bay bổng, bất an vợ, hảo giao bằng kết giao hữu, cùng người tư thông hoặc dâm bôn, cho nên trải qua nói: "Hao tổn (tức phá quân) gặp tham lang, sính dâm tình vu đáy giếng ".

3, tham lang cư hợi tí, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục, sai ai ra trình diện dương đà, tất là sắc trung tâm quỷ đói, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng.

4, tham lang Tinh gặp Địa kiếp, thiên không, chặn thiên không, tuần thiên không cập thiên hình đồng cung người không làm dâm dục của luận, năng lực tập chính, có nhiều dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, tịnh làm được thanh bạch đoan chính.

5, tham lang ưa và Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung hoặc gia hội (tam phương sai ai ra trình diện vũ khúc cao hơn), trái lại tác phú quý của luận, có không tưởng được thật là tốt vận phủ xuống, hoặc chủ quan võ quý hiển. Hội Hỏa Tinh, là "Hỏa tham đồng hành "Cách, danh vọng cao, năng lực bạo phát; hội linh Tinh, là "Tham linh tương phùng cách", năng lực nắm quyền, kinh thương tố ông chủ, tài vận hoành phát. Trải qua nói: "Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang "(an mệnh tứ mộ, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai, cư dương đà không kiếp không hợp đến đây cách), "Tham linh tịnh thủ, tương tướng tên "(thìn tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra mệnh cách), "Tham lang hỏa linh tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá quý "(thìn tuất cung tốt, xấu vị thứ hai, nhược thủ chiếu câu có thể luận cát, gia dương đà không kiếp không hợp đến đây cách).

6, tham lang nhập miếu thọ nguyên trường, hoặc tham lang gia cát, vừa tọa trường sinh vu dần thân tị hợi cung, chủ thọ thi.

7, tham lang tử vi đồng cung vu mão dậu, như vô chế, là người vô dụng, được phụ bật xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận.

8, tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần hậu phú, ba mươi đi sau phúc, nhưng thái độ làm người bủn xỉn, hại người ích ta.

9, tham lang vũ khúc cùng thủ thân cung, vô cát mệnh trái lại không dài. Mệnh vô cát diệu, thân cung là vũ khúc tham lang, chủ cô bần.

10, tham vũ đồng hành gia cát, chủ nhân uy áp biên di.

11, tham lang và văn xương, văn khúc đồng cung, thái độ làm người tất đa hư ít thực, làm cho dĩ biểu hiện giả dối, thiện xảo phiến.

12, tham lang kình dương cư ngọ Vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương, là "Đầu ngựa đái tiến "Cách, phú hơn nữa quý.

13, tham lang nhập mệnh, thân tử thìn năm sinh ra mệnh tọa tử cung; dần ngọ tuất năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung; hợi mão vị năm sinh ra, mệnh tọa mão cung; tị dậu năm sinh ra mệnh tọa dậu cung, là "Tham hội vượng cung", chủ nhân phẩm tính khả năng bất chính, ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, bất minh thị phi, có lúc hồ đồ, không được tụ tài, suốt đời làm không lớn, gia sát có trộm đạo hành vi.

14, tham lang và sao Liêm trinh đồng cung vu tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. Chủ nhân không được thuần khiết, gia sát tửu sắc bị chết, tao quan hình, cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật.

15, tham lang hóa lộc, tài vượng, quen biết khắp thiên hạ, có ý định ngoại vận may, đa diễm ngộ, tịnh được khác giới trợ giúp, sai ai ra trình diện hỏa linh bạo phát.

16, tham lang hóa quyền, có quyền chuôi, danh vọng cao, hảo hưởng thụ, có ý định ngoại vận may, tài tốt.

17, tham lang Hóa kị, hảo tửu sắc, phần nhiều là phi, dễ có lao ngục hình thương, tật bệnh đa ở nửa người dưới. Tham lang ở thìn tuất bất úy Hóa kị, thủy nhị cục sinh ra tham lang của bất úy Hóa kị.

18, tham lang nhập mệnh, là ngoạn "Không thủ đạo " cao thủ, giỏi về đi qua nhân tế quan hệ mà đạt được mục đích, không quyền mịch lợi, không được tạo hợp làm cái gì "Cần lao làm giàu", nên làm ăn ý sự nghiệp, xã giao tính công tác, thích nhâm vu diễn nghệ, nghệ thuật, văn hóa, ngành ăn uống, chứng khoán, tài chính, quảng cáo, cơ quan du lịch, doanh tiêu, quan hệ xã hội, Bộ giáo dục chờ, không ít là cá thể người kinh doanh, công ty ông chủ là tham lang tọa mệnh.

Tham lang tại tí ngọ

Vượng cung, ngồi một mình. Đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, xương khúc đồng cung, đa hư ít thực,

Chủ nhân khẩu tài hảo, giỏi về đối nhân xử thế, có tu dưỡng, yêu thích văn học nghệ thuật, tình cảm tương đối phức tạp, hảo huyễn tưởng.

1, tham lang tại tí, bính mậu canh năm cập dần thân năm sinh ra hạ cục, tả hữu xương khúc gia hội, hoành nổi giận phá. Thân tử thìn năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra, tương tướng của tài. Kình dương đồng cung, là đồ tể, làm đê tiện chức nghiệp, nhược gia hội tả hữu xương khúc, hội tố ông chủ, suốt đời ắt gặp đại rách nát, tịnh nan Đông Sơn tái khởi.

Kình dương đồng cung có thể kình dương đà la, tịnh hội đào hoa chư diệu, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục đến cực điểm, nhân sắc vong thân.

2, tham lang ở ngọ, mộc hỏa thông minh, chủ nhân thông minh đầy hứa hẹn, đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, canh năm cập dần thân năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

Bính mậu năm sinh ra, kình dương đồng cung trái lại cát, là "Đầu ngựa đái tiến "Cách, phú mà lại quý. Nên quan võ, kinh thương, mà lại chủ nhân hội đi xa tha hương, tại ngoại gây dựng sự nghiệp. Nữ mệnh phùng đứng đầu dâm tiện, đa nhân ám muội của tài lập nghiệp.

Tham lang ở xấu vị, vũ khúc cùng

Là "Tham vũ đồng hành cách", vũ khúc là tài Tinh, thái dương ở dần thân, Thái âm tại tí xấu lai giáp, vừa là "Nhật nguyệt giáp tài cách ". Trải qua nói: "Vũ tham không được phát người thiếu niên", "Tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi hậu dĩ mập ra", "Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú", "Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung ".

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, ba mươi tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở Tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh Tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung là quý cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa quý hướng quý, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa quý hướng quý, cát cách.

Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Tham lang ở dần thân

Tham lang bình, đối cung liêm trinh. Đa tài đa nghệ, giỏi về xử sự làm người, chí cao khí ngạo, thích chính trị.

Văn xương hoặc văn khúc đồng cung, chủ nhân đa hư ít thực. Canh năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp mậu kỷ năm sinh ra, nên kinh thương phát tài, gặp hỏa linh, đột phát tiền của phi nghĩa, đại phú quý.

1, tham lang ở dần, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, mới có làm. Đà la đồng cung, viết phong lưu màu trượng, dâm loạn, nhân sắc dồn họa. Hội kình dương, thiên hình, có lao ngục tai ương.

2, tham lang ở thân, kim nước lã có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, suốt đời bôn ba, lịch thụ gian khổ sau đó thành công, cũng có thể phát một thời của tài. Chủ nhân trí tuệ hơn người, giáp mậu kỷ canh năm sinh ra phú quý. Quý năm sinh ra, mộc phùng kim chế, khoa quyền giáp mệnh, song lộc triêu viên, gặp hỏa linh đắt vô cùng, tạm biệt phụ bật, danh chấn thiên hạ.

Tân năm sinh ra đà la đồng cung, là đồ tể, địa vị thấp.

Tham lang ở mão dậu, tử vi cùng

Thái độ làm người so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc.

Tham lang là đại đào hoa Tinh, và tử vi đồng cung vu mão dậu, là "Đào hoa phạm chủ " cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, mộc dục, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao chờ Tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh Tinh ở giữa một sao đồng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô phụ bật xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không đứng đắn người gặp gỡ. Xương khúc đồng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung, là quý cách, và hỏa linh gia hội cũng quý cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, quý không kiên nhẫn cửu. Hội kiếp không Tứ Sát, có tôn giáo tín ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Kiếp không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh đồng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành thiên không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ Tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Tham lang ở thìn tuất

Nhập miếu ngồi một mình, đối cung vũ khúc, gặp ngôi sao may mắn, có thể là cự thương cao giả, ba mươi tuổi hậu nhất định phát đạt.

Thìn là trời la tuất là địa võng, gặp hỏa linh, trợ giúp kỳ trùng ra thiên la địa võng, vô dương đà không kiếp, năng lực thành phú quý, là việc chính quản, ông chủ, đại thương nhân hoặc quan võ cao chót vót.

Mậu kỷ năm sinh ra tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra, phúc không kiên nhẫn cửu.

Thìn tuất xấu vị năm sinh ra, thất bại vong, trái lại tập chính, rơi vào chặn thiên không cũng thế, đều bị lương hành trình là, có nhiều chuyên kỹ thuật trong người, hoặc dĩ tài nghệ thành danh. Thiên hình đồng cung, vũ quý, nên ở quân giới, chính giới phát triển.

Gia ngôi sao may mắn, thọ nguyên trường.

Xương khúc đồng cung, đa hư ít thực, phù hoa, nên làm giáo dục công tác. Dương đà đồng cung, nam nữ tà dâm, là đồ tể.

Tham lang ở tị hợi, liêm trinh cùng

Hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch. Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ ưa dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao đồng cung, nhân của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa Tinh, liêm trinh là thứ đào hoa Tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết. Thơ nói: Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá ba mươi tuổi hậu, cần phải phòng bất thiện chung", suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì đồng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết vào tha hương.

Xương khúc đồng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và Hóa kị Tinh đồng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung gia hội, chủ đại phú quý, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương vu dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là "Hiện lên thủy đào hoa", nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương vu mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ đồng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không đứng đắn hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Thuộc thủy, nam bắc đấu, ở trên trời là nguyệt của tinh cũng, hóa phú, là tài bạch, điền trạch chủ. Thái âm tinh chủ phú, mà quý so sánh thứ hai. Nam có là mẫu Tinh, vừa tác thê ở lại, vừa tác nữ Tinh, nữ có là mẫu Tinh, nữ Tinh.

Thái âm tinh ở trong mệnh bàn tùy thời thìn bất đồng mà biến hóa kỳ quang mang, như con cung thái âm tinh tượng trưng giờ tý ánh trăng, dậu cung thái âm tinh tượng trưng giờ Dậu ánh trăng, lần lượt loại suy.

Thái âm nhập cung mệnh, mặt phương viên, vóc người trung đẳng, lược béo, da bạch tích. Tâm tính ôn hòa, thanh tú ngay thẳng, thông minh tuấn tú, ngoại tại hình tượng khí chất tốt, tính tình đoan, khiêm tốn lễ độ, công vu tâm kế, nhân tế gặp gỡ trung tâm hiểu được áp dụng thỏa hiệp phương thức, tránh cho chính diện xung đột, hội viên mãn xử lý các loại quan hệ. Bất luận miếu hãm, đều có văn học nghệ thuật phương diện tu dưỡng, văn hảo, bác học đa năng lực. Có khiết phích, chú trọng sinh hoạt tình thú, là duy mỹ chủ nghĩa người. Tính cách hảo tịnh, đối triết học, tâm lý học, mỹ học, thần bí học đều có hứng thú, thích trầm tư, tâm tư nhẵn nhụi, giàu ... Sức tưởng tượng, tư Duy Siêu việt hiện thực, thậm chí có đa sầu đa cảm khuynh hướng. Đại thể đối với người sinh cấu rất muốn lãng mạn, mà có lúc lại không muốn đi phó chư thực hành. Nam nữ giai khác giới duyên đa, dễ phạm đào hoa.

Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, nho nhã, gấp gáp tâm thẳng, tịnh dễ và nữ tử thân cận, kỳ cử chỉ có lúc có chút nữ tính hóa, ẻo lả, và sát tinh đồng cung thì cũng không nhất định như vậy.

Nữ mệnh mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt đẹp động nhân, nhu tình Tự Thủy, rất lệnh nam sĩ khuynh đảo.

1, Thái âm thủ mệnh, ưa dạ sinh ra, nhật sinh ra tối không thích hợp lạc hãm cung, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê. Thái âm Hóa kị nhược và sát cùng thủ, mẫu trước phải vong. Sống ở buổi tối, Thái âm mặc dù ở hãm cung không làm hung luận; nhược sống ở ban ngày, Thái âm ở miếu vượng của cung định mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, Thái âm ưa tả hữu xương khúc khôi việt lộc tồn thủ chiếu tịnh cát hóa, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý.

3, Thái âm trong người cung phùng của, chủ có kế mẫu, thứ, hoặc tùy nương kế bái, ly tổ cho làm con thừa tự, dĩ thân cung ở cung thiên di, Thái âm lạc hãm, phương tác đến đây luận. Hoặc Thái âm trong người cung hãm địa, và Tứ Sát đồng cung, hoặc và phụ bật khôi việt một trong đồng cung cũng tác đến đây luận.

4, Thái âm ở cung mệnh hoặc thân cung, miếu vượng, chủ một đời người vui sướng. Gia sát thủ, suốt đời không sung sướng.

5, Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

6, Thái Âm hóa lộc tồn đồng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

7, Thái âm và dương đà đồng cung, chủ nhân ly tài tản.

8, Thái âm và văn xương, văn khúc đồng cung, cảm giác nhạy cảm, tri thức uyên bác, bài vở và bài tập tú, có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc tài nghệ, có nhiều nghệ thuật hoa, tịnh dễ thành danh. Thái âm hãm địa, và văn khúc đồng cung mà không sai ai ra trình diện văn xương, thì là 1.cửu lưu thuật sĩ.

9, Thái âm và Tứ Sát đồng cung tọa mệnh, chủ nhân gian trá, công vu tâm kế, Thái âm lạc hãm vừa hội Tứ Sát hình kị chư sát người, tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc.

10, Thái âm hóa lộc, may mắn, khác giới duyên hảo, suốt đời tài vượng, đa bất động sản, Thái âm nhập miếu vượng Vưu Giai. Hãm địa có khẩu thiệt thị phi. Nữ mệnh ôn nhu, công việc quản gia có cách, hơn nữa có nhiều.

11, Thái âm hóa quyền, may mắn, chưởng quyền sở hữu tài sản, có thể vượng phát, Thái âm miếu vượng Vưu Giai, hãm địa không được gia sát cũng mỹ luận.

12, Thái âm hóa khoa, đa nghệ sở trường, bài vở và bài tập tú, làm việc hữu điều để ý. Có đào hoa, danh vọng cao, tài vận tốt.

13, Thái âm Hóa kị, nhược Thái âm lạc hãm địa đại hung, suốt đời không được thuận đa tai, ái tình thất ý, hôn nhân muộn, bản thân đa bệnh. Nhập miếu bất úy Hóa kị, vị của "Thay đổi cảnh", trái lại tăng may mắn.

Thái âm tại tí ngọ, thiên đồng cùng

1, cùng âm tại tí, là "Thủy trừng quế ngạc " cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã ngươi, là thư sinh hình mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình.

Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa quý. Tả hữu xương khúc gia hội, quý hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thìn cung thiên cơ hóa quyền, không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thìn cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, Thái âm hóa khoa, phụ bật tương phùng, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một ... hai ... Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá đã ly dị lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề.

Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là "Đầu ngựa đái tiến "Của quý cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Thái âm ở xấu vị, thái dương cùng sai ai ra trình diện tiền thái dương tinh.

Thái âm ở dần thân, thiên cơ cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình so sánh nhu, thoái thoái bất quyết.

Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, thiên động xuất ngoại.

Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương gia hội, là "Cơ nguyệt đồng lương "Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành quý cách.

Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc đồng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ Thái âm ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc, gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Thái âm ở mão

Lạc hãm ngồi một mình, và hợi cung lạc hãm thái dương tương đối, là "Phản đối " cách cục. Đa chủ một thân thông minh hơn người, kị Tứ Sát đồng cung gia hội, thì chủ nghèo hèn hung yểu, phẩm tính bất hảo. Gặp hỏa linh đồng cung, chủ nhân gian trá, kình dương đồng cung, chủ nhân chết non.

Vô luận nam nữ, đều có bất lợi cha mẹ hiện tượng, hoặc từng có kế ly tông khả năng. Đa yếu niên thiếu rời nhà, tại ngoại gây dựng sự nghiệp.

Nên công chức cũng nên kinh thương, ất mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, buổi tối sinh ra may mắn, gia cát phú quý.

Chỉ cần không gặp sát tinh, gặp tả hữu hoặc xương khúc tịnh cát hóa, cự phú, đại quý, mà thôi phú người chiếm đa số. Đây là trái lại cách, danh "Nhật nguyệt phản đối", nhiều hơn dương danh thiên hạ của anh kiệt, vĩ nhân, hào phú.

Thái âm ở thìn

Lạc hãm ngồi một mình, và tuất cung thái dương tương đối, là "Nhật nguyệt trái lại bối " cách cục, nảy mầm mà chẳng ra hoa. Nam mệnh bất lợi cho mẫu thân, thê tử, nữ nhi, nữ mệnh bất lợi mẫu thân, tự thân cập nữ nhi, gia sát vưu là.

Là ra ngoài bôn ba của mệnh, năng lực lấy được may mắn. Ất mậu nhâm năm sinh ra, chủ mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu. Năm đinh sinh ra hội khoa quyền lộc tam kỳ, sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu, chủ đại phú đại quý, có thể nghe danh thế giới. Quý năm sinh ra thiên phú cực cao, nên dĩ học thuật thành danh. Phùng ác sát, lao lực bôn ba. Tứ Sát đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế, hoặc tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái âm ở tị

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cơ. Cũng đối trực hệ họ hàng gần nữ tính bất lợi, có hình khắc hiện tượng, kiêm hữu con mắt tật, cận thị hoặc tản quang. Còn nhỏ nhấp nhô vất vả cực nhọc, hoặc yếu xa xứ ra ngoài phát triển.

Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, hảo uống rượu. Phùng ác sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Tứ Sát đồng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Ất mậu nhâm năm sinh ra, mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu.

Thái âm ở dậu

Thái âm vượng. Vô luận nam nữ, đều là niên thiếu đắc chí, có tính vui với tiếp cận, cũng sẽ vì vậy mà gặp được tình cảm phiền não.

Ất bính mậu đinh tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt hoặc phụ bật, sớm toại mây xanh của chí.

Thủ mệnh thân cung, suốt đời vui sướng, gia sát suốt đời không sung sướng.

Lộc tồn đồng cung, phụ bật tương phùng, phú quý.

Nữ mệnh gia cát, dung nhan tú lệ, ôn nhu nhàn thục, thông minh năng lực vu, trị gia có cách.

Thái âm ở tuất

Và đối cung thái dương đều là vượng cung. Nhiều người hướng nội, tình cảm nhẵn nhụi am hiểu tự hỏi, cơ trí, thông minh, giỏi đoán ý người. Nữ mệnh thiện công việc quản gia, ôn nhu săn sóc, chuyên gia lễ độ. Nam nữ đều là niên thiếu đắc chí. Xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Bính năm đinh sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Được quyền lộc thủ hội, phúc không cạn.

Nhập thân cung mệnh, chủ suốt đời vui sướng, gia sát chúng, suốt đời không sung sướng.

Sát tinh đồng cung có thể chiếu, cách cục kém vẻ.

Thái âm ở hợi

Thái âm ở hợi nhập miếu, là thái âm tinh tối cát của cung vị. Thủ mệnh, thân cung, chủ một đời người vui sướng. Chủ nhân trí mưu hơn người, tài cán ưu tú. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, khác giới duyên nồng hậu.

Sẽ không sát tinh, là "Trăng sáng Thiên môn cách", cũng gọi là "Nguyệt rơi hợi cung cách", chủ suốt đời vinh hoa phú quý, năng lực chưởng quyền to, tài vận hanh thông. Duy Thái âm thuộc tài Tinh, đến đây cách dĩ phú người chiếm đa số.

Tam phương cát củng, chủ nhân tấn tước phong hầu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, tài hoa xuất chúng, thông minh văn chương, sớm toại mây xanh của chí, không mắc tức đương đại phú, thiên hạ nổi danh. Lộc tồn đồng cung, phụ bật tương phùng, tất nhiên phú quý.

Nhược sống ở ban ngày, mỹ cảnh giảm đi. Kị hội Tứ Sát không kiếp, trái lại tác hung luận. Hỏa linh đà la ở cung mệnh, phẩm tính ti tiện, chủ lao ngục hình thương.

Ất đinh mậu canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra gặp xương khúc, là siêu cấp phú hào của cách, dương danh thế giới. Tử xấu đêm giao thừa sinh ra, không mắc tức đại phú.

Thuộc hỏa, nam bắc đấu, ở trên trời là nhật của tinh cũng, làm quan lộc chủ.

Thái dương chủ quý, mà phú so sánh thứ hai. Nam có vi phụ Tinh, tử Tinh, nữ có vi phụ Tinh, phu Tinh, tử Tinh. Bởi thái dương tinh quang mang là tùy mười hai canh giờ mà thay đổi, cho nên dần cung thái dương tinh tựu tượng giờ dần thái dương, mão cung thái dương tinh tựu tượng giờ mẹo thái dương, lần lượt loại suy.

Thái dương tinh nhập mệnh, mặt chủ nhân sắc hồng hoặc tử hồng, mặt hình phương viên, vóc người khôi ngô, tướng mạo đường đường, trung thành ngay thẳng, bất kể so sánh thị phi, tâm từ, hảo tế thi, sang sảng chuyên gia, chí cao khí ngạo, thường bị người ngộ giải. Thái dương được ngôi sao may mắn thủ chiếu, canh được Thái âm cùng chiếu, phú quý toàn bộ mỹ.

Phùng cát tụ tái sinh quý nhân môn hạ khách, vô cát thủ chiếu, thì thuộc công khanh đầy tớ, người bình thường viên.

Thái dương tinh lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng chủ khổ cực dị thường, lạc hãm thái dương nhược nhập cung Quan lộc, địa vị không hiện, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất.

Nữ mệnh thái dương, có trượng phu chí hướng, kết hợp cương nhu, thập phần có khả năng. Cá tính thật mạnh, khác giới duyên phận hảo, nhiệt tình hướng ngoại, giao tế rộng, tịnh nhiều nam nhân trung tâm chu toàn. Miếu vượng, vượng phu ích tử, gia quyền lộc phong tặng, cung phúc đức có ngôi sao may mắn, chủ chiêu hiền minh của phu.

1, thái dương tinh dĩ miếu vượng là cát, lạc hãm là hung, ban ngày sinh ra vượng, buổi tối sinh ra hãm, dạ sinh ra không thích hợp thái dương rơi vào hãm cung thủ mệnh. Nhược sống ở ban ngày (mão thìn tị ngọ vị giờ Thân), thái dương mặc dù ở hãm cung tọa mệnh không làm hung luận; nhược sanh ở buổi tối (dậu tuất hợi tí xấu giờ dần), thái dương ở miếu vượng của cung thủ mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, thái dương tinh cư miếu vượng, hóa lộc hóa quyền, danh lợi song thu vào, nắm quyền, có thể là quý luận. Nhược được tả hữu, xương khúc, khôi việt Tam hợp củng chiếu tài bạch, quan lộc nhị cung, phú quý cực phẩm, gia Tứ Sát, cũng chủ ăn no noãn.

3, thái dương ở dần là sơ thăng, ở thìn tị là thăng điện, ở ngọ là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú quý; ở vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa; ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực; ở tuất hợi tí là thất huy, phùng cự môn ám Tinh, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, suốt đời quả và chiêu phi.

4, thái dương thủ mệnh, bất luận miếu hãm, và phụ duyên mỏng, và Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Hóa kị đồng cung, vị miễn tiên khắc phụ.

5, thái dương Hóa kị, thị phi nhật có, lạc hãm, mắt có thương tích hoặc con mắt tật, như cận thị, tản quang chờ. Gia hung thần, có mạn tính tật bệnh hoặc tứ chi mang thương.

6, thái dương và tai thai, bát tọa, ân quang, thiên quý đồng cung hoặc gia hội, nổi danh thanh, thụ đặc thù khen ngợi, vinh quang gia thân.

7, thái dương được lộc tồn đồng cung có thể hợp, tác phúc luận, có trác việt tài năng, kinh thương cũng sẽ thành phú.

8, thái dương và văn xương, văn khúc đồng cung, tài hoa sớm hiện, niên thiếu thành danh, phú quý.

9, thái dương và tả phụ, hữu bật đồng cung, suốt đời thường gặp quý nhân tương trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

10, nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu có thể bằng. Cư mão thìn tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường.

11, nữ mệnh thái dương ở vượng địa, đoạt phu quyền, trượng phu úy người ba phần.

12, thái dương hóa lộc, danh lợi song thu vào, tài quan song mỹ, cư miếu vượng Vưu Giai, tất kiêu ngạo quan.

13, thái dương hóa quyền, ác có quyền lực, thái độ làm người cố chấp, tính tình hào, ban ngày sinh ra cư miếu vượng, tất chủ quyền quý.

14, thái dương Hóa kị, có con mắt tật hoặc bệnh tim, thị phi nhật có. Hoặc thái dương tinh ở vượng địa, thượng bất úy của, sự nghiệp nhưng có phát triển, nhược lạc hãm, lãng phí tiền tài, khốn nghèo, nữ mệnh tiên khắc phu, hậu khắc tử. Thái dương ở tuất hợi tí Hóa kị, suốt đời cực khổ bần cùng.

15, thái dương vượng cung hội khoa quyền lộc, công danh cái thế, nữ mệnh tất là phu nhân. Hãm cung không kiên nhẫn cửu.

16, thái dương và Tứ Sát đồng cung, bất luận miếu hãm, một thân tính tình cương liệt, dễ đi cực đoan, cùng người đa phân tranh, tịnh có huyết quang tai ương, bản thân mang thương. Nếu là thái dương cư bình hãm nơi, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh đồng cung, tất nhiên tàn phế.

17, thái dương cùng trời hình cùng tồn tại cung mệnh, hoặc cùng tồn tại cung tài bạch, cung Quan lộc, một thân phần nhiều là tham gia quân ngũ sinh ra, có lẽ làm quân cảnh, tư pháp của chức, miếu vượng hội cát, năng lực chưởng quyền to. Cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có thái dương, thiên hình (không nhất định hai sao đồng cung), cũng cùng đến đây luận.

18, thái dương hãm ở thủ mệnh, một thân ban ngày thường xuyên vô tình, buổi tối tinh lực sự dư thừa, điển hình "Con cú "Tật. Phàm trong mệnh bàn thái dương ở hãm cung cũng cùng đến đây luận, không nhất định ở cung mệnh.

19, thái dương nhập mệnh, đa là quân nhân, cảnh sát, kiến trúc thương nhân, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, hành chính cán bộ, vận động viên, ngân hàng nhân viên công tác, ký giả, giáo dục người làm việc, du ngoạn người làm việc chờ, hãm địa không được gia cát làm một vậy lao động chân tay người.

Thái dương tại tí

Lạc hãm ngồi một mình.

Trọng tình cảm, suốt đời vất vả cực nhọc, cùng người quả và, tịnh đôi mắt tình bất lợi, sẽ không cát phần nhiều là cận thị hoặc tản quang, đại thể còn nhỏ nhấp nhô, nữ mệnh nên kết hôn muộn.

Thích hợp làm công chức, giáo sư, hoặc giống nhau dân doanh cơ cấu sự vụ công tác. Đinh kỷ năm sinh ra gia lục cát cũng may mắn, tài quan song mỹ. Đối cung thiên lương, gia cát diệu ngồi chung cung thiên di, cự thương cao giả. Thái dương tại tí, chỗ thiếu hụt rất nhiều, suốt đời phúc không được đầy đủ mỹ, gia kiếp không Tứ Sát cập thái dương bản thân Hóa kị, lao lực, bôn ba, hèn mọn, đái tật, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

Thái dương ở xấu, Thái âm cùng

Cá tính tương đối cẩn thận, tâm tình bất ổn, cũng có hào sảng một mặt. Nhật nguyệt là động Tinh, chủ suốt đời có nhiều chuyển biến, hội cát xuất ngoại vận tốt.

Bính năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung; mậu năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung, cung mệnh Thái âm hóa quyền; năm đinh sinh ra, cung mệnh Thái âm hóa lộc; tân năm sinh ra, lộc tồn yếu dậu cung, cung mệnh thái dương hóa quyền, giai phú quý. Gia ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra cung mệnh có Thái âm hóa khoa, kình dương nhập miếu, gia ngôi sao may mắn hoành phát của cải, nhưng có chứa nhiều không được thuận.

Tị dậu nhị cung xương khúc lai hội, quan cao lộc hậu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại quý, xương khúc giáp mệnh, quý mà hiển.

Tam phương vô cát, trái lại là hung; gia cát, suốt đời vui sướng.

Cung mệnh ở vị, vô chính diệu, đối cung là thái dương Thái âm

Đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc đồng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện phụ bật thứ hai.

Thái dương ở dần, cự môn cùng

Thái độ làm người rất có tu dưỡng, vững vàng, hành sự cẩn thận, tịnh có rộng lớn lý tưởng hoài bão.

Không gặp lộc tồn, thì kinh thương bất lợi, suốt đời đa cạnh tranh. Nên làm văn nghệ có lẽ học vấn nghiên cứu, cùng với giáo dục sự nghiệp, hành chính quản Lý Công tác chờ, nên được gọi là dự và địa vị.

"Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại", "Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh", canh tân quý năm sinh ra gia lục cát, phú quý.

Cự nhật ở dần, nhiều chính giới, tư pháp giới, truyền bá giới, văn nghệ giới, giáo dục giới nhậm chức, hoặc là phiên dịch, bác sĩ, luật sư chờ và miệng có liên quan hành nghiệp.

Cung mệnh ở thân, vô chính diệu, đối cung là cự môn thái dương

Mệnh vô chính diệu, chủ nhân không tuân thủ tổ nghiệp, xa xứ. Cự thái dương đối chiếu, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là "Cơ nguyệt đồng lương cách", ở nhà nước cơ nhận chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà lừng danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, hoa hơn người, phú quý có tiếng danh.

Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở mão, thiên lương cùng

Là "Ánh sáng mặt trời Lôi môn", "Mặt trời mọc phù tang "Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương Tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài.

Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nhược hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Cung mệnh ở dậu, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương

Đối cung thiên lương, chủ có thọ. Thái độ làm người tính cách ôn hòa, ổn trọng mà có tính nhẫn nại, có thể là cự thương cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh hậu thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý.

Thái dương ở thìn

Ngồi một mình, và đối cung Thái âm, đều vì vượng địa. Thái độ làm người nhiệt tình chính trực hướng ngoại, thông minh chăm học cơ trí, đa ở niên thiếu đắc chí. Nhật thìn nguyệt tuất tịnh minh, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, cung mệnh thái dương hóa lộc, phú quý song toàn, phúc quý không cạn. Tân năm sinh ra, thái dương hóa lộc, cự môn tại tí hóa quyền, thành tựu không nhỏ. Quý năm sinh ra, cung thiên di Thái âm hóa khoa, lộc tồn tại tử hội chiếu, thiên khôi thiên việt giáp cung mệnh, phú quý.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở tị

Ngồi một mình, đối cung là cự môn. Chủ nhân chí cao khí ngạo, niên thiếu thành danh. Nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, vô Tứ Sát thấu bỏ, tài quan song mỹ, bản Tinh thủ thân cung, cũng chủ phúc lộc dầy phong. Bính mậu tân nhâm năm sinh ra phú quý, sai ai ra trình diện chư cát củng chiếu, đại quý. Cự nhật đối chiếu, thực lộc lừng danh, gặp nhau và hoà hợp với nhau xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở ngọ

Ngồi một mình, đối cung là thiên lương. Thái dương tinh ánh sáng huy quá cường, chỉ có cô khắc một mặt, kiêm hữu con mắt tật, hoặc có bệnh tim, cao huyết áp.

"Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú ". Cự nhật củng chiếu là kỳ cách, sai ai ra trình diện quyền lộc ngôi sao may mắn, cự phú đại quý. Đinh kỷ canh tân quý năm sinh ra, phú quý song toàn, bính mậu nhâm năm sinh ra, tối nghĩa.

Vô sát xung, không mắc tất phú.

Đối cung thiên lương, gia cát, cự thương cao giả.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở vị, Thái âm cùng

Có thể xem thêm nhật nguyệt ở xấu, không có ở xấu cung tổ hợp may mắn, Thái âm hãm địa bất lợi mẫu thân. Còn trẻ chăm chỉ, vãn vận tiêu cực, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa.

Hợi mão nhị cung xương khúc củng chiếu, xuất thế vinh hoa. Tả hữu xương khúc ở thân vị nhị cung lai giáp, hoặc ở cung mệnh, cung thiên di, quý mà hiển. Bính mậu tân năm sinh ra gặp lục cát, có thể có thành tựu, có thể nhâm chủ quản, trở nên nổi bật.

Tam phương vô cát, kiêm gặp Tứ Sát, trái lại là hung. Đinh kỷ năm sinh ra, kình dương đồng cung, gặp lại hỏa linh, ngay cả phú quý, tất có đại rách nát, chỉ hung chung.

Nhật nguyệt ở vị không thích hợp kinh thương, can công chức so sánh cát.

Cung mệnh ở xấu, vô chính diệu, đối cung là thái dương Thái âm

Đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc đồng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện phụ bật thứ hai.

Thái dương ở thân, cự môn cùng

Có thể xem thêm cự nhật ở dần. Thái dương ở thân là thiên viên, cho nên thua ở dần tốt, tiên chuyên cần hậu nọa, nên văn hóa, giáo dục sự nghiệp.

Giáp canh kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh. Sai ai ra trình diện đà la, nam nữ tà dâm, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Nữ mệnh hôn nhân muộn, không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, tình cảm tất có khúc chiết, hay là rơi xuống phong trần.

Cung mệnh ở dần, vô chính diệu, đối cung là thái dương cự môn

Cự môn thái dương đối chiếu, vô kiếp thiên không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh tân quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là "Cơ nguyệt đồng lương cách", ở nhà nước cơ nhận chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà tài danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, tài hoa hơn người, phú quý có tiếng danh.

Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở dậu, thiên lương cùng

Có thể xem thêm dương lương ở mão, xa thua ở mão tốt. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp canh sinh ra chủ khốn. Thái dương thiên lương ở dậu, quý mà không hiển, tú mà không thực, đa số phiêu mui thuyền của khách.

Cung mệnh ở mão, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương

Đối cung thiên lương, chủ có thọ, tính cách ôn hòa, ổn trọng có tính nhẫn nại, có thể là cự thương cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh hậu thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, có thể là đại theo thầy biểu, xã hội đứng đầu.

Thái dương ở tuất

Là nhật nguyệt trái lại bối cách cục, có cận thị hoặc cái khác mắt tật, thái độ làm người gấp gáp, làm việc lại không quả quyết, suốt đời thất bại thời gian chiếm đa số. Tất nhiên yếu rời nhà ra ngoài, biệt tỉnh ly hương, chung thân phí sức cố sức. Nên phục vụ công chức, thành bại không đồng nhất. Gặp tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, đã có đại phú hoặc đại quý, dĩ phú người chiếm đa số.

Không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, vu phụ thân bất lợi. Sát tinh cùng thủ, chủ nhân tàn tật nghèo hèn.

Thái dương ở hợi

Lạc hãm ngồi một mình. Nhân thái dương ở hãm địa, nên ban ngày sinh ra mà không nên buổi tối sinh ra. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung, khắc phụ, quả và chiêu phi, suốt đời đa gây chuyện, khổ cực lao lực bôn ba. Phùng Tứ Sát, mẹ goá con côi bần cùng, thành bại không đồng nhất, xuất ngoại ly tổ có thể lấy được may mắn. Thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, gia hung thần đái tật, Hóa kị con mắt tật.

