Tử Vi Cổ Học

Phần mền lấy lá số Tử Vi

Đối với các bạn chưa tìm hiểu nhiều về Tử Vi, để tránh việc lá số khi an có quá nhiều sao
thì khi lấy lá số các bạn chỉ cần điền tên và các thông tin cần thiết trong bảng bên trái là được.
Các bạn dùng smart phone nếu thấy lá số quá dài thì các bạn có thể chọn độ phân dải ảnh 900x1035.
Chúc các bạn hoan hỉ.

Để hỗ trợ luận giải Lá Số Tử Vi, vui lòng liên hệ email: Tuvancohoc@gmail.com hoặc Facebook.