Nhóm nghiên cứu tử vi chuyên sâu.

Các bước tìm hiểu Tứ Hóa Phái


Tứ Hóa phái, tên gọi đủ là Bắc phái Tứ Hóa Phi Tinh Tử Vi Đấu Số, là bao gồm các chi lưu Đẩu Số thuộc hệ thống Tứ Hóa pháp.

Khi nghiên cứu Tứ Hóa phái (Bắc phái Tử Vi Đẩu Số), bạn đọc cần chú ý mấy điểm quan trọng dưới đây:

1. Bắt đầu học Tứ Hóa phái như thế nào?

Trước tiên, cũng theo phương pháp thông thường là tìm hiểu những điều cơ sở của thuật số (tức là thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành, xung, hợp, và quái vị, v.v...) sau đó học cách bài bố mệnh bàn, rồi học thuộc lòng tính tình của các sao và cách cục các tinh hệ (nhất là 14 sao chính và các sao phụ chủ yếu), nội dung của giai đoạn này hầu hết đều tương tự như Tam Hợp phái, tiếp đến mới tìm hiểu lí luận Phi cung hóa tượng.

2. Lúc bài bố mệnh bàn cần chú ý chú ý những gì?

Nói chung, cách bài bố mệnh bàn cũng giống như Tam Hợp phái, ngoại trừ một số dị biệt như dưới đây:

3. Nội dung trọng điểm của Tứ Hóa phái là gì?

Tứ Hóa phái có nội dung rất phức tạp, nhưng thông thường những lí luận chủ yếu ứng dựng trong lúc luận đoán gồm có:

Các điểm quan trọng thuật ở trên không thể ứng dụng đơn độc, thiếu một điểm nào cũng không được, chúng là những mắc xích liên quan với nhau thành một pho lí luận của Bắc phái Tử Vi Đẩu Số, và cũng là tinh hoa của Dịch họcHà Lạc lí số. Trong bộ sách này, chúng tôi giả thiết bạn đọc đã biết ít nhiều về Tử Vi Đẩu Số, nhất là những bạc đọc đã đọc qua Nghiên cứu Tinh mệnh họcTrung Châu Từ Vi Đẩu số - Tứ Hóa phái của chúng tôi, nên sẽ không nhắc lại những nội dung trùng lặp giữa Tam Hợp pháiTứ Hóa phái đã đề cập trong hai bộ sách kể trên. Về bố cục, thứ tự nội dung sẽ sắp xếp theo thứ tự phân loại chủ đề, mà không theo thứ tự từ dễ đến khó, vì vậy trước tiên các bạn cần phải đọc sơ qua toàn bộ một lần để biết đại khái một số quan niệm hoàn toàn không có trong Tử Vi Đấu Số Tam Hợp phái, sau đó đọc kĩ lại những tiết và mục các bạn cần tìm hiểu.

(Tử vi đẩu số - Tứ Hóa Phái - Nguyễn Anh Vũ dịch, tập 1)

Từ khóa: Tứ Hóa Phái  Tứ Hóa Bắc Phái  Phi Hóa  Tự Hóa  Học Tử Vi  Phi Hóa Bắc Phái  Tinh đẩu  Nguyễn Anh Vũ  Tứ hóa Phi Tinh Tử Vi Đẩu Số  tuvi 
Các bài viết khác:

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top