Thái dương ở hợi, quang mang thu liễm, Tam hợp cát chúng vô sát, trái lại có đại người giàu sang, dĩ phú là việc chính. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại mão cung, vị cung thiên lương hóa quyền, gia gặp thiên mã tả hữu hoặc xương khúc, đại cát, không mắc tức đương đại phú, sự nghiệp vận hanh thông. Nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi cung, vị cung thiên lương hóa lộc, thiên khôi thiên việt hội chiếu, gặp tả hữu xương khúc thiên mã, cũng chủ đại phú quý. Bính mậu năm sinh ra cát, ngôi sao may mắn được thông qua, phú quý không nhỏ.

Kình dương vừa danh "Yểu thọ sát", thuộc kim, bắc đẩu di động Tinh, hóa khí là hình.

Kình dương là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh, tại tí ngọ mão dậu lạc hãm, thìn tuất xấu không miếu. Thủ thân mệnh, tính to đi bạo, cơ mưu giả dối, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu, tính Công-gô quyết, chủ quyền quý. Cư tử ngọ mão dậu hãm địa, thì tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức. Kình dương nhập mệnh, thân cao hình tráng, mặt mày hốc hác, đồ trang sức tứ chi mang thương, nhập miếu mập mạp, lạc hãm mặt mày hốc hác rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc bộ mặt có dấu vết, ban đậu.

Kình dương nhập mệnh người, chủ hoành thành hoành phá, đại thể khiếm khuyết thành, kỳ tính tham bỉ dối trá, bộ phận then chốt tính hết, lấy oán trả ơn, gấp gáp táo, to gan lớn mật, dễ chọc sự phi, dễ và thân bằng bạn tốt khởi xung đột, bí quá hoá liều, phản kháng tâm cường, tịnh có phạm tội khuynh hướng. Nữ mệnh nhập miếu gia cát quyền quý, vẫn là không được hoàn mỹ, hãm địa thương phu khắc tử, cô hình, mặt mày hốc hác hạ dâm.

1, kình dương ưa tây, bắc tịch sinh ra, hoặc thìn tuất xấu vị năm sinh ra, mệnh thân cung ở thìn tuất xấu vị người, tất hoành lập công danh, quyền to đại quý.

2, kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, phi chết non thì hình phạt chính thương, suốt đời đa hung tai tai họa bất ngờ, tứ chi bị thương tàn phế, hình khắc rất nặng (ngọ cung hung nhất, mão cung thứ hai, tử dậu vừa thứ hai, đầu ngựa đái tiến cách cát đa người ngoại lệ).

3, kình dương nhập miếu và ngôi sao may mắn đồng cung, chủ nhân phú quý tung tin.

4, kình dương, Hỏa Tinh cùng tồn tại thìn tuất xấu vị cung thủ mệnh, uy quyền xuất chúng (thìn tuất nhân tốt, xấu vị thứ hai), nhược hai sao cùng tồn tại hãm địa thủ mệnh, hạ cách, nghèo hèn hung yểu.

5, kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, cùng trời cùng Thái âm hoặc tham lang đồng cung, là "Đầu ngựa đái tiến "Cách, uy trấn biên cương, bính mậu năm sinh ra phùng của hóa cát, mặc dù ở kình dương ở mệnh, cũng mỹ luận, phú quý có thể hứa, chỉ là không kiên nhẫn cửu. Đến đây cách sinh ra hoặc đi xa biên cương nước khác, hoặc xuất ngoại phát triển, đa ở gian nan gian khổ trung tâm kiến thành đại sự đại nghiệp.

6, kình dương và văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ nhân có ám chí vệt.

7, kình dương và liêm trinh, cự, Hỏa Tinh đồng cung, chủ có bệnh kín hoặc đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế, mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa.

8, kình dương thủ mệnh, Hỏa Tinh, Hóa kị, Địa kiếp, thiên không phá tan, chủ tàn tật, ly tổ, hình khắc lục thân.

9, kình dương thủ mệnh, thất sát hoặc phá quân phá tan, hình phạt chính khắc hạ cục.

10, "Lý quảng không được phong, kình dương phùng vu lực sĩ", giáp năm sinh ra cung mệnh ở mão, bính năm sinh ra cung mệnh ở ngọ, canh năm sinh ra cung mệnh ở dậu, nhâm năm sinh ra cung mệnh tại tí, cát đa nhưng bình thường, gia sát thì hung.

11, đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng kiếp sát.

Thuộc thủy, bắc đẩu đệ thất Tinh, hóa hao tổn, tư phu thê, tử nữ, nô bộc.

Phá quân Tinh nhập cung mệnh, bối hậu, mi khoan, thắt lưng tà, thanh âm bén nhọn, động tác rất nhanh, không nặng lễ nghi, ăn ngon đồ ăn vặt, thái độ khuyết thiếu ổn trọng. Nhập miếu tướng ngũ đoản, lược béo, hãm địa cao gầy, mặt mày hốc hác hoặc kiểm có lấm tấm.

Cá tính đặc biệt, tự ngạo, không muốn thần phục với nhân bị người quản thúc, hỉ nộ vô thường, hảo ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, hảo bổ cầm săn thú, tính cương quả và tranh cường, nhân tế quan hệ không tốt, vừa thích nhất vô giúp vui.

Phá quân chủ nhân chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng. Cư miếu vượng, thì bản tính nghiêm chỉnh có lo liệu, thái độ làm người kiên cường có chủ sai ai ra trình diện. Nhập hãm yếu của hương, tính tình kịch liệt dễ đi cực đoan. Yêu ghét phân minh, là trời sanh ngoan cố phân tử, chủ quan ý thức rất mạnh, điển hình cá nhân chủ nghĩa người, đại thể thuộc vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, gian hoạt xảo trá hạng người. Có rất mạnh lòng hiếu kỳ, mọi việc giai bằng một thời của hứng thú, khó có kiên trì tới cùng bền lòng, khuyết thiếu tính nhẫn nại, thường trên đường hủy bỏ. Lời nói và việc làm tứ tùy hứng, cử chỉ khoa, cuồng ngạo đa nghi, tính tình kiên cường, động tổn hại nhân, có phá hư tính, thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, không được giúp người thành đạt, thiện trợ giúp bởi vì ác, thi ân trái lại oán, đối với người xử thế đại thể có mang địch ý, kết thân không người nào nhân nghĩa, khó có thể ở chung hòa hợp, thậm chí lục thân không hợp, và bạn bè cũng thường phản bội, suốt đời dễ cùng người kết thù kết oán. Không chịu ngồi yên, rất có khai sáng tinh thần và mãnh liệt may mắn tâm lý, hảo mạo hiểm ăn ý, mộng tưởng một đêm chợt giàu. Nữ mệnh phá quân, suốt đời đau khổ lao thành tính, mặc dù quái gở nhưng lại hiếu động, lòng tự trọng rất mạnh, rất khó trường kỳ kiềm giữ vui sướng lòng của cảnh, ăn ngon đồ ăn vặt, điểm tâm, có tố chất thần kinh khuynh hướng, dễ trái lại dễ phúc, tính tình mạnh mẽ.

1, thất sát, tham lang tam tinh ở trên mệnh bàn vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực, phá quân là đấu tranh anh dũng đại tướng, nhập hội chùa ngôi sao may mắn (tả hữu, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), chủ đại phú đại quý, tất vì quốc gia lương đống, thương phú ông, hoặc thống binh trăm vạn, danh chấn hoa di.

2, "Phá quân nhất diệu tính khó hiểu", nam nữ cùng luận, tính cách dễ ưa dễ thay đổi, hốt thiện hốt ác, đa nghi, yêu ghét nan định, suốt đời hay thay đổi hóa, nên hướng ra phía ngoài địa phát triển.

3, "Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm ". Phá quân và tham lang phân thủ thân mệnh, có thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung gia hội, vượng địa gia cát phú quý, hãm yếu hội hung tinh thì nghèo hèn, bất luận giá cả thế nào, đều thuộc về lang thang đa dâm người.

4, phá quân và dương đà đồng cung, chủ có tàn tật, hoặc lao ngục tai ương.

5, phá quân và hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

6, phá quân tọa mệnh, tam phương tứ chính hội kình dương (hoặc đà la), Hỏa Tinh (hoặc linh Tinh), bạch hổ, thiên hình, tất là xã hội đen nhân vật. Phá quân tọa mệnh tam phương tứ chính hội sát, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

7, phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, chủ nhân khí tổ ly tông.

8, phá quân ưa và tử vi đồng cung, kỳ hung có thể được tử vi của chế hóa, thì có uy quyền, hoặc đắc ý ngoại của tài, hoặc có ý định ngoại vận may, nhưng chủ một thân đa dâm dục.

9, phá quân ưa hóa lộc hoặc và lộc tồn Tinh đồng cung gia hội, có thể giải trừ phá quân của cuồng, tịnh nhân may mắn, tài vận hanh thông.

10, phá quân không thích cùng văn khúc, văn xương đồng cung hoặc gia hội, nhân văn võ bất đồng đồ, mùi bất tương đầu, và xương khúc cùng hội, chủ suốt đời bần sĩ, hoặc có thuỷ ách, gia ác Tinh tất chết đuối. Phá quân ở hợi tí xấu tam cung lập mệnh, và văn khúc vu đồng cung, chủ nhân tàn tật ly hương. Nhược phá quân hóa lộc hoặc và lộc tồn Tinh đồng cung, có thể thấy được xương khúc.

11, phá quân hóa khí viết hao tổn, có "Phá hư " đặc tính, chủ hoành nổi giận phá, gia hội ác sát, suốt đời vu tiền tài thượng tất có mấy lần đại rách nát, sẽ không ác sát, trình độ sảo khinh.

12, phá quân tọa mệnh, dương đà ở cung Quan lộc, chủ nhân nơi cầu xin, hoặc phá quân và dương đà ở cung Quan lộc, cũng. Đến đây tất có đại rách nát, cứ thế táng gia bại sản, hoặc danh dự quét rác, thậm chí trở thành tên khất cái, khó có Đông Sơn tái khởi ngày.

13, sát, phá, lang giai chủ khai sáng, mà phá quân khai sáng năng lực do cường, nhập cung mệnh suốt đời đa ba động. Phá quân có chứa cực mãnh liệt phá hư tính, tràn ngập lực sát thương, tiên phá hư sau đó kiến thiết, cũ thì không đi.

14, phá quân vưu ưa hóa lộc hóa quyền, giai chủ thống trị năng lực rất mạnh. Hóa lộc, tất nhiên phát tài, năng lực thành đại nghiệp. Hóa quyền, nên quan võ phát quý, cương nghị anh dũng, nữ mệnh trái lại phương hại trượng phu vận khí.

15, nữ mệnh không thích phá quân tọa mệnh, không tốt hung ác tham bỉ, đa chủ bỏ trốn, vô môi tự giá, ở nhà thì mỗi khi chuyên quyền độc đoán, giỏi hơn trượng phu trên. Nhược phá quân tọa mệnh phùng ác sát phá tan, thì dâm đãng vô sỉ, hại người rất nặng.

16, không ít nữ mệnh phá quân ở cung mệnh vô cát mà hội sát chúng, bản thuộc nghèo hèn của cách, nhưng lúc còn trẻ lại có thể phong cảnh một thời, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, phiết điện thoại di động, tọa bôn ba, rêu rao khắp nơi, tiền mặt có nhiều dụng đều chưa dùng hết, nhất phó tài trí hơn người dáng dấp. Là nguyên nhân gì? Rất một câu đơn giản nói: "Nữ nhân đồi bại thì có tiền ". Loại này mệnh hình kỳ thực sống được rất thống khổ, trung tâm lúc tuổi già của kết cục đều sẽ không tốt, tất sinh sôi ra các loại tai nạn tính vấn đề.

Phá quân tại tí ngọ

Phá quân nhập miếu, đối cung là liêm trinh thiên tướng. Thái độ làm người cần cù, giàu ... Nhân tình vị, sự nghiệp tâm cường, trời sinh phú thống ngự năng lực, có lệnh thiên hạ anh hùng khí khái, hội tả hữu, hoặc lấy được đại chúng chi trì, dễ kiến công lập nghiệp.

"Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước", giáp đinh kỷ quý năm sinh ra, phúc hậu, tham chánh tất là quan lớn, làm thương nghiệp mậu dịch còn lại là đại công ty tổng tài, đổng sự một loại người vật.

Vô sát củng chiếu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, Vị tới tam công, đây là "Anh Tinh nhập miếu "Cách. Giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, đối cung liêm trinh hóa lộc, quý năm sinh ra phá quân hóa quyền, tử cung có lộc tồn, hai người giai chủ đại phú đại quý, chức cao nhất phẩm, hay là quan võ cao chót vót. Đinh kỷ năm sinh ra, ngọ cung có lộc tồn, phú lớn hơn quý, kinh thương có thể là phú ông. Bính mậu năm sinh ra hội dương đà, chủ khốn, dần thân năm sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý cũng không bền. Gặp nhau và hoà hợp với nhau chúng sát, chết non, hình thương, tàn tật, lao ngục.

Nữ mệnh, chủ vượng phu ích tử, nhưng dĩ gia ngôi sao may mắn đoán, giáp đinh kỷ quý năm sinh ra phú quý phúc hậu.

Phá quân ở xấu vị, tử vi cùng

Cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao đồng cung, đa số sắc dục hạng người.

"Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công", "Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức ". Vị bỉ xấu cát, nhược tả hữu, xương khúc đồng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, nhiều công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên môn kỹ thuật tài năng mà dương danh hậu thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều.

Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la đồng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương.

Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: "Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ ". Không ít cảnh sát là loại kết cấu này.

Phá quân ở dần thân

Phá quân được địa, đối cung là vũ khúc thiên tướng. Phá quân đến đây nhị cung hình khắc rất nặng, vu thái độ làm người tính cách khó hiểu, quật cường cố chấp, có tử không tiếp thu sai tật. Ngay thẳng, hảo hành hiệp trượng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, đa số xa xứ, ra ngoài phát triển người, tịnh có nhất nghệ tinh. Phùng tả hữu ngôi sao may mắn, tái sinh ông chủ.

Giáp đinh kỷ canh sinh ra tài quan song mỹ, xương khúc đồng cung chủ quý. Giáp năm sinh ra, lộc tồn tại dần cung, phá quân hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa khoa, phùng tả hữu xương khúc, đại phú quý. Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, vũ khúc hóa quyền, vì quyền lộc gặp lại, phùng tả hữu xương khúc, phú quý. Lập mệnh ở dần, đinh kỷ năm sinh ra hội ngọ cung của lộc tồn, chủ phú. Quý năm sinh ra, phá quân hóa lộc, hoành phát, kinh thương đại lợi. Phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm. Hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng. Đà la đồng cung, tàn tật, bôn ba, lao ngục. Thiên không Địa kiếp xung chiếu, chủ nhân ngoại hoa nội hư, gia vô tích súc, cơ khổ, chung thân bất năng phát đạt. Kình dương nhập cung Quan lộc, nơi ăn mày.

Phá quân ở thân, xương khúc đồng cung, nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, là bần sĩ hoặc buồn chán văn nhân, hình khắc lao lực, sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc lộc tồn thì không được dĩ bần luận, có đại phú quý. Không gặp cát hóa, nghi ngờ không gặp, dù có trải qua thiên vĩ địa của cũng khó có ngày nổi danh.

Nữ mệnh phá quân dần thân, là chức nghiệp phụ nữ, tịnh hình khắc không nhẹ, nên kết hôn muộn, gia sát, chỉ tác quả phụ.

Phá quân ở mão dậu, liêm trinh cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ nhận chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại.

Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp phụ bật hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý.

Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương đồng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cho nên văn xương hoặc văn khúc đồng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương đồng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý.

Nhược vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh.

Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Phá quân ở thìn tuất

Phá quân vượng, đối cung là tử vi thiên tướng. Thìn cung lớn lên thon gầy, tuất cung lớn lên đầy ắp. Chủ nhân tính cách khó hiểu, nghị lực hơn người, bảo thủ, có tài nghệ trong người, đảm lược hơn người, rất giảng nghĩa khí là kỳ đặc tính. Thìn tuất là thiên la địa võng, suốt đời tất có ngoài ý muốn tai ương họa, hoặc có bệnh hiểm nghèo triền miên. Không tuân thủ tổ nghiệp, tự lập thành gia, nhưng hình khắc thê tử. Đối cung tử tướng, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, gia cát chủ nhân phú mà không quý, có hư danh. Thái dương Thái âm ngồi trên điền trạch, mệnh cập điền trạch gia ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, nhật nguyệt bức tường "Cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản. Nữ mệnh gia sát, khắc phu tái giá, chỉ là nhà kề.

Giáp quý sinh ra là phúc, giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có tả hữu tương đối, chủ đại phú, nhưng suốt đời cũng đa phong ba. Bính năm sinh ra nên làm thương nghiệp, tuy có thành tựu, khó tránh khỏi hôn nhân rách nát, còn có cái khác chỗ thiếu hụt.

Mặc dù được xương khúc, cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc lao lực.

Dương đà đồng cung, con mắt vô pháp kỷ, phần nhiều là là cả gan làm loạn bỏ mạng đồ, hoặc nhân phạm tội bỏ tù, tịnh có tàn tật, huyết quang chờ tai họa bất ngờ, tứ chi không được đầy đủ, vết thương buồn thiu, suốt đời thường tao mạo hiểm, hoặc tìm được đường sống trong chỗ chết. Tam phương hợp dương đà, lục thân duyên mỏng. Hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, tịnh chủ nhân âm hiểm độc ác, cực đoan ích kỷ, có mãnh liệt phá hư tính, suốt đời tao quan phi tranh tụng.

Phá quân ở tị hợi, vũ khúc cùng

Nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người đó sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá đồng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi vu lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn quý, nhiên đại đô kết cục bất lương.

Nhân phá quân không thích xương khúc của cho nên, sai ai ra trình diện xương khúc đồng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nhược thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành thiên không.

Đà la đồng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương.

Hỏa linh đồng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng.

Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ quý người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già.

Nữ mệnh, có khả năng, sự nghiệp hình người, không quá cố nặng gia đình, ngay cả sự nghiệp thành công, phúc không được đầy đủ mỹ. Tính cương cô khắc, gia hung thần không vì hiền lương, tánh khí nóng nảy, định làm quả phụ.

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam Tinh, chân nhân của ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ.

Lộc tồn là một viên đại cát Tinh, mười hai cung trung tâm đều vì phúc luận, tịnh có giải trừ ách chế hóa công. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần, tướng mạo cẩn thận, tín nghĩa lớn lao, thông minh ngay thẳng, hữu cơ thay đổi, đa học đa năng lực, hành sự vững vàng bình tĩnh, lại hơi có bị động khuynh hướng. Có rất mạnh kinh tế quan niệm, trời sinh tính tiết kiệm, không thích lãng phí, suốt đời tài vận hơi tệ. Mạng người gặp của, chủ có phú quý, tịnh có tiếng danh.

Nữ mệnh lộc tồn tọa cung mệnh, thanh bạch tú lệ, có khả năng đầy hứa hẹn, giàu có, năng lực thủ tài, có quân tử của chí.

Lộc tồn nhập mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nhược độc thủ cung mệnh, kiểm trình viên hình hoặc phương viên hình, vóc người sảo cao, lược béo hoặc mập mạp, sắc mặt hoàng bạch.

1, lộc tồn thủ mệnh, ưa tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thái dương, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc đồng cung, chủ phú quý, tác lộc tồn thượng cục, chính Tinh miếu vượng thì dũ tốt, chính Tinh hãm yếu thì không vì mỹ.

2, lộc tồn vu chư cung giáng phúc tiêu tai, tại tí ngọ mão dậu, dần thân tị hợi cung đều vì nhập miếu, không rơi thìn tuất xấu vị tứ mộ nơi.

3, lộc tồn độc thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn cùng giá trị, vô cát hóa, hoặc và hung tinh đồng cung, là thần giữ của, thái độ làm người bủn xỉn, đối tiền tài thấy rất nặng. Gặp hỏa linh kiếp sát đồng cung hoặc xung chiếu giáp hội, vì tư lợi, nhất mao không được bát.

4, lộc tồn thủ mệnh, hạ xuống không vong nơi, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh không kiếp, chủ nhân xảo nghệ an thân. Lộc tồn sợ hãi chặn thiên không, tuần thiên không, canh cụ Địa kiếp, thiên không, gặp không vong, tiền tài nan tụ.

5, lộc tồn thủ vu mệnh thân, tài bạch, cung điền trạch, chủ phú, "Tài sản vô số, lộc tồn thủ vu Kho tiền ". Nhập cung Quan lộc, cung thiên di cũng cực cát.

6, "Lộc tồn rất nặng đa áo cơm", chư cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh vưu cát, gả chồng kén rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7, dần thân mão dậu cung lộc tồn thủ mệnh, giáp canh ất tân năm sinh ra hợp cách, là "Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển ".

8, lộc tồn cư cung thiên di vu tử ngọ, đại lợi yêu cầu danh yêu cầu lợi.

9, lộc tồn và hóa lộc ở phụ mẫu, huynh đệ nhị cung lai giáp mệnh, chủ phú quý.

10, lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh, là "Lộc hợp uyên ương "Cách, lộc tồn và hóa lộc ở tam phương triêu hợp, là "Song lộc triêu viên "Cách, tài vận hanh thông, chung thân phú quý.

11, lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc gia hội, là "Lộc mã cùng bôn ba "Cách, chủ bôn ba trung tâm quá tài lợi, nếu có hóa lộc gia hội thì may mắn nhân, là cự phú của mệnh.

12, nữ mệnh lộc tồn vừa lộc hóa lộc, thiên mã cùng thủ cung mệnh, chủ đại phú quý, nhưng là chuyên quyền người. Trải qua nói: "Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên.

13, lộc tồn và hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau, là "Minh lộc ám lộc "Cách, chủ phú quý, Vị chí công khanh, như lộc tồn tại dần thủ mệnh, hóa lộc ở hợi lục hợp là cũng, còn lại loại suy.

14, "Lộc văn củng mệnh, quý hơn nữa phúc", nói lộc tồn thủ mệnh, Tam hợp được văn xương văn khúc củng xung là cũng, chủ nhân có văn học nghệ thuật tài năng, suốt đời danh lợi song toàn.

15, "Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung ". Đến đây chỉ Bản cung hoặc Tam hợp có lộc, lại bị Hóa kị Tinh lai phá tan, trái lại là triệu chứng xấu, không vì phúc luận, hoặc lộc còn có hỏa linh không kiếp đồng cung, cũng lộc phùng phá tan, còn đây là cát trung tâm giấu hung của cách, chung tất rách nát, trèo càng cao điệt được việt thảm.

Vừa "Sát thần", thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động Tinh.

Hỏa Tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thìn là hãm. Hỏa Tinh nhập mệnh, sắc mặt hồng hoàng, mắt to, kiểm viên trường, vóc người trung đẳng, lược tráng. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, gắn bó tứ chi có thương tích, ma mặt hoặc mặt có thương tích vết, bộ lông có vu thường nhân chỗ, như là hồng màu rám nắng hoặc quyển mao. Rơi vào mười hai cung trung tâm giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Và miếu vượng của tham lang đồng cung nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Hỏa Tinh tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng thế sở khó tránh khỏi, nhược nhập hãm cung, hình khắc rất nặng, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh Hỏa Tinh, tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, dám nói dám nói. Hỏa Tinh miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn miếu vượng cùng thủ, vượng phu ích tử, trinh liệt của phụ. Hãm cung thủ mệnh hoặc đồng cung của chính Tinh lạc hãm, tâm địa độc ác, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm dục thấp hèn.

1, Hỏa Tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần mão tị ngọ năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, Hỏa Tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công, trung niên thủy hưng.

3, Hỏa Tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tướng của quý, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà kiếp không không làm đến đây luận.

4, Hỏa Tinh hãm địa, dương đà đồng cung, chủ nhân tã lót tai sâu, niên thiếu dễ chết non, chích nên cho làm con thừa tự nhà ông bà ngoại gởi nuôi, nhị họ kéo dài sinh, sùng bái phụ mẫu lại vừa.

Vừa "Sát thần", thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động Tinh.

Linh Tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thìn là hãm. Linh Tinh nhập mệnh, sắc mặt thanh hoàng, hình dung không đồng nhất, có kỳ lạ chỗ quái dị. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, lòng ghen tỵ cường, nha thử tất báo, thanh âm nói chuyện trầm thấp hoặc khàn khàn, mọi việc không nói tình cảm, hiểm ác đáng sợ âm ngoan, đồ trang sức tay chân có thương tích, ma mặt. Rơi vào mười hai cung trung tâm giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Linh Tinh và miếu vượng của tham lang nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng không thể tránh được, nhập hãm cung, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, bối lục thân, thương phu tử, nhập miếu gặp cát sung túc, hãm cung không được trinh tiết, bần hàn thấp hèn.

1, linh Tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần ngọ tuất năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, linh Tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập Tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công.

3, linh Tinh thủ mệnh, nhập miếu gặp Tử Phủ tả hữu, không mắc tức phú.

4, linh Tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tướng của quý, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà không kiếp không làm đến đây luận.

5, linh Tinh hãm địa thủ mệnh, cô bần, chết non, mặt mày hốc hác kéo dài tuổi thọ.

6, linh Tinh thủ mệnh, liêm trinh kình dương hội, mổ chính binh.

7, linh Tinh thất sát đồng cung, chủ trận vong.

8, linh Tinh phá quân đồng cung, tài, phòng tất khuynh, phá gia đãng sinh.

9, linh Tinh thủ mệnh, dương đà được thông qua, cô đơn, khí tổ, bị thương tàn phế, đái tật.

10, "Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông", đến đây bốn sao giao nhau vu thìn tuất nhị cung, tân nhâm kỷ năm sinh ra, nhị hạn đi tới thìn tuất, định tao thuỷ ách.

(Hỏa Tinh linh Tinh hợp luận)

1, hỏa linh là sát thần, hung ác ngôi sao, vu dần ngọ tuất là nhập miếu, thân tử thìn lạc hãm. Mười hai cung trung tâm giai tác họa, vu mạng người nội, có hung vô cát, tuy nhập miếu vượng của hương, cũng không phải toàn bộ cát, tất có thành bại khuynh đồi. Cung mệnh có cát gặp hỏa linh nhập miếu người, đa nên quan võ vinh thân. Duy và tham lang đồng cung vu vượng địa, hoặc hai sao tịnh giáp tham lang, hoặc và tham lang gia hội, thì là mập ra của luận.

2, Hỏa Tinh linh Tinh nhập mệnh, chủ nhân đồ trang sức tứ chi mang thương, tính tình thô bạo, lòng dạ ác độc tính độc, phản kháng tâm cường. Nhập miếu lại được cường quả cảm, thông minh nhạy bén, có quyết đoán lực. Nhập hãm cung thì vóc người nhỏ gầy, bảo thủ, giảo hoạt nhiều gian trá, vô viễn lự, hành sự khiếm khuyết cẩn thận, bất kể hậu quả, suốt đời cũng thường tao ngăn trở, cứ thế tinh thần phiền muộn.

3, "Hỏa linh giáp mệnh là bại cục", dần ngọ tuất năm sinh ra như gặp Hỏa Tinh linh Tinh giáp mệnh thân cung, vừa bản mệnh của chính Tinh không được cát, hãm yếu, hoặc Hóa kị, hoặc có hung thần, thì là bại cục, suốt đời tao hung, bần tài chết non. Như chính Tinh miếu vượng gia cát, thì chủ suốt đời không được thuận, đa tiểu nhân, thượng không đến đại hung mà thôi. Nhược tham lang cư mệnh có hỏa linh giáp, thì dĩ cát luận, trái lại chủ phú quý, sự nghiệp hoành thành.

4, hỏa linh vượng cung, cũng phúc luận, đến đây hai sao nhập miếu ngồi một mình, Tam hợp phương cập đối cung chư Tinh miếu vượng gia cát, hoặc tham lang ở đối cung, cũng có phú quý người, duy phúc không được đầy đủ mỹ, hoặc là bản thân có thương tích tàn, hoặc là khi còn bé đa tai nạn nuôi, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, hoặc hình khắc thê tử, không phải trường hợp cá biệt.

5, hỏa linh gặp nhau, dần ngọ tuất nhập miếu, gia cát phú quý dương danh, tài vận đột phát, nhưng kiêu hoành bạt hỗ, tiểu nhân đắc thế, như lại cẩu lông dài.

6, Hỏa Tinh linh Tinh gia sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, phá quân, kình dương tất có nghiêm trọng huyết quang tai ương, tịnh chủ trận vong hoặc chết thảm.

7, hỏa linh hãm cung hội dương đà, còn nhỏ đa tai bệnh, chỉ chết non, tất cho làm con thừa tự cùng người sùng bái phụ mẫu lại vừa mạng sống. Loại này tổ hợp suốt đời nhiều tai nạn, lục thân duyên mỏng, hoặc tao bạo bệnh tai họa bất ngờ mà chết thân, tịnh dễ trở thành tội phạm, có lao ngục của ách hoặc bị bắn chết.

8, nữ mệnh cung mệnh có hỏa linh, và thân nhân bất hòa, tâm ác độc, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi. Nhược hỏa linh miếu vượng thủ mệnh gia cát, tung phú quý cũng chủ ngang ngược kiêu ngạo, cư hãm địa, nếu không nghèo hèn cũng tất dâm tà. Nói chung nữ mệnh gặp linh hỏa kình dương là hạ cách, miếu vượng vưu có thể, hãm ngầm tiện, bần cùng chết non.

Liêm trinh thuộc mộc, hỏa, bắc đẩu đệ ngũ Tinh, hóa khí là tù Tinh, làm quan lộc chủ, ưa nhập cung Quan lộc, trong người mệnh, là thứ đào hoa. Liêm trinh nhập mệnh người, lớp giữa vóc dáng, trí nhớ tốt, thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, xương gò má cao vót, lông mày rậm mắt to, miệng đại, mặt chữ quốc hoặc là giáp tự kiểm hình. Cá tính cao ngạo sơ cuồng, tính tình cứng rắn thẳng, thái độ làm người cố chấp, phần lớn là tự cho là đúng, không dễ dàng thính tiến người khác khuyến cáo. Cần lao chịu làm, tình cảm cường liệt, ham tự do, công chúng trường hợp thích giảng hai gã công đạo nói. Tính hảo phẫn tranh, cùng người ý kiến không đồng nhất dồn thì sẽ gặp lập tức gia dĩ phản bác. Nhân tế quan hệ có lúc không tốt.

Đã ngoài cận vi sao Liêm trinh một trong vậy đặc thù, thượng cần phải phối hợp cái khác tinh diệu mà tối hậu xác định, bởi vì sao Liêm trinh có thể âm nhu cũng có thể dương cương. Và thất sát, phá quân, tham lang đồng cung, hoặc và dương đà hỏa linh Tứ Sát đồng cung, có lẽ và Hóa kị Tinh đồng cung, thì sẽ rõ hiển biểu hiện ra tiền thuật đặc thù, dụng tâm cứng rắn, trả thù tâm cường, tính tình cấp mà táo bạo, dễ cùng người khởi tranh chấp, dương cương khí mười phần. Nếu là liêm trinh cùng trời tướng, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn chờ Tinh đồng cung hoặc liêm trinh hóa lộc, thì hội biểu hiện ra âm nhu của tính, thái độ làm người chăm chỉ ổn trọng, cảm tác cảm vi, tích cực tiến thủ, người ngoài ôn hòa thân thiết, mặc dù cũng có cao ngạo một mặt, nhưng cũng không nhất định ở ở bề ngoài hội thể hiện ra.

Nếu như cát hung Tinh hỗn tạp, thì bán âm bán dương, khen chê chưa nói, cũng chính cũng tà, yêu ghét nan định.

Nữ mệnh sao Liêm trinh tọa cung mệnh, khí chất hảo, làm cho cảm thấy rất có nội hàm và mị lực, tứ chi mỹ, ngũ quan đoan chính thanh tú, ngay thẳng, làm việc giỏi giang, tính cách thiên cương.

1, sao Liêm trinh trong người cung mệnh là thứ đào hoa, nhược hội sát, thì đánh bạc tốt bác, háo sắc, hoặc nhân tài sắc khởi tranh cãi tới quan tụng.

2, liêm trinh gia sát, phần nhiều là ma mặt hoặc có tàn nhang, mặt phương miệng rộng rãi, kỳ tính cuồng, nữ mệnh tính tình nhiệt liệt, hướng ngoại, dễ hồng hạnh ra tường.  3, liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh.

4, liêm trinh và văn xương hoặc văn khúc đồng cung, hảo lễ nhạc, biểu hiện có nghệ thuật phương diện ham, giỏi ca múa, hào hoa phong nhã, biết thư thức lễ. Nữ mệnh có gặp ở ngoài.

5, liêm trinh và Tứ Sát kiếp không cập thiên hình đồng cung gia hội, chủ tàn tật, sẽ gặp ngoài ý muốn của hung tai, như tai nạn xe cộ, điệt thương, sát thương, bệnh hiểm nghèo nan y, khai đao nằm viện. Hoặc là phạm tội tao hình, bị xử bỏ tù, nặng người chỗ dĩ cực hình, không có chết già.

6, liêm trinh thiên hình đồng cung, tất là vũ dũng người, hoặc liêm trinh ở dần thân, đinh quý năm sinh của nam mệnh, chiếu tướng đồng cung, cũng uy mãnh người.

7, nữ mệnh liêm trinh tọa mệnh, tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, là phu nhân của mệnh. Nhập miếu phùng lộc tồn cập hóa lộc, chủ là trinh liệt của phụ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu ích tử.

8, liêm trinh và Hóa kị văn xương hoặc văn khúc đồng cung, bất luận nam nữ, tâm đa tính toán, đều là dối trá người, đồng thời lời nói suông đặc biệt đa.

9, liêm trinh phùng vũ khúc phá quân hội hợp, tổ nghiệp tất phá, hoặc liêm trinh ở mệnh, vũ khúc, phá quân trong người cung cũng thế.

10, liêm trinh gặp phá quân, Hỏa Tinh cư hãm địa tịnh thất bại vong, hành sự ắt gặp trọng đại của thất bại, tịnh chủ tự ải đầu sông.

11, liêm trinh hãm địa gặp văn xương văn khúc, là chết yểu năm người.

12, liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ, hoặc nên kinh thương.

13, liêm trinh gặp lộc tồn, chủ giàu có, liêm trinh hóa lộc, chủ thăng quan, phát tài, hai người giai phùng, chủ đại phú quý.

14, liêm trinh và kình dương đồng cung, thì có quan phi; và đà la đồng cung, mủ máu không khỏi.

15, liêm trinh ở cung mệnh hóa lộc, sự nghiệp sớm hưng, nắm quyền, tài vượng.

16, liêm trinh ở cung mệnh Hóa kị, suốt đời không được thuận, tịnh chủ huyết quang. Thái độ làm người hung tàn, có phạm tội khuynh hướng, tửu sắc tai ương và quan phi tranh đấu, hoặc gặp nạn dĩ trị hết của bệnh dử.

17, liêm trinh gặp bạch hổ, hình trượng khó thoát. (dĩ bản năm sinh chi an tuổi tiền chư Tinh, có liêm trinh, bạch hổ cùng tồn tại cung mệnh, chủ nhân có lao ngục tai ương, sát đa canh nghiệm, tung không gặp sát, cũng có quan tòa, tố tụng, bị câu lưu việc. Gặp lưu niên bạch hổ bay đến cung mệnh, phòng hình tụng, không phải hội ngộ tai nạn xe cộ, hoặc nằm viện khai đao. )

Liêm trinh tại tí ngọ, thiên tướng cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao đồng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung tâm làm cho một loại tin cậy cảm.

Phùng gặp phụ bật xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương đồng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh Hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, tại tí cung Hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù. Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn Tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự môn Hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là "Hình kị giáp ấn "Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc. Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là "Tài ấm giáp ấn "Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương đồng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh Hóa kị viết tù, là vì "Hình tù giáp ấn", thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu.

Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu. Nhược làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập. Liêm trinh ở xấu vị, thất sát cùng

"Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai", tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương.

Hai sao đồng cung tọa mệnh, chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, đồng thời khổ cực lao lực, đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên.

"Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người ". Thiện quản lý tài sản, giáp năm sinh ra tọa quý hướng quý, cung mệnh liêm trinh hóa lộc, gia hội phá quân hóa quyền cập vũ khúc hóa khoa, gặp lại tả hữu xương khúc, không mắc thì đương đại phú, là vì "Liêm trinh thanh bạch cách "; canh năm sinh ra tọa quý hướng quý, vũ khúc hóa quyền, gia cát cũng có thể phú quý.

Bính năm sinh ra liêm trinh Hóa kị, gia sát, tất có mủ máu tai ương, tao bay tới của tai họa bất ngờ, ; trên đường mai thi " cách cục.

Liêm sát xấu vị, hội hoành phát, hung tinh đồng cung hoặc gia hội không gặp cát, chủ nghèo hèn, ngay cả hoành phát một thời cũng tất đại bại.

Liêm trinh ở dần thân

Nhập miếu ngồi một mình, chủ nhân tài hoa hơn người, tất có làm. Nhược thất sát ở thân thân cung, vô sát có ngôi sao may mắn, tác thượng cách thôi của.

Gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Gặp lộc tồn, là "Liêm trinh thanh bạch cách", chủ phú quý.

Liêm trinh ở dần, tam phương Thiên phủ thiên tướng, là "Phủ tướng triêu viên cách", giáp năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa khoa, là "Song lộc triêu viên", "Lộc mã cùng bôn ba", "Khoa lộc tuần phùng "Của quý cách, chủ vị lớp mười phẩm, là thế gian hi hữu đại phú quý cách cục. Kỷ canh năm sinh ra, tài quan song mỹ, cũng quý cách, năm đinh sinh ra thứ hai.

Liêm trinh ở thân, là "Hùng ở lại triêu viên "Của cách, đa số giàu có chi lưu, lúc còn trẻ là được hoành phát của cải, giáp mậu canh năm sinh ra là phú quý của cách, đinh kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ dũng mãnh hiếu chiến, đều chủ phát tài.

Liêm trinh ở mão dậu, phá quân cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ nhận chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại.

Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp phụ bật hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý.

Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương đồng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cho nên văn xương hoặc văn khúc đồng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương đồng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý.

Nhược vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh.

Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Liêm trinh ở thìn tuất, Thiên phủ cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sống ở phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách, năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại. Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự phú. Tả phụ đồng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương đồng cung, hảo lễ nhạc, tính tình, ngôn ngữ êm tai.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương đồng cung, thị phi nhật có. Đà la đồng cung, mủ máu không khỏi. Hỏa Tinh đồng ý với hãm thiên không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát.

Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có.

Đối cung thất sát, có thể hiển vu quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết vào chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Liêm trinh ở tị hợi, tham lang cùng

Hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch. Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ ưa dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao đồng cung, mọi người của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa Tinh, liêm trinh là thứ đào hoa Tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết. Thơ nói: "Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá ba mươi tuổi hậu, cần phải phòng bất thiện chung", suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì đồng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết vào tha hương. Xương khúc đồng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và Hóa kị Tinh đồng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung gia hội, chủ đại phú quý, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương vu dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là "Hiện lên thủy đào hoa", nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương vu mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ đồng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không đứng đắn hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, đối cung là liêm trinh tham lang

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, Thiên phủ thiên tướng hội hợp, cũng chủ may mắn, suốt đời tình cảm đa khúc chiết. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, gia ngôi sao may mắn cũng chủ phú quý. Đối cung có tham lang, gặp hỏa linh đồng cung, nên ra ngoài kinh thương. Xương khúc lộc tồn xương hội hợp, phú quý.

Liêm trinh hoặc tham lang Hóa kị, chủ nhân dâm đãng, chết sớm.

Hóa quyền thuộc mộc, chưởng xử sinh sát chi thần, xấu cung nhập miếu, vô hãm. Nhập cung mệnh, chủ nhân tính cách ngoan cố, chú trọng quy phạm đạo đức, hành sự cẩn thận, nguyên tắc tính cường, có rất tốt lĩnh đạo thống ngự năng lực, kiên cường bất khuất, mọi việc sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, tính tình kỳ quái, nơi bị người khâm phục tôn kính, dễ lấy được người khác thưởng thức. Ưa nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc, cung tài bạch, chủ có quyền thế. Ưa hội vũ khúc, cự môn, tất chuyên đại sự. Đến đây Tinh ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Cung mệnh có hóa quyền nữ mệnh, nội ngoại xưng ý, hội cát tái sinh phu nhân.

1, hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tướng, đại phú đại quý.

2, hóa quyền nhập cung mệnh, cung Quan lộc và vũ khúc hoặc cự môn gia hội người, tất ác quyền to, hoặc thống binh trăm vạn, quan võ quý hiển.

3, hóa quyền nhập mệnh thân cung, và hóa khoa đồng cung, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, vu văn nghệ giới, học thuật giới danh dự tung tin.

4, hóa quyền và hóa khoa giáp mệnh thân cung, chủ quý.

5, hóa quyền và hóa lộc đồng cung hoặc gia hội, tài quan song mỹ, cát nhiều mặt luận, nhược hung tinh hội tụ thì không vì mỹ luận, chủ hư danh hư lợi, có hoa không quả.

6, hóa quyền và hóa lộc thủ tài bạch, cung phúc đức, xuất thế vinh hoa.

7, hóa quyền, hóa lộc ngôi sao may mắn ở nô bộc cung, dù có quan quý cũng là bôn ba lao lực.

8, hóa quyền gặp dương đà hỏa linh không kiếp đại hao thiên sứ, dễ đợi tin lời gièm pha, tất gặp quan tai giáng cấp, hoặc sự nghiệp tao tới tổn thất.

Hóa lộc thuộc đất, là phúc đức chi thần, ưa sai ai ra trình diện lộc tồn. Dần thân cung nhập miếu, kỳ cát làm dụng quá nhiều, tử ngọ mão dậu cung lạc hãm, kỳ cát làm dụng hơi nhẹ. Nhập cung mệnh, thái độ làm người hiền hoà, thiện xã giao, nhân duyên hảo, tính cách dũng cảm, hài hước khôi hài, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh, suốt đời phúc hậu. Ưa nhập cung mệnh, thân cung, cung Quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai. Bất luận cái gì một sao hóa lộc, kỳ may mắn làm dụng nhân, vưu ưa thái dương, vũ khúc, liêm trinh, Thái âm, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cập quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, kinh thương sẽ thành là phú ông.

Nữ mệnh hóa lộc gia ngôi sao may mắn, có thể là phu nhân, sát thấu thì bình thường.

1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, có thể lấy được cự tài, suốt đời đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân tương trợ.

2, hóa lộc và lộc tồn giáp cung mệnh, "Là song lộc giáp mệnh "Cách, chủ phú quý.

3, cung mệnh có hóa lộc, mà cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn, ; minh lộc ám lộc", đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp ý nhau cung có hóa lộc cũng.

4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc ưa và lộc tồn, thiên mã đồng cung hoặc gia hội, là "Lộc mã cùng bôn ba", "Song lộc triêu viên "Của cách, cực kỳ may mắn, phùng của đều bị đại phú hoặc đại quý.

5, hóa lộc tại tí ngọ cung cư thiên di, chủ nhân văn chương quán thế, đây là "Đối diện hướng lên trời "Cách, thái dương ở ngọ cung hóa lộc là hợp đến đây cách.

6, hóa lộc và Địa kiếp, thiên không đồng cung, trái lại không được chủ tài, phát cũng hư hoa, là tiền tài mà gian khổ. Hoặc hóa lộc Tinh rơi vào tử ngọ mão dậu sai ai ra trình diện sát, cũng bất lợi. Cho nên nói: "Phát không được chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa ".

7, Bản cung hoặc Tam hợp cung có hóa lộc, lại bị Hóa kị Tinh lai phá tan, là "Lộc phùng phá tan", cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao điệt được việt thảm.

8, hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, như và dương đà hỏa linh kiếp không đồng cung gia hội, cách cục kém vẻ, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa.

Hóa khoa thuộc thủy, thượng giới dự thi, Chủ nắm viết văn chi thần, ưa hội khôi việt. Xấu ngọ thân cung nhập miếu vượng, rơi vào chặn thiên không, tuần thiên không, Địa kiếp, thiên không, kình dương, đà la, nhật nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân thông minh hiếu học, miệng lưu loát, có ngôn ngữ, văn chương phương diện tài hoa, học tập ưu tú, ngoại giới hoặc lấy được đánh giá rất cao, suốt đời dễ nổi danh. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, thông minh hiểu rõ. Như gặp ác Tinh, cũng văn chương tú sĩ, có thể vi nhân sư biểu. Hóa khoa ưa nhập cung mệnh, thân cung, cung thiên di, cư cung tài bạch, cung Quan lộc cũng cát.

Nữ mệnh ngôi sao may mắn củng thủ, tái sinh phu nhân, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng chủ phú quý, vô sát gia, ôn nhu thanh tú.

1, hóa khoa thủ thân mệnh, và hóa quyền hóa lộc đồng cung gia hội, là đại quý của mệnh, quan cao quang vinh hiển.

2, cung mệnh tam phương tứ chính phùng hóa khoa hóa quyền hóa lộc gia hội, "Là khoa quyền lộc tam kỳ", nhược chủ tinh miếu vượng, là uy chấn thiên hạ của cách, quý không thể nói.

3, hóa khoa hóa quyền giáp cung mệnh, là quý cách.

4, khoa quyền đối củng, chủ nhân bỗng nhiên nổi tiếng, hoàng kim trên bảng định cỡ danh, chủ quý.

5, khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu. Là khoa danh hội lộc cách.

6, hóa khoa thủ mệnh, và hóa lộc ở lục hợp cung không bàn mà hợp ý nhau, là "Khoa minh ám lộc "Cách, chủ quý, có thể tới tỉnh thính cấp.

7, hóa khoa ở mệnh, hóa quyền lai triêu, thi vận hơi tệ, cầm cờ đi trước.

8, khoa danh rơi vào hung thần (rơi vào chặn thiên không, kiếp không, dương đà, nhật nguyệt hãm địa), nảy mầm mà chẳng ra hoa, có hoa không quả, khó có thể phát huy tài năng, cũng không phú quý.

Hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, là đa quản chi thần, là nhất hung tinh, vu tử xấu cung nhập miếu, dần ngọ tuất tị hợi lạc hãm, có thể dựa vào trong cung chính diệu của bất đồng, mà tác dụng khác nhau. Hóa kị Tinh nhập cung mệnh, thái độ làm người cực dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng trên có ngoan cố không thay đổi khuynh hướng, cá tính cường, thiện đố kị, đa nghi nhâm, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhân tế quan hệ không tốt, thường cùng người khởi xung đột, làm việc mỗi dễ sắp thành lại bại. Hóa kị là đa cữu ngôi sao, thường thu nhận thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, đối lập, tranh đấu, tật bệnh, thương tổn, phương hại, tố tụng chờ tai hoạ, thủ thân mệnh, suốt đời không được thuận, đa chiêu thị phi. Trừ số ít tình huống ngoại lệ, mười hai cung trung tâm, nơi là tai, vô không có đủ phá hư tác dụng, duy phùng ngôi sao may mắn nhập miếu có thể giảm hung, và hung tinh gia hội không gặp ngôi sao may mắn, họa không lường được.

Nữ mệnh Hóa kị nhập mệnh thân cung, lắm mồm khéo nói, tính cách quai . Không gặp ngôi sao may mắn, suốt đời áo cơm gian khổ, chủ nghèo hèn. Gặp hung tinh Hóa kị họa nặng, ngôi sao may mắn được thông qua, tai hoạ sảo khinh.

1, Hóa kị ở mệnh thân cung, cung thiên di, hung lực quá nhiều, chủ một đời người không được thuận, đa tao ngăn trở thất bại, nhiên một thân cũng không phải là vô tài năng.

2, Hóa kị ở mệnh, một thân mỗi đa đố kị người tài, lòng dạ chật hẹp. Không phải, chính cũng mỗi tao người khác của xa lánh, đố kị, đấu đá.

3, thư vị thủy nhị cục sinh ra, cung mệnh phùng Hóa kị không được kị. Bởi Hóa kị thuộc thủy, thủy nhị cục sinh ra phùng Hóa kị, có thể bởi vì đến đây Hóa kị Tinh tác dụng mà đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ thành tựu, nhưng Hóa kị Tinh hung lực cũng không vì vậy mà tiêu thất, một thân như cũ khó tiêu trừ kể trên Hóa kị Tinh của các loại không được cát.

4, thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra đối cung cự môn ở thìn Hóa kị lai xung, trái lại dĩ cát luận, chủ đại quý.

5, cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp văn xương ở cung mệnh hoặc đối cung Hóa kị, trái lại dĩ cát luận, là kỳ cách, chủ đại phú đại quý.

6, thái dương, Thái âm ở miếu vượng nơi (thái dương ở dần thìn tị ngọ cung, Thái âm ở dậu tuất hợi tí cung) Hóa kị, không được hung, trái lại là phúc luận, nhược thái dương, Thái âm ở lạc hãm của cung Hóa kị, thì đại hung.

7, chư Tinh ở hãm địa Hóa kị, quá mức kị.

8, liêm trinh ở hãm địa (tị hợi) Hóa kị, canh kị, chủ đại hung, cư cung Quan lộc có quan phi lao ngục.

9, Hóa kị và liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang đồng cung người, tất gặp ngoài ý muốn tai ương.

10, Hóa kị và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng thủ cung mệnh, đại hung của tượng, đa số lao ngục, tàn phế, chết thảm của mệnh.

11, Hóa kị cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, là chết vào ngoại đạo, chết không toàn thây hiện ra, hội Tứ Sát canh nghiệm. Hạn năm phùng, có huyết quang.

12, Hóa kị thủ mệnh, và tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, khoa, quyền, lộc đồng cung, vừa kiêm dương đà hỏa linh, làm việc thoái thoái, hoành nổi giận phá, thủy chung không được cửu viễn, là phát không được tài của mệnh.

13, Hóa kị và thất sát, phá quân, tham lang, cự, liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ thủ cung mệnh, tam phương tứ chính tạm biệt Tứ Sát một trong, có lao ngục tai ương.

Hai sao thuộc đất, chủ quý, là ngôi sao may mắn, ưa chụp ảnh chung hoặc đồng cung, không thích phân mà các đi. Hai sao có thể phụ tá tử vi, chủ có quyền thế, ưa đồng cung nhập mệnh hoặc phân thủ mệnh thân cung, được chư cát thủ chiếu, thì chủ quý hiển có thể kỳ. Được một sao thủ mệnh, tuy có thể chủ quý, nhưng đa năm mới rời nhà, xuất ngoại phát tích. Hai sao một trong nhập cung phu thê, chủ phu phụ chia lìa, không được cát, cùng thủ cung phu thê thì người già giai lão. Hai sao hợp thủ cung thiên di, mỗi được quý nhân trợ giúp, một bước lên mây, chỉ thủ tục tự lực doanh yêu cầu.

Địa kiếp, thiên không

Hai sao thuộc hỏa, Địa kiếp là kiếp sát chi thần, thiên không là không vong chi thần, giai thuộc hung tinh. Hai sao tính chất nói hùa, phẩm loại nhất trí, chủ họa không được chủ phúc, chủ khô không được chủ quang vinh, mười hai cung trung tâm không chỗ không được hung.

Kiếp không nhập mệnh, làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan. Suốt đời lao đa mà công ít, mọi việc dễ bỏ vở nửa chừng, có lẽ mỗi khi sắp thành lại bại, sự vị cánh mà thân chết trước, cho nên trải qua nói: "Kiếp không là buồn tối hại nhân, trí anh hùng lầm suốt đời ". Ở sự nghiệp thượng, có chây lười cập tiêu cực tư tưởng, dễ dàng nhất buông tha lợi ích của mình, tương chỗ tốt chắp tay nhường cho người. Kiếp không hai sao tối bất lợi cho tài, thủ cung mệnh, tài vận không tốt, mà lại suốt đời không được tụ tài, có lãng phí hư trịch khuynh hướng. Tâm sự tiêu cực lại vu hành động, thường có bi quan thất ý tâm tính, hoặc hơi có tố chất thần kinh, suy nghĩ quá độ, ở xử sự phương diện, đạo lý rõ ràng, nói cũng có lý, nhưng suốt đời làm được đa mà thành được ít, dễ bỏ qua hoặc buông tha kỳ ngộ, nhưng rất khó thông thuận đạt được lý tưởng của chính mình.

Kiếp không ở mệnh, đại diện một loại linh hoạt kỳ ảo hư vô tư tưởng, dễ tiếp cận triết học, huyền học, thần học, tôn giáo các loại sự vật, nếu như sẽ có ngôi sao may mắn, thích sự yên lặng bầu không khí, chuyên cần tự hỏi, phản ứng khoái, một thân thường thường có vượt quá thường quy tư tưởng và lý luận, là thiên tài không tưởng gia, học vấn gia, thần học gia, nhà phát minh. Đối thần bí sự vật đại đô có ham, có khuynh hướng nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học, khí công học chờ, ở những phương diện này rất có thiên phú, nhưng nhân thường thường mê muội mất cả ý chí, hoặc bị tín ngưỡng của mình hoặc khốn mê hoặc lầm suốt đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí sai lầm nhân sinh quan.

Kiếp không nhập mệnh, thường thường làm việc rất có quyết đoán, nã được khởi được hạ, không thích cùng người khác cường tranh rốt cuộc, bởi vậy khiếm khuyết cạnh tranh ý thức. Mệnh có kiếp không không được tụ tài, thường thường vuột thời cơ cơ hội tốt, tối bất lợi cho kinh thương.

Phàm kiếp không nhập mệnh người, một thân ở sinh hoạt hàng ngày thượng tương đối lười biếng, không thương tố gia vụ, làm việc vô trật tự, bình thường bả đồ đạc của mình tiện tay loạn, ngày sau cần thì lại muốn nơi tìm lung tung.

Nữ mệnh được kiếp không một trong chỉ thủ cung mệnh hoặc hai sao cùng nhập cung mệnh, bất luận hội chiếu ở đâu Tinh, ở tình cảm thượng tất có khúc chiết hoặc tranh cãi. Nếu không có chính diệu có kiếp không, lại thêm ác sát hoặc đào hoa tinh diệu, hình hài phóng đãng, trinh tiết quan niệm bạc nhược, chích có thể là nhà kề, giá đã ly dị lão công, hoặc làm nô tì, kỹ nữ. Nông lịch tháng mười sinh ra, thiên không hội rơi vào cung mệnh, Địa kiếp hội rơi vào thân cung. Nông lịch tháng tư, tháng sáu sinh ra, cung mệnh tất và kiếp không gia hội.

1,     kiếp không hai sao của hung tính, dĩ đồng cung tối quá mức, xung chiếu thứ hai, giáp mệnh vừa thứ hai, gia hội vừa thứ hai, nếu không có gia hội người, kỳ hung so sánh vi.

2,     kiếp không hai sao thủ thân mệnh, nhược cung mệnh chính Tinh nhập miếu vượng, tam phương hội ngôi sao may mắn, thì họa khinh; nhược mệnh vô chính Tinh, hoặc cung mệnh chính Tinh lạc hãm, hoặc Tứ Sát nhập mệnh, thì là triệu chứng xấu. Mệnh gia ác Tinh gặp tai kiếp thiên không, nghèo hèn chết non.

3, Địa kiếp thủ vu thân mệnh, trời sinh tính tương đối tiêu cực, mọi việc khán không ra, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà tịch việc. Thiên không thủ vu thân mệnh, tính tình so sánh lạc quan, cẩu thả, mọi việc thấy khai, tịnh chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không được tụ tài.

4, "Kiếp không giáp mệnh là bại cục", chủ nghèo hèn, giả như an mệnh ở hợi, Địa kiếp tại tí, thiên không ở tuất, tức thành kiếp không giáp mệnh của cách. Tuổi hãm đi được cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình thương. Nhược cung mệnh chính Tinh nhập miếu vượng nơi, tam phương hội cát, thì kiếp không giáp mệnh thượng bất túc úy, làm hại cũng khinh, nhược cung mệnh ngôi sao nhập hãm thất chi địa hoặc hung tinh tọa mệnh, tam phương không gặp cát, kiếp không giáp mệnh làm hại tối liệt, không chỉ suốt đời sự nghiệp không làm nổi, mà lại chung thân nghèo hèn, đa tai nạn cập thất bại, thậm chí thọ năm không được vĩnh.

5, "Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền", đây là "Mệnh lý phùng cướp "Cách.

6, "Mệnh lý phùng thiên không, không được phiêu lưu tức chủ khó khăn", cung mệnh không gặp chính Tinh, chỉ giá trị thiên không tọa thủ, canh Tam hợp gia sát Hóa kị, dựa vào đến đây phán đoán.

7, "Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương", đến đây chỉ an mệnh tại tí hoặc ngọ, mão giờ Dậu sinh ra, Địa kiếp thiên không hai sao một thủ cung phúc đức, một thủ cung tài bạch, sinh ra nghèo hèn, có lẽ suốt đời thành bại phập phồng, bất thiện tụ tài, cũng không lớn làm, dù có phú quý, cũng tất hư danh hư lợi, chung tất khuynh bại.

8, mệnh có kiếp không, vừa phùng năm sinh địa chi tiền nhất cung của "Thiên không (đến đây Tinh lành nghề hạn thôi pháp nhất tiết trung tâm có trình bày và phân tích)", chủ sống uổng suốt đời, khó có thành tựu.

9, mệnh thân phùng kiếp không hai sao, nan hưởng thọ, có thể có thọ thì tất nghèo hèn.

10, hạn vận phùng kiếp không, chủ làm việc không làm nổi hoặc bỏ vở nửa chừng, dù có được, cũng tất có thất hoặc tổn hao. Hạn vận phùng Địa kiếp thiên không thất sát, sẽ đến bần cùng, gia tư tiệm thối, tiền tài tiêu tan, thậm chí là điềm đại hung, cho nên trải qua nói: "Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần cùng nổi khổ", "Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước; thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia ".

11, lộc tồn thiên mã lâm bại tuyệt không vong nơi, mà thái tuế lưu niên họp lại Địa kiếp thiên không, chủ tai hối. Cho nên trải qua nói: "Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp kiếp không ".

Ân quang, thiên quý

Chủ phú quý, ưa hai sao nhập thân cung mệnh, thì cát. Ân quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc, chủ thụ thù quang vinh. Thiên quý nhập mệnh thân cung, chủ nhân thanh tú hào sảng, còn trẻ tên đề bảng vàng, canh chủ đại quý, Tam hợp văn xương, anh tuấn thông minh, cư dần thìn cung, thái độ làm người xuất chúng, tài vượng danh thịnh. Tuổi hạn phùng ân quang, chủ may mắn, phùng thiên quý, không khí vui mừng phi thường, cuộc thi thi đậu, có quan người lên chức, thường nhân phát tài, mà lại đắt quá nhân, phùng tai có thể cứu chữa.

Phỉ liêm, phá toái

Hai sao đều là hung tinh, chủ cô độc, tao hãm hại, nhẹ thì xếp đặt điều khiển chi phối thị phi, gia đình không được mục, ân oán chẳng phân biệt được, cho thỏa đáng thành ác, ở mệnh thân cung, chủ phá hao tổn, cô độc và lao khổ, suốt đời chiêu thị phi, đau khổ lao đa mà thành công ít. Hóa kỵ nhập mệnh thân, huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tử nữ, chủ lục thân hình phá không được đầy đủ hoặc bất hòa, nhập cung tật ách chủ tật bệnh triền thân, nhập cung tài bạch chủ tiền tài đa tổn hại, nhập cung Quan lộc có tiểu nhân bại hoại. Nhược phùng ngôi sao may mắn cùng thủ, thì có thể giảm hung.

Thai phụ, phong cáo

1, thai phụ: Ý chí kiên cường, có quyết đoán lực, thái độ làm người chính trực, văn hảo, có thể lấy được tốt hơn địa vị.

2, phong cáo: Xã hội phong bình tốt, hội ngộ bao phần thưởng, khen ngợi chờ lợi cho danh dự việc.

Long trì, phượng các

Hai sao là văn minh của ở lại, chủ khoa bảng, lợi cho thi học, tịnh có thấy người sang bắt quàng làm họ của vận khí. Thủ mệnh thân cung chủ nhân thanh kỳ tuấn tú, ôn lại lương. Nam mệnh có, công danh hiển đạt, tài lộc dày, nữ mệnh phùng của xinh đẹp như hoa, tú ngoại tuệ trung tâm, vượng phu ích tử mà chí tiết cao siêu. Dĩ đồng cung và gia hội, đối chiếu thì lực cường, bằng không tác dụng yếu ớt. Long trì nhập mệnh thân, chủ có nhĩ tật, phượng các nhập thân mệnh, chủy hoặc gắn bó có bệnh.

Cô thần, quả tú

Hai sao là song tinh, ở trong mệnh bàn nhất định gia hội, tính chất tương đồng, thuộc hung tinh. Nhập thân cung mệnh chủ lục thân vô duyên, nội tâm cô đơn, nhạc cao ít người hoạ, cao ngạo tự thưởng, tính cách ngoan cố, đến già không chỗ nương tựa, tự than thở cơ khổ, đến đây Tinh là mẹ goá con côi của tượng cũng. Phùng hung tinh, tâm lý không bình thường. Cung mệnh có một sao, tam phương hội một sao, vô cát giải trừ, đa chủ tuyệt tự, dù có tử nữ, chỉ tao chết non, hoặc không nên thân, hoặc tuy có như vô, hoặc các ở nhất phương, một thân đại thể nhân tế quan hệ không tốt, và thân nhân tư tưởng không hợp nhau, thật khó câu thông.

Nhập cung phụ mẫu, chủ cô, hình khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong.

Nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ xưng ít mà không đồng lòng, các hoài dị chí.

Nhập cung phu thê, phu phụ duyên cạn, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam khắc thê mà nữ hình phu, họa khinh người phu thê bất hòa thì có tranh phân, canh gặp ác sát chủ sinh ly tử biệt, nam nữ chung thân nan giá lấy vợ.

Nhập cung tử nữ, tử nữ rất thưa thớt mà lại chủ hơi sớm cùng mình chia lìa.

Nhập cung tài bạch, là tiền tài khó khăn, tài vận không tốt, tài lai tài khứ không đổi tụ.

Hồng loan, thiên hỉ

Hai sao thuộc mộc, tính chất tương đồng. Nhập mệnh thân, chủ nhân dung mạo mỹ lệ, thông minh thanh tú, tính cách ôn hòa, khác giới duyên hảo. Nhập xấu dần mão thìn tuất hợi là nhập miếu, có khôi lực, dễ lấy được khác giới thân lãi, thảo nhân thích, nhân duyên hảo, chủ có phú quý, Tam hợp tử vi, tinh tiết triều đình. Khổ nhị hãm cập thái tuế phùng của, chủ có thai khánh, tài lộc tăng, hoặc hôn nhân điềm lành, sinh dục chờ vui mừng sự. Khổ nhị hạn của cung mệnh, tài bạch, cung Quan lộc gặp hồng loan thiên hỉ, thường thiêm niềm vui ngoài ý muốn, hoặc ngoài ý muốn của lấy được. Cùng trời diêu đồng cung, chủ dâm bôn, đi hạn phùng đến đây, có đào hoa.

Đến đây hai sao là giữa lúc đào hoa Tinh, và tham lang thiên diêu chờ Tinh đào hoa bất đồng. Hai sao và ác sát đồng cung, có huyết quang tai ương. Nhập mệnh thân, nam tử chiêu mỹ phụ, nữ tử phối quý phu, hôn nhân sớm phát.

1, nhập huynh đệ cung, chủ tay chân hữu tình.

2, nhập cung phu thê, chủ được khuôn mặt đẹp của thê, nam nữ giai cát, phu thê tình thâm, được cát diệu đồng cung định chủ người già giai lão.

3, nhập cung tử nữ, nam tuấn nữ mỹ, thông minh thông minh, mà lại nữ nhiều nam.

4, nhập cung tài bạch, canh gặp chư cát, chủ tài vượng.

5, nhập cung tật ách, chủ hung, có huyết quang tai ương, có sát tinh đồng cung canh nghiệm, phùng hạn năm của cung tật ách có hồng loan thiên hỉ và sát cùng giá trị, chủ có huyết quang, hoặc đột nhiên của kinh ưu thương đau nhức, phụ nhân đa sanh non, tổn hại dựng, máu tật.

6, nhập cung thiên di, tại ngoại có tài, nhưng ra ngoài phòng có ý định ngoại tai ương.

7, nhập cung Quan lộc, được ngôi sao may mắn phù chủ đăng khoa thi đậu, niên thiếu đắc ý.

8, nhập cung điền trạch, điền sản tràn đầy, ở nhà bình an mà lại được đưa sinh của phúc.

9, nhập cung phúc đức, suốt đời y lộc an khang, vui sướng không lo.

Giải thần

Có giải tai có tác dụng, nhập mệnh thân cung là cát, nhập dư cung tác dụng không hiện. Mệnh có giải thần, lợi cho cạnh tranh, hoặc ở thời khắc mấu chốt xuất hiện kỳ tích mà thay đổi vận khí. Từ tiêu cực phương diện mà nói, giải thần lại chỉ như giải hòa chi thần, lâm vu cung mệnh một thân thường vạn sự tùy duyên, cũng không thái khứ tích cực tranh thủ, vô hình trung cũng có hóa tai tác dụng, một thân ít gặp thị phi, có thể giải nguy phù khốn, giải trừ ách tiêu tai, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, mỗi có thể hóa hiểm vi di, gặp nạn hiện lên tường. Mệnh có hung tinh phùng giải thần có thể giải trừ bộ phận hung ý, nhưng đối với thất sát, phá quân, tham lang, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ngoại hạng hung tinh, không thấu đáo bất cứ tác dụng gì.

Thiên quan, thiên phúc

Thiên quan thủ vu thân cung mệnh, cung Quan lộc, chủ quý hiển, ưa và ngôi sao may mắn gia hội. Tuổi hạn phùng thiên quan, có quan người chủ lên chức niềm vui, thường nhân cũng chủ mập ra. Thiên phúc chủ phúc lộc, có may mắn vận khí, ưa và ngôi sao may mắn gia hội, thọ cao mà lại quý. Nam tử hôn sớm tử sớm, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan nghiêm, ác Tinh không được lâm, đa tài đa bảo, ở dần thân tị hợi cung tối cát, mười hai cung trung tâm đều bị toàn bộ mỹ. Tuổi hạn phùng thiên phúc, có quan người thăng quan, thường nhân sự nghiệp cũng có tiến bộ.

Thiên quan, thiên phúc hai sao lâm vu thân cung mệnh, có tự nhiên của phúc trạch tới người, tại ngoại được người tôn kính, đức cao vọng trọng, phú quý tung tin, thường nhân có vu dần thân tị mão cung do tốt, nam chủ hòa minh tiến hiển, nữ chủ hiền thục đoan trang.

Thiên khốc, thiên hư

Là hung tinh, ở xấu mão thân cung là nhập miếu, trái lại là cát, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc chủ thanh danh biểu dương. Dư cung lạc hãm chủ hung. Thiên khốc thuộc kim, hình phạt chính khắc và ưu thương; thiên hư thuộc đất, chủ hao tổn bại và không vong. Thiên khốc thiên hư nhập mệnh, tính cách cô độc, tự nhiên không vui, và thân nhân bằng hữu đều có sơ đạm khuynh hướng, lục thân duyên mỏng, suốt đời lao đa mà công ít. Hai sao phùng ngôi sao may mắn, có thể yếu bớt hung ý. Tuổi hãm phùng khốc hư, chủ ai khóc.

1, thiên khốc thiên hư ở mệnh thân cung hãm địa, chủ nhân nghèo độc hình thương, lục thân không được đầy đủ, đông mưu tây không phải, phiền não độ nhật.

2, thiên khốc thiên hư, thái tuế, khổ nhị hạn phùng của, chủ bất lợi, thành sự bất túc, bại sự có thừa, tuổi hạn của tam phương tứ chính đều sai ai ra trình diện tang treo bạch hổ, bản thân nếu không có tai hoạ, cũng chủ lục thân có thương tích, nhược và hung tinh trú đóng ở, tất nhiên tứ ác.

3, ở cung phu thê, chủ nam nữ hình thương.

4, ở cung tử nữ, khắc hại, không phải tử nữ phiêu đãng.

5, ở cung tài bạch, phá hao tổn thoái thoái, dễ tản nan tụ.

6, ở cung tật ách, bản thân suy nhược.

7, ở cung thiên di, xa xứ, niên thiếu xuất ngoại mưu sinh, mà lại đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

8, ở cung Quan lộc, hư danh, ngồi không ăn bám, tấn chức không đổi.

9, ở cung điền trạch, điền trạch phá đãng.

10, ở cung phúc đức, phúc mỏng, suốt đời vô phúc mà lao lực, nặng người nam bần nữ tiện.

11, ở cung phụ mẫu, hình khắc phụ mẫu, mặt mày hốc hác.

Đến đây Tinh có dĩ sinh nguyệt khởi người, dần ngọ tuất nguyệt mã ở thân, thân tử thìn nguyệt mã ở dần, hợi mão vị nguyệt mã ở tị, tị dậu xấu nguyệt mã ở hợi, kỳ sở dựa vào của sinh nguyệt giai dĩ mùng một làm cai nguyệt, mà không luận tiết. Có dĩ năm sinh chi khởi người, dần ngọ tuất năm mã ở thân, thân tử thìn năm mã ở dần, hợi mão vị năm mã ở tị, tị dậu xấu năm mã ở hợi. Giá lưỡng chủng khởi pháp đều là đối với, mà Trần Đoàn sở trứ của < tử vi đẩu số toàn thư > chính là dĩ năm chi lai khởi, thật là năm sinh tương tiền chư Tinh trung tâm của "Tuổi dịch "Một sao.

Thiên mã thuộc hỏa, ở sổ chủ bôn ba. Thân mệnh lâm của, vị của dịch mã, chủ nhân tính cách sinh động, hiếu động, suốt đời đa bôn ba và thiên động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, dọn nhà, chuyển chức các loại, cư cung thiên di cũng thế, giai chủ hội bôn tẩu hắn phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập cung mệnh, ưa lộc tồn, tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu là cát.

1, thiên mã và lộc tồn hoặc hóa lộc đồng cung, vị của "Lộc mã cùng bôn ba", vừa viết chiết tiên mã, quan được cao bổng, thương lấy được lời nhiều, vu bôn ba rung chuyển trung tâm phát tài hoặc ở phương xa phát tài, trải qua nói: "Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba ".

2, thiên mã và tử vi hoặc Thiên phủ đồng cung, vị của "Phù dư mã", may mắn.

3, thiên mã và hình sát đồng cung, vị của "Âm thi mã", và Hỏa Tinh đồng cung, vị của "Chiến mã", giai chủ hung, động mà không lợi, tất có sự cố. Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, chớ vọng động.

4, thiên mã và thái dương hoặc Thái âm đồng cung, vị của "Sống mái mã", chủ cát, cần phải thái dương hoặc Thái âm miếu vượng mới là.

5, thiên mã và không vong đồng cung, cư bệnh, tuyệt nơi, vị ngựa chết", "Vong mã", chủ hung, đa tao tai bệnh hối lận. Cho nên nói: "Mã thất bại vong, chung thân bôn tẩu ". Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, không thích hợp vọng động.

6, thiên mã và đà la đồng cung, vị của "Chiết đủ mã", động tất có hung.

7, thiên mã và Hóa kị đồng cung, vị của "Bệnh mã", động mà không lợi, phần nhiều là phi.

8, "Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng", nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ được thê gia trợ giúp lực, hoặc được thê tài, đại cát. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của phú quý, là phu nhân của mệnh. Đều bất khả và sát kị không kiếp xung phùng cùng giá trị, bằng không trái lại là không đẹp.

9, thiên mã và lạc hãm của thiên lương đồng cung thủ mệnh thân (thiên lương ở tị hợi thân cung), chủ nhân phiêu đãng, mà lại chủ dâm bôn.

