Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ TỬ VI

Lá số giới tính Nữ, sinh giờ Dần, ngày 3, tháng 2, năm Canh Thìn

T. Tị86

QUAN LỘC Thân

THIÊN PHỦ (Đ)

 

 • Thiếu dương (Đ)
 • Thiên quý
 • Tả phù
 • Thiên hỉ
 • Thiên tài
 • Đẩu quân
 • Tiểu hao (H)
 • Cô thần
 • Kiếp sát
 • Thiên không
Dậu-HỎA

Tuyệt

N. Ngọ76

NÔ BỘC

THIÊN ĐỒNG (H)

THÁI ÂM (H)

 • Thanh long (H)
 • Văn khúc (H)
 • Thiên khôi
 • Phượng các
 • Giải thần
 • Hóa khoa
 • Thiên phúc
 • Tang môn (H)
 • Thiên thương
 • Hóa kỵ
 • Triệt
Thân+HỎA

Mộ

Q. Mùi66

THIÊN DI

VŨ KHÚC (M)

THAM LANG (M)

 • Thiếu âm (H)
 • Lực sĩ
 • Tam thai
 • Bát tọa
 • Hóa quyền
 • Đà la (Đ)
 • Triệt
Mùi-THỔ

Tử

G. Thân56

TẬT ÁCH

THÁI DƯƠNG (H)

CỰ MÔN (Đ)

 • Lộc tồn
 • Bác sĩ
 • Văn xương (H)
 • Long trì
 • Địa giải
 • Thai phụ
 • Hóa lộc
 • Quan phù
 • Thiên sứ
 • Lưu hà
 • Tuần
Ngọ+KIM

Bệnh

C. Thìn96

ĐIỀN TRẠCH

 

 

 • Tướng quân
 • Quốc ấn
 • Phong cáo
 • Hoa cái
 • Thái tuế
 • Thiên la
Tuất+THỔ

Thai

HỆ THỐNG TỬ VI CỔ HỌC

Hỗ trợ luận giải: Tuvancohoc@gmail.com

Năm: Canh Thìn

Tháng: 2 (Kỷ Mão)

Ngày: 3

Giờ: Dần

Âm Dương: Dương Nữ

Mệnh: BẠCH LẠP KIM

Cục: HỎA LỤC CỤC

Thân cư: Quan lộc

Mệnh chủ: Liêm trinh

Thân chủ: Văn xương

Điểm Huyền Khí: 7.9

Điểm Cung Khí: 6

Lai Nhân Cung: Điền trạch

Nguyên Thần: Điền trạch, Quan lộc

Ấ. Dậu46

TÀI BẠCH

THIÊN TƯỚNG (H)

 

 • Ân quang
 • Hữu bật
 • Nguyệt đức
 • Đào hoa
 • Thiên giải
 • Thiên thọ
 • Tử phù
 • Quan phủ
 • Kình dương (H)
 • Địa không (H)
 • Tuần
Tị-KIM

Suy

K. Mão106

PHÚC ĐỨC

LIÊM TRINH (H)

PHÁ QUÂN (H)

 • Trực phù
 • Tấu thư
  Hợi-MỘC

  Dưỡng

  B. Tuất36

  TỬ TỨC

  THIÊN CƠ (M)

  THIÊN LƯƠNG (M)

   • Tuế phá
   • Phục binh
   • Thiên hư
   • Thiên hình (H)
   • Địa võng
   Thìn+THỔ

   Đế vượng

   M. Dần116

   PHỤ MẪU

    

    

   • Thiên việt
   • Thiên y
   • Thiên mã
   • Thiên trù
   • Điếu khách
   • Phi liêm
   • Thiên khốc
   • Thiên riêu
   +MỘC

   Trường sinh

   K. Sửu6

   MỆNH

    

    

   • Phúc đức
   • Hỉ thần
   • Thiên đức
   • Đường phù
   • Địa kiếp (H)
   • Quả tú
   • Phá toái
   Sửu-THỔ

   Mộc dục

   M. Tí16

   HUYNH ĐỆ

    

    

    • Bạch hổ (H)
    • Bệnh phù
    • Hỏa tinh (H)
    • Linh tinh (H)
    Dần+THỦY

    Quan đới

    Đ. Hợi26

    PHU THÊ

    TỬ VI (B)

    THẤT SÁT (V)

    • Long đức
    • Hồng loan
    • Thiên quan
    • Văn tinh
    • Đại hao (H)
    Mão-THỦY

    Lâm quan

    MỤC LỤC:
    1. TỔNG QUAN
    2. CUNG MỆNH
    3. CUNG THÂN
    4. CUNG PHU THÊ
    5. CUNG TỬ TỨC
    6. CUNG TÀI BẠCH
    7. CUNG PHÚC ĐỨC
    8. CUNG ĐIỀN TRẠCH
    9. CUNG TẬT ÁCH
    10. CUNG THIÊN DI
    11. CUNG QUAN LỘC
    12. CUNG PHỤ MẪU
    13. CUNG HUYNH ĐỆ
    14. CUNG NÔ BỘC
    15. GIẢI ĐOÁN CHUNG
    16. LỜI KHUYÊN ỨNG XỬ
    17. ĐẠI VẬN: 6 - 15 TUỔI
    18. ĐẠI VẬN: 16 - 25 TUỔI
    19. ĐẠI VẬN: 26 - 35 TUỔI
    20. ĐẠI VẬN: 36 - 45 TUỔI
    21. ĐẠI VẬN: 46 - 55 TUỔI
    22. ĐẠI VẬN: 56 - 65 TUỔI
    23. ĐẠI VẬN: 66 - 75 TUỔI
    24. ĐẠI VẬN: 76 - 85 TUỔI
    25. ĐẠI VẬN: 86 - 95 TUỔI
    26. VẬN NĂM: 13 TUỔI - NĂM NHÂM THÌN
    27. VẬN NĂM: 14 TUỔI - NĂM QUÝ TỊ
    28. VẬN NĂM: 15 TUỔI - NĂM GIÁP NGỌ
    29. VẬN NĂM: 16 TUỔI - NĂM ẤT MÙI
    30. VẬN NĂM: 17 TUỔI - NĂM BÍNH THÂN
    31. VẬN NĂM: 18 TUỔI - NĂM ĐINH DẬU
    32. VẬN NĂM: 19 TUỔI - NĂM MẬU TUẤT
    33. VẬN NĂM: 20 TUỔI - NĂM KỶ HỢI
    34. VẬN NĂM: 21 TUỔI - NĂM CANH TÍ
    35. VẬN NĂM: 22 TUỔI - NĂM TÂN SỬU
    36. VẬN NĂM: 23 TUỔI - NĂM NHÂM DẦN
    37. VẬN NĂM: 24 TUỔI - NĂM QUÝ MÃO
    38. VẬN NĂM: 25 TUỔI - NĂM GIÁP THÌN
    39. VẬN NĂM: 26 TUỔI - NĂM ẤT TỊ
    40. VẬN NĂM: 27 TUỔI - NĂM BÍNH NGỌ
    41. VẬN NĂM: 28 TUỔI - NĂM ĐINH MÙI
    42. VẬN NĂM: 29 TUỔI - NĂM MẬU THÂN
    43. VẬN NĂM: 30 TUỔI - NĂM KỶ DẬU
    44. VẬN NĂM: 31 TUỔI - NĂM CANH TUẤT
    45. VẬN NĂM: 32 TUỔI - NĂM TÂN HỢI
    46. VẬN NĂM: 33 TUỔI - NĂM NHÂM TÍ
    47. VẬN NĂM: 34 TUỔI - NĂM QUÝ SỬU
    48. VẬN NĂM: 35 TUỔI - NĂM GIÁP DẦN
    49. VẬN NĂM: 36 TUỔI - NĂM ẤT MÃO
    50. VẬN NĂM: 37 TUỔI - NĂM BÍNH THÌN
    51. VẬN NĂM: 38 TUỔI - NĂM ĐINH TỊ
    52. VẬN NĂM: 39 TUỔI - NĂM MẬU NGỌ
    53. VẬN NĂM: 40 TUỔI - NĂM KỶ MÙI
    54. VẬN NĂM: 41 TUỔI - NĂM CANH THÂN
    55. VẬN NĂM: 42 TUỔI - NĂM TÂN DẬU
    56. VẬN NĂM: 43 TUỔI - NĂM NHÂM TUẤT
    57. VẬN NĂM: 44 TUỔI - NĂM QUÝ HỢI
    58. VẬN NĂM: 45 TUỔI - NĂM GIÁP TÍ
    59. VẬN NĂM: 46 TUỔI - NĂM ẤT SỬU
    60. VẬN NĂM: 47 TUỔI - NĂM BÍNH DẦN
    61. VẬN NĂM: 48 TUỔI - NĂM ĐINH MÃO
    62. VẬN NĂM: 49 TUỔI - NĂM MẬU THÌN
    63. VẬN NĂM: 50 TUỔI - NĂM KỶ TỊ
    64. VẬN NĂM: 51 TUỔI - NĂM CANH NGỌ
    65. VẬN NĂM: 52 TUỔI - NĂM TÂN MÙI
    66. VẬN NĂM: 53 TUỔI - NĂM NHÂM THÂN
    67. VẬN NĂM: 54 TUỔI - NĂM QUÝ DẬU
    68. VẬN NĂM: 55 TUỔI - NĂM GIÁP TUẤT
    69. VẬN NĂM: 56 TUỔI - NĂM ẤT HỢI
    70. VẬN NĂM: 57 TUỔI - NĂM BÍNH TÍ
    71. VẬN NĂM: 58 TUỔI - NĂM ĐINH SỬU
    72. VẬN NĂM: 59 TUỔI - NĂM MẬU DẦN
    73. VẬN NĂM: 60 TUỔI - NĂM KỶ MÃO
    74. VẬN NĂM: 61 TUỔI - NĂM CANH THÌN
    75. PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CUNG

    TỔNG QUAN

    Điểm "huyền khí" của lá số là: 7.9

    Điểm "huyền khí lá số" dương báo hiệu đây là lá số tốt. Bạn nên đọc kỹ lời giải của lá số để tìm ra cho mình cách sống và ứng xử phù hợp với cuộc đời.
    - Các cung tốt: Nô bộc (0.25), Tật ách (1.75), Tài bạch (1.25), Tử tức (2), Phu thê (3), Huynh đệ (1.19), Mệnh (0.16), Phụ mẫu (0.71), Điền trạch (0.84)
    - Các cung xấu: Phúc đức (-2), Thiên di (-1.25)
    Điểm Huyền Khí mô phỏng khả năng chế hóa sát tinh trong cung.
    Kỹ thuật này nằm ở tầng sâu hơn của đắc hãm chính tinh, cách cục. Nếu cung có Điểm Huyền Khí âm thì sát tinh không được chế hóa và gây tác hại. Cung nào có Điểm Huyền Khí cao thì dù có sát tinh hay hãm địa vẫn tốt do tinh đẩu được chế hóa.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Mệnh Hỏa Lục Cục ở Sửu (Phích Lịch Hỏa Lục Cục)

    Ý tượng của Phích Lịch Hỏa:
    - Thế đến cực mạnh, đủ uy lực, có thể nói là chấn động bốn phương, đáng tiếc là giai đoạn sau lại thiếu sức mạnh.
    - Người thuộc Phích Lịch Hỏa lục cục có tư duy mẫn tiệp, có đủ thế nhưng cần dựa vào lực bộc phát để hoàn thành; nếu không, tuy có thể chiếu sáng ngàn dặm, nhưng cũng chỉ giống như ánh chớp cực sáng nhưng mau chóng tàn lụi!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

    Có nhiệt tình trong sự nghiệp, có khuynh hướng xem trọng danh vị và sự nghiệp, cũng xem trọng sự cảm thụ trong công việc

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Lai Nhân Cung ở cung Điền Trạch

    Gia đình, sản nghiệp của tổ tiên, dời nhà, dịch mã, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mệnh tạo. "Lai nhân cung" ở tam phương của cung điền trạch (điền, huynh, tật) là cách cục nhờ vả người khác để lập nghiệp, thuộc cung vị ở trạng thái động.
    Lai nhân cung ở bốn cung mệnh, tài, quan, điền đối với mệnh tạo là khá có lợi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Nguyên thần của lá số tụ tại phương Điền trạch, Quan lộc

    Đương số thấy thoải mái nhất ở các cung Điền trạch, Quan lộc trong lá số (có thể các cung này không được tốt)

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    CUNG MỆNH

    Cung Mệnh an tại Sửu, điểm "huyền khí" là 0.16

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Mệnh ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Mệnh. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Mệnh khi luận giải.
    Cung Mệnh chủ về: bản thân đương số.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Phúc đức

    Tư cách: Là người khôn ngoan hơn người, nhưng có đức độ, biết lấn vừa phải, nghĩ tới phúc đức thần quyền

    Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương

    Tam hợp cung Mệnh an tại Sửu có các sao Phúc đức,Thiếu dương,Tử phù hội hợp

    - Được sáng suốt (do Thiếu Dương) nhưng hay cạnh tranh, lấn át người khác để chiếm phần hơn (do thế đứng lấn trên Thái Tuế một cung)
    - Nhưng lấn át bằng cách ma giáo thì dù có thành công cũng xôi hỏng, bỏng không (do Thiên không), có khi còn mắc họa (vì có Kiếp sát, Lưu hà là những sát tinh mạnh)
    - Tuy nhiên, có sao tứ đức và nhất là Phúc đức để khuyên nhủ, thúc đẩy đương số làm việc phúc đức, ngay lành - được như vậy thì vận mạng sẽ yên

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Thiên không ở Dần, Thân, Tị, Hợi

    Ở vị trí Dần, Thân, Tị, Hợi là 4 góc của Thiên bàn, một khi có Thiên Không là có ngay Hồng Loan ở ngay đồng cung hay xung chiếu là vị trí của Hồng Loan làm chủ, Thiên Không chỉ là khách. Ở đây Hồng Loan đóng vai chánh với hai phụ tá diễn tả tính cách sắc sắc không không là người có giác quan nhạy bén, từ tâm, không "tham sân si", trọng đức lớn có nghĩa là tư cách của người tu hành, thấy xa hiểu rộng

    Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương

    Dạng nhận thức tính cách Phủ - Tướng ở cách liên hợp Thiếu dương - Tử phù - Phúc đức

    Hào phóng vẻ bề ngoài, khó duy trì bền lâu

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh - Tài - Quan ở 3 cung Tỵ - Dậu - Sửu (thuộc cách liên hợp Thiếu dương - Tử phù - Phúc đức)

    Càng ham mê thì càng thua thiệt khó lường được ..

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh vô chính diệu

    Đây là mẫu người có tài ứng biến trong cư xử, còn ứng xử tốt hay xấu lại do nhân cách và giáo dục của người đó. Đặc biệt, mệnh vô chính diệu thường là người sinh thiếu tháng, hoặc lúc nhỏ khó nuôi (hay bệnh tật)

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Cách thế Phủ - Tướng, điều kiện Thái dương ở cung THÂN

    Phong thái võ biền, quảng giao hào phóng, nghệ sỹ tính (cởi mở, ham vui, lãng mạn ..) sôi nổi với công việc, nhiều nghị lực thực hành

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Mệnh Thân đồng cung cùng trong tam hợp Thiếu dương

    Là người từ suy nghĩ tới hành động luôn qua mặt người khác lấy lợi về mình. Nhưng gặp Thiên không lên không lấy được nhiều, chỉ như khoác chiếc áo đẹp.

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp cung Mệnh khắc tam hợp cung Thiên di

    Đương số chế ngự được đối phương, chiến thắng được hoàn cảnh sống hoặc khi tranh đấu thì dành được phần thắng lợi

    Tử vi giảng minh

    Cung Mệnh phi Hóa khoa nhập cung Tử tức

    Là ý tượng: duyên phận giữa con cái với mệnh tạo khá tốt

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh phi Hóa khoa nhập cung Tử tức

    Tuyến Tử Điền là tuyến vị Phụ Tật của cung Tài Bạch, cho nên chủ về có tiền lẫn danh, dựa vào chức vụ hay nhờ có "chỗ dựa" và danh tiếng mà phát đạt, gặp cơ hội nhờ có danh mà được tiền bạc. Hóa khoa là thì được nhờ người giúp.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Vì quan tâm cơ thể của người phối ngẫu mà sinh buồn phiền, tức là yêu một cách rất đau khổ

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Hóa kỵ nhập cung Nô Bộc xung cung Huynh đệ, biểu thị vợ chồng đồng sàng dị mộng, hoặc gần nhau ít mà xa nhau thì nhiều, cũng có khả năng một trong hai vợ chồng có sức khỏe không được tốt

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Khó có thể một mình cáng đáng công việc, vì vậy không thích hợp làm chủ quản

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Đối với bạn bè rất nghĩa khí, vì bạn bè mà chi ra, nếu cho bạn bè, mượn tiền thì không nghĩ đến việc đòi lại, nếu không sẽ vì vấn đề tiền bạc mà tổn thương tình cảm bạn bè. (Cho nên lúc trợ giúp bạn bè, bản thân phải cẩn thận một chút mới không bị hao tổn lớn. Do "mắc nợ" bạn bè, vì vậy không được hợp tác làm ăn với bạn bè).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Địa kiếp

    Thiên đình không đủ, cằm không đầy, cho nên nhìn nghiêng thì thấy trán lệch, cằm lẹm

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Ngoại trừ chủ về trắc trở, thất lợi, còn chủ về có khí chất nghệ thuật, có sáng kiến, sáng tạo

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Mệnh an tại Sửu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về có năng lực lãnh đạo, giỏi biết người và khéo dùng người, được mọi người trợ giúp. Song có khi lại chủ về tính ỷ lại hơi mạnh, nhờ người giúp đỡ mà bản thân lại không có tài năng. Ngoài ra, ở cung mệnh cũng chủ về bụng dạ rộng rãi, khoáng đạt, lỗi lạc bất phàm, tính cách đôn hậu, hào sảng. Càng mừng nếu gặp được Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Quả tú

    Là người cô độc, vợ hoặc chồng mất trước, làm việc thường xa lánh nhân tình, có tâm lý dễ thay đổi, tự cho mình là đúng, đa nghi mà khéo che đậy, thường cảm thấy không hài lòng với những việc người khác làm. Vậy nên cấp trên, giám đốc của bạn nếu có Quả Tú tọa tại Mệnh thì xin bạn nên sớm từ chức để mưu sinh bằng con đường khác, mệnh nữ không ưa có Quả Tú tọa cung Mệnh và cung Phu Thê, đó là mệnh quả phụ.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Quả tú

    Có khả năng xảy ra các tình huống sau:
    1. Cha hoặc mẹ mất sớm
    2. Cha mẹ ly hôn
    3. Do người khác, như bà ngoại, bà cô hoặc bà nội nuôi dưỡng
    4. Thích du chơi bên ngoài, không thích ở nhà (cho nên lấy vợ thì không nên lấy người có sao Cô Thần, Quả Tú tọa mệnh, vì họ không chịu ở yên).

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Quả tú

    Phòng phu: Mệnh nữ bất lợi cho chồng, chẳng hạn như sau khi lấy chồng thì sự nghiệp hoặc sức khỏe của chồng sa sút, người xưa gọi là "tảo phụ tinh"

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Quả tú

    Cô độc: Cô độc, cao ngạo; vợ hoặc chồng mất trước; con cái đi xa, lục thân khó nhờ cậy, giao thiệp với người ít lễ nghĩa, quan hệ nhân tế không tốt, thường tự cách ly mình với xã hội, nhân quần và thần hữu để đến nỗi không có người tri tâm tri kỷ. Vậy tại sao người này lại cô độc? Ngoài cô độc thuộc trong mệnh mà ra:
    1. Nói năng không lễ phép, thích a dua, nói bậy, nói lời châm chọc, bới lông tìm vết ..
    2. Xem người khác không ra gì
    3. Vẻ bề ngoài khó gây thiện cảm, hành vi quái gở
    4. Không hòa hợp với người xung quanh
    5. Hay sầu não
    6. Tự tư, keo kiệt, sống chỉ biết có mình
    7. Thiếu lòng bác ái, không biết chia sẻ, bố thí
    8. Cô độc và nghèo khó, thật bất hạnh thay là trong xã hội hiện nay những người cô độc ngày càng chiếm nhiều.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Mệnh ở đất Tứ Mộ Khố: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

    Các cung vị Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gọi là đất "Tứ Mộ", hoặc gọi là đất "Tứ Khố". "Mộ", "Khố" đều có hàm ý là thu giữ, cất giấu, cũng có ý tượng bảo thủ, thận trọng. Cho nên mệnh ở 4 cung vị này, là người khá cương trực, mộc mạc, khá nhẫn nại, và cũng có ý tượng bảo thủ, thận trọng. Cho nên mệnh ở 4 cung này, là người khá cương trực, mộc mạc, khá vất vả, tính chất của họ là "giàu cũng liều, mà nghèo cũng liều". Lúc bị hiện thực bức bách họ sẽ cho rằng không làm không được, nhưng dù biến thành đại phú gia, họ cũng sẽ cho rằng "con người sống là để làm chuyện tốt"; đối với thế giới này, dẹp tiền bạc qua một bên khoan nói tới, dường như họ đến trần gian là để "trả nợ", trả cái nợ lao tâm, trả cái nợ lao lực!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh vô chính diệu

    Thường thấy hiện tượng kết hôn muộn. Nếu chưa đến tuổi trung niên mà gặp người vừa ý, vì chưa hiểu biết về trách nhiệm, cho nên dễ xảy ra sự kiện thay đổi trong tình cảm, đây cũng không phải là ngẫu nhiên!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh vô chính diệu

    Người có kết cấu mệnh bàn kiểu này phần nhiều sẽ thường xuyên ở bên ngoài, xa quê hương, bất kể là xuất ngoại du học hoặc vì công việc làm ăn. Do cung Mệnh vô chính diệu, cho nên người này sẽ ở nhà không lâu, dù làm ăn ở trong nước cũng dễ vì nghề nghiệp hay nhân tố hoàn cảnh mà thuê nhà ở bên ngoài để ở!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh vô chính diệu

    Khó xử sự với người nhà một cách thân mật, thường vô tình tạo ra khoảng cách; trong đời sống hôn nhân cũng thấy hiện tượng khó dung hợp, đây không phải vì lời nguyền rủa của ma quỷ, mà là do cá tính khiến bàn chuyện của mình với người khác, có lúc kiên định, chủ quan, có lúc chùn lại, sợ việc, dễ bị hoàn cảnh bên ngoài gây ảnh hưởng, cho nên tâm trạng dễ lên xuống thất thường, nhưng ưu điểm của họ là không để cho những tình trạng này kéo dài làm tác nhân chủ đạo bản thân.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Mệnh vô chính diệu ở Sửu, đối cung là Vũ khúc,Tham lang

    Người có cách cục này thường thường sự nghiệp thành tựu khá muộn, ngay cả hôn nhân cũng có thể bị lỡ thời cơ, thoạt nhìn thấy dịu dàng, nhưng thực ra tính tình của mệnh tạo, ngay cả trường hợp "Tử vi, Thất sát" tọa cung phu thê, người phối ngẫu cũng khó mà chịu nổi. Mệnh cách này có một số điểm đáng lưu ý như sau:
    - Yêu đương khá chậm, nhưng một khi gặp đối tượng vừa ý thì kết hôn rất nhanh.
    - Lúc yêu đương kéo dài, rất có thể người yêu sẽ gây khó khăn, hoặc đột nhiên biến mất.
    - Nếu không phải lấy người ngoại quốc, thì cũng lấy người ở phương xa
    - Sau khi kết hôn, cuộc sống rất bận rộn, nhà hoặc nơi ở có thể là vấn đề lo lắng lớn nhất của hai người
    - Thường than oán tính tình của người phối ngẫu thật khó hiểu. Vì quá yêu và tôn trọng người bạn đời, cho nên sau khi kết hôn rất cưng chiều vợ (hoặc chồng), khiến họ biến thành sư tử hay cọp cái.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Người tọa Mệnh ở cung Sửu

    Có nhân sinh quan cô độc, cao ngạo, không hợp quần, mắc phải phức cảm vĩ cuồng; phần nhiều thuộc tầng lớp chủ quản của nhóm đi làm việc, hoặc làm ông chủ, làm quan, công chức, giám đốc xí nghiệp ... Điều đáng quý là họ biết được giới hạn của mình, dù tư duy rất phóng túng, hành sự nhiều lúc cũng xung động, nhưng không vượt qua quá xa những điều mà họ coi là quy tắc!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Tam hợp và xung chiếu cung Mệnh an tại Sửu có các sao Thiên không,Đào hoa hội hợp

    Thì cuộc đời sau khi phấn đấu hăng say rồi chán mà qui ẩn hoặc ngay cả đang khi làm việc mà tâm tư vẫn u uất quạnh hiu

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Địa kiếp đơn thủ

    Là người ích kỷ chỉ biết có mình, không còn biết đến ai nữa

    Thái Vi Phú

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Địa kiếp

    Là người cao thượng, đa sầu đa cảm, có tinh thần hỷ xả và thiệt thòi

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Địa kiếp đơn thủ

    Luôn luôn cho ý mình là phải. Địa kiếp độc thủ làm tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm mà nên thế.

