Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Liệu bạn có phát tài?


Thường nói rằng: Đại phú do mệnh, tiểu phú do tiết kiệm. Nhưng có những người tiết kiệm, chi ly từng chút mà cả đời cũng không thể phát tài, do đó có thể thấy thực tế việc phát tài còn do mệnh.

Làm thế nào để phát tài? Có người cung Tài bạch trong mệnh bàn có cát tinh tọa thủ cho nên cả đời nhiều tài lộc. Mà công dụng của Tử vi đẩu số chính là nói cho bạn biết, bạn nên làm việc gì thì có thể phát tài?

Ngoài việc xem cung Tài bạch thì cung Điền trạch cũng là nơi chứa tiền tài, cho nên cung Điền trạch cũng cần liệt kê để tham khảo, quan hệ của nó như sau:

  1. Cung Mênh, Tài bạch, Phức đức đểu tốt nhưng cung Điền trạch không tốt; tài tuy vượng nhưng cuối cùng khó giữ.
  2. Cung Phúc đức vượng, cung Tài bạch nhược, cung Điền trạch vượng, chủ vất và kiếm tiền nhưng có thể tích tiểu thành đại, có thể tích trữ được.
  3. Cung Phúc đức nhược, cung Tài bạch vượng, cung Điền trạch vượng, vì cần kiệm mà thành nghiệp.
  4. Cung Phúc đúc và cung Điền trạch đều nhược, cung Tài bạch vượng, cuối cùng vẫn là mệnh khốn cùng.
  5. Cụng Tài bạch và cung Điền trạch đều nhược, cung Phúc đức vượng, tuy tiền bạc đến tay cuối cùng cũng mất hết, giống như tài thần qua đường vậy.

Cung Tài bạch và cung Phúc đúc không ưa có sao Hồng loan, Thiên hỷ, chủ về mệnh ham đầu cơ, cờ bạc, kết quả tiền bạc cũng không giữ được.

Cô thần, Quả tú nhập cung Tài bạch: Cuối cùng khó tránh phá sản.

Quan hệ giữa cung Phúc đức với cung Tài bạch như sau:

  1. Cung Phúc đức vượng, cung Tài bạch tốt: Đại phú
  2. Cung Phúc đức vượng, cung Tài bạch không tốt: Không giữ được tiền tài.
  3. Cung Tài bạch vượng, cung Phúc đức không tốt: Tiền tài đến tuy nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thành nghiệp lớn.
  4. Cung Phúc đức không tốt, cung Tài bạch không vượng: Bần cùng

(Lập và giải tử vi đẩu số - Phương pháp đoán mệnh - Phan Tử Ngư)

Từ khóa: Phan Tử Ngư  Đoán số  Phán đoán  Hỏi đáp  Tài bạch  Tài phú  Phát tài  tuvi  tu vi  xem tu vi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top