10, lưu niên thiên mã một gã tuổi dịch, như gặp ác sát thì không thích hợp xuất hành, miễn tao hung họa. Như gặp Hóa kị, đà la, thiên hình, kiếp sát cùng thủ hoặc gia hội, chủ tại ngoại tao hung, như tai nạn xe cộ, huyết quang, hoặc chết vào ngoại đạo.

11, quý nhân thiên mã đa thăng trạc, thường nhân thiên mã đa bôn ba. Nhân phú quý người trúng mục tiêu phùng thiên mã, đa thăng quan thiên chức, động trung tâm được lợi, hoặc thiên di xuất ngoại, mà bình thường người trúng mục tiêu phùng thiên mã, cận vi áo cơm suốt đời hối hả cập bần cùng lao khổ.

Thiên tài

Tức tài năng ngôi sao, thủ vu mệnh thân cung, chủ thông minh cơ trí, tài năng xuất chúng, danh dự anh dương. Nhược phùng hung tinh, thì có tài nhưng không gặp thời. Hai sao nhập tha cung vô trọng dụng.

Thiên thọ

Tức thọ tinh, thủ vu mệnh thân cung, chủ trung thực ôn hoà hiền hậu, thái độ làm người cần cù, năng lực lấy được trường thọ, dậu tuất hợi miếu vượng cung Vưu Giai. Mười hai cung trung tâm giai tác cát luận.

Thiên vu

Là lên chức ngôi sao, thuộc ngôi sao may mắn. Mạng người phùng đến đây, nên tích cực tiến thủ, vạn bất khả tiêu cực xử thế, mệnh có ngôi sao may mắn canh cát, mệnh có hung tinh thì thiên vu cũng không dụng. Mệnh có cát diệu cùng trời vu cùng giá trị, là lên cao hiện ra, gặp thiên mã chủ điều động. Và khôi việt cùng thủ, có thể được quý nhân nói bát, lâm vu tài bạch, quan lộc nhị cung, phùng cát diệu tương trợ, nhân phúc lộc. Lâm vu cung thiên di, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, chủ có thăng quan niềm vui.

Thiên hình

Thiên hình thuộc hỏa, là nhất hung tinh, hình phạt chính yểu cô khắc, nên nam không thích hợp nữ, lợi vũ bất lợi văn. Nhược nhập miếu thì là trời ưa thần, trái lại là cát, ưa và văn xương, văn khúc, hóa khoa đồng cung. Thiên hình cư dần mão dậu tuất cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên hình thủ thân mệnh, kỳ tính kiên cường cố chấp, nguyên tắc tính cường, tư tưởng chủ quan, trì cường ngạo vật. Thiên hình chủ cô khắc, và phụ mẫu, huynh đệ duyên cạn, và phối ngẫu, tử nữ chờ cũng thường thường có hình khắc, bằng hữu tri kỷ ít. Mệnh gia ác Tinh gặp thiên hình, như thế khuynh hướng dũ rõ ràng, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Đến đây Tinh ở sổ là y dược, thủ mệnh thân cung, và chư ngôi sao may mắn gia hội, đối chữa bệnh, pháp luật, tôn giáo chờ có hứng thú, cũng dễ tại đây đến đây phương diện đạt được thành công. Thiên hình hình phạt chính yểu, nhập miếu trái lại Chủ nắm binh.

Giờ Tỵ sinh ra, thiên hình tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và Tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên hình và hung tinh gia hội, tâm tính tàn nhẫn, hảo săn bắn, tàn sát, bắt cá chờ, tịnh nên làm loại này hành nghiệp.

2, thiên hình thủ mệnh, sai ai ra trình diện kiếp không Tứ Sát, suốt đời đa tai, điều không phải bệnh hiểm nghèo triền thân, dù cho quan tòa tố tụng khá nhiều, dễ bị trách phạt.

3, thiên hình ở dần mão dậu tuất là nhập miếu, chủ cát, năng lực nắm quyền, đa ở quân đội, bót cảnh sát, chữa bệnh cơ nhận chức.

4, thiên hình hội xương khúc khoa Tinh vu miếu địa, học có độc đáo sở trường, kiến thức siêu quần, văn võ toàn tài, chủ phú quý, lợi cho phần đất bên ngoài kinh thương.

5, thiên hình và thái dương đồng cung hoặc gia sẽ vì quân nhân, thiên hình nhập miếu gặp thái dương chủ phú quý. Gặp thất sát, phá quân, tham lang chủ quan võ hiển quý, gặp cự môn, thiên tướng, thiên lương có thể ở chữa bệnh, pháp luật cơ cấu chưởng quyền to.

6, thiên hình phùng thiên khốc thiên hư vu mệnh thân cung, cuối cùng khó thoát bệnh hiểm nghèo triền thân, ly mắc mạn tính tật bệnh.

7, thiên hình sống cu ky một mình thân mệnh, lục thân không được đầy đủ, chủ cơ khổ xuất gia, là tăng là nói.

8, thiên hình và Hóa kị cùng thủ cung mệnh, một thân tất có lao ngục tai ương, hoặc tao chết thảm. Và Tứ Sát cùng thủ cũng thế.

9, thiên hình hãm địa, thái tuế, khổ nhị hãm phùng của, chủ xuất gia, việc quan, lao ngục, mất tiền, vưu kị hoả hoạn. Và Tứ Sát hoặc Hóa kị đồng cung, gia hội, đa tao tai họa bất ngờ, thậm chí tàn phế, tử vong, lưu niên cung mệnh có đến đây tổ hợp đa dồn tai họa bất ngờ mà chết.

Thiên diêu

Thiên diêu thuộc thủy, là bại Tinh, chủ phong lưu hảo dâm. Cư mão dậu tuất hợi cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên diêu thủ thân mệnh, có tư sắc, nữ mệnh gợi cảm, tâm tính thâm độc, đa nghi, giỏi về nhìn sắc mặt, làm việc bí ẩn cụ người biết được, khác giới duyên tốt, phong lưu hảo dâm. Nhập miếu vượng, tao nhã nho, bác học đa, học thức phong phú, giao tế rộng hiện lên, phú quý đa nô, phúc hậu, sa vào tửu sắc, tính thích dâm nhạc, thanh sắc khuyển mã. Hội ác Tinh, phá gia đãng sinh, nhân sắc dồn họa. Thiên diêu và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì gặp gỡ hợp, nặng dâm dục, trầm mê tửu sắc tài vận. Và mui xe, lộc tồn, thiên mã, xương khúc đồng cung có thể hợp, đại thể thuộc về văn nghệ giới nhân sĩ, danh lợi song thu vào.

Giờ sửu sinh ra, thiên diêu tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và Tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên diêu vu miếu địa thủ mệnh, tam phương tứ chính được chúng cát được thông qua vô sát kị chư ác, chủ học thức phong phú, Phước Long mà có phú quý của phân, nhiên cũng hảo tửu ham mê nữ sắc, tính xu phong lưu.

2, thiên diêu vu hãm địa thủ mệnh, chủ tâm tính đa nghi mà âm ngoan, mà lại hảo dâm dục, và ác diệu cùng thủ phục gặp chúng sát giao nhau, nhân sắc phạm hình, nhược điền trạch, cung tài bạch không được cát, thì chủ phá gia bại sinh.

3, thiên diêu thủ mệnh, Tam hợp sai ai ra trình diện tham lang, liêm trinh, mộc dục, chủ phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

4, thiên diêu và kình dương cùng thủ cung mệnh, phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

5, thiên diêu và hồng loan cùng thủ cung mệnh, chủ dâm bôn. Đại thể vô môi tự giá, niên thiếu cùng người bỏ trốn, trước khi cưới ở chung, hoặc và nhiều khác giới phát sinh quan hệ. Nữ mệnh hồng hạnh ra tường, tam dễ tình nhân.

6, thiên diêu thủ thân cung, Tam hợp có tham lang xung chiếu, nam nữ nhân dâm mà yêu đương vụng trộm, nhược gặp tử vi, Thiên phủ cận chủ phong lưu mà không dâm loạn.

7, thiên diêu và tham lang thủ mệnh thân cung ở rảnh rang hãm nơi, hội chư ác, nam chủ dâm loạn mà nữ là kỹ nữ, được ngôi sao may mắn củng chiếu nhưng khó tránh khỏi tái hôn.

8, thái tuế, khổ nhị hãm phùng thiên diêu, dễ nhất sắc mê tâm khiếu, không cần môi chước, ngoắc thành hôn. Sẽ có ở chung, tư thông, gặp ở ngoài, phiêu xướng chờ sự. Đến đây nhưng nhu mệnh thân có đào hoa cách cục lại vừa tác như vậy phán đoán. Vị hôn người đại hạn giá trị thiên diêu, tiểu hạn và thái tuế đều Tam hợp mà sai ai ra trình diện của, cũng chủ luyến ái thành hôn. Như thái tuế hoặc tiểu hạn giá trị thiên diêu, được Tam hợp hồng loan, thiên hỉ xung chiếu vưu nghiệm.

9, thiên diêu và Tứ Sát Hóa kị chờ hung tinh đồng cung, tất nhân tửu sắc đánh bạc mà chiêu nặng tai.

10, thiên diêu nhập cung phu thê, phạm trùng hôn, hoặc có du tình gặp ở ngoài việc. Và Hóa kị hoặc phá quân, phụ bật cùng thủ, đa chủ nhị ly tam hôn, thảng có hung thần cùng viên, nam nữ lần nữa thay đổi sống chung mà chết thân nan lấy được chính hôn. (giờ hợi sinh ra)

11, thiên diêu nhập cung tử nữ, vu miếu vượng mà lại được cát diệu, có thể sinh tuấn nam tiếu nữ, hãm địa không làm đến đây luận.

12, thiên diêu nhập cung tài bạch, có tài sau đó có đào hoa, tịnh nhân hoa tửu đánh bạc mà rủi ro. (giờ Dậu sinh ra)

13, thiên diêu nhập cung thiên di, xuất ngoại có thể được quý nhân đến đỡ, đa rượu và đồ nhắm yến nhạc, chỉ có diễm ngộ, tịnh được khác giới bang trợ. (giờ Mùi sinh ra)

14, thiên diêu nhập cung Quan lộc, miếu chủ cát, hãm chủ hung. Hội hung tinh, đa chủ một thân thay đổi thất thường, nịnh nọt quyền quý. (giờ Tỵ sinh ra)

15, thiên diêu nhập cung điền trạch, phá tổ nghiệp, nan tự đưa sản nghiệp. (giờ Thìn sinh ra)

16, thiên diêu nhập cung phúc đức, thân mang tâm loạn, dục vọng cường liệt, ý nghĩ kỳ quái. Cũng chủ nam nữ giai thiện giao tế, mỗi được khác giới tốt cảm. (giờ mẹo sinh ra)

Thiên nguyệt

Chủ tật bệnh, là hung tinh. Nhập cung mệnh chủ nhân dễ mắc bệnh mãn tính, bất hảo trị liệu. Mệnh có ngôi sao may mắn thì thiên nguyệt làm dụng không hiện.

Âm sát

Chủ có tiểu nhân âm thầm phương hại, là hung tinh, tịnh một vốn một lời nhân của tư ẩn bất lợi. Phàm hãm sát nhập cung mệnh người, là mệnh đái tiểu nhân, bất luận chính Tinh may mắn hay không, suốt đời đều ắt gặp vu hãm, hãm hại, đả kích, hãm hại.

 

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

论紫微斗数各宫位

命盘排出後,我们会看到盘中方格里都有所属宫位代表,当然每个人的宫位排列都会不同,学习紫微斗数,了解排盘以後,要看其人的性情运势,都先要了解每个宫位所代表的意思。

命宫:代表先天运势,一生的历程,由性格到才能可否发挥以至成就,都会在命宫中显示出来。

身宫:隐含後天的运势,後天努力往往可以弥补先天之不足。

父母宫:个人与父母之间的关系,乃至父母之间的各种状况和父母的福缘厚薄。

福德宫:一生的福份多寡,辛劳或安逸。

田宅宫:生活环境的美恶,不动产的由来以及是否有遗产承继。

事业宫:适合的职业种类,与上司的关系、升迁的时机、创业的难易、成功与否。

交友宫:暗示人际关系的好坏,与同事、朋友的交情深浅。

迁移宫:主要暗示活动力的强弱,会否因迁居、转业、旅行而受益。

病厄宫:身体的健康状况,先天体质的强弱,以及会否有意外受伤。

财帛宫:主一生的财运,经济的好坏,事业经营获利的多少。

子女宫:主下一代子女的资质,贤孝及将来发展。

夫妻宫:主婚姻的迟早,配偶的个性以及婚姻生活的美满与否。

兄弟宫:主个人与兄弟姊妹的关系,及对自己是否有助力,还是有刑克等

属土,乃中天之尊星,南北斗,化帝座,为官禄主。

紫微入命宫,面长方圆,紫色或白青,腰背多肉,中等肥胖。外表忠厚,稳重老成,谦恭耿直,有尊贵的气度,领导能力较强,人际关系广泛,但成功后却有一定的惰性。紫微入命之人皆较博学,言辞中肯,有礼有节,给人一种值得信赖的感觉。有强烈的功利心,有所求于人时大多态度积极热情,一旦达到目的则弃之不顾。高傲自大,故作姿态,一方面固执己见,另一方面又易受到别人的言辞所动,这也是紫微星所具有的特征。

女命紫微,皮肤白嫩,略胖,外表端庄,看起来象贵妇。

1、紫微星具有解厄制化的功能,行限能增吉减凶,与凶星同宫或加会时也能减弱凶意。

2、紫微星是一大吉星,象征 君王、皇帝。君王便需要文臣武将来辅佐。故紫微须与天府、天相、禄存、天马、左辅、右弼、文曲、文昌、天魁、天钺、三台、八座、龙池、凤阁、恩光、天贵、台辅、封诰等星同宫或加会 有富贵可言。故古书谓:"紫微遇天府、左右、昌曲、禄马,三合极吉,食禄千钟,巨富大贵"。紫微尤喜化权、会左右或昌曲,方主权贵,若无众吉相辅,则为"孤君",只是一般工作人员。

3、"帝遇凶徒,虽获吉而无道",主人奸诈伪善,一生必做恶事。即是说紫微与火星、铃星、擎羊、陀罗、地劫、天空等诸凶煞同宫或加会,无道之君"。不论高低贵贱,为人不仁不义,心术不正,多虚伪、奸诈、傲慢之徒,尤其是紫微与羊陀火铃同宫更甚,与劫空同宫较轻。

4、"尊星落贱位,主人多劳",如紫微星落疾厄、兄弟、奴仆、父母四陷宫,主此人劳碌,作事无成,虽得助亦不为福,此仅指一般情形而言,命宫三方四正有吉不作此论,但仍主劳碌。

5、紫微在丑未宫,与破军星同宫,在辰戌宫,破军星在对宫,无吉星同宫或会照,主为臣不忠,为子不孝,虽然未必个个如此,但其人感情强烈,并有潜在反抗心理,一生亦欠顺利。加吉不作此论。

6、紫微与禄存同宫,天生财运旺盛,且富贵双全,此人有好的经营管理能力,再会诸吉,必大富大贵,绝非等闲之辈,若非高官厚禄,也必是大富翁。 书谓:"紫微禄存同宫,贵不可言"。

7、紫微与地劫、天空同宫或被地劫、天空夹制,又见旬空、截空或华盖诸星,精神空虚或者内心孤单,有研究哲学、宗教、神秘学、占卜学等倾向,其人多注重外在的虚名。紫微与空亡同宫,大多六亲缘薄,婚姻不美,子息无靠。

8、紫微与文曲、文昌星同宫,主贵,社会上有名声,其人有文艺才能,多才多艺,富贵可期,名气亦大,若再会左右、禄存、或吉化(化禄、化权、化科),则主大富大贵。

9、紫微与左辅、右弼同宫,主人行事有计划,慷慨好义,有领袖众人之才,易成为公司老板、主管、或政府官员、社会名流,会吉星越多,越富贵。 书谓:"紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品"。

10、紫微与贪狼星在卯酉宫同宫,为"桃花犯主"。显示其人易近酒色,性欲旺盛。若再与桃花星(咸池、天姚、沐浴、文曲、化科),男为好色之徒,女为淫荡之妇。与羊陀火铃同宫或加会,纵有富贵,也是男女邪淫,不忠不义,女命妖冶,落风尘。

11、紫微喜化权或化科,更增光辉,极为吉利。化权入命,必掌大权,入官禄宫亦然;化科,必有声名,但有时是虚名在外,或有华而不实的味道。二者逢之皆主富贵。或紫微化权或紫微化科在三方朝照命宫,亦为极吉之兆,会左右昌曲神禄存,主大富贵。

12、紫微与羊陀同宫,一意孤行,性格顽固,好冒险,一生多是非波折。

13、紫微不见吉难有富贵之日,若同时又不见煞星,仅得虚名而已。

14、女命紫微入命宫,会吉星,清秀,旺夫益子,作贵妇。若三方四正及夫妻宫、子女宫、福德宫加羊陀火铃劫空刑姚诸煞,反主淫贱刑克,外表端正高贵,其实淫荡无耻,婚姻不美,再嫁。一生感情生活很不顺利,有诸多困 。

紫微在子午

独坐。"紫微居子午,科权禄照最为奇"。午宫比子宫格调高得多,因紫微在午宫为入庙,在子宫为平宫、闲宫之故。不论子午,皆表明有独立的个性,思想锐敏超脱,才干优秀。独坐的紫微,犹喜左右昌曲魁钺诸吉星同宫或会照,必为知名人士。若无吉星辅佐,则为孤君,有好高鹜远的倾向,或是说话的巨人,行动的矮子,无实行之能力,常遭挫折打击,对现实不满,怀才不遇。不加吉星,又逢空亡,多是九流术士。

女命加煞同守,统治欲强,但因七杀守夫妻宫,故克夫再嫁。

1、紫微在午,人命逢之多主富贵,社会名望高。其人理想远大,好发号施令。甲乙丁己壬年生人,三合吉众,位至公卿。甲年生人"双禄朝垣",财帛宫武曲化科,禄存同宫,官禄宫廉贞化禄,大吉,一生必富贵双全,地位显赫。己年生人禄存到命宫,财帛宫武曲化禄同"双禄朝垣",亦是富贵人士。庚年生人禄存守福德宫,财帛宫武曲化权,出世荣华。丁年生人紫微与禄存同在命宫,富贵亦有。乙年生人命宫紫微化科,名气大,陀罗在财帛宫,宜经商成富,但多财务纠纷。丙戊年生人有擎羊在命宫,成败不一,且带疾。癸年生人禄存在子相对,为巨富。

2、紫微在子,远不及在午,甲乙丁己庚癸年生人富有,财官格。

紫微在丑未,破军同

个性硬直独断果敢,有创新意识,异性缘好,二星同宫,多为色欲之辈。

"紫破丑未宫,权禄位三,"前有吉曜来呼 ,必当大权之职"。未比丑吉,若左右、昌曲同宫或夹命宫,或加会,或得吉化、吉星加会,必掌大权,多于工商、行政、房产建筑业等领域有所建树,或以专 技术 能而扬名于世。甲乙戊己庚壬年生人,富贵堪期。癸年生人破军化禄,富有。

遇禄马,宜经商发财。遇擎羊、陀罗同宫或会照,只宜经商。

不会吉而会煞,不忠不孝,多为地方小官、凶恶胥吏,循私舞弊,在外易招非议,大多社会名声不佳。 书谓:"紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒"。不少警察是这种结构。

紫微在寅申,天府同

"紫府同宫,终身福厚",要会吉方作此论。"紫微天府,全依辅弼之,寅申的紫微若有左辅或右弼同守或加会,方用美论,吉利大增。

紫府寅申,一生有财产地位及名声,精神反而会时感空虚,以孤论之,与六亲缘浅。会羊陀火铃,奸诈,虚伪透顶。落空亡,孤立,六亲缘薄。逢辅弼,拥有高地位。逢昌曲,名声大,巨万之资。辅弼昌曲同宫加会,高第恩荣,必为权贵人士,政界要员,社会名流。

甲庚丁己年生人,享福终身。甲年生人禄存同宫,财帛宫廉贞化禄,官禄宫武曲化科,终身富贵,逢左右昌曲,贵至极品。

女命,见恶煞,再嫁,壬甲年生人,富贵。

紫微在卯酉,贪狼同

为人较爽直,反应敏捷,花钱大方,擅长社交,手腕灵活,有很强的外交才干和办事能力。

贪狼为大桃花星,与紫微同宫于卯酉,为"桃花犯主"的格局,好酒色,为人风流,时有艳遇,遇咸池、沐浴、天喜、化科、大耗等星,淫不可言。

有禄存、左辅、右弼、文昌、文曲、化禄、化权、化科、火星、铃星当中的一星同宫,方作吉论,吉星越多,富贵越大。无辅弼昌曲夹制,则桃花犯主,是无用之人,不忠不义,匿近奸人,心术不正,常与不三不四之人交往。昌曲同宫,有富贵掌权,有官运名声,但为人多虚少实,好吹牛,言而无信。

见火星或铃星同宫,为贵格,与火铃加会亦为贵格,仍以火铃在命宫更佳,乙戊己辛壬年生人,吉利。甲庚年生人,贵不耐久。会劫空四煞,有宗教 仰或为僧为道,或是江湖术士。

劫空同在命宫,好神仙之术,对宗教、中医、占卜、神学、气功多有研究和爱好,从事气功和法术的修炼可达较高程次。

武曲破军守财帛宫,见煞星同宫,浪费成性,不聚财,钱财到手成空。

女性,多生得性感、貌美,会遇众多追求者,一生感情生活不平稳,爱情不顺,必有多次恋爱之经历。见羊陀昌曲天姚等星,性生活需求多,淫欲,一生和多个男人发生关系,或者落风尘,做三陪女郎,娼妓,夫妻宫、子女宫、福德宫见凶星,更验。

命宫在卯酉无正曜,对宫为紫微贪狼

本宫无正曜,对宫是论。天府、天相同来会命宫,无四煞劫空,主食足衣丰,人生快乐。其人有宗教 仰或喜好神秘文化,思想颇为单纯、温和内向,善解人意,喜静而不喜动,稳重踏实,办事效率不够快。

此为"府相朝垣格",一生事业相对稳定,多在公家机构任职,不宜自己做老板。乙丙戊辛壬年生人,会左右昌曲魁钺,亦主富贵,有权势。对宫紫微贪狼,有火铃同宫主吉利。

紫微在辰戌,天相同

辰为天罗,戌为地网,主人一生多有波折,不会吉而会煞,为臣不忠,为子不孝,人情淡薄。二星同宫加吉,主人勇敢坚强,有旺盛事业心,多数富而不贵,有虚名。遇左右昌曲,职掌权威。遇羊陀,只宜经商。火铃冲破,残疾。

甲乙己庚癸年生人,财官双美。甲年生人,廉贞化禄,破军化权,武曲化科,巨富,在戌宫更佳,因会照寅宫禄存星之故。乙年生人,紫微化科,得邻宫之天机化禄,天梁化权来夹,富贵。己年生人武曲化禄,立命在戌双禄朝垣,立命在子加会魁钺,富贵可期。庚年生人武曲化权,立命在辰,有申宫之禄存和子宫之武曲化权来朝,富贵。癸年生人,对宫破军化权,立命在辰,同时加会子宫之禄存星,双禄朝垣,富贵。

女命貌美有气质,但贪狼星守夫妻宫,加煞必会再嫁。

紫微在巳亥,七杀同

个星坚强、固执,有优秀的经营、管理才能,忍耐性好,事业心旺盛,一心想往上爬。多得贵人相助,平步登云。

紫微七杀得禄存同宫则化权,反作祯祥,见昌曲禄存,作巨富大贵论之。财帛宫武曲贪狼得日月二星夹,宜做老板,火星或铃星在财帛宫,横发资财。

加空亡,虚名受荫,死后有殊荣。会四煞,不贵,孤独,刑伤。火铃在命宫,奸诈,纵富贵也是势利小人,多致众叛亲离。陀罗在命宫,牢狱不免。

丙戊壬年生人,紫微七杀化为权,福厚,能白手兴家,经商大发,富贵。昌曲会合,贵显。余年生者,富贵皆小。

女命,有事业心,并会嫁给有钱人。

二星皆属土,南北斗,善星。

此二星无强弱庙陷之分,无论位于何宫皆具有吉利作用,诸宫降福,四墓尤佳。四月生人,左辅右弼同在未宫;十月生人同在丑宫;正七月生人,在辰戌宫冲照;二六月生人,在巳酉二宫加会;八及十二月生人,在亥卯二宫加会。

入命面目清秀端正,面色黄白,圆长型脸,身材中等或略高,胖瘦适中。为人厚道,仁慈耿直,随和大方,心怀宽恕,有容人之量。做事颇有条理,稳健谨慎,计划性强。性好助人,乐善好施, 义卓著,一生亦多贵人扶持,并得异性之助力尤多。

女命会吉星,旺夫益子。

(1)左辅

1、左辅守命,紫微、天府、禄、权三合拱照,主文武大贵。

2、左辅守命,紫微、天府、天相、天机、太阳、太阴、贪狼、武曲、文昌、文曲会合,更有右弼同宫,富贵不小,火忌冲破则富贵不久。

3、左辅与廉贞天府在辰戌安命,三方吉化拱照,主人有高官厚禄,尊居万乘,必为极品之贵。

4、左辅文昌会合吉星,主人有高官厚禄,尊居八座,加会凶星则破格。

5、左辅、廉贞、擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

6、左辅守命,羊陀火铃凑合,加巨 、七杀、天机则为下局。

7、女命得左辅与天魁守命,有福寿。

8、左辅在夫妻宫,主人定二婚。晚婚可免。

(2)右弼

1、右弼守命,会紫微、天府、天相、文昌、文曲,终身福厚。

2、右弼、紫微、天府同宫,财官双美,文武双全。

3、右弼、廉贞、擎羊同宫,作盗贼且主遭伤。

4、右弼与诸恶星同宫,羊陀火忌冲合,福薄。

5、女命得右弼与天相守命,一生有福。

6、右弼在夫妻宫,主人定二婚。晚婚可免。

7、右弼星带有桃花气息,而左辅则无。

(左辅右弼合论)

1、左辅右弼,秉性克宽克厚。

2、左辅右弼同在命宫或迁移宫,或左右对照,主人终身福厚,在三方加会次之,均以吉论。

3、"左右同宫,批罗衣紫"。指辰戌宫安命,正、七月生者;丑宫安命,十月生者;未宫安命,四月生者;亥、卯宫安命,八、十二月生者;巳、酉宫安命,二、六月生者。三方勿论。

4、辰戌丑未四墓安命,逢左右同宫或对照,尊居八座之贵。

5、左右夹命为贵格。此指安命未宫,三月或五月生者,左右在午申二宫夹命,安命丑宫, 月或十一月生者,左右在子寅二宫夹命,若命宫正星庙旺,得吉化,一生多遇贵人提携,不贵则当大富。若命无正曜,或主星陷弱,三合方及对宫见凶星,则不以富贵论之,仅得人缘而已。

6、"辅弼夹帝为上品",言紫微守命,得二星来夹,为上格。

7、左右文昌,位至台辅,加会凶星则破格。

8、女命,左辅天魁为福寿,右弼天相福来临,旺夫益子。

9、命宫有吉星,财帛、官禄二宫有左右来朝,主人衣绯著紫,富贵。

10、左右同在财帛宫或夹财帛宫,主人衣禄丰盛,官禄宫亦同。

11、命无紫微天府十四正曜,得左辅和右弼之一单守命宫,主人离宗过继,或系偏房所生,或入赘妻家,若三合方吉多无煞,亦为富贵之命。

12、左右廉贞擎羊,遭盗刑。

13、左右昌曲逢羊陀,当生异痣。

14、左辅右弼在丑未同居夫妻宫,或居辰戌冲照,主再婚。晚婚可免。

属金,北斗第六星,化财,为财帛主。

武曲守命,大多刚强果断,心直无毒,形小声高而量大,喜好体育运动。重义气,有坚韧不拔的精神,讲信用,心直口快,言语直爽,面型方圆。

女命武曲入命宫,一生多劳,夺夫权,喜欢在家指手划 ,一般不把老公 在眼里。婚后难以呆在家中,多要外出工作。武曲入庙则权贵,为贵妇,加吉果断刚毅,容易成为女强人。陷地值煞孤单,刑夫克子,甚至成为寡妇。又加昌曲天姚咸池或廉贞守身,不但刑克,而且淫乱。

1、武曲与诸凶聚而成祸,诸吉集以成详。此为刚强之星,主孤克,宜男命不宜女命。女命得之为寡宿星,遇羊陀火铃,不利婚姻,刑克极甚。

2、武曲会禄存、化禄、天马,发财远方。

3、武曲与贪狼同宫,少年不利,又为悭吝之人,加煞忌,技术营生。

4、武曲与破军同宫,难显贵,不聚财,加凶煞,钱财到手成空。

5、武曲与七杀、火星同位,因财被劫。

6、武曲喜西、北方生人,为福,东、南方生人平常,减福。

7、武曲被羊陀火铃四煞冲破,孤贫不一,破相延年。

8、武曲入庙与昌曲同行,聪明巧艺,文才好,为人多学多能,经商从公皆吉。

9、武曲与左辅右弼同宫,领导力强,赋性厚重,易获他人之信任。

10、武曲与天府同宫或加会并遇禄存,一生财运亨通。

11、武曲对四化十分敏感,吉凶之暗示力倍增。武曲化禄,必富,经商发达,财运大发,女命为富 。

12、武曲化权,性格独断,固执。必掌大权,武职贵显,从商财运亨通。

13、武曲化科,容易成名,利于文职,财运不错。

14、武曲化忌,凶,幼时难养或多病。此人有些神经质,一生多是非,因财起纠纷,事业、金钱方面必有大破败,再遇凶煞,有短命之兆。

15、武曲与天魁、天钺同宫或加会,为财赋之官,多在金融部门工作,或从事财务工作。

16、武曲与擎羊、陀罗同宫,主孤克,男女皆同。

17、武曲入庙,有威名,见权、禄、左右、昌曲吉星,则依此断。辰戌丑未年生人,安命在辰戌居未宫,加吉主富贵,如不在辰戌丑未年生者次之。

18、武曲闲宫多手艺,即武曲在巳亥宫、寅申、卯酉宫守命,加煞者,多手艺安身。

19、武曲加吉坐于迁移宫,为巨商高贾(吉多方论)。

20、武曲守命,多政界、工商界、财经界、金融界、保险业、军队、警察局、体育部门工作。

武曲在子午,天府同

武曲与天府皆属财星,二星同宫,当然吉利,并主有寿。

为人擅长经营,有优秀的管理企划能力,易成大事大业,财运方面会很有发展,但若四煞同宫,钱财遭损。

丁己庚癸年生人,财官双美。左辅同宫,尊居万乘,地位高。遇左右昌曲,必高官厚禄,贵显无疑,不然亦是财务主管或大商人。加禄存,主富,会吉多,有巨万资产。加魁钺,为财赋之官。

庚年生人,立命在子,禄存在申,命宫有武曲化禄,必成富豪。己年生人,禄存在午,武曲化禄,巨富。甲年生人,武曲化科,财帛宫廉贞化禄,立命在子科禄巡逢,立命在午双禄朝垣,皆是富贵不小。

女命能干,志气非凡,会禄存为贵妇。不加吉而见凶星,婚姻不美,并有刑克。

武曲在丑未,贪狼同

为"贪武同行格",武曲为财星,太阳在寅申,太阴在子丑来夹,又为"日月夹财格"。经云:"武贪不发少年人"、"贪武墓中居,三十以发福"、"日月夹财加吉曜,不权则富"、"先贫后富,武贪同身命之宫"。

这种格局大多是先贫后富,年轻时劳苦或系平常之人,三十岁后运气亨通,财运甚旺。左右昌曲在三合方加会或在邻宫来夹命,定是吉格。会火星铃星,上吉,必定横发,多为商人、主管人员、老板。戊己庚辛年生人,见火星、铃星同宫为贵格。癸年生人暴发,不耐久。甲年生人坐贵向贵,陀罗入庙,科权禄加会,经商大富。立命在未,庚年生人武曲化权,坐贵向贵,吉格。

武贪丑未,有桃花,为人悭吝奸狡,肚量狭小,贪得无厌,口是心非,自私自利,加凶星更甚,每存肥己之心,并无济人之意。

女命神经质,小气吝啬,言语虚诈,贪得无厌。

命宫在丑未,无正曜,对宫为武曲贪狼

命无正曜,对宫是论。府相同来会命宫,主人食禄丰足。命宫在未,甲戊年生人富贵,命宫在丑,丙戊庚年生人富贵。武曲贪狼有火铃同宫,主武职,会吉主掌兵。

昌曲同宫会合,主人才艺扬名,左右同宫会合,主人事业安稳,俸薪丰厚。

陀罗火铃到命宫,不务正业,主人凶顽,刑伤,决配千里。

武曲在寅申,天相同

为人比较谦虚诚恳,颇富人情味,聪明好学,多才艺,社交圆满。

甲己庚癸年生人,加左右昌曲,不遇煞星冲照,宜从政,权高禄厚,可达到省厅级地位甚至更高,为宰辅之材。甲年生人化禄化权化科三奇加会,禄马交驰,贵至极品。庚年生人权禄重逢,禄马交驰,富贵不小。己年生人武曲化禄,财旺大发。

武相寅申,若会禄马,发财异乡,多数是富有的商人,一生多迁动。会吉众奔波出国,生意做得很大。

武曲化忌,一生欠顺利,或为技术人员。四煞同宫,财上有纠纷和破败,或被诈骗,或是投投资出去收不回来。会擎羊,有官非刑责。火铃冲破,肢体遭伤。

女命得武曲天相守命,多主丈夫富贵,为贵妇之命。加吉守照,旺夫益子。或有生意头脑,善良纯正,经商亦发。有煞同守,人为神经兮兮,陀罗同守,主人狡诈虚伪。

武曲在卯酉,七杀同

少年不利,宜作经商。为人野心勃勃,欲望无止境。办事干脆,有谋略,效率高,只是独断专行,为求财而勇往直前,死拼到底。性好忿争,侥幸心极强,大都热衷冒险投机。一生终究起伏不宁,并多刑伤,见吉星也必历受艰辛。

乙辛年生人禄存在命宫或迁移宫,福厚,财官双美。左右昌曲拱照,富贵。甲年生人纵横发一时,也是荣华不久。因财帛宫有廉贞,一生也有破败。

四煞同宫,性暴,必遭血光之灾,残疾有伤,或有杀身之祸,可能夭寿。

擎羊同宫,因财持刀。火星同宫,因财被劫。

武杀卯酉宜从事军警、房地产、投机生意、证券炒卖、技术工作、建筑业,或其它具危险性之行业。

女命性刚,有男子气,家中会欺压丈夫,婚姻多有波折。

武曲在辰戌

入庙独坐,对宫贪狼,加吉有威名。少年不利,三十岁后运气佳。辰戌丑未年生人,西、北籍者,左右魁钺会照,富贵。昌曲同宫,文武全才,名誉传扬。加会魁钺,财赋之官,在金融部门工作,或从事财务工作。

甲年生人,武曲化科,廉贞化禄,立命在戌寅宫有禄存,大富贵。立命在辰,庚年生人武曲化权,申宫有禄存,富贵。己年生人武曲化禄,立命在戌双禄朝垣,大富。

陀罗同宫,残疾,再见凶星加会,定有牢狱之灾,再遇昌曲铃星,必遭水厄或其它意外而死亡。

女命,有刑克,七杀独坐夫妻宫,夫妇不谐,常独守空房,或夫妻生离死别,煞星冲照,坎坷多,易堕落风尘。

武曲在巳亥,破军同

宜经商,或有专门技术在身。为人刚愎自用,一意孤行,听不进他人劝告,多招至众叛亲离。做事冲动,好冒险,言语夸 ,天生怪脾气,一副赌徒性格,信奉不流芳千古,便遗臭万年的人生哲学。好强,胆大包天,浪费金钱,颇有千金散尽还复来的意味。