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộc dục

    Chủ sự canh cải, ăn chơi, dâm dục, lười biếng, u mê, làm dáng

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Tam hợp cung Mệnh an tại Sửu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Ích kỷ, xảo trá, khổ sở

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp cung Mệnh an tại Sửu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Long đong (mấy đời chồng)

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộc dục

    Hay làm dáng

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tam hợp cung Mệnh an tại Sửu có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Chỉ thích ở một mình, không thích đông người

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộc dục

    Tính cách cởi mở cứng cỏi, biến hóa đa đoan, đã nói là làm, cả thèm chóng chán, dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, thiếu ổn định, nếu thành công dễ dương dương tự đắc mà lại chuốc lấy thất bại.

    Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư

    Cung Mệnh an tại Sửu có sao Mộc dục

    Sinh ra ở trạng thái như tuổi dậy thì, có nhiều triển vọng để tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG THÂN

    Cung Thân an tại Tị có sao Thiếu dương

    Khi hành động thì khôn ngoan sắc sảo muốn hơn người ta

    Tử vi nghiệm lý - Cụ Thiên Lương

    Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

    Người sinh giờ Dần hoặc Thân, xem trọng địa vị và sự nghiệp, có tinh thần nặng về chuyện được mất, hơn thua; nếu tổ hợp tinh hệ mà cát thì có thể sáng lập đại nghiệp, năng lực tuân thủ chức trách khá mạnh. Cung Quan Lộc là "cung quý", vì vậy người có khí chất cao, có dục vọng (hoặc tham vọng), rất xem trọng sự vinh dự.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thân đồng cung với cung Quan lộc

    Bất chấp trước sự nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, rất xem trọng vinh dự, có tham vọng. Nếu tổ hợp sao tốt, có thể lập nên nghiệp lớn, năng lực làm việc rất tốt, một đời thuận lợi, khí chất cao thượng; nếu tổ hợp sao không tốt thì ngược lại.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Phụ nữ Thân cư Quan Lộc

    Cao số, không được nhờ chồng hoặc khó lấy chồng, dễ khắc chồng

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Thân cư cung Quan Lộc

    Hậu vận nặng về vấn đề công việc làm

    Tử vi giảng minh

    Cung Thân an tại Tị có sao Tuyệt

    Chủ về cả thèm chóng chán, cá tính khinh bạc, gặp thành công thì dương dương tự đắc, dễ nản chí, làm việc thường đầu voi đuôi chuột, nếu kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống sẽ có khả năng hành công.

    Tử vi đẩu số - Cổ Đồ Thư

    CUNG PHU THÊ

    Cung Phu thê an tại Hợi, điểm "huyền khí" là 3

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Phu thê ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Phu thê. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Phu thê khi luận giải.
    Cung Phu thê chủ về: người phối ngẫu, tình cảm, tình trạng hôn nhân.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Người nữ tuổi giờ dương, cung dương (THÌN)

    Người phụ nữ này thường không hài lòng với cuộc sống hôn nhân, sức chịu đựng trong gia đình kém, hôn nhân thường hay gặp trở ngại

    Kinh nghiệm của Thầy Lê Đức

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

    Cung Tật Ách xung cung Phụ Mẫu, tuy có duyên hôn nhân, nhưng một khi đã kết hôn thì chuyện bất hạnh sẽ theo đó mà đến

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

    Dễ bị bạo lực người phối ngẫu làm tổn thương

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

    Chủ về xung khắc với cha mẹ, vợ đối xử với chồng tốt nhưng không được lòng bố mẹ

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách

    Người phối ngẫu làm cho mệnh chủ mất vẻ vang

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Thất sát,Tử vi

    Nữ mệnh thì chồng là người theo chủ nghĩa gia trưởng, đàn ông cực đoan, độc tài trong nhà; nam mệnh thì vợ giống như cọp cái, vợ cướp quyền chồng. Thấy Hóa Quyền thì mức độ bị người phối ngẫu khống chế càng mạnh.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hồng loan

    Chủ về ít con cái

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Lâm quan

    1. Vợ chồng có tai ương
    2. Hợp ít chia ly nhiều.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    "Sát Phá Tham" đều có ý tượng biến động, còn tượng trưng cho "tham sân si", trong đó thất sát là đại biểu cho phần "si". Do đó người cung phu thê có Thất Sát, đối tượng giao du phần nhiều có tính rất chủ quan, quá tự tin và không tín nhiệm ai; sẽ khó chấp nhận và rất xem thường những gì họ chán ghét; đối với những gì họ thích, thì không cách nào dứt ra được. Vì vậy, sau khi họ yêu một người nào đó, tình cảm thường thường rất sâu nặng, khó thay đổi, mặc dù kết quả thường là buồn bã chia li. Nhưng một khi người yêu cứ thiết tha yêu cầu, thì họ vẫn giúp đỡ. Cũng vì vậy, mối tình của họ có cơ hội rất cao sẽ tái hợp; họ không phải là người nói chia tay là dứt khoát rồi hoàn toàn vui vẻ trở lại.
    Nếu bạn là người phối ngẫu của họ, nên tự lập tự cường nhất định không được có tính ỷ lại quá nặng; tuy họ thích tính dịu dàng của bạn, nhưng cũng không muốn suốt ngày bạn đeo dính họ, quản chuyện này chuyện nọ. "Một nửa kia" của bạn là một người đàn ông có một không hai, lúc làm việc họ rất cứng cỏi, hoàn toàn không chừa chỗ để quay lại, mà còn không sợ nguy hiểm khó khăn, dũng cảm xông tới phía trước; nhưng lúc người yêu đứng trước mặt thì họ lại thẹn thò như cậu thanh niên mới lớn, có lẽ họ cũng không dám nói đã yêu bạn, nhưng lại dám đứng trong con mưa bão chỉ để nhìn theo bóng hình đang khuất dần của bạn. Giả sử có một ngày bạn phản bội họ, họ sẽ không nói gì nhiều, thà nghiến răng và lặng lẽ nhìn trái tim của mình rỉ máu.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Tính cách của mệnh tạo đại đa số là có thế mạnh mà còn chủ quan, sẽ bất chấp phản đối của mọi người để theo đuổi điều trong lòng cho là tốt đẹp; có khả năng gặp người không tốt, giữa họ và người phối ngẫu bề ngoài có vẻ hòa hợp nhưng nội tâm thì bất mãn. Có thể nói là "hữu tình mà vô duyên" hay "hữu duyên mà vô tình"; quan niệm của hai người có sự khác biệt rất lớn, nếu không phải do "tiếng sét ái tình hoặc vì tiền của thì họ rất khó thành thân, nhưng sau khi kết hôn cũng khó hạnh phúc lâu dài. Cũng có khả năng rất cao người phối ngẫu là người nước ngoài (hay ở xứ khác).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Phần nhiều tính cách của mệnh tạo là khá mạnh và chủ quan, có tính hay khiêu chiến, nhưng dễ bị tiếng sét ái tình; mệnh tạo sẽ bất chấp sự phản đối của mọi người mà khư khư với ước vọng tốt đẹp trong lòng mình; ngoại trừ khả năng gặp người không hiền thục, chênh lệch lớn nhất giữa hai người là trình độ giáo dục, học thức, bối cảnh trưởng thành, hoàn cảnh xuất thân, thậm chí là ngoại hình đều có thể có sự chênh lệch rất lớn. Những điều không tương xứng này phải dựa vào ý chí của mệnh tạo và lực hướng tâm giữa hai người để sự ma sát biến thành hòa hợp; nếu không, rất có thể là đường ai nấy đi, nhưng trong lòng mệnh tạo sẽ không tránh khỏi nỗi cô đơn và hối tiếc không thể tưởng tượng được!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Người phối ngẫu không ưa bị người ta câu thúc, do Thất sát là sao tướng quân ngoài biên cương; chủ về người phối ngẫu khá vất vả, giỏi giang, không ỷ lại.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Đây là tổ hợp bạn đời dễ làm cho người ta bất ngờ, phần nhiều tính cách của họ khá mạnh mẽ và chủ quan, dễ bị tiếng sét ái tình đánh trúng, sẽ bất chấp sự phản đối của mọi người, để theo đuổi hoặc chấp trước vào ước vọng tốt đẹp trong lòng mình. Thật không may là họ rất dễ bị "một nửa kia" hấp dẫn, ngoại trừ có khả năng gặp người không tốt, sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là trình độ học thức và giáo dục, bối cảnh trưởng thành, hoàn cảnh sống, thậm chí chiều cao cơ thể có thể cũng rất khác nhau. Có nhiều điều khiến họ không xứng đôi là sự thực, phải dựa vào ý chí của mệnh tạo và lực hướng tâm giữa hai người để tìm cách hòa hợp và kinh doanh tình cảm. Nếu không, rất có thể trong quá trình hôn nhân sẽ có tình trạng đường ai nấy đi, trong lòng mệnh tạo cũng khó tránh sẽ có cảm giác cô đơn và đáng tiếc khó nói ra!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Phần nhiều người có mệnh cách này đều có tính cách mạnh mẽ và chủ quan, rất có tinh thần khiêu chiến, sẽ bất chấp sự phản đối của mọi người để theo đuổi hoặc chấp trước những điều mà trong lòng họ cho là tốt đẹp. Họ rất dễ bị tiếng sét ái tình đánh trúng, khả năng thành hôn chớp nhoáng rất cao. Đó cũng là biểu thị họ đầy xung động trong tình yêu và hôn nhân; tình yêu nóng bỏng đến rất nhanh và nguội lạnh cũng rất nhanh. Do hai người có rất nhiều phương diện không hợp nhau, nên vị tất đã thực sự xứng đôi. Quan hệ hôn nhân như vậy phải hao tổn nhiều tâm tư mới có thể duy trì lâu bền; nếu không, rất có thể phải chia tay mà trong lòng đầy nỗi cô đơn và hối tiếc khó mà diễn tả.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Người phối ngẫu có năng lực xử sự giải quyết công việc độc lập, có thể một mình đảm đương phụ trách công việc

    Đẩu số trực đoán 150 điều - Quách Ngọc Bội dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Tử vi

    Quan hệ vợ chồng tốt đẹp, được sự chúc phúc của mọi người

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Tử vi

    Bất kể "một nửa kia" của bạn có cuộc sống riêng tư như thế nào, nhưng trong nhận xét của mọi người, "người ấy" có phong thái của bậc đế vương, chỉ hướng cao xa, khẩu khí mạnh mẽ, rất oai phong. Nhưng có lẽ là "người ấy" đã "oai phong thái quá", họ dễ mắc chứng bệnh "chí cao mà tay với không tới", hơn nữa, họ rất gia trưởng. Nếu bạn làm "bạn đời" của người ấy, thì nên trợ giúp họ mà chia sẻ đôi chút gánh nặng; nếu không, có thể bạn sẽ bị người nhà gọi là "vợ của thằng gàn đó".

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Tử vi

    Trường hợp cung phu thê có Tử vi hay tinh hệ Tử vi như "Tử vi, Phá Quân, "Tử vi, Thất Sát", "Tử vi, Thiên Tướng", "Tử vi, Thiên Phủ", "Tử vi, Tham Lang", là chủ về người phối ngẫu có nhiều tham vọng, và rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, dù hôn nhân không như ý cũng sẽ khó nói lời li hôn. Trong số các mệnh cách kể trên, trường hợp "Tử vi, Phá Quân" và "Tử vi, Tham Lang" là nhiều khả năng vì người phối ngẫu ngoại tình mà xảy ra sóng gió trắc trở.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Tử vi

    Người phối ngẫu có giáo dục, có khí chất

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Thất sát,Tử vi

    Tiên trở hậu thành mới tránh được hình khắc, chia ly. Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú quý trọn đời.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Bất hòa, cãi vã luôn

    Tử vi phân loại - Kim Hạc

    Tam hợp cung Phu thê an tại Hợi có các sao Phá Quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    Luôn luôn là khuynh hướng báo trước hình khắc chia ly (nhẹ cũng là cảnh ông nói gà, bà nói vịt, ...).

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hồng loan

    Tiền khắc (trước thì khắc)

    Phú Ma Thị

    Cung Phu thê an tại Hợi có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Cưới xin quá dễ dàng, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa trai lấy vợ hoang tàng, gái lấy chồng chơi bời, cờ bạc và phá của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hồng loan

    Tốt lắm

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Hồng loan

    Chồng nhiều vợ

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Cung Phu thê an tại Hợi có sao Thất sát

    Đã có chồng hoặc vợ rồi

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    CUNG TỬ TỨC

    Cung Tử tức an tại Tuất, điểm "huyền khí" là 2

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Tử tức ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Tử tức. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Tử tức khi luận giải.
    Cung Tử tức chủ về: con cái, tình trạng sinh đẻ, tình trạng sinh hoạt tình dục.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Tử tức phi Hóa khoa nhập cung Tật ách

    Là ý tượng: vui chơi nhục dục, người này tính dục mạnh mà còn có đào hoa theo bên mình.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Con cái làm cho mệnh chủ hao tài

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: sau khi sinh con cái, tiền bạc liên tục bị tiêu hao, hoặc vì chuyện của con cái mà phải tiêu hao tiền bạc. Điều đặc biệt là, cung tử tức còn là cung vị chủ về hợp tác cổ đông, vì vậy tuyệt đối không nên hợp tác cổ đông, nếu không, đầu tư sẽ bị tổn thất, cho dù dự tính là nhờ hợp tác mà kiếm tiền, rốt cuộc vì hợp tác mà tổn thất lớn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: con riêng của mệnh tạo

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: khó sống chung

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: con cái sẽ phá tiền của mệnh tạo

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa kỵ nhập cung Phúc đức

    Là ý tượng: trong cuộc đời, duyên phận với con cái dễ có chuyện đáng tiếc

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức phi Hóa lộc nhập cung Nô bộc

    Do rất có duyên với người khác giới, nên có thể thành người trong giới nghệ thuật biểu diễn, ca sĩ; nếu sao đào hoa có sát tinh đồng độ, phần nhiều dễ bị quyến dụ vào chốn phong trần hoặc làm những nghề phục vụ tương tự.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên cơ,Thiên lương

    Hình khắc, hỏng thai, sanh thiếu tháng. Chủ về có hai con. Thấy Tả Phụ, Hữu Bật thì chủ về có ba con, song con gái nhiều hơn.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Chủ về có con cái thành đạt

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Thiên cơ

    Bất luận là ở cung nào chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng được hòa hợp

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Thiên hư

    Con cái yểu thọ

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Thiên lương

    Cuối đời được con cái chăm lo

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Đế vượng,Thai hội hợp

    Có con dị bào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên cơ,Thiên lương

    Năm con chưa kể con dị bào, sau đều khá giả, có quý tử

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thái tuế,Thiên khốc,Thiên lương hội hợp

    Con hiển đạt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Khó nuôi con, con xung khắc với cha mẹ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Đẻ con học thức và làm nên

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Con học giỏi và có nhiều nốt ruồi

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tử tức an tại Tuất có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Có quý tứ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tử tức an tại Tuất có sao Thiên hình

    Muộn con

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Tử tức an tại Tuất có các sao Phi liêm,Thiên hình hội hợp

    Hiếm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    CUNG TÀI BẠCH

    Cung Tài bạch an tại Dậu, điểm "huyền khí" là 1.25

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Tài bạch ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Tài bạch. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Tài bạch khi luận giải.
    Cung Tài bạch chủ về: kinh tế, tiền bạc, kinh doanh, thu nhập.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Tiền đồ ảm đạm, không có tên tuổi, không nên đi con đường cầu danh, tức không nên làm quan hay tham gia chính sự, chỉ nên làm nghề hoặc kinh doanh làm ăn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Là ý tượng: trong sự nghiệp hay trong công việc cần phải dùng đến tiền hoặc phải đầu tư, nhưng chỉ cần sự tình thuộc về đầu tư là sẽ bị tổn thất, mà không có thu lợi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Chủ về "kho tiền" của người này bị phá, tiêu xài lớn, không giữ được tiền, có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Cung huynh đệ là cung vị điền trạch của cung tài bạch, xung phá kho tiền, mọi mưu tính đều không có lợi, dễ bị người khác gây lụy

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Là tượng cho sự làm ăn có sự thua lỗ tổn thất. Người mà mệnh bạn có dạng này thì sẽ đóng cửa công ty.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

    Rất chú trọng gia đình: đối với gia đình luôn dành sự quan tâm đặc biệt.
    Mệnh nam ắt là một người chồng tốt, người cha tốt; mệnh nữ sẽ là một người vợ tốt, người mẹ tốt.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

    Là đầu tư vào con cái, đầu tư vào sự nghiệp đông người, như cổ phiếu, hợp tác cổ đông

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

    Tuyến Tử Điền là tuyến vị Huynh Nô của cung Quan Lộc, chủ về đi theo con đường kinh doanh làm ăn, hoặc làm việc trong giới tài chính tiền tệ, làm ăn kinh tế, gặp cơ hội và khá phát tài. Phi Hóa lộc chủ về không phí sức lực mà có được.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch phi Hóa quyền nhập cung Tử tức

    Tuyến Tử Điền là tuyến vị Huynh Nô của cung Quan Lộc, chủ về đi theo con đường kinh doanh làm ăn, hoặc làm việc trong giới tài chính tiền tệ, làm ăn kinh tế, gặp cơ hội và khá phát tài. Phi Hóa quyền chủ về dốc hết sức để giành lấy mà có được.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về tài khí hao tốn, thiếu thốn, thu không đủ chi. Nếu có cát tinh thì nhờ có sáng kiến mà phát tài.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về kiếm tiền được nhiều trợ lực, cũng chủ về có nguồn tiền tài ở nhiều phương diện khác nhau. Càng mừng nếu gặp được Lộc Tồn, Hóa Lộc.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Địa không

    Địa Không và Địa Kiếp là cặp sao đôi, cũng thuộc hung tinh, nhưng Địa Không không thuộc nhóm sao có tính công kích, mà chủ về vấn đề tư tưởng của mệnh tạo. Địa Không thiên về mặt tinh thần, còn Địa Kiếp là thiên về vật chất.
    (1) Trong cung tài bạch thấy Địa Không, không chủ về tiền bạc sẽ bị cướp phá, mà là chủ về quan niệm kiếm tiền khác với người bình thường cũng không giỏi nắm bắt thời cơ hay tạo ra cơ hội; sẽ vì thiếu tự tin, độ nhạy bén, mà giảm bớt cơ hội kiếm tiền.
    (2) Đối với việc kiếm tiền hoặc sự nghiệp, họ có lối suy nghĩ quá lí tưởng hóa, hoặc thiếu lòng tự tin và hứng thú, thậm chí vế phương diện phát huy năng lực cũng không đạt được mức lí tưởng, cho nên không cách nào tận tâm với công việc. Người như vậy không đủ sức đảm nhiệm công việc ở tuyến đẩu, cũng không thích hợp với công việc cần phải có sự ứng biến và tính toán khéo léo ngay tức thời. Địa Không làm giảm sức mạnh của các sao khác đồng cung.
    (3) Thích hợp các nghề nghiệp liên quan đến tôn giáo, tư tưởng, triết học, công ích hoặc nghề nghiệp không chính đáng, nghề nghiệp ít người chú ý, hoặc công việc có tính chất thuộc chuyên sâu.
    (4) Người cung tài bạch có Địa Không nhiều lúc sẽ ngẫu nhiên có những phát kiến theo cách suy nghĩ kì lạ của mình, thậm chí đi trước thời đại. Do thời đại ngày nay biến thiên quá nhanh, đấy là những cơ hội để họ đạt được thành công trong sự nghiệp.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hữu bật

    Khổ nhưng không đến nỗi chịu bần cùng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Hữu bật tọa thủ và cung Quan lộc có sao Tả phù tọa thủ

    Bất luận là cung Mệnh tọa ở đâu? Bất luận là cung Mệnh tọa sao nào? Bất luận là cung Mệnh có Hoá kỵ hay không thì cũng chủ về một đời được hưởng phúc, cơm áo no đủ.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Kình dương

    Chủ về vì tiền tài mà gây nên tranh giành, hoặc phải kiện tụng thị phi mới có được tiền tài

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Kình dương

    Trong Tử Vi Đẩu Số, Kình Dương thường được coi là hung tinh, nhưng lúc nó tọa lạc ở cung tài bạch thì không phải hoàn toàn là hung ách.
    (1) Lúc xung phong hãm trận, Kình Dương có lực tạo tác cực mạnh. Nếu cung tài bạch có sao này, bất luận là độc tọa hay có sao khác đồng cung, đều chủ về có dũng khí đảm nhiệm công việc.
    (2) Kình Dương ở cung tài bạch khá có lợi cho các công việc mang tính chất nghiệp vụ, thái độ làm việc nhanh chóng và có hiệu suất; nhưng lại có chỗ không hợp với lẽ thường tình của con người, đây là khuyết điểm của nó.
    (3) Cầm thanh đại đao hướng ra "cửa ngõ giao dịch", cũng giống như cầm "đao" để "cướp tài", vì vậy có hàm ý là không thỏa hiệp hoặc khó dung thông. Do Kình Dương có sức mạnh khá lớn, nên khí ở cung tài bạch cũng có thể là đại lưu manh, hoặc là bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ sản khoa, cũng thích hợp làm quân nhân cảnh sát; nếu là người ở trong giới thương nhân, dù chinh tinh thuộc tính chất văn, họ cũng dám rời xa gia đình, quê hương để mưu sinh hoặc mạo hiểm.
    (4) Lúc ở trong vận xấu, Kình Dương sẽ biến thành "thần phá bại", do tính xung động mà chuốc tai họa thị phi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Kình dương

    Có năng lực xung phá và khai phá lãnh vực mới, dù phải tiêu xài tiền thì cũng sẽ dè xẻn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Kình dương

    Là chuyên gia trong trận chiến tranh giành tiền bạc, dùng tác phong rất quả quyết muốn kiếm tiền, có năng lực khai phá lãnh vực mới, hành vi tạo tác của họ bày ra công khai dưới ánh sáng mặt trời, chớ không phải dùng âm mưu hay thủ đoạn để chiến thắng.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Kình dương

    Trong Tử Vi Đẩu Số, Kình Dương là hung tinh, còn hóa làm "hình", đại biểu cho tai nạn và ách vận. Nếu Kình Dương ở trong cung tài bạch của bạn, như vậy trong lòng "một nửa kia", bạn rất giống "lão đại" của xã hội đen, "một nửa kia" nghĩ mình đang bị bạn đàn áp, lúc bạn không vui mà còn phải nhịn để chịu đựng bạn phát tác.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    - Chọn con đường chính đáng để kiếm tiền, và giữ gìn cẩn thận.
    - Tiền vào bằng tiền ra.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    Được cát diệu sao lộc là thành cách "Tài ấm gặp ấn", có thể thừa kế sản nghiệp, hoặc có người tài trợ, thu nhập cũng đầy đủ yên ổn

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    Nên làm trong giới tài chính, hoặc kinh doanh ngân hàng, vàng bạc, chứng khoán, xe hơi, công ty chuyên về tín dụng

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    Thiên Tướng thuộc thủy, hóa khí làm "ấn", chủ về chức quan, không làm những công việc lao tâm lao lực, mà làm những công việc có vai trò tham mưu và phụ tá. Các tổ hợp Thiên Tướng ở cung tài bạch như:
    - Thiên Tướng độc tọa cung tài bạch thì cung quan lộc là Thiên Phủ, Thiên Phủ chủ về "kho chứa", nên thích hợp với vai trò quản lí tài chính, chuyên viên quy hoạch.
    - Tổ hợp "Vũ Khúc, Thiên Tướng", vì đồng cung với "tài tinh" Vũ Khúc nên thích hợp các nghề nghiệp liên quan đến tiền tệ, bảo hiếm hoặc y liệu; nhưng vì Vũ Khúc và Liêm Trinh đều là tướng tinh, nên cũng thích hợp với võ nghiệp.
    - Tổ hợp "Liêm Trinh, Thiên Tướng", vì "Tử vi, Thiên Phủ" củng tọa thủ cung quan lộc, nên có thế đảm nhiệm chức vụ cố vấn hoặc lập kế hoạch trong công ti lớn.
    - Tổ hợp "Tử vi, Thiên Tướng", vì "Vũ Khúc, Thiên Phủ" ở cung quan lộc, là tiếp cận vị trí trung tâm quyền lực, nên có thể làm thư kí cao cấp hay chuyên viên cố vấn, hoặc làm việc cho cơ quan công hay xí nghiệp loại lớn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    Phải đau đầu suy nghĩ vì tiền bạc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng

    Thiên Tướng có tính bảo thủ vững vàng, nhiệt tâm, xem trọng hình tượng bản thân, có duyên với người chung quanh, một đời không lo y thực; thích hợp với những nghề nghiệp có tính phục vụ, môi giới luật sư, thời trang, làm đẹp, quản lý tài chính du lịch, nghỉ mát trang hoàng, hoặc làm đại lý cho các thương phẩm nổi tiếng, thường thường là người có thu nhập cao, nhưng không tính toán tiền hạc, lại rất nhiệt tâm, vì vậy cần chú ý các hóa đơn tính tiền và món nợ tính cảm, tránh đứng ra làm người bảo lãnh.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tài bạch an tại Dậu có sao Thiên tướng đơn thủ

    Bình thường nên chuyên về công nghệ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Ân quang,Thiên quý hội hợp

    Hay có người giúp tiền, thường được hưởng của thừa tự

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Hà tiện, khéo giữ của

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Dễ làm giàu, luôn luôn gặp người giúp đỡ về tiền bạc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Cô thần,Đẩu quân,Quả tú hội hợp

    Keo kiệt

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Cung Tài bạch an tại Dậu có các sao Địa không,Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Bột phát, bột tàn. Thường làm những việc ám muội như biển thủ, buôn lậu.