武破同宫,难显贵,不守祖业,弃祖离宗破家,成败不一,是非迭现。武曲或破军化禄加吉星,生逢乱世则可浑水摸鱼,崛起于草莽,或靠投机取巧而致富致贵,然大都结局不良。

因破军不喜昌曲之故,见昌曲同宫,刑克劳碌,赋性清高,为贫士,纵有贵亦不富,技术工作为宜。戊壬年生人福厚,财官双美。加煞,手艺安身。逢禄马,男浪荡,女多淫。

武曲破军若守财帛宫,东收西散,到手成空。

陀罗同宫,肢体有伤,必大起大落,并有牢狱之灾。

火铃同宫,奔波劳碌,官非争讼。

武破在亥,癸年生人亦有经商暴发,或作政治投机而取贵者,但一生必多惊骇,并官非不免,大多不得善终。

文昌(即文桂)属金,南斗,司科甲,乃文魁之星。

文曲(即文华)属水,北斗第四星,主科甲星。二星于巳酉丑入庙,寅午戌落陷。

文昌或文曲入命宫之人,眉清目秀,幽闲儒雅,有名士风度,博闻广记,聪明好学,有研究精神,机变异常,口舌能辩,并容易一举成名,身荣贵显,一生福寿双全,纵四煞冲破,不为下贱。

昌曲入命之人对文学艺术都有兴趣学好,具有诸如诗歌、散文、音乐、绘画、歌舞、演艺、学术、技术等才华,表达能力强,而文曲星带有桃花气息,文昌星则无。

昌曲入命宫的女性,容貌美丽,身段不错,多才多艺,性生活需求多,纵然富贵,亦主心思复杂好幻想,与男性恐有感情纠葛。入庙平常,加吉曜富贵。陷地逢擎羊、陀罗、火星、铃星、巨门、天机、七杀、破军、贪狼、化忌等星冲破,则下贱、孤寒、淫欲。

(1)文昌

1、文昌主人清秀端庄,见多识广,头脑反就敏捷,福寿并臻。入庙旺之宫,身有暗痣,大多为红痣,黑痣亦不忌,于午戌宫陷地,身有斑痕,体瘦。

2、文昌守命,庙旺见诸吉,文章盖世,功名显赫,尤喜与文曲同宫。

3、文昌喜金四局生人,富贵双全,先难后易,中晚年有声名。

4、文昌守命,陷见诸凶,亦主舌辨,巧艺,本事高人。

5、文昌会太阳、天梁、天同、禄存,可发挥文化、学术、艺术、管理方面的才华,主富贵。

6、文昌武曲守身命宫,文武兼备,有卓越 干,从事文化、政治、商业均能出人头地。

7、文昌与擎羊同守,又有廉贞、七杀同守,主人诈伪。

8、文昌贪狼同宫,政事颠倒。

9、文昌贪狼于巳亥宫守命,加煞化忌,主粉骨碎裂尸,夭亡。

10、文昌巨门同宫,丧志,遇挫折限颓废,或有时善于见风使舵。

11、文昌破军同宫,主有水灾,如被淹死,或患泌尿、生殖系统及肾脏方面的疾病。

12、文昌、左辅会吉星,可做高官。

13、文昌化科在命,主人学习优秀,有才华及学识,考试能金榜题名。

14、文昌可与化科拱照,利于考学,能金榜题名。或文昌在官禄宫化科亦是。

15、文昌陷于天伤,颜回夭折。(命有劫空羊陀,限至七杀,羊陀迭并方论)

16、文昌化忌在命,亦主其人好学,但学业恐有阻,庙旺化忌灾小,陷在化忌灾重。

(2)文曲

1、文曲守命,与文昌同宫,加吉星,为科第之客,入仕无疑。

2、文曲主人有舌辩之才,博学多能,陷地好卖弄才学,但华而不实。文曲单守命身宫,更逢凶曜,亦作无名舌辨之辈。

3、文曲武曲入庙,主人有卓越才干,从事文化、政治、商业均能出人头地。逢左右,威名赫奕,为将相之材,必为部长级官员。

4、文曲武贪于丑限,防溺水之忧。

5、文曲廉贞同宫,必作公吏。

6、文曲羊、陀同宫,又有廉贞或七杀同守,主人诈伪。

7、文曲入命,对医卜星相、宗教、玄学、心理学等具有天份,若与太阴、贪狼、天同同宫,则更为明显。故经云:"文曲太阴同宫,九流术士"。

8、文曲贪狼同宫,政事颠倒。

9、文曲巨门同宫,丧志。

10、文曲破军同宫,水灾,恐被淹死,或患泌尿生殖系统及肾脏方面的疾病。

11、文曲天梁同宫,位至台纲。(二星同在午安命上格,寅宫次之)

12、曲子、梁午,拱冲者亦佳。

13、文曲居午戌陷地,做事颠倒。

14、文曲化科在命,主人写作能力优秀,才识过人,并有文艺方面的才华。文曲化科居命身宫、迁移宫、官禄宫皆主能金榜题名,并有社会声誉。

15、文曲化忌,亦主好学,但学业不顺,在外名声不佳,多遭人毁谤,文曲陷地化忌尤为不吉。

(文昌文曲合论)

1、文昌文曲,为人多学多能。若是二者之一于陷地单守身命,又逢羊陀火铃劫空等凶星同宫或冲破,则善于诡辩,常与人起口舌之争,有死不认错的习气,或自命清高,愤世嫉俗,多为怀才不遇的人物,华而不实,名利皆虚。故经云:"昌曲陷宫凶煞破,虚誉之隆"。

2、昌曲夹命最为奇,必是贵格。假如命在丑宫,文昌在寅,文曲在子是来夹,不贵即富,亦要命宫三方吉多方论。或命宫在未,昌曲在午申二宫来夹亦是。日月安命丑未,前后有昌曲或左右夹,男命贵而且显。

3、昌曲在巳亥守命,与庙旺之紫微七杀、天府、天同、太阳、太阴同,不贵即当大富,

4、昌曲在丑未宫坐命或,或同在迁移宫,必为卯时或酉时生人,三合吉星,为贵命,常侍君王之侧。

5、昌曲在辰戌宫从命,己年生人文曲化忌,辛年生人文昌化忌,壬年生人见羊陀,再行辰戌限,有水灾或被淹死。故经云:"昌曲己辛壬生人,限逢辰戌虑投河"。

6、安命寅申,本命之奴仆宫在丑未,文昌文曲同宫坐守,则命身必遇劫空冲照,再有羊陀,若行限至七杀或羊陀迭并,必死。故经云:"昌曲陷于天伤,颜回夭折"。

7、文昌文曲,女命不喜见之,虽聪明才华,机巧伶俐,但水性杨花,易招蜂引蝶,并多淫欲,故经云:"女人昌曲,聪明富贵只多淫"、"杨妃好色,三合文曲文昌;。

8、女命命宫、身宫、福德、夫妻宫见昌曲四煞兼化忌,若不为娼终夭折。

9、昌曲同居于福德宫,为"玉袖添香",必当大权之职,以命宫庙旺会吉方论,且一生亦多艳福。

10、文昌文曲会廉贞贪狼于巳亥宫坐命,为人心术不正,好虚夸,言语多虚少实,并为丧命夭折的格局,若命宫有化忌星,或会羊陀,决然寿夭。

11、昌曲破军逢,刑克多劳碌,为贫士,须防水厄。昌曲与廉贞破军在卯同宫,或与破宫在寅宫坐命,谓之"众水朝东",逢恶杀冲破,注定一世奔波,并常逢惊骇之事。

12、昌曲左右会羊陀,当生异痣。

13、昌曲禄存,尤为奇特,为吉利命式,一生名利双收。

14、禄存守命,三合得昌曲拱照,无不富贵。

15、天机太阴在寅申坐命,与昌曲同宫或加会,不论男女,皆有色情烦恼。

16、昌曲化科,均主吉利,庙旺吉力倍增,陷弱次之。入官禄宫化科,能考上大学。

17、昌曲化忌,入命宫,或在迁移宫,其人在外必有恶名,声誉不佳。见火星、铃星、擎羊、陀罗,其人必有牢狱之灾。二星入庙化忌,其凶较弱,仍主聪明。陷弱化忌甚凶,还有文书上的麻烦,多口舌是非,为人好说,劫辄损人,自私。

18、文昌或文曲入命宫,不论庙陷,均主人记忆力强,甚至过目不忘。

19、文昌文曲在巳酉丑入庙,安命宫于此,主聪明富贵。

20、文昌或文曲与贪狼同守命宫,主人风流而且虚伪,为官者亦主政事颠倒。

天魁天钺属火,南斗助星。二星为贵人星,天魁为昼贵,即天乙贵人;天钺为夜贵,即玉堂贵人。天魁天钺二星无强弱之分,为上上吉星,无论位于何宫皆具有吉的作用。

若人身命逢之,主聪明才智,外表有威仪,秀丽清白,心性仁慈,气质高雅,有肚量涵养,与人和睦相处。男子英俊潇洒,女子美貌端庄,一生必多获贵人相助。魁钺之一单守命宫,身材略瘦,圆脸,颏尖。魁钺在命身,人必好学,更得诸吉同宫,三合吉星守照,大利考学,年少必登科及第。逢凶忌,不为文章秀士,可为弟子之师。大抵此星,若身命逢之,虽不富贵,亦主聪明,外表稳重,受人尊敬。

天魁为昼贵人,天钺为夜贵人,白天生人(卯、辰、巳、午、未、申时为白天),命宫有昼贵;夜晚生人(酉、戌、亥、子、丑、寅时为夜晚)命宫有夜贵,皆是极吉之兆,主光明磊落,有尊贵的气度,能得高人赏识,贵人扶持。魁钺临于其它各宫,亦为美论。

1、甲庚年生人,安命在丑或未宫,魁钺亦在丑未,为"坐贵向贵",一生必多贵人助力,更得左辅右弼相聚,逢之无不富贵。

2、天魁临命宫,天钺守身宫,更迭相守,再得吉星会合,少年必娶美妻,遇难必得贵人成就扶助。

3、"天魁天钺,盖世文章",如命宫有天魁,身宫有天钺,主人文章盖世,金榜题名,为"天乙拱命"格,三合魁钺次之。

4、"魁钺同行,位居台辅",如魁钺守身命,更兼吉化拱照,无不富贵,三方次之。"贵人贵乡,逢之富贵",身命有魁钺贵人,又兼吉曜权禄来助是也。

5、魁钺夹命为奇格,大吉,必命正星庙旺会吉方合。假如壬癸年生人,安命在辰宫,天魁在卯,天钺在巳宫来夹命;丙丁年生人,安命在戌宫,天魁在亥,天钺在酉来夹命。若是命垣三方四正吉少,并无富贵,一生只得人缘而已。

6、"魁钺昌曲禄存扶,刑杀无冲台辅贵",诸星在命宫身宫为佳,三方次之,见刑杀冲会者平常。

7、魁钺辅弼为福寿,诸星在命身诸宫,福寿双全。

8、魁钺重逢擎羊、陀罗、火星、铃星、天空、地劫,痼疾尤多,易患多种慢性病。

9、女命魁钺守命,多受贵人之助,尤其是异性之助。

10、天钺带有桃花气息,而天魁则无。

11、五十岁后,限年逢魁钺,不应视为贵人,反而会遇小人。

属水,南斗第五星,化印,为官禄主。

天相星入命,主人相貌敦厚、持重,脸色清白或淡黄,方圆脸型,中等身材,入庙丰满肥胖,好酒食,衣禄丰足。言语诚实,事不虚伪,见人难,有恻隐之心,见人恶,抱不平之气。言行谨慎,思考周详,有正义感。人际关系良好,待人真诚,谦逊有礼,帮助他人多是发自内心而不计较报酬。心地善良、随和、宽容,做事认真,有较好的管理能力和处理事务的能力,并能做到牺牲自我的利益而服从大局。安份守纪,一生总是任劳任怨,忠心耿耿,适合从事辅佐他人的工作。天相星具备这些 秀的特性,因此十分讨人喜欢。

天相入命之人缺点为凡事过于谨慎,考虑太过,比较缺乏实行力及开拓力,知足常乐,故以从事幕后工作或秘书工作为宜。

不太擅长经商是天相星的又一特性,若从商亦必为良商。天相之人老实本份,不善于投机取巧,有时过分相 别人,机会来了又不容易很好地去把握,往往拱手让人。

天相星的女命,温和内向,有内在美,容貌端正稳重,皮肤细腻, 斯文守礼,不与人计较,得绕人处且绕人,事业心不强,不喜出风头管闲事,爱呆在家中。适合相夫教子,做贤妻良母,衣禄遂心。

1、天相为司爵之宿,主福善,化气曰印,十二宫中皆为福祥,不随恶而变志,不因杀而改移。

2、天相守命,若临生旺之地,虽不逢紫微,若得左辅右弼,则职掌权威,或居闲弱之地,也作吉利,主人衣食丰足。

3、天相得昌曲左右相会,位至公卿。

4、天相陷地,贪、廉、武、破、羊、陀杀凑,主人巧艺安身。

5、天相守命,遇火铃冲破,残疾、肢体受伤。在寅申巳亥有陀罗同守,不残疾即主牢狱。

6、天相较保守,一般不会强出风头,就是偷鸡摸狗,也是从犯。

7、天相与廉贞擎羊同宫于子午,为"刑囚夹印",主人刑杖难逃,有牢狱之灾,终身不美,招横祸。或天相在卯酉,擎羊同宫,对宫有廉贞,亦为此格。

8、天相会天府于身命,主人一生 游享福,并有高寿。

9、"天相之星女命躔,必当子贵与夫贤"。女命天相,甲年生人命坐午宫、己年生人命坐子宫、庚年生人命坐申宫合格,必作贵妇,一生荣华。

10、女命,"右弼天相福相临",定主福寿荣昌。

11、女命天相坐命,有帮夫运,三方吉拱可嫁富贵之夫。。

12、女命天相,忌文昌文曲冲破,必为待妾,如服务小姐、营业员之类,并且若非偏房,必有桃花,性生活需求多。天相与昌曲同宫的女命,虽然聪明,但最容易红杏出墙,或与人私奔,或者从事色情服务。

天相在子午,廉贞同

天相属水,能克制廉贞之火,使廉贞星的凶焰得以收敛。二星同宫入命,主人谦虚谨慎,做事负责,重感情,交游广阔,为人实在,人际交往中给人一种 赖感。

逢遇辅弼昌曲,职掌权威。遇禄存,主富贵。

擎羊同宫,一生是非不断。火铃冲破,残疾。廉贞化忌,主伤残血光,在子宫化忌为火入水乡,主失明。

甲乙丁己庚癸年生人,财官双美。甲年生人三方会齐化禄化权化科三奇,大富大贵。天相为印星,丁年生人邻宫巨 化忌和天梁夹命宫,为"刑忌夹印"之格,福不全美,易有刑讼之事。辛年生人邻宫巨 化禄和天梁来夹命宫,为"财荫夹印"之格,加吉主富贵。

安命在午,丙戊年生人擎羊同宫,擎羊化气曰刑,廉贞化忌曰囚,是为"刑囚夹印",为人凶狠,心术不正,邈视法律,必有牢狱之灾,遭官非,受刑责,终身不能发达,丙年生人有横死之虞。

廉相同宫坐命,宜担任公职,或服务性质的工作,或是辅助他人的行业,可取得较高的成就。若从事商业亦以辅助他人为妥,不宜自己做老板取顶峰,做头把交椅。

天相在丑未

受对宫紫微破军的影响,在丑未入庙的天相星颇有冲激力,能努力上进,吃苦耐劳,乙戊辛癸年生人,可望富贵。吉星守照,财官双美。会辅弼昌曲,位至公卿。火铃冲破,残疾。羊陀同宫,灾厄不免。

天相在寅申,武曲同

为人比较谦虚诚恳,颇富人情味,聪明好学,多 艺,社交圆满。

甲己庚癸年生人,加左右昌曲,不遇煞星冲照,宜从政,权高禄厚,可达到省厅级地位甚至更高,为宰辅之材。甲年生人化禄化权化科三奇加会,禄马交驰,贵至极品。庚年生人权禄重逢,禄马交驰,富贵不小。己年生人武曲化禄,财旺大发。

武相寅申,若会禄马,发财异乡,多数是富有的商人,一生多迁动。会吉众奔波出国,生意做得很大。

武曲化忌,一生欠顺利,或为技术人员。四煞同宫,财上有纠纷和破败,或被诈骗,或是投投资出去收不回来。会擎羊,有官非刑责。火铃冲破,肢体遭伤。

女命得武曲天相守命,多主丈夫富贵,为贵妇之命。加吉守照,旺夫益子。或有生意头脑,善良纯正,经商亦发。有煞同守,人为神经兮兮,陀罗同守,主人狡诈虚伪。

天相在卯酉

天相星为落陷,对宫为廉贞破军,不作忠厚论之。为人谨慎而擅长处理金钱,宜经商。乙辛年生人,吉利。甲庚年生人,主困。遇辅弼昌曲,羊陀煞凑,巧艺安身,遇擎羊,刑杖不免。火铃冲破,残疾。女命,逢昌曲冲破,必为淫欲之人,做别人情妇,感情上会乱来。

天相在辰戌,紫微同

辰为天罗,戌为地网,主人一生多有波折,不会吉而会煞,为臣不忠,为子不孝,人情淡薄。二星同宫加吉,主人勇敢坚强,有旺盛事业心,多数富而不贵,有虚名。遇左右昌曲,职掌权威。遇羊陀,只宜经商。火铃冲破,残疾。

甲乙己庚癸年生人,财官双美。甲年生人,廉贞化禄,破军化权,武曲化科,巨富,在戌宫更佳,因会照寅宫禄存星之故。乙年生人,紫微化科,得邻宫之天机化禄,天梁化权来夹,富贵。己年生人武曲化禄,立命在戌双禄朝垣,立命在子加会魁钺,富贵可期。庚年生人武曲化权,立命在辰,有申宫之禄存和子宫之武曲化权来朝,富贵。癸年生人,对宫破军化权,立命在辰,同时加会子宫之禄存星,双禄朝垣,富贵。

女命貌美有气质,但贪狼星守夫妻宫,加煞必会再嫁。

天相在巳亥

天相得地,对宫为武曲破军。为人甚为忠厚直爽,性格单纯,容易轻 别人而上当受骗。丙戊壬年生人为福,遇辅弼昌曲,职掌权威。

属水,南斗第四星,化福,为福德主。天同是一 福星,十二宫中皆作福论,有解厄制化之功。

天同坐命,面型方圆,两颊丰满,禀性温和,谦逊有礼,仁慈耿直,文墨精通,有奇志,无凶激。入庙身躯肥胖,落陷身材中等或短矮。

天同之福,表现在为人有些懒散,特别中在日常生活中会处和显现出来,凡事都懒得动,能拖就拖,这叫懒人有懒福,有坐享其成的意味在里面。理想很高,把未来构想得很好,然而付诸实现的行动却少,甚至会成为一个空谈的人。故天同喜煞星冲激,反而激发天同星的力量做到有所建树。

天同星的 点是生性乐观,不拘小节,在外颇受人欢迎。兴趣广泛,知足常乐,较少发脾气,不记恨,不树敌,为人幽默,自我感觉愉快。缺点就是有些好逸恶劳,行事顾虑太多,让机会白白地从身边溜走。男命天同单守命宫,有软弱可欺之嫌。

天同不论在何宫守命,其性情都有天真的一面,有时小孩子脾气十足。

天同入命,不论男女,大多长得胖胖的,自我约束力较差,易受外界的诱惑。女命天同星入命宫,面容姣好,略胖,皮肤白,待人亲切,中年后肥胖。

1、天同守命加吉,寿元长,无吉而会煞多,寿不长。

2、女命天同,外表乐观,内心多愁善感,意志不坚,易受引诱。逢煞冲破,刑夫克子;天梁、太阴冲破,宜作偏房。

3、女命天同入命会吉星,必是贤妇。寅宫坐命,甲年生人合格(禄存在寅与亥宫之廉贞化禄暗合),子年生人贤良;卯宫坐命,乙年生人合格;巳宫坐命,丙戊年生人合格;戌宫坐命,丁年生人合格;亥宫坐命,丙辛后生人合格。唯巳亥宫的天同,因与落陷的天梁星相对,虽美必淫,宜注意其缺点。

4、天同为福星,喜煞星激发其力量,以改变天同星怠惰的性情,然而煞星过多则又不宜。

5、天同与擎羊同宫,有血光之灾,肢体遭伤。

6、天同与陀罗同宫,体态肥满,身材不对称,视力有损伤,眼睛生得小而细长,可能近视、斜视、或者失明。

7、天同与昌曲同宫或加会,文学艺术之修养极高,并重视其它精神方面的享受,多靠 艺成名。

8、天同与天梁同宫或加会再遇地劫天空,对社会不满,逃避现实,恐转入宗教、神学、占卜等领域的研究,加截空及四煞,有出家为僧为道有可能。

9、天同与左右昌曲天梁加会,贵显。

10、天同星不宜六庚年生人,居酉宫则终身破败,有夭亡之虞。

天同在子午,太阴同

1、同阴在子,为"水澄桂萼"的格局,男子得之形貌潇洒,风度翩翩,温文尔雅 ,是书生型的美男;女子得之温柔秀丽,光艳照人,是个典型的美女。

男女都很有艺术细胞,生活乐观懂享受,有洁癖,异性缘厚,在外多得异性帮助。直爽、健谈、城府不深,会为别人作想而牺牲自己的利益。

见诸吉守照,富而且贵。左右昌曲加会,贵显无疑。

丙丁己癸年生人上格。丙丁年夜生人,富贵忠良,因丙年生人命宫天同化禄,辰宫天机化权,不忌羊陀冲照;丁年生人禄存在午宫对照,命宫太阴化禄,天同化权,辰宫天机化科,以上二者皆可获清要之职,为忠谏之材,大贵之命。癸年生人禄存在子,太阴化科,辅弼相逢,富贵,名扬天下。

女命性情温柔,形象气质好,一生荣华,宜晚婚。有一二煞星在三方四正,多作偏房,或嫁离过婚的老公。

火铃在命或迁移,反为凶兆。

2、同阴在午,二星俱陷,为漂泊之命,男女皆感情丰富、好幻想、脆弱,男命不利妻女,女命一生感情不顺,宜作偏房。

甲丁己癸年生人加吉,财官双美。丙戊年生人擎羊到午宫,反主事业有大成,为"马头带箭"之贵格,可为镇御边疆之将领,一般表现为远赴他乡立业,事业艰辛而后有成,苦尽甘来,最终飞黄腾达。若是煞星太多则又破格,会火铃,反主刑伤短寿,有牢狱之灾。

非丙戊年生人,加煞重,为奔波劳碌之人,技艺立身,身体瘦弱多病。

命宫在子午,无正曜,对宫为天同太阴

命宫无正偏曜,对宫是论。

命宫在午对宫天同太阴庙旺,为"日月并明"之格,甲丁己庚癸辛年生人,会左右昌曲,富贵。

命宫在子对宫天同太阴落陷,丁己庚癸年生人吉利。女命,宜作偏房。

天同在丑未,巨门同

人以同巨丑未为下格,颇适合做学问或搞研究工作。缘二星俱不得地,天同又是一个是非之星,二星同居一宫组合不佳之故。巨门星的缺点最容易表现出来。为人多嘴多舌,一生常招口舌是非。见羊陀,男女邪淫,身体遭伤,眼睛近视。火铃同宫,必生异痣。若逢恶煞多,死于外道。

甲庚年生人坐贵向贵,乙年生人官禄宫天机化禄,癸年生人巨门化权,辛年生人巨门化禄,加吉财官双美,但是非不免。丙年生人天同化禄,官禄宫天机化权,可以有富贵。丁年生人天同化权,天机化科,巨门化忌,纵发财亦必不久远,常与人起冲突。

为人心思细腻,明察秋毫,眼光独到,但品性自私,言行不一,小气多疑。加恶煞,言语动听,内怀奸诈。女命倔强、吝啬、爱摆面孔、小心眼、空话多,老公会怕她。

天同巨门在丑未在命,不论男女,一生辛劳,少年不利,多与人不和,人际关系不能圆满。有权禄在命宫可减弱这种不足。

命宫在丑未,无正曜,对宫为天同巨门

命无正曜,对宫是论。 书谓:"日卯月亥,安命未,蟾宫折桂之荣"。

命宫在未,对宫天同巨门,辛壬年生人上格,乙年生人次之,三合日月庙地,为"明珠出海格,见左右昌曲会合或夹命,主大富大贵。

命宫在丑,对宫天同巨门,昌曲在命宫,主人出世荣华,丙戊辛年生人上格。

天同在寅申,天梁同

财帛宫、官禄宫会太阴、天机,为"机月同梁"格,可作吏人,主刀笔成名。寅申二宫有天马,必然经常搬家,并远离故土,在他乡立业。为人稳重、热情、直爽、广交游,很会做人处事,精力充沛,性情活跃,好动。

"福荫聚,不怕凶危",二星同宫,一生多是逢凶化吉,遇难呈祥,且主寿高。甲乙丁己庚年生人,福厚,吉相逢,平生福寿双全。遇辅弼文昌,主贵显。

同梁寅申,大多有一技之长,声名在外,服务于相对稳定的机构,常身兼数职,会吉有官运,名利双收。

不会吉见煞,漂泊,一生虚名虚利,性情奸伪。陀罗同宫,肥胖,眼睛不好,性格偏激,又为伤风败俗之流。

命宫在寅申,无正曜,对宫为天同天梁

命宫无正偏曜,对宫是论,对宫有天同天梁,一生不惧凶危,并主有寿。有吉星坐守迁移宫,可为巨商高贾。羊陀火铃会合,平常之格。

天同在卯酉

独坐,对宫为太阴星。

乙丙丁辛年生人,财官双美,左右昌曲魁钺会照,此人定非凡品,不贵即当大富,或富贵兼而有之。

卯酉的天同为人普遍重感情,态度温和,给人一种安份守己的感觉,值得信赖。

受对宫太阴星有影响,喜欢文学艺术,重精神方面的享受,一生努力的程度不够,遇挫折易灰心失望,或者干事业后劲不足。

加煞,一生不能自主,从而受人驱策。

女命事业心不强,渴望安定充实的生活及其它精神方面的东西,命宫或福德宫加煞及桃花星,易与人私通或从事色情行业,丙丁年生人反多淫欲。

天同在辰戌

天同为平宫,对宫是巨门星。

脾气温顺,与谁都和得来,爱好自由,好学艺而多学少成。遇左右昌曲能够贵显。适宜公职,可为教师、学者、外务,或是一般工作人员。

羊陀同宫,身体遭伤,视力有损。遇火铃必生异痣。丙丁年生人利达,庚癸年生人福不耐久。

天同在戌,为反背,丁年生人寅宫太阴化禄、天机化科,命宫天同化权,辰宫有巨门化忌来冲,反为大贵之格,女命为贤妇。

天同在巳亥

入庙独坐。

显示人际关系广泛,好享乐,性格温和,办事拖拉,生活有些懒散。加吉事业定有成。天马在命或迁移,一生奔波。

受对宫落陷的天梁星的影响,四煞同宫或加会,有血光灾伤,残疾孤克,且主辛劳奔忙。

陀罗同宫,视力有障碍。遇火铃当生异痣。天同巳亥,遇左右昌曲,贵显。在巳,丙戊年生人财官双美;在亥,丙戊壬年生人财官双美。

女命,随和讨人喜欢,又经受不住诱惑,故评价不高,虽美而淫,感情有波折,加煞与人私通无疑,并多为职业妇女。

属土,南斗第二星,化荫,主寿星。

天梁星坐命宫,主人外表稳重温谦,老成持重,慈祥,长方面型,颧骨高,背微驼,略胖。清秀,聪明耿直,为人正直无私。好抱打不平,助人为乐,有扶弱济贫的侠士性格。光明磊落,临事果决,处理事务会站在公正的立场,不偏激歪曲,稳健而具有长者的风度,多受人尊敬,喜出风头,一生常为人排难解纷,但亦每遭误解,施恩反怨。天梁星入命者心肠仁义慈祥,对医药有研究和兴趣,尤其和中医中药、宗教数术天生有缘。其性清高,淡泊金钱,对钱财上的得失不太去计较。有才干、胆量大,只是好胜心强,有权力欲及领袖欲,多带三分傲气,一副高高在上,倚老卖老的德性。思想正统,坚持原则,不肯轻易承认自己的过失。

女命天梁,容貌端正,眼长鼻挺,温和直爽,人情味浓厚,柔中带刚,热心肠,喜欢帮助别人。入庙会吉星,多才艺,富贵双全。会昌曲,有文艺才华。会左右,正直宽厚,助人为乐,相夫教子。会羊陀火铃,孤克、招非、不洁。

1、天梁为荫星,好帮助、荫护别人是其特点。有解厄制化之功,正因如此,其人生亦每多危难,方能体现天梁的解厄制化作用。命宫或对宫有天梁,主有寿,乃极吉之星。

2、天梁守照,吉相逢,平生福寿。

3、天梁加吉坐迁移,乃巨商高贾。

4、天梁庙旺,与天机同宫,博学,关心政治,工翰墨,善谈兵,好眩耀才华。

5、天梁与天同聚于身命宫,不怕凶危。

6、天梁庙旺,左右昌曲加会,出将入相。

7、梁同机月寅申位,一生利业聪明(凶多不论)。

8、太阳、天梁、文昌、禄存会合,胪传第一名。

9、梁酉、月巳,却作飘篷之客。

10、天梁文昌居庙旺,位至台纲,必为高级长官,或在教育界扬名,同时文笔才秀,对古典的东西感兴趣。

11、天梁天同对居巳亥,男浪荡,女多淫。

12、天梁天马陷,飘荡无疑(巳亥申宫安命,天梁失陷,天马同宫是也)。

13、天梁陷地,见羊陀,伤风败俗之流。

14、天梁陷地,遇火羊破局,下贱孤寒夭折。

15、女命天梁陷地,淫而且贫。

16、天梁为清高之星,并不主富,其富多是由贵而来,有禄存或化禄同宫,虽能获厚利,反多困顿,有华而不实的一面。故经云:"禄遇梁荫,抱私财益与他人",多要以钱物助人,颇适合搞慈善事业。

17、天梁化权,有权柄操持,主掌刑法之任,操人生杀大权。

18、天梁化科,极吉,学习优秀,考试大利,出名,有官运。

19、天梁入命,多从公职,为公务员、政府官员、医生、药济师、教师、理事、顾问、司法官、文化人、新闻工作者、慈善家、警察等等。

天梁在子午

天梁入庙,对宫为太阳星。个子不高,略胖。人命得此,能获高寿,若与天同共守身命,终身不惧凶危。

天梁于此,经商不太有利,适合从政,干公职颇有发展,但多直言无忌,遭人误解,或受小人陷害。

文昌或文曲同宫,有官运,地位不低。与文昌、禄存会合,聪明过人,博闻强记,学习优异,考试第一名,并能一举成名。

丁己癸生人合局,众吉拱照会合,平生福寿双全。丁年生人,禄存在午宫,财帛宫太阴化禄、天机化科,事业宫天同化权,为"双禄朝垣"、"科权禄三奇"之罕有贵格,主大富大贵,名震世界。己年生人,禄存在午宫,命宫天梁化科,声名远扬,为官清正。癸年生人禄存在子宫,财帛宫太阴化科,富贵不凡。以上三者若得辅弼昌曲加会,出将入相,一方之主,政声卓著。

乙年生人,天梁化权,天机化科,魁钺加会,会左右昌曲,亦为大贵之命。

天梁在午会吉,为"寿星入庙"格,官资清显。

天梁在丑未

天梁旺,对宫为天机。身命宫于此,能获高寿。为人慈爱大度,稳重,做事细心,热心公益事业,仍以从政、干公职为佳,不宜经商做老板。

辅弼昌曲会,出将入相。昌曲同宫,出世荣华,位至台纲。得辅弼昌曲在邻宫来夹,亦是贵命。文昌、禄存会合,学业极佳,考试第一名。

戊年生人,坐贵向贵,太阴化权,为大贵之命。乙年生人,命宫天梁化权,对宫天机化禄,壬年生人,天梁化禄,会亥、卯宫之禄存,主人富贵双全,吉星相逢,平生福寿。

火铃羊陀同宫,奸诈,外君子而内小人,有诈骗的行为,小则骗财骗物,大则窃取政府权力。

天梁在丑,日巳月酉并明,不加煞,乙丙戊辛年生人,富贵双全。

天梁在寅申,天同同

财帛宫、官禄宫会太阴、天机,为"机月同梁"格,可作吏人,主刀笔成名。寅申二宫有天马,必然经常搬家,并远离故土,在他乡立业。为人稳重、热情、直爽、广交游,很会做人处事,精力充沛,性情活跃,好动。

"福荫聚,不怕凶危",二星同宫,一生多是逢凶化吉,遇难呈祥,且主寿高。甲乙丁己庚年生人,福厚,吉相逢,平生福寿双全。遇辅弼文昌,主贵显。

同梁寅申,大多有一技之长,声名在外,服务于相对稳定的机构,常身兼数职,会吉有官运,名利双收。

不会吉见煞,漂泊,一生虚名虚利,性情奸伪。陀罗同宫,肥胖,眼睛不好,性格偏激,又为伤风败俗之流。

天梁在卯酉,太阳同

为"日照雷 "、"日出扶桑"之格,主为人光明磊落,正直豪爽,思想正统,有时呆板,敢于同恶势力作斗争,对人真诚、热情。白天生人,富贵荣华,见诸吉守照,必大贵。

甲庚年生人见擎羊,主困,与父母缘薄,一生不顺。乙辛壬年生人,富贵双全。乙年生人,禄存在命宫,天梁星化权,权禄相逢;辛年生人,对宫有禄存,命宫太阳星化权;壬年生人,禄存在亥,命宫天梁化禄,皆是国家栋梁之材。

吉多守照逢,主人平生福寿。若会昌曲魁钺,早遂青云之志。昌禄会合,盖世文章,考试出类拔萃,名标金榜。

女命无煞同守,端正,早配贤夫。

天梁在辰戌,天机同

充满智慧,有高艺随身,即有专门特长或特殊才能,主人"工翰墨,善谈兵,必有高艺随身"。易在医疗界、法律界成名,或以某种学术成名。

为人好客,待人温和慈详,一副热心肠。心多计较,脑子转得特别的快,爱辩论,长于口 ,言语不俗,高谈阔论,喜欢对政治发表意见,评论天下大事,有时唾沫横飞,华而不实。若会左右昌曲,文为清显,武为忠良,富贵,待人慈祥。若有擎羊同宫或会合,早年有刑克六亲之事,晚年孤独,骨肉无情,或分离。遇羊陀及空亡守照,六亲缘薄,宜僧道,或宜从事学术研究,如哲学、宗教、占卜学等。

见火铃,诡诈,其性狂傲,四煞会合,心术不正,加吉曜则为王,无吉曜则为寇。

乙年生人狡诈,并刑克。戊年生人天机化忌,会羊陀,烦恼特别多,心神不宁,迷惑,疑神疑鬼,终身不顺。壬年生人多虚少实。

女命心多计较,待人客气得过份,有时显得婆婆妈妈。

天梁在巳亥

落陷独坐,对宫为天同。 人评价不高,不见吉星会合,作为不大,多为贫贱之命。乙丙戊壬年生人,吉众会合亦有富贵,其事业必在艰难困苦中奋斗,始有较大的发展,一生总是辛劳异常。

为人热情过分,凡事短虑,其性清高,自己腰无半文,却有时视钱财如粪土的气慨。慷慨,欠缺金钱观念,不善理财。脾气古怪,好胜,爱出风头。自作多情,为人作嫁,又时时费力不讨好,一生常遭人误解。

"天梁天马陷,飘荡无疑",男命逢之,若会有吉星,主远离故土获得发展,不见吉星则有浪荡之嫌,有不务正业之倾向,经常转职,甚至流落他乡。加桃花星则附弄风骚,好色多淫。

女命逢之则多淫,爱情不专,与人私情能免,不见吉星来会,必为贫穷之命。女命宜作偏房、填房,与已婚者恋爱,或者嫁离过婚的老公。

若见羊陀加会或同宫,伤风败俗之流,或有邪癖。加羊陀及诸煞曜凑合,多下贱,从事地位不高的工作。遇羊陀火铃同宫加会,下贱、孤寡、夭折,一生多灾多难,甚至违法乱纪,暴病而亡。陀罗同宫,必有牢狱之灾。天马同宫,飘荡无疑,终身奔走,见煞,死于他方。劫空同宫、或会照、或夹命,贫无积蓄,一生晦气,送上门的机遇都会错过。

属木,南斗第三星,化气为善,为兄弟主。

天机星入命,身材适中,入庙肥胖,落陷则较瘦,多数情况下是中等肥胖的体态。吉星会合,心地善良,孝义六亲,外在形象端正稳重,作事有方。天机的性格较急,有灵机应变之志,头脑反应敏捷,说话速度快,一生劳心。求知欲强,多学多能,但仍以专精一艺为佳。对哲学、宗教、神秘事物比较有兴趣和爱好。天机在命,只要不与凶星同宫加会,则重感情,乐于助人,喜欢以理服人,心肠也直率坦白。

天机坐命之人比较擅长于交涉、策划、剖析,足智多谋,行事颇有条理,有设计创新的 能。天机是一 动星,常见异思迁,一山还望一山高,故有不切实际的倾向。加恶星好赌。

天机入命的女性,性刚,把持家政。心地善良,勤劳孝顺,机智灵巧,思虑多,待人热情大方,吉星拱照,旺夫益子,有权禄则为贵妇。

1、天机与天梁同宫,或天机在命宫,天梁在身宫,此人必有高艺随身。

2、天机与天梁、左辅右弼、文昌文曲交会,文为清显,武为忠良,再加会天魁、天钺、化禄、化权、化科,位重权高,会禄马,财源茂盛。

3、天机若居陷地,羊陀火铃冲破,则为下局,纵有财官显贵,亦不久远。宜做做小生意,仍会频频改行,不然就是巧艺之辈,凭技术过活。

4、天机与羊陀火铃同宫,易逢血光之灾,一生常遇虚惊,处事冲动,并容易盲目作出决定,平时看起来忙忙碌碌。天机在陷弱之宫与羊陀火铃同宫,一生多是非,鼠窃狗偷之辈,具犯罪意识,并有牢狱之灾。若是天机在巳亥宫与陀罗星同宫,绝对会坐牢。

5、天机与劫空同宫,一生多遭挫折失败,从而对社会失望,产生逃避现实的倾向,思想超脱,转向哲学、宗教、玄学的研究。

6、天机与昌曲同宫,勤奋好学,天赋高,文采好,聪明过人,记忆力强,富于研究精神,容易在技艺、学术方面成名。

7、天机化禄,具聪明才智,社交广,人际关系佳,一生财运好,变动多。

8、天机化权,为人固执,脾气古怪,能操持权柄,并富智谋奇计,一生亦多有迁动之事。

9、天机化科,为人清白,聪明机智,到处有声名。

10、天机化忌,不宜经商,只宜研究学问,搞发明创造。性格多意气用事,一生不顺,挫折多,凡事易钻牛角尖,多空想、悲观、绝望,对宗教、哲学、算命等有兴趣。与凶星同宫加会则短寿,甚至有犯罪被枪毙或自杀的可能。

11、天机、天梁、擎羊会,早有刑而晚见孤,女命,宜作偏房或晚婚。

天机在子午

入庙独坐。

为人厚道,有时也颇为自负,从而引起他人的不快。

大多身躯肥满,并有专门技术才能,容易从事技术工作,会在公众机构任职,为医生、技师、工程师、律师、企划人员、创作设计者、编辑等。

乙丙丁己庚壬癸年生人,财官双美。乙年生人,天机化禄,天梁化权;丁年生人,禄存在午宫,官禄宫太阴化禄,财帛宫在同化权,命宫天机化科,再会左右昌曲,领袖之格,为部长级以上的官员;己年生人午宫有禄存,财帛宫天梁化科,天魁同宫或对照;庚年生人天同化科,禄存在申,立命在子吉利;壬年生人天梁化禄,但会擎羊,福不全美;癸年生人禄存在子,太阴化科,迁移宫巨门化权,富贵。

女命,持家有道,会吉,福寿双全。唯天机在子,不利婚姻。

天机在丑未

落陷独坐。

四煞冲破,下局,宜经商或巧艺谋生,加恶煞多,鼠窃狗偷之辈。

善良忠厚内向,重感情,明理,不爱与人计较,大多作为不大,地位不高。

丙丁壬年生人,财官双美。丙年生人禄存在巳,财帛宫天同化禄,天机化权,立命在丑,为科禄巡逢,又为禄合格,可望富贵,女命不利感情;丁年生人财帛宫天同化权,天机化科;壬年生人对宫天梁化禄,禄存在亥,若立命在未吉,会辅弼昌曲,文为清显,武为忠良;乙年生人,禄合吉利。

天机在寅申,太阴同

一生多走动,难免跋涉他乡,男女皆易有桃花外遇,与人苟合。其人性情温柔,进退不决。

如天马在命宫或在迁移,一生必多外出,远行,离开生长之地到远方定居,甚至浪迹天涯,迁动出国。

天机、太阴、天同、天梁加会,为"机月同梁"格,不宜自己做老板,多会在公家机构服务,从事设计策划或处理事务的工作,经常外出公干。

此为紫微天府夹命,加吉生性乐观,幽默风趣,一生快乐,可成贵格。

甲丙己癸年生人,财官双美。丙丁年生人吉众会合,主大贵。

四煞同,男奴仆,女为娼。昌曲同宫,男女皆感情复杂,主聪明机巧,再不加吉,男宜为仆从下属,一般办事员;女命则多从事服务性质的工作,易红杏出墙,甚至成为娼妓。

天机太阴在寅申,女命漂亮多情,虽富贵,不免淫佚,福不全美,宜从事美容、护理、化妆品推销、导游等职业。四煞冲破,主淫贱,或为人情妇,与人私通,或为娼妓,并主刑克,加左右昌曲天姚,夫妻宫、福德宫又见煞,方作此论。

命宫在寅申,无正曜,对宫为天机太阴

本宫无正曜,对宫是论。巨门太阳拱照,亦是奇格,命宫在寅比在申吉。

为人豪爽大度,热情、外向,语言丰富健谈,胸无城府,喜欢凑热闹,交游广阔,一生常招人误解。

昌曲在命宫,富于文艺细胞,亦才学过人,但为人多虚少实。陀罗火铃在命宫,主残疾离乡,一生刑克牢狱。天空地劫在命宫与迁移,主人对自己毫无约束力,虚名虚利,会天马主漂泊。

命宫在寅,太阳居午守官禄宫,甲丁己辛年生人,会吉星主有大富贵。

命宫在申,太阳巨 均为陷地,主人终身辛劳,庚癸年生人吉利。

天机在卯酉

中等身材,不胖。思想敏锐,长于分析,口才流利,才华特异。

男女皆无祖业可享,退祖自兴,白手成家。见羊陀,男女邪淫,好弄是非,三合煞凑,必遭火厄。

女命巨门天机同宫,则为破荡的格局,虽富贵不免淫佚,四煞冲合,淫贱刑克,见昌曲,水性杨花,婚姻大多不美。

"巨机同宫,公卿之位",以天机巨门在卯宫方合此格,亦要乙辛丙年生人加吉才算,乙辛年生人最为上格。乙年生人禄存在卯,天机化禄;辛年生人禄存在酉,巨门化禄;丙年生人天同化禄,天机化权,魁钺会合,以上三者并会左右昌曲,必为朝中显宦,有极品之贵。

酉宫比卯宫差,因"巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣",纵会吉富贵亦有限,乙辛癸年生人,财官双美,丁戊年生人,成败进退,虽富贵,不耐久。辅弼昌曲化吉凑合,乙丙丁辛年生人亦主财禄丰足,加四煞,不美。

命宫在卯酉,无正曜,对宫为巨门天机

命宫无正曜,对宫是论,吉则减半,凶则加凶。遇四煞拱照,一生遭凶。天机巨门在对宫,有煞星,主人奸诈狠毒,富于阴谋。

乙丙丁戊辛壬年生人,会遇吉星,亦主富贵。

天机在辰戌,天梁同

充满智慧,有高艺随身,即有专门特长或特殊才能,主人"工翰墨,善谈兵,必有高艺随身"。易在医疗界、法律界成名,或以某种学术成名。

为人好客,待人温和慈详,一副热心肠。心多计较,脑子转得特别的快,爱辩论,长于口 ,言语不俗,高谈阔论,喜欢对政治发表意见,评论天下大事,有时唾沫横飞,华而不实。若会左右昌曲,文为清显,武为忠良,富贵,待人慈祥。若有擎羊同宫或会合,早年有刑克六亲之事,晚年孤独,骨肉无情,或分离。遇羊陀及空亡守照,六亲缘薄,宜僧道,或宜从事学术研究,如哲学、宗教、占卜学等。

见火铃,诡诈,其性狂傲,四煞会合,心术不正,加吉曜则为王,无吉曜则为寇。

乙年生人狡诈,并刑克。戊年生人天机化忌,会羊陀,烦恼特别多,心神不宁,迷惑,疑神疑鬼,终身不顺。壬年生人多虚少实。

女命心多计较,待人客气得过份,有时显得婆婆妈妈。

命宫在辰戌,无正曜,对宫为天机天梁

命宫无正曜,对宫是论。对宫天梁加吉星,可为巨商高贾,并主有寿。吉星少可为人师表,在教育部门工作,或从事的工作与口才有关。

男命中等个子或偏矮,背微驼,女命颇富气质,有古典美。主人有高艺随身,工翰墨,善谈兵,一生常逢凶化吉,遇难呈祥。其人好摆架子,自命不凡,富口 ,最能诡辩。羊陀火铃会合,主人奸诈,多成多败,一生好行奸弄巧,并主有牢狱之灾。见羊陀,少年刑克,老来孤独,与六亲不睦。不论富贵贫贱,多属离婚之命。

大多聪明机智,手段过人,能白手创业,但终究是名大于利。对宗教、占卜、神秘文化有兴趣,会遇四煞,主为江湖术士,挟一技而走天涯。

有文昌、文曲同宫或会合,为"桃花滚浪格",男女逢之,皆主淫乱。

见左右昌曲并吉化,文为清显,武为忠良。

命宫在戌,寅宫太阳巨 入庙旺,甲丙丁己庚年生人,富贵。

命宫在辰,申宫太阳落于偏垣,庚癸年生人会吉星,亦主吉利,宜学问或经商。

天机在巳亥

独坐,巳比亥佳,因对宫太阴入庙之故。

想象力丰富,智商高,特别聪明,有经商赚钱的天份。不见吉而见煞,工于心计,为人狡猾,很会算计,好饮酒,早年离家,一生奔波。

丙戊壬年生人合局,但福不耐久。左右昌曲魁钺凑合,乙丙丁年生人,亦主富贵。

陀罗火星同宫,刑狱。加羊火忌,下局贫穷,只宜做小生意或从业巧艺谋生,终身不能发达。

属土,南斗诸星之首,化令星,为财帛、田宅主。

天府入命宫之人,相貌清奇,中等身材,脸呈圆形,体态丰满肥胖。性格温和厚重端 ,精神饱满,不拘小节,具有人情味和同情心,多朋友知己,能孚众望,一生多得贵人相助。天府星有安于现状的心态,欠缺开创力和冲刺力,奋斗到了一定的层次就懒于突破了。其有权力欲望,爱惜钱财,喜欢储蓄,会六吉星,忠厚善良重感情,可当财经大任或从事管理方面的工作。

女命天府,有贵妇人的气质,身体略胖,中年后大多会肥胖。温柔有同情心,为人稳重,不感情用事,行事有理智,善于处理人际关系。

1、天府遇禄存、武曲,有巨万之富。

2、天府和羊陀火铃会合,奸诈虚伪,诡计多端,擅施阴谋权术。

3、天府不喜四煞冲破,则无官贵,但亦主财田富足。

4、天府为财库,落空亡(地劫、天空、截空、旬空),则为"空库",主人孤立。

5、天府喜紫微、天相、文曲、文昌、左辅、右弼、禄存、天魁、天钺、权、禄会合,能得大富大贵。

6、天府入命,有领导才能,但为人小心谨慎,有些欠缺开创力。

7、天府最喜见禄存和化禄,逢之无有不富。

8、天府与天姚同宫,又见煞,为权术阴谋之士。

9、天府临戌有星扶,甲己年生人腰金又且富。

10、天府、天相乃为衣禄之神,为仕为官,定主亨通之兆。

天府在子午,武曲同

武曲与天府皆属财星,二星同宫,当然吉利,并主有寿。

为人擅长经营,有优秀的管理企划能力,易成大事大业,财运方面会很有发展,但若四煞同宫,钱财遭损。

丁己庚癸年生人,财官双美。左辅同宫,尊居万乘,地位高。遇左右昌曲,必高官厚禄,贵显无疑,不然亦是财务主管或大商人。加禄存,主富,会吉多,有巨万资产。加魁钺,为财赋之官。

庚年生人,立命在子,禄存在申,命宫有武曲化禄,必成富豪。己年生人,禄存在午,武曲化禄,巨富。甲年生人,武曲化科,财帛宫廉贞化禄,立命在子科禄巡逢,立命在午双禄朝垣,皆是富贵不小。

女命能干,志气非凡,会禄存为贵妇。不加吉而见凶星,婚姻不美,并有刑克。

天府在丑未

天府为财帛、田宅主,在丑未宫得太阴、太阳二星来夹,乃"日月夹财"之格,加吉星,不权则富。左辅右弼同宫,尊居万乘。昌曲夹命或会遇辅弼,高第恩荣。

羊陀火铃会合,主奸诈;落空亡,主孤立。对宫廉贞七杀有擎羊或陀罗同守,定有牢狱之灾,决配千里。

天府在丑,丙戊辛年生人,左右昌曲魁钺会照,或得左右昌曲夹命,财官双美,纵不权贵,亦有富奢之份。

天府在寅申,紫微同

"紫府同宫,终身福厚",要会吉方作此论。"紫微天府,全依辅弼之功",寅申的紫微若有左辅或右弼同守或加会,方用美论,吉利大增。

紫府寅申,一生有财产地位及名声,精神反而会时感空虚,以孤论之,与六亲缘浅。会羊陀火铃,奸诈,虚伪透顶。落空亡,孤立,六亲缘薄。逢辅弼,拥有高地位。逢昌曲,名声大,巨万之资。辅弼昌曲同宫加会,高第恩荣,必为权贵人士,政界要员,社会名流。

甲庚丁己年生人,享福终身。甲年生人禄存同宫,财帛宫廉贞化禄,官禄宫武曲化科,终身富贵,逢左右昌曲,贵至极品。

女命,见恶煞,再嫁,壬甲年生人,富贵。

天府在卯酉

对宫为武曲七杀,可掌财权。遇禄存昌曲,必有巨万之资。

甲庚年生人不贵,先大后小,有始无终。会四煞,奸邪,落空亡,孤立。迁移宫有煞曜化忌,遭车祸刑伤。

天府在卯,乙丙辛壬年生人财官双美,己年生人,主贵。

天府在酉,乙丙戊辛壬年生人,财官双美。

天府在辰戌,廉贞同

适宜从政,或从事财政、金融、房地产开发以及文艺事业等等。

大多生于富贵或小康之家,胖胖的身材,为人宽厚,口才好,圆滑擅交际,办事认真负责,能获众人之信任,易掌权,一生多获亲友之助而至成功,声名在外。

甲己庚壬年生人,财官双美。甲己年生人,多为财政大员,行政长官,如是从商者,可成巨富。左辅同宫,能爬上领导阶层,会吉星众,大富大贵。文昌同宫,好礼乐,性情好,语言动听。

羊陀火铃会合,主人奸诈。落空亡,主人孤立。擎羊同宫,是非日有。陀罗同宫,脓血不免。火星同于陷空之地,主人投河自尽。

丙戊年生人招非,成败进退,遇火铃,必有牢狱之灾,甚至罪大恶极被处枪决亦有之。

对宫七杀,可显于武职,加凶煞,易阵亡,或死于意外事故,不然残疾。

天府在巳亥

对宫为紫微七杀,是最有权势的组合。乙丙戊辛壬年生人吉利,财官双美,昌曲同宫,主大富贵。得吉星会聚,一生总遇贵人提携,平步青云,富贵,寿考。

遇四煞,奸诈,落空亡,孤立。

贪狼属水木,北斗第一星,化桃花杀,主祸福。

入庙则主人长耸肥胖,眉骨较高,落陷矮小,声高量大。

凡贪狼入命宫之人,非常情绪化,性格都比较复杂,不安定,好动,善于交际应酬,一生都会广交朋友,天性乐观,物质欲望都很强烈,喜欢吃喝享乐,烟酒嫖赌无所不能。为人不拘小节,情绪起伏变化大,有时爱耍小聪明,施人以小恩小惠。口才流利,夸口,好吹牛,高谈阔论,有浮华而不切实际的倾向。存在很强的侥幸心理,性喜投机,好冒险,希望一朝出现奇迹而横发,办事耐性不够。对钱财较为大方,浪费金钱,一生财物亦多虚耗。生活上喜欢对求刺激,什么事都要图个新鲜、快意,不耐平凡,不安于现状,总希望在做事上有所突破,故而有不能脚踏实地的毛病存在。

贪狼守命好神仙之术,喜佛道气功神秘文化的研究和探讨。

性格较急,心多计较,不耐静,作巧成拙,好赌博花酒,好色。贪狼入命之人,不论男女,除极个别例外,绝大部分人都有桃花或外遇。

女命,性感,早熟,体态丰满有诱惑力,性欲强,志高性刚,社交广。

1、七杀、贪狼、破军三星在命盘上永远相互会照,主改革开创,破旧立新及强劲的冲刺力。贪狼会吉(辅弼、魁钺、禄存、化禄、化权等)则为军政要人,商界领袖,富贵扬名,加恶煞好酒色,好赌, 纵物欲享乐,花天酒地。

2、贪狼为大桃花星,逃不过色情的诱惑,加会擎羊陀罗,很好色,男命一生桃花多,并有嫖妓的嗜好;女命则淫荡,性行为开放,命身二宫有煞,恐为娼妇。经云:"贪狼加杀同乡,女偷香而男鼠窃"。贪狼在命,七杀守身,会煞曜,主人偷花淫奔,男有穿窬之体,女有偷香之态。贪狼在命,破军守身,会煞曜及天马,男命性喜游荡,狂醉豪赌,嗜色如命;女命浮荡,不安家室,好交朋结友,与人私通或淫奔,故经云:"耗(即破军)遇贪狼,逞淫情于井底"。

3、贪狼居亥子,为泛水桃花,主淫欲,见羊陀,必为色中饿鬼,女命人尽可夫。

4、贪狼星遇地劫、天空、截空、旬空及天刑同宫者不作淫欲之论,能习正,多有虔诚的宗教信仰,并做到清白端正。

5、贪狼喜与火星、铃星同宫或加会(三方见武曲更佳),反作富贵之论,有意想不到的好运降临,或主武职贵显。会火星,为"火贪同行"格,名望高,能暴发;会铃星,为"贪铃相逢格",能掌权,经商做老板,财运横发。经云:"贪狼火星居庙旺,名振诸邦"(安命四墓,三方吉拱尤美。卯宫安命,无煞次之,居羊陀空劫不合此格)、"贪铃并守,将相之名"(辰戌丑未子宫安命,加吉,戊己年生人命格)、"贪狼火铃四墓宫,富豪家资侯伯贵"(辰戌宫佳,丑未次之,若守照俱可论吉,加羊陀空劫不合此格)。

6、贪狼入庙寿元长,或贪狼加吉,又坐长生于寅申巳亥宫,主寿考。

7、贪狼紫微同宫于卯酉,如无制,是无用之人,得辅弼昌曲夹制,则无此论。

8、贪狼武曲同宫,先贫后富,三十后发福,但为人悭吝,损人利己。

9、贪狼武曲同守身宫,无吉命反不长。命无吉曜,身宫为武曲贪狼,主孤贫。

10、贪武同行加吉,主人威压边夷。

11、贪狼与文昌、文曲同宫,为人必多虚少实,给人以假象,善巧骗。

12、贪狼擎羊居午位,丙戊生人镇边疆,为"马头带箭"格,富而且贵。

13、贪狼入命,申子辰年生人命坐子宫;寅午戌年生人命坐午宫;亥卯未年生人,命坐卯宫;巳酉年生人命坐酉宫,为"贪会旺宫",主人品性可能不正,物欲享乐,不明是非,有时糊涂,不聚财,一生作为不大,加煞有偷盗的行为。

14、贪狼与廉贞星同宫于巳亥,男浪荡,女多淫。主人不纯洁,加煞酒色丧生,遭官刑,孤贫、破相、残疾。

15、贪狼化禄,财旺,相识满天下,有意外好运,多艳遇,并得异性之助,见火铃暴发。

16、贪狼化权,有权柄,名望高,好享受,有意外好运,财佳。

17、贪狼化忌,好酒色,多是非,易有牢狱刑伤,疾病多在下半身。贪狼在辰戌不畏化忌,水二局生人贪狼之不畏化忌。

18、贪狼入命,是玩"空手道"的高手,善于通过人际关系而达到目的,空拳觅利,不造合搞什么"勤劳致富",宜从事投机事业,社交性的工作,适任于演艺、艺术、文化、饮食业、证券、金融、广告、旅行社、营销、公关、教育部 等,不少为个体经营者、公司老板为贪狼坐命。

贪狼在子午

旺宫,独坐。丁己年生人福厚,昌曲同宫,多虚少实,

主人口才好,善于待人接物,有修养,喜好文学艺术,感情较为复杂,好幻想。

1、贪狼在子,丙戊庚年及寅申年生人下局,左右昌曲加会,横发横破。申子辰年生人,终身不能有为。

火星、铃星同宫,加吉,戊己年生人,将相之材。擎羊同宫,为屠宰,从事低贱的职业,若加会左右昌曲,会做老板,一生必遭大破败,并难东山再起。

擎羊同宫或会擎羊陀罗,并会桃花诸曜,为泛水桃花,主淫欲至极,因色亡身。

2、贪狼在午,木火通明,主人聪明有为,丁己年生人福厚,庚年及寅申年生人,终身不能有为。

丙戊年生人,擎羊同宫反吉,为"马头带箭"格,富且贵。宜武职、经商,且主人会远走他乡,在外创业。女命逢之主淫贱,多因暗昧之财起家。

贪狼在丑未,武曲同

为"贪武同行格",武曲为财星,太阳在寅申,太阴在子丑来夹,又为"日月夹财格"。经云:"武贪不发少年人"、"贪武墓中居,三十后以发福"、"日月夹财加吉曜,不权则富"、"先贫后富,武贪同身命之宫"。

这种格局大多是先贫后富,年轻时劳苦或系平常之人,三十岁后运气亨通,财运甚旺。左右昌曲在三合方加会或在邻宫来夹命,定是吉格。会火星铃星,上吉,必定横发,多为商人、主管人员、老板。戊己庚辛年生人,见火星、铃星同宫为贵格。癸年生人暴发,不耐久。甲年生人坐贵向贵,陀罗入庙,科权禄加会,经商大富。立命在未,庚年生人武曲化权,坐贵向贵,吉格。

武贪丑未,有桃花,为人悭吝奸狡,肚量狭小,贪得无厌,口是心非,自私自利,加凶星更甚,每存肥己之心,并无济人之意。

女命神经质,小气吝啬,言语虚诈,贪得无厌。

贪狼在寅申

贪狼平,对宫廉贞。多才多艺,善于为人处事,志高气傲,喜欢政治。

文昌或文曲同宫,主人多虚少实。庚年生人,财官双美。甲戊己年生人,宜经商发财,遇火铃,突发横财,大富贵。

1、贪狼在寅,见禄存或化禄,方有作为。陀罗同宫, 曰风流彩杖,淫乱,因色致祸。会擎羊、天刑,有牢狱之灾。

2、贪狼在申,金生水得以源远流长,一生奔波,历受艰辛而后有成,也能发一时之财。主人智慧过人,甲戊己庚年生人富贵。癸年生人,木逢金制,科权夹命,双禄朝垣,遇火铃极贵,再会辅弼,名震天下。

辛年生人陀罗同宫,为屠宰,地位低下。

贪狼在卯酉,紫微同

为人较爽直,反应敏捷,花钱大方,擅长社交,手腕灵活,有很强的外交才干和办事能力。

贪狼为大桃花星,与紫微同宫于卯酉,为"桃花犯主"的格局,好酒色,为人风流,时有艳遇,遇咸池、沐浴、天喜、化科、大耗等星,淫不可言。

有禄存、左辅、右弼、文昌、文曲、化禄、化权、化科、火星、铃星当中的一星同宫,方作吉论,吉星越多,富贵越大。无辅弼昌曲夹制,则桃花犯主,是无用之人,不忠不义,匿近奸人,心术不正,常与不三不四之人交往。昌曲同宫,有富贵掌权,有官运名声,但为人多虚少实,好吹牛,言而无信。

见火星或铃星同宫,为贵格,与火铃加会亦为贵格,仍以火铃在命宫更佳,乙戊己辛壬年生人,吉利。甲庚年生人,贵不耐久。会劫空四煞,有宗教信仰或为僧为道,或是江湖术士。

劫空同在命宫,好神仙之术,对宗教、中医、占卜、神学、气功多有研究和爱好,从事气功和法术的修炼可达较高程次。

武曲破军守财帛宫,见煞星同宫,浪费成性,不聚财,钱财到手成空。

女性,多生得性感、貌美,会遇众多追求者,一生感情生活不平稳,爱情不顺,必有多次恋爱之经历。见羊陀昌曲天姚等星,性生活需求多,淫欲,一生和多个男人发生关系,或者落风尘,做三陪女郎,娼妓,夫妻宫、子女宫、福德宫见凶星,更验。

贪狼在辰戌

入庙独坐,对宫武曲,遇吉星,可为巨商高贾,三十岁后必定发达。

辰为天罗戌为地网,遇火铃,助其冲出天罗地网,无羊陀空劫,能成富贵,为主管、老板、大商人或武职峥嵘。

戊己年生人财官双美。癸年生人,福不耐久。

辰戌丑未年生人,落空亡,反习正,落入截空亦然,无不良之行为,多有专 技术在身,或以技艺成名。天刑同宫,武贵,宜在军界、政界发展。

加吉星,寿元长。

昌曲同宫,多虚少实,浮华,宜从事教育工作。羊陀同宫,男女邪淫,为屠宰。

贪狼在巳亥,廉贞同

二星俱为陷地,格局较差。廉贪巳亥,生得中等身材,皮肤黄白,胖瘦适中,待人圆滑,语言丰富,同时少有主见,感情冲动,性格易喜易怒,没有定性。对此二星同宫, 人之评价甚低,贪狼为大桃花星,廉贞为次桃花星,男命得之必是好色之徒,性喜淫乐,赌赙花酒,加会凶星,酒色致祸丧生。诗云:廉贪巳亥宫,遇吉禄盈丰。应过三旬后,须防不善终",一生多遭凶险, 死一生,煞多短命。

女命则浪荡多淫,水性杨花,必遇婚变。与四煞、天姚、咸池同宫加会,淫荡无耻,必为娼妓。女命廉贪守命多为偏房宠妾,或嫁高过婚的老公。

会天马,多主早年离开故乡,外出谋发展。可能会从军,或主人流荡天涯,一生奔波不宁,加凶星则下贱孤寒,弃祖离宗,死于他乡。

昌曲同宫,为人多虚少实,品性卑劣,要防车祸、空难、或从高处跌下等意外而致死亡。昌曲和化忌星同宫,丙年生人必有大祸,多招横死。

戊年生人贪狼化禄,并遇禄存,见火星铃星同宫加会,主大富贵,或为军队之高级将领,政界 人,或名震江湖之草莽英豪,或工商界之巨富。

廉贪在巳,庚年生人遇擎羊于酉地,牢狱难逃,辛年生人禄存在酉,可以有富贵,然终不得久远。

廉贪在亥,为"泛水桃花",壬年生人富贵,为福不久;甲年生人会擎羊于卯,牢狱难逃;癸年生人陀罗忌星同宫,不务正业,从事犯罪活动,或不三不四的勾当,多属孤贫、破相、残疾、寿夭之命。

属水,南北斗,在天为月之精也,化富,为财帛、田宅主。太阴星主富,而贵较次之。男得之为母星、又作妻宿,又作女星,女得之为母星,女星。

太阴星在命盘中随时辰不同而变化其光芒,如子宫的太阴星象征子时的月亮,酉宫的太阴星象征酉时的月亮,依次类推。

太阴入命宫,面方圆,中等身材,略胖,皮肤白晰。心性温和,清秀耿直,聪明俊秀,外在形象气质佳,性情端 ,谦虚有礼,工于心计,人际交往中懂得采取妥协的方式,避免正面冲突,会圆满处理各种关系。不论庙陷,皆有文学艺术方面的修养,文 好,博学多能。有洁癖,注重生活情趣,是唯美主义之人。性格好静,对哲学、心理学、美学、神秘学均有兴趣,喜欢沉思,心思细腻,富于想象力,思维超越现实,甚至有多愁善感的倾向。大多对人生构想得很浪漫,而有时却不愿意去付诸实行。男女皆异性缘多,易犯桃花。

男命风流倜傥,儒雅,性急心直,并容易与女子亲近,其举止有时有些女性化,娘娘腔,与煞星同宫则并不一定如此。

女命明眸皓齿,美貌动人,柔情似水,很令男士倾倒。

1、太阴守命,喜夜生人,日生人最不宜落陷宫,陷则克母,男且克妻。太阴化忌若与煞同守,母必先亡。生于夜晚,太阴虽在陷宫不作凶论;若生于白天,太阴在庙旺之宫定命亦不全美。

2、太阴喜左右昌曲魁钺禄存守照并吉化,入庙见诸吉,富且贵。

3、太阴在身宫逢之,主有继母、庶母,或随娘继拜、离祖过房,以身宫在迁移宫,太阴落陷,方作此论。或太阴在身宫陷地,与四煞同宫,或与辅弼魁钺之一同宫亦作此论。

4、太阴在命宫或身宫,庙旺,主人一生快乐。加煞守,一生不快乐。

5、太阴守命,落陷,与羊陀火铃同宫,肢体伤残。

6、太阴禄存同宫,左右相逢富贵翁。

7、太阴与羊陀同宫,主人离财散。

8、太阴与文昌、文曲同宫,感觉敏锐,知识渊博,学业 秀,有专门特长或技艺,富有艺术 华,并易成名。太阴陷地,与文曲同宫而不见文昌,则为九流术士。

9、太阴与四煞同宫坐命,主人奸诈,工于心计,太阴落陷又会四煞刑忌诸煞者,酒色邪淫,多阴谋,心狠毒。

10、太阴化禄,吉利,异性缘好,一生财旺,多不动产,太阴入庙旺尤佳。陷地有口舌是非。女命温柔,持家有方,而且富有。

11、太阴化权,吉利,掌财权,可旺发,太阴庙旺尤佳,陷地不加煞亦为美论。

12、太阴化科,多 艺专长,学业 秀,做事有条理。有桃花,名望高,财运佳。

13、太阴化忌,若太阴落陷地大凶,一生不顺多灾,爱情失意,迟婚,身体多病。入庙不畏化忌,谓之"变景",反增吉利。

太阴在子午,天同同

1、同阴在子,为"水澄桂萼"的格局,男子得之形貌潇洒,风度翩翩,温文尔 ,是书生型的美男;女子得之温柔秀丽,光艳照人,是个典型的美女。

男女都很有艺术细胞,生活乐观懂享受,有洁癖,异性缘厚,在外多得异性帮助。直爽、健谈、城府不深,会为别人作想而牺牲自己的利益。

见诸吉守照,富而且贵。左右昌曲加会,贵显无疑。

丙丁己癸年生人上格。丙丁年夜生人,富贵忠良,因丙年生人命宫天同化禄,辰宫天机化权,不忌羊陀冲照;丁年生人禄存在午宫对照,命宫太阴化禄,天同化权,辰宫天机化科,以上二者皆可获清要之职,为忠谏之材,大贵之命。癸年生人禄存在子,太阴化科,辅弼相逢,富贵,名扬天下。

女命性情温柔,形象气质好,一生荣华,宜晚婚。有一二煞星在三方四正,多作偏房,或嫁离过婚的老公。

火铃在命或迁移,反为凶兆。

2、同阴在午,二星俱陷,为漂泊之命,男女皆感情丰富、好幻想、脆弱,男命不利妻女,女命一生感情不顺,宜作偏房。

甲丁己癸年生人加吉,财官双美。丙戊年生人擎羊到午宫,反主事业有大成,为"马头带箭"之贵格,可为镇御边疆之将领,一般表现为远赴他乡立业,事业艰辛而后有成,苦尽甘来,最终飞黄腾达。若是煞星太多则又破格,会火铃,反主刑伤短寿,有牢狱之灾。

非丙戊年生人,加煞重,为奔波劳碌之人,技艺立身,身体瘦弱多病。

太阴在丑未,太阳同 见前太阳星。

太阴在寅申,天机同

一生多走动,难免跋涉他乡,男女皆易有桃花外遇,与人苟合。其人性情较柔,进退不决。

如天马在命宫或在迁移,一生必多外出,远行,离开生长之地到远方定居,甚至浪迹天涯,迁动出国。

天机、太阴、天同、天梁加会,为"机月同梁"格,不宜自己做老板,多会在公家机构服务,从事设计策划或处理事务的工作,经常外出公干。

此为紫微天府夹命,加吉生性乐观,幽默风趣,一生快乐,可成贵格。

甲丙己癸年生人,财官双美。丙丁年生人吉众会合,主大贵。

四煞同,男奴仆,女为娼。昌曲同宫,男女皆感情复杂,主聪明机巧,再不加吉,男宜为仆从下属,一般办事员;女命则多从事服务性质的工作,易红杏出墙,甚至成为娼妓。

天机太阴在寅申,女命漂亮多情,虽富贵,不免淫佚,福不全美,宜从事美容、护理、化妆品推销、导游等职业。四煞冲破,主淫贱,或为人情妇,与人私通,或为娼妓,并主刑克,加左右昌曲天姚,夫妻宫、福德宫又见煞,方作此论。

太阴在卯

落陷独坐,与亥宫落陷的太阳相对,为"反对"的格局。多主其人聪明过人,忌四煞同宫加会,则主贫贱凶夭,品性顽劣。遇火铃同宫,主人奸诈,擎羊同宫,主人夭折。

无论男女,都有不利父母的现象,或有过继离宗的可能。多要少年离家,在外创业。

宜公职也宜经商,乙戊壬年生人合局,夜晚生人吉利,加吉富贵。

只要不遇煞星,遇左右或昌曲并吉化,巨富、大贵,而以富者居多。此为反格,名"日月反对",多出扬名天下之英杰、伟人、豪富。

太阴在辰

落陷独坐,与戌宫的太阳相对,为"日月反背"的格局,苗而不秀。男命不利于母亲、妻子、女儿,女命不利母亲、自身及女儿,加煞尤是。

为外出奔波之命,能获吉利。乙戊壬年生人,主孤寡,福不耐久。丁年生人会科权禄三奇,见昌曲左右,主大富大贵,可闻名世界。癸年生人天份极高,宜以学术成名。逢恶煞,劳碌奔波。四煞同宫,肢体伤残,或酒色邪淫,下贱夭折。