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    CUNG PHÚC ĐỨC

    Cung Phúc đức an tại Mão, điểm "huyền khí" là -2

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Phúc đức ở mức: rất xấu. Điều đó có nghĩa đây là cung rất xấu trong lá số khi đánh giá về mức độ tốt/xấu. Bạn nên chọn những điều xấu của cung Phúc đức khi luận giải.
    Cung Phúc đức chủ về: tinh thần, sinh hoạt hưởng thụ.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Phúc đức phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Là người hay tính toán, so bì

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức phi Hóa quyền nhập cung Thiên di

    Là người có tâm thuật bất chính, gian trá, không có phúc khí

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Liêm trinh,Phá quân

    Thiếu tính nhẫn nại, tính tình nóng vọi, chi thấy cái lợi trước mắt, song lúc ra cần quyết sách thì lại trì hoàn, suy tới nghĩa lui, bận rộn mà không thành tựu.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Liêm trinh

    Mệnh tạo là người có bề ngoài trầm tĩnh, nhưng trong lòng rất nóng bỏng. Vì quá mẫn cảm với ngoại giới, nên họ thường dùng vẻ lãnh đạm để phòng vệ. Họ cũng hay có tâm trạng bất bình và oán giận người đời, tính báo ơn và báo thù đều rất mạnh. Đối với "một nửa kia", họ rất tinh tế và mẫn cảm, mọi thiệt thòi phần nhiều đều khẳng khái chịu đựng, không nói nửa lời than vãn, chỉ một mình lo lắng, đau khổ. Có thể nói Mệnh tạo rất trung thành với tình cảm của mình, kiên định và khó thay lòng đổi dạ. Mỗi một cuộc tình họ đều lấy chân tình để đối đãi, không bao giờ quên.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Phá quân

    Tinh hệ Sát Phá Tham rơi vào cung phúc đức, tất nhiên người này không cách nào chịu yên với hiện trạng, mà sẽ dũng cảm khiêu chiến với cuộc sống, tính chủ quan, mạnh mẽ, nhớ kỉ niệm cũ, trọng tình cảm, nhưng cũng kiêu mạn, không thuần tính, tinh thần độc chiếm rất mạnh, rất ghen tuông không cách nào chịu đựng được sự phản bội, thà làm viên ngọc nát chớ không chịu làm miếng ngói lành. Tuy bản thân "Sát Phá Tham" rất trân quý tình yêu, nhưng lại khó cưỡng lại sự dẫn dụ của "phong hoa tuyết nguyệt". Họ cũng rất xem trọng thành tựu của mình, trong trường hợp sự nghiệp và tình yêu không cách nào lưỡng toàn, thông thường họ sẽ hi sinh tình cảm. Nhưng nên biết, đó là đối tượng hôn nhân của họ chọn cách chia tay, chớ không phải mệnh tạo. Do đó sẽ có cảnh không cam tâm, yêu hận tình sầu; đầu mối ở các sao chiếu hội xem có thuần lương không để biết phản ứng của mệnh tạo.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Phá quân

    Phá Quân hóa khí làm "hao"; thông thường cung có Phá Quân đóng đều dễ đối mặt với những biến động thay đổi trọng đại. Tuy những biến động này có thể tốt mà cũng có thể xấu, nhưng nếu xảy ra trong tình cảm, luôn là đại biểu cho sự đáng tiếc ... rồi lại đáng tiếc ... Nhưng người cung phúc đức có Phá Quân thường có tính khí bốc đồng nhất thời, rất có thế sẽ vì tranh chấp nhỏ mà đẩy tình cảm đến bờ vực thẳm, thành kết quả phá cục. Do đó, người cung phúc đức có Phá Quân nên kết hôn muộn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Liêm trinh,Phá quân

    Vất vả lao khổ, phải xa quê hương mới sống lâu, họ hàng ly tán

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có các sao Đào hoa,Hồng loan,Liêm trinh,Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    Trong họ đàn bà dễ góa chồng hoặc 2-3 đời chồng, trai cũng 2-3 đời vợ. Nhiều người dâm đãng bạc tình.

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Dưỡng

    (Âm phần) Có dòng nước ở nơi thật xa chảy đến lượn quanh mộ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Dưỡng

    Đi làm con nuôi người khác

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Liêm trinh

    (Âm phần) Mộ chú nếu lúc sinh ra đời chú đã khuất bóng hay là mộ ông chú nếu chú còn ông chú đã mất, đất khô khan, gồ ghề, nổi cao như hình người ngồi, lại có sắc đỏ hay vàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Phá quân

    (Âm phần) Mộ tổ bốn đời, đất tan lở, không có hình thể nhất định

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phúc đức an tại Mão có sao Tấu thư

    (Âm phần) Mộ để ở chỗ thấp, trũng, có thế đất như hình con rồng chầu một bên

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG ĐIỀN TRẠCH

    Cung Điền trạch an tại Thìn, điểm "huyền khí" là 0.84

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Điền trạch ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Điền trạch. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Điền trạch khi luận giải.
    Cung Điền trạch chủ về: gia đình, kho tiền, bất động sản, gia sản.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Điền trạch vô chính diệu

    Không được thừa hưởng tổ nghiệp: phải tự tay gây dựng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Là ý tượng: gia đình chỉ tiêu rất lớn

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc

    Cũng chủ về không có tổ nghiệp, dù có cũng khó giữ

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch phi Hóa quyền nhập cung Thiên di

    Đối tượng lớn tuổi hơn mệnh chủ và đã kết hôn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Chủ về gia trạch không yên, hoặc mua đất đai sản nghiệp bị rắc rối. Hỏa Tinh cũng chủ về hỏa hoạn.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Điền trạch vô chính diệu

    Sẽ không mua bất động sản ở tại quê hương, nếu mua bất động sản ở quê hương, rất có thể dưới tên của người phối ngẫu hay con cái. Có khả năng cao thuê nhà ở bên ngoài để ở, hoặc sẽ sống trong nhà của người phối ngẫu hoặc do thân nhân đứng tên. Người có kết cấu mệnh bàn kiểu này có mua bất động sản ở nơi khác hay không, thì phải xem các sao trong cung tử tức mà định.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng sau cũng phá tán hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Hỏa tinh,Thiên cơ hội hợp

    Nhà cháy, lụn bại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Thiên cơ,Thiên hình hội hợp

    Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Ở nhà ấy hay sinh kiện tụng

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Bạch hổ,Long trì,Thái dương hội hợp

    Đất trong nhà có con chó đá ở dưới ao

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Bạch hổ,Thái dương hội hợp

    Đất trong nhà có con chó đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Bạch hổ,Thiên cơ hội hợp

    Trong nhà có chó đá

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Điền trạch an tại Thìn có các sao Cự môn,Hỏa tinh hội hợp

    Nhà hay bị cháy

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG TẬT ÁCH

    Cung Tật ách an tại Thân, điểm "huyền khí" là 1.75

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Tật ách ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Tật ách. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Tật ách khi luận giải.
    Cung Tật ách chủ về: thân thể, sức khỏe, bệnh tật.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Tật ách phi Hóa lộc nhập cung Phúc đức

    Là người lạc quan, sức khỏe tốt, dễ phát phì. Nhiều phúc trạch, quan hệ giao tế tốt đẹp. Xem trọng hưởng thụ, ăn mặc thích dùng đồ cao cấp. Người phối ngẫu ra ngoài dễ đào hoa, tình nhân ở bên ngoài.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách tự Hóa kỵ

    Cơ thể ốm yếu, dễ mắc bệnh mạn tính hoặc ám tật triền miên, nhưng không đột ngột phát bệnh nghiêm trọng, khó mắc bệnh truyền nhiễm hay bệnh ung thư. Là người thẳng thắn, không có tầm cơ, đầu óc ứng biến không lanh lẹ, tâm trạng không ổn định. Tính tình hơi kì quái, không tin ai thái quá. Bụng dạ không cởi mở, tự tư tự lợi, có lúc sẽ vì lợi ích của bản thân mà gây tổn hại cho người khác. Vợ chồng sinh hoạt tính giao không hòa điệu. Khá vất vả, đừng để mắc nợ ai, sẽ không cách nào trả được. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Cự môn,Hóa lộc

    Chủ về bệnh đường tiêu hóa

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Hóa lộc,Thái dương

    Chủ về bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Hóa lộc,Thái Dương

    Thái Dương Hóa Lộc ở cung Tật Ách, phải xem xét mức độ phát tán của nó mà định. Nếu quá phát tán, là bệnh phong, đau nửa đầu, bại liệt, v.v... Nếu mức độ thu vào vừa phải, thì tính chất bệnh tật cũng biến thành ôn hòa. Riêng đối với bệnh mắt, nếu Thái Dương phát tán thì định là lòa, còn nếu Thái Dương thu vào thì định là cận thị; có Hóa Lộc hay không, người vấn đề mức độ, mà không thay đổi tính chất cơ bản.
    Ở Vượng địa, bệnh tật có chuyển biến tốt.
    Ở hãm địa, bệnh tật nặng thêm, có bệnh hoặc tật ở mắt, dễ bị chứng viêm.
    Còn chủ về không có mạng làm chủ; mệnh chủ có tâm địa tốt, tính tình quang minh chính đại; cái gì qua được thì cho qua, không so đo tính toán.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tật ách phi Hóa khoa nhập cung Thiên di

    Quan hệ giao tế tốt đẹp, cách xử sự với bạn bè khá sáng suốt, có lí lẽ, hiền hòa. Ra ngoài bình thuận, gặp nhiều quý nhân, cơ thể ít bệnh đau.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa quyền nhập cung Phúc đức

    Quan hê giao tế rất tốt đẹp; thích hưởng thụ tửu sắc; sinh hoạt không có quy luật. Rất có năng lực; khá lao tâm lao lực; dễ có tai ách.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Hóa lộc [năm sinh] ở cung Tật ách, mà cung Tật ách có tự Hóa kỵ

    Là dùng phương thức bất hợp lí để phản ứng tình huống lực tác động của Hóa Lộc [năm sinh] bị chôn giấu. Vì bất lực, không thể làm thay đổi hoàn cảnh thực tế, bắt buộc phải chịu đựng trong tình trạng không cam tâm, chỉ có thể suy nghĩ, có ý niệm toan tính làm thay đổi ở trong đầu; nói "làm thay đổi", đương nhiên là muốn làm thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng chỉ có thể "cơn gió mạnh thổi trong cái ấm trà", giống như xát muối vào vết thương, sẽ thấy càng đau hơn.
    Kết cấu cung tật ách có Hóa Lộc [năm sinh] tự Hóa Kị sẽ khiến mệnh tạo càng tiêu trầm, cho ràng mọi bất hạnh là do trời định, thậm chí cho rằng đây là trả nợ cho "kiếp trước", cho nên vị trí phi Hóa Lộc nhập vào và cung có Hóa Kị [năm sinh] rất có thể được mệnh tạo cho rằng đó là đối tượng mình phải trả nợ. Kết cấu này còn có khuynh hướng "tự tàn phá bản thân", "tự sát" (về tâm hồn), dễ mắc những bệnh chưa được xác định (bệnh không có tên), hệ miễn dịch cũng dễ xảy ra vấn đề, nguy cơ mắc bệnh ung thư, khối u có tần suất rất cao.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa lộc nhập cung Phúc đức

    Cung mệnh phi hóa nhập cung phu thê là mô thức từ "ngã cung" phi hóa nhập "tha cung", còn trường hợp cung tật ách phi hóa nhập cung phúc đức là mô thức từ "ngã cung" phi hóa nhập "ngã cung", có ý tượng như sau:
    - Có thể làm cho ý thức nội tâm phát huy đầy đủ, ý hướng của nó là hướng đúng, nguyện vọng ban đầu ôm ấp đầy nhiệt tình và cảm tính, cũng có thể nói là nhiều dục vọng.
    - Là người có thể lấy thái độ lạc quan để thuyên thích thế giới nội tâm của mệnh tạo. Như đã thuật ở trên, cung phúc đức chủ về hứng thú, thị hiếu, sở thích, hưởng thụ về tinh thần; cho nên lúc cung tật ách phi Hóa Lộc nhập cung phúc đức, thì người này có cơ hội thực hiện nguyện vọng; còn có thể dừng cái tâm để kinh doanh hứng thú, thị hiếu của mình, thể loại khá rộng, cũng thấy có trường hợp đa dạng hóa, cho nên sẽ khiến cho mệnh tạo rất biết sống, thậm chí là biết hưởng thụ cuộc sống.
    - Là người sẽ mang hứng thú, thị hiếu của mình chuyển hóa thành phương tiện kiếm tiền, cho nên thường thấy họ rất có sáng kiến, nhiều ý tưởng mới, mà còn có nội hàm phong phú, duy mĩ và có tính cầu toàn.
    - Vì cung tật ách và cung phúc đức là thuộc "ngã cung", cũng đều là cung có tính ẩn, chỉ là từ sâu đến cạn mà thôi, cho nên tứ hóa từ cung tật ách phi nhập cung phúc đức, thông thường không liên can đến đào hoa, và cũng không lôi kéo quan hệ giao tế. (Nhưng nếu cung thiên di phi Hóa Lộc nhập cung phúc đức thì phải luận khác!)
    - Nếu quan hệ vợ chồng gặp trắc trở hoặc lúc duyên hôn nhân gần kề bên bờ vực nguy hiểm, mệnh tạo sẽ dùng phương thức cảm tính để hóa giải nguy cơ, cũng sẽ hết lòng làm cho hôn nhân được hòa hợp hạnh phúc.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa quyền nhập cung Phúc đức

    Hóa Quyền là lực mạnh và sôi nổi, phấn chấn, gay gắt, kịch liệt, thiên lệch, không thỏa hiệp; những điều này từ trong chỗ thâm sâu nhất của cung tật ách truyền đến cung phúc đức với khí thế mạnh liệt, và bắn sang hướng cung tài bạch. Nhưng cung tật ách hay cung phúc đức đều thuộc "ngã cung", tức là đều phát xuất từ "thế giới nội tâm", nơi mà không cách nào biết được nếu quan sát từ biểu hiện bề ngoài. Không ở cùng một chỗ với Hóa Quyền [năm sinh] tức Hóa Quyền [năm sinh] không trú đóng ở cung phúc đức; đây là lúc cung tật ách bị kích thích mà sinh ra phản xạ tự nhiên, luồng sức mạnh này khá sôi nổi và dữ dội. Cho nên lúc lực tác động của nó phát huy hiệu năng, sẽ xuất hiện tình trạng suy nghĩ nhiều. Lúc đường đời không thông, sẽ lộ ra vẻ lo lắng bất an, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hiện tượng ứng nghiệm trong đời sống hiện thực sẽ giống như buổi tối trước khi đi thi, lúc chuẩn bị bản thảo diễn giảng hoặc trước khi thi đấu quan quan trọng, v.v... Tình trạng này cũng sẽ khiến cho biểu hiện của cung tài bạch được tốt hơn, sinh ra phản ứng quá độ, đây cũng là tình trạng mà lúc bình thường gọi là khẩn trương, hoặc tâm trạng căng thẳng. Cho nên lúc cung phúc đức đầy dẫy động thái của Hóa Quyền đến từ cung tật ách, sẽ có hiện tượng như sau:
    - Không cách nào tâm bình khí hòa, khiên thân tâm không cách nào yên, sẽ khiến cho tâm trạng dễ nổi sóng gió, khó giải quyết vấn đề gặp phải một cách hợp lí.
    - Thuộc về ý thức chủ đạo và chờ cơ hội phát ra, là chủ trương đến từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mệnh tạo, khí thế mãnh liệt cuồn cuộn. Thuyên thích ở góc độ tích cực, đây cũng là trường hợp trong bụng đã có kế hoạch, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như "tâm chứng" của quan kiểm sát hoặc thẩm phán là do suy nghĩ tìm hiểu tỉ mỉ mà thành định kiến.
    - Đây là hình thái ý thức mạnh mẽ trong nhất thời, lúc đường đời thông thuận thì muốn "ép buộc" người khác phải thuần phục, nhưng lúc chưa được thư thả như lí tưởng, thì sẽ nóng nảy và lo lắng. Bởi vì nạn tai phát xuất từ can cung tật ách nên sẽ khiến các sao ở cung phúc đức có hiện tượng hoạt động quá độ, nhưng muốn biết sức mạnh của nó có mức độ lớn nhỏ thế nào thì phải xem tính của sao hóa để định mức độ và phương thức biểu hiện.
    - Nếu cung phúc đức thấy Hóa Quyền [năm sinh], là ý tượng: tình hình đi xa, ra bên ngoài có thế mạnh, khá sôi nổi; đó là vì cung phúc đức là cung vị biểu hiện của cung thiên di. Còn tác động của Hóa Quyền phát xuất từ cung tật ách thì lại không nhằm vào cung thiên di, mà phát từ một "ngã cung" đến một "ngã cung" khác, động cơ là rất muốn biểu đạt ý niệm trong lòng, mà không liên can gì đến biểu hiện của cung thiên di.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách phi Hóa quyền nhập cung Phúc đức

    Rất có thể tạo thành ảnh hưởng không lành đối với quan hệ hôn nhân, vì cung phúc đức là cung vị khí số của cung phu thê. Như bạn đọc đã biết, cung tật ách và cung phúc đức đều là cung "ẩn" thuộc "ngã cung", thêm vào đó, cung vị khí số của cung phu thê cũng là cung vị có tính ẩn, cho nên mới ngầm ngụ ý hôn nhân xảy ra biến động thay đổi.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách tự Hóa kỵ

    Sẽ có một người khác giới ái mộ

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách tự Hóa kỵ

    Dưới đây là các ý tượng cơ bản của trường hợp cung tật ách tự Hóa Kị:
    (1) Về phương diện tật ách, ngoài tình trạng mất ý chí sinh tồn, còn có thể khiến cho bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu đi, từ bệnh nhẹ có vẻ như không quan trọng diễn biến thành bệnh tình khó khống chế.
    (2) Trường hợp có các sao mạnh đồng cung, ví dụ như hai sao A và B cùng tọa thủ cung tật ách, mà sao A tự Hóa Kị, còn sao B là sao mạnh, nếu cung điền trạch thấy Kình Dương, Đà La, thường thường là phải phẫu thuật cắt bỏ cơ quan cục bộ trong cơ thể, thậm chí cũng có thể là bị đoạn chi tay hay chân, cần phải xem sao nào tụ Hóa Kị mà định.
    (3) Cung tật ách tự Hóa Kị còn chủ về một số bệnh tật không rõ nguyên nhân, bệnh hiếm gặp, hoặc sưng đau mà không có bệnh danh. Theo kinh nghiệm lâm sàng, còn có khuynh hướng bệnh về huyết dịch, tùy sống; chứng hoang tưởng bị hại cũng là chứng bệnh tâm lí có thể xảy ra lúc cung tật ách tự Hóa Kị bị mắc bệnh.
    (4) Hiện tượng tâm lí của cung tật ách tự Hóa Kị gần với khuynh hướng "tự làm tàn phế", đây là lối suy nghĩ bất lợi cho bản thân. Cho nên mẫu người này sẽ không nghĩ đến việc giở mánh khóe hại người, mà thường hay có thái độ phòng vệ rất sai lầm, tương tự như hành động của con thằn lằn tự làm đứt đuôi để tìm đường sống, v.v..
    (5) Vì trong chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn có chứa gene thiếu khoáng đạt, không được lạc quan, cho nên người có cách cục này giống với trường hợp Hóa Kị [năm sinh] ở cung tật ách, là thuộc nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách tự Hóa kỵ

    Ăn mãi cũng không béo, tức là ăn uống vô kể nhưng vẫn gầy

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Dùng cung huynh đệ để xem cha mẹ chồng (vợ) là vì nó là cung vị phụ mẫu của vợ chồng; còn cung vị tài bạch (tức cung tật ách) của cung huynh đệ là dùng để xem cách xử sự với nhau thực tế. Dù cha mẹ chồng (cha mẹ vợ) là hung thần ác sát, nhưng lúc đối mặt với con dâu hay con rể vẫn cười tươi rói, người cung tật ách có Hóa Lộc sẽ xử sự với cha mẹ của "một nửa kia" rất gần gũi, vui vẻ, ngọt ngào còn hơn mật. Nhưng vì Hóa Lộc gặp Hóa Kị là Song Kị, cho nên, một khi gặp lưu liên dạng này thì phải thật cẩn thận, rất có thể từ một gia đình hạnh phức đột ngột biến thành chiến trường vùng vịnh.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Bất kể đàn ông hay phụ nữ, họ đều thuộc mẫu người có bề ngoài lạnh nhạt, trầm tĩnh, ít nói nhưng nội tâm rất phong phú; tuy nhiệt tình rất nóng bỏng, nhưng khó chủ động bộc bạch, một khi được khơi động thì tuôn trào như ngọn núi lửa, sức quyến rũ sẽ bộc lộ hừng hực trong phòng the! Bản lãnh của mẫu người này là biến bị động thành chủ động!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Cung tật ách là cung vị tử nữ của cung phu thê, nói một cách khác, tức là cung vị đào hoa của cung phu thê. Người có Hóa Lộc ở cung tật ách, phần thiếu "một nửa kia" rất có duyên với người khác giới, có rất nhiều "tri kỉ"; lúc mới quen nhau đã phải cạnh tranh với nhiều người, sau khi kết hôn phải đối mặt tình trạng "một nửa kia" của mình duyên với người khác giới quá vượng. Đương nhiên, đào hoa vượng không có nghĩa là "sẽ có gì", nhưng dù sao thì cơ hội "sẽ có gì" cũng nhiều hơn người khác.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tật ách như sau:
    (1) Cung tật ách là tổng hòa của "ngã cung", vì nó là chỗ sâu kín nhất trong số các "ngã cung", nên nó có hàm nghĩa là "nơi cất giấu", trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tật ách, có nghĩa là mệnh tạo mang mộng tưởng của cuộc đời mình giấu kín tận đáy lòng, cuộc sống mất đi mục tiêu, bôn ba bận rộn mà không biết mình đang tìm cái gì.
    (2) Là cung vị chủ về cất giấu, thuộc về nội tâm, cho nên có thể giải thích đây là đại biểu cho tiềm thức, vô thức, hay là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Lúc Hóa Lộc bị cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, là chủ về trí tưởng tượng phong phú, có rất nhiều ý tưởng, nhưng cũng có nghĩa là suy nghĩ nhiều nhưng ít hành động.
    (3) Vì Hóa Lộc bị cung tật ách cất giấu, hạn chế, lực tác dụng của nó không thoát ra được; còn Hóa Lộc [năm sinh] có thể xem là dục tình, ý yêu đương; thảy đều bị hạn chế, vì vậy sẽ ít có động lực để kết hôn, sẽ kết hôn muộn, hoặc không biết cái gọi là hôn nhân sẽ được gì.
    (4) Vì Hóa Lộc ở cung vị đại biểu cho chỗ thâm sâu nhất của nội tâm, nên mệnh tạo phần nhiều là người có tâm hồn lãng mạn, nhưng vì phương thức biểu đạt bị giấu kín, nên không giỏi bộc lộ tình cảm, hành vi không đủ lãng mạn, chỉ biết tưởng tượng, làm cho giữa những gì chất chứa trong lòng và cách biểu đạt có một khoảng cách khá xa.
    (5) Hơn nữa, Hóa Lộc bị cất giấu trong cung tật ách, nên về tình cảm rất là bị động, họ sẽ không chủ động bộc lộ và lợi dụng, nhưng họ là mẫu người có bề ngoài lạnh nhạt, trầm tĩnh, ít nói nhưng nội tâm rất phong phú, dễ bị đối tượng tình yêu của mình xỏ mũi dắt đi.
    (6) Hóa Lộc [năm sinh] tuy bị cất giấu ở cung tật ách, nhưng vẫn có thể nhờ sức mạnh của đại vận khơi động, lúc tứ hóa [đại vận], hoặc can cung khơi động Hóa Lộc [năm sinh], thường thường mục tiêu của cuộc sống sẽ đột nhiên hiện ra, lí tưởng của mệnh tạo cũng theo đó mà rõ nét.
    (7) Đồng dạng với điều (6), lúc sức mạnh của đại vận đồng thời khơi động Hóa Lộc [năm sinh], là chủ về tâm trạng của người này vốn lâu nay bị đè nén, nay được khơi động, tức là vận đào hoa, tình yêu đều sẽ xuất hiện. Nói một cách khác, khơi động Hóa Lộc [năm sinh] cũng có nghĩa là tăng thêm hiện tượng đào hoa.
    (8) Tứ hóa ở cung tật ách là bị chôn giấu tác dụng. Nguyên tắc này cũng vận dụng ở đại vận, lúc Hóa Lộc [đại vận] nhập cung tật ách của đại vận, cũng chủ về trong đại vận này sẽ tạm thời mất mục tiêu trong cuộc sống.
    (9) Tổng hợp các điều (1), (6), và (8), trường hợp Hóa Lộc [năm sinh] ở cung tật ách, trong đại vận thứ nhất bất kể có tứ hóa [đại vận] nhập cung tật ách khơi động Hóa Lộc [năm sinh] hay không, vì lí tưởng và mục tiêu đều bị chôn giấu, nên trong đại vận thứ nhất thường thường mệnh tạo sống ngu ngu ngơ ngơ, thành tích học tập cùng dễ bị tình trạng lúc lên lúc xuống.
    (10) Hóa Lộc ở cung tật ách, cũng có nghĩa là Hóa Lộc ở cung vị tử nữ của người phối ngẫu, đó là chủ về người phối ngẫu rất quan tâm chuyện ân ái.
    (11) Vì cung tật ách còn là cung vị phúc đức của cung nô bộc, tổng hợp với điều (10), là chủ về trước hôn nhân có thể người phối ngẫu đã có một chuyện tình lãng mạn. Vì cung tật ách có hàm nghĩa là chôn giấu, nên câu chuyện tình của mệnh tạo cũng không rõ ràng, hoặc ít người biết.
    (12) Cung tật ách là bên ngoài của cung phụ mẫu, theo truyền thống nam chủ bên ngoài, là cung tượng trưng cho cha, trường hợp Hóa Lộc ở cung tật ách, là chủ về cha rất có duyên với người bên ngoài, hoặc rất phóng đãng, có Thiên Diêu thì càng rõ nét.
    (13) Tiếp theo trên, vì cung tật ách có hàm ý là chôn giấu, nên chủ về cha từng phóng đãng, nhưng sau khi sinh ra mệnh tạo, cha lập tức ngừng chuyện đào hoa, phóng đãng của quá khứ, mà lo cho gia đình.
    (14) Cung tật ách là cung vị khí số của cung điền trạch, nên người cung tật ách có Hóa Lộc sẽ muốn mua bất động sản, tùy theo tính chất của sao hóa, còn có khả năng giấu chuyện mình có nhiều bất động sản.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Trong mệnh bàn bất cứ sao nào Hóa Lộc thường cũng đều có hàm ý "khởi đầu", "bắt đầu", cho nền lúc sao xấu Hóa Lộc là có ý nghĩa "bắt đầu có điềm hung".
    Cũng chủ về tâm tính lạc quan, bụng dạ rộng rãi, cơ thể mập mạp, một số ít người đến trung niên mới phát phì.
    Chủ về rất có duyên với người chung quanh, làm cho người ta càng ngày càng ưa thích.
    Chủ về người này có tính dục mạnh, nhiều nhu cầu tính dục.
    Mệnh chủ có tính khí tốt, thuở nhỏ nhiều tật bệnh, khó nuôi; làm con nuôi thì tốt hơn.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Chủ về lao tâm nhưng không lao lực