太阴在巳

落陷独坐,对宫为天机。亦对直系近亲女性不利,有刑克的现象,兼有目疾,近视或散光。幼年坎坷辛劳,或要背井离乡外出发展。

男命有谋略,擅策划,好饮酒。逢恶煞,酒色邪淫,下贱夭折。四煞同宫,肢体伤残。

乙戊壬年生人,孤寡,福不耐久。

太阴在酉

太阴旺。无论男女,皆是少年得志,有异性乐于接近,也会因此而遭遇到感情烦恼。

乙丙戊丁辛壬年生人,财官双美,吉星众,大贵。见昌曲魁钺或辅弼,早遂青云之志。

守命身宫,一生快乐,加煞一生不快乐。

禄存同宫,辅弼相逢,富贵。

女命加吉,容颜秀丽,温柔娴淑,聪明能于,治家有方。

太阴在戌

与对宫太阳均为旺宫。人多内向,感情细腻擅长思考,机智、聪明、善解人意。女命擅持家,温柔体贴,大方有礼。男女皆是少年得志。昌曲魁钺,早遂青云之志。

丙丁年生人,财官双美,吉星众,大贵。得权禄守会,福非浅。

入身命宫,主一生快乐,加煞众,一生不快乐。

煞星同宫或会照,格局减色。

太阴在亥

太阴在亥入庙,是太阴星最吉之宫位。守命、身宫,主人一生快乐。主人智谋过人,才干优秀。男命风流倜傥,异性缘浓厚。

不会煞星,为"月朗天门格",也叫"月落亥宫格",主一生荣华富贵,能掌大权,财运亨通。唯太阴属财星,此格以富者居多。

三方吉拱,主人晋爵封侯。见诸吉,富且贵。见昌曲魁钺,才华出众,聪明文章,早遂青云之志,不贵即当大富,天下知名。禄存同宫,辅弼相逢,必然富贵。

若生于白天,美景大减。忌会四煞空劫,反作凶论。火铃陀罗在命宫,品性卑劣,主牢狱刑伤。

乙丁戊庚壬年生人,财官双美。乙年生人遇昌曲,为超级富豪之格,扬名世界。子丑年夜生人,不贵即大富。

属火,南北斗,在天为日之精也,为官禄主。

太阳主贵,而富较次之。男得之为父星、子星,女得之为父星、夫星、子星。由于太阳星的光芒是随十二个时辰而改变的,故寅宫的太阳星就象寅时的太阳,卯宫的太阳星就象卯时的太阳,依次类推。

太阳星入命,主人面色红或紫红,面型方圆,身材魁梧,相貌堂堂,忠诚耿直,不计较是非,心慈,好济施,爽朗大方,志高气傲,常被人误解。太阳得吉星守照,更得太阴同照,富贵全美。

逢吉聚可作贵人门下客,无吉守照,则属公卿走卒,一般人员。

太阳星落陷,劳心费力,虽化权禄亦主辛苦异常,落陷的太阳若入官禄宫,地位不显,为人先勤后惰,成败不一。

女命太阳,有丈夫志向,刚柔相济,十分能干。个性好强,异性缘份好,热情外向,交际广,并多于男人中周旋。庙旺,旺夫益子,加权禄封赠,福德宫有吉星,主招贤明之夫。

1、太阳星以庙旺为吉,落陷为凶,白天生人旺,夜晚生人陷,夜生人不宜太阳落入陷宫守命。若生于白天(卯辰巳午未申时),太阳虽在陷宫坐命不作凶论;若生在夜晚(酉戌亥子丑寅时),太阳在庙旺之宫守命亦不全美。

2、太阳星居庙旺,化禄化权,名利双收,掌权,可为贵论。若得左右、昌曲、魁钺三合拱照财帛、官禄二宫,富贵极品,加四煞,亦主饱暖。

3、太阳在寅为初升,在辰巳为升殿,在午为日丽中天,主大富贵;在未申为偏垣,作事先勤后惰;在酉为西没,贵而不显,秀而不实;在戌亥子为失辉,逢巨门暗星,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,一生寡和招非。

4、太阳守命,不论庙陷,与父缘薄,与火星、铃星、擎羊、陀罗、化忌同宫,未免先克父。

5、太阳化忌,是非日有,落陷,眼目有伤或目疾,如近视、散光等。加凶煞,有慢性疾病或肢体带伤。

6、太阳与三台、八座、恩光、天贵同宫或加会,有名声,受特殊表彰,荣耀加身。

7、太阳得禄存同宫或会合,作福论,有卓越才能,经商亦可成富。

8、太阳与文昌、文曲同宫,才华早现,少年成名,富贵。

9、太阳与左辅、右弼同宫,一生常遇贵人相助,事业发展顺利。

10、女命端正太阳星,早配贤夫可凭。居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平常。

11、女命太阳在旺地,夺夫权,丈夫畏她三分。

12、太阳化禄,名利双收,财官双美,居庙旺尤佳,必做大官。

13、太阳化权,握有权力,为人固执,性情豪 ,白天生人居庙旺,必主权贵。

14、太阳化忌,有目疾或心脏病,是非日有。或太阳星在旺地,尚不畏之,事业仍有发展,若落陷,浪费金钱,困穷,女命先克夫,后克子。太阳在戌亥子化忌,一生苦难贫穷。

15、太阳旺宫会科权禄,功名盖世,女命必为贵妇。陷宫不耐久。

16、太阳与四煞同宫,不论庙陷,其人性情刚烈,易走极端,与人多纷争,并有血光之灾,身体带伤。若是太阳居平陷之地,见羊陀火铃同宫,必然残废。

17、太阳与天刑同在命宫,或同在财帛宫、官禄宫,其人多是当兵出生,或者从事军警、司法之职,庙旺会吉,能掌大权。命宫三方四正会有太阳、天刑(不一定二星同宫),亦同此论。

18、太阳陷在守命,其人白天时常无精打采,晚上精力充沛,典型的"夜猫子"习气。凡命盘中太阳在陷宫亦同此论,不一定在命宫。

19、太阳入命,多是军人、警察、建筑商人、外销人员、行政干部、运动员、银行工作人员、记者、教育工作者、旅游工作者等,陷地不加吉为一般体力劳动者。

太阳在子

落陷独坐。

重感情,一生辛劳,与人寡和,并对眼晴不利,不会吉多是近视或散光,大多幼年坎坷,女命宜晚婚。

适合从事公职、教师、或一般民营机构事务工作。丁己年生人加六吉亦吉利,财官双美。对宫天梁,加吉曜同坐迁移宫,巨商高贾。太阳在子,缺陷甚多,一生福不全美,加劫空四煞及太阳本身化忌,劳碌、奔波、猥琐、带疾,终身不能有为。

太阳在丑,太阴同

个性较为谨慎,情绪不稳,也有豪爽的一面。日月为动星,主一生多有转变,会吉出国运佳。

丙年生人,禄存在巳宫;戊年生人,禄存在巳宫,命宫太阴化权;丁年生人,命宫太阴化禄;辛年生人,禄存要酉宫,命宫太阳化权,皆富贵。加吉星,财官双美。癸年生人命宫有太阴化科,擎羊入庙,加吉星横发资财,仍有诸多不顺。

巳酉二宫昌曲来会,官高禄厚。见诸吉,富且贵,昌曲夹命,贵而显。

三方无吉,反为凶;加吉,一生快乐。

命宫在未,无正曜,对宫为太阳太阴

对宫日月,四煞凑合,主有刑伤。加吉化吉,主富贵。丙戊辛年生人,富贵双全,庚年生人次之,有成败。文昌文曲同宫或会合,出世荣华,终身富贵,见辅弼次之。

太阳在寅,巨门同

为人颇有修养,稳健,行事谨慎,并有远大的理想抱负。

不见禄存,则经商不利,一生多竞争。宜从事文艺或者学问的研究,以及教育事业、行政管理工作等,可取得名誉和地位。

"巨日同宫,官封三代"、"巨日寅宫守命,无劫空四煞,食禄驰名",庚辛癸年生人加六吉,富贵。

巨日在寅,多于政界、司法界、传播界、文艺界、教育界任职,或为翻译、医生、律师等与口 有关的行业。

命宫在申,无正曜,对宫为巨门太阳

命无正曜,主人不守祖业,背井离乡。巨 太阳对照,无劫空四煞,食禄驰名,多与文教、艺术有关。丙丁庚癸年生人吉利。

天机、太阴、天同、天梁会照,为"机月同梁格",在公家机构任职,或以特殊技艺而驰名,会左右昌曲魁钺, 华过人,富贵有声名。

天机天梁与巨门会合,可作大众师表、社会领袖,会吉名望高。

太阳在卯,天梁同

为"日照雷门"、"日出扶桑"之格,主为人光明磊落,正直豪爽,思想正统,有时呆板,敢于同恶势力作斗争,对人真诚、热情。白天生人,富贵荣华,见诸吉守照,必大贵。

甲庚年生人见擎羊,主困,与父母缘薄,一生不顺。乙辛壬年生人,富贵双全。乙年生人,禄存在命宫,天梁星化权,权禄相逢;辛年生人,对宫有禄存,命宫太阳星化权;壬年生人,禄存在亥,命宫天梁化禄,皆是国家栋梁之材。

吉多守照逢,主人平生福寿。若会昌曲魁钺,早遂青云之志。昌禄会合,盖世文章,考试出类拔萃,名标金榜。

女命无煞同守,端正,早配贤夫。

命宫在酉,无正曜,对宫为太阳天梁

对宫天梁,主有寿。为人性格温和,稳重而有耐性,可为巨商高贾,或以 艺扬名于世,乙丙辛壬年生人富贵。

太阳在辰

独坐,与对宫太阴,皆为旺地。为人热忱正直外向,聪明勤学机智,多在少年得志。日辰月戌并明,见诸吉守照,必大贵。

庚年生人,禄存在申,命宫太阳化禄,富贵双全,福贵非浅。辛年生人,太阳化禄,巨门在子化权,成就不小。癸年生人,迁移宫太阴化科,禄存在子会照,天魁天钺夹命宫,富贵。

女命无煞同守,端正,早配贤夫。

太阳在巳

独坐,对宫为巨门。主人志高气傲,少年成名。日巳月酉并明,无四煞凑舍,财官双美,本星守身宫,亦主福厚禄丰。丙戊辛壬年生人富贵,见诸吉拱照,大贵。巨日对照,食禄驰名,遇合昌曲魁钺,早遂青云之志。

女命无煞同守,端正,早配贤夫。

太阳在午

独坐,对宫为天梁。太阳星之光辉过强,恐有孤克的一面,兼有目疾,或有心脏病、高血压。

"太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富"。巨日拱照为奇格,见权禄吉星,巨富大贵。丁己庚辛癸年生人,富贵双全,丙戊壬年生人,晦涩。

无煞冲,不贵必富。

对宫天梁,加吉,巨商高贾。

女命无煞同守,端正,早配贤夫。

太阳在未,太阴同

可参阅日月在丑,没有在丑宫的组合吉利,太阴陷地不利母亲。年少勤奋,晚运消极,为人先勤后惰。

亥卯二宫昌曲拱照,出世荣华。左右昌曲在申未二宫来夹,或在命宫、迁移宫,贵而显。丙戊辛年生人遇六吉,能有成就,可任主管,出人头地。

三方无吉,兼遇四煞,反为凶。丁己年生人,擎羊同宫,再遇火铃,纵然富贵,必有大破败,恐凶终。

日月在未不宜经商,干公职较吉。

命宫在丑,无正曜,对宫为太阳太阴

对宫日月,四煞凑合,主有刑伤。加吉化吉,主富贵。丙戊辛年生人,富贵双全,庚年生人次之,有成败。文昌文曲同宫或会合,出世荣华,终身富贵,见辅弼次之。

太阳在申,巨门同

可参阅巨日在寅。太阳在申为偏垣,故不及在寅佳,先勤后惰,宜文化、教育事业。

甲庚己癸年生人,财官双美。无劫空四煞,食禄驰名。见陀罗,男女邪淫,虽富贵,不耐久。三合煞凑,必遭火厄。

女命迟婚,不见吉而见凶,感情必有波折,抑或堕落风尘。

命宫在寅,无正曜,对宫为太阳巨门

巨门太阳对照,无劫空四煞,食禄驰名,多与文教、艺术有关。丙丁庚辛癸年生人吉利。

天机、太阴、天同、天梁会照,为"机月同梁格",在公家机构任职,或以特殊技艺而才名,会左右昌曲魁钺,才华过人,富贵有声名。

天机天梁与巨门会合,可作大众师表、社会领袖,会吉名望高。

太阳在酉,天梁同

可参阅阳梁在卯,远不及在卯佳。乙戊辛壬年生人,财官双美。甲庚生人主困。太阳天梁在酉,贵而不显,秀而不实,多为飘篷之客。

命宫在卯,无正曜,对宫为太阳天梁

对宫天梁,主有寿,性格温和,稳重有耐性,可为巨商高贾,或以 艺扬名于世,乙丙辛壬年生人富贵。天机天梁与巨门会合,可为大从师表,社会领袖。

太阳在戌

为日月反背的格局,有近视或其它眼疾,为人性急,做事却优柔寡断,一生不得志的时候居多。定然要离家外出,别井离乡,终身劳心费力。宜服务公职,成败不一。遇左右昌曲吉星并吉化,却有大富或大贵,以富者居多。

不见吉而见凶,于父亲不利。煞星同守,主人残疾贫贱。

太阳在亥

落陷独坐。因太阳在陷地,宜白天出生而不宜夜晚出生。不加吉而见凶,克父,寡和招非,一生多惹是非,辛苦劳碌奔波。逢四煞,孤寡贫穷,成败不一,出外离祖可获吉利。为人先勤后惰,加凶煞带疾,化忌目疾。

太阳在亥,光芒收敛,三合吉众无煞,反有大富贵者,以富为主。乙年生人,禄存在卯宫,未宫天梁化权,加遇天马左右或昌曲,大吉,不贵即当大富,事业运亨通。壬年生人,禄存在亥宫,未宫天梁化禄,天魁天钺会照,遇左右昌曲天马,亦主大富贵。丙戊年生人吉,吉星凑合,富贵不小。

擎羊又名"夭寿煞",属金,北斗浮星,化气为刑。

擎羊为四煞之一,乃一凶星,在子午卯酉落陷,辰戌丑未入庙。守身命,性粗行暴,机谋狡诈,好勇斗狠,视亲为疏,翻恩为怨。入庙,性刚果决,主权贵。居子午卯酉陷地,则作祸兴殃,刑克极甚。擎羊入命,身高形壮,破相,头面四肢带伤,入庙肥胖,落陷破相甚重,或眼瞎,或面部有疤痕、斑痘。

擎羊入命者,主横成横破,大多欠缺诚 ,其性贪鄙虚伪,机关算尽,恩将仇报,性急躁,胆大包天,好惹事非,易与亲朋好友起冲突,铤而走险,反抗心强,并有犯罪倾向。女命入庙加吉权贵,仍是美中不足,陷地伤夫克子,孤刑,破相下淫。

1、擎羊喜西、北籍生人,或辰戌丑未年生人,命身宫在辰戌丑未者,必横立功名,大权大贵。

2、擎羊居子午卯酉陷地,非夭折则主刑伤,一生多凶灾横祸,肢体伤残,刑克极重(午宫最凶,卯宫次之,子酉又次之,马头带箭格吉多者例外)。

3、擎羊入庙与吉星同宫,主人富贵声扬。

4、擎羊、火星同在辰戌丑未宫守命,威权出众(辰戌人佳,丑未次之),若二星同在陷地守命,下格,贫贱凶夭。

5、擎羊在午宫守命,与天同太阴或贪狼同宫,为"马头带箭"格,威镇边疆,丙戊年生人逢之化吉,虽在擎羊在命,亦为美论,富贵可许,只是不耐久。此格生人或远游边疆异域,或出国发展,多在艰难困苦中建成大事大业。

6、擎羊与文昌、文曲、左辅、右弼同宫,主人有暗痣斑痕。

7、擎羊与廉贞、巨 、火星同宫,主有暗疾或头面手足伤残,且不善终,一生多遭刑祸。

8、擎羊守命,火星、化忌、地劫、天空冲破,主残疾、离祖、刑克六亲。

9、擎羊守命,七杀或破军冲破,主刑克下局。

10、"李广不封,擎羊逢于力士",甲年生人命宫在卯,丙年生人命宫在午,庚年生人命宫在酉,壬年生人命宫在子,吉多仍平常,加煞则凶。

11、多学少成,只为擎羊逢劫杀。

属水,北斗第七星,化耗,司夫妻、子女、奴仆。

破军星入命宫,背厚、眉宽、腰斜,声音尖锐,动作快速,不重礼仪,好吃零食,态度缺乏稳重。入庙五短身材,略胖,陷地瘦高,破相或脸有斑点。

个性独特、自傲,不愿意臣服于人受人管束,喜怒无常,好物欲享乐,好捕禽猎兽,性刚寡和争强,人际关系不佳,又最喜欢凑热闹。

破军主人独断专行,自以为是。居庙旺,则秉性严正有操持,为人刚强有主见。入陷弱之乡,性情激烈易走极端。好恶分明,是天生的顽固分子,主观意识很强,典型的个人主义者,大多属自私自利、心胸狭隘、奸滑狡狯之辈。有很强的好奇心,凡事皆凭一时之兴趣,难有坚持到底的恒心,缺乏耐性,常中途而废。 言行 肆任性,举止夸 ,狂傲多疑,脾气刚硬,动辄损人,具有破坏性,喜欢以武力解决问题,不成人之美,善助人为恶,施恩反怨,对人处世大多怀有敌意,对亲人无仁义,难以相处融洽,甚至六亲冰炭,与友人亦常反目,一生容易与人结怨。闲不住,颇有开创精神和强烈的侥幸心理,好冒险投机,梦想一夜暴富。 女命破军,一生苦劳成性,虽孤僻但又好动,自尊心极强,很难长期持有快乐的心境,好吃零食、点心,具有神经质的倾向,易反易覆,性情泼辣。

1、七杀、贪狼三星在命盘上永远相互会照,主改革开创、破旧立新及强劲的冲刺力,破军为冲锋陷阵的大将,入庙会吉星(左右、魁钺、禄存、化禄、化权、化科),主大富大贵,必为国家栋梁,商富翁,或统兵百万,名震华夷。

2、"破军一曜性难明",男女同论,性格易喜易变,忽善忽恶,多疑,爱憎难定,一生多变化,宜向外地发展。

3、"破军、贪狼逢禄马,男多浪荡,女多淫"。破军与贪狼分守身命,有天马、禄存或化禄同宫加会,旺地加吉富贵,陷弱会凶星则贫贱,不论贵贱,均属浪荡多淫之人。

4、破军与羊陀同宫,主有残疾,或牢狱之灾。

5、破军与火铃同宫,奔波劳碌,官非争斗。

6、破军坐命,三方四正会擎羊(或陀罗)、火星(或铃星)、白虎、天刑,必是黑社会人物。破军坐命三方四正会煞,黑白两道都吃得开。

7、破军在命身宫,陷地,主人弃祖离宗。

8、破军喜与紫微同宫,其凶能得紫微之制化,则有威权,或得意外之财,或有意外好运,但主其人多淫欲。

9、破军喜化禄或与禄存星同宫加会,可解破军之狂,并倍增吉利,财运亨通。

10、破军不喜与文曲、文昌同宫或加会,因文武不同途,气味不相投,与昌曲同会,主一生贫士,或有水厄,加恶星必淹死。破军在亥子丑三宫立命,与文曲于同宫,主人残疾离乡。若破军化禄或与禄存星同宫,可见昌曲。

11、破军化气曰耗,具有"破坏"的特性,主横发横破,加会恶煞,一生于钱财上必有数次大破败,不会恶煞,程度稍轻。

12、破军坐命,羊陀在官禄宫,主人到处乞求,或破军与羊陀在官禄宫,亦是。此必有大破败,以至倾家荡产,或名誉扫地,甚至沦为乞丐,难有东山再起之日。

13、杀、破、狼皆主开创,而破军的开创能力犹强,入命宫一生多波动。破军带有极强烈的破坏性,充满杀伤力,先破坏而后建设,旧的不去新的不来。

14、破军尤喜化禄化权,皆主统治能力很强。化禄,必然发财,能成大业。化权,宜武职发贵,刚毅英勇,女命反而妨害丈夫的运气。

15、女命不喜破军坐命,刻薄狠毒贪鄙,多主私奔,无媒自嫁,居家则每每独断专行,凌驾于丈夫之上。若破军坐命逢恶煞冲破,则淫荡无耻,害人不浅。

16、不少女命破军在命宫无吉而会煞众,本属贫贱之格,但年轻时却可风光一时,浓妆艳抹,撇手机,坐奔驰,招摇过市,钞票多得用都用不完,一副高人一等的模样。是什么原因?很简单一句话:"女人变坏就有钱"。此类命型其实活得很痛苦,中晚年之结局均不会佳,必滋生出种种灾难性的问题。

破军在子午

破军入庙,对宫为廉贞天相。为人勤勉,富于人情味,事业心强,天生富统御能力,有 令天下的英雄气慨,会左右,或获大众支持,容易建功立业。

"子午破军,加官进爵",甲丁己癸年生人,福厚,从政必为高官,从事商业贸易则是大公司总裁、董事一类人物。

无煞拱照,甲癸生人官资清显,位至三公,此为"英星入庙"格。甲年生人破军化权,对宫廉贞化禄,癸年生人破军化权,子宫有禄存,二者皆主大富大贵,位高一品,抑或武职峥嵘。丁己年生人,午宫有禄存,富大于贵,经商可为富翁。 丙戊年生人会羊陀,主困,寅申年生人,孤单残疾,虽富贵亦不耐久。遇合众煞,夭折、刑伤、残疾、牢狱。

女命,主旺夫益子,但以加吉星算,甲丁己癸年生人富贵福厚。

破军在丑未,紫微同

个性硬直独断果敢,有创新意识,异性缘好,二星同宫,多为色欲之辈。

"紫破丑未宫,权禄位三公"、"前有吉曜来呼 ,必当大权之职"。未比丑吉,若左右、昌曲同宫或夹命宫,或加会,或得吉化、吉星加会,必掌大权,多于工商、行政、房产建筑业等领域有所建树,或以专门技术才能而扬名于世。甲乙戊己庚壬年生人,富贵堪期。癸年生人破军化禄,富有。

遇禄马,宜经商发财。遇擎羊、陀罗同宫或会照,只宜经商。

不会吉而会煞,不忠不孝,多为地方小官、凶恶胥吏,循私舞弊,在外易招非议,大多社会名声不佳。 书谓:"紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒"。不少警察是这种结构。

破军在寅申

破军得地,对宫为武曲天相。破军此二宫刑克甚重,于为人性格难明,倔强固执,有死不认错的习气。耿直,好行侠仗义,乐于助人,多为背井离乡,外出发展之人,并有一技之长。逢左右吉星,可作老板。

甲丁己庚生人财官双美,昌曲同宫主贵。甲年生人,禄存在寅宫,破军化权,对宫武曲化科,逢左右昌曲,大富贵。庚年生人,禄存在申,武曲化权,为权禄重逢,逢左右昌曲,富贵。立命在寅,丁己年生人会午宫之禄存,主富。癸年生人,破军化禄,横发,经商大利。 逢禄马,男多浪荡,女多淫。火铃同宫,奔波劳碌,官非争讼。陀罗同宫,残疾、奔波、牢狱。天空地劫冲照,主人外华内虚,家无积蓄,孤苦,终身不能发达。擎羊入官禄宫,到处求乞。

破军在申,昌曲同宫,再不见吉星,为贫士或无聊文人,刑克劳碌,见化禄或禄存则不以贫论,有大富贵。不见吉化,怀 不遇,纵有经天纬地之 亦难有出头之日。

女命破军寅申,为职业妇女,并刑克不轻,宜晚婚,加煞,恐作寡妇。

破军在卯酉,廉贞同

二星俱为陷地,祖业必破,自力成家。

主人敢于冒险犯难,破坏性强,唯恐天下不乱。性格倔强,一意孤行,忍耐性强,多是有专精技术之辈,或是军人出生,或在公家机构任职。有煞星,为态度蛮横,冷酷寡情的小官吏。

乙辛癸年生人吉利,遇辅弼会合,主富贵。昌曲禄存同守,主人背井离乡,才艺过人,富贵。

会四煞,官非,意气之争,疾病缠绵。甲丙庚年生人,横发横破,福不耐久。擎羊同宫,残疾血光,一生多要惹是生非。火星或铃星同宫,狼心狗肺,凶残奸狡。 破军不喜昌曲,故文昌或文曲同宫,一生贫士,刑克劳碌,若是文昌同宫并见禄存,可以有富贵。

若武曲贪狼在丑未守身宫,大多是靠技术谋生。

巳时生人天刑同在命宫,宜从事司法工作,但有木压雷惊之厄,易逢车祸、房屋倒塌、压伤、雷击、电击、蛇犬咬伤等凶。

破军在辰戌

破军旺,对宫为紫微天相。辰宫长得瘦削,戌宫长得丰满。主人性格难明,毅力过人,刚愎自用,有技艺在身,胆略过人,很讲义气是其特性。辰戌为天罗地网,一生必有意外之灾祸,或有恶疾缠绵。不守祖业,自立成家,但刑克妻子。对宫紫相,为臣不忠,为子不孝,加吉主人富而不贵,有虚名。太阳太阴坐于田宅,命及田宅加吉星并吉化,日月照壁"格,主大富,尤多不动产。女命加煞,克夫再嫁,恐为偏房。

甲癸生人为福,甲年生人破军化权,癸年生人破军化禄,有左右相对,主大富,但一生亦多风波。丙年生人宜从事商业,虽有成就,难免婚姻破败,还有其它缺陷。

虽得昌曲,亦非全吉,应主刑克劳碌。

羊陀同宫,目无法纪,多是为胆大妄为的亡命之徒,或因犯罪入狱,并有残疾、血光等横祸,肢体不全,伤痕累累,一生常遭惊险,或死里逃生。三方合羊陀,六亲缘薄。 火铃同宫,奔波劳碌,并主人阴险毒辣,极端自私,具有强烈的破坏性,一生遭官非争讼。

破军在巳亥,武曲同

宜经商,或有专门技术在身。为人刚愎自用,一意孤行,听不进他人劝告,多招至众叛亲离。做事冲动,好冒险,言语夸 ,天生怪脾气,一副赌徒性格, 奉不流芳千古,便遗臭万年的人生哲学。好强,胆大包天,浪费金钱,颇有千金散尽还复来的意味。

武破同宫,难显贵,不守祖业,弃祖离宗破家,成败不一,是非迭现。武曲或破军化禄加吉星,生逢乱世则可浑水摸鱼,崛起于草莽,或靠投机取巧而致富致贵,然大都结局不良。

因破军不喜昌曲之故,见昌曲同宫,刑克劳碌,赋性清高,为贫士,纵有 亦不富,技术工作为宜。戊壬年生人福厚,财官双美。加煞,手艺安身。逢禄马,男浪荡,女多淫。

武曲破军若守财帛宫,东收西散,到手成空。

陀罗同宫,肢体有伤,必大起大落,并有牢狱之灾。

火铃同宫,奔波劳碌,官非争讼。

武破在亥,癸年生人亦有经商暴发,或作政治投机而取贵者,但一生必多惊骇,并官非不免,大多不得善终。

女命,能干,事业型之人,不太顾重家庭,纵然事业有成,福不全美。性刚孤克,加凶煞不为贤良,脾气暴躁,定作寡妇。

禄存属土,北斗第三星,真人之宿,主人贵爵,掌人寿基。

禄存是一颗大吉星,十二宫中皆为福论,并有解厄制化之功。入命身宫,主人慈祥厚道,和蔼可亲,品貌持重,信义卓著,聪明耿直,有机变,多学多能,行事稳健沉着,却稍有被动的倾向。有很强的经济观念,生性节俭,不喜浪费,一生财运颇佳。人命遇之,主有富贵,并有声名。

女命禄存坐命宫,清白秀丽,能干有为,富裕,能守财,有君子之志。

禄存入命,主人有肥胖的体态,若独守命宫,脸呈圆形或方圆形,身材稍高,略胖或肥胖,面色黄白。

1、禄存守命,喜紫微、天府、天相、太阳、太阴、天同、天梁、武曲同宫,主富贵,作禄存上局,正星庙旺则愈佳,正星陷弱则不为美。

2、禄存于诸宫降福消灾,在子午卯酉、寅申巳亥宫皆为入庙,不落辰戌丑未四墓之地。

3、禄存独守命宫,无吉星同值,无吉化,或与凶星同宫,为守财奴,为人悭吝,对钱财看得很重。遇火铃劫煞同宫或冲照夹会,自私自利,一毛不拨。

4、禄存守命,落于空亡之地,不能为福,更凑火铃空劫,主人巧艺安身。禄存畏惧截空、旬空,更惧地劫、天空,遇空亡,钱财难聚。

5、禄存守于命身、财帛、田宅宫,主富,"堆金积玉,禄存守于财宅"。入官禄宫、迁移宫亦极吉。

6、"禄存厚重多衣食",诸宫降福,起家富贵,女命尤吉,嫁夫招赘财旺,旺夫益子。

7、寅申卯酉宫禄存守命,甲庚乙辛年生人合格,为"天禄朝垣,身荣贵显"。

8、禄存居迁移宫于子午,大利求名求利。

9、禄存和化禄在父母、兄弟二宫来夹命,主富贵。

10、禄存与化禄同守命宫,为"禄合鸳鸯"格,禄存与化禄在三方朝合,为"双禄朝垣"格,财运亨通,终身富贵。

11、禄存与天马同宫或加会,为"禄马交驰"格,主奔波中大发财利,若有化禄加会则吉利倍增,为巨富之命。

12、女命禄存又禄化禄,天马同守命宫,主大富贵,但为专权之人。经云:"吕后专权,两重天禄天。

13、禄存与化禄暗合,为"明禄暗禄"格,主富贵,位至公卿,如禄存在寅守命,化禄在亥六合是也,其余类推。

14、"禄文拱命,贵而且福",言禄存守命,三合得文昌文曲拱冲是也,主人有文学艺术才能,一生名利双全。

15、"禄逢冲破,吉也成凶"。此指本宫或三合有禄,却被化忌星来冲破,反为凶兆,不为福论,或禄存有火铃空劫同宫,亦为禄逢冲破,此乃吉中藏凶之格,终必破败,爬得越高跌得越惨。

又 "杀神",属火,南斗浮星。

火星为四煞之一,乃一凶星。居寅午戌为入庙,居巳酉丑为得地,居亥卯未为利益,居申子辰为陷。火星入命,面色红黄,眼大,脸圆长,中等身材,略壮。于人性情则刚强出众,急躁胆大,顽固不化,自以为是,心性毒辣,唇齿四肢有伤,麻面或面有伤痕,毛发有异于常人之处,如为红棕色或卷毛。落入十二宫中皆不为美论,唯居疾厄宫入庙,作身体强壮少病论之。与庙旺之贪狼同宫入命,指日立边功,武职显贵,经商横发。火星虽入庙旺之乡守命,亦有不顺,成败起伏势所难免,若入陷宫,刑克甚重,克害六亲,易招官非横祸,恶疾缠身。

女命火星,性格刚强,热烈外向,敢说敢言。火星庙旺又与吉星庙旺同守,旺夫益子,贞烈之妇。陷宫守命或同宫之正星落陷,心毒,内狠外虚,凌夫克子,不守妇道,多是非,淫欲下贱。

1、火星利东、南方生人,及寅卯巳午年生人,则祸轻,不利西、北方生人,祸重。

2、火星守命,入庙见诸吉,对宫及三合宫不加凶,宜从事军警起家,立武功,中年始兴。

3、火星与贪狼守命,加吉星,宜从武职,主能立功边疆,有将相之贵,经商则必大发财利,主富,加羊陀劫空不作此论。

4、火星陷地,羊陀同宫,主人襁褓灾深,少年易夭折,只宜过房外家寄养,二姓延生,重拜父母方可。

又 "杀神",属火,南斗浮星。

铃星为四煞之一,乃一凶星。居寅午戌为入庙,居巳酉丑为得地,居亥卯未为利益,居申子辰为陷。铃星入命,面色青黄,形容不一,有奇特怪异之处。于人性情则刚强出众,急躁胆大,顽固不化,自以为是,心性毒辣,嫉妒心强,牙龇必报,说话声音低沉或沙哑,凡事不讲情面,险恶阴狠,头面手足有伤,麻面。落入十二宫中皆不为美论,唯居疾厄宫入庙,作身体强壮少病论之。铃星与庙旺之贪狼入命,指日立边功,武职显贵,经商横发。虽入庙旺之乡守命,亦有不顺,成败起伏在所难免,入陷宫,克害六亲,易招官非横祸,恶疾缠身。

女命性格刚强,热烈外向,背六亲,伤夫子,入庙遇吉丰足,陷宫不贞洁,贫寒下贱。

1、铃星利东、南方生人,及寅午戌年生人,则祸轻,不利西、北方生人,祸重。

2、铃星守命,入庙见诸吉,对宫及三合宫不加凶,宜从事军警起家,立武功。

3、铃星守命,入庙遇紫府左右,不贵即富。

4、铃星与贪狼守命,加吉星,宜从武职,主能立功边疆,有将相之贵,经商则必大发财利,主富,加羊陀空劫不作此论。

5、铃星陷地守命,孤贫、夭折、破相延寿。

6、铃星守命,廉贞擎羊会,主刀兵。

7、铃星七杀同宫,主阵亡。

8、铃星破军同宫,财、屋必倾,破家荡产。

9、铃星守命,羊陀凑合,孤单、弃祖、伤残、带疾。

10、"铃昌陀武,限至投河",此四星交会于辰戌二宫,辛壬己年生人,二限行至辰戌,定遭水厄。

(火星铃星合论)

1、火铃乃杀神,凶恶之星,于寅午戌为入庙,申子辰落陷。十二宫中皆作祸,于人命内,有凶无吉,虽入庙旺之乡,亦非全吉,必有成败倾颓。命宫有吉遇火铃入庙者,多宜武职荣身。唯与贪狼同宫于旺地,或二星并夹贪狼,或与贪狼加会,则为发福之论。

2、火星铃星入命,主人头面四肢带伤,脾气粗暴,心狠性毒,反抗心强。入庙则刚强果敢,聪明机敏,有决断力。入陷宫则身材瘦小,刚愎自用,狡猾多诈,无远虑,行事欠缺谨慎,不计后果,一生亦常遭挫折,以至精神烦闷。

3、"火铃夹命为败局",寅午戌年生人如遇火星铃星夹命身宫,又本命之正星不吉,陷弱,或化忌,或有凶煞,则为败局,一生遭凶,贫财夭折。如正星庙旺加吉,则主一生不顺,多小人,尚不至大凶而已。若贪狼居命有火铃夹,则以吉论,反主富贵,事业横成。

4、火铃旺宫,亦为福论,此二星入庙独坐,三合方及对宫诸星庙旺加吉,或贪狼在对宫,亦有富贵之人,唯福不全美,或是身体有伤残,或是幼时多灾难养,或离祖过房,或刑克妻子,不一而足。

5、火铃相遇,寅午戌入庙,加吉富贵扬名,财运突发,但骄横跋扈,小人得势,犹如癞狗长毛。

6、火星铃星加见廉贞、七杀、破军、擎羊必有严重的血光之灾,并主阵亡或凶死。

7、火铃陷宫会羊陀,幼年多灾病,恐夭折,必过继与人重拜父母方可活命。此类组合一生多灾多难,六亲缘薄,或遭暴病横祸而亡身,并易沦为罪犯,有牢狱之厄或被枪毙。

8、女命命宫有火铃,与亲人不和,心恶毒,不守妇道,多是非。若火铃庙旺守命加吉,纵富贵亦主骄横,居陷地,若不贫贱亦必淫邪。总之女命遇铃火擎羊为下格,庙旺尤可,陷地下贱,贫穷夭折。

廉贞属木、火,北斗第五星,化气为囚星,为官禄主,喜入官禄宫,在身命,为次桃花。 廉贞入命之人,中等个子,记忆力很好,身强体壮,眼露神光,颧骨高耸,浓眉大眼,口大,国字脸或是甲字脸型。个性高傲疏狂,脾气硬直,为人固执,大多是自以为是,不容易听进别人的劝告。勤劳肯干,感情强烈,爱好自由,公众场合喜欢讲两名公道话。性好忿争,与人意见不一致时便会马上加以反驳。人际关系有时不佳。

以上仅为廉贞星之一般特征,尚须配合其它星曜而最后确定,因为廉贞星可阴柔亦可阳刚。与七杀、破军、贪狼同宫,或与羊陀火铃四煞同宫,或者与化忌星同宫,则会明显表现出前述特征,心肠硬,报复心强,脾气急而浮躁,易与人起争执,阳刚之气十足。 若是廉贞与天相、天府、文昌、文曲、天魁、天钺、禄存等星同宫或廉贞化禄,则会表现出阴柔之性,为人勤奋稳重,敢作敢为,积极进取,待人温和亲切,虽也有高傲的一面,但并不一定在外表上会体现出来。