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Chủ về thế giới tình cảm và sức tưởng tượng của mệnh tạo giống như hầm mỏ, không khai thác thì không cách nào biết được mức độ trữ lượng của nó; họ là mẫu người có bề ngoài lạnh nhạt, trầm tĩnh, ít nói nhưng nội tâm rất phong phú, cũng rất dễ phát phì và hay bị bệnh; họ thường lãnh hội bằng cái tâm, sức cảm nhận rất mạnh, nhưng phần nhiều chỉ "vào mà không ra", khó trút ra những cảm xúc đầy ắp trong lòng, hiện tượng này cũng có thể làm cho mệnh tạo có điều kiện để phát phúc. Theo lý thuyết, lúc còn trẻ có thể song thân đã từng có một sự kiện tình cảm đa đoan, mệnh tạo được di truyền tính chất này!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Hóa lộc

    Chủ về người vợ thương yêu chồng hết mực

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Cự môn,Thái dương

    Là chủ về huyết áp thấp

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Hỏa Tinh tinh thuộc Dương Hỏa, chủ về nhọt độc, thấp khí uất lâu ngày thành độc. Linh Tinh thuộc mệnh Hỏa, chủ về bệnh hư hỏa.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Cự môn

    Chủ về bệnh viêm khí quản, hen suyễn, dạ dày không tốt, bệnh lở loét, viêm da mãn tính, bệnh ngoài da, bệnh về mắt. Lúc nhỏ da có tính mẫn cảm cao nên hay bị viêm, sau khi trưởng thành có chứng bệnh mẫn cảm với phấn hoa

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Lộc tồn

    Lộc Tồn là Âm thổ, chủ về bệnh tật ở tì, vị

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Lộc tồn

    Thời trẻ gặp nhiều tai nạn: thời trẻ gặp nhiều khó khăn, bệnh tật

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thái dương

    Trong quá trình ngày tháng lưu chuyển, lúc Thái Dương ở trong cung tật ách được khơi động, sẽ khiến mệnh tạo xem trọng công danh, sự nghiệp, đồng thời cũng sẽ khơi động nhiệt tình tha gia các việc công ích. Vì Thái Dương đã lộ mặt, thành tựu về học vấn, sự nghiệp và tâm tình, thảy đều dần dần trở nên sáng sủa. Lúc Thái Âm nhảy ra khỏi cung tật ách của nguyên cục, vận bất động sản sẽ manh nha, cũng làm cho tâm trí chín chắn hơn, giảm bớt tính thiên lệch và khơi dậy năng lực suy nghĩ phản tinh của mệnh tạo. Hai sao này còn làm mạnh vận tình cảm, khiến mệnh tạo xem trọng tình thân, tình yêu, tình bạn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thái dương

    Không thể tự mình sáng nghiệp

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thái dương

    Chủ về có bệnh về bộ phận đầu, huyết áp quá cao, có chứng bệnh sợ độ cao, đại trạng không khỏe, bệnh trĩ, bệnh lậu, tiểu ra máu, nóng gan, hoặc có tật ở mắt như mắt lác, mắt lòa, mù, đục thủy tinh thể và dãn đồng tử

    Tử vi đẩu số kinh điển - Phan Tử Ngư

    Cung Tật ách an tại Thân có các sao Cự môn,Thái dương

    Hình dáng kỳ dị

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Bệnh

    Hay cảm sốt luôn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Cự môn

    Mặt hay có vết

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Lưu hà

    Đàn bà thường khó đẻ hay gặp nhiều sự nguy hiểm trước khi lâm bồn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Lưu hà

    Mắc tai nạn sông nước

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Thái dương

    Hay bị nhức đầu

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Tật ách an tại Thân có sao Văn xương

    Là tối kỵ vì sẽ giảm thọ, khó sống trên 49 tuổi

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    CUNG THIÊN DI

    Cung Thiên di an tại Mùi, điểm "huyền khí" là -1.25

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Thiên di ở mức: rất xấu. Điều đó có nghĩa đây là cung rất xấu trong lá số khi đánh giá về mức độ tốt/xấu. Bạn nên chọn những điều xấu của cung Thiên di khi luận giải.
    Cung Thiên di chủ về: quan hệ bên ngoài, đối ngoại, xuất ngoại, giao tế, chuyển dời, đi xa.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Vũ khúc

    Buôn bán giỏi và tài lộc càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di phi Hóa lộc nhập cung Phúc đức

    Ra ngoài có khẩu phúc, tài vận tốt, được hưởng thụ. Vợ chồng hòa mục. Sự nghiệp của người phối ngẫu có phát triển.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Tính khí bất định, tâm trạng dễ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng hoặc kích thích. Tính tình kì quái, thẳng ruột ngựa. Có mặc cảm tự ti, dễ bị thiệt thòi. Ra bên ngoài không được yên ổn, thường nhớ gia đình. Ít gặp quý nhân, duyên với người chung quanh rất kém, ít được trợ lực, dễ phạm tiểu nhân, chuốc nhiều thị phi. Không nhẫn nại, thiếu bình tĩnh, thường có cơ hội xuất ngoại hay đi xa, ra bên ngoài sẽ bôn ba nhiều, không được thuận lợi, nên phòng nạn tai bất ngờ, dễ có "huyết quang". Cơ thể suy nhược, tiên thiên bất túc; làm lụng khá vất vả; giữa vợ chồng thường hay xảy ra tranh chấp. Vận về già khá cô độc, một đời nhiều thăng trầm, khá gập ghềnh. Người phối ngẫu tiêu xài nhiều tiền ở bên ngoài. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6).

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hóa quyền,Tham lang

    Chủ về ở bên ngoài phong lưu

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hóa quyền,Vũ khúc

    Chủ về nên theo ngành công thương nghiệp

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Hóa quyền,Vũ Khúc

    Vũ Khúc Hóa Quyền ở cung Thiên Di, là chủ về bôn ba vất vả sáng lập sự nghiệp.
    Ở Vượng địa, thuyên chuyển công tác, lên chức, sự nghiệp thăng tiến, có thể thành công; tăng thêm cơ hội xuất ngoại, du lịch.
    Ở hãm địa, vì không giữ đúng thời gian mà lỡ việc, phàm việc gì cũng tổn công vô ích, dễ xảy ra lời qua tiếng lại thị phi.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Thiên di phi Hóa khoa nhập cung Nô bộc

    Giao du với bạn bè hiền hòa, lễ độ, có quý khí, có lí tính, có nhiều trợ lực, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị em quan tâm lẫn nhau, đối xử với nhau rất tốt, ít có chuyện tranh chấp. Bạn bè phần nhiều đều có chút tiếng tăm.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di phi Hóa quyền nhập cung Tật ách

    Cá tính mạnh, rất nóng nảy, sức hoạt động mạnh. Cơ thể dễ bị tai nạn gây tổn thương. Có tài năng, sự nghiệp như ý, có tham vọng quyền lực, dễ xảy ra xung đột, sẽ gặp phiền phức, rắc rối. Tâm trạng bất ổn, dễ có mâu thuẫn nội tâm.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Ắt vợ chồng thường hay cãi vã nhau

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Là Kỵ xuất thì xuất ngoại

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Dưới đây là các ý tượng cơ bản của trường hợp cung thiên di tự Hóa Kị:
    (1) Bất luận là tự Hóa Lộc, tự Hóa Quyền, tự Hóa Khoa, hay tự Hóa Kị, đều chẳng phải là cá tính lúc bình thường, vì thân ở xứ lạ, chịu ảnh hưởng các nhân tố của nơi đó như hoàn cảnh, văn hóa, chế độ, tập tục, v.v... sẽ làm ra những chuyện mà lúc bình thường không có thói quen này. Trường hợp cung thiên di có Hóa Kị [năm sinh], là ý tượng: mệnh tạo là người bi quan, trong tâm thường khó trút bỏ gánh nặng, hiện tượng này bình thường đã có; còn người cung thiên di tự Hóa Kị, là ý tượng: vì "dịch động" đến xứ lạ, nên sinh ra những cá tính và hành vi kì lạ, không hợp với lẽ thường tình. Sở dĩ gọi là "kì lạ", "không hợp với lẽ thường tình", là vì lời nói và hành vi có biểu hiện thiếu lí trí, rất lộn xộn, không có phép tắc gì. Hành vi của họ thường gây tổn thất cho bản thân mà cũng không thấy có lợi cho người khác. Vì tự Hóa Kị sẽ chiếu đối cung (là cung mệnh), nên sẽ khiến bản thân mệnh tạo phải gánh chịu hậu quả do lời nói và hành vi của chính họ gây ra!
    (2) Cung thiên di tự Hóa Kị còn có ý tượng: không cách nào chịu ở yên với cảnh ngộ gặp phải; lúc ở bên ngoài có thể gặp chuyện không vui; hay đột nhiên phát bệnh mà bị đau đớn dày vò; hoặc vì quá vất và nên tinh thần không được sáng suốt, có những hành động mất lí trí; lúc tâm trí bình thường cũng có thể vì nhân tố hoàn cảnh hay vì người khác mà có hành vi lừa gạt sai trái!
    (3) Lấy việc học hành làm ví dụ, lúc ở trong nước thì có thành tích ưu việt, đến khi ra nước ngoài thì học lực thay đổi, không những thành tích kém đi, thậm chí còn nghỉ học, đây cũng là hiện tượng thuộc phạm trù của tự Hóa Kị.
    (4) Cung thiên di không phải là cung lục thân, nhưng nếu ở nước ngoài hay ở xứ lạ một thời gian ngắn, thì sẽ thành "người " ở trong cung thiên di, nếu lấy cung thiên di tạm xem là cung mệnh, thì tự Hóa Kị cũng có thể xuất hiện tình trạng "cô đơn, hờ hững", thà chịu thiệt chớ không có tranh giành lợi ích, một khi gặp chuyện thì nuốt giận, không dám nói ra, tự nhận chịu sự không may, thậm chí là chịu đựng mà không chịu giải quyết vấn đề; tuy thái độ mau lẹ, rõ ràng, nhưng đây là hành vi rụt đầu rụt cổ, nhu nhược, bất trí.
    (5) Cung thiên di là cung vị giao dịch của cung phu thê, tức là cửa ngõ biểu hiện hành vi và cách kiếm tiền mưu sinh của người phối ngẫu. Giả thiết can cung phu thê phi tứ hóa nhập cung thiên di, khiến cung thiên di khởi động phản ứng tự Hóa Kị, là ý tượng: cần phải phòng nạn người phối ngẫu có hành vi phạm pháp như cờ bạc, đầu cơ ... gây bất lợi cho quyền lợi của mệnh tạo! Nếu nghiêm trọng có thể làm cho hôn nhân đổ vỡ ... (luận đoán này cũng có thể ứng dụng ở bạn trai (gái) thân mật, có thể dẫn đến chia tay.)

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Không lên du đãng ở bên ngoài sẽ xảy ra tai họa bất ngờ

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Đề phòng tai nạn giao thông, không nên tự mình lái xe, nên đi tàu

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Vợ chồng thường hay phát sinh mâu thuẫn

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Vì cha mẹ bận rộn trong sự nghiệp cho nên không nhận được nhiều sự quan tâm

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di tự Hóa kỵ

    Cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    "Một nửa kia" của mệnh tạo "có thể" đã từng là người nhu mì, hiền hòa, nhưng mệnh tạo không có cơ hội thấy được họ như vậy, vì sau khi hai người sống chung, họ sẽ quản mệnh tạo rất chặt, không cho hút thuốc, không cho uống rượu, tiền phải nhập kho, v.v... không được làm trái, mệnh tạo đừng hòng giở trò. Dù họ không phải là anh hùng hào kiệt, nhưng cũng nhờ có một vị hào kiệt kiểu này mà cuộc hôn nhân của hai người vững chắc hơn người bình thường.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Quyền [năm sinh] ở cung thiên di như sau:
    (1) Cung thiên di là cung vị chủ về toàn bộ thế giới ở bên ngoài, vì vậy luận về phạm vi, nó còn lớn hon cả cung mệnh. Trường hợp cung thiên di có Hóa Quyền là chủ về hoàn cảnh ở bên ngoài có khá nhiều cơ hội, và cũng sẽ tạo thành tình trạng mất quân bình giữa hai cung mệnh và di.
    (2) Hóa Quyền ở cung thiên di tuy có nhiều cơ hội, nhưng vì Hóa Quyền vốn có hàm ý là biến đối mau lẹ, thêm vào đó, nếu sao Hóa Quyền là loại sao có tính biến động lớn, thì cơ hội sẽ qua đi nhanh như chóp, mệnh tạo rất khó nắm bắt. Muốn biết có nắm bắt được hay không thì phải xem vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kị [năm sinh], tâm khơi động niệm giữa hai bờ không thích đáng, rất dễ làm cơ hội vuột mất.
    (3) Ở bên ngoài có cơ hội, nhưng cũng có áp lực, những người mệnh tạo gặp nếu không phải là giới chuyên nghiệp thì cũng là quyền quý, cho nên cung thiên di có Hóa Quyền có thể khiến mệnh tạo thường xuyên phải đối mặt với cơ hội và áp lực, đương nhiên sẽ thúc đầy mệnh tạo trưởng thành.
    (4) Ngoài ra, Hóa Quyền ở cung thiên di, là chủ về thấy một mục tiêu lớn, cho nên bản thân đương sự cảm thấy sứ mệnh của mình khá nặng trong lòng sẽ vạch ra một viễn trình, một mục tiêu trường kì, cũng sẽ đốc thúc bản thân gấp rút, nỗ lực để đạt thành.
    (5) Tiếp theo trên, cung thiên di tượng trưng những sự tình thấy trước mắt, có thể mở rộng ra để luận về kì vọng trong tương lai. Hóa Quyền chủ về biến động mạnh, nếu là Phá Quân Hóa Quyền ở cung Tí thủy, tuy mệnh tạo có mục tiêu trường kì, nhưng mục tiêu này lại thay đổi khá nhanh, liên đới với môi trường làm việc, có thể cũng sẽ thay đổi nhanh chóng.
    (6) Tiếp theo điều (1), tuyến "mệnh di" cỏ Hóa Quyền khơi động sẽ khiến mệnh tạo bị dẫn dắt ra bên ngoài phát triển; đồng thời, Hóa Quyền là chủ về biến hóa, nên cũng tượng trưng cho hoàn cảnh thường thay đổi. Tổng hợp để luận, có thể nói lực "dịch động" khá mạnh.
    (7) Tiếp theo điều (4) và (5), vì cỏ Hóa Quyền, nên mục tiêu và lí tưởng của mệnh tạo là đối tượng khá cụ thể; đồng thời Hóa Quyền còn là lực hành động vả lực tạo tác, cho nên việc mệnh tạo thực hiện được lí tưởng là có khả năng khá cao, lúc ở bên ngoài cũng rất tích cực. Hơn nữa, vì lực hành động mạnh, nên có tượng chủ động ra bên ngoài, chớ không phải bị hoàn cảnh bức bách mà phải ra bên ngoài, còn có cơ hội thực hiện lí tưởng của mình sau khi rời xa quê hương.
    (8) Tiếp theo trên, mệnh tạo có vận thế đi xa rất mạnh, thường được sai phái đi xa. Ngoài ra, cung thiên di còn là cung vị xuất ngoại, dùng để đánh giá tình hình tiếng tăm của mệnh tạo và thái độ của người khác ở bên ngoài; trường hợp này chủ về ở đất lạ, dưới áp lực của hoàn cảnh luôn thay đổi, mệnh tạo có cảm giác gánh nặng hơn người bình thường, mà năng lực phán đoán cũng rất nhạy bén.
    (9) Nếu Hóa Quyền [năm sinh] và Hóa Kị [năm sinh] cùng ở cung thiên di, hoặc lúc Hóa Kị [đại vận] nhập cung thiên dí, sẽ khiến Hóa Quyền và Hóa Kị thành tình trạng "giao chiến", khi ra bên ngoài phải phòng tai nạn giao thông, xảy ra bất trắc. Lúc này phải xem xét tình hình cát hung ở cung phu thê (cung vị khí số của cung thiên di) để định.
    (10) Cung thiên di đồng thời còn là cung vị tài bạch (cung vị biểu hiện) của người phối ngẫu, trường hợp Hóa Quyền ở cung thiên di, là chủ về người phối ngẫu có thể mạnh trong môi trường làm việc; cũng vì Hóa Quyền nên mệnh tạo sẽ kiếm tiền khá vất vả, nhưng cũng có thể thúc bách làm cho mệnh tạo có lí tưởng, có nguyện vọng.
    (11) Cũng cùng một dạng, Hóa Quyền ở cung vị biểu hiện của người phối ngẫu, là chủ về trong cuộc sống chung của hai người, người phối ngẫu sẽ là phía chủ đạo, cá tính cũng mạnh mẽ hơn; dưới áp lực (hoặc yêu cầu) của người phối ngẫu (có biểu hiện xuất sắc), sẽ khiến cho mệnh tạo không còn cách nào khác, phải nỗ lực.
    (12) Cung thiên di còn là cung vị khí số của cung phúc đức, trường hợp Hóa Quyền ở cung thiên di, cũng chủ về sở thích, thị hiếu của mệnh tạo không kéo dài và hay thay đổi. Ngoài ra, quan niệm của mệnh tạo về nghỉ ngơi, giải trí cùng khác với người ta; quá trình hưởng thụ, nghỉ ngơi của mệnh tạo thường không được nhẹ nhàng, thường là bồi dưỡng kiến thức, hay học tập một nghề mới.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Cuộc đời bạn có rất nhiều cơ hội "dịch động", cảnh ngộ bạn gặp phải ở bên ngoài cũng tốt hơn nơi sinh ra, danh lợi đều có đủ. Ngoài ra, duyên với người chung quanh và vận đào hoa của bạn cũng khá tốt, rất được người khác giới chú ý. Sau khi kết hôn có hạnh phúc, nhưng cách xử sự giữa hai người có thể là "không cãi vã nhau thì thôi, một khi có chuyện cãi vã thì long trời lở đất", vì vậy lúc tranh cãi, bạn nên nhường nhịn trước. Trường hợp Hóa Lộc ở cung thiên di tuy không "dịch động" dồn dập như trường hợp Hóa Quyền, nhưng trong lòng thường sẽ có mộng ước xa xôi!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Lúc nhỏ có thế đã phải rời xa quê hương, lúc lớn lên cũng sẽ vì nhu cầu của công việc, sự nghiệp mà thường xuất ngoại, đi xa. Nhưng cách cục loại này không nằm trong phạm vi di cư ra nước ngoài, mà là sau khi kết hôn rất khó ở chung với cha mẹ. Người có Hóa Quyền ở cung thiên di thường cảm thấy mình có sứ mệnh, cho nên hay lấy thái độ nghiêm túc để đối đãi, dù như vậy, thỉnh thoảng tinh thần trách nhiệm của họ cũng chẳng hơn gì thái độ của đương sự. Nếu cung phúc đức không thấy tinh hệ có tính yếu mềm, thì giữa hai bên có khả năng vì chuyện cực nhỏ mà xảy ra tranh chấp nhau suốt. Chỗ tốt là, đối tượng hôn phối là người có thể rời xa quê hương để mưu sinh và có thành tựu.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Chủ về có nhân sinh quan tích cực, vận ở bên ngoài, xuất ngoại cũng rất mạnh; thời kỳ còn đi học, có khả năng đến thành phố khác để học hành, hoặc được học bổng đi du học; lúc tốt nghiệp, cũng hay đi công tác xa; ngoài ra, còn chủ về người phối ngẫu có lực tạo tác ở thế mạnh, có thể chỉ đạo mệnh tạo một cách trực tiếp, người phối ngẫu hay can thiệp hoặc có sức ảnh hưởng lớn đối với mệnh tạo.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Hiện tượng "dịch động" khá dồn dập, nguyên nhân xuất ngoại hay đi xa là vì nhiệm vụ. Người có cách cục này dù cùng với người nhà ra nước ngoài hay đến nơi khác cư trú, thì thời gian cũng không dài.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Mệnh chủ ra ngoài dễ thi thố tài năng; hiếu động; ở bên ngoài dễ xảy ra chuyện tranh chấp, va chạm, nên tránh chơi trội, không nên bộc lộ sự sắc xảo mà bị đố kị.
    Lúc ở bên ngoài Mệnh chủ thích biểu hiện bản thân, rất ham muốn lãnh đạo, cũng có thể nắm quyền. Quyền tọa là "quý", Quyền chiếu là "rỗng"; Hóa Quyền ở cung Thiên Di là "thực", ở cung Mệnh là "hư". Luận ở góc độ nào đó, biểu hiện lúc ở bên ngoài là muốn nắm chắc quyền lực hoặc đã nắm chắc quyền lực, không tương xứng với thực lực của bản thân Mệnh chủ cho lắm. Nói một cách khác, có hai thì muốn tranh có ba, phần nhiều đều lộ ra một phần không có thực chất, hoặc có hiện tượng ôm văn tài mà tranh võ quyền.
    Lúc gặp các sao hung sát khó tránh khỏi các tình hình kể ở trên, do tranh đoạt với người mà gây nên thị phi. Đối với người bình thường, luận các sao hung sát là tiểu nhân, chúng phá hoại tính chất vốn có của chính tinh ở bản cung, hoặc có tư thế đối địch.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    So với Hóa Lộc và Hóa Khoa, có lẽ đây là một trạng thái "tốt". Người cung thiên di có Hóa Quyền, cũng giống như xích con sư tử và con cọp chung một chuồng, hàng ngày cấu xé nhau không xong, nhưng một khi một bên muốn bỏ đi, thì phía bên kia sẽ kéo lại.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Hóa quyền

    Thích đi đó đi đây, được người ta xem trọng

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Tham lang,Vũ khúc

    Thay cành đổi lá: không giữ được tổ nghiệp, nên rời xa quê hương đi nơi khác làm ăn

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Tham lang,Vũ khúc

    Thích hợp buôn bán làm ăn ở hải ngoại, nơi xa. Không thấy sát diệu thì có thể phát triển thuận lợi.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Đà la

    Cũng chủ về ngầm tranh giành, hoặc ra ngoài gặp cản trở

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Tham lang

    Khác với mong muốn gặp được kì tích của Thiên Cơ, người có Tham Lang ở cung thiên di hi vọng chính bản thân mình là người tạo ra kì tích. Do người có kết cấu này đa học đa năng, nhưng phong cách hành sự vững chắc thực dụng, làm cho mọi chuyện trong cuộc sống đều tuần tự tiến từng bước hoặc tuân thủ quy củ. Tuy nhiên, lại không đến nỗi đơn điệu, nhưng có khoảng cách khá xa với thế giới mơ mộng. Cho nên, họ sẽ vứt bỏ những thứ trần tục để theo đuổi tri thức để khai mở tâm trí, linh cảm và năng lực sáng tạo, thậm chí còn cảm thấy hứng thú đối với những hiện tượng kì diệu trong tự nhiên, và thậm chí là sự tích kì lạ của tôn giáo.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Tham lang

    Tham Lang là điển hình của "đàn ông mà không xâu xa thì phụ nữ không yêu". Trời sinh họ đầy tài năng, miệng mồm lanh lợi, rất biết nói chuyện, có tài hùng biện, xử sự linh hoạt, biết hưởng thụ, xem trọng chất lượng, mà còn ưa dò xét và hiểu biết rất rõ về "một nửa kia", luôn nói điều thích đáng vào lúc thích hợp nhất, có thế biểu hiện hình tượng hoàn hảo nhất vào lúc cần biểu hiện nhất. Đáng tiếc là mẫu tình nhân hoàn hảo này đại đa số lại không chuyên nhất trong chuyện yêu đương, mà còn khá tự tư tự lợi, chuyện gì cũng tinh toán cho bản thân. Bất luận thế nào bạn cũng đừng chạy theo họ, rơi vào chuyện yêu đương với họ thì cũng giống như người mắc bệnh tim mà đi tắm hơi, nóng lạnh rất đột ngột, đang ở thiên đường nháy mắt một cái thành địa ngục; trừ phi bạn thần thông quảng đại, nếu không người tình "rất đáng yêu này" sẽ đùa giỡn hết người này đến người khác.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Tham lang

    Tham Lang là sao rất thông minh, nhiều ham muốn, cực kì đa dạng và hiếu kỳ. Lúc cung thiên di có sao này, "một nửa kia" của bạn thường thường là người có kì tài, phong lưu, đa nghệ. Trong công việc thường được mọi người đánh giá là nhân vật khá đặc biệt; có thể là nghệ nhân, chuyên viên quan hệ công cộng, cũng có khả năng là nhà mệnh lí học, thầy dạy khí công hay yoga; ngay cả lúc làm chủ công ti mậu dịch cũng có thể làm đại lí thuốc lá, rượu, hay các sản phẩm hiếm lạ; cùng có một số người bình thường, không có chuyên môn hay kĩ năng đặc biệt gì. Lúc Tham Lang đồng cung với Liêm Trinh hoặc Văn Xương, Văn Khúc ở cung thiên di, người ấy sẽ có khuynh hướng sáng tác văn nghệ như tác gia, người sáng tác ca từ, họa sĩ, thiết kế quảng cáo. Tuy họ trông có vẻ không dung tục, nhưng lại rất xem trọng tiền bạc và vật chất. Tính chất công việc họ làm phần nhiều không được bình thường nhưng nhất định là có thù lao cao, ít nhất đối với họ như vậy là cao.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Vũ khúc

    "Một nửa kia" là người ngoan cố, rất chủ quan, mà cũng rất thực dụng lại khắc khổ, chịu được vất vả. Họ rất trực tính, không hiểu mấy về nữ tính, không biết lãng mạn, nhưng bạn đừng cho rằng họ không biết quan tâm chăm sóc người bạn đời của mình. Thực ra, trong tâm hồn họ cũng có chỗ yếu mềm, chân thành và tận tụy, chỉ là yêu trong lòng mà khó nói ra. Trong sự nghiệp, năng lực xung kích của họ không thua kém ai, nhưng lúc biểu hiện tình cảm thì lại nhút nhát. Thực ra họ cũng rất tinh tế, nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào mà thôi. Không phải họ không biết ghen, nhưng luôn biếu hiện giống như biết sau mọi người, khiến người ta hiểu lầm họ đần độn. Trong thực tế, họ rất mạnh mẽ, không bao giờ chịu nói đẩu hàng, hay chịu thua ai; nếu mệnh tạo hiểu được tâm ý của họ, tin chắc họ sẽ đối xử tốt với mệnh tạo hơn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Vũ khúc

    Là người khá có định kiến, một khi đó xác định chí hướng và mục tiêu của tiền đồ, họ sẽ khó thay đổi hoặc bố phế. Dù gặp, trở lực do ảnh hưởng của bên ngoài, mệnh tạo vẫn nhắm đến lí tưởng của mình bằng cách trực tiếp hoặc đi đường vòng. Mặc dù họ không rời mục tiêu lí tưởng nhưng vẫn đối mặt với thực tế để ổn định tài chính. Họ cũng rất tò mò, muốn hiểu rõ về thế giới siêu linh, về những kì nhân được đồn đại.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Vũ khúc

    Vũ Khúc là "tài tinh" (sao tiền tài), còn là sao tượng trưng về quân sự, thông thường "người ấy" là người trong giới tài chính, tiền tệ thương nghiệp hoặc quân nhân. Trong đó nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, không thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, thì có thể theo nghiệp buôn bán kinh doanh. Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền hoặc đồng cung với Kình Dương, thì nhiều khả năng là quân nhân, cảnh sát, nhân viên kiểm tra, nhưng cũng có một số ít trường hợp ngoại lệ. Nếu Vũ Khúc có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, có khả năng rất cao đây là người hứng thú với huyền học.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Tam hợp cung Thiên di an tại Mùi có các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    Bản tính trung thực, vững vàng, cũng khá chú trọng hình tượng của bản thân; thường vì hoàn cảnh cuộc sống không đáp ứng khát vọng của bản thân nên có biểu hiện khinh bạc, lời nói cử chỉ tùy tiện, hơn nữa còn cảm thấy mọi thứ chung quanh đều trầm trọng. Cho nên sẽ mong ước, theo đuổi một cuộc sống nhiều sắc thái, nhiều biến động. Thông thường người có cách cục này sẽ rời xa gia đình giống như con chim sổ lồng, cá tính hoạt bát, khá dễ kết giao với người khác giới, nhưng sẽ vì bối cảnh sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, nên mối tình đầu tuy sôi nổi dạt dào, vẫn sẽ xuất hiện nguy cơ tứ bề!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Tam hợp cung Thiên di an tại Mùi có các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    "Sát Phá Tham" là tổ hợp tam giác sắt, nếu cung thiên di xuất hiện một sao trong số đó, thì hai sao còn lại ắt sẽ ở tam phương, đây là tổ hợp có thế mạnh, "một nửa kia" là người hiếu động, thường hay bồn chồn, không yên; họ xem trọng hình tượng của bản thân, có tinh thần cạnh tranh, dám mạo hiểm, trời sinh tính đầy nhiệt tình, nhưng tình cảm lúc nóng lúc lạnh. Họ đầy tham vọng đối với tiền đồ sự nghiệp, tuy mong ước và theo đuổi một cuộc sống nhiều màu sắc, nhưng không phải là mẫu người suốt ngày chỉ nói chuyện yêu đương, không thuộc nhóm người lãng mạn, bi kịch "mất giang sơn vì mĩ nhân" sẽ không xảy ra trong cuộc đời họ. Họ rất nghĩa khí với bạn bè, thích giao du với đủ loại người; nếu mệnh tạo làm khó họ, cho rằng họ xem trọng bạn bè hơn xem trọng mình, họ có thể sẽ cho rằng mệnh tạo gây gổ vô lí; nhưng họ cũng không phải là gỗ đá vô tình, nếu mệnh tạo giống như họ chỉ xem trọng sự nghiệp và bạn bè, không có thời gian nói chuyện ngọt ngào với họ, họ sẽ ghen tuông, tốt nhất là mệnh tạo phải giống như một cao thủ thả diều, vừa nắm dây buộc họ, vừa cho họ bay lên.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Tham lang,Vũ khúc

    Buôn bán phát tài, trước khó sau dễ hay gặp sự cạnh tranh ráo riết

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có các sao Phá quân,Tham lang,Triệt hội hợp

    Hay mắc tai nạn xe cộ, dao, súng, nếu không cũng bị đánh đập giam cầm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Lực sĩ tọa thủ và các sao Dưỡng hội hợp

    Hay được ra vào cửa quan

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Tham lang

    Ra ngoài không tốt, lại hay rượu chè, cờ bạc, hoang tàng

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Thiên di an tại Mùi có sao Vũ khúc

    Ra ngoài buôn bán làm giàu

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    CUNG QUAN LỘC

    Cung Quan lộc phi Hóa quyền nhập cung Tật ách

    Là cách cục phụ nữ phong trần

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Quan lộc an tại Tị có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Chủ về sự nghiệp suy thoái, cục diện nhỏ hẹp, hoặc có mối lo về phá tán thất bại, thất nghiệp. Cũng chủ về theo nghề công nghiệp, nghệ thuật.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Chủ về có năng lực lãnh đạo quản lí, hoặc có nhiều thuộc hạ nên có nhiều trợ lực, cũng chủ về phạm vi sự nghiệp rộng.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Tả phù

    Có trách nhiệm trong công việc, thật thà, nên theo nghề cảnh sát, tình cảm phong phú, thường phải chuốc lấy những rắc rối trong chuyện tình cảm

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Tả phù

    Đào hoa: Giữa nam và nữ có quan hệ không chính đáng, như quan hệ giữa người đã kết hôn; hoặc là quan hệ yêu đương giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn, hay nói cách khác, phàm là người có quan hệ tình cảm bên ngoài với chồng vợ thì đều gọi là "đào hoa"

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thiên phủ

    - Làm việc không có cấp trên, nghề nghiệp tự do, tự mình làm chủ, như viết lách chẳng hạn.
    - Công tác không cần phải trông coi cấp dưới, nhưng phải giao lại với cấp trên.
    - Công tác trong cơ cấu lớn.
    - Kinh doanh tự lập, nhưng phải theo con đường của người đi trước, không phải là sáng lập mới hoàn toàn.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thiên phủ

    Tuy Thiên Phủ không có phong thái anh hùng, dũng mãnh thiện chiến như Tử vi, nhưng nó có khí độ rất lớn và thủ đoạn ôn hòa, có thể tiếp thu các ý kiến khác nhau, bao dung những người bất đồng chính kiến, phương pháp dùng người chỉ căn cứ vào tài năng, là những tính chất mà ông chủ phải có. Họ thích tính toán kĩ lưỡng rồi mới hành động từng bước vững vàng, phần nhiêu đều trải qua một thời gian học tập, sau đó mới sáng lập cơ nghiệp. Do tinh thần học tập của Thiên Phú ngoài việc tiếp thu tri thức chuyên môn ở trường học, họ còn tích lũy kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, là người nếu không nắm chắc phần thắng thì không bao giờ tham dự trận chiến.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thiên phủ

    Đối nhau nghiêm ngặt với Tử vi. Thiên Phủ "trông có vẻ" rất khoan dung từ ái, không những giàu lòng cảm thông, mà còn giỏi lo liệu cho người khác. Có điều, "khí độ" của họ có thể giống như Từ Hi thái hậu! Lúc bình thường có thể rơi lệ vì người lạ, nhưng lúc ra tay thì lục thân cũng không chừa. Phần nhiều là người tâm cơ thâm trầm ngoài sức tưởng tượng của người ta. Sức chịu đựng bền bỉ, người bình thường không thể so với họ. Về cơ bản họ không bao giờ đi tranh giành cái lợi nhỏ hoặc vì xung động nhất thời; nhưng họ có thế "quân tử báo thù mười năm cũng không muộn" hoặc "tranh giành đại nghiệp thiên thu". Nếu bạn là "một nửa kia" của họ, đừng có khờ dại mà "bắt gà trộm chó" sau lưng họ, chằng qua là họ chưa muốn "chộp" mà thôi. Trên thực tế, có thể quyền hành về kinh tế của cả nhà đều nằm trong tay họ, một khi không vui họ sẽ làm cho tài sản của bạn không còn gì, không có nhà để về, nửa đời nỗ lực biến thành hư không!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc an tại Tị có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Được nhiều người nâng đỡ trên đường công danh

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thiên không

    Không tốt

    Muốn luận đoán đúng tử vi - Hà Vi

    Cung Quan lộc an tại Tị có sao Thiên phủ đơn thủ

    Công danh bền vững nhưng không hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Quan lộc an tại Tị có các sao Đào hoa,Hỉ thần,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Công danh sớm đạt, mọi sự hanh thông

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG PHỤ MẪU

    Cung Phụ mẫu an tại Dần, điểm "huyền khí" là 0.71

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Phụ mẫu ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Phụ mẫu. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Phụ mẫu khi luận giải.
    Cung Phụ mẫu chủ về: cha mẹ, cấp trên, văn thư giấy tờ.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Phụ mẫu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Cung tử tức là cung vị tài bạch của cung phụ mẫu, nếu cung phụ mẫu phi Hóa Kỵ nhập cung tử tức, là biểu thị cha mẹ của mệnh tạo xem nhẹ tiền bạc, có tiền đều cho mệnh tạo hay cho con của mệnh tạo

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Phụ mẫu phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Không được kế thừa tổ nghiệp: cha mẹ nghèo khó, không để lại của cải cho con cái

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Chủ về được cha mẹ dìu dắt. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Thiên Khôi, Thiên Việt, thì quan hệ hôn nhân, tình cảm của cha mẹ hơi phức tạp.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Chủ về tình cảm giữa cha mẹ con cái hòa hợp, hoặc con nhà nổi tiếng về học vấn, hoặc được cha mẹ tài bồi về phương diện sự nghiệp học vấn. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Văn Xương, Văn Khúc, có thể chủ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ có phần phức tạp.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thiên khốc

    Khắc thương cha mẹ, bản thân phá tướng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thiên mã

    Đều chủ về hiếm có duyên tụ họp

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thiên riêu

    Phản ứng nhanh, thông minh lanh lợi

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Bố mẹ buôn bán làm giàu

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Cha thường là con trưởng nếu không cũng đoạt trưởng, có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Hai thân có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có sao Thiên mã

    Hai thân có danh giá nhưng thường hay xa cách nhau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Phụ mẫu an tại Dần có các sao Thiên riêu,Thiên y

    Rếch rác, bê bối, không đoàng hoàng

    Tử vi đại toàn - Thái Đình Nguyên

    CUNG HUYNH ĐỆ

    Cung Huynh đệ an tại Tí, điểm "huyền khí" là 1.19

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Huynh đệ ở mức: rất tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung rất tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt nhất của cung Huynh đệ. Bạn nên chọn những điều tốt nhất của cung Huynh đệ khi luận giải.
    Cung Huynh đệ chủ về: anh chị em, bạn bè quan hệ, quan hệ hợp tác sự nghiệp.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Huynh đệ an tại Tí có sao Hỏa tinh

    Khái niệm quản lí tài chính cần phải được sửa chữa và tăng cường. Họ có thể vì nhất thời xung động mà mang tiền tiết kiệm vất vả ra làm tiêu xài không còn gì. Thông thường sẽ vì tiêu xài vượt quá giới hạn, hoặc doanh thu xảy ra vấn đề, không được như dự tính, nên khó để dành được.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Huynh đệ phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Cung Huynh đệ Hóa Kỵ xung cung Điền Trạch, giai đoạn này không nên đầu tư tiền bạc vào bất kỳ lĩnh vực gì.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Qua đời ở nhà

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức

    Một đời ôm nợ: bất kể bạn một đời kiếm được nhiều hay ít tiền, nhưng đều không đủ để chi tiêu

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ phi Hóa quyền nhập cung Nô bộc

    Bạn bè sẽ tiêu hết tiền của mình. Cho nên trong thời điểm này không nên chung vốn, vay mượn hoặc cho người khác vay.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Hỏa tinh,Linh tinh

    Những lúc hai vợ chồng "đàm phán", cần chuẩn bị "nước đá" để hạ nhiệt bầu không khí đang bốc lửa, hoặc chuẩn bị bình cứu hỏa để chữa cháy ... vì tất nhiên hai bên sẽ tranh cãi lớn tiếng, ầm ĩ. Nhưng "giảng bài bằng những lời lẽ khó nghe" cũng là một "pháp môn phương tiện", có thể "xả" những ấm ức chất chứa trong lòng. Chỉ cần các sao ở cung phu thê thuộc loại lí trí còn các sao ở cung phúc đức không bị hung tinh xâm phạm, thì hai người có thể dùng phương thức "đàm phán" bằng những lời lẽ khó nghe để hỏa giải "chướng khí" trong lòng.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Chủ về nhân duyên bạc, hữu duyên mà vô phận, hoặc hữu tình mà vô duyên

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Chủ về tình cảm anh em hòa thuận, hoặc anh em có phong thái văn nhã. Nếu chỉ thấy một trong hai sao Văn Xương, Văn Khúc, có thể chủ về có anh chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Huynh đệ vô chính diệu

    Dù có tài sản rất lớn, nhưng cần phải theo dõi tình trạng cân bằng giữa tài sản và nợ. Ngay cả khi trong tay có nhiều tiền mặt, mỗi tháng cũng nên tiết kiệm một ít tiền. Tiền gửi trong ngân hàng thường sẽ có phần mang tên của người nhà vợ (hoặc chồng), cũng có thể có một phần dùng vào mục đích khác, vì vậy phần tiền gửi chính trong ngân hàng không nhiều.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Hỏa tinh,Linh tinh

    Anh em chia lìa

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Huynh đệ an tại Tí có các sao Thái tuế,Văn khúc,Văn xương hội hợp

    Trong số anh chị em có người rất quý hiển, hoạnh đạt công danh, văn tài lỗi lạc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    CUNG NÔ BỘC

    Cung Nô bộc an tại Ngọ, điểm "huyền khí" là 0.25

    Theo đánh giá về "huyền khí" thì cung Nô bộc ở mức: tốt. Điều đó có nghĩa đây là cung tốt trong lá số khi đánh giá về mức độ được thụ hưởng tính chất tốt của cung Nô bộc. Bạn nên chọn những điều tốt của cung Nô bộc khi luận giải.
    Cung Nô bộc chủ về: bạn bè, đồng sự, cấp dưới, người hợp tác.

    Kinh nghiệm của ân sư truyền dạy

    Cung Nô bộc phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di

    Ít bạn bè tri kỉ, bạn bè có. Duyên phận bạc với mệnh tạo, sẽ vì bạn bè mà bị tổn thương hoặc tổn thất. Vợ chồng gần nhau ít mà xa nhau nhiều, dễ xảy ra tình trạng li hôn. Nếu có đào hoa sẽ không giữ lại, chỉ là duyên nhất thời, không lâu dài.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc phi Hóa lộc nhập cung Tử tức

    Có duyên với người khác giới, gặp gỡ nhiều đào hoa. Giao tế thù tạc nhiều với bạn bè, bạn bè có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền. Nếu đồng thời cung nô bộc phi Hóa Kị nhập cung mệnh, là ý tượng: bạn bè ỷ lại vào mệnh tạo, mục đích của họ là muốn tiền bạc của mệnh tạo; nếu Hóa Kị xung cung mệnh, là ý tượng: bạn bè sẽ moi tiền của mệnh tạo, mệnh tạo chỉ có chi ra mà không có thu hoạch.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa khoa,Thái âm

    Chủ về thuộc hạ phái nữ có trợ lực

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa khoa,Văn khúc

    Chủ về bạn hữu sở trường về văn

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa kỵ,Thái âm

    Chủ về bạn bè, thuộc hạ không trung thực, thường cắt xén, ăn chặn lợi ích của mình

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Chủ về ít bạn tri âm

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa kỵ,Thiên Đồng

    Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Nô Bộc, là chủ về khó nhất trí với bạn bè.
    Sẽ vì bạn bè ăn nhậu mà tổn thất tiền bạc.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa kỵ,Văn khúc

    Chủ về thuộc hạ không trung thành, rút rỉa ăn cắp tiền của mình

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc phi Hóa khoa nhập cung Quan lộc

    Công việc hay sự nghiệp được nhiều trợ lực, hòa mục với đồng sự. Sự nghiệp có thanh danh.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc phi Hóa quyền nhập cung Phu thê

    Bạn bè xem trọng sự nghiệp, có thể trợ giúp mệnh tạo làm cho sự nghiệp phát triển, nhưng cũng sẽ can dự vào công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo. Người phối ngẫu có cá tính mạnh, thể chất yếu, dễ gặp nạn tai bất ngờ. Người phối ngẫu rất có duyên với người khác giới, dễ bị đào hoa quyến dụ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di

    Bạn bè là người khiến mệnh chủ rất mệt mỏi

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa khoa

    Bạn bè là quý nhân của mệnh chủ, bạn bè đối xử tốt với mệnh chủ.
    Mệnh chủ được bạn bè trợ giúp, đại khái họ đều là người lịch sự nhã nhặn, bạn tốt, mà mệnh chủ cũng không hại bạn bè. Mệnh chủ và bạn bè sống với nhau hòa mục, có phong độ, cỏ tình cảm, quan tâm lo lắng cho nhau.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa khoa

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hỏa Khoa [năm sinh] ở cung nô bộc như sau:
    (1) Cung nô bộc là cung vị đại biểu cho bạn bè, còn Hóa Khoa là có ý tượng "danh tiếng", "danh vọng". Trường hợp Hóa Khoa ở cung vị này, ấn tượng đầu tiên là bạn bè qua lại của mệnh tạo đại đa số là danh nhân hoặc là người có danh vọng, có thân phận địa vị.
    (2) Như đã thuật, cung nô bộc cũng là cung vị đại biểu cho "đại ngã"; theo nguyên lí "vật dĩ loại tụ" (vật tụ tập theo loài), những người mệnh tạo giao du phần nhiều là có danh vọng, như vậy bản thân mệnh tạo cũng không đến nỗi tệ. Nhưng vì Hóa Khoa nhập cung nô bộc là có ý tượng so sánh, mệnh tạo sẽ cho ràng thân hữu qua lại với mình đều có tên tuổi, danh vọng và uy thế.
    (3) Lực tác động của Hóa Khoa là không vượt ra ngoài quy củ, còn có hàm nghĩa tiệm tiến, bình hòa; lúc luận giải về bạn bè, thông thường họ sẽ không có ước muốn hay ý đồ đòi hỏi vượt quá giới hạn; hơn nữa, trong quá trình giao du cũng sẽ không có ý tranh giành, hay tranh cường hiếu thắng.
    (4) Nếu luận về mục đích giao du giữa bạn bè, hay luận về phương thức giao du, phần nhiều là trò chuyện trao đổi với nhau tâm đắc về phương diện học vấn, tri thức, hoặc tham dự hiệp hội đoàn thể liên quan đến việc học hành. Hóa Khoa đến bảo vệ tuyến "huynh nô" cũng tương tự như tác dụng của Hóa Khoa ở cung nô bộc, là chủ về sự, trao đổi tri thức và kiến giải về cách giữ gìn sức khỏe, thậm chỉ là giao lưu thông tin y học, cũng nằm trong phạm vi này.
    (5) Lực tác động của Hóa Khoa phần nhiều là sở đắc về phương diện tâm hồn, tinh thần; do đó cung nô bộc có Hóa Khoa, là chủ về sự trợ giúp của bạn bè, phần nhiều là đề nghị hay chỉ dẫn có thiện ý, mà rất ít khi trợ giúp về tài chính. Nói một cách tương đối, giữa bạn bè cùng rất ít có sự qua lại về lợi ích.
    (6) Do Hóa Khoa [năm sinh] duy nhất của mệnh tạo thuộc về "tha cung" (tức cung nô bộc), là mệnh tạo thiếu thái độ đối ứng thận trọng, cũng thiếu sự bảo vệ trong thời gian đầu, cần phải mất nhiêu thời gian để đối mặt với cành khó khăn và nguy cơ.
    (7) Nhưng Hóa Khoa ở cung nô bộc vẫn có thể bảo vệ tuyến "huynh nô", tức có thể chống lại một cách hữu hiệu các nguy cơ xảy ra đột ngột, tránh được các tai nạn tiềm ấn kiếu "cộng nghiệp" (như tai nạn máy bay, tàu thuyền lớn, động đất ..).
    (8) Cung nô bộc là cung vị khí số của cung phụ mẫu, có Hóa Khoa, chủ về cha mẹ là người phúc hậu, tâm tính bình hòa, hoặc là người hiểu biết, có học thức; còn chủ về cuộc sống của song thân ổn định.
    (9) Cung nô bộc là cung vị biểu hiện của cung tử nữ, trường hợp Hóa Khoa nhập cung nô bộc: Một là, biểu hiện của con cái có ngăn nắp, lớp lang, quyền làm việc được bảo đảm; hai là, mệnh tạo hợp tác đầu tư làm ăn, phần nhiều là sự nghiệp vững chắc và hợp pháp, tuy không nhất định sẽ có lời nhiều, nhưng ít nhất trong quá trình hợp tác cũng được coi là hợp tác vui vẻ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa khoa

    Là mệnh tạo lấy lực tác động của Hóa Khoa duy nhất ra bảo vệ, ngầm trợ giúp bạn bè. Chỉ người tốt bụng rộng rãi mới có được khí độ như vậy; vì làm như vậy có thể khiến bản thân gặp chuyện phiền phức, đối mặt trực tiếp với sự xung kích.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa khoa

    Bạn bè giao du đa phần là người có khí chất cao thượng

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Cung nô bộc là đối cung của cung huynh đệ, cũng là cung vị chủ về bạn bè; lúc cung nô bộc có Hóa Kị, "kho tiền" sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Do đó, người có kết cấu này không nên tùy tiện hợp tác với bạn bè, việc đầu tư vốn cũng phải cố hết sức đừng đính đến bạn bè, để tránh sau này mất tiền đền bù cho họ.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Lúc bạn đang theo đuổi tình yêu hoặc đang cực lực hàn gắn đổ vỡ, thì bạn bè thân nhất của bạn lại có thế thành người phá hoại hoặc chia rẽ tình yêu của hai người. Do đó, bạn có thế tin tưởng bạn tốt của mình, nhưng cũng phải dự phòng họ can thiệp quá sâu vào thế giới tình cảm của bạn, để tránh làm cho bạn và "một nửa kia" phải bối rối, khó xử!