如果吉凶星混杂,则半阴半阳,皮里阳秋,亦正亦邪,爱憎难定。

女命廉贞星坐命宫,气质好,让人觉得很有内涵和魅力,肢体 美,五官端正清秀,直爽,办事干练,性格偏刚。

1、廉贞星在身命宫为次桃花,若会煞,则好赌博,好色,或因财色起纠纷而至官讼。

2、廉贞加煞,多是麻面或有雀斑,面方口阔,其性狂 ,女命性情热烈、外向,易红杏出墙。 3、廉贞在未申宫守命,无四煞,富贵声扬远播名。

4、廉贞与文昌或文曲同宫,好礼乐,显示有艺术方面的爱好,能歌善舞,文质彬彬,知书识礼。女命有外遇。

5、廉贞与四煞劫空及天刑同宫加会,主残疾,会遭意外之凶灾,如车祸、跌伤、杀伤、恶疾难医、开刀住院。或是犯罪遭刑,被判入狱,重者处以极刑,无有善终。

6、廉贞天刑同宫,必是勇武之人,或廉贞在寅申,丁癸年生之男命,将军同宫,亦为威猛之人。

7、女命廉贞坐命,三方四正会吉星,为贵妇之命。入庙逢禄存及化禄,主为贞烈之妇,聪明机巧,助夫益子。

8、廉贞与化忌的文昌或文曲同宫,不论男女,心多计较,皆是虚伪之人,并且空话特别的多。

9、廉贞逢武曲破军会合,祖业必破,或廉贞在命,武曲、破军在身宫亦然。

10、廉贞遇破军、火星居陷地并落空亡,行事必遭重大之失败,并主自缢投河。

11、廉贞陷地遇文昌文曲,为丧命夭年之人。

12、廉贞遇七杀,显武职,或宜经商。

13、廉贞遇禄存,主富足,廉贞化禄,主升官、发财,二者皆逢,主大富贵。

14、廉贞与擎羊同宫,时有官非;与陀罗同宫,脓血不免。

15、廉贞在命宫化禄,事业早兴,掌权,财旺。

16、廉贞在命宫化忌,一生不顺,并主血光。为人凶残,有犯罪倾向,酒色之灾和官非争斗,或有难以治愈之顽疾。

17、廉贞遇白虎,刑杖难逃。(以本生年支安岁前诸星,有廉贞、白虎同在命宫,主人有牢狱之灾,煞多更验,纵不见煞,也有官司、诉讼、被拘留之事。遇流年白虎飞到命宫,防刑讼,不然会遇车祸,或住院开刀。)

廉贞在子午,天相同

天相属水,能克制廉贞之火,使廉贞星的凶焰得以收敛。二星同宫入命,主人谦虚谨慎,做事负责,重感情,交游广阔,为人实在,人际交往中给人一种信赖感。

逢遇辅弼昌曲,职掌权威。遇禄存,主富贵。

擎羊同宫,一生是非不断。火铃冲破,残疾。廉贞化忌,主伤残血光,在子宫化忌为火入水乡,主失明。 甲乙丁己庚癸年生人,财官双美。甲年生人三方会齐化禄化权化科三奇,大富大贵。天相为印星,丁年生人邻宫巨门化忌和天梁夹命宫,为"刑忌夹印"之格,福不全美,易有刑讼之事。辛年生人邻宫巨 化禄和天梁来夹命宫,为"财荫夹印"之格,加吉主富贵。

安命在午,丙戊年生人擎羊同宫,擎羊化气曰刑,廉贞化忌曰囚,是为"刑囚夹印",为人凶狠,心术不正,邈视法律,必有牢狱之灾,遭官非,受刑责,终身不能发达,丙年生人有横死之虞。

廉相同宫坐命,宜担任公职,或服务性质的工作,或是辅助他人的行业,可取得较高的成就。若从事商业亦以辅助他人为妥,不宜自己做老板取顶峰,做头把交椅。 廉贞在丑未,七杀同

"廉贞七杀,流荡天涯",必为外出之命,宜武职或经商。

二星同宫坐命,主人胆大,敢于冒险,办事容易一意孤行,一生亦多有起伏和波折。历受艰辛,并且辛苦劳碌,尤以年轻时为然。

"廉贞七杀,反为积富之人"。擅理财,甲年生人坐贵向贵,命宫廉贞化禄,加会破军化权及武曲化科,再遇左右昌曲,不贵则当大富,是为"廉贞清白格";庚年生人坐贵向贵,武曲化权,加吉也可富贵。

丙年生人廉贞化忌,加煞,必有脓血之灾,遭飞来之横祸,;路上埋尸"的格局。

廉杀丑未,会横发,凶星同宫或加会不见吉,主贫贱,纵然横发一时亦必大败。

廉贞在寅申

入庙独坐,主人才华横溢,必有作为。若七杀在申身宫,无煞有吉星,作上格推之。

遇文昌,好礼乐。遇禄存,为"廉贞清白格",主富贵。

廉贞在寅,三方天府天相,为"府相朝垣格",甲年生人,禄存在命宫,廉贞化禄,武曲化科,为"双禄朝垣"、"禄马交驰"、"科禄巡逢"之贵格,主位高一品,为世间稀有的大富贵格局。己庚年生人,财官双美,亦是贵格,丁年生人次之。

廉贞在申,乃"雄宿朝垣"之格,多为富裕之流,年轻时即可横发资财,甲戊庚年生人为富贵之格,丁己年生人次之,癸年生人主勇猛好斗,均主发财。

廉贞在卯酉,破军同

二星俱为陷地,祖业必破,自力成家。

主人敢于冒险犯难,破坏性强,唯恐天下不乱。性格倔强,一意孤行,忍耐性强,多是有专精技术之辈,或是军人出生,或在公家机构任职。有煞星,为态度蛮横,冷酷寡情的小官吏。

乙辛癸年生人吉利,遇辅弼会合,主富贵。昌曲禄存同守,主人背井离乡,才艺过人,富贵。

会四煞,官非,意气之争,疾病缠绵。甲丙庚年生人,横发横破,福不耐久。擎羊同宫,残疾血光,一生多要惹是生非。火星或铃星同宫,狼心狗肺,凶残奸狡。 破军不喜昌曲,故文昌或文曲同宫,一生贫士,刑克劳碌,若是文昌同宫并见禄存,可以有富贵。

若武曲贪狼在丑未守身宫,大多是靠技术谋生。

巳时生人天刑同在命宫,宜从事司法工作,但有木压雷惊之厄,易逢车祸、房屋倒塌、压伤、雷击、电击、蛇犬咬伤等凶。

廉贞在辰戌,天府同

适宜从政,或从事财政、金融、房地产开发以及文艺事业等等。

大多生于富贵或小康之家,胖胖的身材,为人宽厚,口才好,圆滑擅交际,办事认真负责,能获众人之信任,易掌权,一生多获亲友之助而至成功,声名在外。 甲己庚壬年生人,财官双美。甲己年生人,多为财政大员,行政长官,如是从商者,可成巨富。左辅同宫,能爬上领导阶层,会吉星众,大富大贵。文昌同宫,好礼乐,性情 ,语言动听。

羊陀火铃会合,主人奸诈。落空亡,主人孤立。擎羊同宫,是非日有。陀罗同宫,脓血不免。火星同于陷空之地,主人投河自尽。

丙戊年生人招非,成败进退,遇火铃,必有牢狱之灾,甚至罪大恶极被处枪决亦有之。

对宫七杀,可显于武职,加凶煞,易阵亡,或死于意外事故,不然残疾。

廉贞在巳亥,贪狼同

二星俱为陷地,格局较差。 廉贪巳亥,生得中等身材,皮肤黄白,胖瘦适中,待人圆滑,语言丰富,同时少有主见,感情冲动,性格易喜易怒,没有定性。对此二星同宫,众人之评价甚低,贪狼为大桃花星,廉贞为次桃花星,男命得之必是好色之徒,性喜淫乐,赌赙花酒,加会凶星,酒色致祸丧生。诗云:"廉贪巳亥宫,遇吉禄盈丰。应过三旬后,须防不善终",一生多遭凶险, 死一生,煞多短命。

女命则浪荡多淫,水性杨花,必遇婚变。与四煞、天姚、咸池同宫加会,淫荡无耻,必为娼妓。女命廉贪守命多为偏房宠妾,或嫁高过婚的老公。

会天马,多主早年离开故乡,外出谋发展。可能会从军,或主人流荡天涯,一生奔波不宁,加凶星则下贱孤寒,弃祖离宗,死于他乡。 昌曲同宫,为人多虚少实,品性卑劣,要防车祸、空难、或从高处跌下等意外而致死亡。昌曲和化忌星同宫,丙年生人必有大祸,多招横死。

戊年生人贪狼化禄,并遇禄存,见火星铃星同宫加会,主大富贵,或为军队之高级将领,政界 人,或名震江湖之草莽英豪,或工商界之巨富。

廉贪在巳,庚年生人遇擎羊于酉地,牢狱难逃,辛年生人禄存在酉,可以有富贵,然终不得久远。

廉贪在亥,为"泛水桃花",壬年生人富贵,为福不久;甲年生人会擎羊于卯,牢狱难逃;癸年生人陀罗忌星同宫,不务正业,从事犯罪活动,或不三不四的勾当,多属孤贫、破相、残疾、寿夭之命。

命宫在巳亥,无正曜,对宫为廉贞贪狼

命宫无正偏曜,对宫是论,天府天相会合,亦主吉利,一生感情多波折。乙戊辛壬年生人,加吉星亦主富贵。对宫有贪狼,遇火铃同宫,宜外出经商。昌曲禄存昌会合,富贵。

廉贞或贪狼化忌,主人淫荡,短寿。

化权属木,掌判生杀之神,丑宫入庙,无陷。入命宫,主人性格顽固,注重道德规范,行事谨慎,原则性强,有很好的领导统御能力,坚强不屈,凡事不会轻易承认失败,脾气奇怪,到处受人钦敬,易获他人赏识。喜入命身宫,迁移宫、官禄宫、财帛宫,主有权势。喜会武曲、巨门,必专大事。此星在命,专主权势。

命宫有化权的女命,内外称意,会吉可作贵妇。

1、化权守身命,科禄相逢,出将入相,大富大贵。

2、化权入命宫,官禄宫与武曲或巨门加会者,必握大权,或统兵百万,武职贵显。

3、化权入命身宫,与化科同宫,必定文章冠世,人皆钦仰,于文艺界、学术界名誉声扬。

4、化权与化科夹命身宫,主贵。

5、化权与化禄同宫或加会,财官双美,吉多方论,若凶星会聚则不为美论,主虚名虚利,华而不实。

6、化权与化禄守财帛、福德宫,出世荣华。

7、化权、化禄吉星居于奴仆宫,纵有官贵也是奔波劳碌。

8、化权遇羊陀火铃空劫大耗天使,易听信谗言,必遇官灾降级,或事业遭至损失。

化禄属土,为福德之神,喜见禄存。寅申宫入庙,其吉之作用甚大,子午卯酉宫落陷,其吉之作用较轻。入命宫,为人随和,善社交,人缘好,性格豪迈,幽默风趣,在外很受人欢迎,一生福厚。喜入命宫、身宫、官禄宫、财帛宫、迁移官,主富贵,入福德宫、田宅宫次之。任何一星化禄,其吉利之作用倍增,尤喜太阳、武曲、廉贞、太阴、贪狼、破军化禄。化禄守命身宫及官禄之位,科权相逢,必做高官,经商可成为富翁。

女命化禄加吉星,可为贵妇,杀凑则平常。

1、化禄守身命、官禄之位,科权相逢,必做高官,可获巨财,一生多意外好运及贵人相助。

2、化禄与禄存夹命宫,"为双禄夹命"格,主富贵。

3、命宫有化禄,而命宫之暗合宫有禄存,;明禄暗禄",大吉,为锦上添花之兆。命宫有禄存,而暗合宫有化禄亦是。

4、化禄为流动资产,而禄存为固定资产,化禄喜与禄存、天马同宫或加会,乃"禄马交驰"、"双禄朝垣"之格,极为吉利,逢之无不大富或大贵。

5、化禄在子午宫居迁移,主人文章冠世,此为"对面朝天"格,太阳在午宫化禄为合此格。

6、化禄与地劫、天空同宫,反不主财,发也虚花,为金钱而困苦。或化禄星陷于子午卯酉见煞,亦为不利。故云:"发不主财,禄主躔于弱地"。

7、本宫或三合宫有化禄,却被化忌星来冲破,为"禄逢冲破",吉也成凶,必遭意外损失,爬得越高跌得越惨。

8、化禄最忌凶星冲破,如与羊陀火铃劫空同宫加会,格局减色,虚有其表,并不富贵,或因富贵而招致凶祸。

化科属水,上界应试,主掌文墨之神,喜会魁钺。丑午申宫入庙旺,陷于截空、旬空、地劫、天空、擎羊、陀罗、日月陷地。入命身宫,主人聪明好学,口 流利,有语言、文章方面的才华,学习优秀,外界或获很高的评价,一生容易出名。守身命,权禄相逢,聪明通达。如遇恶星,亦为文章秀士,可为人师表。化科喜入命宫、身宫、迁移宫,居财帛宫、官禄宫亦吉。

女命吉星拱守,可作贵妇,虽四煞冲破,也主富贵,无煞加,温柔清秀。

1、化科守身命,与化权化禄同宫加会,为大贵之命,官高荣显。

2、命宫三方四正逢化科化权化禄加会,"为科权禄三奇",若主星庙旺,为威震天下之格,贵不可言。

3、化科化权夹命宫,为贵格。

4、科权对拱,主人一鸣惊人,黄金榜上定标名,主贵。

5、科禄命逢兼合吉,威权压众相王朝。为科名会禄格。

6、化科守命,与化禄在六合宫暗合,为"科明暗禄"格,主贵,可至省厅级。

7、化科在命,化权来朝,考运颇佳,名列前茅。

8、科名陷于凶神(陷于截空、劫空、羊陀、日月陷地),苗而不秀,华而不实,难以发挥才能,并不富贵。

化忌属水,即计都星,为多管之神,乃一凶星,于子丑宫入庙,寅午戌巳亥落陷,可依宫内正曜之不同,而作用各异。化忌星入命宫,为人极易钻牛角尖,思想上有顽固不化的倾向,个性强,善嫉妒,多疑任 ,好管闲事,人际关系不佳,常与人起冲突,做事每易功败垂成。化忌为多咎之星,常招致失败、失意、失恋、失业、破财、对立、争斗、疾病、伤害、妨害、诉讼等灾祸,守身命,一生不顺,多招是非。除少数情况例外,十二宫中,到处为灾,无不具有破坏作用,唯逢吉星入庙可以减凶,与凶星加会不遇吉星,祸不可测。

女命化忌入命身宫,长舌利口,性格乖 。不见吉星,一生衣食艰辛,主贫贱。遇凶星化忌祸重,吉星凑合,灾祸稍轻。

1、化忌在命身宫,迁移宫,凶力甚大,主人一生不顺,多遭挫折失败,然其人并非无才能。

2、化忌在命,其人每多嫉贤妒能,心胸狭窄。不然,自己亦每遭他人之排挤、嫉妒、倾轧。

3、 书谓水二局生人,命宫逢化忌不忌。由于化忌属水,水二局生人逢化忌,可以因为此化忌星的作用而取得或大或小的成就,但化忌星的凶力并不因此而消失,其人仍旧难消除上述化忌星之种种不吉。

4、天同在戌宫坐命,丁年生人对宫巨门在辰化忌来冲,反以吉论,主大贵。

5、巨门在辰宫坐命,辛年生人遇文昌在命宫或对宫化忌,反以吉论,为奇格,主大富大贵。

6、太阳、太阴在庙旺之地(太阳在寅辰巳午宫,太阴在酉戌亥子宫)化忌,不凶,反为福论,若太阳、太阴在落陷之宫化忌,则大凶。

7、诸星在陷地化忌,甚忌。

8、廉贞在陷地(巳亥)化忌,更忌,主大凶,居官禄宫有官非牢狱。

9、化忌与廉贞、七杀、破军、贪狼同宫者,必遇意外之灾。

10、化忌与羊陀火铃四煞同守命宫,大凶之象,多为牢狱、残废、凶死之命。

11、化忌与天刑同守命宫,大凶,为死于外道,死无全尸之兆,会四煞更验。限年逢,有血光。

12、化忌守命,与紫微、天府、文昌、文曲、左辅、右弼、科、权、禄同宫,又兼羊陀火铃,作事进退,横发横破,始终不得久远,为发不住财之命。

13、化忌与七杀、破军、贪狼、巨 、廉贞、武曲、天机守命宫,三方四正再会四煞之一,有牢狱之灾。

二星属土,主贵,为吉星,喜合照或同宫,不喜分而各行。二星可辅佐紫微,主有权势,喜同宫入命或分守命身宫,得诸吉守照,则主贵显可期。得一星守命,虽可主贵,但多早年离家,出外发迹。二星之一入夫妻宫,主夫妇分离,不吉,同守夫妻宫则白首偕老。二星合守迁移宫,每得贵人之助,平步青云,单守则独力营求。

地劫、天空

二星属火,地劫乃劫杀之神,天空乃空亡之神,皆属凶星。二星性质雷同,品类一致,主祸不主福,主枯不主荣,十二宫中无处不凶。

劫空入命,作事虚空,不行正道,成败多端。一生劳多而功少,凡事易半途而废,或者每每功败垂成,事未竟而身先死,故经云:"劫空为愁最害人, 智英雄误一生"。在事业上,有疏懒及消极的思想,最容易放弃自己的利益,将好处拱手让人。劫空二星最不利于财,守命宫,财运不佳,且一生不聚财,有浪费虚掷的倾向。心事消极懒于行动,常有悲观失意的心态,或略有神经质,思虑过度,在处事方面,头头是道,言之成理,但一生做得多而成得少,易错过或放弃机遇,但很难顺畅达到自己的理想。

劫空在命,代表一种空灵虚无的思想,容易接近哲学、玄学、神学、宗教之类的事物,如果会有吉星,喜欢宁静的气氛,勤思考,反应快,其人往往有超乎常规的思想和理论,是天才的空想家、学问家、神学家、发明家。对神秘事物大都有爱好,倾向于研究宗教、哲学、神秘学、占卜学、气功学等,在这些方面颇有天份,但其人往往玩物丧志,或被自己的信仰或困迷惑误了一生,产生消极、悲观甚至错误的人生观。

劫空入命,往往做事颇有魄力,拿得起 得下,不喜欢与别人强争到底,因此欠缺竞争意识。命有劫空不聚财,往往坐失良机,最不利于经商。

凡劫空入命之人,其人在日常生活上较为懒惰,不爱做家务,做事无条理,经常把自己的东西随手乱 ,日后要用时又要到处乱找。

女命得劫空之一单守命宫或二星同入命宫,不论会照何星,在感情上必有波折或纠纷。若无正曜有劫空,再加恶煞或桃花星曜,形骸放浪,贞操观念薄弱,只可为偏房,嫁离过婚的老公,或为奴婢、娼妓。农历十月生人,天空会落在命宫,地劫会落在身宫。农历四月、六月生人,命宫必与劫空加会。

1、        劫空二星之凶性,以同宫最甚,冲照次之,夹命又次之,加会又次之,若无加会者,其凶较微。

2、        劫空二星守身命,若命宫正星入庙旺,三方会吉星,则祸轻;若命无正星,或命宫正星落陷,或四煞入命,则为凶兆。命加恶星遇劫空,贫贱夭折。

3、地劫守于身命,生性较为消极,凡事看不开,主人作事疏狂,不行正道,好为邪僻之事。天空守于身命,性情较乐观,大而化之,凡事看得开,并主人作事虚空,不行正道,成败多端,不聚财。

4、"劫空夹命为败局",主贫贱,假如安命在亥,地劫在子,天空在戌,即成劫空夹命之格。岁陷行到亦凶,夹忌亦凶,孤贫刑伤。若命宫正星入庙旺之地,三方会吉,则劫空夹命尚不足畏,为祸亦轻,若命宫之星入陷失之地或凶星坐命,三方不见吉,劫空夹命为祸最烈,不但一生事业无成,且终身贫贱,多灾难及失败,甚至寿年不永。

5、"生逢天空,犹如半天折翅;命中遇劫,恰如浪里行船",此为"命里逢劫"格。

6、"命里逢空,不漂流即主疾苦",命宫不见正星,单值天空坐守,更三合加煞化忌,依此断。

7、"生来贫贱,劫空临财福之乡",此指安命在子或午,卯酉时生人,地劫天空二星一守福德宫,一守财帛宫,出生贫贱,或者一生成败起伏,不善聚财,并无大的作为,纵有富贵,亦必虚名虚利,终必倾败。

8、命有劫空,又逢生年地支前一宫之"天空(此星在行限推法一节中有论述)",主虚度一生,难有成就。

9、命身逢劫空二星,难享高寿,能有高寿则必贫贱。

10、限运逢劫空,主做事无成或半途而废,纵有得,亦必有失或损耗。限运逢地劫天空七杀,必至贫穷,家资渐退,钱财耗散,甚至为大凶之兆,故经云:"运遇地劫天空,阮籍有贫穷之苦"、"项羽英雄,限至天空而丧国;石崇豪富,限行劫地以亡家"。

11、禄存天马临败绝空亡之地,而太岁流年复会地劫天空,主灾悔。故经云:"禄倒马倒,忌太岁之合劫空"。

恩光、天贵

主富贵,喜二星入身命宫,则吉。恩光入命身宫、官禄宫,主受殊荣。天贵入命身宫,主人秀气豪爽,年少金榜题名,更主大贵,三合文昌,英俊聪明,居寅辰宫,为人出众,财旺名盛。岁限逢恩光,主吉利,逢天贵,喜气非常,考试及第,有官者升迁,常人发财,且多贵人,逢灾有救。

蜚廉、破碎

二星均为凶星,主孤独、遭迫害,轻则播弄是非,家庭不睦,恩怨不分,为好成恶,在命身宫,主破耗、孤独与劳苦,一生招是非,苦劳多而成功少。忌入命身,兄弟、父母、夫妻、子女,主六亲刑破不全或不和,入疾厄宫主疾病缠身,入财帛宫主钱财多损,入官禄宫有小人败坏。若逢吉星同守,则可减凶。

台辅、封诰

1、台辅:意志坚强,有决断力,为人正直,文 好,可获较好地位。

2、封诰:社会风评佳,会遇褒赏、表彰等利于名誉之事。

龙池、凤阁

二星为文明之宿,主科甲,利于考学,并有攀龙附凤之运气。守命身宫主人清奇俊秀, 重温良。男命得之,功名显达,财禄丰厚,女命逢之貌美如花,秀外慧中,旺夫益子而志节高超。以同宫和加会、对照则力强,否则作用微弱。龙池入命身,主有耳疾,凤阁入身命,嘴或唇齿有病。

孤辰、寡宿

二星为双星,在命盘中必定加会,性质相同,属凶星。入身命宫主六亲无缘,内心孤单,曲高和寡,孤傲自赏,性格顽固,到老无依,自叹孤苦,此星乃孤寡之象也。逢凶星,心理不正常。命宫有一星,三方会一星,无吉解,多主绝嗣,纵有子女,恐遭夭折,或不成器,或虽有如无,或各在一方,其人大多人际关系不佳,与亲人思想格格不入,甚难沟通。

入父母宫,主孤,刑克父母,早死双亲之一。

入兄弟宫,主兄弟称少而不同心,各怀异志。

入夫妻宫,夫妇缘浅,或聚少离多,男克妻而女刑夫,祸轻者夫妻不和时有争纷,更遇恶煞主生离死别,男女终身难嫁娶。

入子女宫,子女稀少且主较早与自己分离。

入财帛宫,为金钱所困,财运不佳,财来财去不易聚。

红鸾、天喜

二星属木,性质相同。入命身,主人容貌美丽,聪明秀气,性格温和,异性缘好。入丑寅卯辰戌亥为入庙,有魁力,易获异性亲睐,讨人喜欢,人缘好,主有富贵,三合紫微,旌节朝堂。大小二陷及太岁逢之,主有喜庆,财禄增添,或婚姻吉兆、生育等喜庆事。大小二限之命宫、财帛、官禄宫遇红鸾天喜,常添意外之喜,或意外之获。与天姚同宫,主淫奔,行限逢此,有桃花运。

此二星为正当桃花星,与贪狼天姚等星的桃花不同。二星与恶煞同宫,有血光之灾。入命身,男子招美妇,女子配贵夫,婚姻早发。

1、入兄弟宫,主手足有情。

2、入夫妻宫,主得美貌之妻,男女皆吉,伉俪情深,得吉曜同宫定主白首偕老。

3、入子女宫,男俊女美,聪明伶俐,且女多于男。

4、入财帛宫,更遇诸吉,主财旺。

5、入疾厄宫,主凶,有血光之灾,有煞星同宫更验,逢限年之疾厄宫有红鸾天喜与煞同值,主有血光,或突然之惊忧伤痛,妇人多流产、损孕、血疾。

6、入迁移宫,在外有财,但外出防有意外之灾。

7、入官禄宫,得吉星扶主登科及第,少年得意。

8、入田宅宫,田产旺盛,居家平安且得置产之福。

9、入福德宫,一生衣禄安康,快乐无忧。

解神

有解灾有作用,入命身宫为吉,入余宫作用不显。命有解神,利于竞争,或在关键时刻出现奇迹而改变运气。从消极方面来讲,解神又属和解之神,临于命宫其人常万事随缘,并不太去积极争取,无形中也有化灾的作用,其人少遇是非,能解危扶困,解厄消灾,大小二限及太岁逢之,每可化险为夷,遇难呈祥。命有凶星逢解神可解除部份凶意,但对七杀、破军、贪狼、擎羊、陀罗、火星、铃星等甲级凶星,不具任何作用。

天官、天福

天官守于身命宫、官禄宫,主贵显,喜与吉星加会。岁限逢天官,有官者主升迁之喜,常人亦主发福。 天福主福禄,有侥幸运气,喜与吉星加会,寿高且贵。男子婚早子早,女子美貌端严,恶星不临,多财多宝,在寅申巳亥宫最吉,十二宫中无不全美。岁限逢天福,有官者升官,常人事业亦有进步。

天官、天福二星临于身命宫,有自然之福泽临身,在外受人尊敬,德高望重,富贵声扬,常人得之于寅申巳卯宫犹佳,男主和明进显,女主贤淑端庄。

天哭、天虚

为凶星,在丑卯申宫为入庙,反为吉,遇禄存或化禄主声名显扬。余宫落陷主凶。天哭属金,主刑克与忧伤;天虚属土,主耗败与空亡。天哭天虚入命,性格孤独,落落寡欢,与亲人朋友皆有疏淡的倾向,六亲缘薄,一生劳多而功少。二星逢吉星,可以减弱凶意。岁陷逢哭虚,主哀泣。

1、天哭天虚在命身宫陷地,主人穷独刑伤、六亲不全,东谋西不就,烦恼度日。

2、天哭天虚,太岁、大小二限逢之,主不利,成事不足,败事有余,岁限之三方四正均见丧吊白虎,本身若无灾祸,亦主六亲有伤,若与凶星据守,必然肆恶。

3、在夫妻宫,主男女刑伤。

4、在子女宫,克害,不然子女飘荡。

5、在财帛宫,破耗进退,易散难聚。

6、在疾厄宫,身体羸弱。

7、在迁移宫,背井离乡,少年出外谋生,且多招口舌是非。

8、在官禄宫,虚名,尸位素餐,晋升不易。

9、在田宅宫,田宅破荡。

10、在福德宫,福薄,一生无福而劳碌,重者男贫女贱。

11、在父母宫,刑克父母,破相。

此星有以生月起者,寅午戌月马在申,申子辰月马在寅,亥卯未月马在巳,巳酉丑月马在亥,其所依之生月皆以初一作为该月,而不论节气。有以生年支起者,寅午戌年马在申,申子辰年马在寅,亥卯未年马在巳,巳酉丑年马在亥。这两种起法都是对的,而陈抟所著之《紫微斗数全书》乃是以年支来起的,实为生年将前诸星中之"岁驿"一星。

天马属火,在数主奔驰。身命临之,谓之驿马,主人性格活跃、好动,一生多奔波与迁动,常外出旅行、出差、搬家、转职等等,居迁移宫亦然,皆主会奔走他方,背井离乡谋发展。入命宫,喜禄存、紫微、天府、文昌、文曲守照为吉。

1、天马与禄存或化禄同宫,谓之"禄马交驰",又曰折鞭马,官得高俸,商获厚利,于奔波动荡中发财或在远方发财,经云:"禄马最喜交驰"。

2、天马与紫微或天府同宫,谓之"扶舆马",吉利。

3、天马与刑杀同宫,谓之"负尸马",与火星同宫,谓之"战马",皆主凶,动而不利,必有事端。流年命宫或迁移宫遇此,切勿妄动。

4、天马与太阳或太阴同宫,谓之"雌雄马",主吉,须太阳或太阴庙旺方是。

5、天马与空亡同宫,居病、绝之地,谓死马"、"亡马",主凶,多遭灾病悔吝。故云:"马落空亡,终身奔走"。流年命宫或迁移宫遇此,不宜妄动。

6、天马与陀罗同宫,谓之"折足马",动必有凶。

7、天马与化忌同宫,谓之"病马",动而不利,多是非。

8、"天马四生妻宫,富贵还当封赠",男命天马入夫妻宫加吉星,主得妻家之助力,或得妻财,大吉。女命天马入夫妻宫加吉星,主旺夫,能享夫之富贵,为贵妇之命。均不可与煞忌空劫冲逢同值,否则反为不美。

9、天马与落陷之天梁同宫守命身(天梁在巳亥申宫),主人飘荡,且主淫奔。

10、流年天马一名岁驿,如遇恶煞时不宜出行,免遭凶祸。如遇化忌、陀罗、天刑、劫煞同守或加会,主在外遭凶,如车祸、血光,或死于外道。

11、贵人天马多升擢,常人天马多奔波。因富贵之人命中逢天马,多升官迁职,动中得利,或迁移出国,而平凡之人命中逢天马,仅为衣食一生奔忙及贫穷劳苦。

天才

即才能之星,守于命身宫,主聪明机智,才能出众,声誉英扬。若逢凶星,则怀才不遇。二星入他宫无大用。

天寿

即寿星,守于命身宫,主忠实温厚,为人勤勉,能获长寿,酉戌亥庙旺宫尤佳。十二宫中皆作吉论。

天巫

为升迁之星,属吉星。人命逢此,宜积极进取,万不可消极处世,命有吉星更吉,命有凶星则天巫亦无用。命有吉曜与天巫同值,为腾达之兆,遇天马主调动。与魁钺同守,能得贵人提拨,临于财帛、官禄二宫,逢吉曜相助,倍增福禄。临于迁移宫,大小二限及太岁逢之,主有乔迁之喜。

天刑

天刑属火,乃一凶星,主刑夭孤克,宜男不宜女,利武不利文。若入庙则为天喜神,反为吉,喜与文昌、文曲、化科同宫。天刑居寅卯酉戌宫为入庙,余宫陷。天刑守身命,其性刚强固执,原则性强,思想主观,持强傲物。天刑主孤克,与父母、兄弟缘浅,与配偶、子女等亦往往有刑克,朋友知己少。命加恶星遇天刑,此等倾向愈明显,不夭则贫,父母兄弟不得全。此星在数为医药,守命身宫,与诸吉星加会,对医疗、法律、宗教等有兴趣,也容易在这此方面取得成功。天刑主刑夭,入庙反主掌兵。

巳时生人,天刑必入命宫。巳酉丑时生人,命宫与三合宫必有天姚、天刑加会。

1、天刑与凶星加会,心性残忍,好狩猎、屠杀、捕鱼等,并宜从事此类行业。

2、天刑守命,见劫空四煞,一生多灾,不是恶疾缠身,便是官司诉讼较多,易遭责罚。

3、天刑在寅卯酉戌为入庙,主吉,能掌权,多在军队、警局、医疗机构任职。

4、天刑会昌曲科星于庙地,学有独到专长,见识超群,文武全才,主富贵,利于外地经商。

5、天刑与太阳同宫或加会为军人,天刑入庙遇太阳主富贵。遇七杀、破军、贪狼主武职显贵,遇巨门、天相、天梁可在医疗、法律机构掌大权。

6、天刑逢天哭天虚于命身宫,终是难逃恶疾缠身,罹患慢性疾病。

7、天刑单居身命,六亲不全,主孤苦出家,为僧为道。

8、天刑与化忌同守命宫,其人必有牢狱之灾,或遭凶死。与四煞同守亦然。

9、天刑陷地,太岁、大小二陷逢之,主出家、官事、牢狱、失财,尤忌火灾。与四煞或化忌同宫、加会,多遭横祸,甚至残废、死亡,流年命宫有此组合多致横祸而死。

天姚

天姚属水,为败星,主风流好淫。居卯酉戌亥宫为入庙,余宫陷。天姚守身命,有姿色,女命性感,心性阴毒,多疑,善于察颜观色,做事隐秘惧人知晓,异性缘佳,风流好淫。入庙旺,温文儒 ,博学多 ,学识丰富,交际广泛,富贵多奴,福厚,耽于酒色,性喜淫乐,声色犬马。会恶星,破家荡产,因色致祸。天姚与红鸾、天喜、咸池相会合,重淫欲,沉迷酒色财气。与华盖、禄存、天马、昌曲同宫或会合,大多属于文艺界人士,名利双收。

丑时生人,天姚必入命宫。巳酉丑时生人,命宫与三合宫必有天姚、天刑加会。

1、天姚于庙地守命,三方四正得众吉凑合无煞忌诸恶,主学识丰富,福隆而有富贵之份,然亦好酒贪色,性趋风流。

2、天姚于陷地守命,主心性多疑而阴狠,且好淫欲,与恶曜同守复遇众煞交会,因色犯刑,若田宅、财帛宫不吉,则主破家败产。

3、天姚守命,三合见贪狼、廉贞、沐浴,主夫妇刑克,重者少年夭折。

4、天姚与擎羊同守命宫,夫妇刑克,重者少年夭折。

5、天姚与红鸾同守命宫,主淫奔。大多无媒自嫁,少年与人私奔,婚前同居,或与多个异性发生关系。女命红杏出墙,三易情夫。

6、天姚守身宫,三合有贪狼冲照,男女因淫而偷情,若遇紫微、天府仅主风流而不淫乱。

7、天姚与贪狼守命身宫在闲陷之地,会诸恶,男主淫乱而女为娼妓,得吉星拱照仍难免再婚。

8、太岁、大小二陷逢天姚,最易色迷心窍,不用媒妁,招手成婚。会有同居、私通、外遇、嫖娼等事。此仍需命身有桃花格局方可作如此断。未婚者大限值天姚,小限与太岁均三合而见之,亦主恋爱成婚。如太岁或小限值天姚,得三合红鸾、天喜冲照尤验。

9、天姚与四煞化忌等凶星同宫,必因酒色赌博而招重灾。

10、天姚入夫妻宫,犯重婚,或有愉情外遇之事。与化忌或破军、辅弼同守,多主二离三婚,倘有凶神同垣,男女一再更易姘居而终身难获正婚。(亥时生人)

11、天姚入子女宫,于庙旺且得吉曜,可生俊男俏女,陷地不作此论。

12、天姚入财帛宫,有财而后有桃花,并因花酒赌博而破财。(酉时生人)

13、天姚入迁移宫,出外能得贵人扶持,多酒食宴乐,恐有艳遇,并得异性帮助。(未时生人)

14、天姚入官禄宫,庙主吉,陷主凶。会凶星,多主其人朝三暮四,谄媚权贵。(巳时生人)

15、天姚入田宅宫,破祖业,难自置产业。(辰时生人)

16、天姚入福德宫,身忙心乱,欲望强烈,想入非非。亦主男女皆擅交际,每得异性之好感。(卯时生人)

天月

主疾病,为凶星。入命宫主人易患慢性病,不好医治。命有吉星则天月之作用不显。

阴煞

主有小人暗中妨害,为凶星,并对本人之隐私不利。凡陷煞入命宫者,为命带小人,不论正星吉利与否,一生均必遭诬陷、中伤、打击、迫害。

Từ khóa: Cung Vị  Cung Chức  Luận tử vi  Luận đẩu số  Luận giải lá số tử vi  Tính chất Tử  Tính chất Tử vi  Ý nghĩa Tử  Ý nghĩa Tử vi  tử vi trọn đời 2018 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top