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp Hóa Kị [năm sinh] ở cung nô bộc như sau:
    (1) Xét ở góc độ lục thân, cung nô bộc cũng là cung vị đại biểu cho nhân sự; trường hợp Hóa Kị ở cung nô bộc, thường thường là kết giao bạn bè có địa vị xã hội không cao; hoặc là người có cách xử thế, cách suy nghĩ có vấn đề, khác với quan niệm thông thường của thế tục. Đồng thời do ảnh hưởng của Hóa Kị, nên đa số bạn bè sẽ mang lại phiền phức cho mệnh tạo.
    (2) Vì các cung lục thân đều có hàm ý so sánh, do đó trong trường hợp Hóa Kị ở cung nô bộc, những người mệnh tạo giao du qua lại thường thường đều có địa vị xã hội hay biểu hiện năng lực kém hơn mệnh tạo. Nhưng do cung nô bộc còn là tổng hợp của "đại ngã", nên có thể thấy đẳng cấp hoặc thái độ xử sự của bản thân mệnh tạo hơi có vấn đề.
    (3) Vì lực tác động của Hóa Kị là "thu vào", gánh vác các hiện tượng do Lộc, Quyền, Khoa tạo thành; do đó, ở một mức độ nào đó, mệnh tạo sẽ kì vọng ở sự trợ giúp, hợp tác của thân hữu, hoặc kì vọng họ mang lại điều tốt cho mình. Nhưng vì Hóa Kị không cách nào "thu vào", nên mệnh tạo sẽ vì sự kì vọng không thích đáng hoặc quá độ của mình mà cảm thấy bị hụt hẫng, ở đây còn có ý tượng là, mệnh tạo trả giá quá nhiều cho kì vọng được bạn bè quan tâm, nhưng lại không được báo đáp hợp lí.
    (4) Tiếp theo trên, Hóa Kị còn có tác dụng quấn vào, dính vào; tuy đối tượng qua lại không trợ giúp mệnh tạo, nhưng mệnh tạo lại có chỗ khó xừ, bắt buộc phải kết giao, phải quan tâm; còn có ý tượng là, hành vi của mệnh tạo bị chính kì vọng của mình ước thúc; nhưng rốt cuộc vẫn không có chỗ nào tốt, người đối xử với bạn bè như vậy nên chọn thái độ lạnh nhạt mới đúng.
    (5) Vì cung nô bộc là "tha cung", trường hợp có Hóa Kị, là không cách nào đình chỉ và "thu vào", mà còn quay lại xung cung huynh đệ. Nhung cung huynh đệ là cung vị điền trạch của cung tài bạch, có hàm nghĩa là "kho giữ tiền", bị Hóa Kị xung, là chủ về tình cảm giữa mệnh tạo với bạn bè không được hòa mục, và chẳng được gì, còn tổn thất tiền bạc, thường thấy bị tổn thương tình cảm.
    (6) Lấy ý (2) và (5) đế liên tưởng; thêm vào đó, cung nô bộc là cung vị biểu hiện của cung tử nữ (cung chủ về hợp tác), đối tượng hợp tác làm ăn của mệnh tạo phần nhiều đều thiếu thành tín, mệnh tạo rất dễ vì chuyện hợp tác mà gánh thay cho bạn bè, thậm chí còn chịu thua thiệt, nhất là phương diện vay mượn tiền bạc, e rằng một đi không trở lại, hao tốn tiền bạc mà còn chuốc phiền phức. Do đó cung nô bộc có Hóa Kị còn chủ về hợp tác bất lợi.
    (7) Vì cung huynh đệ còn là cung vị khí số của cung tật ách, lúc Hóa Kị ở cung nô bộc xung kích cung huynh đệ, cũng là xung kích khí số của cung tật ách, có hàm nghĩa đại ngã bên ngoài xung kích đại ngã bên trong. Mệnh tạo thuộc dạng này, trong đại vận thứ nhất, sức khỏe hay tình trạng cơ thể thường thường không được lí tưởng, dễ đột ngột xảy ra sự cố về sức khỏe.
    (8) Vì cung nô bộc là cung vị khí số của cung phụ mẫu, trường hợp có Hóa Kị, thường thường chủ về cha mẹ không được hòa hợp, hoặc tính trạng của cha mẹ không đơn thuần, cũng chủ về một trong hai, hoàn cảnh làm việc hay sự nghiệp khá gian khổ, do đó dẫn đến cuộc sống gia đình không vui vẻ.
    (9) Tuyến "huynh nô" còn là tuyến chủ về tai hại bất ngờ, trong đó trường hợp cung nô bộc có Hóa Kị là thuộc xu hướng tai hại bất ngờ đến từ bên ngoài, do đó mệnh tạo nên tránh đến những khu vực có nguy cơ cao, hoặc khu du lịch hay xáy ra tai nạn. Nhất là lúc Hóa Kị ở cung nô bộc của đại vận xung kích cung mệnh của thiên bàn, hoặc Hóa Kị ở cung nô bộc của đại vận lại xung kích cung nô bộc của thiên bàn, thì tai hại càng dữ dội.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Là người nặng tình cảm, xem trọng tình bạn, nhưng giao du bạn bè dễ bị hao tổn, tài năng của bạn bè đều không bằng mệnh tạo, người làm thuê cho mệnh tạo có tính tự tư tự lợi mà còn không trung thực, vì vậy không được hợp tác với người khác

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Người này phải thận trọng, dễ vì bạn bè mà "phá tài", do cung nô bộc là đối cung của cung huynh đệ. Cung nô bộc có Hóa Kị sẽ xung phá cung huynh đệ, là chủ về bạn bè ở cung nô bộc xung phá "kho tiền" ở cung huynh đệ. Hơn nữa, nếu cung huynh đệ có Hóa Lộc thì hiện tượng phá tài càng hung hơn, nhưng cũng chủ về mệnh tạo có tiền để bạn bè phá. Nếu cung huynh đệ còn có sao Hóa Quyền, vì Hóa Quyền có thế ngăn cản Hóa Lộc, nên mức độ "phá tài" có thể giảm nhiều.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Mệnh chủ rất nghĩa khí với bạn bè, có cảm giác giống như mắc nợ bạn bè, trọng tình nghĩa bạn bè hơn tiền bạc.
    Mệnh chủ rất thật lòng đối với bạn bè, bạn bè cũng rất xem trọng Mệnh chủ, nhưng Mệnh chủ vẫn phải lưu ý người bạn hợp tác hoặc đồng nghiệp này, e rằng họ sẽ làm Mệnh chủ đau lòng, Mệnh chủ rất dễ vì bạn bè mà mang tiếng oan, thậm chỉ còn bị liên lụy, phải tổn thương về tinh thần hoặc tổn thất về tíền bạc; giao du khắp nơi nhưng tri kỷ không có được một người, thật khiến cho Mệnh chủ không sao chịu nổi.

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hóa khoa,Hóa kỵ

    Bạn bè giao lưu, thân phận của họ người hơn người kém, kiểu như phường tam giáo cửu lưu

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Chủ về giao du bạn xấu, hoặc bị khinh khi chèn ép

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Thái âm,Thiên đồng tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp

    Tình cảm tổn thương, hoặc bị lừa

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Chủ về được thuộc hạ trợ lực, hoặc được bạn hữu nâng đỡ.

    Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ biên soạn

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Hay bị người giúp việc oán trách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa khoa

    Học hành lận đận

    Tử vi tinh điển - Vũ Tài Lục

    Cung Nô bộc an tại Ngọ có sao Hóa kỵ

    Hay mắc thị phi, thường bị những người giúp việc hay bạn bè nói xấu và oán trách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    GIẢI ĐOÁN CHUNG

    Thiên bàn khắc Địa bàn

    Khi Thiên bàn khắc Địa bàn thì gọi là "thuận", trên khắc dưới, thì đương số bẩm khí có thiên uy, có thể tự biết phải làm như thế nào để lãnh đạo người khác

    Kinh nghiệm của cụ Hà Uyên

    Dự đoán chỉ số IQ đương số: 776

    Tạm kết luận với chỉ số IQ > 450 thì đương số là người thông minh vượt trội
    Công thức mô phỏng tính chỉ số IQ trong 4 cung chủ điểm: Mệnh - Thân - Tật Ách - Phúc Đức.
    Với 4 mức phân loại nhóm trí tuệ thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Nhóm thông minh vượt trội: IQ > 450
    - Nhóm sáng dạ: 300 <= IQ <= 450
    - Nhóm bình thường: 150 <= IQ < 300
    - Nhóm kém phát triển: IQ < 150

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Dự đoán chỉ số EQ đương số: 100

    Tạm kết luận với chỉ số EQ >= 100 thì đương số là người có hình thái nhạy bén (type sensible)
    Công thức mô phỏng tính chỉ số EQ tương ứng cung Mệnh: chỉ số EQ (Emotional quotient) phản ảnh tâm lý trực quan và cảm xúc nhạy bén một cách tự nhiên nhất (không phụ thuộc quá trình đào tạo hay hoàn cảnh tiện nghi đang hưởng thụ).
    Với 3 mức phân loại hình thái thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Hình thái nhạy bén (type sensible): EQ >= 100
    - Hình thái bình thường (type ordinaire): 50 <= EQ < 100
    - Hình thái trì trệ: EQ < 50

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Dự đoán chỉ số AQ đương số: 100

    Tạm kết luận với chỉ số AQ >= 100 thì đương số là người có ý chí mạnh mẽ
    Công thức mô phỏng tính chỉ số AQ tương ứng cung Thân: chỉ số AQ (adversity quotient) phản ảnh ý chí - nghị lực đối với các tình huống mỗi khi giao tiếp, đây là nội hàm về "năng lực vượt khó" của chủ thể lá số.
    Với 3 mức phân loại theo tâm lý hành vi ứng xử thứ tự từ cao xuống thấp:
    - Ý chí mạnh mẽ: AQ >= 100
    - Ý chí bình thường: 50 <= AQ < 100
    - Ý chí bạc nhược: AQ < 50

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Nhóm dữ kiện Sát - Phá - Tham đóng ở cung Phúc - Di - Phối

    Chắc chắn cảnh đời riêng tư không xứng ý toại lòng, đời tư lận đận, tai tiếng, thường bị dị nghị

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp cung Mệnh sinh cho tam hợp cung Huynh đệ

    Đương số chăm sóc, lo nghĩ nhiều vì anh em, thương anh em

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp cung Thân sinh cho tam hợp cung Tật ách

    Là tai ách hay không là do hành động của mình; nặng nhẹ cũng do hành động của mình.

    Tử vi giảng minh

    Cung Mệnh can Kỷ

    Kỷ - Thổ là dạng người nội hàm (có nội tâm được hàm dưỡng tốt), tư cách không nóng vội, chịu đựng và nhẫn nhịn, thường thì các biểu hiện vui, buồn, ưa, ghét, v.v..ít khi để lộ quá rõ ràng ra bên ngoài, đối với công việc thì xử sự linh động, thông minh, đa biến hóa nhưng lại cẩn thận.(Ns: các tính chất trên có thể hình tượng hóa như sau: "Kỷ = Âm thổ, nên có tượng là vùng đất ẩn tàng bên trong, phía dưới,.. vừa có tính ổn định vừa có tính mềm dẻo, bền bỉ").
    Kỷ = Cũng thường bao che người khác, nhưng bị người khác làm hao phí tiền bạc của mình, hoặc dễ bị lừa gạt, quịt nợ về tiền bạc. Nhưng là người đạt chữ nhẫn tốt nhất nên cuộc sống thường bình ổn và ít gặp phải sóng gió, bôn ba.

    Kinh nghiệm của tác giả Ma Y Cung

    Địa chi THÌN (THỔ) sinh Thiên can CANH (KIM)

    Đương số có những thành công bất ngờ do sự may mắn lạ thường mà không phải do thực lực của mình.

    Tử vi giảng minh

    Sinh phải giờ Kim Xà Thiết Tỏa

    Trẻ sinh giờ Kim Xà Thiết Tỏa rất khó nuôi, phải qua 12 tuổi mới chắc chắn là sống

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

    Đây là một yếu tố nghịch lý làm giảm thiểu độ số

    Tử vi đẩu số tân biên

    Can tuổi là Canh trong nhóm Canh, Tân, Mậu, Kỷ

    Thường có nỗi khổ riêng ẩn giấu nơi lòng

    Kinh nghiệm của học giả Nguyễn Hiến Lê

    Cục HỎA khắc Mệnh KIM

    Đáng thương, người hay bị môi sinh không thích hợp với mình, sự thành công nếu có đòi hỏi phải trải qua gian khổ

    Nghiên cứu của hội Thiên lương

    Giờ sinh Dần là địa chi dương

    Cho thông tin về độ tin cậy giữa tư duy và hành động tin cậy hơn (ý tưởng và việc làm luôn nhất quán).

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tuổi Dương, Mệnh an ở cung Âm gọi là Dương cư Âm vị

    Là người có thực lực nhưng kín đáo nhún nhường, biết mình, biết người, ..

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Địa chi THÌN thuộc giờ Dương từ Mão tới Thân

    Đương số là người biết theo chiều rộng: là biết nhiều thứ nhưng mỗi thứ biết đại cương

    Tử vi giảng minh

    Dương Nữ sinh giờ Dương

    Là trưởng nữ một ngành

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Mệnh an tại Sửu được sinh xuất

    Tính tình buông thả, thiếu sự kỹ lưỡng trong việc làm, thiếu thứ tự, tiêu tiền dễ dàng việc đãi đàng (mệnh sinh ra ngoài, thì tính mình tính thả ra)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh an tại Sửu thuộc tứ mộ

    Hay đau yếu nhưng không muốn phiền lụy ai, tính tình mềm mỏng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư

    Nữ mệnh an tại Sửu thuộc tứ mộ

    Đương số là người phụ nữ đảm đang khôn khéo xử lý mọi việc trong nhà

    Từ điển tử vi

    Các sao Hóa lộc, Lộc tồn đồng cung tại Thân

    Ngoài đẹp trong trống rỗng: bên trong thì trống rỗng, biểu hiện cả ra bên ngoài, giống như vàng ngọc bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong thì hủ bại, đồng thời cũng chỉ học vấn, tài phú, giống như có một căn nhà đồ sộ nhưng lại không có tiền tiêu, hoặc ăn mặc đẹp đẽ nhưng ngoại hình lại ngược lại, hoặc thi mấy lần cũng không đỗ, thi đâu trượt đấy

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Các sao Hóa lộc, Lộc tồn đồng cung tại Thân

    Thực thực tại tại: là người có học vấn uyên bác, hoặc là người có tiền

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Các sao Tham lang, Đà la đồng cung tại Mùi

    1. Chưa già mà sức khỏe đã suy giảm, tóc bạc sớm, mặt nhiều nếp nhăn, sắc mặt tiều tụy.
    2. Tinh thần không tập trung, làm việc thiếu minh mẫn, hay giật mình, tâm thần bất an, tâm phiền, suốt ngày không tập trung được, trông giống như người mất hồn.
    3. Trí nhớ ngày càng suy giảm, thường hay bất chợt quên họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của một người nào đó, ..
    4. Dễ mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, thèm ngủ, lười biếng
    5. Không có tính nhẫn nại, thiếu tinh thần tích cực tiến thủ và ý chí phấn đấu
    6. Không có tinh thần làm việc, phàm là việc gì cũng không chịu nghiên cứu kỹ, cầu học thì không chịu tìm tòi, được chăng hay chớ, không biết phấn đấu vươn lên, không thể chịu khổ chịu khó được
    7. Đàn ông bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, không cương cứng ... nữ thì âm hư, lãnh cảm ..

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Các sao Vũ khúc, Tham lang đồng cung tại Mùi

    Trước nghèo khổ, sau giàu sang: thời trẻ khốn khó, cuối đời phát tài

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Cung Phu thê có sao Tử vi phi Hóa khoa nhập cung Tử tức

    Tình nghĩa cha con sâu đậm, gia đình hòa thuận

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Cự môn tại Thân

    Chủ về mệnh bôn ba vất vả

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Thái âm tại Ngọ

    Ắt ngoại tình

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Sao Thất sát tại Hợi

    Thêm sát tinh thì nên buôn bán thịt lợn hoặc làm công việc đại loại có liên quan đến thịt

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Sao Thiên cơ tại Tuất

    Là người nhân từ, thuần hậu, là nhà tham mưu quân sư giỏi

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Kê cốt (xương con gà)

    1. Cả đời hay dậy sớm, không ngủ nướng lười biếng
    2. Lao động vất vả mới có được thu hoạch
    3. Thanh danh tốt, lòng tin tốt
    4. Là người biết tuân thủ theo thời gian, giữ tín
    5. Được người khác tôn kính
    6. Được người khác ủy thác giao phó, làm việc trung thành

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Người sinh giờ Dần

    Văn võ toàn tài, học hành chăm chỉ, ở ngôi cao, hô một tiếng khắp nơi đều hưởng ứng, thông minh, một đời được nhiều người kính ngưỡng, tuổi trẻ phải vất vả, trung niên đắc chí, được giàu sang.

    Đăng Hạ Thuật - Phan Tử Ngư

    Người tọa Mệnh ở cung Sửu

    - Có cá tính độc lập, bôn ba bên ngoài, không có sự giúp đỡ của người thân.
    - Nên xa quê mới có thể lập nghiệp.
    - Thích lập công trạng, có chí hướng phấn đấu.
    - Không tính toán mức độ lợi hại của bàn thân, thường tự gánh vác các trách nhiệm lớn lao.
    - Thường thể hiện thái độ cao ngạo hoặc giáo huấn người khác.
    - Thích người khác tín nhiệm, tôn kính và khen ngợi bản thân mình.
    - Khi bị người khác phản đối ý kiến của mình thường dễ tức giận.
    - Một đời vất vả, sống lâu mà mang bệnh bên mình.
    - Dễ bị người khác oán ghét thành thù địch mà hãm hại.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    LỜI KHUYÊN ỨNG XỬ

    Mẫu người Phủ - Tướng

    Là nhóm quản trị chiến thuật, đảm lược nghệ thuật điều hành vụ việc, dễ thu phục - hấp dẫn dù đối tác khó tính ..
    Định hướng nghề nghiệp: quân sự chiến lược, kỹ thuật lãnh đạo, y học nội khoa, quản trị hành chính, tài chính, dẫn đạo chương trình, ..

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Cung Quan lộc có sao Thiên tài, cung Tài bạch có sao Thiên thọ

    Như vậy Thiên thọ nằm ở cung Tài bạch thì đương số phải xem xét việc làm của mình ở cung Tài bạch được tốt thì Thiên tài mới có khả năng giúp mình giải họa và tốt đẹp hơn ở cung Quan lộc. Làm việc tốt ở đây là kiếm tiền chính đáng, biết dùng tiền đó giúp đỡ gia đình và mọi người. Hai sao Tài và Thọ là hai sao cho biết về thế nhân quả ngay trong cuộc đời này để mỗi người sửa số mạng của mình. Cái nghiệp là do chính mình tạo ra.

    Tử vi giảng minh

    Trong cung Phụ mẫu có tới 6 sao Bàng Tinh có tên bắt đầu bằng chữ "Thiên"

    Báo hiệu là ông trời đang để ý tới cung này của bạn vì vậy bạn cần phải ứng xử thật đắc nhân tâm ở cung này, nếu không sẽ rất bất lợi

    Kinh nghiệm của thầy Lê Đức

    Trong cung Quan lộc có tới 4 sao Bàng Tinh có tên bắt đầu bằng chữ "Thiên"

    Báo hiệu là ông trời đang để ý tới cung này của bạn vì vậy bạn cần phải ứng xử thật đắc nhân tâm ở cung này, nếu không sẽ rất bất lợi

    Kinh nghiệm của thầy Lê Đức

    Đương số Mệnh Kim

    Để bảo thu bổn mạng, tránh phần nào sự khắc hãm nên dùng màu trắng cho các vật dụng hoặc màu sơn nhà cửa

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Tam hợp cung Mệnh có các sao Mộc dục, Suy, Tuyệt

    Lời khuyên: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở)

    Tử vi giảng minh

    Tuổi CANH THÌN ứng với quẻ dịch ĐỊA SƠN KHIÊM (謙 qiān)

    Quẻ dịch nói lên ý nghĩa của cuộc đời và phải sống thế nào để có lợi cho sự nghiệp. Quẻ ĐỊA SƠN KHIÊM có ý nghĩa là: "Ở đời càng nhường nhịn là khôn ngoan, sẽ đạt thắng lợi nhiều".

    Nghiên cứu của hội Thiên lương

    Sao Thiên trù ở cung Phụ mẫu thuộc tam hợp Phụ-Tử-Nô

    Tổ tiên để lại phúc lộc cho các con của đương số

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh (KIM) khắc hành Thiên mã (MỘC)

    Xe cộ luôn ở trạng thái hư hao, gây tốn kém cho chủ

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    ĐẠI VẬN: 6 - 15 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY được hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Sửu sinh xuất ở cung Mệnh

    Xấu vừa: Ở thế này, có dễ có khó, có thành có bại, tốt xấu đều lãnh đủ: Càng ăn lên làm ra càng gặp xấu, suy tán tới độ mất nghiệp, mất việc làm, mất tài sản (vì gặp Thiên không).

    Tử vi giảng minh

    Nhân hòa: Mệnh Vô Chính Diệu gặp Đại Vận Vô Chính Diệu ở cung Mệnh

    Tất cả đều dở dang bế tắc không được xứng ý toại lòng vì thành ít bại nhiều.

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM được hành của cung Đại vận THỔ tại Sửu sinh xuất ở cung Mệnh

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Phúc đức tọa thủ

    Là lời khuyên "mình vì mọi người" ép mình chịu đựng còn hơn là khôn ngoan vặt vãnh và hiểu biết hời hợt ...

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục - Suy - Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Mệnh

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Mệnh

    Tử vi giảng minh

    Cung mệnh của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc của nguyên cục

    Đây có thể là hạn kết hôn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Thiên di có Hóa quyền [năm sinh] tọa thủ, Hóa quyền [đại vận] nhập cung Thiên di

    Tranh chấp, không nhường nhịn

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Đà la,Kình dương hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp

    Sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 16 - 25 TUỔI

    Thiên thời: Tam hợp Đại vận cùng hành với tam hợp tuổi (tức là trường hợp cung Đại vận nằm trong tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ và có tứ linh: Long, Phượng, Hổ, Cái) ở cung Huynh đệ

    Tốt nhất: Đây là đại vận tốt bậc nhất trong đời. Người được Thiên thời tốt thì ăn trên ngồi trước, người người quý mến, dù gặp trường hợp xấu vẫn hơn người đồng cảnh (thí dụ như gặp Thiên thời mà phải ngồi tù thời cũng là tù cha, tù chú, anh em cung phụng, cai tù nể sợ) và mọi việc làm đều được hanh thông

    Tử vi giảng minh

    Nhân hòa: Mệnh Vô Chính Diệu gặp Đại Vận Vô Chính Diệu ở cung Huynh đệ

    Tất cả đều dở dang bế tắc không được xứng ý toại lòng vì thành ít bại nhiều.

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM sinh cho hành của cung Đại vận THỦY tại Tí ở cung Huynh đệ

    Xấu: mình sinh xuất, lao đao

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ tọa thủ

    Tốt đẹp về mặt thực tế "khó người dễ mình". Ở Đại vận Thái tuế - Quan phù - Bạch hổ là thắng lợi một cách chân chính - một cách trung thực.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ tọa thủ

    Đắc thiên thời trong sự làm việc thái quá vất vả

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Tam hợp Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế,Tuần hội hợp

    Không phá đi cái thế tốt của Đại vận Thái tuế nhưng làm chậm đi (làm chậm đi thành công)

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới - Bệnh - Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Huynh đệ

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Huynh đệ

    Tử vi giảng minh

    Cung Tài bạch của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách của nguyên cục

    Bản mệnh đề phòng bị lừa đảo hoặc vì bảo vệ người khác mà bị liên lụy

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Bạch hổ,Tang môn hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tí có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Nhà cửa bị cháy lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 26 - 35 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY sinh cho ngũ hành hành của Tam hợp cung Đại vận hành MỘC tại Hợi ở cung Phu thê

    Xấu nhẹ: Đương số gặp những khó khăn, phải chịu mệt nhọc mới có thành quả hoặc phải thất bại trước sau mới thành, hoặc thất bại luôn phải chờ dịp khác. Một cách giải nghĩa khác: tuy sinh, nhưng sinh xuất, cho nên lao đao, như người mất máu huyết, sức lực tiền bạc

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM sinh cho hành của cung Đại vận THỦY tại Hợi ở cung Phu thê

    Xấu: mình sinh xuất, lao đao

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Long đức tọa thủ

    Là giai đoạn chấp nhận hình thái thua thiệt (hình thức) để vượt qua cơn "bĩ cực" (sẽ tới hồi "thái lại: chờ thời đại vận tốt đẹp ngay liền sau đó").

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan - Tử - Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Phu thê

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Phu thê

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Hợi có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Tử vi

    Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    ĐẠI VẬN: 36 - 45 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY khắc hành của Tam hợp cung Đại vận hành HỎA tại Tuất ở cung Tử tức

    Tốt thứ 2: Mình khắc được Đại vận, tức là mình đạt được những thành quả bằng sự phấn đấu. Một cách giải nghĩa khác: mình khắc được thời vận, gặp nhiều khó khăn nhưng mình cố gắng và chịu chật vật nhiều, có thể thắng được

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM được hành của cung Đại vận THỔ tại Tuất sinh xuất ở cung Tử tức

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Tuế phá tọa thủ

    Gian khổ, cần phải nỗ lực nhiều hơn, để khắc phục khó khăn. Đại vận tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn là thất bại một cách cao thượng - một cách danh dự.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh - Vượng - Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tử tức

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Tử tức

    Tử vi giảng minh

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức của nguyên cục

    Trong 10 năm này, có thể kiếm tiền hoặc kinh doanh bất động sản

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức của nguyên cục

    Trong 10 năm này không nên tự mình kinh doanh

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình tọa thủ

    Hay bị tai họa

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Đỗ đạt, công danh làm ăn tốt, tin hay

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 46 - 55 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY được hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Dậu sinh xuất ở cung Tài bạch

    Xấu vừa: Ở thế này, có dễ có khó, có thành có bại, tốt xấu đều lãnh đủ: Càng ăn lên làm ra càng gặp xấu, suy tán tới độ mất nghiệp, mất việc làm, mất tài sản (vì gặp Thiên không).

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Hành Đại vận cùng hành với hành mệnh ở cung Tài bạch

    Tốt thứ 2

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Tử phù tọa thủ

    Là nguồn thông tin có nhiều "cơ may giả hiệu tốt" ào ạt đến, thực chất chỉ là "trôi nổi phù vân", gió thổi mây bay mà thôi

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục - Suy - Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tài bạch

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Tài bạch

    Tử vi giảng minh

    Cung mệnh của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Nô bộc của nguyên cục

    Đây có thể là hạn kết hôn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Phu thê của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di của nguyên cục

    Là ý tượng: có mất mát trong tình duyên hôn nhân

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tài bạch của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tật ách của nguyên cục

    Bản mệnh đề phòng bị lừa đảo hoặc vì bảo vệ người khác mà bị liên lụy

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Kình dương,Thiên tướng

    Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương tọa thủ

    Trong 3 năm cuối nên đặc biệt lưu ý

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Dậu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Đào hoa tọa thủ

    Con người cũng trở lên ăn nói quỷ quyệt

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp

    Sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 56 - 65 TUỔI

    Thiên thời: Tam hợp Đại vận cùng hành với tam hợp tuổi (tức là trường hợp cung Đại vận nằm trong tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ và có tứ linh: Long, Phượng, Hổ, Cái) ở cung Tật ách

    Tốt nhất: Đây là đại vận tốt bậc nhất trong đời. Người được Thiên thời tốt thì ăn trên ngồi trước, người người quý mến, dù gặp trường hợp xấu vẫn hơn người đồng cảnh (thí dụ như gặp Thiên thời mà phải ngồi tù thời cũng là tù cha, tù chú, anh em cung phụng, cai tù nể sợ) và mọi việc làm đều được hanh thông

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Hành Đại vận cùng hành với hành mệnh ở cung Tật ách

    Tốt thứ 2

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Quan phù tọa thủ

    Tốt đẹp về mặt "đối nhân xử thế". Ở Đại vận Thái tuế - Quan phù - Bạch hổ là thắng lợi một cách chân chính - một cách trung thực.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Quan phù tọa thủ

    Đắc thời trong sự tính toán

    10 điều khai sáng cho khoa nghiệm lý Tử Vi

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Làm được việc tốt, được tiếng tốt, nhiều lợi lạc

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Quan phù,Thái tuế,Tuần hội hợp

    Không phá đi cái thế tốt của Đại vận Thái tuế nhưng làm chậm đi (làm chậm đi thành công)

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bệnh,Quan đới,Thai hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Đới - Bệnh - Thai. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lên cao đấy, rồi bệnh đấy, ra đời để trải qua mọi cảnh ngộ, cuộc đời chỉ là giấc hoàn lương, thịnh suy luân kiếp.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tật ách

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Tật ách

    Tử vi giảng minh

    Cung Phu thê của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di của nguyên cục

    Là ý tượng: có mất mát trong tình duyên hôn nhân

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức của nguyên cục

    Trong 10 năm này, có thể kiếm tiền hoặc kinh doanh bất động sản

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Tử tức của nguyên cục

    Trong 10 năm này không nên tự mình kinh doanh

    Phi Yến Quỳnh Lâm - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thái dương

    Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp hạn) suy kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp

    Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 66 - 75 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY sinh cho ngũ hành hành của Tam hợp cung Đại vận hành MỘC tại Mùi ở cung Thiên di

    Xấu nhẹ: Đương số gặp những khó khăn, phải chịu mệt nhọc mới có thành quả hoặc phải thất bại trước sau mới thành, hoặc thất bại luôn phải chờ dịp khác. Một cách giải nghĩa khác: tuy sinh, nhưng sinh xuất, cho nên lao đao, như người mất máu huyết, sức lực tiền bạc

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM được hành của cung Đại vận THỔ tại Mùi sinh xuất ở cung Thiên di

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Thiếu âm tọa thủ

    Là nguồn thông tin thời gian yếu kém nhất, phải biết chịu đựng và ẩn nhẫn là cần thiết, để tồn tại lâu bền

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Dưỡng,Lâm quan,Tử hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Quan - Tử - Dưỡng. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Đời đã có lúc lên, lúc xuống, vẫn giữ phong cách, uy tín, giấy rách vẫn giữ lề.

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Thiên di

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Thiên di

    Tử vi giảng minh

    Can đại vận khiến Hóa kỵ nhập cung Thiên di của nguyên cục, cung này là cung Mệnh của đại vận

    Hóa kỵ [đại vận] ở cung mệnh của đại vận (trùng điệp với cung thiên di của thiên bàn) xung cung mệnh của thiên bàn. Vì cung mệnh của "dụng" xung cung mệnh của "thể", nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mệnh chủ. Thông thường, trường hợp "dụng xung thể" thuộc loại mệnh xung mệnh, là tổn chất về vật chất biến thành sự đả kích nghiêm trọng đối với tinh thần.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung mệnh của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di của nguyên cục

    Hóa tượng dạng này tốt nhất nên đi làm hưởng lương

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Nô bộc có Hóa khoa [năm sinh] tọa thủ, Hóa khoa [đại vận] nhập cung Nô bộc

    Hóa khoa [năm sinh] bất kể tọa cung nào, cũng chủ về quý nhân, danh tiếng, tình cảm, ôn hòa, ổn định, trọng sĩ diện, hoặc khỏe mạnh. Hóa Khoa [năm sinh] gặp Hóa Khoa hậu thiên trong cùng một cung, luận về người thì quá nho nhã mà biến thành văn nhược, hoặc hay do dự, nhu nhược, thiếu quyết đoán. Kế đến, vì nguyên cục có Hóa Khoa [năm sinh] tọa thủ, chủ về có quý nhân trợ giúp, mà Hóa Khoa thì có khuynh hướng trọng sĩ diện, gặp Hóa Khoa hậu thiên là chủ về bản thân có thể giải quyết được, không cần người khác giúp. Tượng này dễ thành "Khoa xuất", chủ về quý nhân không nâng đỡ, hoặc là việc vốn dễ đạt được lại biến thành rất khó khăn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu của nguyên cục

    Chủ về vận này thâm vốn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la tọa thủ

    Trong 10 năm này mọi việc đều khó khăn, tới đại hạn tiếp theo thì nên dọn nhà

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la tọa thủ

    Chủ về chuyển nhà

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Mùi có sao Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bát tọa,Tam thai

    Có danh chức, tài lộc, dồi dào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa quyền,Triệt

    Công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    ĐẠI VẬN: 76 - 85 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY khắc hành của Tam hợp cung Đại vận hành HỎA tại Ngọ ở cung Nô bộc

    Tốt thứ 2: Mình khắc được Đại vận, tức là mình đạt được những thành quả bằng sự phấn đấu. Một cách giải nghĩa khác: mình khắc được thời vận, gặp nhiều khó khăn nhưng mình cố gắng và chịu chật vật nhiều, có thể thắng được

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM bị hành của cung Đại vận HỎA tại Ngọ khắc ở cung Nô bộc

    Xấu: Khắc nhập nhập, xấu, thất bại

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn tọa thủ

    Là nghịch cảnh bất thuận lợi luôn bủa vây, tâm trí mệt mỏi nhiều điều ... Đại vận tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn là thất bại một cách cao thượng - một cách danh dự.

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Đế vượng,Mộ,Trường sinh hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Sinh - Vượng - Mộ. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Lúc sống thì đoàng hoàng, ngay thẳng; khi chết, mộ được yên (không ai chửi).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Nô bộc

    Tử vi giảng minh

    Cung mệnh của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di của nguyên cục

    Hóa tượng dạng này tốt nhất nên đi làm hưởng lương

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Điếu khách,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Đau bụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hỏa tinh,Linh tinh hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thanh long tọa thủ

    Sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

    Cháy nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận tại Ngọ có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Đại vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Đỗ đạt, công danh làm ăn tốt, tin hay

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    ĐẠI VẬN: 86 - 95 TUỔI

    Thiên thời: Tuổi Canh Thìn thuộc Tam hợp hành THỦY được hành của Tam hợp cung Đại vận hành KIM tại Tị sinh xuất ở cung Quan lộc

    Xấu vừa: Ở thế này, có dễ có khó, có thành có bại, tốt xấu đều lãnh đủ: Càng ăn lên làm ra càng gặp xấu, suy tán tới độ mất nghiệp, mất việc làm, mất tài sản (vì gặp Thiên không).

    Tử vi giảng minh

    Địa lợi: Tuổi Canh Thìn hành KIM bị hành của cung Đại vận HỎA tại Tị khắc ở cung Quan lộc

    Xấu: Khắc nhập nhập, xấu, thất bại

    Tử vi giảng minh

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiếu dương tọa thủ

    Dự báo cảnh giác với các cơ hội "thuận lợi ảo", cần hạn chế dục vọng để vượt qua

    Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD

    Tam hợp Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Mộc dục,Suy,Tuyệt hội hợp

    Đại vận ở tam hợp vòng trường sinh: Mộc dục - Suy - Tuyệt. Lời khuyên ứng xử trong Đại vận: Ham sống, ăn sổi ở thì, chạy theo các bả ở đời (nhưng vội ham thì suy vi, rồi chỉ còn tàn tích, chẳng còn ai nhắc nhở).

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Quan lộc

    Các biến cố trong Đại vận thường xảy ra liên quan tới Quan lộc

    Tử vi giảng minh

    Cung Nô bộc có Hóa khoa [năm sinh] tọa thủ, Hóa khoa [đại vận] nhập cung Nô bộc

    Hóa khoa [năm sinh] bất kể tọa cung nào, cũng chủ về quý nhân, danh tiếng, tình cảm, ôn hòa, ổn định, trọng sĩ diện, hoặc khỏe mạnh. Hóa Khoa [năm sinh] gặp Hóa Khoa hậu thiên trong cùng một cung, luận về người thì quá nho nhã mà biến thành văn nhược, hoặc hay do dự, nhu nhược, thiếu quyết đoán. Kế đến, vì nguyên cục có Hóa Khoa [năm sinh] tọa thủ, chủ về có quý nhân trợ giúp, mà Hóa Khoa thì có khuynh hướng trọng sĩ diện, gặp Hóa Khoa hậu thiên là chủ về bản thân có thể giải quyết được, không cần người khác giúp. Tượng này dễ thành "Khoa xuất", chủ về quý nhân không nâng đỡ, hoặc là việc vốn dễ đạt được lại biến thành rất khó khăn.

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Cung Quan lộc của đại vận phi Hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu của nguyên cục

    Chủ về vận này thâm vốn

    Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành - Đại Đức Sơn Nhân

    Cung Tật ách có Hóa lộc [năm sinh] tọa thủ, Hóa lộc [đại vận] nhập cung Tật ách

    Hóa Lộc năm sinh ở "tha cung", Hóa Lộc [đại vận] cũng nhập "tha cung", Lộc thêm Lộc ở đây gọi là "Lộc xuất trùng điệp", là "Lộc xuất" nên chủ về hao tổn

    Trung Châu tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Kiếp sát tọa thủ

    Trong 3 năm đầu phải lưu ý

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Đại vận tại Tị có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên không,Tuần hội hợp

    Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn nặng, suy thoái, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không tọa thủ

    Tuổi trẻ là học hành lang bang; đã lập nghiệp rồi là suy thoái nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Suy bại, ốm đau

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Đại vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hỉ thần,Thiên hỉ hội hợp

    Sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    VẬN NĂM: 13 TUỔI - NĂM NHÂM THÌN

    Năm 13 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm NHÂM THÌN (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm NHÂM THÌN (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Mắc bệnh phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 14 TUỔI - NĂM QUÝ TỊ

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm QUÝ TỊ (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm QUÝ TỊ (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Kình dương,Thiên tướng

    Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dậu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 15 TUỔI - NĂM GIÁP NGỌ

    Năm 15 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm GIÁP NGỌ (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh GIÁP NGỌ (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Long trì,Thái dương

    Đau mắt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thái dương

    Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp hạn) suy kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp

    Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 16 TUỔI - NĂM ẤT MÙI

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm ẤT MÙI (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh ẤT MÙI (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bát tọa,Tam thai

    Có danh chức, tài lộc, dồi dào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa quyền,Triệt

    Công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 17 TUỔI - NĂM BÍNH THÂN

    Năm 17 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH THÂN (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm BÍNH THÂN (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Đau bụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

    Hiển hách, chỉ huy quân đội

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi việc làm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

    Cháy nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 18 TUỔI - NĂM ĐINH DẬU

    Hành can năm ĐINH DẬU (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ĐINH DẬU (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên không,Tuần hội hợp

    Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 19 TUỔI - NĂM MẬU TUẤT

    Năm 19 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm MẬU TUẤT (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm MẬU TUẤT (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có sao Tướng quân

    Có uy quyền

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thìn có sao Tướng quân tọa thủ và các sao Quốc ấn,Thiên hình hội hợp

    Nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu là võ quan, chắc chắn là có binh quyền lớn trong tay

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 20 TUỔI - NĂM KỶ HỢI

    Hành can năm KỶ HỢI (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm KỶ HỢI (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phúc đức (tại Mão) có sao Phá quân

    Nặng, thường mắc tội tù, có tang, nếu có quan chức tất bị bãi truất, vợ con không được yên ổn. .

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Mão có sao Liêm trinh tọa thủ và các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp

    Đau yếu bị oán trách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 21 TUỔI - NĂM CANH TÍ

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm CANH TÍ (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH TÍ (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên khốc

    Chủ về trong nhà có tang sự hoặc chịu tổn thương, nhiều việc thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Trường sinh

    Cố gắng phát triển, lập nghiệp sẽ thành công. Đại hạn ưa gặp Trường Sinh, chủ về có vận tốt trong 10 năm. Nếu như để cho thời gian trôi qua tất sau này có hối hận cũng đã muộn.

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên khốc

    Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên mã

    Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Dần có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên khốc hội hợp

    Có uy quyền, nếu có quan chức nhất là võ chức tất được cao thăng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Dần có sao Thiên mã tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 22 TUỔI - NĂM TÂN SỬU

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm TÂN SỬU (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm TÂN SỬU (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 23 TUỔI - NĂM NHÂM DẦN

    Năm 23 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm NHÂM DẦN (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẦN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh NHÂM DẦN (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Kim hạn tới cung Tý thuộc quẻ Khảm hành Thủy.

    Kim sinh thủy ví như vàng chảy ra nước. Nên bản mệnh bị hao tổn. Bởi vậy thường mắc tai ương rất đáng lo ngại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Tí có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Nhà cửa bị cháy lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 24 TUỔI - NĂM QUÝ MÃO

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm QUÝ MÃO (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Vận năm MÃO là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh QUÝ MÃO (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Hợi có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Tử vi

    Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    VẬN NĂM: 25 TUỔI - NĂM GIÁP THÌN

    Năm 25 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm GIÁP THÌN (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP THÌN (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Mắc bệnh phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 26 TUỔI - NĂM ẤT TỊ

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm ẤT TỊ (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT TỊ (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Kình dương,Thiên tướng

    Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dậu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 27 TUỔI - NĂM BÍNH NGỌ

    Năm 27 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH NGỌ (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm BÍNH NGỌ (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Long trì,Thái dương

    Đau mắt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thái dương

    Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp hạn) suy kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp

    Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 28 TUỔI - NĂM ĐINH MÙI

    Hành can năm ĐINH MÙI (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm ĐINH MÙI (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bát tọa,Tam thai

    Có danh chức, tài lộc, dồi dào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa quyền,Triệt

    Công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 29 TUỔI - NĂM MẬU THÂN

    Năm 29 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm MẬU THÂN (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU THÂN (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Đau bụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

    Hiển hách, chỉ huy quân đội

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi việc làm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

    Cháy nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 30 TUỔI - NĂM KỶ DẬU

    Hành can năm KỶ DẬU (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm KỶ DẬU (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên không,Tuần hội hợp

    Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 31 TUỔI - NĂM CANH TUẤT

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm CANH TUẤT (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh CANH TUẤT (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 32 TUỔI - NĂM TÂN HỢI

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm TÂN HỢI (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh TÂN HỢI (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    VẬN NĂM: 33 TUỔI - NĂM NHÂM TÍ

    Năm 33 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm NHÂM TÍ (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm NHÂM TÍ (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    VẬN NĂM: 34 TUỔI - NĂM QUÝ SỬU

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm QUÝ SỬU (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm QUÝ SỬU (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 35 TUỔI - NĂM GIÁP DẦN

    Năm 35 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm GIÁP DẦN (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẦN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm GIÁP DẦN (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Kim hạn tới cung Tý thuộc quẻ Khảm hành Thủy.

    Kim sinh thủy ví như vàng chảy ra nước. Nên bản mệnh bị hao tổn. Bởi vậy thường mắc tai ương rất đáng lo ngại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Tí có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Nhà cửa bị cháy lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 36 TUỔI - NĂM ẤT MÃO

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm ẤT MÃO (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm MÃO là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm ẤT MÃO (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Hợi có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Tử vi

    Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    VẬN NĂM: 37 TUỔI - NĂM BÍNH THÌN

    Năm 37 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH THÌN (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm BÍNH THÌN (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Mắc bệnh phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 38 TUỔI - NĂM ĐINH TỊ

    Hành can năm ĐINH TỊ (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ĐINH TỊ (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Kình dương,Thiên tướng

    Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dậu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 39 TUỔI - NĂM MẬU NGỌ

    Năm 39 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm MẬU NGỌ (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU NGỌ (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Long trì,Thái dương

    Đau mắt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thái dương

    Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp hạn) suy kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp

    Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 40 TUỔI - NĂM KỶ MÙI

    Hành can năm KỶ MÙI (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành năm KỶ MÙI (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bát tọa,Tam thai

    Có danh chức, tài lộc, dồi dào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa quyền,Triệt

    Công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 41 TUỔI - NĂM CANH THÂN

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm CANH THÂN (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm CANH THÂN (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Đau bụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

    Hiển hách, chỉ huy quân đội

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi việc làm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

    Cháy nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 42 TUỔI - NĂM TÂN DẬU

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm TÂN DẬU (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm TÂN DẬU (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên không,Tuần hội hợp

    Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 43 TUỔI - NĂM NHÂM TUẤT

    Năm 43 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm NHÂM TUẤT (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm NHÂM TUẤT (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 44 TUỔI - NĂM QUÝ HỢI

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm QUÝ HỢI (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm QUÝ HỢI (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    VẬN NĂM: 45 TUỔI - NĂM GIÁP TÍ

    Năm 45 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm GIÁP TÍ (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh GIÁP TÍ (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    VẬN NĂM: 46 TUỔI - NĂM ẤT SỬU

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm ẤT SỬU (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh ẤT SỬU (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 47 TUỔI - NĂM BÍNH DẦN

    Năm 47 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH DẦN (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẦN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm BÍNH DẦN (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Kim hạn tới cung Tý thuộc quẻ Khảm hành Thủy.

    Kim sinh thủy ví như vàng chảy ra nước. Nên bản mệnh bị hao tổn. Bởi vậy thường mắc tai ương rất đáng lo ngại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Tí có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Nhà cửa bị cháy lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 48 TUỔI - NĂM ĐINH MÃO

    Hành can năm ĐINH MÃO (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Vận năm MÃO là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ĐINH MÃO (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Hợi có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Tử vi

    Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    VẬN NĂM: 49 TUỔI - NĂM MẬU THÌN

    Hành can năm MẬU THÌN (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm MẬU THÌN (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Mắc bệnh phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 50 TUỔI - NĂM KỶ TỊ

    Hành can năm KỶ TỊ (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) khắc hành năm KỶ TỊ (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Tị là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Kình dương,Thiên tướng

    Cần phòng nữ sắc hoặc bị nữ giới vu khống, hãm hại

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Chủ về năm có tiểu hạn cần đề phòng bị tổn thương

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Phòng họa đao thương, làm việc thường đổ vỡ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Trong 3 tháng cuối mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Đề phòng đao thương hoặc nhất thời bị kích động mà chuốc lấy thị phi, hoặc là mọi việc không được đền đáp như ý, hoặc là làm cái này lại ra cái khác. Mệnh nữ đề phòng bị phẫu thuật phần bụng, tình cảm gặp nhiều sóng gió, lận đận.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Thiên tướng

    Chủ về cần đề phòng tiểu nhân và nữ giới gây cản trở

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Dậu có sao Thiên tướng tọa thủ và các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Tài bạch (tại Dậu) có sao Kình dương

    Khó tránh được tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 51 TUỔI - NĂM CANH NGỌ

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm CANH NGỌ (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH NGỌ (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Ngọ là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Bệnh

    1. Thân thể suy nhược
    2. Phàm mọi việc không thể như ý
    3. Phàm mọi việc không nên yêu cầu quá cao
    4. Sự nghiệp có suy bại
    5. Không nên đầu tư, nên chăm chỉ, tiết kiệm

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Tâm tính cô độc, phiền muộn, làm việc gì cũng đứt gánh giữa đường

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Có nhiều cơ hội chuyển đổi tốt

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thiên sứ

    Có hư hao, bị nhóm ngó, bị người ta ngược đãi ...

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Văn xương

    Có lợi cho thi cử, con đường hoạn lộ được thăng tiến, kinh doanh phát tài

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Hóa lộc

    Giải trừ tai họa. Nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức tất được cao.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Long trì,Thái dương

    Đau mắt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Cự môn

    Mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người khác thì cũng thắng lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Thái dương

    Đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, sức khỏe của cha hay chồng (nếu là đàn bà gặp hạn) suy kém

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Lộc tồn,Thiên mã hội hợp

    Phát tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tật ách (tại Thân) có sao Lộc tồn

    Mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng, nếu có quan chức tất được cao thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có quý nhân phù trợ, sức khỏe càng ngày càng tăng tiến

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Hóa lộc hội hợp

    Đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Thân có sao Lộc tồn tọa thủ và các sao Thiên mã hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc chán là buôn một bán mười

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 52 TUỔI - NĂM TÂN MÙI

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm TÂN MÙI (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Hành năm TÂN MÙI (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Tân Mùi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Chủ về mọi sự trong năm này đều không thuận lợi

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Mọi sự không thuận lợi, tinh thần sầu khổ

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Xảy ra nhiều việc phiền toái, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, mọi việc rắc rối, hoặc là vì mình ngoan cố, không hiểu sự lý, không nhẫn nhịn mà chuốc lấy thị phi, tình cảm có trắc trở, tựa như đã dứt mà vẫn chưa dứt

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Mùi có sao Hóa quyền tọa thủ và các sao Tham lang,Vũ khúc hội hợp

    Mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển hách

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Tham lang

    Mọi sự hanh thông, có công danh, có hoạnh tài

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Vũ khúc

    Tài lộc hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Bát tọa,Tam thai

    Có danh chức, tài lộc, dồi dào

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có các sao Hóa quyền,Triệt

    Công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Có khả năng bị trộm cướp, lừa đảo

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Thiên di (tại Mùi) có sao Đà la

    Nhiều sự lo lắng hay buồn phiền hay mất của và đau yếu, răng không được bền chặt

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 53 TUỔI - NĂM NHÂM THÂN

    Năm 53 tuổi là năm sinh xuất

    Báo hiệu là năm phải chịu đựng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm NHÂM THÂN (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh NHÂM THÂN (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Nhâm Thân là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Chủ về phạm đào hoa

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên thương

    Cẩn thận đề phòng xảy ra nỗi đau mất vợ hoặc chồng, hoặc sẽ phá tài, hoặc xảy ra việc liên quan đến pháp luật, hoặc bị bệnh nặng

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Hóa khoa

    Giải trừ tai họa. Mọi sự hanh thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn gặp Hạn có Khoa chắc chắn là qua khỏi được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hóa kỵ,Thiên đồng

    Đau bụng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thái âm

    Tiền tài hao tán hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lo ngại

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi chỗ ở hay công việc

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Mọi sự trước hanh thông, sau bế tắc, hao tán tiền tài hay mắc kiện tụng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Bạch hổ,Thiên riêu hội hợp

    Không nên gần ác thú

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Hỏa tinh,Thiên mã hội hợp

    Bị nạn nhà cháy

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Phục binh,Thiên cơ hội hợp

    Hiển hách, chỉ huy quân đội

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có các sao Thiên khôi,Triệt

    Mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có quan chức tất bị bãi truất

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Tang môn

    Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Nô bộc (tại Ngọ) có sao Thiên đồng

    Thay đổi việc làm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc hội hợp

    Trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Bạch hổ,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Điếu khách,Thiên hình hội hợp

    Có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay ngã từ cao xuống

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Tang môn tọa thủ và các sao Hỏa tinh hội hợp

    Cháy nhà

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Ngọ có sao Thiên khôi tọa thủ và các sao Thiên hình hội hợp

    Có thương tích ở đầu hoặc bị đánh đập hoặc mắc tai nạn về đao thương

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 54 TUỔI - NĂM QUÝ DẬU

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) sinh hành can năm QUÝ DẬU (THỦY)

    Mệt nhọc, kém. Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý Toàn Thư cụ Thiên Lương có nói: Mệnh sinh xuất cho tiểu vận thì ôi thôi cảnh suy bại không chứng nọ cũng tật kia, như tiền nhân đã nói: "hữu phước tán tài, vô phước tán mạng".

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh QUÝ DẬU (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Quý Dậu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Đẩu quân

    Có biến cố trọng đại trong năm

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Kiếp sát

    Trong 3 tháng đầu, mọi việc nên cẩn thận

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên quý

    Sự nghiệp thăng tiến, được đề bạt cất nhắc

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Tuyệt

    1. Phàm mọi việc đều nên tiết chế giữ gìn, không nên khoe khoang
    2. Nên tu tâm dưỡng tính, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
    3. Nên kiểm điểm bản thân, tính toán kỹ càng
    4. Kỵ gặp Thiên mã, chuyện tình cảm bi thương

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Tị có sao Thiên phủ tọa thủ và các sao Địa không,Thiên không,Tuần hội hợp

    Tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng hay mắc lừa tiểu nhân

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Đào hoa,Hồng loan,Thiên hỉ hội hợp

    Có tình duyên

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận ở cung Quan lộc (tại Tị) có sao Thiên không

    Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.
    Đang đau yếu gặp Hạn có Thiên Không chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ phải quyết đoán là chưa có thể khỏi bệnh được.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 55 TUỔI - NĂM GIÁP TUẤT

    Năm 55 tuổi là năm khắc xuất

    Báo hiệu là năm phải phấn đấu

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm GIÁP TUẤT (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm GIÁP TUẤT (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Vận năm TUẤT là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Giáp Tuất là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Điền trạch (tại Thìn) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    VẬN NĂM: 56 TUỔI - NĂM ẤT HỢI

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) khắc hành can năm ẤT HỢI (MỘC)

    Tốt nhì

    Tử vi giảng minh

    Hành năm ẤT HỢI (HỎA) khắc hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Ất Hợi là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    VẬN NĂM: 57 TUỔI - NĂM BÍNH TÍ

    Năm 57 tuổi là năm khắc nhập

    Báo hiệu là năm phải chịu thua thiệt

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm BÍNH TÍ (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm BÍNH TÍ (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Canh Dần): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Tân Mão): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Nhâm Thìn): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Quý Tị): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Giáp Ngọ): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Ất Mùi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Bính Thân): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 8 (Đinh Dậu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 9 (Mậu Tuất): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 10 (Kỷ Hợi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 11 (Canh Tí): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Tân Sửu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Bính Tí là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Điếu khách,Thiên khốc,Thiên mã

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Phụ mẫu (tại Dần) có sao Thiên mã

    Vận thay đổi

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    VẬN NĂM: 58 TUỔI - NĂM ĐINH SỬU

    Hành can năm ĐINH SỬU (HỎA) khắc hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Xấu, suy bại

    Tử vi giảng minh

    Hành Mệnh CANH THÌN (KIM) sinh cho hành năm ĐINH SỬU (THỦY)

    Xấu

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Nhâm Dần): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Quý Mão): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Giáp Thìn): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Ất Tị): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Bính Ngọ): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 6 (Đinh Mùi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 7 (Mậu Thân): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 8 (Kỷ Dậu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 9 (Canh Tuất): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Tân Hợi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Nhâm Tí): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Quý Sửu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Đinh Sửu là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Tương hiệp, có thể kinh doanh bất động sản

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có sao Mộc dục

    1. Mệnh nam về vấn đề sinh hoạt tình dục nên tiết chế, tránh xa nữ sắc.
    2. Mệnh nữ nên cẩn thận, chớ bị dụ dỗ, không nên tham lam, vọng tưởng

    Bát tự luận đoán tuần hoàn - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Cô thần,Quả tú hội hợp

    Vận tang thương

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Vận ốm đau, bị lừa gạt, tai họa nặng

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Vận sinh con

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa không,Địa kiếp hội hợp

    Hạn này đến như Hạng Vũ cũng mất nước chết ở Ô Giang

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Mệnh (tại Sửu) có các sao Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp

    Lừa người

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    VẬN NĂM: 59 TUỔI - NĂM MẬU DẦN

    Năm 59 tuổi là năm được sinh nhập

    Báo hiệu là năm hưng vượng

    Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương

    Hành can năm MẬU DẦN (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm DẦN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm MẬU DẦN (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Giáp Dần): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 2 (Ất Mão): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 3 (Bính Thìn): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 4 (Đinh Tị): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 7 (Canh Thân): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Tân Dậu): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Nhâm Tuất): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Quý Hợi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Giáp Tí): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 12 (Ất Sửu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)

    Tử vi giảng minh

    Năm Mậu Dần là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Mệnh Kim hạn tới cung Tý thuộc quẻ Khảm hành Thủy.

    Kim sinh thủy ví như vàng chảy ra nước. Nên bản mệnh bị hao tổn. Bởi vậy thường mắc tai ương rất đáng lo ngại.

    Tử vi đẩu số tân biên

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hoa cái,Thai phụ hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Hóa lộc,Lộc tồn hội hợp

    Vận phát tài làm giàu

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Cự môn,Hóa kỵ hội hợp

    Phải cẩn thận chớ gần bờ sông ngòi sợ chết đuối

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Phong cáo,Thai phụ hội hợp

    Có danh chức

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có các sao Quan phù,Thái tuế hội hợp

    Chỉ đi hầu tòa suốt năm

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bạch hổ

    Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt)

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Tí) có sao Bệnh phù

    Hay ốm đau

    Tự điển tử vi - Đắc Lộc

    Tiểu vận tại Tí có sao Hỏa tinh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Nhà cửa bị cháy lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    VẬN NĂM: 60 TUỔI - NĂM KỶ MÃO

    Hành can năm KỶ MÃO (THỔ) sinh hành can tuổi CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Vận năm MÃO là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm KỶ MÃO (THỔ) sinh cho hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Tốt nhất

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Bính Dần): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 2 (Đinh Mão): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 3 (Mậu Thìn): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 4 (Kỷ Tị): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 5 (Canh Ngọ): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Tân Mùi): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Nhâm Thân): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Quý Dậu): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Giáp Tuất): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 10 (Ất Hợi): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 11 (Bính Tí): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 12 (Đinh Sửu): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Kỷ Mão là năm Âm

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Âm (2, 4, 6, 8, 10, 12)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Lâm quan

    Được cát tường như ý, phát triển hanh thông

    Tử vi đẩu số giải đoán hạn bệnh - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận tại Hợi có sao Thất sát tọa thủ và các sao Đại hao hội hợp

    Đau ốm nặng, có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Thất sát

    Trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có sao Tử vi

    Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Phu thê (tại Hợi) có các sao Đại hao,Tiểu hao hội hợp

    Hao tài

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    VẬN NĂM: 61 TUỔI - NĂM CANH THÌN

    Hành can tuổi CANH THÌN (KIM) và hành can năm CANH THÌN (KIM) bình hòa

    Trung bình

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là năm hạn Tam tai

    Hạn Tam tai chỉ về các năm hạn gặp những họa hại thuộc mọi loại như thất tài, tán tài, làm ăn thua lỗ, ốm đau tai nạn, cháy nhà, nạn sông nước, thi trượt, mất việc - tai họa nào thì có sao ứng vào chi tiết, nhưng còn tùy tiểu vận xấu hay tốt (tiểu vận tốt hoặc có sao hóa giải thì có thể thoát được tai họa)

    Tử vi giảng minh

    Hành năm CANH THÌN (KIM) đồng hành với hành Mệnh CANH THÌN (KIM)

    Bình thường

    Tử vi giảng minh

    Vận năm THÌN là xung với tuổi

    Là năm hay có những khó khăn cản trở, các việc trở lên khó

    Tử vi giảng minh

    Mức độ tốt xấu của các tháng trong năm

    Tháng 1 (Mậu Dần): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 2 (Kỷ Mão): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 3 (Canh Thìn): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 4 (Tân Tị): Trung bình (hành can tuổi cùng hành can nguyệt vận)
    Tháng 5 (Nhâm Ngọ): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 6 (Quý Mùi): Xấu vừa (hành can tuổi sinh cho hành can nguyệt vận)
    Tháng 7 (Giáp Thân): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 8 (Ất Dậu): Tốt nhì (hành can tuổi khắc hành can nguyệt vận)
    Tháng 9 (Bính Tuất): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 10 (Đinh Hợi): Xấu (hành can nguyệt vận khắc hành can tuổi)
    Tháng 11 (Mậu Tí): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)
    Tháng 12 (Kỷ Sửu): Tốt nhất (hành can nguyệt vận sinh cho hành can tuổi)

    Tử vi giảng minh

    Năm Canh Thìn là năm Dương

    Sự việc tốt hay xấu trong năm (tùy theo năm tốt hay xấu) thường xảy ra vào tháng Âm Lịch Can Dương (1, 3, 5, 7, 9, 11)

    Tử vi giảng minh

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Cần chú ý những việc như sau:
    1. Không nên làm bất cứ việc gì trái pháp luật
    2. Không nên tham ô
    3. Không nên đùa giỡn với pháp luật
    4. Không chơi cổ phiếu
    5. Phàm làm việc gì cũng nên nhẫn nhịn, không nên quá lấn lướt, không tranh lợi.

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hình

    Chủ về có tang sự hoặc liên quan tới kiện tụng

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Chủ về phá tài hoặc hư vinh, làm việc gì cũng để người khác biết, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều

    Tử vi đẩu số - Tứ hóa khảo luận vận thế đời người - Phan Tử Ngư

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Ắt sẽ xảy ra một việc nào đó khiến cho người ta phải một phen kinh hãi

    Tử vi đẩu số giải mã đời người - Phan Tử Ngư

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên mã,Trường sinh hội hợp

    Ắt gặp được nhiều sự may mắn bất thường

    Thái Vi Phú

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên cơ

    Kinh doanh phát tài, mọi sự hanh thông, thường quyền hành lớn trong tay, lại gặp được nhiều quý nhân phù trợ

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Giải trừ tai họa

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên lương

    Danh tài hưng vượng hay gặp vui mừng, nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi, nếu mắc nạn cũng sớm gặp quý nhân đến giải cứu.

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thái tuế,Thiên lương hội hợp

    Ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Tang môn,Thiên khốc hội hợp

    Có tang lớn hay ngã đau

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Thiên cơ tọa thủ và các sao Thiên hư,Thiên khốc hội hợp

    Mắc bệnh phổi, ho nhiều

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tam hợp Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Thiên khôi,Thiên việt hội hợp

    Vận thi đậu, thăng tiến, công danh

    Tử vi giảng minh - Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Hóa kỵ,Phục binh,Thái tuế hội hợp

    Sinh ra kiện tụng, thù hằn

    Tử vi chỉ nam - Song An Đỗ Văn Lưu

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có các sao Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp

    Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

    Tử vi bổ túc - Nguyễn Mạnh Bảo

    Tiểu vận ở cung Tử tức (tại Tuất) có sao Thiên hư

    Buồn bực, kém sức khỏe hay đau răng

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Hóa kỵ,Thái tuế hội hợp

    Lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    Tiểu vận tại Tuất có sao Phục binh tọa thủ và các sao Tang môn hội hợp

    Có tang lớn

    Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

    PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CUNG

    Thống kê cung Mệnh ở Sửu hành THỔ, can Kỷ, cục HỎA

    - Có 4 sao hành HỎA: Hỉ thần, Địa kiếp (H), Thiên đức, Phá toái
    - Có 2 sao hành THỔ: Phúc đức, Quả tú
    - Có 1 sao hành MỘC: Đường phù
    - Có 1 sao hành THỦY: Mộc dục
    - Đại vận 6 - 15 tuổi, tiểu vận năm Sửu, lưu niên năm Sửu
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.16
    - Cung MỆNH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung THIÊN DI, HÓA KHOA nhập cung TỬ TỨC, HÓA KỴ nhập cung NÔ BỘC
    - Sao Địa kiếp tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Mệnh có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Huynh đệ ở Tí hành THỦY, can Mậu, cục HỎA

    - Có 2 sao hành HỎA: Hỏa tinh (H), Linh tinh (H)
    - Có 1 sao hành THỔ: Bệnh phù
    - Có 2 sao hành KIM: Bạch hổ (H), Quan đới
    - Cung Tí là SINH ĐỊA của mệnh KIM
    - Đại vận 16 - 25 tuổi, tiểu vận năm Dần, lưu niên năm Tí
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 1.19
    - Cung HUYNH ĐỆ phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung NÔ BỘC, HÓA KHOA nhập cung TÀI BẠCH, HÓA KỴ nhập cung TỬ TỨC
    - Sao Hỏa tinh, Linh tinh tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Huynh đệ có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Phu thê ở Hợi hành THỦY, can Đinh, cục THỔ

    - Có 3 sao hành HỎA: Đại hao (H), Thiên quan, Văn tinh
    - Có 1 sao hành THỔ: Tử vi (B)
    - Có 2 sao hành KIM: Thất sát (V), Lâm quan
    - Có 2 sao hành THỦY: Long đức, Hồng loan
    - Sao chính tinh Tử vi là Bắc đẩu tinh
    - Sao chính tinh Thất sát là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 26 - 35 tuổi, tiểu vận năm Mão, lưu niên năm Hợi
    - Điểm "cung khí": 3
    - Điểm "huyền khí": 3
    - Cung PHU THÊ phi hóa: HÓA LỘC nhập cung NÔ BỘC, HÓA QUYỀN nhập cung NÔ BỘC, HÓA KHOA nhập cung TỬ TỨC, HÓA KỴ nhập cung TẬT ÁCH
    - Sao Thiên quan tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Phu thê có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Tử tức ở Tuất hành THỔ, can Bính, cục THỔ

    - Có 3 sao hành HỎA: Tuế phá, Phục binh, Thiên hình (H)
    - Có 1 sao hành THỔ: Địa võng
    - Có 1 sao hành KIM: Đế vượng
    - Có 2 sao hành MỘC: Thiên cơ (M), Thiên lương (M)
    - Có 1 sao hành THỦY: Thiên hư
    - Sao chính tinh Thiên cơ là Nam đẩu tinh
    - Sao chính tinh Thiên lương là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 36 - 45 tuổi, tiểu vận năm Thìn, lưu niên năm Tuất
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 2
    - Cung TỬ TỨC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung NÔ BỘC, HÓA QUYỀN nhập cung TỬ TỨC, HÓA KHOA nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KỴ nhập cung PHÚC ĐỨC
    - Sao Thiên hư tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Tử tức có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)
    - Sao Thiên hình tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Tử tức có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Tài bạch ở Dậu hành KIM, can Ất, cục THỦY

    - Có 4 sao hành HỎA: Quan phủ, Địa không (H), Nguyệt đức, Thiên giải
    - Có 2 sao hành THỔ: Hữu bật, Thiên thọ
    - Có 2 sao hành KIM: Tử phù, Kình dương (H)
    - Có 2 sao hành MỘC: Ân quang, Đào hoa
    - Có 3 sao hành THỦY: Thiên tướng (H), Suy, Tuần
    - Cung Dậu là VƯỢNG ĐỊA của mệnh KIM
    - Sao chính tinh Thiên tướng là Nam đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Tuần là: 70%
    - Đại vận 46 - 55 tuổi, tiểu vận năm Tị, lưu niên năm Dậu
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 1.25
    - Cung TÀI BẠCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TỬ TỨC, HÓA QUYỀN nhập cung TỬ TỨC, HÓA KHOA nhập cung PHU THÊ, HÓA KỴ nhập cung NÔ BỘC
    - Sao Địa không tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Tài bạch có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Tật ách ở Thân hành KIM, can Giáp, cục THỦY

    - Có 3 sao hành HỎA: Thái dương (H), Quan phù, Bệnh
    - Có 2 sao hành THỔ: Lộc tồn, Địa giải
    - Có 2 sao hành KIM: Văn xương (H), Thai phụ
    - Có 1 sao hành MỘC: Hóa lộc
    - Có 6 sao hành THỦY: Cự môn (Đ), Bác sĩ, Long trì, Thiên sứ, Lưu hà, Tuần
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa lộc
    - Sao chính tinh Thái dương là Nam đẩu tinh
    - Sao chính tinh Cự môn là Bắc đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Tuần là: 30%
    - Đại vận 56 - 65 tuổi, tiểu vận năm Ngọ, lưu niên năm Thân
    - Điểm "cung khí": 2
    - Điểm "huyền khí": 1.75
    - Cung TẬT ÁCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA QUYỀN nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA KHOA nhập cung THIÊN DI, HÓA KỴ nhập cung TẬT ÁCH

    Thống kê cung Thiên di ở Mùi hành THỔ, can Quý, cục MỘC

    - Có 2 sao hành HỎA: Lực sĩ, Tử
    - Có 2 sao hành KIM: Vũ khúc (M), Đà la (Đ)
    - Có 1 sao hành MỘC: Tam thai
    - Có 5 sao hành THỦY: Tham lang (M), Thiếu âm (H), Bát tọa, Hóa quyền, Triệt
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa quyền
    - Sao chính tinh Vũ khúc là Bắc đẩu tinh
    - Sao chính tinh Tham lang là Bắc đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Triệt là: 70%
    - Đại vận 66 - 75 tuổi, tiểu vận năm Mùi, lưu niên năm Mùi
    - Điểm "cung khí": -1
    - Điểm "huyền khí": -1.25
    - Cung THIÊN DI phi hóa: HÓA LỘC nhập cung PHÚC ĐỨC, HÓA QUYỀN nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KHOA nhập cung NÔ BỘC, HÓA KỴ nhập cung THIÊN DI
    - Sao Đà la tọa thủ: chắc chắn chủ đề của cung Thiên di có điều xấu, tai họa, khó nhọc .. (Độ tin cậy 90%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Nô bộc ở Ngọ hành HỎA, can Nhâm, cục MỘC

    - Có 2 sao hành HỎA: Thiên khôi, Thiên phúc
    - Có 3 sao hành THỔ: Mộ, Phượng các, Thiên thương
    - Có 2 sao hành MỘC: Tang môn (H), Giải thần
    - Có 7 sao hành THỦY: Thiên đồng (H), Thái âm (H), Thanh long (H), Văn khúc (H), Hóa khoa, Hóa kỵ, Triệt
    - Theo cách an Tứ Hóa của "Khâm Thiên Môn" thì bản cung có: Hóa khoa,Hóa kỵ
    - Cung Ngọ là BẠI ĐỊA của mệnh KIM
    - Sao chính tinh Thiên đồng là Nam đẩu tinh
    - Sao chính tinh Thái âm là Bắc đẩu tinh
    - Mức độ ảnh hưởng của Triệt là: 30%
    - Đại vận 76 - 85 tuổi, tiểu vận năm Thân, lưu niên năm Ngọ
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.25
    - Cung NÔ BỘC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TỬ TỨC, HÓA QUYỀN nhập cung PHU THÊ, HÓA KHOA nhập cung QUAN LỘC, HÓA KỴ nhập cung THIÊN DI
    - Sao Thiên phúc tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Nô bộc có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Quan lộc ở Tị hành HỎA, can Tân, cục KIM

    - Đây là cung Thân của lá số
    - Có 5 sao hành HỎA: Thiếu dương (Đ), Tiểu hao (H), Kiếp sát, Đẩu quân, Thiên không
    - Có 6 sao hành THỔ: Thiên phủ (Đ), Tuyệt, Thiên quý, Tả phù, Thiên tài, Cô thần
    - Có 1 sao hành THỦY: Thiên hỉ
    - Sao chính tinh Thiên phủ là Nam đẩu tinh
    - Đại vận 86 - 95 tuổi, tiểu vận năm Dậu, lưu niên năm Tị
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0
    - Cung QUAN LỘC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TẬT ÁCH, HÓA QUYỀN nhập cung TẬT ÁCH, HÓA KHOA nhập cung NÔ BỘC, HÓA KỴ nhập cung TẬT ÁCH
    - Sao Thiên không tọa thủ: chắc chắn chủ điểm của cung Quan lộc có điều bất trắc, bất hạnh, bất toàn .. (Độ tin cậy 70%. Theo Linh khu thời mệnh lý - Lê Hưng VKD)

    Thống kê cung Điền trạch ở Thìn hành THỔ, can Canh, cục KIM

    - Đây là cung Lai Nhân Cung của lá số
    - Có 1 sao hành HỎA: Thái tuế
    - Có 4 sao hành THỔ: Thai, Quốc ấn, Phong cáo, Thiên la
    - Có 1 sao hành KIM: Hoa cái
    - Có 1 sao hành MỘC: Tướng quân
    - Đại vận 96 - 105 tuổi, tiểu vận năm Tuất, lưu niên năm Thìn
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.84
    - Cung ĐIỀN TRẠCH phi hóa: HÓA LỘC nhập cung TẬT ÁCH, HÓA QUYỀN nhập cung THIÊN DI, HÓA KHOA nhập cung NÔ BỘC, HÓA KỴ nhập cung NÔ BỘC

    Thống kê cung Phúc đức ở Mão hành MỘC, can Kỷ, cục THỔ

    - Có 1 sao hành HỎA: Liêm trinh (H)
    - Có 2 sao hành KIM: Trực phù, Tấu thư
    - Có 1 sao hành MỘC: Dưỡng
    - Có 1 sao hành THỦY: Phá quân (H)
    - Sao chính tinh Liêm trinh là Bắc đẩu tinh
    - Sao chính tinh Phá quân là Bắc đẩu tinh
    - Đại vận 106 - 115 tuổi, tiểu vận năm Hợi, lưu niên năm Mão
    - Điểm "cung khí": -2
    - Điểm "huyền khí": -2
    - Cung PHÚC ĐỨC phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung THIÊN DI, HÓA KHOA nhập cung TỬ TỨC, HÓA KỴ nhập cung NÔ BỘC

    Thống kê cung Phụ mẫu ở Dần hành MỘC, can Mậu, cục THỔ

    - Có 4 sao hành HỎA: Điếu khách, Phi liêm, Thiên việt, Thiên mã
    - Có 1 sao hành THỔ: Thiên trù
    - Có 4 sao hành THỦY: Trường sinh, Thiên khốc, Thiên riêu, Thiên y
    - Cung Dần là TUYỆT ĐỊA của mệnh KIM
    - Đại vận 116 - 125 tuổi, tiểu vận năm Tí, lưu niên năm Dần
    - Điểm "cung khí": 0
    - Điểm "huyền khí": 0.71
    - Cung PHỤ MẪU phi hóa: HÓA LỘC nhập cung THIÊN DI, HÓA QUYỀN nhập cung NÔ BỘC, HÓA KHOA nhập cung TÀI BẠCH, HÓA KỴ nhập cung TỬ TỨC

    Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số tử vi để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ Tuvancohoc@gmail.com
    Từ khóa lá số: LÁ SỐ TỬ VI MẪU  XEM TỬ VI  HỎA LỤC CỤC  THÂN CƯ QUAN LỘC  MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU TẠI SỬU  BẠCH LẠP KIM 
    Tham khảo thêm:

    Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
    top